Шостого скликанняСкачать 475.34 Kb.
страница1/5
Дата29.04.2016
Размер475.34 Kb.
  1   2   3   4   5

У К Р А Ї Н А

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ПРЯДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ

_____________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

Про виконання Програми соціально-економічного

та культурного розвитку села за 2011 рік згідно з

Законом України „ Про місцеве самоврядування в Україні”.

___________________________________________________

Заслухавши звіт сільського голови Бабенко І..І. „ Про виконання Програми соціально –економічного та культурного розвитку села за 2011 рік згідно з Законом України „ Про Місцеве самоврядування в Україні”” сільська рада відмічає, що на території ради проведена певна робота по виконанню Програми визначених 5 сесією У1 скликання від 11 січня 2011 року по пріоритетних напрямках.

Закріплено позитивні тенденції в розвитку сільськогосподарського виробництва.

На протязі року стабільно працювали ТОВ „ Вікторія „ , „ Господар” , СФГ „ Сяйво”, 6 дрібних фермерських господарств, зросла кількість суб”єктів малого підприємства.

Впроваджувалися нові технології придбавалась нова техніка, піднявся рівень організаторської роботи . Отримано непогану для даного року урожайність зернових культур .

Повністю проведено розрахунки по орендній платі.

Населенню надавалась допомога в обробітку присадибних ділянок, підвозу палива, кормів для худоби.

Проводились заходи щодо підтримки в належному стані території села.

Амбулаторія , дитсадок ,аптека,школа, відділення ощадбанку, поштове відділення, Будинок культури стабільно виконували свої функції.

Пільговим категоріям населення надавалась матеріальна допомога , допомога в оформленні субсидій.

Поряд з цим стан справ в окремих галузях потребує вжиття додаткових заходів, подальшої координаційної роботи всіх організацій та установ села, товариств, фермерських господарств.

Заслухавши звіт сільського голови Бабенка І.І., керуючись п.22 ч. 1 статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ , враховуючи пропозиції постійних комісій: з питань землекористування , соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів ; правової політики , законності та правопорядку , діяльності ради , зв»язків з політичними партіями та громадськими організаціями, сільська радаВ И Р І Ш И Л А :

 1. Взяти до відома звіт сільського голови Бабенко І.І. “ Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку села за 2011 рік “ згідно з Законом України “ Про місцеве самоврядування в Україні “.

 2. Рекомендувати виконкому сільської ради , керівникам організацій та установ села, товариств , фермерських господарств,підприємцям спрямувати організаційну роботу на закріплення позитивних тенденцій щодо створення умов і забезпечення стійкого економічного зростання, поліпшення добробуту населення.

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування , соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів ( Чупик Л.В.)

Сільський голова І.І. Бабенко


С. Прядівка

08 лютого 2012 р.

157 - 16 / У1

У К Р А Ї Н А

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ПРЯДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ

______________________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

Про Програму соціально-економічного

та культурного розвитку села на 2012 рік

згідно з Законом України „ Про місцеве

самоврядування в Україні „.

____________________________________


Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , беручи до уваги висновки постійних комісій з питань : землекористування , соціально – економічного та культурного розвитку села , бюджету і фінансів ; правової політики , законності та правопорядку , діяльності ради, зв»язків з політичними партіями та громадськими організаціями, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку села

на 2012 рік згідно з Законом України „ Про місцеве самоврядування

в Україні „. ( додаток 1)

2. Вважати головним завданням у роботі сільської ради, виконавчого комітету

здійснення заходів за такими пріоритетними напрямками:

- збереження позитивних тенденцій в економіці, зокрема в аграрному комплексі;

- збереження продуктивної зайнятості населення ; сприяння розвитку малого бізнесу та підприємництва;

- поліпшення соціального захисту населення , підвищення рівня та якості життя ; поліпшення санітарного стану села;

- раціональне використання енергоносіїв та своєчасний розвиток розрахунок за них;

- розширення платних послуг для населення;

- поліпшення умов праці , стану охорони праці , профілактики захворюваності. 1. Запропонувати виконкому сільської ради при необхідності вносити пропозиції до сільської ради по уточненню Програми соціально-економічного розвитку села.

 2. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань землекористування ,соціально-економічного розвитку , бюджету та фінансів

/ голова Чупик Л.В./

Сільський голова Бабенко І.І.

С.Прядівка

08 лютого 2012 р

158 – 16 / У1
Програма

соціально – економічного та культурного розвитку села Прядівка

на 2012 рік.

_____________________________________________


Відповідно до Конституції України , Законів України « Про місцеве самоврядування в Україні», “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року №621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” (зі змінами та доповненнями), з метою реалізації програми Президента України Януковича В.Ф. “Україна – для людей”, на виконання завдань, визначених у Посланні Президента України Януковича В.Ф. від 3 червня 2010 року, виконкомом сільської ради підготовлені основні прогнозні показники і проект Програми соціально – економічного та культурного розвитку села на 2012 рік

Прогнозні розрахунки і заходи Програми розроблені на основі аналізу поточної соціально – економічної ситуації на території ради з урахуванням пропозицій керівників організацій та установ села , сільськогосподарських товариств всіх форм власності.

Виходячи з аналізу поточної ситуації, наявних проблем і прогнозів основною метою програми передбачається відновлення економічного зростання для подальшого сталого розвитку, що буде базовою передумовою для вирішення соціальних проблем та загального підвищення добробуту населення.

Серед головних приорітетів економічного і соціального розвитку села у 2012 році мають бути: 1. Збереження позитивних тенденцій в економіці , зокрема в аграрному комплексі.

 2. Збереження продуктивної зайнятості населення ; сприяння розвитку малого бізнесу та підприємництва .

 3. Поліпшення соціального захисту населення , підвищення рівня та якості життя; поліпшення санітарного стану села.

 4. Раціональне використання енергоносіїв та своєчасний розрахунок за них;

 5. Розширення платних послуг для населення ;

 6. Поліпшення умов праці , стану охорони праці , профілактики захворюваності.


1. ПОДАТКОВО - БЮДЖЕТНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

Головними напрямами щодо забезпечення наповнювання бюджету у 2012 році визначено:

забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до зведеного, державного та місцевих бюджетів;

цільове, раціональне та економне витрачання бюджетних коштів;

забезпечення першочергових та соціально захищених видатків;

забезпечення своєчасних та повних розрахунків за спожиті енергоресурси;

посилення попереднього та поточного контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, вжиття дієвих заходів щодо попередження порушень та вчасного усунення виявлених порушень ;

посилення фінансової дисципліни .


2. ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ.
Одним із основних завдань у 2012 році передбачається здійснення комплексу заходів щодо ефективного використання паливо-енергетичних ресурсів у виробничій і бюджетній сферах, зокрема впровадження:

 • енергозберігаючих заходів в організаціях та установах села ;

 • установлення нормативів витрат та лімітів їх споживання бюджетними установами, що розташовані на території ради ;

 • продовження проведення роз»яснювальної роботи щодо ощадного енергоспоживання серед населення села. 1. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС.

У 2012 році в аграрному секторі сільської ради планується здійснити заходи щодо стабілізації виробництва сільськогосподарської продукції, удосконалення структури посівів , захисту земель та підвищення їх родючості , розвитку насінництва і поліпшення якості зерна , технічного і технологічного оновлення агропромислового комплексу .

Планується продовження вирощування свиней в ТОВ « Господар» та п/п Крутенко. Передбачається одержання валової продукції в агропромисловому комплексі села на рівні 2011 року.


 1. ТРАНСПОРТ І ЗВ»ЯЗОК.

Автомобільною маршрутною мережею повністю охоплено все села ( прохідними маршрутами ).

У 2012 році планується сприяти збереженню існуючого транспортного зв»язку з районним та обласним центрами.

Продовжити телефонізацію села.
 1. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРІЇ СЕЛА.

Приоритетними напрямами в цьому плані є продовження вжиття заходів для подальшого зростання довіри населення села до банківських установ , зокрема сприяння збереження відділення ощадбанку на території ради.
 1. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА .

У 2012 році в рамках регіональної програми розвитку малого підприємництва передбачається здійснення комплексу заходів по підтримці розвитку підприємницької діяльності на території ради .

Сприяти відкриттю нових торгових точок та пунктів по наданню побутових послуг населенню.


 1. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА .

Забезпечити в 2012 році виконання основних державних гарантій соціальної політики, направлених на захист населення : • вжиття заходів щодо недопущення виникнення поточної заборгованості із виплати заробітної плати ;

 • забезпечити виконання заходів щодо соціальної підтримки , сприяння працевлаштуванню працездатних громадян та інвалідів на заброньовані робочі місця;

 • вжити заходів по створенню безпечних умов праці , особливо на приватних підприємствах за рахунок власних коштів підприємців;

 • забезпечити надання матеріальної допомоги малозабезпеченим, багатодітним сім»ям , інвалідам , дітям – сиротам із залученням для цього коштів товариств , фермерських господарств , приватних підприємців , що працюють на території ради;

 • забезпечити надання допомоги в оформленні субсидій жителям села;

 • забезпечити надання допомоги в придбанні вугілля , заготівлі дрів пільговим категоріям населення;

 • направити кошти сільського бюджету в розмірі 1.0 тис. грн.. на надання грошової одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим категоріям населення , та на поховання одиноких людей села;

 • забезпечити лікування та надання послуг населенню КЗ ОЗ « Прядівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини » особливу увагу приділити пільговим категоріям населення ;

 • виділення ( клопотання) путівок на санітарно – курортне лікування;

 • вирішення питання про розміщення тих , хто потребує в будинки інтернати , пансіонати;

 • здійснювати допомогу працівникам територіального центру ;

 • продовжувати надавати земельні ділянки працівникам соціальної сфери ;

 • виконувати заходи , спрямовані на запобігання , ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків і надавати термінову допомогу постраждалому населенню села;

 • приймати участь у заходах, спрямованих на підвищення рівня соціального захисту постраждалих в наслідок Чорнобильської катастрофи громадян ( проведення пам»ятних заходів : благодійні концерти, виставки, уроки пам»яті);

 • активізувати роботу з питань безпечної життєдіяльності населення ради по розгляду питань стану безпеки , гігієни праці, виробничого середовища та виконанню заходів по попередженню травматизму і профзахворювань працюючих.


8. ЗДОРОВ»Я НАСЕЛЕННЯ.
Приоритетним напрямом у роботі КЗ ОЗ « Прядівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» у 2012 році буде поліпшення стану здоров»я жителів села шляхом надання населенню доступної кваліфікованої медичної допомоги .

У 2012 році у рамках реалізації районної програми «Здоров»я нації» та ряду інших програм , передбачається здійснити ряд заходів: • покращити якість та доступність медичної допомоги ( виїзд лікарів з районної та обласної лікарень ( бригади));

 • попереджувати інфекційні і соціально – небезпечні захворювання (туберкульоз , ВІЛ-інфекція);

 • забезпечити охоплення дітей та підлітків основними профілактичними щепленнями відповідно до календаря щеплень;

 • забезпечити охоплення профілактичними флюорографічними обстеженнями;

 • забезпечити раціональне витрачання коштів ;

 • сприяти стабільній роботі аптечного пункту п/п Омельченко В.І.
 1. ОСВІТА .

Створення оптимальних умов для здобуття якісної освіти учнів в Прядівській ЗОШ 1-111 ступенів .

Підтримувати роботу КЗ ДНЗ «Сонечко» , тримати в належному стані приміщення, топочну . Створення умов для якісного навчального процесу дошкільнят.

Використати кошти на безперебійне функціонування КЗ Прядівський ДНЗ «Сонечко» в сумі 277100 грн. в тому числі: • оплата праці 132117 грн.,

 • нарахування на заробітну плату 42814 грн.,

 • придбання предметів , матеріалів, обладнання та інвентарю 1 000 грн.,

 • придбання продуктів харчування 40112 грн.,

 • інші послуги 7200 грн.,

 • видатки на відрядження 1 000 грн.,

 • оплата енергоносіїв:

 • водокористування 410 грн.,

 • електроенергія 6835 грн.,

 • природний газ 29112 грн.

 • інші комунальні послуги 500 грн.

 • придбання обладнання та предметів довгострокового користування 16000 грн.


10. ПІДТРИМКА СІМЕЙ , ДІТЕЙ І МОЛОДІ .
З метою популяризації здорового способу життя , проводити профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі , сприяти зайнятості молоді , підвищити якість виховання дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування , виконувати заходи регіональної програми подолання дитячої бездоглядності і безпритульності , активізувати роботу Ради громадськості , опікунської Ради, Центру соціальних служб дітей , сім»ї та молоді при сільській раді.
11. КУЛЬТУРА І ДУХОВНІСТЬ .
З метою забезпечення інтелектуальних і культурних потреб населення села :

 • активізувати роботу ККЗ «Прядівський сільський Будинок культури» та бібліотеки;

 • відновити проведення гуртків ;

 • відновити проведення дозвілля молоді ( дискотеки , вечори відпочинку ).

Використати кошти на утримання

- ККЗ «Прядівський сільський Будинок культури» в сумі 55431 грн.

в тому числі:


 • оплата праці 33906 грн.,

 • нарахування на заробітну плату 12308 грн.,

 • придбання предметів , матеріалів, обладнання та інвентарю 500 грн.,

 • інші послуги 8360 грн.,

 • оплата енергоносіїв :

 • електроенергія 357 грн.,
  • сільської бібліотеки в сумі 49521 грн.

в тому числі:

 • оплата праці 34935 грн.,

 • нарахування на заробітну плату 12682 грн.,

 • придбання предметів , матеріалів, обладнання та інвентарю 500 грн.,

 • інші послуги 50 грн.,

 • оплата енергоносіїв :

 • електроенергія 1354 грн., 1. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ,

З метою створення сприятливих умов для заняття населення фізичною культурою і спортом на території ради  • залучати населення села до занять фізкультурно – оздоровчої діяльності ;

  • приймати активну участь у змаганнях та спартакіада на районних та обласних рівнях;

  • залучати керівників організацій та установ села , агро формувань , приватних підприємців до спонсорської підтримки проведення спортивних заходів.
 1. ОХОРОНА НАКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА , БЛАГОУСТРІЙ СЕЛА.

У 2012 році буде продовжено реалізацію заходів щодо охорони навколишнього середовища :  • надходження від збору за забруднення навколишнього середовища та від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення в розмірі 0.2 тис.грн. направити на утилізацію відходів на санкціонованому звалищі та ліквідацію стихійних звалищ;

  • здійснюватимуться заходи з благоустрою села Прядівка : підтримання в належному санітарному стані майданчиків відпочинку , парку , кладовищ, центральної садиби села , прилеглих територій до організацій та установ села , узбіччя доріг;

  • проводити боротьбу з сніговими заметами : направити на очищення від снігу кошти в сумі 1 000 грн.

  • надходження від податку транспортних засобів , збору за першу реєстрацію колісних транспортних засобів та збору за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах , субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво , реконструкцію, ремонт, та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в розмірі 56.4 тис.грн. направити на частковий ремонт доріг вулиць : Леніна з №1 до церкви, Калініна ( выд гаража до комори).


14. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ .
У межах реалізації регіональної програми профілактики злочинності передбачається ряд заходів щодо :

  • недопущення втягнення у злочинну діяльність неповнолітніх , витіснення злочинності з суспільного життя ;

  • поліпшення стану забезпечення громадського порядку на вулицях та в інших громадських місцях;

  • удосконалення якості та підвищення ефективності роботи , пов»язаної із забезпеченням профілактики злочинності та злочинних проявів;

  • активізації роботи членів громадського формування з охорони громадського порядку , громадських помічників дільничного інспектора , зокрема залучення до цієї роботи громадян села.
 1. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ.

У 2012 році передбачено виконання регіональних Програм.

Реалізація заходів цих Програм дозволить продовжити вирішення проблем за напрямами :


 • екологічні - забезпечення захисту населення від дії шкідливих речовин ( неякісної води, не додержання належного санітарного стану території села, не додержання правил використання ядохімікатів та добрив) ; від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру ;

 • розвиток реального сектора - забезпечення збереження існуючих робочих місць.

 • соціальні- своєчасне та повне охоплення цільовими профілактичними оглядами в тому числі на туберкульоз , вирішення проблем підвезення учнів до місця навчання , оздоровлення дітей – сиріт та дітей пільгових категорій , соціальний захист незахищених верств населення ради.

 • національно- культурні - продовження роботи з визначенням земель історико- культурного призначення та контролю за їх використанням . Додержання належного стану культурно – історичних пам»яток на території ради.

Секретар сільської ради Л.В.ГрушкаУ К Р А Ї Н А

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ПРЯДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ

______________________________________________________________


  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница