Законом України «Про місцеві державні адміністрації»страница1/4
Дата29.04.2016
Размер1.08 Mb.
  1   2   3   4


ЗВІТ

Тарутинської районної державної адміністрації

про виконання у 2014 році делегованих їй окремих повноважень районної ради,

у тому числі щодо управління майном
Районна державна адміністрація в межах повноважень, передбачених Законом України «Про місцеві державні адміністрації» спрямовувала свою діяльність на виконання законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, відповідних державних і районних програм, Програми соціально-економічного і культурного розвитку району та делегованих повноважень Тарутинської районної ради.
Робота апарату, управлінь і відділів райдержадміністрації, районних служб зосереджувалась на практичній реалізації цільових програм в галузях сільськогосподарського і промислового виробництва, будівництва, транспорту і зв’язку, соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури та виконанні бюджету.
В практику роботи райдержадміністрації увійшло розгляд найважливіших питань життєдіяльності району, які розглядались в районній державній адміністрації на засіданнях колегії, розширених апаратних нарадах райдержадміністрації за участю заступників голови райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій району, а також голів виконавчих комітетів селищних та сільських рад, а також на засіданнях інших постійно діючих органів, утворених головою райдержадміністрації. З цією метою у 2014 році проведено:

1) 6 засідань колегії райдержадміністрації, на яких розглянуто 40 питань, (38 - згідно плану, 2 – за рішенням голови колегії РДА) визначених статтями 17-27 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», зокрема, в галузях: бюджету та фінансів – 6; соціально-економічного розвитку – 6; соціального забезпечення та соціального захисту населення – 8; забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян – 14; освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді – 3; зайнятості населення, праці та заробітної плати – 2; використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля – 2;

За підсумками розгляду 40 питань, які виносилися до розгляду на засіданнях колегії, головою районної держадміністрації видано 22 розпорядження і надано 15 протокольних доручень керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальним підрозділам органів виконавчої влади та головам виконавчих комітетів сільських та селищних рад.

2) 51 апаратна нарада райдержадміністрації, на яких розглянуто 238 актуальних питань життєдіяльності району за результатами яких головою районної державної адміністрації надано 97 доручень.


За звітний період головою райдержадміністрації у відповідності до основних галузевих повноважень, визначених статтями 17-27 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», видано 570 розпоряджень, у тому числі 129 розпоряджень з кадрових питань.
Найбільше уваги приділялося таким актуальним питанням, як соціальний захист населення, розвиток промисловості, агропромислового комплексу, побутового обслуговування, підприємництва, профілактика корупції.

Одним з найважливіших чинників у забезпеченні реалізації повноважень районної держадміністрації є здійснення організаційно-контрольних заходів, підвищення ефективності прийняття управлінських рішень.


У звітному періоді, незважаючи на вплив світової фінансово-економічної кризи, ми сконцентрували зусилля на недопущенні падіння рівня життя громадян і їх соціального захисту.

Таким чином, відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада делегувала районній державній адміністрації окремі повноваження районної ради, які Тарутинська районна державна адміністрація реалізовувала у 2014 році:


Підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань та програм національно-культурного розвитку національних меншин, проектів рішень, інших матеріалів з питань, передбачених статтею 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; забезпечення виконання рішень районної ради:
Структурними підрозділами районної державної адміністрації протягом
2014 року підготовлено та внесено головою райдержадміністрації на розгляд районної ради низку проектів рішень районної ради щодо програм та стратегії економічного та соціального розвитку району, регіональних цільових програм, змін до діючих програм, інших питань та забезпечено виконання рішень ради.
Згідно з рішенням районної ради від 21 березня 2014 року № 583-VI «Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Тарутинського району на 2014 рік» щоквартально готувалась інформація про виконання заходів, яка розглядалась на засіданнях колегії райдержадміністрації за підсумками яких аналізувалась ситуація і приймались розпорядження голови райдержадміністрації.
Протягом 2014 року готувались та вносились на розгляд районної ради проекти рішень:
про районний бюджет Тарутинського району на 2014 рік (рішення райради від 24.01.2014 № 565-VI);

про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 24 січня 2014 року № 565-VІ «Про районний бюджет Тарутинського району на 2014 рік» (рішення райради від 24.01.2014 № 569-VІ);

про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 24 січня 2014 року № 565-VІ «Про районний бюджет Тарутинського району на 2014 рік» (рішення райради від 18.02.2014 573-VІ);

про звіт Тарутинської районної державної адміністрації про виконання рішення районної ради від 28 грудня 2012 року № 415-VІ «Про районний бюджет Тарутинського району на 2013 рік» (рішення райради від 21.03.2014 № 581-VI);

про звіт Тарутинської районної державної адміністрації про виконання рішення районної ради від 28 грудня 2012 року № 416-VI «Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Тарутинського району на 2013 рік» (рішення райради від 21.03.2014 № 582-VI);

про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 24 січня 2014 року № 565-VІ «Про районний бюджет Тарутинського району на 2014 рік» (рішення райради від 25.04.2014 № 630-VІ);

про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 24 січня 2014 року № 565-VІ «Про районний бюджет Тарутинського району на 2014 рік» (рішення райради від 05.06.2014 № 640-VІ);

про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 24 січня 2014 року № 565-VІ «Про районний бюджет Тарутинського району на 2014 рік» (рішення райради від 27.06.2014 № 653-VІ);

про звіт Тарутинської районної державної адміністрації про виконання у першому кварталі 2014 року рішення районної ради від 24 січня 2014 року № 565-VІ «Про районний бюджет Тарутинського району на 2014 рік» (рішення райради від 27.06.2014 № 654-VI);

про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 24 січня 2014 року № 565-VІ «Про районний бюджет Тарутинського району на 2014 рік» (рішення райради від 19.09.2014 № 668-VІ);

про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 24 січня 2014 року № 565-VІ «Про районний бюджет Тарутинського району на 2014 рік» (рішення райради від 06.11.2014 № 692-VІ);

про передачу адміністративного будинку № 3, що розташований в смт. Тарутине по вул. Леніна, 122, з балансу Тарутинської районної державної адміністрації на баланс відділу культури Тарутинської районної державної адміністрації (рішення райради від 06.11.2014 № 693-VI);

про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 24 січня 2014 року № 565-VІ «Про районний бюджет Тарутинського району на 2014 рік» (рішення райради від 10.12.2014 № 698-VІ).
Протягом 2014 року прийнято 6 районних програм, зокрема:
районна програма соціально-економічного та культурного розвитку Тарутинського району на 2014 рік (рішення від 21.03.2014 № 583 - VІ)

районна Програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2014-2016 роки (рішення від 21.03.2014 р. № 588-VІ);

районна цільової Програма підтримки малозабезпечених верств населення на 2014-2015 роки. (рішення від 21.03.2014 р. № 589-VІ);

районна Програма цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Тарутинського району на 2014-2017 роки (рішення від 21.03.2014 р. № 590-VІ);

Програма правової освіти населення Тарутинського району на 2014-2018 роки (рішення від 21.03.2014 р. № 591-VІ);

районна Програма протидії злочинності та посилення громадської безпеки на території Тарутинського району на 2015-2017 роки (рішення від 27.06.2014 р. № 648-VІ).


З метою вирішення проблем соціально-економічного розвитку району, забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці та динамічного росту усіх галузей як основи для покращення якості життя і зростання добробуту мешканців Тарутинського району підготовлено та рішенням районної ради від 28 грудня 2012 року за № 416-VI затверджено Програму соціально-економічного та культурного розвитку Тарутинського району на 2014 рік.
Підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області та загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку України:
Підготовлені та надані до облдержадміністрації пропозиції до загальнодержавних програм економічного, соціального та культурного розвитку України «Перелік пріоритетних об’єктів будівництво, реставрація та капітальний ремонт яких потребує першочергового залучення коштів обласного та державного бюджету у 2014 році».
Забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку Тарутинського району, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів:
Протягом 2014 року щокварталу на засіданнях колегій районної державної адміністрації розглядались питання щодо соціально-економічного розвитку Тарутинського району та приймались розпорядження, направлені на розв’язання існуючих проблем, закріплення позитивних зрушень в економіці та забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку району.

З метою забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку району, подальшого відновлення і динамічного зростання усіх сфер економіки та вирішення проблем протягом 2014 року продовжували роботу постійно діючі комісії райдержадміністрації:

координаційна рада із забезпечення надходжень до місцевих бюджетів району та здійснення оперативного аналізу надходжень до державного бюджету від Тарутинського району;

районна комісія з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель;

комісія з врегулювання проблемних питань у сфері земельних відносин та наповнення місцевих бюджетів від плати за землю та продажу земельних ділянок.

Станом на 01.01.2014 р. загальна площа району складає 301972,44 га, у тому числі: сільськогосподарських угідь – 150986,72 га, з них: ріллі – 109558,81 га; багаторічних насаджень – 6269,11га; сади – 692,7; сіножатих – 1943,3 га; пасовищ – 32522,8 га.

Адміністративна територія складається з 23 сільських та 4 селищних рад, в склад яких входить 51 населений пункт, з них 4 селища.

Основними землекористувачами і землевпорядниками в районі є: 13 сільськогосподарсь­ких кооперативів на площі 12821,29 га; 25 сільськогосподарських акціонерних товариства на пло­щі 35518,62 га; 13 - приватних сільськогосподарських підприємства на площі 2377,20 га; 1 дослід­не господарство на площі 5131,5 га; 1 військрадгосп на площі 689,83 га; 156 фермерських госпо­дарств на площі 25061,87 га; 6692 громадянина самостійно ведуть товарне сільськогосподарське виробництво на земельних паях на площі 27958,5 га.

У січні-грудні 2013 року на обліку в Тарутинському районному центрі зайнятості перебувало 1835 безробітних громадян. З них: 773 осіб складали жінки; 1062 осіб – чоловіки; 380 осіб – молодь; 23 осіб – вивільнені працівники; 589 – осіб, не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. Отримували допомогу по безробіттю 1761 чол.

Відповідно до розпорядження райдержадміністрації, робочими групами по легалізації робочих місць та заробітної плати Тарутинської райдержадміністрації було здійснено 77 перевірки суб’єктів господарювання на території району з питань легалізації робочих місць та заробітної плати, додержання законодавства про своєчасну виплату заробітної плати, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці. За результатами проведених перевірок підприємств на території району протягом 2014 року легалізовано 66 робочих місця та заробітної плати орієнтовано на загальну суму 66,2 тис. грн.

Для забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку району протягом 2014 року прийнято низку важливих розпорядчих документів – (розпоряджень, доручень тощо).

Особливу увагу райдержадміністрація приділяла питанню підвищення середньої заробітної плати на підприємствах району. Так, з початку 2014 року розмір середньої заробітної плати склав 2126,7 грн. у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року (1999,8 грн.) зросла на 6 %. З метою відпрацювання питання заборгованості із заробітної плати в цілому по району, проведено 9 засідань тимчасової районної комісії з питань заборгованості із заробітної плати, на яких було розглянуто стан виплати заробітної плати, заслухано звіти керівників підприємств, прийнято рішення для покращення ситуації. Як наслідок, станом на 1 січня 2015 року заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах за даними районного відділу статистики у Тарутинському районі – відсутня.

Питання своєчасної виплати заробітної плати, дотримання мінімальних гарантій в сфері оплати праці знаходяться на постійному контролі тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати та легалізації доходів, яка створена при районній державної адміністрації. Робота із зазначених питань здійснюється за двома напрямками: проведення засідань комісії та перевірки спеціалістами управління суб’єктів господарювання різних форм власності. Засідання комісії проводять щоквартально з врахуванням матеріалів наданих управлінням Пенсійного фонду України у Тарутинському районі. З початку року підготовлено та проведено 9 засідань комісії. Щомісячно здійснюється моніторинг стану своєчасної виплати заробітної плати по підприємствах. За оперативними даними заборгованість із заробітної плати станом на 01 січня 2015 року – відсутня.

У 2015 році райдержадміністрація буде продовжувати роботу по соціальному захисту працюючих громадян, соціально незахищеного населення, виконання соціальних ініціатив Президента України та завдань інших вищестоящих органів.


Відповідно до статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» районна державна адміністрація також складає і подає на затвердження районної ради проект районного бюджету, забезпечує його виконання, звітує перед районною радою про його виконання.
У 2014 році районною державною адміністрацією до районної ради подано:

10 проектів рішень “Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 24.01.2014 року № 565-VІ „Про районний бюджет Тарутинського району на 2014 рік” (24.01.2014; 18.02.2014; 21.03.2014; 25.04.2014; 05.05.2014; 27.06.2014; 19.09.2014; 06.11.2014; 10.12.2014; 26.12.2014; ).;

2 проекти рішень з наступних питань: про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2014 році у процесі їх виконання та про внесення змін до плану заходів щодо наповнення місцевих бюджетів;
З метою ефективного використання фінансових ресурсів протягом
2014 року забезпечувалось:

на будь-якому етапі складання і розгляду проекту районного бюджету здійснення аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів з точки зору його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

проведення експертизи визначення результативних показників, реальності та доцільності заходів, включених до проекту програми, відповідно до затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 15.02.2007 р. № 54/А-2007 Порядку розроблення регіональних цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання;

проведення експертизи проектів розпоряджень голови райдержадміністрації про виділення коштів з районного бюджету.


За підсумками 2014 року забезпечено надходження до бюджетів усіх рівнів у розмірі 47162,9 тис. грн., що на 19,9 %, або на 7842,4 тис. грн. більше 2013 року, у тому числі:

- до державного бюджету - 7492,4 тис. грн. (+57 %, або на 2719,1 тис. грн.);

- до місцевих бюджетів – 39670,5 тис. грн. (+14,8 %, або на 5123,3 тис. грн.).

Районний бюджет – 17765,1 тис. грн., (+12,5 %, або на 1975,6 тис. грн.).


Відсутність достатніх обсягів вільних фінансових ресурсів, а також недостатній рівень внутрішніх заощаджень роблять неможливим динамічний розвиток економіки виключно на основі внутрішніх капіталовкладень та приватних інвестицій суб’єктів підприємництва. Необхідно створити інвесторам максимально сприятливі умові для реалізації ключових проектів розвитку району, спростити строки та процедуру отримання всіх документів дозвільного та погоджувального характеру, що в свою чергу , забезпечить ужиття своєчасних і більш ефективних заходів щодо стимулювання інвестиційної привабливості нашого району.
Основним джерелом інвестицій в основний капітал у 2014 році залишатимуться власні кошти підприємств та організацій, що обумовлено гострою потребою в оновленні активної частини основних фондів.

Залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення Тарутинського району, координація цієї роботи:
Райдержадміністрація за звітний період проводила аналіз, розробляла пропозиції щодо розвитку споживчого ринку, ринку побутових послуг і створення їх інфраструктури, якості обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, зв’язку, телебачення, закладами роздрібної, фірмової, оптової торгівлі, ринків, підприємств ресторанного господарства, громадського харчування та побуту, незалежно від форм власності.
Станом на 01.01.2015 р. обслуговування споживчого ринку району здійснює Тарутинське районне споживче товариство, до складу якого входять 14 підприємств роздрібної торгівлі та 3 підприємства ресторанного господарства.
З метою ефективного використання своїх будівель Тарутинське споживче товариство надає в оренду суб’єктам господарювання вільні площі загальною квадратурою 3508,2 кв. м.
Також торгівельне обслуговування району здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності – юридичними особами: підприємствами роздрібної торгівлі – 213; закладами ресторанного господарства – 113 (з них 33 шкільних їдалень); суб’єктами підприємницької діяльності-фізичними особами: підприємствами роздрібної торгівлі – 194; закладами ресторанного господарства – 71.
Також функціонують: 1 магазин фірмової торгівлі (ТОВ «Хліб-Тарутине»), 2 магазина оптової торгівлі – магазин «Аквабір» (ФОП Сібов В.П.) та магазин-склад (ФОП Слободчиков Г.І.).
Реалізується продукція вітчизняних товаровиробників, в тому числі і місцевих товаровиробників: ЗАТ «Тарутинський сирзавод» (магазин «Молочник» ФОП Сичевська Т.П.) та ТОВ «Хліб-Тарутине».
Відкрито підприємств роздрібної торгівлі:

магазин «Орхідея» (непродовольчі товари) 68500 Одеська обл.. Тарутинський р-н, смт. Тарутине, вул. Проспект миру;

магазин «Юлія» (продовольчі товари) 68500, Одеська обл.., Тарут.р-н., смт. Тарутине, вул. Котовського;

магазин «БогМакс» (продовольчі товари) 68500, Одеська обл.., Тарут.р-н., смт. Тарутине пров.Митний1/1а;

магазин - склад «Запчастини» (непродовольчі товари) 68500, Одеська обл.., Тарут.р-н., смт. Тарутине вул. Леніна

Продовжується будівництво одноповерхових торгівельних магазинів і на приватному ринку «Южний» в селищі Тарутине.


На території району сфера побутового обслуговування населення надається 19 фізичними особами - підприємцями.
Споживачам надаються такі види послуг: ремонт та пошив швейних виробів, ремонт годинників, ремонт взуття, послуги з фото- і відео зйомки, перукарські послуги, ремонт автомобілів, прокат весільної та вечірньої одежі, ритуальні послуги, столярна справа, очищення пір’я подушок, зварювальні та точильні роботи.
Затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у порядку, передбаченому чинним законодавством України:
Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом по відношенню до 2013 року збільшилися на 17,2 % і склали 895,2 тис. пасажирів.
Пасажирооборот за 2014 рік склав 19200,0 тис. пас. км, що становить 117,2 % до аналогічного періоду 2013 року.
Перевезення пасажирів на постійних автобусних маршрутах загального користування закріплені за перевізниками: підприємцями-фізичними особами: Марашлець М.І. (смт. Тарутине), юридична особа: ТОВ «Алекс-М» – засновник Марашлець Д.Г. (смт. Тарутине).
Обслуговування внутрішньо обласних маршрутів на території району проводиться також ТОВ «Комфорт» (м. Арциз), ФОП «Кащи», ФОП «Смірнов», ФОП «Іванов С.А.»; ПП «Стас Транс», ПП «Іщргачев С.А.», ФОП «Градинар М.П.».
У 2014року обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами цієї сфери, становив 15477,8 тис. грн. У середньому один мешканець одержав різноманітних послуг на суму 371,0 грн.
Підготовка питань про визначення у встановленому законом порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією:
Відповідно до статті 5 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», районної програми розроблення містобудівної документації Тарутинського району на період 2012-2016 років, затвердженої рішенням райради від 13 липня 2012 року № 322-VI, та з метою реалізації стратегічних напрямків розвитку району прийняті рішення районної ради від 19 грудня 2012 року № 404-VI та № 405-VI «Про коригування схеми планування території Тарутинського району».
Даними рішеннями внесені коригування в розділ ІІІ «Сучасний стан і перспективи розвитку народного господарства» Схеми районного планування Тарутинського сільськогосподарського району Одеської області в частині розміщення об’єктів альтернативної енергетики і супутніх споруд на територіях Бородінської, Тарутинської селищної та Веселодолинської сільської ради.
Організація охорони, реставрації, використання пам’яток історії та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення:
В Тарутинському районі взято на облік 44 пам’ятника історії та культури. В селах та селищах споруджені пам’ятники та обеліски в пам’ять про тих, хто загинув в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 роки. За наведення належного санітарного порядку біля пам’ятників історії та культури відповідають голови виконкомів сільських та селищних рад.
На два заказника місцевого значення, а саме: «Діброво-Могилевське урочище» та «Діброво-Манзирське урочище», розташованих на території Лісненської сільської ради розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, переданих ДП «Саратське лісове господарство» у користування, та встановлені межі у натурі (на місцевості).
Тарутинською райдержадміністрацією проводиться необхідна робота щодо оформлення об’єктів та територій природно-заповідного фонду району відповідними знаками та інформаційними матеріалами.
Підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються сільськими, селищними радами:
У 2014 році відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації у подальшому проводилася необхідна робота щодо виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в частини розроблення містобудівної документації згідно з запланованими заходами районної програми розроблення містобудівної документації Тарутинського району на період 2012-2016 років.

Завершені проектні роботи Схеми планування території Тарутинського району та на черговому засіданні містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації буде розглянуто питання про її погодження. Вирішуються питання про розроблення генеральних планів у районному центрі Тарутине, смт. Березине та селі Весела Долина. Проектні роботи буде подовжено у 2015 році.


  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница