Тема: строителство, строителен контролстраница1/9
Дата25.04.2016
Размер1.31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
11 декември 2009 г.
ТЕМА: СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ,
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, АРХИТЕКТУРА, ИМОТИ

Съдържание:

В.168 часа 2

В.168 часа 3

В.168 часа 6

В.168 часа 7

В.168 часа 8

В. Пари 9

В. Пари 9

В. Пари 10

В. Пари 10

В. Пари 11

В. Пари 12

В. Пари 12

В. Пари 12

В. Пари 13

В. Пари 14

В. Пари 15

В. Пари 15

В. Пари 16

В. Телеграф 17

В. Телеграф 17

В. Телеграф 18

В. Телеграф 18

В. Телеграф 19

В. Телеграф 19

В. Телеграф 19

В. Телеграф 21

В. Телеграф 22

В. Телеграф 22

В. Телеграф 23

В. 24 часа 23

В. Дневник 24

В. Дневник 25

В.Дневник 26

В. Монитор 31

В. Монитор 31

В. Монитор 32

В. Монитор 32

В. Монитор 33

В. Монитор 33

В. Монитор 35

В.Монитор 36

В. Дума 40

В. Дума 40

В. Дума 41

В. Новинар 41

В. Новинар 41

в. Стандарт 42

в. Стандарт 42

в. Стандарт 43

в. Стандарт 43

в. Стандарт 44

в. Стандарт 44

в. Стандарт 44

в. Стандарт 45

в. Стандарт 46

в. Стандарт 46

в. Стандарт 47

в. Стандарт 49

В. Политика 50

В. Политика 51

В. Политика 52

В. Политика 53

В. Политика 54

В.Класа 55

В.Класа 57

В. Земя 58

В. Земя 59

В. Труд 59

В. Труд 59

В. Труд 60

В. Труд 60

В. Труд 63

В. Сега 64

В. Сега 65

В. Българска армия 66

В. Българска армия 66

В. Българска армия 67

В. Българска армия 71

В. Българска армия 71

11-17.12.2009 г., с. 7
Темида жигоса двама депутати на Доган
ПЪРВИТЕ депутати от 41-вия парламент, които попаднаха под ударите на Темида, са от ДПС. Това са най-довереният човек на председателя на ДПС Ахмед Доган в Северна България - Гюнай Сефер, и бившият кмет на Дулово д-р Митхат Табаков. Срещу двамата специализиран екип от Главна прокуратура повдигна обвинения за документна измама в големи размери, представляваща особено тежък случай.

Според водещи юристи от Силистра обвинението срещу Табаков трудно ще издържи в съда, тъй като няма сериозни доказателства в подкрепа на това, че е лансирал фирма на брат си за канализацията на Дулово. Това обстоятелство вече е проверено оТ няколко държавни контролни институции, включително и от Министерството на околната среда и водите, което е бенефициент по проекта.

Гюнай Сефер, известен с прозвището „Куби", е обвиняем, че с фалшиви документи чрез две свои фирми - „Булмекс" и „Гелиг", е прибрал от държавната компания „Публични инвестиционни проекти" на два транша около 700 хил. лева. Основната фирма на Куби „Гелиг", специализирана в дърводобив и производство на мебели, присвоила парите за направата на 7 километра път. В действителност изграденият пътен участък край село Окорш, Силистренско според заключението на проверяващите нямал и един километър.


11-17.12. 2009 г., с. 18-19
НА ВНИМАНИЕТО НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

Незаконен курорт на ДПС изникна край язовир
С фалшив списък измамили президента да издаде указ за вилно селище край яз. „Цонево”
от ГАЛИНА ГАНЕВА и ИВАН БУТОВСКИ

СЕЛИЩЕ-ФАНТОМ е възстановено край язовир „Цонево" с президентски указ с цел да се загра­бят апетитни имоти.

Затова се жалват жители на село Цонево и град Дъл­гопол, Варненска област до министър-председателя, главния прокурор, минис­търа на правосъдието и ди­ректорите на ДАНС и Глав­на дирекция Национален строителен контрол.

По сигнала в момента ДАНС извършва проверка. По случая работи и Икономическа полиция-Провадия. От 1969 г., във връзка със строежа на язовир „Цонево" започва

изселването на жителите

на село Дебелец, община Дълго­пол, се казва в жалбата, с копие от която „168 часа" разполага. Впоследствие при приемането на закона за реституция на имоти­те, от документи е видно, че е направен отказ за възстановяването на земи­те над кота 70 на язовир „Цонево".

Отказът за възстановява­не е подписан не от кой да е, а от бившия министър на правосъдието Миглена Тачева, която по това време е началник на Областната администрация във Варна. Мотивът за негативното станови­ще е, че въпросните земи са пре­доставени от държавния фонд на предприятия от Варненско за почивни бази за отдих.

Без да зачита становището

на областна управа Варна, че земите не подлежат на реститу­ция, през 2004 г. Районният съд в Провадия започва да възста­новява парцели, находящи се в забранената зона. Впоследствие, за да може да се узакони заграбе­ното, инициаторите правят схе­ма, твърдят местни хора. Според тях с фалшив списък от „посто­янно живеещи жители" те искат от кмета на община Дългопол да се издаде адресна регистрация на брега на язовира. Всъщност пре­тендиращите за местни жители са работещи във фирмите, които поддържат базите. Според жалбоподателите в него присъстват и лица, които не пребивават на въ­просните места. От общо 53 лица, фигуриращи в списъка, собстве­ници са само няколко.

Причината за съставянето на абсолютно

фалшивия протокол

е да се заблуди президентска­та администрация да издаде статут за населено място и да придобият имотите", твърди Васил Илиев, един от жалбоподателите от село Цонево.

В момента това вече е факт -с президентски указ на брега на язовир „Цонево" се е „появило" новото селище Дебелец. Новите собственици не са случайни хора. Те са активисти на ДПС. С „въз­становени" имоти по президентския указ са се уредили бившият председател на Общинския съвет в Дългопол Хамди Билялов и на­стоящият - Ферхан Калъч. Ерхан Себайтин, областен председател на ДПС Варна, срещу фамилни­те си земи ниска категория в раз­мер на 119 дка също е получил, качествени държавни парцели, край близкия яз. „Елешница". Върху атрактивните теренилуксозни къщи

в най-скоро време ще вдигнат и магистрати от Провадия и Ва­рна, проучи „168 часа". Високи­те цени на имотите се обуславят от неповторимото съчетание между красивата гледка, която предлагат язовир „Цонево" и Балканът. Отличните предпос­тавки за развитие на ловен ту­ризъм и риболов, природният феномен „Чудните скали" пре­допределят бляскавото бъдеще на незаконното селище. Край водата се набиват на очи обяви за продажба на имоти, които не са по джоба на простосмъртните - по 160 - 300 хил. евро.

Водихме дълга борба с об­ластна управа Варна за възста­новяване статута на селище­то, каквито са претенциите на хората. Актът е съвсем законо­мерен, няма никакви наруше­ния, каквито са твърденията във въпросната жалба. Статут на туристически комплекс е не­обходим, за да можем да канди­датстваме с проект за изграж­дане на пречиствателна стан­ция" - каза кметът на Дългопол Светльо Якимов.

Фирма „Транстрой" Бургас беще одобрена, защото предло­жи най-добра оферта за общест­вена поръчка.


Снимка на една колона – Васил Илиев
Снимка на четири колони – КУРИОЗ: Полуостров в язовира, на който се виждат паметници от турски гробища, е вкаран в регулация и се продава

ПРЕУСТРОЙСТВО: Украсена с бойници, противопожарната наблюдателна кула се е превърнала в луксозен хотел
11-17.12. 2009 г., с. 18
Партийни фирми сменят статута на земите
По времето на областния управител на Варна от ДПС Петър Кандиларов е обявен огромен проект на американска фирма, която щяла да из­гражда следоперативен възстановителен център и голф игрище.

Болните, които трябвало да се лекуват, щели да бъдат транспортирани с хеликоптер. Проектът така и не стар­тирал. Всичко това се оказва удобна схема за промяна на статута на земеделските земи, които, вкарани по този начин в регулация, вече могат да бъдат застроя­вани. Освен това по този начин имотите от държавния поземлен и горски фонд се актуват като общински тере­ни. В крайна сметка трансформацията позволява атрактивните терени да попаднат в частни ръце. Така цената на парцелите нараства в пъти, обясняват експерти. По начертаните планове един парцел на първа линия край язовира варира от 5 до 10 хиляди лева на декар. В роля­та на нов собственик на земята, предвидена за шумно-рекламирания център, станали местни величия от ДПС и НДСВ, твърдят запознати.

Кадастралните планове за застрояването край язовир „Цонево" са изготвени от шуменската фирма „Деметра". „фирмата се е простряла като октопод в няколко области и обира поръчките, възложени от кметове", недоволстват проектанти в Северна Бълга­рия. Според тях „Деметра" е близка до ДПС.11-17.12. 2009 г., с. 19
Бойна кула на брега
ЗАГАДЪЧНА бойна кула се извисява на брега на най-голе­мия язовир в Северна България - „Цонево".

Въпреки че е построена съвсем скоро, легендите които се носят за нея са много­бройни Местни жители разказват, че във внушителното бетонно тяло са потънали над 2 млн лева от предприсъедителните програ­ми на ЕС. За неин собственик се сочи вече

покойният главен архитект на Варна Симеон Саралиев.

По план съоръжението е трябвало да служи за пожаронаблюдателен пункт. На практика се оказва, че зад фасадата се крие луксозен хотел, собственост на наследници на Саралиев. Тук за отдих сред красивата природа трябвало да отсядат туристи от страната и чужбина. Ловците ще се отдадат на своето хоби, като отстрелват диви прасе­та, които са атракция в този район.
11-17.12. 2009 г., с. 19
Йордан Цонев: Темата е приключена
На въпрос на „168 часа" относно участието на фирма, близка до съпругата му в общинските поръчки в Дългопол, депутатът от ДПС отсече: „Нито аз, нито съпругата ми участваме в някакви фирми. Това е отдавна приключена тема за семейство Цоневи."

„Давам това изявление за вашия вестник, въпреки че от два месеца не участвам в политическия живот", допълни заместникът на Доган.


Снимка на една колона – НЕЗАИТЕРЕСОВАНОСТ: Йордан Цонев и съпругата му Пролетина винаги са отричали, че имат нещо общо със строителни фирми


11-17.12. 2009 г., с. 19
Съпругата на Йордан Цонев обсебила общинските поръчки
КМЕТЪТ на община Дълго­пол Светльо Якимов ра­боти изключително с фир­ми, близки до Йордан Цонев.

Всички обществени поръчки в об­щина Дългопол се печелят от една-единствена фирма - „Трансстрой" Е АД - гр. Бургас, твърдят общински съветници от Коалиция единни за Дългопол - опозицията в местния парламент.

Според търговския регистър фирмата е собственост на Валентин Борисов, който е

съуправител на съпругата

на заместника на Доган - Пролетина Цо­нева в „Ти Ви Ай Груп" ООД. Крупните поръчки, като тази за 2,5 милиона от бюджетния излишък, предназначени за изграждане на многофункционална зала в с. Цонево и Медовец, ремонти на сгради в село Партизани и в село Поляците са да­дени на „Трансстрой" Бургас. Общински съветници обясняват, че с тези пари един­ствено в село Цонево е изградена зала, докато другите обекти не са пипнати.

Парите потънаха и няма никаква отчетност", възмущават се те. Те водят

дълга преписка по случая с кмета от ДПС, за когото се говори, че е протеже на Йор­дан Цонев.Искали подробна информация

за това кои са изпълнителите на поръч­ките, какви строително-монтажни работи са заложени по договорите и дали се из­пълняват качествено. Под предлог че това е конфиденциална информация, кметът Якимов отказал отговор.

Заради настоятелността ни да по­лучим достъп до информация с кмета се гледаме като котараци", казва общин­ския съветник Хюсеин Ибов. Той обвини дългополския градоначалник, че се прави на „велик" кмет и се разпорежда еднолич­но. Освен това според запознати кметът на Дългопол Светльо Якимов, въпреки че е бил добре информиран, че е незаконно, е използвал въпроса с

неправомерното възстановяване

на имоти на брега на язовир „Цонево" и в предизборната си кампания. Местни хора разказват, че съдействие в това отноше­ние е оказал и юристът на общината, кой­то успешно прикрил всички документи от областната управа.
11-17.12. 2009 г., с. 26-27
Подозрения будят нови висши чиновници
Спорни назначения
Уволнен за съмнения в корупция поема военните имоти
НЯКОИ от новите назначения на висши чиновници в министерствата и държавните агенции на кабинета „Борисов" будят сериозни недоумения.

Така например новият шеф на дирекция „Инфраструктура" в Министерството на отбраната Румен Кисьов е бил уволнен за корупция през 2002 г. от тогавашния министър Николай Свинаров.

Това научи „168 часа" от източник от военното министерство.

Като шеф на отдел „Отдих и възстановяване" във военното министерство Румен Кисьов е поискал крупен рушвет от фирма, която искала да вземе поръчка. Претекстът бил, че парите са предназначени за министър Свинаров, който според Кисьов в такива случаи искал определен процент, за да одобри сделката. Комичното е, че шефовете на фирмата му повярвали и вместо отново при него отишли със съответната сума директно при министъра, твърдят запознати. След като по този начин Свинаров научил за подкупа, не му оставало нищо друго, освен да уволни злополучния директор.

„Признавам, че е твърде възможно това да е вярно, но за съжаление е било доста отдавна и не си спомням конкретния случай", коментира пред „168 часа" ексминистър Николай Свинаров. В същото време от публикации в медиите от 2002 г., когато е станал случаят, е видно, че тогава ексминистър Свинаров е потвърдил тези факти.

На 18 ноември тази година инж. Румен Кисьов е назначен за управител на стотиците имоти на военното министерство. По време на управлението на тройната коалиция Кисьов оглавяваше Дирекция „Държавна собственост" като част от екипа на Весела Лечева в бившата Държавна агенция за младежта и спорта (ДАМС).

Името му излезе и около обявяването на строителството на мега-спортната зала в София. Той обяви, че комисия на агенцията е избрала за строежа „Главболгарстрой" АД, i която е спечелила пред единствения друг кандидат - консорциума „Щрабаг Спортна зала".

Офертата, с която спечели „Главболгарстрой" АД, бе за 107 млн. i лв. без ДДС. След идването на i власт на ГЕРБ премиерът Бойко Борисов обяви, че се е срещнал с ( фирмата и в личен разговор е успял да намали строителството със 17 млн. лева.

Въпросният терен, където ще се строи залата, е с площ от 48 дка в

комплекса „БАН - 4-ти км" и преди това бе собственост на МО. В

съседство е спортният комплекс ЦСКА.

С поемането на Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната" инж. Кисьов

ще се разпорежда с всички военни имоти, включително и с над 600 освободени и подлежащи на продажба.

Освен това Румен Кисьов е и бивш шеф на държавната фирма „Войнтех", която наследи Организацията за съдействие на отбраната.

„Рутен Кисьов е заемал длъжността изпълнителен директор на изпълнителна агенция „Отдих и възстановяване". Неговото трудово правоотношение е прекратено с министерска заповед от 5 август 2002 г. „на основание чл. 19а, ал. 2 от Закона ja администрацията (прекратяване на трудово правоотношение с изпълнителен директор от органа по назначаването по негова преценка)" и заповедта е подписана от министъра на отбраната Николай Свинаров. „В Министерството на отбраната няма данни да са предприемани следствени действия от компетентни органи, за да се установи истинността на твърденията в пресата", уточниха още от ведомството на Николай Младенов пред „168 часа". МО не е установило да са налице данни за корупция, става ясно още от отговора.

Списъкът със съмнителни нови назначения може да бъде допълнен и с други представители на новите управляваши. Например :Марияна Велкова, която отскоро оглави Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни ,предприятия към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е била и директор на „Тракия ТЦ" собственост на „Напредък холдинг". Оглавената от Велкова агенция има основна роля при разпределянето на средствата по ОП „Конкурентоспособност". Освен това Велкова е член на Комисията по хазарта, i а по време на управлението на тройната коалиция тя оглавява J инспектората на икономическото министерство. През 2008 г. Велкова присъства и в списъка с несъответствия в подадените ' декларации по Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности, изготвен от Сметната палата. Някои я свързват и с бизнесмена Васил Божков. Причина- : та е, че не е декларирала доходи в размер на 15 304 лв. от друга стопанска дейност, а е подала само уведомление. Много въпросителни пораждат някои от лицата, заели един от най-апетитните постове в министерствата и агенциите - този на главен секретар.

Един от тях се отнася за проверявания за злоупотреби и конфликт на интереси бивш главен секретар на ИА „Морска администрация" (ИАМА) Сергей Църнаклийски. Въпреки това в момента той е новият изпълнителен директор на агенцията.

Инспекторатът на транспортното министерство е извършил проверка и е предал доклад на министър Цветков, в който се потвърждава верността на изнесените факти. Според доклада „... ja деянията, извършени от Венцислав Иванов, Николай Апостолов и Сергей Църнаклийски, следва да бъде сезирана Софийска градска прокуратура с предложение да образува досъдебно производство".

Въпреки това, Църнаклийски не само незабавно не е освободен от длъжност, но е назначен и в момента управлява морската администрация.

Спрямо мащабите при управлението на тройната коалиция според някои

Шуробаджанащината като явление не е изкоренена и при кабинета на ГЕРБ.

В тази връзка многобройни са хипотезите около назначението на Калин Георгиев за главен секретар на МВР. Според една от най-разпространените Бойко Борисов е кум на Калин Георгиев.ИВАН БУТОВСКИ


11-17.12. 2009 г., с. 26

Строителните компании с най-голяма полза от обезценката
На мястото на чуждестранните спекуланти в атаката срещу валутния борд у нас са се включили родни икономически кръгове, които имат сметка от девалвация на лева.

Както „168 часа" вече писа, от обезценката ще спечелят тези, които в момента не могат да си обслужват гигантските левови кредити, като има мнозина с такива от над половин милиард. В същото време е много съмнително дали хората с валутни депозити ще успеят да запазят спестяванията си, смята Минчо Христов.

Сред реалния бизнес от обезценка на родната валута най-голяма сметка биха имали закъсали строителни компании, защото техните кредити са в лева, а апартаментите се

продават в евро. Много голяма част от строителния бранш в момента е в тежка ситуация и много фирми са пред фалит, обясняват специалисти.


Снимка на три колони-ЕфЕКТ: Само строители с кешови пари не бяха засегнати от кризата
/Имоти

11-17.12. 2009 г., с. ІІ-ІІІ
Участват определени банки и фирми
До 2000 евро безвъзмездно за енергийна ефективност
Климатиците са едни от уредите, които могат да се закупят чрез участие в програма за енергийна ефективност. По «този начин отстъпката за такъв уред може да е 20 или 30 процента. Един от вариантите е програмата REECL. Чрез нея всяко домакинство може да получи безвъзмездна финансова помощ в размер на левовата равностойност от 350 до 2000 евро. С тази програма се финансират определени енергоспестяващи мероприятия, като енергоспестяващи прозорци, изолации на стени, енергийноефективни котли за отопление, слънчеви нагреватели със или без прилежащите системи за отопление и топла вода, тер-мопомпени системи.

Кредитополучателите трябва да използват одобрени съоръжения и материали, за да могат да получат безвъзмездната финансова помощ.

Безвъзмездната насърчителна помощ се предоставя при условие, че е ползван целеви

кредит от банка, която участва в тази програма. Финансиращи партньори са Пощенска банка, Банка ДСК, УниКредит Булбанк, ОББ, ПроКредит банк, Райфайзен

банка.

При спазване на правилата и условията на Програмата REECL домакинствата имат право да получат помощ в размер до 20% (при индивидуално участие) или до 30% (при групово участие) от главницата на кредита за проектиране, доставка и монтаж на енергоспестяващите мерки, като съответните плащания за всяка от приемливите мерки са в определен размер. Сумарно безвъзмездната помощ не може да надхвърля левовата равностойност на 2000 евро за едно домакинство.Кредитополучателите имат право да получат помощ в размер до 30%, когато те като

етажни собственици в многоетажна жилищна сграда се сдружават и предприемат изпълнение на енергоспестяващи подобрения на цялата сграда, в която живеят, като необходимо и задължително условие е кредит по тази Програма да е ползван от поне 50% от домакинствата, отпуснат на всички от една и съща финансираща банка. Именно за тези 30 процента предимство ще имат етажните собствености, които се регистрират като юридическо лице в общината.

Кредитополучателят трябва да кандидатства за полагаемата помощ след успешно завършване на проекта за енергоспестяване, финансиран с потребителски заем от участваща банка, но не по-късно от 3 месеца след отпускане на заема.

Кредитополучателят е необходимо да разпечата формуляра за безвъзмездна помощ и да го подаде в участващата банка, която е кредитирала неговия проект. Към формуляра трябва да се приложат протокол за извършени работи и оригинална фактура, която съдържа поне: дата, име и адрес на доставчик/монтажник; техническа спесификация, чертежи и цена на монтираните предварително одобрени материали и съоръжения; име и адрес на кредитополучателя и състояние на плащането на фактурата.

Безвъзмездната помощ се изплаща, при условие че са спазени правилата и условията на Програмата за енергийна ефективност в дома, които са изложени във формулярите за потребителски кредит и за безвъзмездна помощ.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница