Списък на действащите фондообразуватели Държавни и общински институцииСкачать 193.51 Kb.
Дата09.05.2016
Размер193.51 Kb.

Списък на действащите фондообразуватели Държавни и общински институции

ТДА - Русе

по ред

Наименование на фондообразувателя

1

2

 

Управление

1

Областна администрая - Русе

2

Дирекция "Областна инспекция по труда" - Русе

3

Община Русе

4

Кметство Мартен, Русенско

5

Кметство с. Ново село, Русенско

6

Кметство с. Николово, Русенско

7

Кметство с. Тетово, Русенско

8

Община Две могили

9

Кметство с. Баниска, Русенско

10

Община Борово

11

Кметство с. Обретеник, Русенско

12

Община Ветово

13

Кметство с. Писанец, Русенско

14

Община с. Иваново

15

Кметство с. Тръстеник, Русенско

16

Община Сливо поле

17

Кметство с. Голямо Враново, Русенско

18

Кметство с. Ряхово, Русенско

19

Община с. Ценово

20

Кметство с. Караманово, Русенско

21

Община Бяла

22

Кметство с. Полско Косово, Русенско

23

Кметство с. Копривец, Русенско

24

Окръжен съд - Русе

25

Районен съд - Бяла

26

Районен съд - Русе

27

Окръжна прокуратура - Русе

28

Районна прокуратура - Русе

29

Районна прокуратура - Бяла

30

Местна комисия за борба с противообщестсвените прояви на малолетни и непълнолетни - Русе

31

Административен съд - Русе

32

Окръжна следствена служба - Русе

33

Областна инспекция "Гражданска защита" - Русе

34

Териториален държавен архив - Русе

 

Промишленост

35

"Електроснабдяване" - клон Русе

36

"Тежко машиностроене" АД - Русе

37

"Хляб и хлебни изделия" ЕООД - Русе

38

Трудово-производителна кооперация "Електрометал" - Русе

39

"Тих труд" ЕООД - Русе

40

"Изкуство-детски возила" ЕООД - Русе

 

Строителство

41

"Монтажи" АД - Русе

42

Регионална дирекция за национален строителен контрол - Русе

43

"Инвеститорски контрол" ЕООД - Русе

 

Селско стопанство

44

Областна дирекция "Земеделие" - Русе

45

"Декоративен и овощен разсадник" ЕООД - с. Стамболово

46

Регионална служба по селекция и репродукция на животните - Русе

47

Фазаново стопанство "Дунав" - Русе

48

Регионална ветеринарномедицинска служба - Русе

49

"Напоителни системи" ЕАД - Русе

50

Регионална служба за растителна защита - Русе

 

Горско стопанство

51

Регионално управление на горите - Русе

52

Държавно лесничейство - Русе

53

Държавно лесничейство - Бяла

54

"Приста лес" ЕООД - Русе

55

Дирекция на Природен парк "Русенски Лом" - Русе

56

Районна инспекция за околната среда - Русе

57

"Ветовска гора" ЕООД - Ветово

 

Транспорт

58

Железопътна секция - Русе

59

Локомотивно депо - Русе

60

СО "БДЖ" - София, ЖП Управление - Горна Оряховица, Вагонно депо - Русе

61

Пътно управление - Русе

62

"Пристанищен комплекс-Русе" АД - Русе

63

Държавна инспекция по корабоплаване - Русе

64

"Русе-общински автотранспорт" ЕООД - Русе

65

"Бяла - транспорт" ЕООД - Бяла

66

"ЕГГЕД Русе" АД - Русе

 

Съобщения

67

Териториално поделение "Далекосъобщения" - Русе

68

Териториално поделение "Български пощи"- Русе

 

Търговия, материално-техническо снабдяване и изкупуване

69

"Алфавит" ЕООД - Русе

70

"Търговска база" ЕООД - Русе

71

"Плодекс" ЕООД - Русе

72

"Общински пазари" ЕООД - Русе

73

"Общински аптеки СП" ЕООД - Сливо поле

 

Други отрасли на материалното производство

74

"Инвестмаш" ЕООД - Русе

75

"Информационно обслужване" АД - Русе

76

Агенция "Поддържане и проучване на р. Дунав" - Русе

77

"Реклама" ЕООД - Русе

 

Финанси, кредит и застраховка

78

"Свободна зона - Русе" ЕАД

79

Районно митническо управление - Митница Русе

80

РД "Български спортен тотализатор" - Русе

81

Териториално управление "Данъчна администрация" - Русе

82

Регионална дирекция на Агенцията за държавни вземания - Русе

 

Научно-изследователска дейност

83

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик" - Русе

84

Държавен изпитателен център по трактори и земеделски машини - Русе

 

Образование

85

Целодневна детска градина "Здравец" - Русе

86

Целодневна детска градина "Радост" - Русе

87

Целодневна детска градина "Червената шапчица" - Русе

88

Основно училище "Отец Паисий" - Русе

89

Основно училище "Братя Миладинови" - Русе

90

Основно училище "Иван Вазов" - Русе

91

Основно училище "А. Кънчев" - Русе

92

Седемнадесето основно училище "Тома Кърджиев" - Русе

93

Основно училище "Любен Каравелов" - Русе

94

Основно училище "А. Константинов" - Русе

95

Основно училище "Никола Обретенов" - Русе

96

Основно училище "Васил Априлов" - Русе

97

Основно училище "Олимпи Панов" - Русе
Групов фонд "Основни училища в Русе"

98

Основно училище “Климент Охридски”

99

Основно училище “Васил Левски”

100

Помощно училище "Д-р Петър Берон" - Русе

101

Основно училище "Отец Паисий" - с. Мартен

102

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" - с. Николово

103

Основно училище "Георги С. Раковски" - с. Ново село

104

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" - с. Семерджиево

105

Начално училище "Васил Априлов" - с. Хотанца
Групов фонд "Основни училища в Русенско"

106

Основно училище – с. Хотанца, Русенско

107

Основно училище – с. Ястребово, Русенско

108

Основно училище – с. Кошарна, Русенско

109

Средно общообразователно училище "Св. Климент Охридски" - Борово

110

Основно училище "Христо Ботев" - с. Горно Абланово

111

Основно училище "Петко Р. Славейков" - с. Обретеник

112

Основно училище "Петко Р. Славейков" - Бяла

113

Начално училище "Св. св. Кирил и Методий" - Бяла

114

Средно общообразователно училище "Панайот Волов" - Бяла

115

Основно училище "Н. Й. Вапцаров" - Бяла

116

Основно училище "Св. Неофит Рилски" - с. Копривец

117

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" - с. Полско Косово

118

Средно общообразователно училище "В. Левски" - Ветово

119

Средно общообразователно училище "Св. св. Кирил и Методий" - Две могили

120

Основно училище "Христо Ботев" - с. Баниска

121

Основно училище "Никола Й. Вапцаров" - с. Иваново

122

Основно училище "Васил Левски" - с. Тръстеник

123

Основно училище "Христо Ботев" - с. Щръклево

124

Начално училище "Христо Ботев" - с. Пиргово

125

Средно общообразователно училище "Отец Паисий" - Сливо поле

126

Основно училище "Иван Вазов" - с. Голямо Враново

127

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" - с. Малко Враново

128

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" - с. Ряхово

129

Основно училище "Христо Смирненски" - кв. Долапите, Русе

130

Основно училище "Христо Ботев" - с. Ценово

131

Основно училище "Христо Ботев" - с. Караманово

132

Основно училище "Алеко Константинов" - с. Нов град
Групов фонд "Основни училища в Община Ценово"

133

Основно училище – Долна Студена,Русенско

134

Основно училище – с. Беляново, Русенско

135

Математическа гимназия "Баба Тонка" - Русе

136

СОУ "Христо Ботев"- Русе

137

Английска гимназия "Гео Милев" - Русе

138

СОУ за европейски езици "Св. Константин Кирил-Философ" - Русе

139

СОУ "Васил Левски" - Русе

140

СОУ "Олимпи Панов" - Русе

141

Средно спортно училище "Майор Атанас Узунов"- Русе

142

СОУ с преподаване на немски език "Ф. Шилер" - Русе

143

Средно общообразoвателно училище "Йордан Йовков" - Русе

144

Средно общообразoвателно училище "Възраждане" - Русе

145

Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура "Йосиф Вондрак" – Русе

146

Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова" - Русе

147

Професионална гимназия по механотехника - Русе

148

Професионална гимназия по икономика и управление "Елиас Канети" - Русе

149

Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване - Русе

150

Средно училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов" - Русе

151

Професионална гимназия по електротехника и електротехника "Апостол Арнаудов" – Русе

152

Професионална гимназия по зърнопреработване и хранителни технологии "Проф. д-р И. Златаров" - Русе

153

Професионална гимназия по текстил - Русе

154

Професионална гимназия по селско стопанство - Русе

155

Професионална гимназия по туризъм - Русе

156

Професионална гимназия по промишлени технологии "Ат. Ц. Буров" - Русе

157

Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии "Проф. Д. Баларев" – Русе

158

Професионална гимназия по строителство - Русе

159

Професионална гимназия по транспорт - Русе

160

Професионална гимназия по машиностроене - Бяла

161

Професионална гимназия по селско стопанство "К. А. Тимирязев" - Две могили

162

Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе

163

"Студентски общежития и столове" ЕООД - Русе

164

Дом за отглеждане на деца лишени от родителски грижи "Райна Гатева" - Русе

165

Дом за отглеждане на деца лишени от родителски грижи "Св. Димитър Басарбовски" - Русе

166

Център за ученическо, техническо и научно творчество - Русе

167

Общежитие за средношколци - Русе

168

Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителска грижа "Надежда"- Русе

169

Ученическа спортна школа - Русе

170

Общински детски център за култура и изкуство - Русе
Култура и изкуство

171

Общинско звено "Каре" ЕООД - Русе

172

Регионален исторически музей - Русе

173

Дом за професионално-творческо развитие на учителите - Русе

174

Национален музей на транспорта и съобщенията - Русе

175

Регионална библиотека "Л. Каравелов" - Русе

176

"Обреден дом" ЕООД - Русе

177

Русенска художествена галерия - Русе

178

Телевизионен център - Русе

179

Драматичен театър "Сава Огнянов" - Русе

180

Куклен театър - Русе

181

Държавна филхармония - Русе

182

"Музика" ЕООД - Русе

183

Оперно-филхармонично дружество - Русе
Здравеопазване, социално осигуряване, физкултура и туризъм

184

Регионален център по здравеопазване - Русе

185

Районна здравноосигурителна каса - Русе

186

"Многопрофилна болница за активно лечение" АД - Русе

187

Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве - Русе

188

"Център по дентална медицина 1 Русе" ЕООД - Русе

189

"Междуобластен диспансер по онкологични заболявания със стационар" ЕООД - Русе

190

Транспортен диагностично-консултативен център ЕООД - Русе

191

Държавна психиатрична болница - Бяла

192

"Областен диспансер по психични заболявания със стационар Русе" ЕООД - Русе

193

"Медицински център по рехабилитация и спортна медицина-1 - Русе" ЕООД - Русе

194

Областен диспансер по кожно-венерологични заболявания "Д-р Вл. Горанов" със стационар - Русе

195

МБАЛ "Юлия Вревская" ЕООД - Бяла

196

"Областен диспансер по пневмофтизиатрични заболявания със стационар" ЕООД - Русе

197

"Дезинфекционна станция-Русе" ЕООД - Русе

198

Дом за медико-социални грижи за деца - Русе

199

Център за спешна медицинска помощ - Русе

200

"Диагностично Консултативен Център 1 Русе" ЕООД - Русе

201

РУ "Социално осигуряване" - Русе

202

Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Русе

203

Общинска служба за социално подпомагане - Русе

204

Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Русе

205

Заведение за социални грижи "Д. Благоев" - Русе

206

Дирекция "Бюро по труда" - Бяла

207

Дирекция "Бюро по труда" - Ветово

208

Дирекция "Бюро по труда" - Русе

209

Окръжен съвет на български туристически съюз - Русе

210

Специализирани услуги на автомобилистите в България - СБА - Русе

211

Управление "Спортни имоти и прояви" при БСФС - Русе

212

Областен съвет на Българския съюз за физкултура и спорт - Русе

213

Ловно-рибарско дружество - Русе
Жилищно-комунално и битово обслужване

214

Общинско звено "Жилфонд" - Русе

215

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Русе

216

"Паркстрой" ЕООД - Русе

217

"Русе - РЕБ - Екосервиз" ООД - Русе

218

"БЕСКУ" ЕООД - Бяла

219

"Ветово" ООД - Ветово

220

"Благоустройцвет" ЕООД - с. Сливо поле

221

"Топлофикация" ЕАД - Русе

222

Общинско предприятие "Пътно поддържане и сигнализация" - Русе

223

"Истър Инженеринг" ООД - Русе

224

Стопанска дирекция "Местна промишленост и битови услуги" - клон Борово

225

"Сплендид" АД - Русе
База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница