Звіт Горохівської державної адміністрації про роботу у червні 2014 року Організаційно-кадрова роботаСкачать 370.12 Kb.
Дата30.04.2016
Размер370.12 Kb.


Звіт

Горохівської державної адміністрації

про роботу у червні 2014 року

Організаційно-кадрова робота

Здійснено підготовку проведення нарад у голови райдержадміністрації (19,23.06.2014), де велось обговорення та вирішення актуальних питань сьогодення. У ході обговорення питань головою райдержадміністрації дано ряд доручень керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в районі.

Забезпечено організацію проведення засідання колегії райдержадміністрації (26.06.2014).

Організовано проведення 4 нарад у керівника апарату райдержадміністрації.

Щотижнево готувались інформації про основні організаційно-масові заходи суспільно-політичного, економічного і культурного характеру, проведення яких планувалось органами виконавчої влади та місцевого самоврядування району.

Здійснено аналіз інформаційного наповнення веб-сайту райдержадміністрації.

Підготовлено документи, що перебувають на контролі. Надано інформації про основні заходи у наступному місяці.

Проводиться аналіз та узагальнення інформацій із структурних підрозділів райдержадміністрації про виконання плану райдержадміністрації за попередній квартал. Надання практичної і методичної допомоги виконавчим комітетам рад з питань, що належать до компетенції відділу.

Поновлено станом на 7 червня 2014 року електронну версію телефонного довідника керівників райдержадміністрації.

Протягом червня 2014 року підготовлено 15 розпоряджень голови райдержадміністрації по кадровій роботі та 1 розпорядження про нагородження грамотою районної державної адміністрації.

Надано облдержадміністрації інформацію про призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, урядових органів у системі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади району.

Робота із зверненнями громадян

Протягом першого півріччя 2014 року в райдержадміністрації зареєстровано 352 звернення, що на 205 звернень, або 58% менше, ніж за аналогічний період 2013 року (557).

З них 268 письмових, що на 178 менше, ніж у першому півріччі 2013 року (440) та 84 усних звернень, що зареєстровані під час проведення особистих прийомів керівництвом райдержадміністрації (2013 – 117). З урахуванням колективних звернень з пропозиціями, заявами та скаргами до райдержадміністрації та через вищестоящі органи влади звернулося 624 особи.

За звітний період 2014 року у порівнянні з відповідним періодом 2013 року в районній державній адміністрації спостерігається тенденція щодо зменшення кількості звернень, які надійшли через органи влади вищого рівня (з 53 до 24) і становить 8,95 % від загальної кількості письмових звернень.

Протягом звітного періоду до райдержадміністрації надійшло 19 колективних звернень громадян, що становить 5,3 % від загальної кількості звернень за цей період. Це на 8 звернень більше, ніж за 6 місяців 2013 року. Протягом першого півріччя 2014 року до райдержадміністрації повторні звернення не надходили.

Від найменш соціально захищених категорій громадян надійшло 90 звернень. Зокрема, розглянуто 47 звернень ветеранів праці та пенсіонерів, 22 – від багатодітних сімей та одиноких матерів, 19 – від інвалідів, учасників війни та бойових дій, 2 – від жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня».

У зверненнях громадян, що надійшли на розгляд до райдержадміністрації, було порушено 355 різноманітних питань, що на 44% менший за аналогічний показник попереднього року (240).

Відповідно до аналізу статистичних даних на першому місці – питання сільського господарства та землекористування 158, або 44,5 % від усіх прийнятих для розгляду. Проте в порівнянні з 6 місяцями 2013 року (193) їх кількість зменшилась на 35. Значне місце займають питання щодо соціального захисту – 83 (23%). Кількість цих питань, у порівнянні з відповідним періодом минулого року (34), збільшилась на 49. Громадян району турбували питання надання матеріальної допомоги на лікування, отримання соціальних виплат.

Також значне місце займають питання комунального та дорожнього господарства – 20 (5,63 %).

Станом на 1 липня 2014 року з усіх 355 питань вирішено позитивно – 216 (60%), надано роз'яснення – 86 (24 %), відмовлено у задоволенні – 20(5,6%), перебувають на контролі до остаточного вирішення – 30(8,4%), надіслано за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян» - 3 (0,8%).

Протягом 6 місяців 2014 року на особистих прийомах керівництва \районної державної адержадміністрації побувало 173 громадяни.

За звітний період проведено 21 виїзний прийом громадян за місцем роботи та проживання, на яких зареєстровано 25 звернень. Прийнято 25 громадян, які порушили 27 питань. Найбільш актуальними були земельні питання, коммунального та дорожнього господарства. Усі звернення були вирішені на місці.На нараді у голови райдержадміністрації заслухано стан роботи із зверненнями громадян в райдержадміністрації за І квартал 2014 року (протокол наради від 15.04.2014 №4).

Відповідно до пункту 3 Указу Президента України 07.02.2008 №109/2008, у зв'язку з кадровими змінами розпорядженням голови райдержадміністрації від 13 червня 2014 року №164 затверджено новий склад комісії з питань розгляду звернень громадян в районній державній адміністрації. Протягом січня-червня 2014 року проведено 6 засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень.

Проведено 6 «Днів контролю» щодо розгляду звернень громадян.

З 1 лютого 2014 року запроваджено функціонування в районній державній адміністрації телефонного зв'язку з населенням «Телефон довіри».

Головою райдержадміністрації затверджено графіки особистого та виїзних прийомів громадян (розпорядження голови райдержадміністрації від 17.07.2012 №408), що опубліковані на сторінках місцевих періодичних видань та розміщені на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

Згідно з планом роботи райдержадміністрації в органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях, що надають послуги населенню, проведено 30 перевірок стану роботи зі зверненнями громадян. За результатами перевірок підготовлено відповідні аналітичні довідки та заслухано на нарадах у керівника.

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації постійно оновлюється розділ «РДА і громадськість», який містить тематичні розділи: «Вимоги до звернення», «Графік прийому громадян» та «Робота із зверненнями громадян». Робота із зверненнями громадян систематично висвітлюється у засобах масової інформації, районному радіомовленню.

Працівниками сектору постійно ведеться роз’яснювальна робота (в тому числі - у телефонному режимі) з питань, що турбують громадян. Надаються індивідуальні консультації щодо порядку реалізації їх конституційного права на звернення та практичну допомогу у написанні заяв, пропозицій і скарг.

Для підвищення рівня організації розгляду звернень громадян сектором роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації для спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації, голів та секретарів базових рад району провоедено 6 тематичних семінарів щодо роботи зі зверненнями громадян.Правове забезпечення діяльності

Протягом червня 2014 року завідувачем та головним спеціалістом сектору юридичного забезпечення апарату райдержадміністрації проведено правову експертизу 34 розпоряджень голови районної державної адміністрації.

Протягом червня завідувачем сектору погоджено та зареєстровано 5 договорів укладених райдержадміністрацією.

Розглянуто та опрацьовано 2 звернення громадян. За результатами розгляду здійснюється підготовка проектів розпоряджень та відповідей.

У робочому порядку надавались консультації структурним підрозділам райдержадміністрації з питань застосування та дотримання чинного законодавства.

Начальником та головним спеціалістом відділу юридичного забезпечення апарату райдержадміністрації відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу” постійно надається безоплатна первинна правова допомога.
Робота з документами та організація діловодства

У червні 2014 року в загальному відділі апарату райдержадміністрації зареєстровано та опрацьовано 285 вхідних та 185 вихідних документів.

Опрацьовано проекти, зареєстровано та надіслано виконавцям 34 розпоряджень голови райдержадміністрації з основної діяльності, у тому числі 7 на виконання документів органів влади вищого рівня.

Оформлено 2 протоколи наради у голови райдержадміністрації.


Робота із запитами на інформацію
У червні 2014 року зареєстровано 3 запити на інформацію. Відповідь на запит на інформацію надано в установлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» термін.
Організація контролю з виконання документів органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації

Протягом червня 2014 року на контролі в райдержадміністрації від органів влади вищого рівня перебувало 76 документів, з них: указів Президента України - 1, постанов КМУ - 1, розпоряджень голови - 9, доручень голови облдержадміністрації - 6, протоколів наради у голови облдержадміністрації - 6.

У червні 2014 року надійшло 4 запити від депутатів місцевих рад.

Зареєстровано 2 розпоряджень голови райдержадміністрації з основної діяльності.

За цей час проконтрольовано своєчасність виконання 5 розпоряджень, 3 доручення та 1 протокол наради у голови районної державної адміністрації

Протягом звітного періоду підготовлено аналіз допущених порушень виконавської дисципліни при організації виконання актів законодавства, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації у структурних підрозділах районної державної адміністрації, територіальних органах виконавчої влади. Протягом червня 2014 року виконавцями документів не було порушень виконавської дисципліни.

Облік та контроль вхідної та вихідної кореспонденції, розпоряджень голови облдержадміністрації та райдержадміністрації здійснюється за допомогою системи електронного документообігу АСКОД.

Відділ ведення Державного реєстру

виборців апарату райдержадміністрації про роботу у червні 2014 року

У червні 2014 року відділом ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації проводилося виконання доручень розпорядника Реєстру, опрацювання звітів ЦВК, які знаходяться на контролі, опрацювання постанов Центральної виборчої комісії з дорученнями щодо зміни виборчих адрес виборців та щодо знищення зайвих записів Реєстру. Постійно проводилося опрацювання доручень відділу адміністрування Державного реєстру виборців облдержадміністрації. Відділ постійно брав участь в опитуваннях, що проводяться на сайті Служби розпорядника Реєстру. Велася робота з органами місцевого самоврядування та суб’єктами подання відомостей реєстру з метою постійного уточнення та удосконалення даних в Державному реєстрі виборців.

Проводився збір інформації від суб’єктів подання відомостей, надсилалися відповідні запити про виборців щодо уточнення їх персональних даних.

Проводився аналіз роботи відділу, виправлення помилок та неточностей в період проведення Позачергових виборів Президента Україна 25 травня 2014 року.

Було проведено періодичне поновлення персональних даних Реєстру за період з 1 по 31 червня 2014 року.
Виконання місцевих бюджетів Горохівського району за 6 місяців 2014 року
До загального фонду місцевих бюджетів за 6 місяців 2014 року надійшло 11590,4 тис.грн. власних надходжень, що становить 111 відсотків до запланованого, понадпланові надходження становили 1113,3 тис.грн. Районний бюджет виконано на 104 відсотки. Забезпечено виконання всіх місцевих бюджетів, Мар’янівського селищного бюджету. Надходження основного бюджетоутворюючого платежу – податку на доходи фізичних осіб становлять 8839,9 тис.грн., або 106 відсотків до запланованого.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду місцевих бюджетів зменшились на 10,9 тис.грн.

Дотація вирівнювання з державного бюджету передбачена на 6 місяців цього року, надійшла в сумі 57733,2 тис.грн.

Станом на 1 липня 2014 року в районі відсутня заборгованість із виплати заробітної плати з нарахуваннями перед працівниками бюджетних установ та організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів.Промисловість

На території району є 7 промислових підприємств: публічне акціонерне товариство «Горохівський цукровий завод», приватні підприємства «Рачинм’ясопром», «Вікторія ГОЛД», «Злагода», товариства з обмеженою відповідальністю «Горсталь» та «Апетит», приватно-орендне сільськогосподарське підприємство імені Т. Шевченка.

Промислові підприємства району у 2013 року реалізували продукції в діючих цінах на суму 109,2 млн. грн., що на 9,6 млн. гривень або 9,2 відсотка більше, ніж у 2012 році. Ріст реалізації продукції до попереднього року забезпечили всі промислові підприємства за виключенням ТЗОВ «Апетит» та ПАТ "Горохівський цукровий завод". ТЗОВ «Апетит» частину виробничих площ здало в оренду іншому суб'єкту господарювання. ПАТ «Горохівський цукровий завод» не здійснював у звітному році переробку цукросировини.

Промислові підприємства району у 2013 році виробили 340 тонн м’яса і м’ясних продуктів, 2486 тонн комбікормів, 735 тонн молока, 179 тонн кисломолочних продуктів, 11 тонн свіжого сиру неферментованого, 2501 тонн яловичини і телятини морожені, 3030 штук дитячих колясок.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Горсталь» (керівник Самков Андрій Володимирович) зареєстровано суб’єктом підприємницької діяльності 22 лютого 2011 року. Основні види діяльності - лиття чавуну, сталі, легких кольорових металів, механічна обробка та нанесення покриття на метал. У 2012 році підприємство включено в перелік промислових. Здійснює виробничу діяльність на базі незавершеного будівництва Горохівського ливарно-механічного заводу.

Об’єм наданих послуг по термічній обробці металу у 2013 році склав 3 млн. 420 тис. грн. На підприємстві постійно збільшується кількість працюючих. Зараз тут працюють 60 найманих працівників. У 2013 році на підприємстві завершуються підготовчі роботи для випуску литва з чавуну і сталі. Вже змонтовано чотири універсальні печі. В другій половині року планується розпочати випуск продукції. Це конвеєра для пересування вантажів на гірничо-збагачувальних фабриках, а також окремі деталі для ремонту залізничних вагонів.

Приватне підприємство "Вікторія Голд" (керівник Голдованський Сергій Антонович) виготовляє дитячі візочки 6 видів. У 2010 році освоєно виробництво продукції на новій площадці, що знаходиться на вулиці Ватутіна. Власник підприємства організував металообробну дільницю та здійснює виробництво дитячих колясок на основі повного виробничого циклу (за виключенням виробів з пластмаси). Через зменшення реалізації продукції та понесені витрати на облаштування виробництва на новій площадці підприємство у 2013 році працювало збитково.

Підприємство шукає нові ринки збуту своєї продукції. У минулому році завезено першу партію продукції діловим партнерам з Білорусі, в поточному – також в Росію. Всього на підприємстві працює 90 найманих осіб. У 2013 році налагоджено випуск комплектів дитячої постелі.

Приватне підприємство «Рачинм’ясопром» розміщене в селі Рачин, вул. Шкільна, 3, керівник Намисняк Роман Стефанович. Дане підприємство зареєстровано 19 серпня 2005 року, розпочало виробничу діяльність з червня 2007 року. Виробнича база ПП «Рачинм’ясопром» утворилася в результаті викупу у населенню розпайованого майна ТЗОВ «Рачин» - приміщення бувшої майстерні тракторної бригади. На підприємстві працює забійний цех та цех готової продукції (морозильні камери). Працюють також окремі виробничі цехи в місті Тернопіль. Підприємство займається виробництвом м’яса яловичини, та субпродуктів. Об’єм реалізації продукції у 2013 році склав 91,8 млн. грн.

В районі здійснюють виробничу діяльність також два підприємства ТзОВ "Апетит" (керівник Копаниця Володимир Васильович) та ПП "Злагода" (керівник Линчук Микола Петрович), які виробляють м’ясоковбасні вироби.

Наймолодше промислове підприємство – молокопереробний завод приватно-орендного підприємства імені Шевченка (керівник – Турак Андрій Антонович).

Для переробки власної сировини навесні 2012 року в Угринові був зданий в експлуатацію міні-молокозавод. Обладнання для нього виготовила та змонтувала ізраїльська фірма «ТЕССА». Потужність заводу за одну зміну – 5 тонн молочної продукції. Власну продукцію ПОСП імені Шевченка продає під торговою маркою «Угринів - молоко». 

Високу якість продукції «Угринів - молоко» підтверджує попит на неї. Відтак сільгосппідприємство, яке іще рік тому було на молочному ринку виключно постачальником сировини для інших переробних заводів, стає дедалі популярнішим виробником високоякісної готової продукції ― пастеризованого молока, кефіру, сметани.

На молокопереробному заводі у ПОСП імені Шевченка продовжується нарощення виробництва та реалізації молочної продукції. Зокрема, введена лінія по виробництву сирів потужністю 200 кг сиру на добу, придбано пакувальний апарат для готової продукції. Обсяг річної реалізації промислової продукції на підприємстві становить 5,7 млн. грн.

Угринівський молокозавод має статус виробника дитячого і дієтичного харчування. Головна його перевага - замкнутий цикл виробництва. Близькість ферми та низька бактеріальна забрудненість молока дає можливість пастеризувати його всього 3 хвилини, що гарантує високу якість молочних виробів.

Найбільше та найстаріше промислове підприємство району Горохівський цукровий завод, у 2013 році виробничої діяльності не здійснює.


Інвестиційна діяльність району

Важливу роль в розвитку реального сектору економіки, зростання технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності відіграє залучення інвестиційних коштів в економіку району. Це дає змогу покращити зайнятість населення, умови праці найманих працівників, збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів.

Спочатку про внутрішні інвестиції, валові обсяги яких зростають два роки поспіль. За 9 місяців 2013 року освоєно 31 млн. 698 тис. грн. капітальних інвестицій. В сучасних умовах стратегічно важливим є залучення інвестицій в реальний сектор економіки. Найбільшу питому вагу у надходженні капітальних інвестицій в економіку району займає виробництво сільськогосподарської продукції та її переробка.

Агропромисловий комплекс є провідною галуззю економіки району. Тут функціонує 23 сільськогосподарських підприємств усіх форм власності, 124 фермерських господарств та 11829 особистих селянських господарств. Значна увага приділяється залученню інвестицій та сприянню інноваційного розвитку сільського господарства. Ефективно працюють раніше збудовані сучасні молочні комплекси у селах Губин, Угринів, Михлин, обладнані ферми з сучасним доїльним обладнанням у Красові, Мерві, Миркові.

Напередодні жнив у селі Звиняче відкрито сучасний елеватор товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньзернопродукт». Вартість об’єкту складає 12 млн. грн. Усе обладнання та конструкції на підприємстві - виробництва США.

ТзОВ «Волинь Нова» розпочало реконструкцію молочно – товарного комплексу на 500 головомісць в селі Уманці із будівництвом доїльного залу. Загальний обсяг власних інвестицій складає 15 млн. грн. На даний час рівень готовності інвестиційного проекту складає 20%.

ПОСП ім. І. Франка за рахунок власних коштів розпочав будівництво молочного комплексу із новим сучасним обладнанням, доїльного залу на 1000 головомість.

У 2012 – 2013 роках інвестовано 4 млн. 340 тис. грн.. ТзОВ «Спектрум Агро» на підготовку та посадку 160 га смородини. Відповідно до інвестиційного проекту площі посадки смородини збільшаться до 202 гектарів. В перспективі - розширення площ плодових кущів та створення міні-заводу з первинної переробки смородини у селі Полюхне. З державного бюджету відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 285 від 2 квітня 2012 року здійснюється державна підтримка розвитку садівництва. Зокрема, ТзОВ «Спектрум Агро» отримало компенсацію за понесені витрати на суму 938 тисяч гривень.

Завершено реконструкцію молочної ферми у селі Ярівка на 200 головомісць. ТзОВ «Городище» Луцького району інвестувало в цей проект 3 млн. гривень. Підприємство орендує 540 га землі, вирощує хороші врожаї сільськогосподарських культур, своєчасно розраховується з власниками земельних паїв. Це відоме на Волині агроформування, де керівником є досвідчений аграрій Анатолій Никонюк. Крім нього, у районі працюють і інші інвестори з сусідніх районів. Це Володимир Костянтинович Кучера, Валентина Степанівна. Здрилюк, Євгеній Євстахович Шелепіна, Євген Степанович Дудка.

ТзОВ «Волинь – зерно – продукт» потужне борошномельне підприємство, одне з найбільших підприємств зернового ринку області провело реконструкцію зерносховища в смт. Сенкевичівка потужністю 15 тис. тонн зерна, вартість проекту 7,5 млн. гривень.

Серед промислових підприємств найбільші капіталовкладення проведені на приватних підприємствах «Вікторія Голд» - 1 млн. 629 тис. грн., «Рачинм’ясопром» - 1 млн. 465 тис. грн., ТЗОВ «Горсталь» - 1 млн. 366 тис. грн.

На підприємстві «Горсталь» завершуються підготовчі роботи для випуску литва з чавуну і сталі. Протягом року додатково створено 21 робочих місць.

Приватне підприємство «Вікторія Голд» запровадило на власній площадці виробництво всіх комплектуючих до дитячих колясок за винятком пластмасових деталей.

Станом на 1 жовтня 2013 року підприємства району (приватне підприємство „Макс Ком”, товариство з обмеженою відповідальністю „Стакоб”, товариство з обмеженою відповідальністю «Пода-Волинь», товариство з обмеженою відповідальністю «Спектрум Агро») з початку інвестування отримали 2 млн. 187 тис. дол. США прямих іноземних інвестиції, що на 21,2 тис. дол. США більше, ніж на початок року. Обсяг іноземних інвестицій на одного жителя склав 41,3 дол. США – шостий показник серед районів області.

Інвестиційний потенціал району для потенційних інвесторів представлено на сайті райдержадміністрації в рубриці «Горохівщина інвестиційна». Тут сформовано базу інвестиційно-привабливих об’єктів (нежитлових приміщень), що можуть передаватися в оренду або продаватися для потреб суб’єктів підприємництва; систематично поновлюється перелік об’єктів незавершеного будівництва, що можуть реалізовуватись для потреб суб’єктів підприємництва; оприлюднено реєстри земель несільськогосподарського призначення для продажу суб’єктам підприємницької діяльності. Оприлюднено перелік об'єктів нерухомого державного майна, які знаходяться на балансі підприємств і організацій, підпорядкованих міністерствам та відомствам, що пропонується для надання в оренду на території Горохівського району станом на 01.01.2013

Розповсюджується серед потенційних інвесторів брошура «Горохівщина інвестиційна», компакт-диск з інвестиційними пропозиціями та короткий довідник на англійській мові «Горохівський район».

На сайті РДА також розміщено виокремлені інвестиційні пропозиції щодо використання виробничих площадок ВАТ «Горохівський сирзавод», ВАТ «Горохівагротехсервіс», налагодження на території району виробництва торфобрикетів та біопалива.

Горохівська районна рада постійно приймає участь у проектах по залученню для підтримки бізнесу грантових коштів. У 2013 році розпочата реалізація проекту „Час для бізнесу. Створення умов для розвитку підприємництва у сільській місцевості Волинської області України та Люблінського воєводства Польщі шляхом диверсифікації сільськогосподарського виробництва.”, розробленого благодійним фондом „Європейський вектор”, Горохівською районною радою, Люблінським центром сільськогосподарського дорадництва в Коньсковолі та іншими партнерами. Даний проект буде профінансований Програмою транскордонного співробітництва „Польща – Білорусь – Україна 2007 – 2013”. Сума гранту становить 209 427,57 євро.

У 2013 році розпочинається реалізація проекту «Покращення потенціалу транскордонного співробітництва на місцевому рівні та створення польсько-української мережі співробітництва у культурній площині шляхом відновлення школи в селі Хребенне гміна Хородло та шляхом реконструкції клубу у культурний центр в селі Михлин». Загальна вартість проекту складає 902 757 євро, в тому числі 450 тис. грн. для української сторони. Культурний центр в Михлині матиме Інтернет-центр, розважальні кімнати для молоді, кімнати для заняття спортом, міні-кінотеатр, бібліотека. Проект реалізується в рамках Програми транскордонного співробітництва „Польща – Білорусь – Україна 2007 – 2013”. У 2013 році виконано будівельних робіт на 1,5 млн. грн.

Крім цього, згідно тієї ж Програми розпочато роботу по реалізації проекту «Створення системи альтернативних форм дошкільної освіти у сільських громадах». Відповідно до якого, в 6-ти селах Горохівщини, де немає дитячих садочків, а це в Колодежах, Вільхівці, Смоляві, Зеленій, Новосілках та Ржищеві, для дошкільнят будуть облаштовані кімнати короткотермінового перебування. Усього планується виконати робіт на суму 7 470,00 євро. В кожному закладі буде створено по 1 робочому місці.Підприємництво
Станом на 1 січня 2014 року в районі зареєстровано 1939 фізичних осіб-підприємців та 321 юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. Кількість СПД-фізичних осіб на 10 тис. осіб населення складає 348 – це 6 позиція серед районів області.

Щодо юридичних осіб, то тут є позитивна динаміка кількості СПД. В цілому по району здійснюють виробничу діяльність 143 фермерських господарств. Це найбільша кількість серед районів області. Ними використовується понад 9000 га сільськогосподарських угідь.Для забезпечення належної підтримки малого бізнесу в районі підготовлена та рішенням сесії Районної Ради від 12 лютого 2013 року № 5/5 затверджена Районна Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2013 – 2014 роки (далі – Програма). Серед заходів програми:

  • В районі здійснюється достатньо об’ємна фінансова підтримка АПК з державного, обласного та районного бюджетів;

  • У 2013 році одноразово допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності отримали 22 особи. Започаткування підприємницької діяльності безробітними здійснювалось у сфері побутових послуг населенню, сільськогосподарського виробництва, торгівельно-посередницької діяльності, пасажирських перевезень. Середній розмір виплаченої допомоги становить 10,7 тис. грн.;

  • Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», на виконання доручень Президента України у грудні 2013 року відкрито Центр надання адміністративних послуг, де через адміністраторів Центру та безпосередньо у суб’єктів надання послуг можна отримати 50 видів адміністративних послуг. Для його облаштування використано 270 тис. грн. коштів районного бюджету. В роботі Центру приймають участь 3 структурні підрозділи райдержадміністрації та 3 територіальних органів місцевих органів виконавчої влади. Діяльність Центру спрямована на забезпечення прозорості та відкритості розгляду звернень, запровадження сучасних форм надання послуг, сприятиме підвищенню зручності для громадян і суб’єктів господарювання.

  • Щодо спрощення реєстраційних процедур - упроваджено електронний взаємообмін інформацією між усіма учасниками державної реєстрації, скорочено кількість і зменшено тривалість реєстраційних та після реєстраційних процедур, забезпечено можливість для юридичних та фізичних осіб – підприємців здійснювати господарську діяльність без свідоцтва про державну реєстрацію, запроваджено принцип державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту (при проведені державної реєстрації юридичних осіб не обов’язково подавати статут, який необхідно завіряти у нотаріусів, а можливо реєструватися на підставі модельного статуту), встановлена можливість для засновників юридичних осіб створювати статутні фонди у розмірах та у складі, що їм необхідні для започаткування власної справи.

  • При Горохівській філії Нововолинської об’єднаної державної податкової інспекції створено Центр обслуговування платників, який повинен створити комфортні умови для платників податків з метою забезпечення ними повної і своєчасної сплати до бюджету податків і зборів; надання їм комплексу послуг з отримання дозвільних документів, довідок, податкових консультацій; удосконалення процесу приймання податкової звітності від суб'єктів господарювання; забезпечення швидкого доступу платника до інформації. Для прикладу у першому півріччі 2013 року через Центр без жодних черг і оперативно видано 291 картку платника податків, зареєстровано 24 книг обліку РРО, видано 15 довідок форми 22-ОПП, 10 довідок про відсутність боргу, тощо. Це перший крок від фіскального органу до сервісної служби.

  • Для зручності платників єдиного соціального внеску нещодавно їх обслуговування запроваджено через «єдине вікно» управління Пенсійного фонду України в Горохівському районі;

  • Районнм центром зайнятості проведено 19 інформаційних та консультаційних семінарів з орієнтації на підприємницьку діяльність, учасниками яких були 285 осіб з числа безробітних. До участі у семінарах залучаються громадські організації, контролюючі служби (управління Пенсійного фонду, податкової інспекції, інспекції праці тощо), успішні приватні підприємці. Усі бажаючі започаткувати власну справу проходять професійне навчання на курсах «підприємець-початківець» (22- у 2013 роках).

  • Проведено 5 бліц - навчань роботодавців за галузевою ознакою за участю соціальних партнерів, влади, контролюючих органів.

  • За ініціативою профспілки держустанов у лютому проведено семінар-навчання з питань укладання та розірвання трудових договорів, охорони праці, нарахування та сплата єдиного соціального внеску.

  • На сайті РДА розміщено різноманітні довідкові, інформаційні, роз’яснювальні матеріали щодо порядку реєстрації суб’єктів господарювання, отримання дозвільних документів, розміщено об’єкти, що продаються, здаються в оренду, потребують інвестицій.


Впровадження енергозберігаючих технологій

Станом на 1 січня 2014 року в населених пунктах району функціонує 2344 світлоточки, рівень оснащеності населених пунктів району світильниками відносно потреби становить 59,43 відсотка.

У 2013 році встановлено 694 світильники.

У грудні 2013 року встановлено 15 світильників, а саме в м.Берестечко.


Енергозабезпечення

В жовтні 2013 року на колегії райдержадміністрації розглянуто питання про стан підготовки господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років, в тому числі питання забезпечення до опалювального сезону твердим паливом бюджетних установ та стан розрахунків за спожиті енергоносії.

У 2012 році розпочато реконструкцію електричних мереж (розмежування єдиної енергетичної системи (сітка освітлення селища, трансформаторно підстанція селища з трансформатором ТМ-400, дві трансформаторних підстанції селища з трансформаторрами ТМ-630) ПАТ «Горохівський цукровий завод».

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 21.09.2011 №505 схвалено проект Програми енергозбереження Горохівського району на 2011-2015 роки. На засіданні колегії райдержадміністрації 28.11.2013 розглянуто питання про стан виконання Програми енергозбереження Горохівського району на 2011-2015 роки.Транспорт та зв’язок

Населені пункти району забезпечені транспортним сполученням на 96 відсотків. Через район пролягають 33 приміські, 51 міжміські внутрішньо обласні та 64 міжобласні автобусні маршрути загального користування, які охоплюють значну частину населених пунктів.

Більшість населених пунктів району мають транспортне сполучення з районним центром, але є частина сіл, які мають транспортне сполучення тільки з обласним центром.

Значна увага приділяється впровадженню комплексних заходів щодо розвитку ринку автотранспортних послуг, вдосконаленню транспортної мережі району, організації перевезень пасажирів автомобільним транспортом, поліпшенню умов перевезення пасажирів.

Районною державною адміністрацією 5 листопада 2013 року проведено конкурс груп оборотних рейсів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району. Переможцями конкурсу на маршруті Горохів-Жабче став приватний перевізник Процюк М.В., на маршруті Ватин-Горохів - Федік Л.Г., на маршрутах Горохів-Марковичі, Горохів-Цегів, Горохів-Волиця Дружкопільська - ПАТ «Горохівське АТП 10764».
Сільське господарство
У галузі рослинництва
Сільськогосподарськими підприємствами посіяно всього озимих зернових на площі 13486 га, ярих зернових і зернобобових - 7849 га, цукрових буряків – 2337 га, кукурудзи на зерно – 3179 га, сої – 7282 га.

Розпочато збір ранніх зернових, зокрема озимого ячменю 535га, намолочено 2099т. Ріпаку зібрано на площі 90га, намолочено 360т.

У галузі тваринництва

Проаналізовано стан галузі тваринництва в розрізі сільськогосподарських підприємств (основного кола звітуючих) на 01.07.2014 . Агроформуваннями району вироблено 10638 т молока, що на 205 тонни більше відповідного періоду минулого року. Надій на корову склав 2620 кг. Середньодобовий приріст ВРХ становить 471 гр, свиней – 466 гр.

Наявність поголів’я ВРХ становить – 11063 гол.,в тому числі корів – 4152 гол., свиней – 3229 гол., птиці – 490940 гол.


КУЛЬТУРА

Протягом червня у музейних закладах району було організовано екскурсії для учнів пришкільних таборів. Кінотеатром «Волинь» демонструвались фільми для учнів пришкільних таборів в кінотеатрі «Волинь», школах та оздоровчому комплексі «Веселка» в с. Терешківці.

1 червня закладами культури району проведено культурно-мистецькі заходи з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.

У першій декаді червня, з метою профорієнтації, музичними школами району було проведено концерти для учнів пришкільних таборів.

Районною дитячою бібліотекою було проведено виставу лялькового театру «Рукавичка» в оздоровчому комплексі «Веселка».

26-28 червня закладами культури проведено культурно-мистецькі заходи з нагоди Дня Конституції України.

Протягом місяця у Берестечківському народному історичному музеї діяла виставка «Берестецькій битві - 363 роки».

Про роботу відділу у справах сім’ї,

молоді та спорту райдержадміністрації

04 червня на спортивному майданчику зі штучним покриттям в міському парку відбувся турнір з міні-футболу серед працівників державних установ, присвячений Дню державної служби. В турнірі взяли участь чотири команди – лікарів Горохівської центральної районної лікарні, працівників галузі освіти, Горохівського районного суду, збірна команда державних службовців, до складу якої входили працівники райдержадміністрації, районного центру зайнятості, управління соціального захисту населення, управління Пенсійного фонду України в Горохівському районі.

В результаті проведених змагань перше місце зайняла команда працівників галузі освіти, друге – збірна команда державних службовців, третє – Горохівський районний суд. Четвертою стала команда лікарів. Усі команди нагороджені грамотами, команда-переможець - кубком.

06 червня команда горохівських юнаків-гандболістів 2000 р.н. і молодших змагалася за звання чемпіона Волинської області в м. Нововолинську в рамках спартакіади «Волинь спортивна». Команди з Маневич, Нововолинська та Горохова показали високий клас гри. Горохівчани, перемігши команду з Маневич, забезпечили собі друге місце. Готував команду до чемпіонату тренер Горохівської КДЮСШ ім. О.Баламута Віктор Денисовець.

13-15 червня на міському стадіоні «Колос» відбувся спортивно-масовий профілактичний захід «Спортивне містечко», присвячене Олімпійському дню. Ініціатори проведення заходу – волонтери обласного благодійного фонду «Переображення». Змагання проводились протягом 2-х днів з метою пропаганди здорового та активного способу життя, залучення населення різних вікових груп до занять фізичною культурою та спортом, відзначення Олімпійського дня. Проведено спортивні змагання з футболу, дартсу, спортивні естафети, фейс-пейтінг (розмальовування обличчя учасників свята символікою).

20 червня команда району взяла участь у чемпіонаті області з бочча серед осіб з інвалідністю-ураження опорно-рухового апарату, з нагоди Дня Конституції України, який проходив в м.Луцьк.

Відділом у справах молоді та спорту протягом червня на оздоровлення в ПЗОВ «Веселка» направлено 32 дітей пільгових категорій, в ДЦ УДЦ «Молода гвардія» - 4.

29 червня в Горохові на майдані Незалежності та міському сквері відбулися заходи з нагоди Дня Молоді та Олімпійського дня бігу.

Горохівський міський голова Віктор Годик та начальник відділу у справах молоді та спорту райдержадміністрації Тетяна Янюк вітали горохівчан та гостей під час урочистого відкриття заходів. Від патріотичної організації «Тризуб» слово мала Олена Ковтун, а члени «Тризубу» організували патріотичний флеш-моб - розгортання великого українського прапора на Майдані Незалежності.

В шостий раз в неділю Горохівщина зустрічала людей з особливими потребами на спортивно-оздоровчому фестивалі «Повір у себе». Команди з Маневич, Ратного, Нововолинська, Луцька («Інваволинь» та «Поршень Волині») та Горохова змагалися в слаломі на візках, вправності стріляти з пневматичного пістолета, кидати стрілки в дартсі, шашках. А найцікавішими та найазартнішими виявилися змагання з боччі, головним суддею в яких був представник «Інваспорту» Андрій Рожок. Переможцем у цій грі стала команда з Ратного, яку, до речі, очолювала голова райдержадміністрації Лариса Цепух. Найсильніші учасники отримали медалі та грамоти від організаторів – благодійної місії «Сонце любові», відділу у справах молоді та спорту райдержадміністрації, Волинського регіонального центру «Інваспорт», а всі команди-учасниці нагороджені пам’ятними кубками.

В легкоатлетичному кросі участь взяли спортсмени загальноосвітніх шкіл сіл Озірці, Брани, Шклинь, селища Сенкевичівка та міста Горохова.

Серед юнаків 1999-2000 р.н. на дистанції 1000 м переміг Лісовий Дмитро (м.Горохів), 2001-2002 р.н. на дистанції 600 м. – Бабюк Дмитро (с.Брани), 2003-2004 р.н. дистанція 400 м. – Бондарук Олександр (м.Горохів). Серед дівчат 1999-2000 р.н. на дистанції 800 м. перемогла Ковальчук Оксана (смт.Сенкевичівка), 2001-2002 р.н. на дистанції 500 м. – Корольчук Вікторія (с.Брани), 2003-2004 р.н. на дистанції 300 м. – Захарчук Христина (м.Горохів).

Після легкоатлетичних пробігів спортивну естафету перехопили боксери Горохівської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи ім.. О.Баламута, вихованці тренера Набіжана Артикова, які провели сім товариських зустрічей під відкритим небом на Майдані Незалежності. Це Скопик Станіслав, Гладун Богдан, Іванов Павло, Шкарадюк Василь, Савчук Костянтин, Мадригеля Домінік, Климчук Роман, Мадригеля Девід, Сірий Назар та Романюк Роман.

Переможці-легкоатлети та всі боксери нагороджені медалями та дипломами відділу освіти райдержадміністрації та районної організації ВФСТ «Колос».

Продовжили заходи юні горохівські таланти в міському сквері на арт-майданчику «Не спи, моя рідна земля», організованому викладачами Горохівської музичної школи Людмилою Гетьманчук та Наталією Бадко. Твори у виконанні Іринки Голуб, Ані Гайдук, Марії Цьопко, Марти Мельничук, Андріани Янюк, Дарини Ріполовської, Ангеліни Ковальчук, Мар’яни Мельник, Станіслава Ткачука, Інни Цьопич, Дарини Романюк, Лізи Мельничук, учасників хору «Щедрик» звучали до пізнього вечора.


Про роботу районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у червні 2014 року

Протягом червня 2014 року проведено 302 соціальних інспектувань сімей/осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах (206 інспектувань – повторно) та 54 інспектування осіб (39 інспектування – повторно).

До працівників РЦСССДМ звернулося 65 осіб, яким надано 98 індивідуальних консультацій.

Під соціальним супроводом Центру перебуває 8 сімей, в яких виховується 15 дітей. В ході супроводу членам родин надавалися соціальні послуги з питань оформлення документів, налагодження (відновлення) соціальних зв’язків, взаємовідносин між членами родини та соціальним оточенням, сприяння у працевлаштуванні, вирішення житлово-побутових проблем та ін.

В рамках заходів профілактичної роботи проведено 9 лекцій з питань попередження правопорушень, негативних явищ, конфліктів серед дітей та молоді, якими охоплено 131 особу. Індивідуальні консультації отримали 62 особи.

Серед населення району проведено 29 індивідуальних бесід з питань роз’яснення основних аспектів створення прийомних сімей, якими охоплено 29 осіб.Захист прав дітей

Протягом червня 2014 року службою у справах дітей райдержадміністрації обстежено умови проживання 20 сімей, в яких виховується 51 дитина.

Станом на 01 липня 2014 року на обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває 96 дітей.

З них: 89 – які виховуються в сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків, 2 – схильні до систематичного самовільного залишення місця постійного проживання (бродяжництва), 5 – які зазнали насилля в сім’ї.

Також, на обліку служби у справах дітей перебуває 86 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них – 27 діти-сироти, 59 – діти, позбавлені батьківського піклування.

В червні 2014 року службою у справах дітей райдержадміністрації спільно з представниками правоохоронних органів, кримінальної міліції у справах дітей Горохівського РВ УМВС проведені профілактичні лекції з дітьми на тему: «Негативний вплив шкідливих звичок на організм дитини», «Алкоголь – друг чи ворог?», «Пропаганда здорового способу життя» в позаміському закладі оздоровлення і відпочинку дітей «Веселка», с. Терешківці. Також 18 червня 2014 року служба у справах дітей спільно з кримінально-виконавчою інспекцією РП КВІ УДПтСУ, кримінальною міліцією у справах дітей Горохівського РВ УМВС з неповнолітніми особами, які перебувають на обліку в кримінальній міліції у справах дітей були проведені групові та індивідуальні бесіди на правовиховну тематику із застосуванням методики «зеленої кімнати». Неповнолітнім були роздані пам’ятки по даній тематиці.


Довідка про роботу

управління соціального захисту населення Горохівської райдержадміністрації
Довідка про роботу

відділу з питань праці та соціально-трудових відносин

за червень 2014 року
Стан справ щодо дотримання чинного законодавства в частині оплати праці з боку суб’єктів господарської діяльності постійно вивчається і контролюється відділом з питань праці та соціально-трудових відносин управління. Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.07.2014 року становить 84,1 тис. грн., боржником є Горохівський райавтодор. Перевірено 18 підприємств щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Здійснюється щотижневий збір та узагальнення інформації, проводиться моніторинг показників, щомісяця аналітичні матеріали та звіти надаються до департаменту соціального захисту населення , відповідних правоохоронних та контролюючих органів для впливу на порушників трудового законодавства. З початку року зареєстровано та перевірено 14 колективних договорів.

Надаються консультації підприємствам, установам, організаціям, громадянам щодо питань дотримання законодавства з оплати праці, проведення атестації робочих місць, про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби, колективно–договірного регулювання.
Інформація про роботу відділу соціальної допомоги станом на 01.07. 2014 року

Відповідно до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” відділом соціальної допомоги станом на 01.07.2014 р. призначено та проведено перерахунок державних допомог 2407 сім’ям з дітьми сім’ям.

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам з початку року призначена 139 інвалідам.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №189 від 22.02.06.р. “Про Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх не відоме” станом на 01.07.2014 р. призначено та проведено перерахунок 286 одержувачам. З початку року державну соціальну допомогу призначено 1498 малозабезпеченим сім’ям.

В червні місяці 2014 року 38 сім’ям призначено субсидії на житлово- комунальні послуги, 760 одержувачам субсидій проведено перерахунки.

40 сім’ям призначено субсидії на придбання скрапленого газу та твердого палива.

Сформовано та набрано виплату 1108 особових рахунків.

Знято з виплати 67 особових рахунки. Сформовано 6 атестатів на висилку особових справ. Видано фінансових довідок про доходи одержувачів допомог 1325. Нараховано єдиний внесок до Пенсійного Фонду на 2485 одержувачів.

Підготовлено та проконтрольовано відомості нарахувань по банківських установах та поштових відділеннях на 6583 одержувачі, на суму 7799.279тис. грн.

Відділом контролю в управлінні Пенсійного фонду в червні місяці 2014 року перевірено 46 новопризначені пенсійні справи, 53 перерахованих та 277 пенсійних справи, призначені за особливі заслуги .

Перевірено виплату пенсій по поштовому відділенню Вільхівка – 536 пенсіонери, Скірче – 153 пенсіонери.

Постійно проводиться прийом громадян та надаються відповіді на запити архівних пенсійних справ.

Проводяться зустрічі з трудовими колективами, підприємствами та організаціями щодо проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи у зв’язку із набранням чинності з 1 жовтня 2011 року підписаного Президентом України Закону України “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” № 3668–VI.

На виконання листа Міністерства соціальної політики України


№ 989/19/93-12 від 28.04.2012р. та у зв’язку з прийняттям на виконання соціальних ініціатив Президента України постанови Кабінету Міністрів України № 327 від 23.04.2012 р. “Про підвищення рівня соціального захисту населення”, яка набула чинності з 01.05.2012 р., відділом контролю постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення району. В районній газеті “Горохівський вісник” розміщено статтю “Пенсійні виплати в нових розмірах”, підготовлено матеріали на сайт райдержадміністрації. На інформаційних стендах управління та сільських, селищних радах розміщена інформація про перерахунок пенсій .

За червень місяць 2014 року надійшло 17 звернення громадян.

З них: 8- пенсіонери, 9- інвалідів загального захворювання,

Вживаються заходи щодо створення належних умов прийому громадян, звернення громадян розглядаються своєчасно із обов’язковим наданням відповідей заявникам.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2012 року №11153 в районі триває експеримент з надання пільг у грошовій формі з оплати електричної енергії громадянам, які мають відповідне право. Експериментом охоплено 97 відсотків громадян відповідних пільгових категорій.

Пільгами на оплату житлово-комунальних послуг в районі щомісяця користується в середньому 8326 громадян різних категорій. Сума нарахованих з початку року пільг становить 927.2 тис. грн.

Відповідно до Постанови від 19.07.2006 № 999 „Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями” на обліку перебуває на першочергове забезпечення спец автотранспортом 14 інвалідів ВВ війни, які брали участь у бойових діях 1941-1945 рр., позачергового забезпечення 26 інвалідів ВВ війни та загального порядку забезпечення 85 інвалідів дитинства, дітей-інвалідів та загального захворювання.

За червень місяць 2014 року видано 47 направлень на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації в тому числі 40 направлень на протезно-ортопедичні вироби. На кожного протезуючого заведена особова справа з переліком необхідних документів та ведена до Централізованого банку даних з проблем інвалідів.

Забезпечено 1 дітину-інваліда засобами реабілітації та 7 інвалідів від загального захворювання інвалідними візками. Проведено інвентаризацію справ інвалідів, які набули право на заміну засобів реабілітації (інвалідних візків), та повідомлено кожного інваліда.

На забезпечення санаторно-курортним лікуванням перебуває на обліку 225 інвалідів від загального захворювання, 54 інваліди ВВ війни, 10 учасників бойових дій, 30 учасників війни та 54 ветерани праці. В тому числі 16 інвалідів для одержання компенсації.

Забезпечено санаторно-курортними путівками одного інваліда війни ІІ групи, одного інваліда І групи з супроводжуючою особою від загального захворювання.

Проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання 2 громадян, які звернулись до департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації на одержання одноразової грошової допомоги та виплачено допомоги 2 інвалідам І та ІІ груп на лікування.

Проводиться введення індивідуальних програм за 2014 р., які надійшли від медико-соціальних експертних комісій. За червень місяць введено 12 особових справ інвалідів.

Відповідно до Закону „Про основи соціальної захищеності інвалідів” постійно проводиться робота по виявленню інвалідів, які бажають працювати та подаються до Центру зайнятості у встановленій формі. Також виявляються інваліди, які бажають навчатись у Всеукраїнському Центрі професійної реабілітації. На навчання направлено 2 інваліди з дитинства.

За червень місяць 2014 року державними соціальними інспекторами управління складено 1253 акти обстеження матеріально-побутових умов сімей, які звернулись за наданням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги при народженні дитини, допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, допомоги прийомній сім’ї, допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги по догляду та житлових субсидій, з метою перевірки нужденності сім’ї та цільовому використанні коштів у певному виді допомоги.

Було здійснено перевірки достовірності інформації про доходи та майновий стан отримувачів соціальної допомоги, проведено звірку довідок про доходи, склад сім’ї та розміри земельних ділянок методом перевірки безпосередньо виходом на підприємства, установи, організації, сільські ради у кількості – 1258.


Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

Відповідно до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи » cектором з питань постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи профінансовано з державного бюджету за червень місяць 2014 року :

Щомісячна грошова допомога у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи відшкодовано на суму-15416 тис. грн, проведено виплату 66 одержувачам.

Компенсацію сім’ям з дітьми та видатки на безкоштовне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи відшкодовано на суму- 20942 тис. грн, одержали 135 постраждалі особи.

На відшкодування коштів за придбані лікарські засоби за пільговими рецептами громадян відшкодовано коштів на суму– 1649 тис. грн, одержали 5 осіб.
Визначено статус постраждалим внаслідок ЧАЕС - 1 особі.

На виплату підвищених стипендій у державних навчальних закладах відшкодовано коштів на суму– 260 грн.

На забезпечення санаторно-курортним лікуванням перебуває на обліку 67 осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

На квартирному обліку для забезпечення житлом сімей, які переселяються або переселилися із радіоактивно забруднених територій та поліпшення житлових умов постраждалих 1 категорії згідно з ЗУ «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» перебуває 14 сімей.

На обліку в управлінні праці перебуває 87 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 427 неповнолітніх потерпілих дітей, 11 дружин померлих учасників ліквідації,смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.Разом по регіону - 852 особи, які мають право на пільги та компенсації.

Розвиток торгівлі та сфери послуг у районі
З метою недопущення необгрунтованого зростання роздрібних цін на продукти харчування Кабінет Міністрів України Постановою від 25 грудня 1996 року № 1548 надав повноваження державним адміністраціям регулювати рівень торговельних надбавок на хліб, борошно і основні види круп, м’яса, молока, варені ковбасні вироби та цукор. Запроваджено режим регулювання торговельних надбавок до ціни виробника незалежно від кількості посередників. Зокрема рівень обмежень до 6 відсотків на основні сорти хліба, на решту гранична торговельна надбавка 15 відсотків.

У районі вживаються заходи щодо стабілізації цінової ситуації. Відділом торгівлі райдержадміністрації постійно проводиться роз’яснювальна робота та моніторинг роздрібних цін на основні види продуктів харчування, дотримання граничних надбавок на них.

На ринках району зарезервовані торгові місця для реалізації товарів з держрезерву та продукції місцевих виробників, а також проводяться ярмарки сільськогосподарської продукції, з залученням місцевих товаровиробників продуктів харчування.

У районній газеті періодично публікується перелік соціально-значимих продуктів харчування, що підпадають під державне регулювання

Відділом торгівлі райдержадміністрації та контролюючими органами було проведено перевірку діяльності Горохівського госпрозрахункового ринку. За ініціативи райдержадміністрації, спільно з КМСД Горохівського РВ УМВС України у Волинській області, відділом економічного розвитку і торгівлі та службою дітей райдержадміністрації за 2013 рік проведено 14 рейдів по закладах торгівлі та громадського харчування щодо виявлення фактів продажу працівниками торгівлі алкогольних та тютюнових виробів особам, які не досягли 18-років.

У 2013 році спостерігаються непогані показники роботи у торгівлі. Так, оборот роздрібної торгівлі у торговій мережі, за усіма каналами реалізації, з урахуванням діяльності підприємців-фізичних осіб склав 417,6 млн. грн. Це в порівняльних цінах складає 118,3 відсотка до відповідного показника попереднього року (по області – 112,1 %).Підсумкова оцінка суспільно-політичної ситуації за червень 2014 року
Підсумовуючи суспільно-політичну ситуацію за червень, слід зазначити, що внутрішньополітичне життя краю протягом місяця не відзначалося подіями, які могли б негативно вплинути на ситуацію в районі. Ситуація характеризується тенденціями стабільності і контрольованості.

Керівники району проводили низку засідань, нарад, оперативних нарад, колегій, виїзних колегій, засідань круглих столів, конференцій, координаційної ради з питань розвитку підприємництва та інші. Усі заходи, що проводилися в районі з ініціативи райдержадміністрації, були направлені на зміцнення суспільно-політичної стабільності, консолідації жителів навколо ідей державності, створення атмосфери злагоди та взаєморозуміння в районі.

Горохівський район вносить певний вклад у зміцнення обороно-здатності нашої Батьківщини, який відмобілізований до штату воєнного часу. В його особовому складі – 42 офіцери, старшин, сержантів і солдатів запасу. Отримано зброю, боєприпаси, військову форму. На рівненському полігоні військову службу у резерві несуть понад 200 добровольців, призваних з Горохівського району.

Відзначення Дня Перемоги в Горохові відбулося за спрощеною програмою, без розваг та масових гулянь. На Пагорбі Слави відбувся мітинг «Народна пам’ять вічна і жива», який розпочався з молитви та панахиди по всіх загиблих в роки війни. Щиру вдячність мертвим і живим героям Другої світової війни висловили у своїх виступах голова Волинської обласної організації малолітніх в’язнів фашистських концтаборів Маргарита Парфенюк, голови райдержадміністрації Сергій Годлевський, районної ради Леонід Андрійчук, міської ради Віктор Годик. Хвилиною мовчання було вшановано пам’ять загиблих.

В останні роки в районі проводяться значні роботи по вирішенню питання підняття рівня добробуту жителів району. Стовідсотково здійснено газифікацію населених пунктів, відновлюється робота дошкільних навчальних закладів, зміцнюється матеріально-технічна база освітніх та лікувальних закладів. Швидкими темпами здійснюються в районі роботи щодо модернізації та впровадження систем зовнішнього освітлення населених пунктів.

Інформації про акції деструктивного характеру, які могли б мати негативний вплив на суспільно-політичну ситуацію в районі не має.


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница