Семинар за балканистични проучвания и специализацииСкачать 105.77 Kb.
Дата11.05.2016
Размер105.77 Kb.


Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации

Югозападен университет „Неофит Рилски”

XХ МЕЖДУНАРОДНА КРЪГЛА МАСА

"БАЛКАНИТЕ И ТЕХНИТЕ ПЕРИФЕРИИ"

24-26 февруари 2011 г.
24 февруари (четвъртък)

Заседателна зала, Учебен корпус 1, Югозападен университет
930 – 1100 Регистрация на участниците

1100 – 1200 Официално откриване на ХХ международна кръгла маса
13 301430 Пленарни доклади
Елена Сюпюр (Румънска академия на науките)

Професор Илия Конев - учен, който обичаше Балканите
Румяна Дамянова (Българска академия на науките)

Мисли за „ние” сред „другите”


Петя Асенова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”)

Балканите – езиков център / езикова периферия


Илия Недин ((Югозападен университет „Неофит Рилски”)

Балканите и техните периферии


Daniel Jakocs

Relationships between national characteristics and universal human in culture of our time


14 301500 Кафе пауза


Секция І."В памет на проф. д.ф.н. Илия Конев

1500-1730 Водещ: Костадин Динчев


Емилия Стайчева (Софийски университет „Св. Климент Охридски”)

За присъствието на „Разбойници” на Фр. Шилер в културата на Българското Възраждане


Иван Радев (Великотърновски университет „Св. Св.Кирил и Методий”)

Преводачът Неофит Бозвели - от гръцката към сръбската и руската литература


Кирил Топалов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”)

Света гора в про-и антизвизантийския сюжет в българската възрожденска култура


Вера Бонева (Университет по библиотекознание и информационни технологии)

"Училищни разноски": Финансиране и управление на новобългарските образователни институции в София (1839-1878)


Евдокия Христова (Югозападен университет „Неофит Рилски”)

Развой на старобългарските назални гласни в говора на Голо бърдо, Албания


Лилия Кирова (Българска академия на науките)

Едно актуално звено за балканска културология


Моника Фаркаш Барати (Сегедски университет, Унгария)

Балканистиката в Унгария


Goce Smilevski (University of Skopie)

The Department for macedonian – balkanic literary-historical connections and its role in the intercultural dialogue of the Balkan literarures
1800 – 1900 На чаша вино. Представяне на нови книги. Водещ Стилиян Стоянов

  • Списание „Балканистичен форум”, кн. 2-3/2011 „Представи за пола в балканските литератури и култури”

  • Списание Езиков свят

  • Неканоничната българска литература” и др.

25 февруари (петък)

Заседателна зала, университетски комплекс „Бачиново”
930 – 1100 - Регистрация на участниците
1000-1830 - Научни четения и дискусии по секции
1100-1130 - Кафе пауза
15 – 15 30 - Кафе - пауза
1900 – 2000 - Представяне на нови книги. Водеща Кристина Попова

Нонка Богомилова, "Религиозното разнообразие в културата на съвременна Европа (дебати, феноменология, социално-антропологичен профил)", София, 2010 г.

Надеж Рагару, Преплетените времена на настоящето. България 20 години след 89-та, София, 2010 г.
2000 –Коктейл


Секция І.“В памет на проф. д.ф.н. Илия Конев

1000-1100 Водещ: Иван Радев

Работен език: български

Костадин Динчев (Югозападен университет „Неофит Рилски”)

Размисли за Илия Конев


Лилия Илиева (Югозападен университет „Неофит Рилски”)

Гутенберговата революция и православните южни славяни: културни и езикови нагласи


Владимир Пенчев (Югозападен университет „Неофит Рилски”)

Славянската идея и зараждането на българската фолклористика


Ваня Добрева (Югозападен университет „Неофит Рилски”)

Образи във възрожденската комедия


Хюсеин Мевсим (Анкарски университет, Турция)

Турската култура на Балканите по страниците на едно списание
Секция І. “В памет на проф. д.ф.н. Илия Конев

1130-1300 Водещ: Лилия Илиева

Работен език: български

Камен Михайлов (Българска академия на науките)

Понятията център и покрайни от психо-цивилизационна гледна точка


Даринка Караджова (Югозападен университет „Неофит Рилски”)

Нови тълкувания на символиката на някои изображения върху богомилските надгробия (стечки) от Босна и Херцеговина


Надежда Драгова (Югозападен университет „Неофит Рилски”)

Наблюдения върху богомилски изображения в един гръцки ръкопис от ХІ в. (Бодлеанска библиотека, MS  Roe 27)
Елена Налбантова (Великотърновски университет „Св. Св.Кирил и Методий”)

Между типологията и интертекстуалността


Стилиян Стоянов (Югозападен университет „Неофит Рилски”)

Мотивът за обидата в дневника на кримската българка Евдокия Върбова
Григор Григоров (Югозападен университет „Неофит Рилски”)

Бесарабия в периферията на азбуките


13. 00 – 13. 30 - ДИСКУСИИ


Секция І. “В памет на проф. д.ф.н. Илия Конев

1530-1700 Водещ: Елена Налбантова

Работен език: български

Таня Стоянова (Югозападен университет „Неофит Рилски”)

Типология на героя в детско-юношеската проза до Първата световна война


Елена Гетова ( Пловдински университет „Паисий Хилендарски”)

География и политика на Балканите (Проф. Иван Шишманов за Раковски като политик)Бойка Илиева (Югозападен университет „Неофит Рилски”)

Един щрих към възрожденските представи за Европа. Българският образ на Италия


Анна Алексиева (Българска академия на науките)

Даскалската поезия и просвещенският проект


Милена Пламенова (Югозападен университет „Неофит Рилски”)

Някои сравнителни наблюдения между "Горски венец" на П. Негош и "Горски пътник" на Раковски


Елена Тачева (Югозападен университет „Неофит Рилски”)

Относно значенията на онази тъй нова думичка „Възрожденистика”, която я няма в „Речник на чуждите думи”17. 00 – 17. 30 - ДИСКУСИИ
Секция IIБалканите в научното пространство

Работен език: английски
1000-1300 Водещи: Кристина Попова, Илия Недин
Diana Mishkova (Център за академични изследвания, София)

”Disciplinary Approaches to the Definition of the Balkans/Southeastern Europe as a Historical Region, late 19th – mid 20th centuries”


Karl Kaser (Университет в Грац)

The Balkans and the Near East – A Joint History


Ekaterina Nikova (Българска академия на науките)

Balkanistika as a Research problem: The Rise and Fall of the Institute of Balkan Studies at the Bulgarian Academy of Sciences


1100-1130 - Кафе пауза
Memli Krasniqi (Прищински Университет, Косово)

British Foreign Bible Society and its impact on the Balkan National Movements in the beginnings of XIX century


Georgeta Nazarska (Университет по библиотекознание и информационни технологии)

Balkans as a "Scientific Periphery" or "Scientific Center": Academic Migrations of Balkan Women Scientists in the First half of the 20th Century


Nadège Ragaru (CERI-Sciences Po, Париж)

Sculpting the pasts. Memory policies in today's Skopje (Macedonia)


Christian Promitzer (Университет в Грац)

Epidemics and Prevention between the East and the West: the Balkans in the View of Social History of Medicine


Tatiana Stoitchkova (Югозападен университет „Неофит Рилски”)

Contemporary Visual Arts - Networks in South-East Europa


13. 00 – 13. 30 - ДИСКУСИЯ


Секция III “Религия, национализъм, памет”

Работни езици: български, английски
1400-1830 - Водещи: Петър Воденичаров, Маринела Младенова
Нонка Богомилова (Българска академия на науките)

Религиозната матрица на Балканския национализъм: политическа употреба


Цветомира Антонова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”)

Ролята на Руската православна задгранична църква за формирането на антиболшевишкия дискурс на Балканите в периода между двете световни войни".


Евгения Иванова, Евелина Келбечева (Нов български университет, Американски университет в България)

Историческата памет: центрове и периферии. Резултати от представително социологическо изследване "Топоси на историческата памет"Ирина Огнянова-Кривошиева (Българска академия на науките)

Евреите в националната и религиозната политика на военновременния усташки режим в Хърватия 1941-1945


Димитър Атанасов

Нови идентичности на Балканите и похищаване на история15 – 15 30 Кафе – пауза
Сергей Вучков (Югозападен университет „Неофит Рилски”)

Нелегалните мюсюлмански групи в Западните Родопи през втората половина на 40-те години на ХХ век


Петър Воденичаров (Югозападен университет „Неофит Рилски”)

Ръководство на атеиста за борба срещу исляма и комунистичският новоговор


Анастасия Пашова (Югозападен университет „Неофит Рилски”)

„Доброволната” паспортизация на мюсюлманското население в Югозападна България през 1953 г. – случаят Рибново


Ваня Кръстанова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”)

Влияние на балканските антропонимични системи върху личноименната система в Смолянско
Мария Петрова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”)

Между принудата и избора
Румяна Конева (Българска академия на науките)

Иван Шишмановата „взаимна взаимност”
18. 30 – 19. 00 – ДИСКУСИИ

26 февруари (събота)

Заседателна зала, университетски комплекс „Бачиново”
900 - 1700 - Научни четения и дискусии по секции

1100 - 1130 - Кафе пауза

1500 -15 30 - Кафе - пауза

Секция ІV.“Граници, миграции, дезинтеграции”

Работни езици: български, английски
900-1700 – Водещи: Милена Ангелова, Нурие Муратова

Елена Сюпюр (Румънска академия на науките)

Културата и Елитите на българската емиграци в Румъния през ХІХ век


Branko Nadoveza (Институт за нова история на Сърбия, Белград)

Balkans' processes (factors of desintegration)


Момчил Баджаков (Нов български университет)

От конфронтация към сътрудничествно. Геополитическото взaимодействие на балканските страни


Хюсеин Мевсим (Анкарски университет)

Бурса - "балканският град" в Мала Азия


Siegfried Gruber (Университет в Грац)

Household composition and marriage patterns in Albania around 1900


Милена Ангелова (Югозападен университет)

Здравни политики на Рокфелеровата фондация между двете световни войни – образи от Балканите


Марияна Стамова (Българска академия на науките)

Изселническият въпрос на мюсюлманите албанци и турци от Югославия след Втората световна война


Христо Салджиев (Тракийски университет)

Религиозно обучение и възпитание сред мюсюлманското население от Ивайловградска община


Йорданка Бибина (Българска академия на науките)

Реформи във висшето образование в Турция пред предизвикателствата на глобализацията


Бисер Банчев (Българска академия на науките)

„Стари” и „нови” съседи във Войводина след 1990 г. 


Aneliya Kasabova (Българска академия на науките)

Roads and Roots. Changing attituds towards migration in postsocialist Bulgaria?


Васка Станчева-Попкостадинова (Югозападен университет „Неофит Рилски”),

Балканска мрежа за превенция на насилие на деца. Приносът на проект BECAN (FP7)


Кетеван Сванидзе  (Държавен университет „Шота Руставели” – Батуми)

Смена стереотипов в современном  грузинском обществе


Илко Дренков (Югозападен университет „Неофит Рилски”)

Балканите днес - възприятия, стереотипи и тенденции


Елена Каневска-Николова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”)

За някои лични имена от гръцки произход в Смолянско


Мирослав Михайлов (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”)

Прегласът е > и (под ударение) в източните родопски говори като свидетелство за някои миграционни процеси


Кетеван Сванидзе, Тамара Диасамидзе  (Държавен университет „Шота Руставели” – Батуми)

В начале был жест  или из истории невербального общения.


Петър Парашкевов (Югозападен университет „Неофит Рилски”)

Опит за нов прочит по етимологията на един хидроним и два балкански етнонима
Маринa Арошидзе (Държавен университет „Шота Руставели” – Батуми)

Языковой портфель современного европейца


Софико Таварткиладзе (Държавен университет „Шота Руставели” – Батуми)

Роль славянских языков в образовании филолога-слависта


Светлана Шамоглы (Държавен университет „Шота Руставели” – Батуми)

Общность сематического поля "семья-хозяйство" в болгарской, русской и грузинской языковых картинах мира.


Ольга Хитрук (Държавен университет „Шота Руставели” – Батуми)

Специфика вторичных текстов оценочного характера.Секция V.“Центрове и периферии в образите и паралелите

Работни езици: български, английски
900-1300 –Водещи: Елена Тачева, Снежанка Ракова
Иван Билярски (Българска академия на науките)

Имало ли е 'народни събрания' в средновековна България?


Илка Петкова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”)

Столичен и провинциален град в кореспонденция на архиепископ Теофилакт Охридски


Янко Христов (Югозападен университет „Неофит Рилски”)

За някои слабо познати моменти от всекидневния живот на населението от Източните Балкани в първата половина на X век


Оля Григорова (Югозападен университет „Неофит Рилски”)

Средновековният Велбъжд - в центъра и/или в периферията


Георги Димов (Софийски университет „Св. Климент Охридски” )

Византийското изкуство в Южна Италия - XI -XII век.


Снежанка Ракова (Югозападен университет „Неофит Рилски”)

Венеция и Балканите: ХVІ век


Юлиян Божидаров (Национална художествена академия)

Орнаменталната украса в градската архитектура на българските земи през ХVIII и ХIХ век


Тодорка Каменова (Югозападен университет „Неофит Рилски”)

Социална обусловеност на гравюрите по текста на Апокалипсиса от Албрехт Дюрер (1511) и църковните стенописи по Апокалипсиса от Захари Зограф (1849)


Ангел Ангелов (Югозападен университет „Неофит Рилски”)

Екзотични образи и когнитивни географии: Италия, Гърция, Османската империя в живописни произведения от ХІХ в.


13. 00 – 13. 30 - ДИСКУСИЯБаза данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница