Регистър на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост чл. 41 от зосСкачать 422.54 Kb.
страница1/3
Дата06.05.2016
Размер422.54 Kb.
  1   2   3
РЕГИСТЪР
НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.41 от ЗОС


на договора

Акт

Вид на разпореждането

Предмет на разпореждането

Клиент

Цена

С ДДС

Данъчна оценка

Оценка


1/12.11.2008

85/26.07.2007

ОПС

Търг

УПИ VІІ,кв.58 п.7 Рудозем

Венета Юриева Белева

620,00

2257.20

525,00

2/12.11.2008

85/26.07.2007

ОПС

Търг

УПИ VІІ,кв.58 п.6 Рудозем

Асен Люцканов Белев

620,00

2257.20

525,00

3/12.11.2008

85/26.07.2007

ОПС

Търг

УПИ VІІ,кв.58 п.10 Рудозем

Десислава Китанова Хаджиева

1321,99

2257.20

525,00

4/12.11.2008

85/26.07.2007

ОПС

Търг

УПИ VІІ,кв.58 п.11 Рудозем

Снежана Зафирова Джарова

1321,99

2257.20

525,00

5/13.11.2008

85/26.07.2007

ОПС

Търг

УПИ VІІ,кв.58 п.2 Рудозем

Васко Руменов Балканджиев

1099,99

2257.20

525,00

6/13.11.2008

85/26.07.2007

ОПС

Търг

УПИ VІІ,кв.58 п.3 Рудозем

Юлия Асенова Балканджиева

799,99

2257.20

525,00

7/13.11.2008

85/26.07.2007

ОПС

Търг

УПИ VІІ,кв.58 п.4 Рудозем

Севдалин Венелинов Бодуров

1140,00

2257.20

525,00

8/13.11.2008

85/26.07.2007

ОПС

Търг

УПИ VІІ,кв.58 п.8 Рудозем

Сафия Мехмедова Мехмедалиева

666,00

2257.20

525,00

9/13.11.2008

85/26.07.2007

ОПС

Търг

УПИ VІІ,кв.58 п.9 Рудозем

Мерослав Федев Белев

1010,00

2257.20

525,00

10/18.11.2008


85/26.07.2007

ОПС

Търг

УПИ VІІ,кв.58 п.1 Рудозем

Жасмин Асенов Раев

1234,00

2257.20

525,00

11/18.11.2008

85/26.07.2007

ОПС

Търг

УПИ VІІ,кв.58 п.5 Рудозем

Ахмед Бекиров Манев

620,00

2257.20

525,00

12/18.11.2008

85/26.07.2007

ОПС

Търг

УПИ VІІ,кв.58 п.12 Рудозем

Александър Жасминов Раев

1777,99

2257.20

450,00

13/18.11.2008

85/26.07.2007

ОПС

Търг

УПИ VІІ,кв.58 п.13 Рудозем

Васвие Рамаданова Хатипова

777,77

2257.20

450,00

14/18.11.2008

85/26.07.2007

ОПС

Търг

УПИ VІІ,кв.58 п.14 Рудозем

Владимир Жасминов Раев

475,00

2257.20

450,00

15/18.11.2008

85/26.07.2007

ОПС

Търг

УПИ VІІ,кв.58 п.15 Рудозем

Румяна Младенова Раева

500,00

2257.20

450,00

16/18.11.2008

142/05.08.2008

Продажба

Търг

Имот пл.№ 893 -УПИ І,кв.112 с.Чепинци

Осман Шефкедов Милезимов

1890,00

261.00

1890,00

17/01.12.2008

141/05.08.2008

Продажба

Търг

Имот пл.№ 886 -УПИ І,кв.112 с.Чепинци

Исеин Рефадов Трампов

1460,00

200.10

1449,00

18/12.12.2008

143/11.08.2008

Продажба

Търг

Имот пл.№ 892 -УПИ І,кв.112 с.Чепинци

Асен Хариев Маджиров

1520,00

208.80

1512,00

19/24.03.2009
Продажба

Товарен автомобил ИФА Л 60

Кемал Ислям Ислям

2057,00
1950,00

20/24.03.2009

140/28.07.2008

Продажба

Търг

Едноетажна пристроика в УПИ І, кв.34 гр.Рудозем

ЗАРА 63 “ ООД

10210,00

1748.70

10200,00

21/01.04.2009

148/11.11.2008

Продажба

Търг

Имот пл.№ 900 -УПИ І,кв.112 с.Чепинци

Вели Раифов Мустафов

2400,00

397.30

2397,50

22/13.04.2009

153/23.01.2009

Продажба

съсобственост

Част от УПИ ІІІ-889, кв.106 с.Чепинци

Наследници на Реджеп Ахмедов Метевски

1382,22

283.00

1382,22

23/27.04.2009

150/04.12.2008

Продажба

Чл.35 ал.3

УПИ І, кв.101 гр.Рудозем

Илко Станимиров Демиров

7080,00

2106,00

7080,00

24/30.04.2009

147/11.11.2008

Дарение

УПИ ХVІ, кв.9 А гр.Рудозем

Мюсюлманско настоятелство – Геоложка “

-

1436.40
25/12.05.2009

156/29.04.2009

ОПС

УПИ ІІІ-24, кв.4 гр.Рудозем

Красимир Георгиев Андреев, Ева Симеонова Андреева

934,40

1330,60
26/26.06.2009

103/05.12.2007

Продажба

Търг

УПИ VІ, кв.58 гр.Рудозем

РАЙ ГРУП-1991”ООД

28970,00

3474.00

28920,00

27/09.06.2009

146/16.09.2008

ОПС

Търг

УПИ VІІ,кв.10 п.2 с.Сопота

Фежиха Салихова Моллова

276,00

158.40

270,00

28/09.06.2009

146/16.09.2008

ОПС

Търг

УПИ VІІ,кв.10 п.2 с.Сопота

Валентин Хубенов Асенов

275,00

158.40

270,00

29/23.06.2009

159/16.06.2009

ОПС

УПИ І-345, кв.108 с.Чепинци

Росен Росенов Хаджиев

252,32

1173,90
30/27.07.2009

161/16.07.2009

ОПС

УПИ V-224,кв.33 с.Бяла река

Асан Илязов Мустафов

65,28

2676,00
31/12.11.2009

165/23.11.2009

ОПС

УПИ ХІІІ-323,кв.45 с.Елховец

Христо Йорданов Мароков

135,00

2866,40
32/18.03.2010

18,19/27.11.1998

ОПС

УПИ І, кв.112 п.2 и 3

С.Чепинци

Кадир Шабанов Манафов

Хайри Шабанов Манафов

282,1233/24.03.2010

53/22.01.2007

ОПС

УПИ І, кв.112 п.31

С.Чепинци

Асан Мехмедов Брахимбашев

163,20

104,40
34/14.04.2010

122/25.03.2008

ОПС

УПИ ІІ-323, кв.45 с.Чепинци

Ангел Векилов Шехов

34,00

2322.90
35/09.06.2010

165/23.11.2009

ОПС

УПИ VІІІ-332,кв.45 с.Елховец

Силко Митков Казаков

236,00

2866,40
36/24.06.2010

166/23.11.2009

Продажба чл.36 ал.1 т.2

Имот пл.№ 720- УПИ ХХІV, кв.40 Елховец

Наследници Замфир Аладжов Демирев

220

45,90

220

37/28.06.2010

154/12.03.2009

Продажба

Чл.35 ал.3

УПИ V, кв.109

С.Чепинци

Нюра Асанова Пехливанова

2856

851,40

2856

38/23.07.2010

175/29.07.2010

ОПС

УПИ І-381кв.50 с.Чепинци

Асен Антонов Младенов

429,60

2936,90
39/12.08.2010

170/29.07.2010

ОПС

63207.504.155 – УПИ ІІ-25кв4 Рудозем

Хайри Исеинов Делиахмедов

364,80

6174,80
40/03.09.2010

172/29.07.2010

Продажба

63207.501.8– УПИ ІІ-198кв16 Рудозем

Феликс Митков Кабаков

775,68

5236,00
41/07.10.2010

171/29.07.2010

ОПС

Имот пл.№917 – УПИ І, кв.113 с.Чепинци

Исеин Хасанов Ахмедов

375,20

172,00
42/23.11.2010

167/23.11.2009

Продажба чл.36 ал.1 т.2

Имот пл.№ 949 – УПИ ІІІ, кв.25 Рудозем

ЕТ”ВИКТОРИО- Зарко Дурев”

7 800

1598,40

7 800

43/05.01.2011

162/10.08.2009

ОПС

УПИ І,кв.15 п.123 Бърчево

Мехди Хамдиев Ахмедчиков

353

67.20

350

44/05.01.2011

163/10.08.2009

ОПС

УПИ ІІ,кв.15 п.7 Бърчево

Фахредин Ахмедов Молаахмедов

351

67.02

350

45/07.01.2011

174/29.07.2010

ОПС

УПИ ІІІ,кв.15 п.9 Бърчево

Мехмед Сабриев Ахмедчиков

350

67.20

350

46/01.02.2011

176/29.07.2010

Продажба

УПИ ХІ, кв.23 Корита

Севдалин Емилов Огнянов

540

91,20

540

47/01.03.2011

183/02.02.2011

ОПС

УПИ ІХ, кв.7 Войкова лъка

Захаринка Сидерова Добрева

85,63

1318,40
48/10.03.2011

184/07.03.2011

ОПС

УПИ ІІІ-523, кв.94 Елховец

Шукри Мехмедов Шейков

244,00

1526,50
49/16.03.2011

179/06.12.2010

Продажба чл.36 ал.1 т.2

Имот пл.№ 165- УПИ І,кв.19 Сопота

Мая Веселинова Хаджиева

486,00

79,70

486

50/06.04.2011

186/ 06.04.2011

ОПС

УПИ VІ,кв.23 с.Корита

Асан Мехмедов Бозов

126,00

1404,00
51/27.04.2011

180/ 06.12.2010

Продажба

УПИ VІ-284,кв.42 с.Чепинци

Ахмед Мохаремов Алиев

4021,20

1134,90

4020,00

52/29.04.2011

193/18.04.2011

ОПС

УПИ VІ-98, кв.15 с.Бълчево

Хайри Фаиков Караибрахимов

28,03

1848,00  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница