Татарстан Республикасы Буа шәһәре М. М. Вахитов исемендәге гимназиястраница3/26
Дата14.11.2016
Размер6.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26Укыту - методик кулланма исемлеге
Әдәбият исемлеге:

I. Төп.

1. Мияссарова И. Х., Гарифуллина Ф. Ш., Шәмсетдинова Р. Р., Әлифба. 1 сыйныф. Дәреслек. – К: Мәгариф/Вакыт, 2011.

2. Мияссарова И. Х., Гарифуллина Ф. Ш., Шәмсетдинова Р. Р, Әлифба. Методик кулланма. – К: Мәгариф/Вакыт, 2011.

3. Сафиуллина Г. М., Гарифуллина М. Я, Мөхәммәтҗанова Ә. Г., Хәсәнова Ф. Ф. Әдәби уку. 1 сыйныф. Дәреслек. — К, Мәгариф/Вакыт, 2011.

4. Сафиуллина Г. М., Гарифуллина М. Я, Мөхәммәтҗанова Ә. Г., Хәсәнова Ф. Ф. Әдәби уку. 1 сыйныф. Дәреслек-хрестоматия. — К, Мәгариф/Вакыт, 2011.

5. Сафиуллина Г. М., Гарифуллина М. Я, Мөхәммәтҗанова Ә. Г., Хәсәнова Ф. Ф. Әдәби уку. 1 сыйныф. Мөстәкыйль эшләр дәфтәре. — К, Мәгариф/Вакыт 2011.

6. Сафиуллина Г. М., Гарифуллина М. Я, Мөхәммәтҗанова Ә. Г., Хәсәнова Ф. Ф. «Әдәби уку» 1сыйныф Укытучылар өчен методик кулланма. — К, Мәгариф/Вакыт 2011.

II.Өстәмә.

1. Вагыйзов С. Г. “Кызыклы грамматика” Казан: “Мәгариф” - 2002.

2. Минһаҗева Л. И. “Балалар фольклоры” Казан: “Хәтер” - 2009.

3. Нәкый Исәнбәт “Татар халык табышмаклары” Яр Чаллы: “Идел-йорт” - 2002.

4. Нәкый Исәнбәт “Татар халык мәкальләре” Яр Чаллы: “Идел-йорт” - 2003.

Дидактик материал:

1. Алфавит.

2. Индивидуаль эш карточкалары.

3. Картиналар.

5. “Кызыклы алфавит” картинкалар тупламасы.

6. Репродукцияләр.

7. Таблицалар.

8. Хәрефләр кассасы.Мәгълүмати-электрон ресурслар

1. "Әлифба", "АКСУ" ҖЧҖ, 2012. Мультимедияле ярдәмлек.

2. Татар сайтлары: edu.tatar.ru; belem.ru; org.com

3. Валиева Л.Ф., Җәлилова Г. И. сайтлары.4. tatardeti.blogspot.com/2011/01/blog-post.htm

5. gzalilova.narod.ru/present_tat.htm

Укыту процессының матди-техник тәэмин ителеше

I.Техник чаралар:

1. Магнитофон

2. Ноутбук

3.Проектор

4. Тавыш көчәйткечләр
II. Программалар:

1. Windows 7 хезмәт күрсәтү системасы:

Microsoft Office 2003, 2007, 2010.

Microsoft Office Power Poind

“ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БУА ШӘҺӘРЕ М.М.ВАХИТОВ ИСЕМЕНДӘГЕ ГИМНАЗИЯ”

ГОМУМИ БЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ
"Каралды” “Килешенде” “Расланды”

Методик берләшмә Уку-укыту эшләре буенча Директор:

җитәкчесе: директор урынбасары: ____________ Зиннәтуллин Л.Б.

___________Хәсәнҗанова М.А. _____ Сафиуллина Э.Ф.

“____” август, 2014 ел Боерык №

Беркетмә №1 “____” август, 2014 ел

“____” август, 2014 ел
1 нче сыйныф өчен

ТАТАР ТЕЛЕННӘН ЭШ ПРОГРАММАСЫ

Педагогик киңәшмә

утырышында кабул ителде

Беркетмә № 1

“____” август, 2014 ел


2014-15 нче уку елы

Аңлатма язуы

Укыту программасы урта гомуми белем бирү мәктәбенең 1 б сыйныфына адреслана.Программа түбәндәге дәүләт документларына нигезләнеп язылды:

- РФ һәм РТ “Мәгариф турында”гы Законы (гамәлдәге редакциядә);

- “Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында башка телләр турында” Татарстан Республикасы Законы (2004 ел, 1 июль);

- 06.10.2009 нчы елда РФ Мәгариф һәм Фән министрлыгы тарафыннан расланган “Гомуми башлангыч белем бирү федераль дәүләт стандартын гамәлгә кертү” турындагы боерыгы (Приказ №373);- Белем бирү учреждениеләрендә укыту процессында куллану өчен рөхсәт ителгән Федераль һәм региональ дәреслекләр исемлеге; (2013-2014 нче уку елына ТРның дәүләт аккредитациясе булган гомумбелем бирү учреждениесендә куллану өчен тәкъдим ителгән региональ дәреслекләр исемлеге.);

- Санитар-эпидемиологик кагыйдәләр һәм нормалар (СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (3 март 2011нче ел, регистрация №19993);

- Дәреслек: Харисова Ч. М., Мияссарова И. Х. “Татар теле. 1 класс” дәреслеге - Казан, “Мәгариф - Вакыт” нәшрияты, 2011нче ел;

Программа, Федераль дәүләт стандартларына туры китерелеп, үстерешле укыту принциплары белән традицион ныклы белем үзләштерү принциплары үзара тыгыз бәйләнештә торган “Перспектив башлангыч мәктәп” концепциясенә нигезләнеп эшләнде. Ул, татар мәктәпләрендә укытыла торган “Татар теле”программасының төп өлеше буларак, алга таба белем алуга нигез булып тора.Эш программасының төп идеясе – татар теленнән белем бирү процессын планлаштыру, оештыру һәм идарә итү өчен шартлар булдыру.

Тәкъдим ителә торган программада татар теленә өйрәтүнең төп максаты һәм бурычлары түбәндәгедән гыйбәрәт:

1.Укучыларда ана телен өйрәнүгә кызыксыну, омтылыш, эзләнергә теләк уяту, үз милләтеңә, телеңә мәхәббәт тәрбияләү кебек уңай сыйфатлар булдыру.

2.Балаларга татар теленең төрле бүлекләре буенча белем бирү:

а) фонетика, лексика, грамматикага караган башлангыч мәгълүмат бирү;

б) телебезнең орфоэпиясе, лексикасы, грамматикасы, пунктуациясе буенча күнекмәләр булдыра башлау. Хәрефләрдән иҗекләр һәм сүзләр, сүзләрдән сүзтезмәләр һәм җөмләләр төзергә өйрәтү;

3.Телдән һәм язма сөйләм осталыгы һәм күнекмәләре булдыру.

Актуальлелек: “Перспектив башлангыч мәктәп” системасының иң мөһим үзенчәлеге мондый: мәктәпне тәмамлаганда, «укучы үз алдына максат куярга һәм аны тормышка ашыру юлларын үзе таба алу дәрәҗәсенә күтәрелергә тиеш». Бу – яңа стандартта эшлекле белем дип атала. Эшлекле белем – стандарт керткән яңалыкның әһәмиятле эчтәлеген ачып бирүче иң гомуми төшенчә. Белем алу гамәлләренең структурасын һәм принцибын стандарт үзе аңлата.

Курсның максаты: укучыларны татар теленең график системасы төзелеше закончалыклары белән таныштыру нигезендә башлангыч уку һәм язуга өйрәтү.

Грамотага өйрәтү үзара тыгыз бәйләнгән укый һәм яза белергә өйрәтүнең башлангыч процесыннан гыйбарәт аналитик-синтетик аваз-хәреф методы белән тормышка ашырыла; авазлар һәм хәрефләр, иҗекләр һәм сүзләр, җөмләләр һәм бәйләнешле сөйләм өстендә эшләү күнегүләре аша ныгытыла.Төп принциплар:

Грамотага өйрәтүнең нигезен традицион аналитик-синтетик аваз принцибының заманча чагылышы тәшкил итә. Уку процессында бу принцип - катлаулы фонема-хәреф табигатьле һәм ишетеп кабул ителгән, әйтелгән сүзләрнең аваз анализы; язу процессында аларның аваз формасын график формага һәм, уку процессында киресенчә, график форманы аваз формасына үзгәртү, шулай ук әйтелә торган тел берәмлекләре - сүз, сүзләр тезмәсе, җөмлә һәм текстның мәгънәсен аңлау кебек график эшчәнлек аша тормышка ашырыла. Грамотага өйрәтү чорында график эшчәнлекне үзләштерү - беренче сыйныф укучысының төп бурычы. Чөнки бу эшчәнлек нәтиҗәсендә балаларда уку һәм язу күнекмәләре формалаша.

“Язу дәфтәрләре”ндә аваз һәм хәрефләрне өйрәнү эзлеклелеге татар графикасының позицион (иҗек) принцибына нигезләнгән.

Түбәндәге нәтиҗәләр көтелә:

I сыйныфны тәмамлаганда, укучылар татар телендәге барлык аваз һәм хәрефләрне гамәли танып белергә, аваз белән хәрефнең төп аермасын (авазны әйтәбез, ишетәбез, авазлардан сүзләр төзеп сөйлибез; хәрефне күрәбез, таныйбыз, хәрефләрдән сүзләр төзеп укыйбыз, язабыз) практик аңлауга ирешергә тиеш. Баш һәм юл хәрефләрен, аларны тоташтыручы сызыкларны һәм сүзләрне ачык итеп, бозмыйча язу. Басма, язма хәрефләр белән бирелгән сүз һәм җөмләләрне дөрес күчереп язу. Әйтелеше белән язылышы туры килгән сүзләрне, шундый сүзләрдән төзелгән 3—5 сүзле җөмләләрне ишетеп дөрес язу. Җөмләнең беренче сүзен баш хәреф белән башлап, җөмлә беткәч, нокта куеп язу.Укучыларның белемнәрен бәяләүнең системасы: укучыларның белемнәре мактау сүзләре белән бәяләнә. Мәсәлән: “Яхшы!”, “Бик яхшы!”, “Искиткеч!”, “Дөп-дөрес!”, “Яхшы эш!”, “Мактыйм”, “Син бик тырышкансың” һ.б.

Уку елы ахырында контроль күчереп язу алына. (Кушымта).Шартлы тамгаланыш:

УУГ – универсаль уку гамәлләре.

ШУУГ – шәхси универсаль уку гамәлләре.

РУУГ – регулятив универсаль уку гамәлләре.

КУУГ – коммуникатив универсаль уку гамәлләре.

ТУУГ – танып – белү универсаль уку гамәлләре.Укыту предметына гомуми характеристика

Программа түбәндәге үрнәк программага нигезләнеп язылды:

Харисова Ч.М., Мияссарова И.Х., Гарифуллина Ф.Ш. “Татар телендә башлангыч гомуми белем бирү мәктәбендә ана теле укыту: гомуми программа”. 1-4 сыйныфлар. Казан – 2011.

Перспектив башлангыч мәктәпнең 1нче сыйныфында татар теле дәресләрендә укучылар аваз белән хәрефләрне аерырга өйрәнәләр, сүз басымы турында башлангыч мәгълүмат алалар. Балалар сөйләм берәмлеге буларак җөмлә турында төшенчә ала, терминнарны әйтмичә генә, җөмләдәге баш кисәкләрне, өстәмә предметны белдергән сүзләрне һәм ярдәмче сүзләрне табу һәм урынын билгеләү кебек эш төрләренә өйрәнә. Дәресләрдә җөмләләрне төрле тавыш (интонация) белән әйтү, сүзләрдән җөмләләр, җөмләләрдән кечкенә хикәяләр төзи белү күнекмәләре булдырыла. Тәкъдим ителә торган программада татар теленә өйрәтүнең төп максаты һәм бурычлары түбәндәгедән гыйбәрәт:

1.Укучыларда ана телен өйрәнүгә кызыксыну, омтылыш, эзләнергә теләк уяту, үз милләтеңә, телеңә мәхәббәт тәрбияләү кебек уңай сыйфатлар булдыру.

2.Балаларга татар теленең төрле бүлекләре буенча белем бирү:

а) фонетика, орфоэпия, лексика, грамматикага караган белемнәрне тирәнәйтү;

б) телебезнең грамматикасы, орфографиясе, пунктуациясе буенча күнекмәләр булдыра башлау. Сүз, сүзләрдән сүзтезмәләр һәм җөмләләр төзергә өйрәтү, җөмлә төзүче баш кисәкләр белән таныштыру. Җөмләләрнең мәгънәви-интонацион үзенчәлекләрен күзәтү һәм җөмлә ахырында тиешле тыныш билгеләрен кую.

3.Телдән һәм язма сөйләм осталыгы һәм күнекмәләре булдыру.

4. Укучыларда дөрес уку һәм язу күнекмәләре булдыру, тасвирлама, хикәяләү, фикер йөртү төрендәге кечкенә текстлар төзергә өйрәтү.

5. Укучыларда татар мәдәниятенә караган мәгълүматлылыкны үстерү.Укыту процессының төп характеристикасы

Эш формалары: сыйныф белән, төркемләп, индивидуаль, парлап, фронталь, дифференциаль; дәрес- экскурсия, дәрес – конкурс, дәрес – уен, дәрес – фантазия.

Укыту методлары: сөйләү, күрсәтмәлелек, практик, эзләнү, проблемалы, мөстәкыйль эш, стимуллаштыру, тикшерү.

Башка предметлар белән бәйләнеше: программа әйләнә-тирә дөнья, әдәби уку фәннәре белән һәм халык авыз иҗаты, туган як төбәге белән бәйләнештә төзелгән.

Предметның укыту планындагы урыны

Татар теле филология фәннәре өлкәсенә керә.Программа 2014 – 2015 нче уку елына атнага 3 сәгать исәбеннән барысы 99 сәгатькә төзелә.

Укыту предметы эчтәлегенең рухи кыйммәтләре:

Татар теле курсын өйрәнү нәтиҗәсендә укучылар телнең аралашуның төп чарасы һәм милли культураның төп күренеше икәненә төшенә; укучыларда туган телгә карата позитив эмоциональ кыйммәтләр формалаша; туган тел укучылар өчен уку процессының нигезе, фикерләү, күзаллау, интелектуаль һәм иҗади сәләтләрен үстерүдә зур таяныч булып тора. Туган телне өйрәнү барышында укучылар үзләренең иҗади сәләтләрен язма һәм сөйләм теле аша тормышка ашыра, телне мөһим мәгълүматны эзләү һәм табу өчен куллана. Укучылар ел дәвамында хатасыз язуның культуралылык билгесе икәнен аңлый, орфография кагыйдәләрен куллана, күчереп язуны, сүзләрдән җөмләләр, җөмләләрдән кечкенә хикәяләр төзи белү күнекмәләрен камилләштерә.Укыту предметын үзләштерүнең шәхси, метапредметлы һәм предметлы нәтиҗәләре

Бирелгән программа буенча укучыларның әзерлек дәрәҗәсенә таләпләр
Укучылар башкара алырга тиешле эшләр:

- баш һәм юл хәрефләрен, аларны тоташтыручы сызыкларны һәм сүзләрне ачык итеп, бозмыйча язу;

- басма, язма хәрефләр белән бирелгән сүз һәм җөмләләрне дөрес күчереп язу;

- сүзләрне иҗекләргә бүлү, авазларга таркату, иҗек санын сузык авазларга мөнәсәбәтле итеп билгеләү;

- сүз басымын ишетеп билгеләү;

- предмет, эш-хәрәкәт, билге атамалары булган сүзләрне сораулар куеп аера, төркемләштерә белү, аларның сөйләмдәге ролен гамәли аңлау;

- җөмләне сүздән, сүзтезмәдән аера белү, язганда җөмләнең башын һәм азагын күрсәтү;

- җөмләнең беренче сүзен баш хәреф белән башлап, җөмлә беткәч, нокта (өндәү, сорау) куеп язу;

- әйтелеше белән язылышы туры килгән сүзләрне, шундый сүзләрдән төзелгән 3-5 сүзле җөмләләрне ишетеп дөрес язу;

- әйтелеше белән язылышы туры килгән 3-5 сүзле җөмләне ишетеп язу;

- беренче сыйныфта өйрәнгән күләмдә авазларга характеристика бирү;

- сүзне, җөмләне, текстны схема яки модель итеп күрсәтә белү;

- укытучы һәм сыйныфташлар белән кара-каршы әдәпле итеп сөйләшү;

- балаларның яшь үзенчәлеләренә туры килгән табышмакларның җавабын табу, кыска мәкаль-әйтемнәрне сөйләмдә куллану.

1 нче сыйныфны тәмамланганда, укучылар татар алфавитын яттан белергә, татар телендәге барлык аваз һәм хәрефләрне танып белергә, аваз белән хәрефнең төп аермасын (авазны әйтәбез, ишетәбез, авазлардан сүзләр төзеп сөйлибез; хәрефне күрәбез, таныйбыз, хәрефләрдән сүзләр төзеп укыйбыз, язабыз) практик аңлауга ирешергә тиеш.
Шәхси, метапредметлы һәм предметлы нәтиҗәләр

Шәхси нәтиҗәләр:


 • туган ил, халкың һәм тарих өчен горурлык хисе кичерү; үзеңнең милли һәм этник яктан кая керүеңне аңлап, рухи кыйммәтләр булдыру;

 • дөньяга, аның табигать, халык, мәдәният, дин бергәлегенә карата тулы, социаль юнәлештәге караш формалаштыру;

 • башка фикерләргә дә хөрмәт белән карарга өйрәнү;

 • башкаларның хис – тойгыларын аңлау, борчылу, кайгы – шатлыгын уртаклашу;

 • үзең өчен җавплылык хисе һәм мөстәкыйллелекне үстерү;

 • өлкәннәр һүм яшьтәшләрең белән төрле социаль ситуацияләрдә хезмәттәшлек итү күнекмәләрен үстерү; бәхәсле ситуацияләрдән чыгу юлын табу сәләтен булдыру;

 • куркынычсыз, сәламәт яшәү рәвеше алып бару, материаль һәм рухи кыйммәтләргә сакчыл караш формалаштыру.

Метапредметлы нәтиҗәләр:

 • укытучы ярдәмендә уку эшчәнлегенең максатын билгеләү һәм формалаштыру;

 • иллюстрация белән эш вакытында үзеңнең фикереңне, күзаллауыңны әйтергә өйрәнү;

 • укытучы тәкъдим иткән план буенча эшләргә өйрәнү;

 • дәреслек белән эшләү күнекмәсе булдыру;

 • шигырьне сәнгатьле уку һәм хикәяне эзлекле сөйли алуга ирешү;

 • үз фикерләреңне телдән һәм язмача белдерергә өйрәнү;

 • уку бурычларын аңлау, аны чишү юлларын эзләү;

 • информация табу өчен төрле эзләү төрләре , җыю, эшкәртү, анализ, оештыру, тапшыру куллану;

 • “Татар теле ” дәреслеге эчтәлеге буенча материаль һәм информацион мохиттә эшли алу.

Предметлы нәтиҗәләр:

 • телнең милли аңның нигезе булуы турында беренчел белемнәр формалаштыру;

 • дөрес сөйләм һәм язма телгә уңай караш булдыру;

 • татар теленең нормалары турында башлангыч белем күнекмәләре алу;

 • сүзләрне дөрес, аңлап уку;

 • телнең төзелеше, системасы турында белемнәр булдыру; телнең төп берәмлекләрен, аларның билгеләрен, аермалы якларын өйрәнү;

 • телнең төп берәмлекләрен, грамматик категорияләрен танырга һәм анализларга өйрәнү, тел берәмлекләрен дөрес итеп куллана белү.


Универсаль уку гамәлләре формалаштыру
Танып белү универсаль уку гамәлләре:

- дәреслектә ориентлаша белү;

- шартлы билгеләрнең телен белү;

- рәсем һәм схемалар нигезендә биремнәр үтәү;

- төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру;

- алфавитта тамгаларның(хәрефләрнең) урнашу тәртибен белү ;

- материаль объектлар кулланып биремнәр үтәү;

- дәреслек һәм мөстәкыйль эш дәфтәрендәге мәгълүматлар белән эшли белү;


Регулятив универсаль уку гамәлләре:

-кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып гамәлләр кылу;

- гамәлләрне таләп ителгән вакытта башлау һәм тәмамлау;

- үз эшчәнлегеңне контрольгә алу, биремне үтәүнең дөреслеген тикшерү;

- тормыш тәҗрибәсен куллану;

- эшләнгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү.


Шәхескә кагылышлы универсаль уку гамәлләре:

- дәреслек геройларына, күршеңә ярдәм итүдә танып-белү инициативасы күрсәтү;

- үз уңышларың/уңышсызлыкларың турында фикер йөртү;

- үз мөмкинлекләреңне бәяләү;

- үз эшчәнлегенең нәтиҗәләрен яхшыртуга ихтыяҗ формалаштыру;

- мәгънә барлыкка китерү («Минем өчен моның нинди мәгънәсе һәм әһәмияте бар?» - дигән сорау кую)


Коммуникатив универсаль уку гамәлләре:

- тормыш тәҗрибәсен куллану;- күршең белән хезмәттәшлек итү.

Укыту предметының эчтәлеге

Бүлек һәм темаларның исемнәре, сәгатьләр саныБүлек һәм темаларның исеме

Барлык сәгатьләр

1

Әзерлек чоры

6

2

Төп чор

55

3

Йомгаклау чоры

2

4

Алфавит

3

5

Җөмлә

2

6

Сүзләр

4

7

Телдән һәм язма сөйләм

3

8

Иҗек. Сүзләрне юлдан-юлга күчерү

2

9

Сузык аваз хәрефләре

10

10

Тартык аваз хәрефләре

8

11

Уку елында өйрәнгәннәрне ныгыту

4
Барлыгы

99

Укыту темаларының эчтәлеге

Әзерлек чоры (6 сәг.)

Бүлекнең төп эчтәлеге:

Язганда дөрес утыру һәм язу әсбапларын дөрес куллану кагыйдәләре белән танышу. Дәфтәр битләрендә ориентлашу, андагы сызыклар белән танышу. Язма хәрефләрнең өлге формалары белән танышу. Алгоритм буенча сызык элементлары язу. Бордюр-бизәкләр ясау процессында язма хәреф элементлары турында күзаллау тудыру.Эш формалары: төркемдә һәм парларда.

Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр:

Укучылар язганда дөрес утыру, язу әсбапларын дөрес куллану кагыйдәләрен, дәфтәр битендә ориентлаша, алгоритм буенча хәреф элементларын яза белергә тиешләр.


Төп чор (55 сәг.)

Бүлекнең төп эчтәлеге:

Дөрес утыру һәм язу әсбаплары дөрес куллану күнекмәләрен камилләштерү. Өлге элементларыннан язма хәрефләр төзү һәм анализлау. Балалар хәтерендә язма баш һәм юл хәрефләрнең төгәл күрмә-хәрәкәтле образларын формалаштыру. Язуда өч төрле (өске, урта, аскы) тоташтыру алымы белән танышу. Сүзнең аваз схемасын график формага үзгәртү һәм алга таба язма хәрефләр белән язу. Язма хәрефләр белән бирелгән иҗек, сүз, җөмлә үрнәкләрен уку, үрнәк буенча язу, укучыларның үз язуларының нәтиҗәләрен тикшерүләре.Эш формалары: төркемдә һәм парларда, иҗади эшләр.

Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр:

Укучылар язуда өч төрле тоташтыру алымын кулланып, үрнәк буенча иҗекләр, сүзләр, җөмләләр, сүзнең аваз схемасын график формага үзгәртеп, язма хәрефләр белән яза, үз язуларының нәтиҗәләрен тикшерә белергә тиешләр.Контроль төрләре: парларда яки үз-үзеңне тикшерү, сүзлек диктанты.

Мөстәкыйль эшләр:биремле күчереп язу.

Милли төбәк компоненты: Татар халык мәкальләре, табышмаклар.

Йомгаклау чоры (2 сәг.)

Бүлекнең төп эчтәлеге:

Алгоритм буенча сүзләрдә язма хәрефләрнең һәм аларны тоташтыру сызыкларын язу технологиясен ныгыту. Язма һәм басма текстлардан сүз һәм җөмләләрне күчереп язу, әйтеп яздыра торган текстны язу.Эш формалары: төркемдә һәм парларда.

Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр:

Укучылар язма һәм басма текстлардан сүзләр, җөмләләрне күчергәндә тоташ һәм тиз итеп язу алымнарын куллана белергә тиеш.Контроль төрләре: парларда яки үз-үзеңне тикшерү, сүзлек диктанты.

Мөстәкыйль эшләр:биремле күчереп язу.

Милли төбәк компоненты: Татар сүзләрен дөрес язу.

Алфавит (3 сәг.)

Бүлекнең төп эчтәлеге:

Хәрефләрне дөрес итеп уку (әйтү). Алфавиттагы хәрефләрнең урынын белү. Сүзлекләр төзүдә алфавитны белүнең әһәмиятен аңлау.Эш формалары: экскурсия, төркемдә һәм парларда эшләү.

Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр:

Укучылар татар алфавитындагы хәрефләрнең урыннарын һәм сүзләрне алфавит тәртибендә яза белергә тиешләр.Контроль төрләре: парларда яки үз-үзеңне тикшерү.

Мөстәкыйль эшләр: дидактик биремнәр.

Милли төбәк компоненты: Татар алфавитындагы хәрефләрне, татар сүзләрен дөрес язу, якташ татар язучыларының һәм шагыйрьләренең китаплары белән танышу.

Җөмлә (2 сәг.)

Бүлекнең төп эчтәлеге:

Җөмлә турында беренче төшенчә белән таныштыру, андагы сүзләрнең һәрберсенең үз урыны булуын күзәтү. Төрле тавыш (интонация) белән әйтелгән җөмләләрдән соң куела торган тыныш билгеләре, аларны дөрес итеп кую. Телдән сөйләм белән язма сөйләмнең аермасын күрсәтү.Эш формалары: төркемдә һәм парларда, иҗади эшләр.

Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр:

Укучылар җөмләләрне, тыныш билгеләренә карап, дөрес интонация белән укый, телдән һәм язма сөйләмнең аермасын күрсәтә белергә тиешләр.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница