Видове членствоДата01.05.2016
Размер40.8 Kb.


ВИДОВЕ ЧЛЕНСТВО
Редовен член /Багатур/ - Този, който редовно тренира в някоя от официалните баги с лицензиран ръководител под ръководството на инструктор (Батир), спазва устава и вътрешните правила и плаща месечния си членски внос. Притежава лично звание, което е защитил в процеса на обучение.

Права: носи униформата и отличителните знаци на завоюваната степен, участва в мероприятията. Има право на глас в общото събрание на багата към която принадлежи, съобразно званието си, при обсъждане на въпроси за дейността на школата.
Свободен член /Читкой багатур/ - Този който приема идеята и вътрешните правила на школата, но няма възможност да участва/тренира редовно в някоя от официалните баги. Плаща годишния си членски внос и участва в мероприятия на организацията при желание и възможност.

Права: носи лична униформа със съответните знаци, участва в мероприятията със собствена програма, има право на съвещателен глас при покана в съвета на боилите при обсъждане на въпроси за дейността на школата.
Почетен /Бранител/ - Звание, което се връчва по решение на Багатура на този, който приема идеята на организацията, подпомага и популяризира дейността и чрез личен принос, без да плаща членски внос. Участва в мероприятията при желание и възможност.

Права: Може да носи отличителния знак, присъден му от Багатура и да демонстрира публично принадлежността си към школата.
Колективен /Бага/ - Сформирана група /бага/ от редовни членове с лицензиран багир, която работи самостоятелно на териториален принцип и спазва вътрешните правила и разпоредбите на ръководството на Бага-Тур.

Права: Членовете носят униформата и отличителните знаци на завоюваната степен, участвуват в мероприятията и имат право на глас съобразно званието си, при обсъждане на въпроси за дейността на школата при общото събрание на съответната бага.

Приятел /Съратник/ - Този, който проявява интерес към дейността на школата и има желание и идеи за контакти, участие в общи мероприятия като зрител и инициатор на идеи за работа.

Права: Получава информация за дейността и мероприятията на школата.

ИЗИСКВНИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ
Документите, които се изискват при кандидатстване за членство са:

- Молба /по образец/ до Багатура на школата;

- Кратка автобиография;

- Отговор на въпроса “Защо искам да членувам в БагaТур ?”
Задължителен годишен членски внос за една календарна година.

- Членският внос за редовно обучение е свободно определен от териториалната Бага на място и обявен с протокол от общо събрание.
При одобряване на молбата вие получавате:

- Лична карта, която важи една календарна година

- Отстъпка в размер на 15% от стоките произвеждани от БагaТур, както и на мероприятията организирани от БагaТур (лагери, семинари, курсове и др.)
Права:

- да участва в редовните занимания на БагaТур без да доплаща за това

- да получава редовен месечен бюлетин ( електронен, писмен, видео, DVD )

- да бъде отразявана и рекламирана ролята и дейността му (чрез сайт, предавания, преса)

- да получава бърз отговор и консултация на въпроси възникнали относно дейността му по GSM или електронен път

- да взима участие в турнирите при необходимата подготовка


Задължения:

-- да е запознат изцяло с идейната платформа и дейностите на БагaТур;

- да води дневник относно дейността свързана с БагaТур;

- да притежавас лична парадна униформа;

- да се снабди поне с едно от традиционните оръжия на предците ни и да се специализира в работата с него;

- да работи задълбочено и системно в избраната дисциплина, описвайки подробно работата в дневник;

- да търси постоянно форми за популяризиране на идеята БагaТур (включително и програмите, разработени от БагaТур за работа с деца, юноши и възрастни);

- да участва в лагерите, съборите и турнирите винаги когато има възможност;- да защитава името на БагaТур с цената на честта на собственото си име.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФИЦИАЛНА БАГА

Това е официален клон на БагaТур в дадено селище
1. Да има ръководител ( Багир ).

2. Да провеждат заниманията си под ръководството на инструктор ( Батир ) специалист по дадена дисциплина.

3. Сформираната група (неофициална бага) да наброява не по-малко от 7 човека, които са свободни членове.

4. След като са се събрали 7+1 свободни членове багирът подава молба за придобиване на статут за колективно членство на съответната бага. В молбата задължително трябва да е посочена основната дисциплина, която ще се изучава в багата.

5. Тази група (7+1 свободни членове) да е просъществувала една година - изпитателен срок.

6. През това време Багирът води подробна документация, финансов отчет и дневник на Багата, прави графк на заниманията най-малко 1 месец напред. Стреми се към максимално участие, на хора от багата и за самия него в лагери, семинари, турнири, събори.

7. В края на срока се прави проверка - ако всичко е по-устав, се получават официалните документи - лиценз за Багир, Батир и официална Бага.База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница