Звіт про роботу в 2013-2014 н р. буде об’єктивним. Протягом цього року я опиралась на Ваш досвід, працьовитість, старанність кожного з Васстраница1/4
Дата29.04.2016
Размер0.6 Mb.
  1   2   3   4
ЗВІТНА ДОПОВІДЬ

в.о. директора Вищого художнього професійного училища №3

м.Івано-Франківська Коростіль Н.Ж.

2014 р.

Шановні колеги! Надіюся, що мій звіт про роботу в 2013-2014 н. р. буде об’єктивним. Протягом цього року я опиралась на Ваш досвід, працьовитість, старанність кожного з Вас.

Необхідність перетворень у суспільстві ставить, освоєння стратегії сталого людського розвитку, пріоритетним завданням сьогодення. Як зазначено в Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті «Головною метою української системи освіти є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості». Сучасний етап розвитку освіти в умовах несприятливого впливу економічних і соціально-культурних чинників характеризується пошуком шляхів, способів і засобів самовдосконалення, саморозвитку, самоактуалізації творчої конкурентноздатної особистості. Основними напрямками освіти в Україні сьогодні є забезпечення формування соціально-компетентної, всебічно розвиненої особистості учня, з сформованими лідерськими якостями, а також нерозривної єдності інтелектуального, духовного і фізичного розвитку особистості, неперервність освітнього професійного вдосконалення людини, виховання в ній загальнолюдських духовних цінностей. Значна роль у розв’язанні цих проблем належить професійно-технічній освіті, як невід’ємній частині системи неперервної освіти.

В основу діяльності училища покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру  навчання.

Виходячи з основних положень Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ ст.», керуючись Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», педагогічний колектив ВХПУ №3, зберігши кращі надбання минулого, спрямувала всю свою роботу на вирішення проблеми: «Науково-педагогічне забезпечення єдності інтелектуального, фізичного, психологічного та соціального розвитку особистості на уроках та в позаурочний час».

Цього року наш колектив успішно справився з виконанням покладених на нього завдань протягом року. Ми відчуваємо підтримку і розуміння з боку нашого департаменту освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту, методичного кабінету, а тому сьогодні принагідно висловлюємо вдячність директору Дерев’янку Сергію Мироновичу, начальнику відділу професійно-технічної, вищої освіти та виховної роботи Гаврилюку Ігорю Олеговичу, його заступнику п. Кирдяк Галині Юріївні, заступнику начальника управління п. Будзаку Івану Васильовичу , директору Державного закладу навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти Рудик Марії Олександрівні та їх командам.

Училище повністю забезпечено кадрами. На сьогодні в училищі працює 140 працівників. Дуже важливо, що переважна більшість майстрів в/н і викладачів спецдисциплін (біля 85%) – колишні випускники училища.

З них:

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

професійно-технічного навчального закладу

Кількісний склад педагогічних працівників станом на 16.06.2014р.з/п

Назва

ПТНЗ

Директор

Заступники директорів з

Старші майстри

Методисти

Майстри в/н

Психологи

Соціальні педагоги

Викладачі

Інші педагогічні працівники

Передпенсійного віку

Пенсійного віку

загальноосвітній цикл

професійно-технічний циклл

навчальної роботи

навчально-виробничої роботи

навчально-виховної роботи

1.

ВХПУ №3

1

1

1

1

1

1

36

1

1

23

25

4

2

15

Якісний склад викладачів ПТНЗ станом на 16.06.2014 р.з/п

Назва

ПТНЗ“Викладач-методист”

“Спеціаліст вищої категорії”

“Старший викладач”

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст ІІ категорії

“Майстер в/н 1 категорії”

“Майстер в/н 2 категорії”

Спеціалістів

Відмінник освіти України

Заслужений вчитель, працівник

Вчений ступінь, вчене звання

Студенти ВНЗ

Без відповідної фахової освіти

Скеровано на навчання училищем

Майстри в/н з відповідними розрядами

1.ВХПУ №3

6

25

15

6

13

5

13

22

6

-

1

3

-

-

9 роз -7

10роз. –11

11роз. - 3

12роз. -15викладачів - 48

майстрів в/н -36

вихователів - 4

Якісний склад:

Кандидат історичних наук - 1

Відмінник освіти України - 6

Викладач-методист - 6

Старший викладач - 15

Спеціаліст вищої категорії - 25

Викладач І категорії - 6

Викладач ІІ категорії - 13

Майстер в/н І категорії - 5

Майстер в/н ІІ категорії - 13

Атестація педагогічних працівників - це іспит на компетентність, складова технології моделювання та впровадження педагогічного досвіду. Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, це система заходів спрямована на всебічне, комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. Методист училища Винничук Л.В. ознайомила атестуючих із змінами до Типового положення про атестацію педагогічних працівників: вивчені нові вимоги до ведення атестаційних матеріалів, заповнення атестаційних листів тощо. Формування творчої активності педагогів як важливої умови піднесення якості навчально-виховного процесу—це мета проведення започаткованих в училищі творчих звітів педагогів.

Творчий звіт – це комплексний захід, який відображає цілісну систему роботи педагогічного працівника у міжатестаційний період. Він складається із окремих елементів: навчально-методична робота, позакласна, підвищення кваліфікації, робота в методичних комісіях, комплексно-методичне забезпечення предмету, перелік публікацій та методичних матеріалів, організація виставки, що відображає систему роботи педагогічного працівника.

Особливістю такої форми роботи є те, що вона відкриває перед кожним перспективу для самовдосконалення, торкається «живого», стимулює до пізнання невідомого та розкриття можливостей і вмінь.

Згідно наказу департаменту освіти і науки сім’ї молоді та спорту Івано-Франківської ОДА від 15.04.2014 р. №98-к «Про підсумки атестації педагогічних працівників області», результати атестації педпрацівників в 2013-2014 н.р. наступні:


 1. Підтвердити відповідність займаній посаді всім педагогічним працівникам, які атестувалися в 2014 році:

 • Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії ” Калина Лілія Ігорівна, Плитус Любов Іванівна, Феденчук Надія Гнатівна, Прокопець Тетяна Григорівна, Лесів Ганна Василівна.

 • Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню “старший викладач” Плитус Любов Іванівна, Феденчук Надія Гнатівна, Прокопець Тетяна Григорівна, Лесів Ганна Василівна.

 • Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню “викладач-методист” Калина Лілія Ігорівна.

 • Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «майстер в/н І-ої категорії» Полянський Анатолій Улянович, Круцик Петро Володимирович.

 • Присвоїти кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії ” Тронь Юлії Олександрівна.

 • Присвоїти педагогічне звання «викладач-методист» Плитус Любов Іванівні.

- Присвоїти кваліфікаційну категорію “спеціаліст другої категорії ”

таким педпрацівникам: Мельник Наталії Михайлівні, Гринишин Інні Іванівні, Галайко Людмилі Кузьмівні.

- Присвоїти кваліфікаційну категорію “спеціаліст першої категорії ”

Крайнику Любомиру Ярослововичу. • Встановити ставку заробітної плати відповідно до 10 тарифного розряду єдиної тарифної сітки таким педпрацівникам: Сем’яник Оксані Володимирівні, Янку Василю Михайлівні, Батюженко Людмилі Михайлівні.

 • Встановити ставку заробітної плати відповідно до 12 тарифного розряду єдиної тарифної сітки таким педпрацівникам: Полянському Анатолію Уляновичу, Круцику Петру Володимировичу.

Вітаю всіх проатестованих викладачів, майстрів виробничого навчання.

Відомо, що загальноосвітня підготовка в системі професійно-технічної освіти займає важливе місце. Вважаю, що в училищі весь комплекс питань загальноосвітньої підготовки вирішується на належному рівні. У нас створена відповідна навчально-матеріальна база, здійснюється професійна спрямованість викладання загальноосвітніх предметів. Творчо працюють над підвищенням рівня знань, впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій викладачі Гресько Віра Василівна, Морозевич Любов Степанівна, Плитус Любов Іванівна, Крайник Любомир Ярославович, Лесів Ганна Василівна, Бажалюк Наталія Богданівна та Мельник Наталія Михайлівна, Кіцела Олеся Миколаївна. Тішать старанним ставленням до роботи та подають надію молоді педагоги Мельник Наталія Михайлівна, Гринишин Інна Іванівна, Косюк Мар’яна Романівна, Бажалюк Наталія Богданівна, Сміжак Надія Степанівна, Кримський Олег Олексійович, Гончаренко Тетяна Вікторівна, Шафоростов Констянтин Омелянович, Бурак Руслан Данилович, Божак Тетяна Володимирівна, Велікова Ганна Василівна.

Не таємниця, що найціннішим скарбом кожного суспільства є молода людина, її індивідуальність і талант. Виявлення найталановитіших серед учнівської молоді – головне завдання учнівських олімпіад, конкурсів, оскільки саме вони є запорукою економічного і духовного розквіту держави в майбутньому. Серед розмаїття змагань на чільному місці – всеукраїнські учнівські олімпіади із загальноосвітніх дисциплін.

На початку навчального року було видано накази від 21.10.2013 №192 «Про проведення внутріучилищних олімпіад з базових дисциплін в 2013-2014 н.р.». Дякуючи головам методкомісій Гресько Віра Василівна, Сміжак Ірина Дмитрівна, Прокопець Тетяна Григорівна та сумлінному виконанню своїх обов’язків викладачів-предметників, училищні олімпіади були проведені організовано і масово, в результаті 10 учнів із загальноосвітніх і 3 учні із загальнотехнічних дисциплін прийняли участь в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад серед учнів професійно-технічних навчальних закладів. В наказі № 607 від 12.12.2013 р. департаменту освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту «Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із загальноосвітніх предметів серед професійно-технічних навчальних закладів у 2013-2014 н.р.» відзначено командний рейтинг училища – 9 місце із сумою 327,75 набраних балів. Найкращих результатів на обласних олімпіадах домоглись учні-переможці: • Савинець ЯнаІ місце з іноземної мови (англ..) викл.Тронь Юлія Олександрівна,

 • Телепчук Іванна – 7 місце з іноземної мови (англ..) викл.Мельник Наталія Михайлівна

 • Посмаг Анастасія – 7 місце з історії України викл.Михайлов Ігор Борисович

 • Хшановський Андрій - 9 місце з математики викл.Калина Лілія Ігорівна

 • Попович Ярослава – 10 місце з укр..мови та літератури викл.Гресько Віра Василівна

 • Стрихар Євгенія – 10 місце з історії України викл.Феденчук Надія Гнатівна

 • Тимків Оксана, Лозовик Мар’яна - 10 місце з хімії викл.Гой Надія Дмитрівна

 • Телепчук Іванна – 13 місце з укр..мови та літератури викл.Бажалюк Наталія Богданівна

 • Гриньків Діана – 14 місце з математики викл.Косюк Мар’яна Романівна

І місце з англійської мови підвищило загальний рейтинг училища - викладачі іноземної мови наполегливо тримають рівень призових місць.

Із загальнотехнічних дисциплін цього року наші учні здобули гарні результати: • Плитус Владислав3 місце з охорони праці викл. Мельничук Оксана Олексіївна

 • Кречуняк Микола4 місце з основ галузевої економіки викл.Шафоростов Контянтин Омелянович.

 • Рудак Василь10 місце з креслення викл.Калина Тарас Тарасович

За результатами ІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім..Т.Г.Шевченка учениця І курсу Щебельська Тетяна зайняла ІІ місце, і на фінальному етапі цього конкурсу серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, Тетяна отримала ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ, про що свідчить наказ Міністерства освіти і науки 25.04.2014 №516. На рівні департаменту освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту, Івано-Франківської обласної держадміністрації її та викладача Гресько Віру Василівну нагороджено грамотами та ювілейним виданням «Кобзаря».

Учнів-учасників обласних олімпіад нагородили за рахунок економії стипендіального фонду. Щиросердечно вдячна викладачам за натхненну працю, за донесені знання і розвиток особистості кожного учня, за вимогливість і терпіння. Найкращі побажання здоров'я, особистого щастя.Методична робота – важлива складова післядипломної педагогічної освіти, що має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу, тому участь у методичній роботі має бути професійним обов’язком кожного працівника. Методична робота в училищі побудована так, щоб забезпечити неперервний і цілеспрямований професійний розвиток педагогічних працівників відповідно до сучасних вимог, щоб кожен педагог міг якомога ширше розкрити свої здібності й талант, навички дослідницької діяльності, розвивати ініціативу й творчий пошук. Однією із форм колективної методичної роботи в нашому училищі є циклові та методичні предметні комісії. Вони створюються на навчальний рік і проводять засідання щомісячно відповідно до графіка засідань. Основне завдання, яке ставлять перед собою методичні та циклові комісії є удосконалення форм і методів навчально-виробничого процесу, організація методичної допомоги викладачам і майстрам в/н у підвищенні педагогічної майстерності.

В училищі працюють 7 методичних і 2 циклових комісій викладачів, майстрів в/н, вихователів та класних керівників: 1. Методкомісія викладачів суспільних дисциплін

голова – Сміжак Ірина Дмитрівна

 1. Методкомісія викладачів гуманітарних дисциплін

голова – Гресько Віра Василівна

 1. Методкомісія викладачів природничо-математичного циклу

голова – Прокопець Тетяна Григорівна

 1. Методкомісія викладачів фізичного виховання та «Захисту Вітчизни»

голова – Гринишин Інна Іванівна

 1. Циклова комісія викладачів спецпредметів та майстрів виробничого навчання столярних професій

голова – Федюк Микола Васильович

 1. Циклова комісія викладачів та майстрів в/н художніх дисциплін

голова – Лесів Ганна Василівна

 1. Методкомісія викладачів спецпредметів та майстрів виробничого навчання столярних професій

голова – Табаркевич Микола Павлович

 1. Методкомісія викладачів та майстрів в/н художніх дисциплін

голова – Притуляк Надія Валентинівна

 1. Методкомісія класних керівників та вихователів

голова – Бурак Руслан Данилович

Всі основні ділянки методичної роботи зосереджені в річному плані роботи училища. Методична робота в училищі проводиться через педагогічні ради, методичні комісії, обласні методичні секції, педагогічні читання, творчі звіти, інструктивно-методичні наради, школи молодого педагога та передового досвіду, відкриті уроки, взаємовідвідування уроків, семінари.

Методист Винничук Людмила Василівна, голови циклових і предметних методкомісій вбачали метою методичної роботи підтримку ділового тонусу педагогів, допомогу в подоланні труднощів, у відкритті шляху до пошуку, ініціативи й творчості.

В своїй роботі методкомісії значну увагу приділяють питанням вдосконалення навчальних планів і програм, успішності та якості знань учнів, удосконаленню навчально-матеріальної бази, проведенню відкритих уроків, вивченню кращого досвіду роботи викладачів і майстрів виробничого навчання, організації конкурсів професійної майстерності, підвищенню якості підготовки робітничих кадрів шляхом впровадження інноваційних технологій, передового педагогічного та виробничого досвіду. Велика увага приділяється підготовці учнів до обласних предметних олімпіад, а також організації та проведенню предметних (методичних) тижнів.

Особливо хотілось би подякувати за плідну, цікаву роботу викладачам


 • Данилюк Ользі Богданівні, Мельник Наталії Михайлівні, Тронь Юлії Олександрівні, Морозевич Любов Степанівні (тиждень іноземних мов) - за цікаві, яскраві, масові заходи),

 • Бабійчук Оксані Романівні, Косюк Маряні Романівні (тиждень математики та інформатики) - за цікаві конкурсні заходи,

 • Кавин Вірі Іванівні, Кримському Олегу Олексійовичу (тиждень фізики та астрономії) - за експериментаторські і дослідницькі заходи,

 • Крайнику Любомиру Ярославовичу, Нозі Ярославу Степановичу, Лозовик Олександрі Степанівні, Мельничук Оксані Олексіївні, Табаркевичу Миколі Павловичу, Калині Тарасу Тарасовичу (тиждень спецдисциплін) – за дебют цікавого засідання КВК (клубу веселих і кмітливих),

 • Притуляк Надії Валентинівні, Шиян Оксані Степанівні, Маланюк Оксані Василівні, Бажалюк Наталії Богданівні (тиждень художніх дисциплін) – за традиційний учнівсько-викладацький КВК, що приніс масу позитивних емоцій присутнім.

 • Гресько Вірі Василівні, Плитус Любов Іванівні, Бажалюк Наталії Богданівні (Шевченківські дні),

 • Феденчук Надії Гнатівні, Сміжак Ірині Дмитрівні (річниця голодомору в Україні),

 • Прокопець Тетяні Григорівні, Винничук Людмилі Василівні, Гой Надії Дмитрівні (тиждень біології і хімії) – за пізнавальний і виховний захід про сміття в нашому житті, «солодкий» захід з присмаком кави.

Сподіваюсь, у наступному навчальному році методика проведення заходів буде ще цікавішою із масовішою участю у них учнів.

Плани роботи методичних комісій відповідають перспективному річному плану роботи училища і виконуються в повному обсязі. Ведуться протоколи засідань методкомісій. Для оперативного обговорення окремих методичних питань з викладачами і майстрами виробничого навчання проводяться інструктивно-методичні наради, на яких вивчаються директивні та інструкційно-рекомендаційні документи Міністерства освіти і науки, департаменту світи і науки, сім’ї, молоді та спорту, Державного закладу методичного кабінету. Розглядаються питання виконання навчальних планів і програм, підготовки учнів до олімпіад, організація роботи з учнями, що мають початковий рівень навчальних досягнень, пропуски уроків, обговорення результатів директорських контрольних робіт, обмін досвідом по розробці та використанню дидактичних матеріалів. Члени колективу діляться враженнями про відвідані відкриті уроки, обговорюють форми та результати проведення тематичної атестації учнів, звертається увага на своєчасність та охайність заповнення журналів теоретичного та виробничого навчання викладачами та майстрами виробничого навчання тощо.

Одним з постійно діючих органів роботи педагогічного колективу є педагогічна рада, засідання якої проводяться не менше одного разу на два місяці (і ми цього чітко дотримуємось).

На педрадах підводяться підсумки навчально-виховної роботи за семестр і рік, підвищення ефективності і якості підготовки робітничих кадрів, щорічно дається характеристика новому контингенту учнів, аналізується працевлаштування випускників, державної підсумкової атестації із загальноосвітніх дисциплін, кваліфікаційних іспитів. Систематично розглядається стан викладання дисциплін і якість знань учнів, створення комплексно-методичного забезпечення викладання окремих предметів, аналізується методична робота.

Більшість наших викладачів беруть активну участь в роботі обласних методичних секцій, в їх рамках проводять обласні відкриті уроки, ділячись досвідом роботи з колегами.

На базі нашого училища в 2013-14 н.р. були проведені засідання: • обласної методичної секції (в листопаді) – викладачів іноземної мови,

 • обласного конкурсу ім..Петра Яцика (в грудні),

 • в березні – ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з загально-технічних дисциплін,

 • обласні змагання з баскетболу.

Особлива подяка Бажалюк Наталії Богданівні, Мельник Наталії Михайлівні, Тронь Юлії Олександрівні за підготовку та проведення відкритих уроків. За належний прийом та проведення олімпіад з креслення, охорони праці та галузевої економіки, обласних змагань, які відбувались в один день.

Хочу оголосити подяку таким викладачам:

Крайнику Любомиру Ярославовичу,

Табаркевичу Миколі Павловичу,

Калині Тарасу Тарасовичу,

Квичу Миколі Івановичу,

Мельничук Оксані Олексіївні,

Мазурик Ганні Миронівні,

Винничук Людмилі Василівні,

Шафоростову Костянтину Омеляновичу,

Лозовик Олександрі Степанівні,

Томащуку Роману Антоновичу.

І всьому колективу училища – за підтримку і допомогу в організації цих заходів велика вдячність.

Одним із основних завдань методичної роботи в училищі є систематичне вивчення і узагальнення педагогічного досвіду працівників. Досвід роботи вивчається шляхом відвідування уроків, проведення відкритих уроків та позаурочних заходів, виступів на педрадах, педчитаннях, засіданнях методичних комісій, школи передового досвіду, школи молодого педагога і т.д.

В січні цього року, під час зимових канікул, в училищі проведено педчитання «Творча майстерня педагогічних працівників ВХПУ №3» за участю нашої колеги, методиста Державний заклад «Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти» Битківської Христини Григорівни. Свій педагогічний досвід презентували викладачі вищої категорії:

Лозовик Олександра Степанівна,

Тронь Юлія Олександрівна,

Плитус Любов Іванівна,

Кіцела Олеся Миколаївна,

Калина Лілія Ігорівна.

Дієво і цікаво проходять в нашому училищі засідання школи молодого педагога, яка нараховує 23 її учасників – викладачів і майстрів виробничого навчання. Кожні два місяці відбуваються засідання-зустрічі, аналіз методичної роботи - «Сучасна структура уроку» (методист Винничук Людмила Василівна), проводяться психологічні тренінги у формі навчально-практичного заняття (психолог Галайко Людмила Кузьмівна). На другому році роботи школи практикувалось відвідування уроків у досвідчених викладачів, більшість з яких радо ділилась своїм досвідом та методикою проведення уроків.

Важливою складовою методичної роботи в училищі є видавнича діяльність. За останній рік ми маємо такі публікації, власні методичні розробки викладачів: • «Ілюстрований термінологічний словник професійної лексики для столярів» - Данилюк Ольга Богданівна

 • «Навчально-методичний посібник з граматики англ.мови. Узгодження часів», затверджений вченою радою обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Тронь Юлія Олександрівна.

 • «Літературні диктанти з української літератури», затверджені вченою радою обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Плитус Любов Іванівна,
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница