Съдържание на класовете в Националната квалификация на професиите(нкп) Ръководни служителиСкачать 487.74 Kb.
страница4/4
Дата25.04.2016
Размер487.74 Kb.
1   2   3   4

745. Квалифицирани кожари,сарачи,обущари

  1. Квалифицирани кожари.

  2. Производители на куфари и чанти.

  3. Производители на сарашки изделия.

  4. Квалифицирани обущари.

8. Оператори на машини, съоръжения и транспортни средства - лица, които управляват и контролират по стриктни предписания протичането на производствени (технологични) процеси при инсталации, съоръжения, машини, поточни линии. Към този клас се числят и водачите на сухопътни транспортни средства, селскостопански и други самоходни машини и моряците.

81. Оператори на съоръжения

811. Оператори на пулт за управление на процеси в добива

  1. Сондьори.

  2. Оператори в минни.

  3. Оператори по обогатяване и обработка на полезни изкопаеми брикетиране на въглища, обработка на азбест.

  4. Оператори по добив на инертни материали.

  1. Оператори на пулт за управление на процеси в металургията

8121. Оператори на металургични пещи.

8122. Оператори по добив на метали чрез електролиза.  1. Оператори по първична обработка на метали.

  2. Оператори по термична и химикотермична обработка на метали.

  3. Оператори по изтегляне на проводници и тел.

  4. Оператори по леене на метали.

813. Оператори на пулт за управление на процеси за преработка на неметални минерали ресурси

  1. Оператори по подготовка на порцеланово-фаянсова и стъклена маса.

  2. Оператори по производство на порцеланово-фаянсови и стъкларски изделия.

  3. Оператори по производство на строителни керамични изделия.

  4. Оператори по производство на електропорцеланови изделия.

  5. Оператори по производство на строителни изолационни стъкломатериали.

  6. Оператори по производство на промишлени диаманти и диамантени изделия.

  7. Оператори по производство на цимент, вар и азбестово-циментови изделия.

814. Оператори на пулт за управление на процеси в дървообработване и целулозно-хартиеното производство

  1. Оператори по първоначална обработка на дървото.

  2. Оператори по сушене, пропарване, лепене и импрегниране на дърво.

  3. Оператори по производство на дървесни плоскости.

  4. Оператори по производство на целулоза, хартия и картон.

  5. Оператори по производство на хартиени изделия.

815. Оператори на пулт за управление на химически процеси

  1. Оператори по химическо смилане и смесване.

  2. Оператори по топлообменни и високотемпературни процеси в химията.

  3. Оператори по химическо филтриране.

  4. Оператори по масообменни процеси.

  5. Оператори по производство на нефтопродукти.

  6. Оператори по термична обработка на горивата за получаване на кокс и газ.

  7. Оператори по производство на торове, пестициди и други химически продукти.

  8. Оператори по производство на изкуствени и синтетични влакна.

  9. Оператори по химически процеси, не класифицирани другаде.

816. Оператори на пулт за управление на процеси в енергийното производство

  1. Оператори по производство и разпределение на електроенергия.

  2. Оператори по производство на топлоенергия. (напр.: корабен огняр)

  3. Оператори по транспортиране под налягане на газове и течности. Компресористи.

  4. Оператори по вентилация, отопление и охлаждане.

  5. Оператори по пречистване на вода и обработка на отпадъци.

817. Оператори на пулт за управление на поточни линии

  1. Оператори на автоматизирани поточни линии.

  2. Оператори на роботизирани линии.

 

82. Оператори на машини и работници по монтаж на изделия

821. Оператори на машини за обработка на метал и неметални минерални продукти

  1. Оператори на металообработващи машини.

  2. Шлайфисти.

  3. Оператори в праховата металургия.

  4. Оператори в производството на електровакумни изделия и електронни елементи.

  5. Оператори в производството на кондензатори.

  6. Оператори в производството на химически токоизточници.

  7. Оператори в производството на кабели и изолирани проводници.

  8. Оператори в производството на бетон и бетонови изделия.

  9. Оператори по обработка на скалнооблицовъчни материали.

822. Оператори на машини за производството на химически продукти

  1. Оператори по производство на фармацевтични продукти, козметични средства и етерични масла.

  2. Оператори по производство на миещи продукти, туткал,глицерин.

  3. Оператори по производство на експлозивни материали.

  4. Оператори по химическа обработка на повърхности.

  5. Оператори по производство на пишещи изделия, бои, лакове, китове, мастила.

  6. Оператори по производство и обработка на фотографски химически материали.

  7. Оператори по производство на нетъкан текстил и изкуствени кожи.

823. Оператори на машини за производството на пластмасови и каучукови изделия

  1. Оператори по производство на каучукови изделия.

  2. Оператори по производство на пластмасови изделия.

  1. Оператори на дървообработващи машини.

8241. Оператори на дървообработващи машини.

825. Оператори на машини в полиграфията.

  1. Оператори на наборни машини.

  2. Оператори на печатарски машини.

  3. Оператори на книговезки машини.

826. Оператори на текстилни и шевни машини

  1. Оператори на машини за подготовка на текстилни влакна.

  2. Оператори на предачни машини.

  3. Оператори на бобинажни машини.

  4. Оператори на тъкачни машини.

  5. Оператори на плетачни машини.

  6. Оператори на шевни и бродировачни машини.

  7. Оператори на машини за избелване, багрене, печатане, апретиране и почистване на влакна, тъкани кожа и изделия от тях.

  8. Оператори на машини за обработка на кожа.

  9. Оператори на машини в обувното и галантерийното производство.

827. Оператори на машини в производството на хранителни продукти

  1. Оператори на машини за преработка и консервиране на месо, риба, плодове и зеленчуци и производство на сокове и пектин.

  2. Оператори на машини за производство на млечни продукти.

  3. Оператори на машини за обработка на зърнени мелничарски продукти и фуражи.

  4. Оператори на машини за производство на хляб и тестени изделия.

  5. Оператори на машини за производство на захарни и шоколадови изделия.

  6. Оператори на машини за производство на захар и съпътстващи производства.

  7. Оператори на машини за производство на алкохолни напитки, бира и безалкохолни напитки.

  8. Оператори на съоръжения по манипулиране и ферментиране на тютюн и производство на тютюневи изделия.

  9. Оператори на машини за производство на хранителни продукти, не класифицирани другаде.

828. Работници по монтаж на изделия в производството

  1. Работници по монтаж на механични компоненти.

  2. Работници по монтаж на електрически компоненти.

  3. Работници по монтаж на електронни компоненти.

  4. Работници по монтаж на пластмасови, каучукови и метални компоненти.

  5. Работници по монтаж на дървени, текстилни, кожени и хартиени компоненти.

  6. Работници по монтаж на компоненти от други материали.

829. Други оператори

  1. Оператори на машини за пълнене, пакетиране, етикиране.

  2. Оператори, не класифицирани другаде.

 

  1. Водачи на сухопътни транспортни средства и други самоходни машини. Моряци

831. Машинисти и оператори в релсов транспорт

832. Водачи на МПС

  1. Водачи на товарни и специализирани автомобили.

  2. Водачи на автобуси и тролейбуси.

  3. Водачи на леки и лекотоварни автомобили.

  4. Мотоциклетисти.

  5. Водачи на електрокари и мотокари.

833. Водачи на селстоп. и др. самоходни машини

  1. Водачи на селскостопански машини.

  2. Трактористи.

  3. Машинисти в дърводобива.

  4. Машинисти на изкопни машини.

  5. Машинисти на самоходни съоръжения в добив на полезни изкопаеми.

  6. Машинисти на пътно-строителни машини. Машинисти на ж.п. ремонтни и строителни машини.

  7. Машинисти на кранове.

  8. Машинисти на въжени линии.

  9. Машинисти на други подемно-транспортни и самоходни съоръжения.

834. Моряци

  1. Моряци - палубна команда. (напр.: корабен кормчия, палубен боцман, старшина на шлеп, корабен радиотелеграфист)

  2. Моряци - машинна команда. (напр.: корабен машинист, моторист, машинен боцман, корабен помпиер, моторист на корабни силови уредби)

 

9. Нискоквалифицирани работници - лица, които изпълняват рутинни дейности ръчно или с помощта на най-прости инструменти и механизми в производството, строителството,транспорта, селското, горското и рибното стопанство, търговията и услугите. Някои от тях изпълняват длъжността на общи работници.

  1. Нискоквалифицирани работници в търговията и услугите

 

911. Продавачи на обществени места

912. Нискоквалифицирани работници извършващи услуги на улицата

9121. Ваксаджии и други нискоквалифицирани работници, извършващи услуги на улицата.913. Нискоквалифицирани работници, поддържащи хигиената в помещения и транспортни средства

  1. Домашни прислужници.

  2. Камериери в хотелиерството.

  3. Нискоквалифицирани работници в общественото хранене.

  4. Хигиенисти.

  5. Чистачи на помещения.

  6. Чистачи на транспортни средства.

  7. Перачи и гладачи.

914. Портиери на сгради и стъкло-миячи

  1. Портиери на сгради. (напр.: прислужник в храмове)

  2. Стъкло-миячи.

915. Куриери, пазачи, инкасатори

  1. Носачи на багаж. (напр.:пиколо, асансьоропридружител)

  2. Куриери. (напр.: пощальон, разносвач, разносвач на призовки, лепач на известия)

  3. Гардеробиери, разпоредители и обслужващи атракционна дейност. (напр.: киноработник, планински спасител, спасител на плаж, работник в зоопарк, сценичен работник)

  4. Пазачи - невъоръжена охрана. (напр.: пазач в музей)

  5. Инкасатори.

916. Нискоквалифицирани работници по поддържане чистотата на населени места

  1. Събирачи на смет.

  2. Чистачи на улици.

  3. Нискоквалифицирани работници, извършващи временни услуги. (напр.: чистач на подземни канали и ями, дърворезач)

92. Нискоквалифицирани работници в селското,горското и рибното стопанство, лова и риболова.

 

921. Нискоквалифицирани работници в селското,горското и рибното стопанство, лова и риболова.  1. Нискоквалифицирани работници в растениевъдството. (напр.:работник по озеленяване)

  2. Нискоквалифицирани работници в поливното стопанство.

  3. Нискоквалифицирани работници в животновъдството.

  4. Нискоквалифицирани работници в горското стопанство и дърводобива.

  5. Нискоквалифицирани работници в рибовъдството, риболова и лова.

93. Нискоквалифицирани работници в добива, строителството, производството и транспорта

 

931. Нискоквалифицирани работници в добива, строителството и транспорта  1. Нискоквалифицирани работници в добив и обогатяване на полезни изкопаеми.

  2. Нискоквалифицирани работници по добив на инертни материали.

  3. Земекопачи.

  4. Нискоквалифицирани работници в строителство и поддържане на язовири, пътища и други обекти на инженерното строителство.

  5. Нискоквалифицирани работници в строителство и поддържане на сгради.

  6. Нискоквалифицирани работници в строителство и поддържане на релсов път.

932. Нискоквалифицирани работници в производството

  1. Нискоквалифицирани работници,заети в производство

(без тези в производството на хранителни продукти).

  1. Нискоквалифицирани работници заети в производството на хранителни продукти.

  2. Пакетировачи.

  3. Сортировачи в производството. (напр.:редач, брояч)

933. Нискоквалифицирани работници при пренасяне,товарене и разтоварване

  1. Водачи на транспортни средства с ръчно и педално управление.

  2. Водачи на транспортни средства с животинска сила.

  3. Товарачи и разтоварачи. (напр.: докер, преносвач)
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница