Списа к домаћинстава села дабра код Санског Моста, по засеоцима који су имали своје властите куће на дан 10. oктобра 1995. годинеСкачать 232.93 Kb.
Дата06.05.2016
Размер232.93 Kb.
С П И С А К
Домаћинстава села ДАБРА код Санског Моста, по засеоцима који су имали своје властите куће на дан 10. oктобра 1995. године ..
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

 1. Црномарковићи ............................................ = 76 кућа,

 2. Мрежница ..................................................... = 39 кућа,

 3. Црновода ..................................................... = 14 кућа,

 4. Бранковићи ................................................. = 67 кућа,

 5. Брајића Таван .............................................. = 27 кућа,

 6. Долац ............................................................ = 82 куће,

 7. Илићи – Вокићи ........................................... = 51 кућа,

 8. Умци ............................................................. = 56 кућа,

 9. Какићи .......................................................... = 31 кућа,

 10. Кондићи – Милинковићи ........................... = 38 кућа,

 11. Рујан ............................................................. = 34 куће,

----------------------------------

Укупно: 515 кућа.


I Заселак – Црномарковићи:

Сада бораве: 1. Црномарковић Милана Боро у Ламовитој,

 2. Црномарковић Милана Симо у Ламинцима,

 3. Црномарковић Илије Мара умрла,

 4. ЦрномарковићМиће Ненко умро-Приједор,

5. Црномарковић Ненка Лука код Приједора,

6. Црномарковић Душана Сока у Инђији,

7. Црномарковић Гојка Стоја у Војводини,

8. Црномарковић Вује Мићо у Земуну,

9. Црномарковић Лукице Миле у Инђији- умро,

10. Црномарковић Тривуна Остоја код Бања Луке,

11. Црномарковић Ратка Мирко погинуо, породица уИнђији,

12. Црномарковић Ратка Рајко у Инђији,

13. Црномарковић Луке Милан у Бања Луци,

14. Црномарковић Луке Јово умро-Шарговац, Бања Лука,

15. Црномарковић Јове Никола у Јаблану, Бања Лука,

16. Црномарковић Јове Баја у Шарговцу, Бања Лука,

17. Црномарковић Јове Лука у Инђији,

18. Црномарковић Ђуре Никола у Инђији,

19. Црномарковић Николе Драго умро, породица уИнђија,

20. Црномарковић Пере Љубан код Приједора,

21. Црномарковић Љубана Миле у Инђији,

22. Црномарковић Миће Смиља у Новој Пазови,

23. Црномарковић Микајила Стана умрла,

24. Црномарковић Обрада Божо у Инђији,

25. Марјановић Микајила Драган у Елезићима,

26. Марјановић Милоша Тодор у Трнопољу,

27. Марјановић Стојана Мићо (зец) у Козарцу,

28. Марјановић Стојана Радован код Дервенте,

29. Марјановић Вида Новица у Трнопољу,

30. Марјановић Ратка Вукашин у Сечњу, Зрењанин,

31. Марјановић Василија Љубо у Приједору,

32. Марјановић Василије Чедо у Приједору,

33. Марјановић Јове Драго у Приједору,

34. Марјановић Цвије Перо у Новој Тополи,

35. Марјановић Вељке Богдан у Трнопољу,

36. Марјановић Вељке Никола у Новом Саду,

37. Марјановић Богдана Рајко погинуо у Бања Луци,

38. Марјановић Николе Мара у Приједору,

39. Марјановић Николе Славо у Приједору,

40. Марјановић Јове Петар у Градишци,

41. Марјановић Петра Боре у Градишци,

42. Марјановић Петра Живко у Градишци,

43. Марјановић Душана Јованка умрла у збјегу,

44. Марјановић Вељке Бошко у Старој Пазови,

45. Марјановић Вељке Драго погинуо у Дабру,

46. Марјановић Којичина Бране у Новом Саду,

47. Марјановић Боже Кајо у Старој Пазови,

48. Марјановић Боже Славко у Словенији,

49. Марјановић Милана Деса умрла у Дабру,

50. Марјановић Милана Ратко у Земуну,

51. Марјановић Драге Вид и Мићо у Старој Пазови,

52. Јованчевић Лазара Марица умрла-породица??

53. Аврамовић Душана Мићо код Бања Луке,

54. Аврамовић Душана Урош код Сремске Митровице,

55. Клепић Стојана Раде умро (Коридор),

56. Клепић Николе Миле Ламинци, Градишка,

57. Милинковић Лазара Драго у Инђији,

58. Милинковић Вете Милка у Козарцу,

59. Милинковић Вете Чедо у Козарцу,

60. Милинковић Вете Милан погинуо, породица у Козарцу,

61. Ступар Пере Милош код Градишке,

62. Ступар Пере Мара код Градишци,

63. Ступар Пере Јово у Градишци,

64. Ступар Милоша Петар код Земуна,

65. Ступар Стеве Сава погинула у Санском Мосту,

66. Ступар Душана Мићо у Зеници,

67. Праштало Ристе Душан у Приједору,

68. Миљевић Миле Перо у Козарцу,

69. Миљевић Пере Славко у Козарцу,

70. Миљевић Пере Драго у Приједору,

71. Миљевић Пере Милан у Приједору,

72. Миљевић Пере Вито у Приједору,

73. Миљевић Здравка Милосава у Приједору,

74. Миљевић Војина Миро умро у Ћели, Приједор,

75. Миљевић Луке Живко код Прњавора,

76. Миљевић Живка Славко у Приједору.II Заселак – Мрежница:


 1. Перишић Ђуре Јован умро- Стара Пазова,

 2. Перишић Петра Илија у Туропољу, Приједор,

 3. Перишић Миле Чедо у Старој Пазови,

 4. Перишић Илије Пане у Трнопољу,Приједор,

 5. Перишић Николе Вида умрла- Бања Лука,

 6. Перишић Стојана Мирко у Футогу,

 7. Перишић Милана Симо у Земуну,

 8. Перишић Милана Урош у Приједору,

 9. Перишић Милана Бошко у Орахови,

 10. Црномарковић Стево- (Дреновић) умро у Дабру,

 11. Црномарковић Вице Перо у Старој Пазови,

 12. Црномарковић Јове Мићука у Старој Пазови,

 13. Црномарковић Симе Перо код Приједора,

 14. Ступар Бошка Сава у Приједору,

 15. Ступар Браце Боса у Приједору,

16. Ступар Браце Славко у Приједору,

17. Ступар Браце Боро у Приједору, 1. Ступар Стеве Миланко у Брчком,

19. Ступар Миланка Рајко у Орахови,

20. Ступар Јове Душан (Цар) у Њемачкој,

21. Марјановић Николе Бране у Приједору,

22. Марјановић Јове Вицо у Старој Пазови,

23. Марјановић Столе Илија у Старој Пазови,

24. Марјановић Ђуре Симо у Старој Пазови,

25. Марјановић Миће Госпова у Приједору,

26. Марјановић Пане Мика у Приједору,

27. Марјановић Уроша Цука Рогољи Градишка,

28. Марјановић Столе Никола у Прњавору,

29. Врућинић Ђурана Бојан у Орахови,

30. Шушница Николе Обрад у Расавцима,

31. Шушница Ратка Рајко у Ћели, Приједор,

32. Шушница Пере Јово у Приједору,

33. Шушница Петра Јован у Мишину Хану, Б.Лука,

34. Шушница Стеве Весо Елезићи, Градишка,

35. Шушница Пере Драго код Градишке,

36. Шушница Јове Госпова Елезићи, Градишка,

37. Шушница Веселина Драго Елезићи, Градишка,

38. Шушница Милана Ђуја у Њемачкој,

39. Шушница Милана Славко Р. Село, Кикинда.

III Заселак – Црновода:


 1. Крагуљ Славка Драгица у Трнопољу, Приједор,

 2. Мијатовић Стеве Бошко у Ћели, Приједор,

 3. Мијатовић Стеве Остоја у Орахови,

 4. Мијатовић Стеве Мићо код Бања Луке,

 5. Мијатовић Стеве Ђуро у Мишину Хану, Б. Лука,

 6. Мијатовић Николе Перо у Мишину Хану, Б. Лука,

 7. Мијатовић Јове Љуба погинула у С. Мосту,

 8. Мијатовић Јове Мићо у Словенији,

 9. Ћалић Шпире Марко умро у Дабру,

 10. Ћалић Марка Мићо код Бања Луке,

 11. Мирчић Марка Стево у Приједору,

 12. Мирчић Марка Нико у Мишину Хану, Б. Лука,

 13. Мирчић Марка Милица код Приједора,

 14. Балабан Маркице Милан у Мишину Хану, Б. Лука.IV Заселак – Бранковићи:


 1. Вучковић Пане Лазар у Приједору,

 2. Вучковић Лазара Гојко у Ћели, Приједор,

 3. Вучковић Петра Драго умро у Козарцима,

 4. Илић Симе Никола (Ћибрило) у Зрењанину,

 5. Клепић Лазара Раде у Трнопоњу, Приједор,

 6. Марјановић Столе Обрад код Приједора,

 7. Мудринић Обрада Божо код Бања Луке,

 8. Мудринић Боже Бране код Бања Луке,

 9. Мудринић Обрада Стево у Словенији,

 10. Мудринић Обрада Душан у Словенији,

 11. Мудринић Боже Боја у Бања Луци,

 12. Мудринић Боже Драго у Бања Луци,

 13. Мудринић Боже Живко у Словенији,

14. Мудринић Николе Милан код Бања Луке,

15. Мудринић Милана Мићо у Зрењанину,

16. Мудринић Савана Милан у Зрењанину,

17. Мудринић Савана Урош у Старој Пазови,

18. Мудринић Савана Илија у Орахови,

19. Мудринић Илије Раде у Орахови,

20. Мудринић Милоша Гојко у Приједору,

21. Мудринић Стојана Голе код Бања Луке,

22. Мудринић Илије Јово код Новог Сада,

23. Мудринић Лазе Ђуро П. Село код Новог сада,

24. Мудринић Савана Душан код Приједора,

25. Мудринић Јове Мићо код Приједора,

26. Мудринић Јове Перо код Приједора,

27. Пилиповић Јојина Душан код Приједора,

28. Пилиповић Вице Симо код Ваљева,

29. Пилиповић Симе Боро код Бања Луке,

30. Пилиповић Столе Ђуја у Приједору,

31. Пилиповић Обрада Миро код Ваљева,

32. Пилиповић Милоша Митар код Бања Луке,

33. Пилиповић Давида Младен у Бања Луци,

34. Пилиповић Реље Боја у Приједору,

35. Пилиповић Драгана Душан код Новог Сада,

36. Шушница Остоје Јово умро у Ћели, Приједор,

37. Шушница Јове Остоја у Словенији,

38. Шушница Јове Миле у Словенији,

39. Шушница Остоје Никола у Приједору,

40. Шушница Остоје Ђуро у Њемачкој,

41. Шушница Остоје Стојан у Њемачкој,

42. Петровић Лазара Стојан у Пријеедору,

43. Петровић Тоде Урош у Београду,

44. Петровић Лазе Ненко у Козарцу,

45. Петровић Ненка Миланко код Приједора,

46. Петровић Милоша Марко код Приједора,

47. Петровић Михајла Васелија Бешка,код Новог Сада,

48. Петровић Јове Михајло у Војводини,

49. Петровић Пере Симука код Приједора,

50. Петровић Миле Урош код Приједора,

51. Петровић Душана Љуба код Приједора,

52. Петровић Душана Мика код Приједора,

53. Петровић Милоша Драго код Приједора,

54. Петровић Лазара Бошко код Приједора,

55. Петровић Милорада Рајко код Земуна,

56. Пошајлија Јове Ђуро умро, породица у Приједору,

57. Пошајлија Лазе Боро код Приједора,

58. Кнежевић Луке Љупко умро, породица у Новој Пазови,

59. Кнежевић Луке Милош умро, породица- Бановићи,

60. Бранковић Боже Стојан код Бања Луке,

61. Бранковић Боже Гојко код Бања Луке,

62. Бранковић Боже Владо код Бања Луке,

63. Бранковић Милоша Мићо код Бања Луке,

64. Бранковић Стојана Перо умро, породица код Бања Луке,

65. Бранковић Милоша Дојчин у Приједору,

66. Бранковић Милоша Дујо у Инђији, Нови Сад,

67. Мисић Митра Илија у Љубији.V Заселак – Брајића Таван:


 1. Брајић Раде Петар умро у Бања Луци,

 2. Брајић Раде Јован у Бања Луци,

 3. Брајић Симе Живко умро на Брајића Тавану,

 4. Брајић Вице Марко у Футогу код Новог Сада,

 5. Брајић Вице Љубо у Бијељини,

 6. Брајић Милана Душан у Београду,

 7. Брајић Милана Даница у Београду,

 8. Брајић Живка Бошко у Српцу,

 9. Брајић Живка Рајко у Бања Луци,

 10. Брајић Живка Вид погинуо у Дабру,

 11. Добријевић Ђоке Мирослав у Београду,

 12. Лукић Обрада Славко код Градишке,

 13. Шкарић Ђуре Дако у Петроварадину,

 14. Галеша Митра Васо умро на Брајића Тавану,

 15. Галеша Митра Божо на Брајића Тавану,

 16. Вукић Драгана Илија у Бања Луци,

 17. Маљуга Пере Гојко на Брајића Тавану,

 18. Старчевић Петра Љубо у Руми,

 19. Старчевић Петра Јоја у Инђији,

 20. Вркеш Вице Јово у Приједору,

 21. Миљуш Стојана Божо у Бања Луци,

22. Миљуш Спасе Драгица у Бања Луци,

23. Миљуш Лазе Симо умро у Гацком,

24. Миљуш Лазе Љубо у Земуну,

25. Миљуш Лазе Стево у Приједору,

26. Миљуш Косте Јово у Приједору,

27. Миљуш Ђурђа Бранко у Приједору.VI Заселак – Долац:


 1. Зорић Раде Владо у Бања Луци,

 2. Чобановић Пере Урош у Градишци,

 3. Чобановић Пере Душан у Градшци,

4. Чобановић Пере Милан у Приједору,

5. Чобановић Пере Гојко Ђурђевац,

6. Мудринић Лазе Милош у Приједору,

7. Тодоровић Симе Боро у Србији,

8. Тодоровић Стојана Јованка у Бања Луци,

9. Тодоровић Гојка Мићо у Словенији,

10.Тодоровић Стојана Гојко Ћела, Приједор,

11.Тодоровић Стојана Јово у Новој Пазови,

12.Тодоровић Стојана Ђуро у Старој Пазови,

13. Тодоровић Миле Симо у Старој Пазови,

14. Тодоровић Миле Стојан у Старој Пазови,

15. Тодоровић Обрада Илија у Старој Пазови,

16. Чобановић Душана Ђуро у Градишци,

17. Петровић Боже Стево у Трашељима,

18. Петровић Пере Пане у Клашњицама,

19. Петровић Пере Милош у Клашњицама,

20. Петровић Милоша Боро у Приједору,

21. Жутић Јове Душан у Градишци,

22. Стевић Стојана Лазар у Клашницама,

23. Стевић Гојка Мићо у Оштрој Луци,

24. Стевић Гојка Новица у Бања Луци,

25. Маљуга Триве Милан у Старој Пазови,

26. Дашић Микајила Драго умро, породица у Приједору,

27. Дашић Вице Бране у Србији,

28. Дашић Ђорђе Никола у Слатини код Б. Луке,

29. Дашић Ђорђе Бране у Слатини код Б. Луке,

30. Дашић Микајила Раде у Приједору,

31. Дашић Вице Рајко у Бања Луци,

32. Дашић Вице Никола у Бања Луци,

33. Дашић Ђорђе Славко у Слатини, Бања Лука,

34. Дашић Јове Боро у Приједору,

35. Милинковић Ђуре Живко погинуо, породица у Клашницама,

36. Добријевић Спасе Ранко у Србији,

37. Секула Јове Илија Козарци, Кикинда,

38. Миливојша Пилипа Мића код Градишке,

39. Вучковић Мићана Мирко у Орахови,

40. Вучковић Мирка Васо у Орахови,

41. Вучковић Мирка Перо у Америци,

42. Марјановић Милана Јован код Дервенте,

43. Млађеновић Стеве Ружа у Швицарској,

44. Умчевић Ђуре Милан у Новој Тополи,

45. Бјелајац Вида Милан Мишин Хан, Б. Лука,

46. Бјелајац Вида Урош у Бања Луци,

47. Бјелајац Вида Жарко Мишин Хан, Б. Лука,

48. Бјелајац Вида Никола Мишин Хан, Б. Лука,

49. Бјелајац Пере Божо Мишин Хан, Б. Лука,

50. Бјелајац Боже Миле Мишин Хан, Б.Лука,

51. Мисић Јове Миле умро, породица у С. Пазови,

52. Мисић Митра Глишо у Ћели, Приједор,

53. Мисић Лазе Ђуро Мишин Хан, Б. Лука,

54. Мисић Гојка Млађо у Градишци,

55. Веселиновић Митра Душан Слатина, Бања Лука,

56. Веселиновић Душана Младен у Словенији,

57. Веселиновић Душана Перо у Словенији,

58. Бањац Стеве Ђуро у Бања Луци,

59. Бањац ( ) Миле у Приједору,

60. Бањац Глише Милан у Бања Луци,

61. Бањац Миле Мирослав у Приједору,

62. Ољача Илије Томислав у Њемачкој,

63. Ољача Стеве Драгица у Бања Луци,

64. Ољача Давида Владе у Бос. Шамцу,

65. Ољача Вице Марко умро, породица у Аранђеловцу,

66. Ољача Вице Коста у Р. Селу, Кикинда,

67. Ољача Косте Жарко у Старој Пазови,

68. Ољача Давида Гојко умро, породица у Приједору,

69. Ољача Косте Вицо у Козарцу,

70. Иваниш Марка Драго у Градишци,

71. Иваниш Илије Раде умро, породица у Приједору,

72. Иваниш Илије Славко умро, породица у Приједору,

73. Иваниш Драге Марко у Приједору,

74. Боровница Ђуре Миле у Приједору,

75. Љубоја Драге Тоде у Брчком,

76. Љубоја Ђуре Милан у Расавцима,

77. Љубоја Жарка Миле у Градишци,

78. Љубоја Саве Даница у Зрењанину,

79. Љубоја Марка Драгица у Градишци,

80. Јовановић Боже Богдан код Новог сада,

81. Вокић Ђорђе Гојко у Љубији,82. Вокић Гојка Јовица у Словенији.


VII Заселак – Илићи и Вокићи


 1. Илић Јакова Ђуро Шарговац, Бања Лука,

 2. Илић Тодора Раде у Орахови,

 3. Илић Јове Стево у Војводини,

 4. Илић Паје Стево у Градишци,

 5. Илић Војина Перо погинуо у Дабру,

 6. Илић Пере Мара умрла у Бања Луци,

 7. Илић Лазе Боја у Градишци,

 8. Илић Јове Стана у Орахови,

 9. Илић Миће Милан Петров Гај, Приједор,

 10. Илић Обрада Миле у Приједору,

 11. Илић Миле Ковиљка Ровине, Градишка,

 12. Илић Јове Владо у Француској,

 13. Илић Миле Ђуро погинуо у Дабру,

 14. Илић Јове Перо погинуо,,

 15. Илић Душана Гојко код Бања Луке,

 16. Илић Триве Дшанка Шарговац, Бања Лука,

 17. Илић Љубе Јово у Приједору,

 18. Илић Марка Цвијета у Војводини,

 19. Илић Лазара Драгутин у Њемачкој,

 20. Илић Мирка Вукосава у Њемачкој,

 21. Илић Душана Вид у Приједору,

 22. Илић Ђуре Доста у Бања Луци,

 23. Добрић Зеле Раде у Зрењанину,

 24. Добрић Раде Обрад у Зрењанину,

 25. Добрић Петра Војин у Ћели, Приједор,

 26. Млађеновић Боже Јово у Трнопољу,

 27. Вокић Николе Илија Брестовчина, Градишка,

 28. Вокић Лазе Владо умро у Дабру,

 29. Вокић Раде Стојанка Врњачка Бања,

 30. Вокић Тодора Ђуја у Орахови,

 31. Вокић Милоша Миле умро у Н. Пазови,

 32. Вокић Душана Слободан Шарговац, Бања Лука,

 33. Вокић Станка Ђуро у Приједору,

 34. Вокић Миће Дујо у Канади,

 35. Кнежевић Николе Триво у Словенији,

 36. Јанковић Јове Глишо у Дервенти,

 37. Јанковић Глише Божо у Дервенти,

 38. Јанковић Глише Перо у Дервенти,

 39. Вукић Станка Мирко у Житишту,

 40. Вукић Миле Никола у Зрењанину,

 41. Вукић Мићана Лазо код Бања Луке,

 42. Вукић Стојана Анђа код Бања Луке,

 43. Вукић Драгана Душан код Бања Луке,

 44. Вукић Драгана Милка код Бања Луке,

 45. Вукић Ђуре Лазар у Америци,

 46. Вукић Лазе Владо у Загребу,

 47. Клепић Николе Петар Дубраве, Градишка,

 48. Новаковић Миле Јово код Дервенте,

 49. Новаковић Јове Јованка код Дервенте,

 50. Новаковић Миле Доста код Дервенте,

 51. Марјановић Столе Јово у Старој Пазови.VIII Заселак – Умци:


 1. Кудра Гњатије Ђуро у Ракелићима,,

 2. Кудра Ђуре Ранко код Приједора,

 3. Кудра Ђуре Предраг код Приједора,

 4. Кудра Ђуре Милош код Приједора,

 5. Кудра Николе Милан у Бања Луци,

 6. Кудра Милана Светозар у Бања Луци,

 7. Кудра Душана Лука у Словенији,

 8. Кудра Пере Илија у Петровом Гају,

 9. Кудра Николе Јово у Бања Луци,

 10. Кудра Остоје Боро у Приједору,

 11. Ступар Петра Јока у Бања Луци,

 12. Ступар Миће Јовиша у Бања Луци,

 13. Ступар Алексе Новица у Петровом Гају,

 14. Ступар Миле Лазо у Поткозарју,

 15. Ступар Милоша Раде у Бања Луци,

 16. Ступар Лазара Ђуро у Приједору,

 17. Ступар Душана Урош у Бања Луци,

 18. Ступар Луке Драгиша у Бања Луци,

 19. Ступар Ђуре Илија у Дервенти,

 20. Ступар Ђуре Вељко у Трнопољу,

 21. Ступар Алексе Милан у Козаруши, Приједор,

 22. Ступар Алексе Петар у Козаруши,

 23. Ступар Петра Бранко у Бања Луци,

 24. Илић Косте Миле у Трнопољу,

 25. Илић Јове Гојко код Новог Сада,

 26. Црномарковић Милана Стојан у Старој Пазови,

 27. Црномарковић Стојана Остоја у Приједору,

 28. Црномарковић Драгана Тодор у Приједору,

 29. Црномарковић Микајила Мићо у Приједору,

 30. Црномарковић Микајила Лазо у Приједору,

 31. Црномарковић Богољуба Ратка у Руми,

 32. Милинковић Боже Ђуро у Приједору,

 33. Милинковић Весе Срећо у Приједору,

 34. Милинковић Михајла Тодор у Умагу,

 35. Милинковић Боже Јовиша у Бања Луци,

 36. Милинковић Саве Симо у Трнопољу,

 37. Милинковић Остоје Петра у Приједору,

 38. Милинковић Тодора Стојан у Приједору,

 39. Милинковић Тодора Михајло у Умагу,

 40. Милинковић Тодора Милорад у Умагу,

 41. Милинковић Стојана Милан у Приједору,

 42. Милинковић Боже Светозар Божићи, Приједор,

 43. Милинковић Лазара Ђуро у Приједору,

 44. Милинковић Лазара Славко у Приједору,

 45. Милинковић Јове Душан у Петрову Гају,

 46. Штрбац Лазара Лука у Бања Луци,

 47. Штрбац Драгана Лазо у Ћели, Приједор,

 48. Штрбац Лазин Ђуро у Приједору,

 49. Штрбац Јове Владо у Трнопољу,

 50. Штрбац Владе Славко у Аустрији,

 51. Крунић Петра Миле у Приједору,

 52. Клепић Јована Урош код Зрењанина,

 53. Марјановић Душана Стоја погинула у Дабру,

 54. Вучковић Петка Бранко у Трнопољу,

 55. Мацура ( ) Душан у Оштрој Луци,

 56. Марчета Лазе Цвијо у Бања Луци.


IX Заселак – Какићи:


 1. Поповић Васелије Митар у Бања Луци,

 2. Корица ( ) Ђуро умро у Житишту,

 3. Корица Милана Славко погинуо, породица у Приједору,

 4. Милинковић Глише Лазар у Приједору,

5. Милинковић Ђуре Душан у Београду,

6. Милинковић Николе Миле погинуо

7. Милинковић Тоде Новица у Бања Луци,

8. Милинковић Тоде Јово у Приједору,

9. Милинковић Тоде Лазар у Приједору,

10. Милинковић Милана Ђуро Слатина, Бања Лука,

11. Милинковић Луке Драго у Бања Луци,

12. Милинковић Симе Славко Ћела, Приједор,

13. Милинковић Илије Стоја у Приједору,

14. Милинковић Весе Ђуја у Приједору,

15. Милинковић Николе Урош у Бања Луци,

16. Милинковић Милана Гојко у Ћели, Приједор,

17. Милинковић Уроша Бранко у Приједору,

18. Милинковић Митра Илија умро, породица у Приједору,

19. Милинковић Пере ранко у Приједору,

20. Милинковић Симе Лазар у Приједору,

21. Клепић Бошка Симо у Бања Луци,

22. Клепић Драгана Јока умрла,

23. Клепић Драгана Ђуро код Бања Луке,

24. Клепић Лазара Зора у Козаруши, Приједор,

25. Клепић Јована Владо умро,..

26. Мауна Руже Петар умро,..

27. Стојановић Раде Милош код Бања Луке,

28. Илић Раде Драгица у Бијељини,

29. Илић Стојана Аврам у Оштрој Луци,

30. Илић Стојана Лазо у Ћели, Приједор,

31. Илић Јована Драгица у Приједору.


X Засеок – Кондићи и Милинковићи


 1. Поповић Васелије Новица у Ћели, Приједор,

 2. Малић Јове Марко у Старој Пазови,

 3. Праштало Душана Јања у Маглићу,

 4. Кондић Јована Стојан Дубраве,Градишка,

 5. Кондић Јове Миле у Приједору,

 6. Кондић Васелије Мијат умро у Новом Саду,

 7. Кондић Јове Спасе умроу Мишину Хану, Б. Лука,

 8. Кондић Павла Никола умро...

 9. Кондић Ненада Гојко у Бања Луци,

 10. Кондић Ненада Душан у Београду,

 11. Кондић Весе Ђуја у Мишину Хану,

 12. Кондић Весе Драго у Мишину Хану,

 13. Кондић Весе Милош у Мишину Хану,

 14. Кондић Весе Мирко у Њемачкој,

 15. Кондић Саве Спасенија умрла у Марићкој, Приједор,

 16. Кондић Марка Перо (бабин) у Ћели, Приједор,

 17. Кондић Милоша Илија у Бања Луци,

 18. Кондић Лазара Томиша у Ћели, Приједор,

 19. Кондић Петра Ђуро-сестра Јелка умрли, ,

 20. Кондић Весе Марко погинуо, породица у Козаруши,

 21. Миљевић Пере Пава у Словенији,

 22. Милинковић Гојка Светко погинуо, породица у Приједору,

 23. Милинковић ( ) Коста у Дому, Бања Лука,

 24. Милинковић Чеде Живко умро, породица у Приједору,

25. Милинковић Светка Дева умрла ...

26. Милинковић Деве Стана у Бања Луци,

27. Милинковић Владе Драгутин у Земуну,

28. Милинковић Јове Мићо (бокан) умро , породица у Бања Луци,

29. Милинковић Миће Милан у Аустрији,

30. Милинковић Миће Божо у Љубљани,

31. Милинковић Боже Јово (чантић) код Бања Луке,

32. Милинковић Николе Јованка погинула у Санском Мосту,

33. Милинковић Лазара Владо у Инђији,

34. Милинковић Васелије Весо у Козарцу,

35. Милинковић Душана Милан умро, породица у Старој Пазови,

36. Милинковић Митра Стоја у Љубији,

37. Милинковић Николе Милош у Бања Луци,

38. Милинковић Јовчина Мирко у Градишци.XI Заселак – Рујан


 1. Ступар Сме Ђуро у Старој Пазови,

 2. Миливојша Николе Симо у Ћели, Приједор,

 3. Миливојша Симе Мићо у Ћели ,Пријеедор,

 4. Миливојша Ђурђа Мара Умрла- Приједор,

 5. Црномарковић Стеве Боре у Зрењанину,

 6. Кондић Ненада Симо (Светац) у Приједору,

 7. ТешићСтеве Јово у Бања Луци,

 8. Тешић Марка Ђуја у Бања луци,

 9. Тешић Триве Јела у Зрењанину,

 10. Тешић Марка Раде умро, породицау Прњавору,

 11. Аврамовић Пане Лазо у Старој Пазови,

 12. Аврамовић Пане Божо у Бања Луци,

 13. Аврамовић Вице Перо у Бања Луци,

 14. Аврамовић Јове Светко у Орловцима, Приједор,

 15. Аврамовић Триве Стојан у Љубији,

 16. Аврамовић Стојана Војислав у Словенији,

 17. Аврамовић Јове Драгица погинула у Санском Мосту,

 18. Малбашић Тривуна Драго у Бања Луци,

 19. Малбашић Николе Душан у Прњавору,

 20. Малбашић Николе Лазар у Козаруши, Приједор,

 21. Малбашић Миланка Младен у Козаруши, Приједор,

 22. Кнежевић Вучена Ратко у Старој Пазови,

 23. Кнежевић Јове Живко у Старој Пазови,

 24. Кнежевић Живка Ранко у Старој Пазови,

 25. Кнежевић Јове Мићо у Инђији,

 26. Кнежевић Јове Мирко у Инђији,

 27. Кнежевић Владе Милан у Ћели, Приједор,

 28. Кнежевић Милана Миланко (Бартон) у Ћели, Приједор,

 29. Вукић Драгана Новица у Ћели, Приједор,

 30. Вукић Миле Ђурађ у Ћели, Приједор,

 31. Вукић Драгутина Госпова у Ћели, Приједор,

 32. Вукић Николе Живко погинуо, породица у Старој Пазови,

 33. Вукић Миле Милош у Приједору,

 34. Вукић Илије Милка у Градишци.

Преглед презимена у селу Дабру код Санског Моста, од 1945 – 1995. године ..

По завршетку II свјетског рата 15.05.1945. године у селу Дабру је било 64 презимена.. од тога, 5 презимена су се иселили, и то су:Непеке, Огари, Пауковићи, Тубићи и Рељићи..

Од 1945-1995. године у село Дабар су се доселила 7 презимена из других сусједних села...


Стање презимена на дан 10.10.1995. године у селу Дабру:


 1. Црномарковићи, 34. Вокићи,

 2. Марјановићи, 35. Добрићи ,

 3. Ступари, 36. Иваниши,

 4. Миљевићи, 37. Илићи,

 5. Праштало, 38. Клепићи,

 6. Милинковићи, 39. Аврамовићи,

 7. Перишићи, 40. Тешићи,

 8. Шушнице, 41. Малбашићи,

 9. Вучковићи, 42. Вукићи,

 10. Бранковићи, 43. Миливојше,

 11. Петровићи, 44. Кондићи,

 12. Пилиповићи, 45. Ћалићи,

 13. Пошајлије, 46. Мирчићи,

 14. Кнежевићи, 47. Мијатовићи,

 15. Мудринићи, 48. Крагуљи,

 16. Чобановићи, 49. Штрпци,

 17. Стевићи, 50. Новаковићи,

 18. Миљуши, 51. Љубоје,

 19. Брајићи, 52. Тодоровићи,

 20. Боровнице, 53. Поповићи,

 21. Лукићи, 54. Балабани,

 22. Старчевићи, 55. Дашићи,

 23. Маљуге, 56. Кудре,

 24. Шкарићи, 57. Добријевићи,

 25. Галеше, 58. Јованчевићи,

 26. Бјелајци, 59. Малићи,

 27. Бањци, 60. Секуле,

 28. Млађеновићи, 61. Корице,

 29. Жутићи, 62. Марчете,

 30. Мисићи, 63. Крунићи,

 31. Ољаче, 64. Стојановићи,

 32. Умчевићи, 65. Веселиновићи.

 33. Врућинићи,Приједор, 05.08.1998. Марјановић Ј. Драго


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница