Umbisikuline tegumood. Неопределённо-личная формаСкачать 61.96 Kb.
Дата11.11.2016
Размер61.96 Kb.
Umbisikuline tegumood. Неопределённо-личная форма (безличная форма)

Безличные формы глаголов не предполагают грамматически обозначенного субъекта действия (действователя).

Безличная форма образуется от четвёртой основной формы на –tud/-dud (õpitud, lauldud, hüpatud). Если в основе глагола чередование ступеней, то у всех безличных форм основа в слабой ступени.

Признаками безличной формы являются –ta, -da или –a, к которым в настоящем времени добавляется –kse, а в прошедшем времени к основе присоединяется ti или –di.При отрицании в настоящем времени –kse не добавляется, а в прошедшем времени вместо – ti и – di присоединяется –tud.

Ma-infinitiiv

Umbisikuline tegumood. Olevik

Umbisikuline tegumood. Olevik. Eitus

Umbisikuline tegumood. Minevik.

Umbisikuline tegumood. Minevik. Eitus

Elama - жить

Elatakse - живут

Ei elata – не живут

Elati - жили

Ei elatud – не жили

Töötama - работать

Töötatakse - работают

Ei töötata – не работают

Töötati - работали

Ei töötatud – не работали

Kirjutama

Kirjutatakse

Ei kirjutata

Kirjutati

Ei kirjutatud

Õppima

Õpitakse

Ei õpita

Õpiti

Ei õpitud

Lugema

Loetakse

Ei loeta

Loeti

Ei loetud

Kuduma

Kootakse

Ei koota

Kooti

Ei kootud

Andma

Antakse

Ei anta

Anti

Ei antud

Teadma

Teatakse

Ei teata

Teati

Ei teatud

Leidma

Leitakse

Ei leita

Leiti

Ei leitud

Püüdma

Püütakse

Ei püüta

Püüti

Ei püütud

Seisma

Seistakse

Ei seista

Seisti

Ei seistud

Hakkama

Hakatakse

Ei hakata

Hakati

Ei hakatud

Ehitama

Ehitatakse

Ei ehitata

Ehitati

Ei ehitatud

Muutuma

Muututakse

Ei muututa

Muututi

Ei muututud

Kasvatama

Kasvatatakse

Ei kasvatata

Kasvatati

Ei kasvatatud

Treenima

Treenitakse

Ei treenita

Treeniti

Ei treenitud

Kukkuma

Kukutakse

Ei kukuta

Kukuti

Ei kukutud

Maksma

Makstakse

Ei maksta

Maksti

Ei makstud

Ostma

Ostetakse

Ei osteta

osteti

Ei ostetud

Kaotama

Kaotatakse

Ei kaotata

Kaotati

Ei kaotatud

Laulma

Lauldakse

Ei laulda

Lauldi

Ei lauldud


Harjutus 1. Употребите глаголы в безличной форме настоящего времени.

1. Meie linnas (kasvatama) ..............................................palju lilli. 2. Kaasajal (ehitama).......................................... kvaliteetselt. 3. (Töötama)...............................................hoolsamalt kui varem. 4. Elu jooksul (muutuma).........................................palju. 5. (Õppima)............................................kogu elu. 6. Jõusaalides (treenima) ............................................palju. 7. Tihti (maksma)........................................pangakaardiga. 8. Ajalugu (teadma).............................................liiga vähe. 9. Vahel (ostma)...........................................ka tarbetuid asju. 10. Kunagi ei (kaotama).................................................lootust. 11. Mõnes kodus ei (laulma).......................................... üldse. 13. Kurb, kui probleemidele ei (leidma) lahendusi.Harjutus 2. Употребите глаголы в безличной форме простого прошедшего времени.

1. Enne laulupidu (laulma).......................................palju. 2. Teade (andma)................................kõigile edasi. 3. (Püüdma)...............................................üksteist lohutada. 4. Mulle ei (andma)........................................nõu. 5. Kahjuks ei (teadma).............................................tõtt. 6. Raha ei (leidma)..............................................üles. 7. Pühade eel (ostma)............................................palju. 8. (Hakkama)............................................jaama minema. 9. Eile (treenima)...............................................palju. 10. (Töötama).........................................palju aias.


ERANDID – ИСКЛЮЧЕНИЯ

Ma-infinitiiv

Umbisikuline tegumood. Olevik

Umbisikuline tegumood. Olevik. Eitus

Umbisikuline tegumood. Minevik.

Umbisikuline tegumood. Minevik. Eitus

Tooma

Tuuakse

Ei tooda

Toodi

Ei toodud

Looma

Luuakse

Ei looda

Loodi

Ei loodud

Lööma

Lüüakse

Ei lööda

Löödi

Ei löödud

Jooma

Juuakse

Ei jooda

Joodi

Ei joodud

Sööma

Süüakse

Ei sööda

Söödi

Ei söödud

Müüma

Müüakse

Ei müüda

Müüdi

Ei müüdud

Viima

Viiakse

Ei viida

Viidi

Ei viidud

Käima

Käiakse

Ei käida

Käidi

Ei käidud

Tulema

Tullakse

Ei tulda

Tuldi

Ei tuldud

Olema

Ollakse

Ei olda

Oldi

Ei oldud

Panema

Pannakse

Ei panda

Pandi

Ei pandud

Surema

Surrakse

Ei surda

Surdi

Ei surdud

Minema

Minnakse

Ei minda

Mindi

Ei mindud

Tegema

Tehakse

Ei tehta

Tehti

Ei tehtud

Nägema

Nähakse

Ei nähta

Nähti

Ei nähtud


Harjutus 3. Täitke lüngad

Käida, minnakse, müüakse, juuakse, sööda, süüakse, viida, lööda

1. Turul...............................................odavamalt kui poes. 2. Eestis ei .....................................tigusid, aga Prantsusmaal ....................................... . 3. Teatrisse ....................................pidulikus riietuses. 4. Lasteaias....................................iga päev piima. 5. Pühapäeviti ei .........................................posti laiali. 6. Heas kodus ei .............................. lapsi. 7. Külas ei ................................liiga tihti.


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница