Утвърдил: ректорСкачать 461.14 Kb.
страница1/4
Дата04.05.2016
Размер461.14 Kb.
  1   2   3   4Утвърдил:…………………..

Р Е К Т О Р

Попълва се от Деканата


ОБОБЩЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИКИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ Геологопроучвателния ФАКУЛТЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 г.


Вид на практиката

Специалност(и)

Курс

Форма на обучение

Р/З


Брой * студенти


Вид транспорт

Период)

Място на провеждане – обект (фирма)

Ръководител(и)

С транспорт на МГУ/с друг транспорт

от

до

Маршрут **

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Минералогия и кристалография

ГПМЕР

ГГИ

ХИГ

І

І

ІР

46

градски транспорт

06.04.

-

Сф – Кремиковци -Сф

доц. Р. Костов 0889180137

ГПМЕР

ХИГ

І

І


Р

32

Автобус от МГУ (8.00 ч. паркинга на МГУ)

13.04

-

Сф – с.Живково (Ихтиманско) – кариера Лепеница – гр.Велинград - Сф (330 км)

доц. Р. Костов 0889180137

ГПМЕР

ХИГ

І

І


Р

32

Автобус от МГУ (8.00 ч. паркинга на МГУ)

19.04.

-

Сф – находище Елаците (Етрополско) – Сф (200 км)

Рудник „Елаците” – адрес: „Елаците мед” АД, общ. Етрополе, обл. Софийска (0728)3111-14; 9237672доц. Р. Костов 0889180137

ГПМЕР

ГГИ

ХИГ

І

І

ІР

46

градски транспорт

20.04.

-

Сф – с.Владая - Сф

доц. Р. Костов 0889180137

ГГИ

ХИГ

І

І


Р

32

Автобус от МГУ (8.00 ч. паркинга на МГУ)

27.04.

-

Сф – Рилски манастир – Кирилова поляна –с.Пастра – Сф (260 км.)

доц. Р. Костов 0889180137

Продължение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Петрография

ГПМЕР

ПГ

І

І


Р

22 +1

Автобус на МГУ (8.00 ч. паркинга на МГУ)

27.05.

30.05.

27.05.. Сф – Лесков дол – гара Бов – Вуканова кариера – с. Люти брод – Сф (200 км)

доц. Б. Банушев 0888960072;

28.05. Сф- Рилска река – гр.Рила – с.Стоб – с. Боснек – Сф (260 км)

29.05. – Сф – р.Медетска – с. Карлиево – с.Челопеч – с. Байлово – Сф (230 км)

30.05. Сф – с. Ковачевци – с.Белчин – с. Тополница – Сф (200 км)

ПГ

І

8

Автобус на МГУ

31.05

-

31.05. Сф – с. Кошарево – гр. Брезник – с. Бабица – с. Златуша – Сф (120 км)

Магмена петрология

ГПМЕР

ІІ

Р

15 +1

Автобус на МГУ (8.00 ч. паркинга на МГУ)

06.06.

08.06.

06.06.. Сф – с.Свидня – с.Гинци –Берковица – Сф (200 км.)

доц. Б. Банушев 0888960072

07.06.. Сф – р.Пробойница –с.Габровница – с.Осеновлаг - Сф (200 км.)

08.06. Сф - х.Алеко - с. Мало Бучино - с. Вискяр - с. Гоз - Сф (150 км)

Продължение1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Минералогия

ПГ

I

Р

8

Автобус от МГУ (8.00 ч. паркинга на МГУ)

04.07.

08.07.

04.07. Сф – с.Живково – с.Езерово - Хасковски минерални бани – Кърджали (270 км.);

/*в подчертаните се преспива/

Гл.ас. Р. Паздеров

088896007205.07. Кърджали – сп. Глухар – Чуково – Момчилград (Сметището и Стрелбище) –с.Сушево-– Кърджали (65км);

06.07. Кърджали – с.Груево (с.Свобода)-с. Воденичарско – нах.”Счупената планина” – Кърджали (95 км)

Нах. ”Счупената планина” - „S&B Industrial Minerals”АД (Ес енд Би индъстриал минералс АД); 6600 Кърджали, бул. Беломорски 97 тел. (+359 361)60800; 60801; 60838.

07.07. Кърджали – находище на бентонит „Пропаст-Доброволец” – находище на зеолит „Бели пласт” – кариера за трас при с. Скалище – с. Звезделина – с. Широко поле – Сф (280 км) нах. „Пропаст-Доброволец” - „S&B Industrial Minerals”АД (Ес енд Би индъстриал минералс АД); 6600 Кърджали, бул. Беломорски 97 тел. (+359 361)60800; 60801; 60838.

08.07. Сф – с. Долни окол – Маркова трапеза – обект Враня – Сф (150 км.)

Продължение1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Петрология

ХИГ

ГГИ

І

І


Р

32 +1

Автобус от МГУ (8.00 ч. паркинга на МГУ)

24.06.

26.06.

24.06. Сф – р.Тополница – Златишки проход – Байлово – Сф (250 км)

доц. С. Приставова

088856551925.06. Сф – с. Губислав – Елисейна – ман. „Седемте престола” – Сф (200 км.)

26.06. Сф – с.Железница – с.Поповяне-с.Клисура – Сф (150 км.)

Метаморфна петрология и структорна геология
(съвместно с кат. ГГИ)

ГПМЕР

ІІ

Р

15 +1

Автобус от МГУ (8.00 ч. паркинга на МГУ) (заявява се от кат.ГГИ)

28.05.

31.05.

28.05. – Сф - с.Първенец - гр.Кричим -с.Михалково - с.Цанков камък - гр.Девин-гр.Триград (280км)

доц. С. Приставова

0888565519

и ас. Танациев


29.05. – гр.Триград – с.Беден – с.Широка лъка – с.Стойките – гр.Чепеларе (70 км)

30.05.гр.Чепеларе (обходен маршрут)

31.05. – гр. Чепеларе – с. Зорница – с.Забърдо – с.Югово – с.Бачково – гр. Асеновград – Сф (280 км)

/в подчертаните се преспива/

Минералогия и петрография

СДНГ
БТ

ЕООС

Ір

ІІз


ІІр

ІІр


Р

З

РР

44

Автобус от МГУ (8.00 ч. от паркинга на МГУ)

26.05.

27.05.

26.05. Сф – с. Стоб – Рилски ман. – Кирилова поляна - Сф (260 км.);

гл.ас. Н .Цанкова

0887965653

гл.ас. Р. Паздеров


27.05. Сф – кв. Владая – Сф (60км);

Продължение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Минералогия и петрография

БТ
ЕООС

Із

ІІрІз

ІІр

З

Р

ЗР

46


Автобус от МГУ (8.00 ч. от паркинга на МГУ)

28.05.

31.05.

28.05. Сф – с.Долни окол – Маркова трапеза – Сф (140 км);

гл.ас.Н.Цанкова

0887965653

гл.ас. Р.Паздеров


29.05. Сф – рудник Елаците – Сф (200 км)

Посещение на рудника – „Елаците мед” АД, общ. Етрополе, обл. Софийска (0728)3111-14; 9237672

30.05. Сф – р-к Кремиковци – с.Богьовци – Сф (130 км)

Открит рудник „Кремиковци”, с.Кремиковци, обл. Софийска,

тел. 0878700624 – Михаил Бенов

0888513606 – Румен Марков

30.05. Сф – р-к Кремиковци – с.Богьовци – Сф (130 км)

Открит рудник „Кремиковци”, с.Кремиковци, обл. Софийска,

тел. 0878700624 – Михаил Бенов

0888513606 – Румен Марков

31.05. – Сф – с.Живково – обект Враня – Сф (120км)

Продължение1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Практическо обучение по основи на специалността

/учебно екскурзионна/

СДНГ

Ір.


ІІз.

Р

З22
24.06.

27.06.2013

24.06. , МГУ, катедра СДТНГ

ас. Л. Георгиев

0878 710 509

гл.ас. М.

Харизанов

02 80 60 573


Градски транспорт

25.06. , гр. Божурище – обект на „София газ” ЕАД, София газ” ЕАД, гр. София – 1504, бул. „Ев. Георгиев” №169, тел. 02 942 62 11

Автобус на МГУ (7:30 ч. от паркинга на МГУ)

  1. 26.06., обекти на ПД „Нефт и газ” АД и обект на „Дайрект петролеум” LTD, по маршрут София – с. Девинци – гр. Д. Дъбник – София

ПД “Нефт и Газ” АД, гр. София – 1080, ул. “Ст. Караджа” № 2, тел. 02 980 24 68;


„Дайрект петролеум България”

„Direct Petroleum Bulgaria”, LTD.

1421 София, ул. „Червена стена” №46, 02 963 32 44


Автобус на МГУ (7:30 ч. от паркинга на МГУ)

27.06. , ПГХ „Чирен”, обект на „Булгартрансгаз” ЕАД, по маршрут София – с. Чирен – София

“Булгартрансгаз” ЕАД

гр. София – 1336

ж. к. “Люлин” – П. К. 3

бул. “П. Владигеров” № 66,

тел. 02 939 62 00


Продължение1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Практическо обучение по проучвателно ядково, хидро - геоложко и инженерно – геоложко сондиране

/учебна/

СДНГ

ІІр.
ІІІз.

Р
З

20

С автобус

24.06.

01.07.

Елаците мед” АД

гр. Етрополе – 2180

тел. 0720 / 36 37 / 38


гл. ас. И. Тодоров

0889 589 756Практическо обучение по сондиране и добив на нефт и газ

/учебна/

СДНГ

ІІІр.
ІVз.

Р
З

15 +1

С автобус

01.07.

05.07.

ПД ”Нефт и Газ”АД, гр.София и обекти на дружеството, База Д. Дъбник
ПД “Нефт и Газ” АД, гр. София – 1080, ул. “Ст. Караджа” № 2, тел. 02 980 24 68
Дирекция „Сондиране и ремонти”, гр. Монтана, ул. “3ти март” № 218,

тел. 09 6398 236гл. ас. М. Харизанов

02 80 60 573Практическо обучение по добив и транспорт на нефт и газ

/учебна/

СДНГ

ІІІр.
ІVз.

Р
З

15 +1

С автобус

05.07.

12.07.

ПД”Нефт и Газ”АД, гр.София и обекти на дружеството, База Д. Дъбник,
ПД “Нефт и Газ” АД

гр. София – 1080

ул. “Ст. Караджа” № 2

тел.: 02 / 980 24 68гл. ас. М. Бояджиев

02 80 60 365


  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница