Списъ к на пубикациите на гл ас д-р Бисер Христов Георгиев Монографии, брошуриДата25.04.2016
Размер47.2 Kb.

С П И С Ъ К


на пубикациите на гл. ас. д-р Бисер Христов Георгиев

Монографии, брошури


 1. Младолибералната партия в Княжество България. В. Търново 2010 (400 стр.);

 2. Либералната (радославистка) партия. На власт и в опозиция (1899 – 1908). С. 2007 (448 стр.).

 3. Либералната (радославистка) партия в България 1886 – 1899 г. С. 2001 (284 стр.).

 4. Западната политическа мисъл. Либерализмът (избрана библиография),. С. 1992.


Учебници и учебни помагала

 1. История на България (1878 – 1944). Учебник за задочно и дистанционно обучение. І част. Българския народ и държава от Освобождението до края на ХІХ век. С. 2007 (292 стр.).


Статии, студии, научни съобщения

 1. Либералите радослависти и политиката на правителството на Стeфан Стамболов (1887 – 1894 г.) по българския национален въпрос. Военноисторически сборник, 1990, кн. 2, с. 25-42.

 2. Отношението на либералите радослависти към политиката на Константинстоиловото правителство по помирението с Русия и разрешаването на офицерско-емигрантския въпрос (1894 – 1898 г.). Военноисторически сборник, 1991, кн. 3, с. 15-35.

 3. Образуване и начална дейност на Либералната (радославистка) партия в България (1886 – 1894). Исторически преглед, 1992, кн. 1-2, с. 113-129.

 4. Либералните идеи в България, съвм. с доц. д-р Д. Саздов, Панорама, 1992, кн. 1, с. 138-148.

 5. Участието на либералите радослависти в правителството на Константин Стоилов (май – декември 1894 г.). България, Балканите и Европа. Сборник в чест на проф. д-р Симеон Дамянов. В. Търново 1992, с. 209 – 217.

 6. Българският консерватизъм отдалеч и в ретроспектива. Панорама, 1992, кн. 3-4, с. 82-85.

 7. Преди 110 години. Вижданията на един български консерватор от края на ХІХ век за политическата уредба на свободна България. Панорама, 1992, кн. 3-4, с. 134-148.

 8. Организационно изграждане на Радославистката партия

(1894 – 1899). Исторически преглед, 1993, кн. 1, с. 129-146.

 1. Демократическите традиции в българското образование. Национална конференция на Организацията на обединените училища в България към ООН. С. 1993.

 2. Академик Иван Снегаров за монархията и българската църква. Панорама, 1995, кн. 2.

 3. БРСДП (т.с.) и провъзгласяването независимостта на България през 1908 г., съвм. с Ив. Ангелова, Исторически преглед, 1989, кн. 4, с. 47-63.

 4. Либеролната партия и стопанската политика на Народната партия (1895 – 1899 г.), Проблеми на стопанската история. С. 2000 г., с. 103-118.

 5. Възможности за повишаване на квалификацията на учителите, предоставена от ИПКУ “Д-р Петър Берон” – гр. Варна. Наръчник по организация и управление на образованието. т. VІ. С. 1998, кн. 8, с. 1 – 69.

 6. Квалификацията на педагогическия персонал в областта на средното образование – реалности и перспективи. Наръчник по организация и управление на образованието. т. VІ. С. 1998, кн. 9 и С. 1999, кн. 5-6, общо 72 стр.

 7. Нормативните документи в областта на средното образование и тяхното приложение в практиката. Национална конференция на Организацията на обединените училища в България към ООН. Смолян 1997.

 8. Използването на срочен трудов договор в областта на средното образование. Наръчник по организация и управление на образованието. т. VІ., 1999, кн. 1.

 9. Употребата на някои основни понятия в уроците за култура в учебниците по нова и най-нова история в средния курс. Квалификацията на учителите – реалности и перспективи. Сборник доклади. т. ІІ. Варна 1998, с. 25-29.

 10. Използването на съвременни методи при проверката на знанията по нова история на България. В. Съвременни методи в системата на учебния процес по история. С. 2003, с. 5-12.

 11. Формиране на буржоазната политическа култура на българина след Освобождението 1897 г. – участие в научна конференция на тема „Понятия, времена, ценности в историческото образование”. Варна 2000.

 12. Българският въпрос от Московската до Берлинската конференция (1943 – 1946 г.) – участие в научна конференция „Млади аспиранти. Пролетен колоквиум”. В. Търново 1988.

 13. Концепция за развитието на 33 СОУ с чуждоезиково обучение (защитена пред МОНТ). С. 1992.

 14. Концепция за развитието на Частно основно училище с преподаване на чужди езици “Ерих Кестнер”. С. 1996.

 15. Концепция за развитието на Частно основно училище с преподаване на немски език “Гьоте”.

 16. Социалнага характеристика на Либералната (радославистка) партия през ХІХ и началото на ХХ век. История. 2001, кн. 4.

 17. Политическата култура на Либералната (радославистка) партия, отразена в програмните и документи от ХІХ век. В. Понятия, времена, ценности в историческото образование. Варна 2004, с. 223 – 244.

 18. Промените в социалната структура на Либералната (радославистка) партия в края на ХІХ и началото на ХХ век, и тяхната роля за развитието на политическата и култура. Историкии. Научни изследвания в чест на доц. д-р Стоян Танев по случай неговата 70 годишнина. Шумен 2007, с. 285 - 303.

 19. Отношение либеральной партии в Болгарии к армянскому национально-освободительному движению в Османской империи во второй половине 90-ых годов ХІХ века. Участие в научна конференция в Ереван 2008 г.

 20. Либералите тончевисти и вътрешната политика на Второто стамболовистко правителство (1903 – 1908 г.). Съвременната история: времена, реалности, промени. Варна 2008, с. 128 - 153.

 21. Възгледи и дейност на либералите тончевисти по основните стопански проблеми на България (1903 – 1908 г.). Икономическата, историческата и юридическата наука в полза на България. Научна конференция в УНСС, гр. София 2009 (32 стр., под печат).

 22. Борбата на либералите тончевисти срещу правителствата на Демократическата и Прогресивнолибералната партия (1901 – 1903). Юбилеен сборник в чест на проф. дин Андрей Лазаров Пантев. В. Търново 2010 (18 стр., под печат).

 23. Младолибералната партия и българския национален въпрос (1904 – 1908). – Проблеми на българската история (ХІХ – ХХІ век). Сборник по случай 70-годишнината от рождението на проф. дин Димитър Игнатовски (45 стр., под печат).Съставителство

 1. Наръчник по организация и управление на образованието. т. І. Общи и устройствени актове. С. 1995.

 2. Наръчник по организация и управление на образованието. т. ІІ Финансиране и материална база. С. 1996.

 3. Наръчник по организация и управление на образовението.

т. ІІІ. Трудово-правни отношения. С. 1997.

 1. Наръчник по организация и управление на образованието.

т. ІV. Организация на учебния и възпитателния процес. С. 1998.

 1. Наръчник по организация и управление на образованието. т. V

Учебни планове и програми.. С. 1999.

 1. Да изберем училище за година 2000. С. 1999.

 2. Да изберем училище за новия век. С. 2000.

 3. Да изберем училище за новия век. С. 2001.

 4. Да изберем училище за новия век. С. 2002.

 5. Да изберем училище за новия век. С. 2003.

 6. Съвременни методи в системата на учебния процес по история. С. 2003

 7. Да изберем училище за новия век. С. 2004.

 8. Понятия, времена, ценности в историческото образование. Варна 2004.

 9. Да изберем училище за новия век. С. 2004.

 10. Да изберем училище за новия век. С. 2005.

 11. Да изберем училище за новия век. С. 2006.

 12. Да изберем училище за новия век. С. 2007.

 13. Да изберем училище за новия век. С. 2008.

 14. Да изберем училище за новия век. С. 2009.

 15. Да изберем училище за новия век. С. 2010.

12.04.2010 г. Подпис:гр. Шумен (Бисер Георгиев)


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница