Здравствена заштита жена (ззж) Лечење пацијената Служба за здравствену заштиту жена Превенцијастраница1/8
Дата02.05.2016
Размер0.93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА(ЗЗЖ) Лечење пацијената - Служба за здравствену заштиту жена

Превенција

Упутство:

Овај стандард се односи на превентивни рад службе, који се обавља у складу са законом, кроз два типа прегледа (систематски и циљани) и скрининг програма за рано откривање карцинома дебелог црева. Систематски прегледи се односе на одређену популациону групу у складу са правилником, којим је одређен садржај, обим и учесталост прегледа. Циљани прегледи се спроводе у колико постоји индикација за то (нпр. позитивна породична анамнеза и др.). Спроводе се скрининг програми за рано откривање карцинома грлића материце и карцинома дојке. Како би се стандард испунио неопходно је да служба има план превентивних прегледа и доказе о извршењу.

ЗЗЖ Стандард 1.0 Процењује се здравствено стање становништва.

1.1

Превенција се обавља у складу са Законом о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 107/05 и 109/05- исправка).

Докази

Прилог 1: План превентивних прегледа – 2012 год.
Прилог 2: Извршење превентивних прегледа – 01.01. – 30.06.2012 год.
Прилог 3: План и извршење превентивних прегледа – 2011 год.
Прилог 4: План и извршење превентивних прегледа – 2010 год.
Прилог 5: Процедура о начину спровођења систематских и циљаних прегледа
Прилог 6: Здравствени картон – у вези са превентивним и циљаним прегледима
Прилог 7: Процедура о спровођењу превентивних прегледа у вези са планирањем породице
Прилог 8: Здравствени картон – у вези са планирањем породице
Прилог 9: Процедура о спровођењу првог прегледа труднице
Прилог 10: Здравствени картон – у вези са првим прегледом труднице
Прилог 11: Процедура и начину спровођења контролног прегледа труднице
Прилог 12: Здравствени картон – у вези са контролним прегледом труднице
Прилог 13: Процедура за одвијање програма школе родитељства и психофизичке припреме за порођај
Прилог 14: Процедура о начину спровођенја прегледа породиље
Прилог 15: Здравствени картон – преглед породиље
Прилог 16: Регистар бр.1 – протокол ПА
Прилог 17: Регистар бр.2 – протокол ВС
Прилог 18: Регистар бр.16– протокол пролазних пацијената
Прилог 37: Процедура рада саветовалишта за контрацепцију
Прилог 38: Процедура рада саветовалиште за менопаузу
Оцена:

5

Опис актуелне праксе: Превентивни прегледи планирају се и обављају у складу са Законом о здравственом осигурању и према Правилнику о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања,о партиципацији за 2012 год. и номенклатури здравствених услуга у примарној здравственој заштити ( 27.02.2012 год. )

Превенција се планира и спроводи кроз следеће услуге :  • Превентивни гинеколошки преглед

  • Циљани преглед ради раног откривања рака грлића материце

  • Циљани преглед ради раног откривања рака дојке

  • Превентивни преглед у вези са планирањем породице

  • Први преглед труднице

  • Контролни преглед труднице

  • Преглед породиље

Установљене процедуре за све наведене превентивне прегледе.

1.2

Превенција се обавља кроз два типа прегледа:

систематски прегледи – садржај и тип је везан за популациону групу,

циљани прегледи.


Докази

Прилог 1: План рада службе – 2012 год.
Прилог 2: Извештај о извршењу рада службе – 01.01. – 30.06.2012 год.
Прилог 3: План и извршење рада службе – 2011 год.
Прилог 4: План и извршење рада службе – 2010 год
Прилог 5: Процедура о начину спровођења систематских и циљаних прегледа
Прилог 6: Здравствени картон – у вези са превентивним и циљаним прегледима
Прилог19: Номенклатура здравствених услуга у примарној здравственој заштити ( 27.02.2012 год. )
Прилог35: Процедура узимања и бојења брисева
Прилог36: Процедура амбулантног рада тима са пацијентом
Оцена:

5

Опис актуелне праксе: Планови превентивних прегледа праве се на годишњем нивоу и прати се њихово извршење.

О обављеним прегледима води се уредна евиденција ( здравствени картон, протоколи, извештаји служби у одређеним временским интервалима ).
1.3

Превентивни прегледи се планирају, а пацијенткиње се унапред, писменим путем, обавештавају о датуму прегледа.

Докази

Прилог 1: План превентивних прегледа – 2012 год.
Прилог 2: Извршење превентивних прегледа – 01.01. – 30.06.2012 год.
Прилог 3: План и извршење превентивних прегледа – 2011 год.
Прилог 4: План и извршење превентивних прегледа – 2010 год.
Прилог 5: Процедура о начину спровођења превентивних и циљаних прегледа
Прилог20: Процедура о начину позивања пацијенткиња на систематске и циљане прегледе
Прилог21: Процедура о начину спровођења систематских и циљаних прегледа на лични захтев
Прилог22: Обавештење у писаној форми са датумом следећег превентивног или циљаног прегледа
Прилог23: Здравствени картон – о писаном обавештењу планираног циљаног или систематског прегледа
Прилог24: Здравствени картон – о циљаном и систематском прегледу обављеном на лични захтев пацијенткиње
Прилог25: Регистар бр.27 – о позивању пацијенткиња на систематски и циљани преглед
Прилог33: Позивно писмо Дома здравља Савски венац
Прилог34: Позивно писмо Гинеколошке ординације за младе
Оцена:

4

Опис актуелне праксе: У складу са временским терминима утврђене планом и Номенклатуром здравствених услуга у оквиру превентивне посете систематског или циљаног прегледа врши се обавештавање писаним путем ( прилог бр 22 ) следећег цињаног или систематског прегледа.

Превентивни прегледи се обављају и на лични захтев пацијенткиња што је дефинисано одговарајућом процедуром ( прилог бр. 21 ) и евидентирано је у здравственој документацији.

По Процедури о начину позивања пацијенткиња на систематске и циљане прегледе врши се позивање путем ревидирања картотеке.

Позивање пацијенткиња се врши телефонским путем , у случају не остваривања контакта упутиће се позив у писаној форми.

1.4

Истражује се и анализира одзив пацијенткиња на систематске и циљане прегледе и спроводе се мере унапређења у смислу повећања одзива пацијенткиња.

Докази

Прилог 1: План превентивних прегледа – 2012 год.
Прилог 2: Извршење превентивних прегледа – 01.01. – 30.06.2012 год.
Прилог 3: План и извршење превентивних прегледа – 2011 год.
Прилог 4: План и извршење превентивних прегледа – 2010 год.
Прилог 26: Записници са састанака службе
Прилог 27: Здравствени картон – о обављеном превентивном прегледу позваних пацијенткиња
Прилог 28: План мера за повећање одазива пацијенткиња


Оцена:

4

Опис актуелне праксе: Води се уредна анализа позива и одазива пацијенткиња. Спроводи се евалуација резултата превентивног рада ( записници са састанака службе ). Планиране су мере за повећање одазива пацијенткиња.


1.5

Спроводе се скрининг програми за рано откривање карцинома грлића материце.

Докази

Прилог 29: Процедура о начину спровођења скрининг програма за рано откривање карцинома грлића материце
Прилог 26: Записници са састанака службе
Прилог 30: Извештај службе о обављеним скрининг прегледима – здравствени картон
Прилог 31: Позивно писмо за скрининг преглед на рано откривање карцинома грлића материце ( 2008/2009 )
Прилог 32: Апел на обаваљање скрининга на превенцију карцинома грлића материце


Оцена:

4

Опис актуелне праксе: План за спровођење скрининг прегледа за рано откривање карцинома грлића материце је на нивоу Националног програма за превенцију малигних болести Министарства здравља и због тога не може се донети на нивоу Дома здравља. Свака посета изабраном гинекологу ради лечења, а у колико циљани преглед на карцином грлића није спроведен у дужем временском периоду се користи за ову врсту прегледа тзв Опортуни скрининг.

У процедури постоји доказ о спроведеном ПИЛОТ ПРОЈЕКТУ СКРИНИНГ ПРЕГЛЕДА у току 2008/2009 год. У служби постоји уредно вођена документација о наведеном пројекту.
1.6

Спроводе се скрининг програми за рано откривање карцинома дојке.

Докази

Прилог 39 : Здравствени картон – евиденција о упућивању на мамографију
Оцена:

5

Опис актуелне праксе: Циљани преглед на рано откривање карцинома дојке по Номенклатури здравствених услуга од

27.02.2012 . год. подразумева упућивање на мамографију жена од 45 – 69 год. једном у две године. План за спровођење скрининг прегледа за рано откривање карцинома дојке је на нивоу Националног програма за превенцију малигних болести Министарства здравља и због тога не може се донети на нивоу Дома здравља.  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница