Версия 1 История на променитеСкачать 28.07 Kb.
Дата24.04.2016
Размер28.07 Kb.Отбор 2 - ЯгодкаСистема за управление на идентификацията в БеУ

Речник
Версия 1.1

История на промените

Дата

Версия

Описание

Автор

03/11/2012

1.0

Версия в края на фаза Планиране

Владимир Коцев

03/11/2012

1.1

Малки корекции

Венцислав Русев


Съдържание

1. Въведение 4

1.1 Цел 4

1.2 Обхват 4

2. Дефиниции на термини и абревиатури 4

2.1 БеУ 4

2.2 МТИТС 4

2.3 еИ, eID 4

2.4 СеИ 4

2.5 ПеИ 4

2.6 РО 4


2.7 СО 4

2.8 ВО 4


2.9 RUP 4

2.10 JSF 4

2.11 Java 4

2.12 UML 4

2.13 SVN 5

2.14 JIRA 5Речник

1.Въведение

1.1Цел


Целта на този документ е да дефинира термини и абревиатури.

1.2Обхват


Обяснените термини и абревиатури присъстват в документацията по проекта Система за управление на идентификацията в БеУ.

2.Дефиниции на термини и абревиатури

2.1БеУ


Българско елетронно управление.

2.2МТИТС


Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

2.3еИ, eID


Електронна идентификация.

2.4СеИ


Собственик на електронна идентификация. Гражданин, който притежава еИ.

2.5ПеИ


Потребител на електронна идентификация. Собственик на защитено уеб приложение, което предоставя различни електронни услуги.

2.6РО


Регистриращ орган. Регистрира ПеИ като потребители на еИ.

2.7СО


Сертифициращ орган. Регистрира СеИ в регистър на електронната идентичност.

2.8ВО


Валидиращ орган. Предоставя на ПеИ удостоверителна услуга за еИ, чрез която ПеИ получава информация за своите клиенти, дали са електронно идентифицирани или не.

2.9RUP


Rational Unified Process. Методология за разработване на софтуер на базата на итерации, създадена от Rational Software Corporation, която е част от IBM. http://www-01.ibm.com/software/awdtools/rup/

2.10JSF


JavaServer Faces. Java технология за създаване на уеб-базирани приложения на основата на Java Servlet API и JSP. http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/javaserverfaces-139869.html

2.11Java


Технология за обектно-ориентирано програмиране.

http://www.oracle.com/us/technologies/java/overview/index.html

2.12UML


Език за изграждане на модели (диаграми) с помощта на графични елементи. http://www.uml.org/

2.13SVN


Apache Subversion – система за контрол на версиите, която е с отворен код. Използва се главно за поддръжката на настоящи и минали версии на файлове за изходен код, уеб страници и документация. http://subversion.apache.org/

2.14JIRA


Уеб-базирана система за проследяване на грешки, проблеми и управление на разработката на софтуерни проекти. http://www.atlassian.com/software/jira/overview


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница