В. Пари 2 В. Телеграф 5 В. Телеграф 6страница8/10
Дата08.05.2016
Размер1.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

26.11.2008 г., с. 28
3,5 млн. лв. е бюджетът за Световната купа по ски
Около 3,5 млн. лв. ще струва на БФСки организацията и провеждането на Световната купа за жени - спускане и супергигантски слалом в Банско (28 февруари - 1 март 2009 г.). „Цялата сума вече е осигурена, като 50-60% от нея са дадени от ДАМС”, похвали се шефът на централата ни Цеко Минев. Тази събота пък официално ще бъде открит ски-сезонът в курорта. Междувременно стана ясно, че на 21 декември другият ни водещ ски-център „Боровец” също ще отпразнува началото на новия сезон. 20 млн. лв. са инвестициите, вложени за развитие на курорта. Концесионерите на пистите са осигурили нов 4-седалков лифт на „Маркуджик 2”, както и чисто нова система за изкуствен сняг.


26.11.2008 г., с. 1-5
Брюксел спря окончателно 220 млн. евро помощи за България
Ако неуспехите в борбата с корупцията в София продължат, това поставя под въпрос и 11-те млрд. евро от кохезионния и структурните фондове, които трябва да бъдат предоставени до 2013 г.
Спрените пари по ФАР лишават страната от ред по пътните артерии. Така изглежда „рехабилитираният“ път от Добринище до Гоце Делчев след работата на гръцка фирма.
Европейската комисия във вторник е взела решение да се запази отлагането на част от предвидените за България плащания поради опасе ния за корупцията в страната - съобщи Ройтерс. ЕК обяви най-лошия вариант за България - акредитациите на Централното звено за финансиране и договаряне към Министерството на финансите и на изпълнителната агенция към Министерството на регионалното развитие и благоустройството остават отнети. Решението на европейския изпълнителен орган означава, че България губи 220 млн. евро от предприсъединителните помощи. Европейската комисия през юли тази година посвети на България най-острия си доклад за някоя своя членка. Корупцията на най-високите нива на властта и неефективната съдебна система навлякоха на най-бедната страна в Съюза язвителния тон на комисарите. Запознати с преговорния процес в Брюксел източници посочват, че спрените пари за България са по програма ФАР. ЕК е замразила общо 560 милиона евро от различни предприсъединителни програми за България, като тези 220 милиона евро са част от същата сума. Акредитациите бяха отнети през юли тази година и се очакваше поне една от тях да бъде възстановена до края на ноември. В понеделник вицепремиерът по еврофондовете Меглена Плугчиева имаше коренно противоположни очаквания, че акредитациите ще бъдат възстановени и по този начин страната ще има възможност да усвои блокираните през март средства по предприсъединителната програма заради проблеми в пътния фонд с контрола върху изразходването на средствата. Така ще остане действаща забраната на двете агенции за сключване на договори. Въпреки ограничението обаче те подписваха контракти с надеждата, че ще се възстановят акредитациите и ще се върне достъпът до еврофондовете. При това положение контрактуваните проекти в периода за забрана ще са за сметка на бюджета.


26.11.2008 г., с. 4
Лек ръст на безработицата през октомври
Повишението се дължи на освобождаването на временно наетите в туризма и селското стопанство, отчетоха от Агенцията по заетостта
Равнището на безработица през октомври е 5,85 %, което е с 0,05 пункта по-високо спрямо септември. Това съобщиха от Агенцията по заетостта. В сравнение със същия месец на 2007 година обаче безработица е по-ниска с 0,88 пункта.

В бюрата по труда са регистрирани 216 644 безработни, с 1952 души, или 0,9 %, повече спрямо предходния месец. В сравнение със същия месец на миналата година броят на безработните намалява с 32 732 души, или с 13,1%.

27 040 са новорегистрирани или с възстановена регистрация безработни, като се отчита ръст с 3021 души. Новорегистрираните безработни са предимно освободени от малки и средни фирми; от фирми, за които има уведомления за масови уволнения; лица, напуснали по взаимно съгласие; лица, приключили работа по програми и мерки за заетост, както и по срочни договори. Част от новорегистрираните безработни са лица, на които е изтекъл наказателният период от 12 месеца по ЗНЗ след прекратяване на регистрацията им. В бюрата по труда се регистрират и лица без право на парично обезщетение с цел да удостоверят статута си на безработни, за да бъдат включени в програми и мерки за заетост, в квалификационни курсове или за получаване на социални помощи, детски добавки, отпускане на стипендии на ученици и студенти и др. Регистрацията се възстановява на тези безработни, които са предоставили уважителни причини за неявяване по график в бюрата по труда.

Бюрата по труда са напуснали 25 088 безработни. Те са с 2542 души, или с 9,2 % по-малко спрямо септември. На работа са постъпили 14 108 души, което е 56,2 % от напускащите бюрата по труда. Отпадналите от регистрация безработни са 10 980, като намаляват спрямо септември само със 155 души. Отпадането от регистрация основно се дължи на неявяване в бюрата по труда за потвърждаване на статута на безработни; неизпълнение на плана за действие; отказ от подходяща работа; отказ от включване в квалификационен курс; неспазване на 7-дневния срок за уведомление на бюрото по труда при промяна на декларираните обстоятелства; регистрирани трудови договори в НОИ; пенсиониране; смяна на местожителството; прекратена регистрация по собствено желание и други.

Състоянието на безработицата през октомври се определя от стойността на общия показател на бизнес климата, който според Националния статистически институт е паднал с 4,6 пункта и е най-големият месечен спад от 2 години насам, както и от характерното за есенно-зимния период освобождаване на временно наетата работна сила в секторите туризъм, селско и горско стопанство, строителство, преработваща промишленост и др., отчетоха от АЗ.

В 8 области равнището на безработица е по-ниско от средното за страната. Това са София-град (1,29 %), Бургаска (2,82 %), Габровска (3,40 %), Варненска (3,79 %), Старозагорска (4,78 %), Пловдивска (4,83 %), Пернишка (4,90 %) и Русенска (5,47 %). В останалите 20 области безработицата е над средната, а най-високите й стойности продължават да се отчитат в областите Търговище (12,58 %), Смолян (10,83 %), Шумен (10,65 %), Монтана (10,35 %), Разград (9,89 %) и Видин (9,72 %).

В бюрата по труда са заявени 15 560 свободни работни места. От всички обявени в бюрата по труда места 11 675 са на първичния пазар, 1419 по мерки от закона за насърчаване на заетостта и 2466 - по програми за заетост. През месеца за едно свободно място се конкурират 9 безработни средно за страната.

През октомври на работа са постъпили 14 108 души. От общия брой безработни, реализирали се на трудовия пазар, започналите работа с посредничеството на бюрата по труда представляват почти 92 %. Значителна част от тях - 70,1 %, са устроени на първичния пазар, а субсидирана заетост е осигурена на почти 30 %. По програми и мерки за заетост и обучение, реализирани от Агенцията по заетостта, през октомври са работили общо 65 446 души.

През октомври беше изменена и допълнена Националната програма „В подкрепа на майчинството“, като право да се включат в нея получиха и пенсионери, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“, посочиха още от АЗ. Целите на програмата са да се насърчи заетостта на жените и тяхното професионално развитие чрез осигуряване на грижи за техните деца, да се постигне по-добър баланс между личния и професионалния живот, като същевременно се създава заетост за търсещи работа и се предоставят качествени грижи за отглеждането на малките деца. Само през октомври по програмата са включени 300 души, а общо са работилите са 1606.

Обучение за професионална квалификация пък са започнали 1197 безработни. След завършване на квалификационни курсове на работа са устроени 1016 безработни. В квалификационно обучение са включени 455 работещи с цел осигуряване или запазване на заетост. През октомври бюрата по труда са организирали 78 курса за квалификация на безработни и 11 за заети.

С голям социален ефект е Националната програма „Активиране на неактивни лица“, която има за цел да активира и да включи на пазара на труда неактивни и обезкуражени лица, да ги привлече и мотивира за регистрация в дирекциите „Бюро по труда“, за да получат те право за включване в обучение и/или заетост, отбелязаха от АЗ. Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“ въпреки тенденцията към ограничаването й остава най-значимата програма. Националната програма „Асистенти на хора с увреждания“ пък обезпечава предоставянето на грижи в семейна среда на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора, като същевременно се осигурява заетост на безработни като лични и социални асистенти. Програмата има висок социален ефект, допълват от АЗ. През октомври по програмата са работили общо 10 610 безработни, като са включени нови 221 лица. От включените 79,2 % са жени, 19,9 % са младежи до 29-годишна възраст, 30,3 % са лица над 50 години и 19 % са продължително безработни. Броят на обгрижените е 12 559. Националната програма „Помощ за пенсиониране“ е насочена към осигуряване на заетост и помощ за пенсиониране на безработни, на които не достигат до 5 точки за формиране на сбора от осигурителен стаж и възраст, даващ право на пенсия. През октомври е осигурена заетост общо на 3315 безработни в предпенсионна възраст и са включени нови 32 безработни лица. По Национална програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания, която е насочена към повишаване на пригодността и осигуряване на заетост на една от най-трудно реализиращите се групи на пазара на труда - хората с увреждания, са работили общо 2475 безработни с трайни увреждания и са включени нови 270 безработни лица. С цел подпомагане на младите хора с висше образование да започнат работа веднага след дипломирането си се реализира програмата „Старт в кариерата“, която е осигурила работа на 270 младежи, посочиха от Агенцията по заетостта.


26.11.2008 г., с. 6
Интелект КООП“ предлага отлични условия за обучение, отдих и забавление
В сърцето на града на тепетата, в най-тихия му квартал, е разположен Учебният център на ЦКС. Центърът се управлява от скромна, но много сладкодумна жена. Госпожа Илиева първоначално се „намръщи“ за това, че искам да разговарям с нея. И то не защото няма какво да каже или с какво да се похвали, а защото не иска да показва излишна показност. След малко първоначално притеснение тя се разприказва с такава любов за работата си, че тази уж скучна тема „работа“ ме въвлече в нов свят - този на бизнеса в туристическия бранш и обучението. Госпожо Илиева, благодаря ви, че така непринудено и приятелски разговаряхте с мен, а теб читателю, оставям да се потопиш в приятната компания на един умел и добър ръководител.
- Г-жо Илиева, доволна ли сте от постигнатите резултати от дейността на управляваното от вас дружество?

- Не мога да не съм доволна от постигнатите резултати. На първо място по отношение на броя на преминалите обучение кооперативни кадри. През тази година в Учебния център на ЦКС обучените кадри от кооперативната система надхвърлят 1000 души, като в сравнение с 2007 година броят им се е увеличил с над 11 процента. Заслуга за това има активната политика за обучение, която Централният кооперативен съюз провежда през последните няколко години. Бяха проведени много на брой курсове за повишаване на професионалната квалификация на специалисти в областите търговия и хлебопроизводство.

Извън броя на обучените кадри от кооперативната система Центърът предлага курсове за повишаване на квалификацията и придобиване на професия на външни потребители. В момента например тече курс за готвачи. Всяка събота с голямо удоволствие те идват и се учат от доказани професионалисти в кулинарията. Нуждата от придобиване на нови знания и умения все повече се осъзнава от хората и те предприемат конкретни стъпки в тази насока.

На второ място постигнахме добра натовареност на материалната база - учебни зали, хотелска част и ресторант. По принцип нито един хотелски комплекс не може да постигне 100 процента натовареност - това важи с особена сила за хотелите по българското Черноморие, където сезонът е с продължителност от максимум 4 месеца, а през останалото време базите са затворени и не приемат посетители. При нас няма сезонност - кооперативният комплекс приема гости целогодишно - всеки месец е различен от предходния, но средната натовареност до момента е 40 процента.

- Посочихте, че се гордеете от добрата посещаемост на хотелски комплекс „Интелкооп“. Каква материална база и технически възможности предлагате на посетителите?

- Преди две години Централният кооперативен съюз реализира цялостна инвестиционна програма за модернизиране на учебния корпус, хотела и ресторанта. След завършването на модернизацията ЦКС притежава квалификационен център, осигуряващ съвременно професионално обучение.

Хотелският комплекс „Интелкооп“ се състои от учебно-конферентен корпус, хотел и ресторант:

Учебно - конферентният корпус предоставя отлични възможности за организация на учебния процес. Разполага с осем учебно-конферентни зали с различен капацитет: конферентна зала с 30 места, зала със 100 места, 5 зали с капацитет от 30 до 50 места и компютърен кабинет с 10 работни места, оборудван с най-съвременна техника и компютърни конфигурации. Всички зали са климатизирани и озвучени. На разположение на лекторите и обучаващите има мултимедийна техника и различни презентационни средства. За професионалното обучение на изпълнителски кадри има учебна готварска работилница, хлебаро-сладкарски цех и сервитьорски кабинет.

l Модерен ресторант с около 120 места, подходящ за семейни и бизнес мероприятия, с обновен интериор и климатизиран.

l Хотел с 92 легла, отговарящ на най-съвременните изисквания за организиране на конгресен туризъм. Всички стаи са с телефон, кабелна телевизия, интернет, минибар и централна климатизация.

Една от идеите ни е в близко бъдеще да оборудваме зала за изучаване на чужди езици. Езиковото обучение е необходимо, защото новите условия го налагат. Днес много фирми търсят организации, които предлагат съвременни условия за такъв вид обучение за повишаване знанията на своите служители и екипи. Закупуването на подходящата техника ще позволи симулирането на реална обстановка и ще ускори ефективността на процеса на чуждоезиково обучение.

- Имате ли договорености за използването на учебните зали и хотелската част от организации за по-дълъг период от време?

- За наша радост, да. Така например в момента всички учебни зали на третия етаж са ангажирани от Международния колеж по туризъм Добрич, филиал в Пловдив. Тук всеки ден комплексът се изпълва от смеха на млади и жизнени хора, студенти на колежа. Хубавото в случая е, че студентите консумират напитки от лоби бара и вкусните гозби на готвачите от ресторанта, с което допринасят за увеличаване на оборотите ни.

Имаме сключени договори с над десет туроператори и агенции. Много фирми проявяват интерес към ползването на услугите, които дружеството предлага. Редовен наш клиент за ползване на залите и хотелската част са кооперация „Експерт“. Отлични връзки имаме с Професионалната гимназия по туризъм. От общината също наемат зали за провеждане на работни срещи, семинари и конференции. Тази година членовете на Българския футболен съюз няколко пъти бяха наши гости. Сега по Коледа в ресторанта ще организираме празненство за служители на РКС Пловдив, БДЖ, БТК, Съюза на инвалидите, AVON, сдружение „Национална бизнес мрежа“ и много други.

Като цяло всички наши гости са доволни от доброто обслужване и вниманието, с което се грижим за тях. Те отново се връщат при нас и ни препоръчват на други. Лекторите, които преподават тук и из цялата страна, споделят, че в учебния център на ЦКС се чувстват най-добре - и те не пропускат възможност да ни похвалят пред други фирми. Така от предоставянето на информация за нас и нашите услуги доволните гости осъществяват т.нар. маркетинг от уста на уста. Измерителите на успеха от това са предоставянето на бъдещи услуги на редовните посетители, привличането на нови такива и увеличаване на репутацията.

- Наистина хотелски комплекс „Интелкооп“ включва използването на пълен и затворен цикъл услуги. С организацията на какви събития се ангажирате?

- Радваме се, че все повече хора ни правят част от прекрасните моменти от живота си. Организирали сме чествания на рождени дни, юбилейни годишнини, кръщенета, абитуриентски балове, сватби и много други. В един от най-щастливите дни от живота на всеки - сватбата - на младоженците предлагаме изискана и приятна атмосфера на ресторанта и перфектно обслужване. А нашият подарък към тях е безплатна нощувка в апартамент, в който ги посрещат още приятни изненади, подготвени от нас.

Наскоро сдружение „Славянски свят“ съвместно с Тракийския университет в Стара Загора организираха руска вечер. Гости на празненството бяха представители от общината и кметството и информационния туристически център в Пловдив. Събраха се 60-70 души. Гости от Пловдив приготвиха богато разнообразие от традиционни руски ястия. Вечерта беше незабравима - с руски песни, хумор, поздравления и много танци.

- В повечето хотелски комплекси на дневен ред стои въпросът за намирането и задържането на квалифициран персонал. Какво е положението при вас?

- Радостна съм, че този въпрос при нас е решен. Мога да твърдя, че при нас текучество на персонала няма. Екипът работи добре - от години сме заедно. Сега работим в насоката да повишаваме квалификацията на заетите в Учебния център. Всички те са мотивирани и работят с цялото си сърце, защото всеки разбира, че когато клиентът е доволен, той пак ще се върне и работа за нас ще има.

- Как виждате бъдещето на кооперативния туризъм?

- Едно от стратегическите направления в политиката на Централния кооперативен съюз е прилагането на единна политика в областта на кооперативния туризъм. Реализирането на формулираната политика в областта на туризма започна през тази година. За налагането и утвърждаването на марката „КООП“ бе разработено единно лого и слоган: „КООП - Вашето място за почивка“. С новото лого вече са изработени първите рекламни стоки, които се предлагат в туристическите обекти на системата. Изработена бе и обща рекламна брошура, представяща кооперативните хотелски комплекси.

В процес на разработване е и туристическият портал на ЦКС, където ще бъдат представени всички обекти и дейности в сферата на кооперативния туризъм и балнеологията. Туристическите услуги, предлагани от хотелските ни комплекси, бяха представени и на провелото се Световно кооперативно изложение ICA Expo в Лисабон, Португалия.

Преди няколко години Централният кооперативен съюз реализира единна политика в областта на търговията и така се роди национална търговска верига с трайно присъствие в най-голям брой населени места в страната. Следващата стъпка е кооперативният туризъм. Сигурна съм, че с усилията и професионализма на мениджърските екипи на ЦКС и търговските дружества, стопанисващи хотелските комплекси, ще успеем.
26.11.2008 г., с. 16
Първанов: Да изградим съвременна енергийна мрежа в Югоизточна Европа
Цървенковски: Регионалното сътрудничество ще намали последиците от световната криза
След пленарната среща държавните ръководители на страните от Югоизточна Европа имаха обща пресконференция, с което приключи официалната част от работата на петия Регионален икономически форум за Югоизточна Европа. Следващата среща ще бъде в Босна и Херцеговина през 2009 г. Домакин през 2010 г. ще бъде Албания. България ще приеме гостите в рамките на форума през 2011 г.
Глобалната икономическа криза няма да подмине региона на Югоизточна Европа и затова са необходими спешни координирани мерки и по-голямо взаимно сътрудничество за намаляване на последиците, заявиха на 21 ноември президентите на страните от Югоизточна Европа на Регионалния икономически форум в Охрид, съобщи МИА. Българският президент Георги Първанов заяви, че регионът на първо място би трябвало да постави усилията за изграждане на съвременна инфраструктурна мрежа в енергетиката, транспорта, телекомуникациите. Това има решаващо значение за осигуряване на стабилен растеж, за увеличаване на сигурността и конкурентността на страните от Югоизточна Европа, заяви Първанов. Македонският президент Бранко Цървенковски, който бе патрон на форума, в обръщението пред колегите си изтъкна, че страните от региона директно или индиректно се сблъскват с последиците от световната финансова и икономическа криза. Освен индивидуалните усилия на всяка страна да се справи с последиците, той посочи и необходимостта от регионално сътрудничество. То трябва да бъде насочено към инфраструктурата - пътна, железопътна, телекомуникационна, енергийна, каза Цървенковски. Хърватският президент Стипе Месич направи оценката, че не става въпрос за криза само в региона или Европа, а на глобално ниво, възникнала поради краха на либералния капитализъм, който достигна до фаза, в която не може да отговори на всички предизвикателства. Председателстващият председателството на Босна и Херцеговина Небойша Радманович посочи, че кризата няма да отмине района. Няма съмнение, че кризата ще се почувства и ще намали изгледите на страните от региона за продължаване на позитивния икономически растеж, заяви Радманович. Албанският президент Бамир Топи подчерта, че не е възможен напредък на страните от Югоизточна Европа без по-засилено сътрудничество в региона, което ще го направи по-отворен към предизвикателства като сегашната икономическа криза. Оценката на черногорския президент Филип Вуянович бе, че тук трябва да бъдат привлечени колкото може повече преки чуждестранни инвестиции.


26.11.2008 г., с. 7
Кризата удари и пазарa на земя
В Русенско декар нива вече се продава със 150 лева по-евтино

Продавачите още не могат да свикнат с факта, че ще вземат по-малко пари за нивите си


Кризата удари и пазарa на земя, категорични са русенските брокери. За последния месец декар нива в региона вече се продава със 100-150 лева по-евтино. В началото на лятото купувачите са давали над 400 лева за декар, а сега не повече от 250-300 лева. Цените са се върнали с година назад, след като за първото полугодие брокери отчетоха скок от 30-40 процента, съобщава още информационният сайт RuseInfo.net Пазарът на земеделска земя следва този за градски недвижими имоти и зависи повече от развитието на международната финансова криза, отколкото от ситуацията у нас. Възможно е, ако ситуацията се усложни, нивите да поевтинеят още в следващите месеци, смятат брокери. Сривове като на пазара на акции, паднал с над 70 %, според тях обаче не са възможни. На текущите нива инвестицията в земеделска земя доближава доходност от 10 %, която е над тази по депозитите в банки. На много места в Русенско арендаторите дават 20 лева рента, така че за такива земи цената трудно може да падне надолу. В Сливо поле, към Тутракан и по пътя към Силистра има ренти и по 25 лева. В землищата, където рентите и доходността са ниски обаче, нивите могат да поевтинеят още много. Поне докато не се появи един голям купувач, който да използва кризата и ниските цени, за да изкупи голямо количество земя. Засега обаче най-големите играчи на пазара свиват покупките, свалят офертите и дори разпродават, твърдят хора от бранша. Тон за понижението дават големите фондове от Асоциацията на собствениците на земеделска земя, които преди около месец са взели решение, че в условията на финансова криза няма смисъл да купуват скъпо и в момента никой от тях не дава повече от 300 лева за декар. От пазара са се оттеглили и големите арендатори, които заради лошата световна конюнктура още не могат да продадат продукцията си от това лято и вече закъсват за пари. В резултат търсенето пада драстично, а сделки почти няма, тъй като продавачите още свикват с новите цени и не могат да преглътнат лесно, че вече им дават със 100-150 лева по-малко.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница