Решение №1552-ми от 28. 08. 2015 г. Общинска избирателна комисия генерал тошевоСкачать 42.67 Kb.
Дата24.04.2016
Размер42.67 Kb.


Приложение № 1

към Решение № 1552-МИ от

28.08.2015 г.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Публични електронни регистри на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в

изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.


Публичен регистър на коалициите


вх.№

дата


коалиция

вид избор, община/район/кметство

Решение на ЦИК

Решение на ОИК

Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице/а за контакт

1

2

3

4

5

6

1./13.09.2015

Коалиция

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОГ

съставни партии:

ПП „ Български земеделски народен съюз”/БЗНС/

ПП „ Движение България на гражданите” / ДБГ/

ПП „ Демократи за силна България” / ДСБ/

ПП „ Народна партия свобода и достойнство” /НПСД/

ПП „ Съюз на демократичните сили” /СДС/
Общински съветници

№2039-МИ09.09.2015

№41/13.09.2015г.

Гр.Ген. Тошево, ул. „Ал. Стамболийски ” № 2 – А taniq@abv.bg

Станка Цанева Стоева2/13.09.2015.

Коалиция

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОГ

съставни партии:

ПП „ Български земеделски народен съюз”/БЗНС/

ПП „ Движение България на гражданите” / ДБГ/

ПП „ Демократи за силна България” / ДСБ/

ПП „ Народна партия свобода и достойнство” /НПСД/

ПП „ Съюз на демократичните сили” /СДС/
Кмет на кметство

№2039-МИ09.09.2015

№42/13,09,2015г.

Гр.Ген. Тошево, ул. „Ал. Стамболийски ” № 2 – А taniq@abv.bg

Станка Цанева Стоева3/13.09.2015

Коалиция

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОГ

съставни партии:

ПП „ Български земеделски народен съюз”/БЗНС/

ПП „ Движение България на гражданите” / ДБГ/

ПП „ Демократи за силна България” / ДСБ/

ПП „ Народна партия свобода и достойнство” /НПСД/

ПП „ Съюз на демократичните сили” /СДС/
Кмет на Община

№2039-МИ09.09.2015

№43/13,09,2015г.

Гр.Ген. Тошево, ул. „Ал. Стамболийски ” № 2 – А taniq@abv.bg

Станка Цанева Стоева4/14.09.2015

БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА

1, БЪЛГАРСКА ЛЕВИЦА

2, БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО- СЕЛСКА ПАРТИЯ

3, БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ/ КОМУНИСТИ/Общински съветници

№2038-МИ 09.09.2015

№ 53/14.09.2015г.

С. Средина,ул. Втора № 13

0896 34 01 50

Тодор Стефанов Жеков


5/14.09.2015

БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА

1, БЪЛГАРСКА ЛЕВИЦА

2, БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО- СЕЛСКА ПАРТИЯ

3, БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ/ КОМУНИСТИ/Кмет на Община

№2038-МИ 09.09.2015

№ 54/14.09.2015г.

С. Средина,ул. Втора № 13

0896 34 01 50Тодор Стефанов Жеков

….
….

Общинската избирателна комисия води отделни публични регистри на партиите и на коалициите. Регистрите съдържат следните записи:

Колона 1 – „входящ №, дата“, изписва се поредността според заявлението за регистрация в ОИК на партия/коалиция и датата на подаване на заявлението;

Колона 2 – „партия“ съответно „коалиция“, в която се изписват наименованията на партията/коалицията. За коалициите се изписват и партиите, включени в състава на коалицията;

Колона 3 - „Колона 3 - Вид избор, община/район/кметство. В тази колона се изписва вида избор според решението за регистрация на ОИК (общински съветници, кмет на община, район или кметство) и наименованието на общината, района или кметството. Когато с решението си ОИК е регистрирала партия, коалиция или местна коалиция в повече от един район/кметство, се изписват наименованията на районите/кметствата посочени в решението."

Колона 4 – „Решение на ЦИК“, в която се изписва номерът на решението на ЦИК за регистрация на партията/коалицията и се осигурява електронен достъп до него;

Колона 5 - „Решение на ОИК“, в която се изписва номерът на решението на ОИК за регистрация или отказ за регистрация на партията/коалицията и се осигурява електронен достъп до него;

Колона 6 – „Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице/а за контакт“, в която се изписват посочените данни.
Достъпът до данните в регистрите се осигурява при спазване на Закона за защита на личните данни.
База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница