УЏбеници за школску 2014/2015 год. Stručno veće profesora ekonomske grupe predmeta predlog udzbenika za školsku 2014/2015Скачать 156.63 Kb.
Дата22.04.2016
Размер156.63 Kb.
УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015 ГОД.

STRUČNO VEĆE PROFESORA EKONOMSKE GRUPE PREDMETA

PREDLOG UDZBENIKA ZA ŠKOLSKU 2014/2015

22684*            Računovodstvo  za II razred  dr Vera Poznanić-Leko

22658*            Računovodstvo za III razred  dr Vera Poznanić-Leko

22682              Zbirka iz računovodstva za II razred Valentina Malešević,  dr Vera Poznanić-Leko,                               Katica Stanisavljević-Dulijan, Jasmina Mugoša

23659              Zbirka testova i zadataka iz računovodstva za III razred Valentina Malešević

23765*            Pravo za III razred  dr Nevenka Subotić- Konstantinović, Bosiljka Mijatović

24660*            Pravo za IV razred  dr Nevenka Subotić- Konstantinović, Bosiljka Mijatović

23117*            Ustav i prava građana za III razred  mr Svetislav Bulajić, dr Stevan Lilić

21648*            Poslovna ekonomija za I razred  dr Božidar Stavrić, dr Blagoje Paunović, dr Petar S.                 Bojović

22673*            Poslovna ekonomija za II razred  Mira Pavlović, mr Svetlana Kisić

21633              Dnevnik za praktičnu nastavu za trgovca za I razred  Slavica Božić, Gordana                              Vujošević, Marica Knežević

23650*            Monetarna ekonomija za III razred  dr Aleksandar Živković, dr Žarko Ristić, Ružica                Đorđević

21637*            Savremena poslovna korespondencija  Elizabeta Šarković, Milena Stegenšek, Miroslava                     Grujić

21647*            Osnovi ekonomije  za I razred  Dragana Bogdanović, Gordana Ivanišević

22671*            Osnovi ekonomije  za II razred  dr Dragoljub Dragišić, dr Bogdan Ilić, dr Branko                                   Medojević, dr Milovan Pavlović

22679*            Ekonomika i organizacija trgovinskih preduzeća za II razred  dr Stipe Lovreta,

                        Dr Dragutin Radunović23651*            Osnovi ekonomije  za III razred  dr Stevan Devetaković, dr biljana Jovanović-                           Gavrilović, dr Gojko Rikalović

21655*            Osnovi ekonomike trgovine  dr Stipe lovreta, dr Dragutin Radunović

22714*            Agencijsko i hotelijersko poslovanje za II razred  dr Jovan Popesku, dr Miodrag                                   Nikolić, dr Bojan Zečević

21656              Praktikum za agencijsko i hotelijersko poslovanje  dr Miodrag Nikolić i dr.

23680              Dnevnik za praktičnu nastavu za trgovca za III razred  Slavica Božić, Gordana                           Vujošević, Marica Knežević

24888*            Ekonomika turizma za IV razred  dr Krunoslav Čačić

24656*            Marketing  za IV razred dr Stipe Lovreta, Jelena Adžić, dr Hasan Hanić

21634*            Trgovinsko poslovanje za I razred  mr Ljubomir Milosavljević, mr Ljubisav Jolović,

                        dr Mila Jančetović, mr Ljubivoje Mladenović21655*            Ekonomika trgovine  dr Stipe Lovreta, dr Dragutin Radunović

23657*            Poslovna ekonomija za III razred   dr Božidar Stavrić, dr Blagoje Paunović

24647*            Poslovna ekonomija za IV razred   Božidar Stavrić, dr Blagoje Paunović, dr Goran                                 Petković

23676*            Trgovinsko poslovanje za III razred  mr Ljubomir Milosavljević, dr Radovan Knežević,

                        dr Mila Jančetović21638*            Računovodstvo  za I razred  dr Vera Poznanić-Leko

21629              Zbirka zadataka iz računovodstva za I razred   dr Vera Poznanić-Leko,                                        Katica Stanisavljević-Dulijan, Jasmina Mugoša

21637*            Savremena poslovna korespondencija  Elizabeta Šarković, Milena Stegenšek, Miroslava                     Grujić

23777*            Statistika  za III i IV razred  dr Mileva Žižić, Marija Vidić

23652              Zbirka zadataka iz statistike dr Mileva Žižić, Marija Vidić, Milan Vukosavljević

24648*            Računovodstvo  za IV razred  dr Vera Poznanić-Leko

24640              Zbirka zadataka iz računovodstva za IV razred  Valentina Malešević, Vera Kodžo

 

22669*            Savremena poslovna korespondencija za II razred  Elizabeta Šarković, Milena                          Stegenšek, Miroslava Grujić22690*            Trgovinsko poslovanje za II razred  mr Ljubomir Milosavljević, mr Ljubisav Jolović,

                        dr Mila Jančetović, mr Ljubivoje Mladenović23777*            Statistika za III i IV razred  dr Mileva Žižić, Marija Vidić

23652              Zbirka zadataka iz statistike dr Mileva Žižić, Marija Vidić, Milan Vukosavljević

23673*            Agencijsko i hotelijersko poslovanje za III razred  dr Jovan Popesku, mr Milorad                                  Nešić, dr Miodrag Nikolić

23675              Praktikum za agencijsko i hotelijersko poslovanje  za III i IV razred  dr Miodrag                                   Nikolić, dr Maja Ćosić, Biljana Stefanović

21633              Dnevnik za praktičnu nastavu za trgovca za I razred  Slavica Božić, Gordana                              Vujošević, Marica Knežević

23676*            Trgovinsko poslovanje za III razred  mr Ljubomir Milosavljević, dr Radovan Knežević,

                        dr Mila Jančetović24884*            Agencijsko i hotelijersko poslovanje za IV razred  dr Krunoslav čačić, dr Jovan                                     Popesku,  dr Miodrag Nikolić

23675              Praktikum za agencijsko i hotelijersko poslovanje za III i IV razred  dr Miodrag                                    Nikolić, dr Maja Ćosić, Biljana Stefanović

23680              Dnevnik za praktičnu nastavu za trgovca za III razred  Slavica Božić, Gordana                           Vujošević, Marica Knežević

21169*            Računarstvo i informatika dr Nikola Klem

21659*            Agencijsko i hotelijersko poslovanje za I razred  dr Ognjen Bakić, dr Miodrag                           Nikolić, dr Bojan Zečević

21657*            Osnovi turizma i ugostiteljstva  dr Ognjen Bakić, dr Miodrag Nikolić

21638*            Računovodstvo  za I razred  dr Vera Poznanić-Leko

24887*            Marketing u turizmu za IV razred  dr Ognjen Bakić

24651*            Monetarna ekonomija i bankarstvo  dr Aleksandar Živković, dr Borko Krstić,

                        dr Petar Bojović24670*            Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje za IV razred  dr Milorad Unković

21657*            Osnovi turizma i ugostiteljstva  dr Ognjen Bakić, dr Miodrag Nikolić

                        Finansijsko poslovanje za III razre4d ekonom. trgov. ugost. škole  Milan M. Milanović,                       Branko M. M-ilanović

 22679* Ekonomika i organizacija trgovinskih preduzeca za trgovinsku skolu II razred

            dr Stipe Lovreta

            dr Dragutin Radunovic

 

22690* Trgovinsko poslovanje za trgovinsku skolu II razred

            mr Ljubomir Milosavljevic

            mr Ljubisav Jolovic

            dr Mila Jancetovic

            mr Ljubivoje MladenovicGordana Vujosevic

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ КОМЕРЦИЈАЛИСТА ОГЛЕД

 Пословна економија за први и други разред економских школаПринципи економије - Грегори Манкју.

Будимир Кошутић, Увод у право

Момчило Димитријевић, Увод у право

Радомир Лукић, Будимир Кошутић, Увод у право

Устав Републике Србије

др Александар Балтић, Радно право

др Александар Балтић, Радни односи у теорији и пракси

др Влајко Брајић, Радно право

др Боривоје Шундерић, Радни односи

Закон о раду "Службени гласник РС", бр. 24/05 и 61/05

. Закон о евиденцијама у области рада "Службени лист СРЈ", број 46/96 и "Службени гласник РС", број 101/95

Општи колективни уговор - "Службени гласник РС", број 22/97

Љиљана Антонић, Драгица Клипа - Практикум за предмет радног права

др Мирко Васиљевић, Пословно право

Мирко Васиљевић, Привредна друштва

Јован Славнић, Стеван Миличевић, Привредно право са основама грађанског права

Ивица Јанковец, Привредно право

Закон о облигационим односима "Службени лист СФРЈ", број 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 и "Службени лист СРЈ", бр. 31/93, 22/99 и 44/99

Закон о привредним друштвима "Службени гласник РС", број 125/04

Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање "Службени гласник РС", број 61/05.

Канцеларијско пословање за први разред правних и економских школа - Б. Суботић и др С. Рајковић

Савремена пословна кореспонденција - Е. Шарковић, 2004. год.

Канцеларијско пословање за други разред - С. Ђукић

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе "Службени гласник РС", број 80/92

Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе "Службени гласник РС", бр. 10/93 и 14/93

Закон о рачуноводству и ревизији "Службени гласник РС", број 46/06

Закон о привредним друштвима "Службени гласник РС", број 125/04

Закон о порезу на додатну вредност "Службени гласник РС", бр. 84/04, 86/04, 61/05 и 61/07

др Вера Познанић-Леко, Рачуноводство за први разред економске школе

др Вера Познанић-Леко, Рачуноводство за други разред економске школе

Статистика за економску, угоститељско-туристичку и правно биротехничку школу - Милева Жижић, Марија Видић

Методе статистичке анализе - др Милева Жижић, др Миодраг Ловрић и др Дубравка Павличи

Статистичке публикације - Републички завод за статистику

Економика трговине - др Драгутин Радунови

Закон о спољнотрговинском пословању "Службени лист СРЈ", бр. 46/92, 49/92, 16/93, 24/94, 28/96, 29/97, 59/98, 16/99, 17/99, 36/99, 44/99, 53/99, 55/99, 73/00, 23/01 и "Службени гласник РС", број 101/05

Закон о девизном пословању "Службени гласник РС", број 101/05

Закон о облигационим односима "Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 и "Службени лист СРЈ", бр. 31/93, 22/99 и 44/99

Закон о ценама "Службени гласник РС", број 79/05

Закон о оглашавању "Службени гласник РС", број 79/05

Закон о порезу на додату вредност "Службени гласник РС", бр. 84/04, 86/04, 61/05 и 61/07

Закон о јавним набавкама "Службени гласник РС", бр. 39/02, 43/03, 55/04 и 101/05

Закон о царинској тарифи "Службени гласник РС", бр. 62/05 и 61/07

Закон о заштити потрошача "Службени гласник РС", број 79/05

. Закон о заштити конкуренције "Службени гласник РС", број 79/05

Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената "Службени гласник РС", број 47/06

Уредбе Владе Републике Србије - у области спољне и велетрговине

Међународни споразуми - у области спољне и велетрговине

Међународна правила и конвенције, општи услови и добри пословни обичаји - Младен Косовац, Београд, 1996
Рачуноводство трговинских предузећа - издавач Економски факултет Београд

Стручне публикације: "Информатор-Цекос", "Привредни саветник"

Закон о рачуноводству, о платном промету

Приручник о примени контног оквира за предузећа и задруге

Приручник о примени ПДВ-а

Пословни бонтон

Комуникативна моћ продаје - Лична продаја и интегрисане маркетиншке комуникације, Гаљина Огњанов

Пословна комуникација (КЛИО) - Марина Марковић

www.ekof.bg.ac.yu - др Горан Петковић: Продаја професионалним купцима, Економски факултет Београд

Материјал са семинара ECONET-a за припрему сајма виртуелних предузећа

Уџбеници за канцеларијско пословање: Канцеларијско пословање за први разред правних и економских школа - Б. Суботић и др С. Рајковић, Савремена пословна кореспонденција - Е. Шарковић, 2004. год., Канцеларијско пословање за други разред - С. Ђукић.

Пословна економија за други разред економске школе - др Б. Ставрић, др Б. Пауновић, мр П. С. Бојовић

Комерцијално пословање са кореспонденцијом за 3. разред економске школе - Александар Јовановић

Закон о трговини

Закон о јавним набавкама

Увоз и извоз робе - др Јелена Козомара

Међународна трговина - др Млађен Ковачевић

Закон о царинској тарифи

Закон о спољнотрговинском пословању

Царински закон

Закон о девизном пословању

Међународна правила и конвенције, општи услови и добри пословни обичаји - Младен Косовац

Спољнотрговинско и девизно пословање за IV разред економске школе - Милорад Унковић

Основи економије за IV разред економске школе - Милорад Унковић

Принципи економије - Г. Манкју

Увод у међународну економију - др Бранислав Пелевић

Спољноекономска равнотежа и привредни раст - др Оскар Ковач

Међународна трговина - др Млађен Ковачевић

Међународно пословно финансирање - др Предраг Гавриловић Јовановић

Миодраг Станковић: Међународна шпедиција

Олга Лапчевић Вељковић, Вукан Вујачић: Међународна шпедиција

Закон о облигационим односима

Закон о спољнотрговинском пословању

Међународне конвенције о превозу робе

Општи услови пословања међународних шпедитера (трговинска узанса)

Стручне публикације: часопис за финансијско правни консалтинг "Informator CEKOS IN", часопис за пословне финансије "Привредни саветник

др СтипеЛоврета Јелена Аџић др Хасан Ханић Маркетинг

др Бранко Микањић Рачуноводство

"         "            "       Збирка задатака из рачуноводства

Гордана Вујошевић Славица Божић Марица Кнежевић Дневник за практичну наставу

 

 Уџбеници одобрени од Министарства просвете за образовни профил кувар-конобар за шк.2014/2015 год.

* Услуживање са практичном наставом за I  и II разред угоститељско-туристичке школе, Нићетин С. и Дивнић С., кат. бр. 21652


 * Услуживање са практичном наставом за III  и IV разред угоститељско-туристичке школе, Kрасавчић M. и Нићетин С.,  кат. бр.    23708
i dodatak

- Kuvarstvo sa praktičnom nastavom (24882), za II i III razred, Rodoljub Stojanović, Jovan Jokić, ZUNS 

- Kuvarstvo sa praktičnom nastavom za I razred, Milorad Vukić i Milijanko Portić, ZUNS
ИЗБОР УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2014./2015.ГОДИНУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИКЕ,ХЕМИЈЕ,БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,ПОЗНАВАЊА ПРЕПАРАТА И ПОЗНАВАЊА РОБЕ И МЕДИЦИНСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА ЗА ШК.2014/2015 ГОД.

Милица Петровић-биологија

Тт1-Биологија за први и други разред средње школе;Драгослав Маринковић,Катица Пауновић,Вељко Терзија;ЗУНС БГ 2004.

Ф1-Екологија и заштита животне средине(у делатности личних услуга);Ружица Ратајац,Драган Веселиновић,Глигорије Антуновић,Бојан Бошковић и Мирјана Цветковић; ЗУНС БГ 2004.

Е1-Биологија и екологија за први разред економске школе; Драгослав Маринковић ,Катица Пауновић,Бранка Стевановић; ЗУНС БГ 1998.

Тт2-биологија за први разред угоститељско-туристичке школе; Катица Пауновић ,Вељко Терзија,Иво Савић;ЗУНС БГ 2003.


Драгана Зорић-Мазињанин

Тм1 и К1-Биологија за први и други разред средње школе;Драгослав Маринковић,Катица Пауновић,Вељко Терзија;ЗУНС БГ 2004.

К2- Екологија и заштита животне средине;В.Терзија,И.Савић, ЗУНС БГ 2004.

Данијела Јовановић-физика

Тт1 и Ф1-Физика са збирком задатакаи приручником за лабораторијске вежбе за први разред средње школе;Д.Ивановић,М.Распоповић,Д.Крпић,С.Божин,И.Аничин,В.Урошевић,С.Жегарац,Е.Даниловић; ЗУНС БГ 2003.

Тт2 и Ф2-Физика са збирком задатакаи приручником за лабораторијске вежбе за други разред средње школе;Д.Ивановић,М.Распоповић,Д.Крпић,С.Божин,И.Аничин,В.Урошевић,С.Жегарац,Е.Даниловић; ЗУНС БГ 2003.


Мирјана Новаковић-хемија

Општа хемија;С.Ђукић,Р.Николајевић,М.Шурјановић; ЗУНС БГ 2003.


Снежана Матијевић_медицинска група предмета

Ф1-Основе анатомије и физиологије за први разред средње школе у делатности личних услуга;Д.Обрадовић,Н.Грујић;ЗУНС БГ 2007.

Ф2,К1-Хигијена са здравственим васпитањем за први и други разред медицинске и прехрамбене школе и делатности личних услуга;М.Николић,Р.Коцијанчић; ЗУНС БГ 2008.

Ф3-дерматологија са негом;С.Константиновић,Н.Мартиновић;ЗУНС БГ 2008.

Прва помоћ;М.Радошевић,С.Солдатовић,Д.Лепир, ЗУНС БГ 2008.
Слободанка Хаџић-Познавање препарата и познавање робе

К1-Наука о исхрани;С.Банковић,М.Николић;ЗУНС БГ 2005.

Ф1,Ф2,Ф3-познавање препарата;С.Мазић; ЗУНС БГ 2003.

STRUČNO VEĆE PROFESORA ENGLESKOG JEZIKA

PREDLOG UDZBENIKA ZA ŠKOLSKU 2014/2015


 1. New Headway Elementary 3rd editition, John and Liz Soars, OUP

 2. New Headway Pre-Intermediate 3rd edition, John and Liz Soars, OUP

 3. New Headway Intermediate 3rd edition, John and Liz Soars, OUP

 4. New Headway Upper- Intermediate 3rd edition, John and Liz Soars, OUP

Udzbenici: Tourism, In Company, 1st Insights Into Business će se koristiti po ličnoj proceni predmetnog nastavnika u predviđenom obimu za određeni smer za koji je to predviđeno nastavnim planom i programom.

 Predlog udžbenika za nemački jezik za šk. 2014/2015 god.
 1. DIREKT 1 – udžbenik i radna sveska + CD

Nemački jezik za 1.razred gimnazija i srednjih str.škola

Grupa autora

Izdavač „Klett“ Beograd, 2011.


 1. DIREKT 2 - udžbenik i radna sveska + CD

Nemački jezik za 2. razred gimnazija i srednjih str.škola

Grupa autora

Izdavač „Klett“ Beograd, 2012.


 1. DIREKT 3 - udžbenik i radna sveska + CD

Nemački jezik za 3. razred gimnazija i srednjih str.škola

Grupa autora

Izdavač „Klett“ Beograd, 2012.


 1. DIREKT 4 - udžbenik i radna sveska + CD

Nemački jezik za 4. razred gimnazija i srednjih str.škola

Grupa autora

Izdavač „Klett“ Beograd, 2012.

Nastavnici nemačkog jezikaSTRUČNO VEĆE PROFESORA STRANIH JEZIKA- RUSKI JEZIK

PREDLOG UDZBENIKA ZA ŠKOLSKU 2014/2015 1. I razred- Predrag Piper, Marina Petković, Vučina Raičević- Ruski jezik za I razred gimnazije i ugostiteljsko- turističke škole

 2. II razred- Predrag Piper, Vučina Raičević – Ruski jezik za II razred gimnazije i ugostiteljsko- turističke škole

 3. III razred – Predrag Piper, Vučina Raičenić, Andrej Tarasjev – Ruski jezik za III razred gimnazije i ugostiteljsko-turističke škole

 4. IV razred- Predrag Piper, Vučina Raičević, Andrej Tarasjev - Ruski jezik za IV razred gimnazije i ugostiteljsko-turističke škole

KO2 – Biljana Vićentić, Marijana Paprić, Vera Lazarević-Vulović До встречи в России- Ruski jezik sa radnom sveskom za I razred gimnazije i srednje stručne škole

E4, T4- Bogdanka Aleksić. Milan Bogdanović, Bogoljub Stanković- Ruski jezik za IV razred ekonomske I ugostiteljlsko- turistićčke škole
Разред

Каталошки број

Назив уџбеника

Аутор

I година

21510

ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИЈАЛИ 1

ЂОРИЋ БРАНИСЛАВА,  РАДЕКА МИРЈАНА

I година

21511

ТЕХНОЛОГИЈА ПРЕДЕЊА

ДИМИТРИЈЕВИЋ СТАНИСЛАВ,  ЦВЕТКОВИЋ РАДОЈЕ

I година

21512

Технологија ткања

СТАНКОВИЋ ДРАГОМИР

I година

21513

Технологија плетења

ГИЧИЋ СПИРА  ,  КОЦИЋ СЛАВКО

I година

21514

Технологија оплемењивања

ЂОРИЋ БРАНИСЛАВА

II година

22510

ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИЈАЛИ 2

ЂОРИЋ БРАНИСЛАВА,  РАДЕКА МИРЈАНА

II година

22512

Технологија ткања

СТАНКОВИЋ ДРАГОМИР

III година

23512

ТЕХНОЛОГИЈА ОДЕЋЕ 3,4

ТКАЛАЦ ТОМИСЛАВ

III година

23515

Технологија плетења

ГИЧИЋ СПИРА  ,  КОЦИЋ СЛАВКО

IV година

24950

Теорија дизајна

ФРУХТ МИРОСЛАВСписак уџбеника за текстилну групу предмета за шк.2014/2015 год.

ПРЕДЛОГ УЏБЕНИКА за предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ за школску 2014/2015.г.


Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе, за I разред средње школеЉиљана Николић,

Босиљка Милић
601-04-51/57 од 11.4.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе, за II разред средње школеЉиљана Николић,

Босиљка Милић
601-04-51/95 од 11.4.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе, за III разред средње школеЉиљана Николић,

Босиљка Милић
601-04-51/95 од 11.4.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе, за IV разред средње школеЉиљана Николић,

Босиљка Милић
650-648/89 од 26.6.1989.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Историја књижевности

за гимназије и стручне школе, за I разред средње школеЈован Деретић,

Марија Митровић,

Злата Бојовић


650-297/84 од 26.5.1984.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Историја књижевности

за гимназије и стручне школе, за II разред средње школеЈован Деретић,

Марија Митровић
650-428/88 од 30.6.1988.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Историја књижевности

за гимназије и стручне школе, за III разред средње школеЈован Деретић,

Марија Митровић650-428/88 од 30.6.1988.


JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Граматика српскога језика за гимназије и стручне школе

I – IV разредЖивојин Станојчић,

Љубомир Поповић
650-135/89 од 15.3.1989.


ШКОЛА ПЛУС“

Школски правопис српског језика -

приручник за основне и средње школеЈован Јерковић, Душанка Вујовић

650-02-26/2007-06

од 24.05.2007.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Теорија књижевности

за гимназије и стручне школе

I – IV разред


Иво Тартаља

650-02-8/97-03 од 13.6.1997.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Будући да је Министарство одобрило коришћење горе наведених уџбеника, стручни актив за српски језик и књижевност је на једном од својих састанака одабрао ове уџбенике јер сматра да су они добро методички припремљени и да олакшавају рад наставника и олакшавају ученицима стицање знања како на часу, тако и код куће и да ће ученици уз помоћ ових уџбеника лакше стећи потребна знања и вештине.

Председник стручног већа:

Милана Павловић
Spisak udzbenika SV za predmete : muzicka kultura, likovna kultura, crtanje i slikanje, istorija umetnosti, estetika struke za šk.2014/2015 god.


 1. Sonja Marinkovic – Muzicka kultura za strucne skole

 2. Vidosava Galovic, branka Gostovic – Likovna kultura za gimnazije i srednje strucne skole, Beograd, 2005. god

 3. Kosta Bogdanovic- Teorija forme

 4. Danica Rakocevic – Estetika struke za III razred srednje skole u delatnostima licnih usluga, Beograd 2005. god

 5. Vidosava Galovic – Istorija umetnosti , Beograd 2003. god


Уџбеници за школску 2014/2015.-стручно веће друштвених наука

-Филозофија:

Филозофија за средњу школу-Миле Савић, Владимир Н. Цветковић, Ненад Цекић

-Психологија:

Психологија за трећи и четврти разред- Бора Кузмановић, Иван Штајнбергер, ЗУНС, Београд

-Историја:

Историја за први разред трогодишњих стручних школа- Иван Перовић, Новица Бојовић, ЗУНС,Београд,1991.

Историја за први разред четворогодишњих стручних школа- Драгољуб Кочић, ЗУНС,Београд, 2005.

Историја за други разред четворогодишњих стручних школа, Иван Бецић, ЗУНС, 2007.

-Социологија:

Социологија за трећи разред средњих стручних школа и четврти разред гимназије, група аутора

-Географија:

Географија за други разред економске школе, Ј.Илић, Ракићевић, Ђурић,Родић,Ђорђевић, ЗУНС,Београд (Е-2)

Туристичка географија за трећи разред угоститељско туристичке школе, Станковић, Бујошевић, ЗУНС, Београд (ТТ-3)

Географија за други разред економске школе, Илић,Ђурић, Ракићевић, ЗУНС,Београд (КО-1, Е-2)

Географија за четврти разред угоститељско туристичке школе- С.Станковић, ЗУНС, Београд (К-3, ТТ-4)

Географија за први или други разред средњих стручних школа, М.Грчић, ЗУНС, Београд (ТТ-1, ТМ-1)

Верска настава:

Православни катихизис за први разред средњих школа, ЗУНС, Београд

Православни катихизис за други разред средњих школа, ЗУНС, Београд

Православни катихизис за трећи разред средњих школа, ЗУНС, Београд

Православни катихизис за четврти разред средњих школа, ЗУНС, Београд


Уџбеници за школску 2014/2015.-стручно веће личних услуга
Udzbenici su izabrani na osnovu kataloga ministarstva.

Desanka Moro i Nadežda Čakan


Prirucnik za prakticnu nastavu sa tehnologijom rada od 08.09.1997 za sve tri godine.


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница