После какой-нибудь тихой детский на течет вода и степень 1-2 Уайтуотер пороги будет Gris 4-го класса. Если landrekas, по крайней мере в ее нижней части очень крутСкачать 204.1 Kb.
Дата09.11.2016
Размер204.1 Kb.
Vålån  стр.68

Difficulty (grade)
1.3b-6.5b

Season::
April-Sept

General description:
Vålån is an amazing stretch for those who like brutal rapid paddling. The section is 7 km long with a fall of 80 m. Level 1 - 5. It contains six difficult passages.
Vålån is directly connected to Vålådalsfjällen and reacts very quickly on rain and melting away of snow. Warning for high water levels as many of the rapids turns in to difficult level 5 rapids. There is a measuring-rod at the put in that is used at rafting. The reasonable limits for running the river are 5 - 70 cm on this measuring-rod.

How to find:
Drive from Undersåker towards Vålådalen 29 km. At Östra Vålådalen turn right on to the old road. Go 500 m and turn left on to a narrow gravel road.
Continue about 2,5 km and turn right by an old gravel pit. Drive an even narrower forest road until its end and leave your vehicle. Go back to Östra Vålådalen and continue towards Vålådalen.
About 2 km before Vålådalen turn left at the crest of a hill on to a narrow forest road. It is difficult to spot the road. Park your car at the end of the road and carry your canoe 180 m down to Vålån.
Park nicely, there is limited space.

Grisforsen 4.5b
Efter lite lugn paddling på strömmande vatten och en grad 1 - 2 fors kommer Grisforsen grad 4. Bör landrekas, åtminstone dess nedre del som är väldigt brant. Общее описание: После какой-нибудь тихой детский на течет вода и степень 1-2 Уайтуотер пороги будет Gris 4-го класса. Если landrekas, по крайней мере в ее нижней части очень крут.

Ingeborgsfallet 4.3b
Nästa passage som kommer är Ingeborgsfallet. Kör på höger kant ner. Ser häftigt ut men är relativt lättkört med en fin pool nedanför. Vänstersidan är ingen höjdare, då det trycker ner i en otäck gryta. Inga problem att hålla rätt linje, risken är liten att misslyckas. Общее описание: Далее следует пассаж, который будет Ингеборг дела. Запустить на правый край внизу. Выглядит здорово, но сравнительно легко работать с хорошим бассейном ниже. Опасности и риски: Левая сторона не такое уж большое выстрелы, а затем нажмите его вниз, в неприятную вариться. Нет проблем, чтобы сохранить правильную линию, есть небольшой риск неудачи.

Brodroppen 4.4b

Sedan följer brodroppen grad 4. Landreka. Bra tryck i forsen. Smalt och brant. Stoppvalsar på bägge sidor. Här kommer ni ner till landsvägs-bron.


Det går att köra sliden som följer efter bron men om ni intå måste man vara snabb in till land efter sliden då Brofallet följer direkt på. Общее описание: Затем наступает brodroppen 4-го класса. Страна Река. Хорошее давления в потоке. Узкий и крутой. Остановить рулоны с обеих сторон. Здесь до автодорожного моста. Можно запустить слайд после моста, но если вы играете, вы должны быть быстрыми на берег после золотника, когда сразу же после Brofallet.

Brofallet 5.6b

Fortsätter ni paddla kör en ränna med ett dropp ut på vänster och sen följer lite creeking ner till brofallet. Det är ett dubbelfall. Endast rekommendabelt på lågt vattenstånd. Farliga håligheter i klipporna nedanför fallet på vänster sida. Общее описание: Постоянно грести запуске канала с капать на левой, а затем следовать до бит creeking brofallet. Это двойной дела. Только рекомендуется при низкой воде. Опасные полостей в горных породах ниже дело по левой стороне.S-kurvorna 4.5b

Sedan följer S - kurvorna. Ett snabbt forsparti där vattnet rullar upp mot klippväggar. Grad 4 passage, lättare på lågt vatten. På den sista klippväggen är det undercuts. Mellan första och andra klippväggen ligger en sugande vals kallad vallgraven. Общее описание: Затем наступает S - кривых. Быстрое много порогов, где вода сворачивается в отношении скальными стенами. Оценка 4 На последней скале карман. Между первой и второй камень стена грунт стержней называют рвом. перехода, при низкой воде легче.Trappan 5.4b

Den sista svåra passagen heter Trappan. Den kommer ca 1 km efter S - kurvorna. Den är svår att se från båten, men det blir brant. Går att undvika på vänster sida. Det ligger dock stora valsar ovanför som gör det inte går att följa vänstra kanten hela tiden. Bör rekas. Upptaget är svårt att se.


Tips. När ni lämnar gå i land bil går ni ner till Vålån och rekar upptaget (Häng upp någonting färgglatt i träden så är det mycket enklare att hitta tillbaka). Общее описание: Последнее имя трудно лестницы проход. Речь идет о 1 км после S - кривых. Это трудно понять, с лодки, но это крутой. Может быть расторгнут на левой стороне. Тем не менее, это прежде крупных игроков, которые делают невозможным, чтобы следить за левый край все время. Если rekas. Поглощения трудно понять.

Совет. Когда вы оставляете машину на въезд в страну вы идете к Valan и rekar занят (положить что-нибудь красочное на деревьях, поэтому гораздо легче найти дорогу обратно).

Gevsjöströmmarna 3.3b-5.6b cтр.68 (секция Indalsälven (Åre))

General description:
This section is 6 km long and drops 60 m. It has the character of steep, difficult passages with easier rapids intersecting. Recommended during lower water levels unless you're after som serious class V paddling. At lower water levels most passages goes down to class 4 and are doable.
The section lacks any really good playspots as it is suitable for those who are more into river running.

All the steep sections should be scouted before running. Therefore we won’t leave any detailed river descriptions.

Graderingen gäller för vattenstånd 20-45 cm på stickan i Tångböle. (ca 40-90 m3/s i Öster Noren).

Выпуск уровня воды 20-45 см полосу Tångböle. (О 40-90 m3/si Ист Noren).Dangers The first rapid Kvarnforsen has a drop of 30 m and contain a class 5-6 section that should be portaged.

How to find:
To begin with a shuttle must be placed. Go west from Åre. Turn right after 13 km towards Verdal, Norway. Go some 13 km until you reach Bodsjön. Leave a car here. Go back to the E14. Continue west for 8 km. Turn right on a road with an open beam gate. Finally turn left where there is a fork in the road. Unfortunately the excursion has to end with a bit of a canoeing across Bodsjön to get to the shuttle vehicle.

Första forsen 3.4
På vänster sida är det mest vatten och roligast. Vid högre vattenstånd bildas en ganska stor vals som kan vara lite besvärlig att ta sig igenom. I mitten finns en kant att droppa ner och på högersidan är det en kortare slide.

На левой стороне является самой воды и развлечений. При более высокой воды формируется достаточно большой выбор, который может быть немного трудно пробиться. Центральное ребро упасть и на правой стороне краткое слайда.Kvarnforsen 4.4 till 5.5-
Vid kvarnforsen delar sig forsen upp i tre olika forsar/fåror
4.4 Vänstra rännan
4.4 Mittrännan
5.5 Kvarnforsen
Hela Kvarnforsen är bara paddlad ett fåtal gånger. Grund och snabb slide som avslutas i stenig droppkant, med påföljande vals. Släggan ligger i början av kvarnforsen på höger sida och är en lite lättare rolig passage.
Mittrännan innehåller en finns slide med ett bakvatten på höger sida i mitten. Kul och teknisk på högre vattenstånd (70 – 85 m3/s). Mittrännan kan vara lite bökig att reka då bakvattnen innan forsen är små.
Vänstra fåran har i början ett 1 meter högt dropp som oftast landas i sten (ont). Om man lägger i efter droppet så är denna fåra den lättaste paddlingen av de tre fårorna. Även denna fåra behöver högre vatten för att kunna paddlas.

Kvarnforsen делится на три различных потоков / борозды

4,4 левой желоба

4,4 мой канал

Остальные 5,5 Рапидс

Всего Остальные пороги только подъехали несколько раз. Основные и быстрое скольжение, которое заканчивается на скалистом краю капли, и последующей прокатки. Hammer в левом верхнем углу пороги на правой стороне, и весело немного легче проход.

Мой канал включает слайд заводи справа в середине. Развлечения и технологии высшего уровня воды (70-85 м3 / с). Мой канал может быть немного трудный для Разведывательный когда bakvattnen до порогов малы.

Слева находится в верхней канавки 1 м перепад, который приземлился в основном в камень (зло). Если вы положите в капельно так что опасность заключается в простой детский трех борозд. Хотя эта опасность нужно больше воды для грести.

Lillfallet 4.4
Egentligen är det inte inget fall, utan en ganska vanlig fors och relativt lättpaddlad för att vara Gevsjöströmmarna. Om man simmar i slutet av lillfallet så hamnar man automatiskt i storfallets fulvals på vänster sida.

На самом деле, нет никакого дела, но относительно часто и относительно легко грести Уайтуотер быть Gevsjöströmmarna. Если вы плаваете в конце Малой так, то вы автоматически попадают в основной fulvals фал на левой стороне.Storfallet 4.6 †
Fin slide på höger sida som avslutas i en ganska snäll vals.
På väster sida avslutas sliden är en fulvals, som är både grund och mycket sugig. Här har en person dött i en forsränningsolycka.
Vid vattenstånd över 60 cm bildas en fulvals över hela älvbredden i slutet av storfallet.

Nice слайдов на правой стороне, оканчивающиеся на очень хороший выбор.

На западной стороне окончание fulvals слайдер, который является одновременно основным и очень sugig. Вот, один человек погиб в аварии рафтинг.

Уровень воды в 60 см создал fulvals через älvbredden конце основной фал.Gåshöljan 3.4
Kort, brant och rolig fors. På vänster sida slutar forsen i en ganska stor och sned våg som ger pirr i magen av g-kraften vilken följs av den smala men tubande vågen ”korkskruven”. Vi högvatten har korkskruven surfats.

Короткий, резкий и весело пороги. На левой стороне окончание пороги в довольно большой и косой волны, что дает ощущения покалывания в желудке, перегрузок, за которыми следует узкая, но tubande волна "пробка". Мы возлагаем большие пробки surfats воды винта.Vägbeskrivning:
Det mest traditionella sättet att ta sig till forsen är att fixa en nyckel till bommen. Det går dock att lägga i vid Gevsjön och åka runt för ett upptag vid Bodsjön. Det alternativet innebär många mils körning mellan ilägg och upptag samt en lång slätvattenspaddling över Bodsjön.

Проезд:

Наиболее традиционный способ добраться до порога является получить ключ к выстрелам. Тем не менее, вы можете положить в Gevsjön и в магазин примерно за один прием на Bodsjön. Этот вариант имеет много миль езды от старта и абсорбции, а также длинные плоские воды детский над Bodsjön.Ammerån (Överammer) стр. 70

Difficulty (grade) 2.2b-5.5b Season:: April-November

General description:
Great river in Östjämtland with good gradient(relatively free of calm sections...) The lower stretch (fun day trip)Överammer-Ammer is 20 km with 88 m gradient. From Skyttmon-Överammer there is a couple of interesting rapids/falls. Definitively ""Big Water"" in the spring.

How to find:
Along road 344 between Hammerdal and Hammarstrand.

Övre sträckan (Solbergsvattnet - Skyttmon) 4.5b

Allmän beskrivning:
Översta delen av Ammerån med en blandning av forsar och sel i ca en mil ner till Skyttmon, fallhöjden är ca 30 meter. Svårigheten varierar mycket med vattenståndet från lätt till svårt så se dessa graderingar som ungefärliga riktvärden. Vill man undvika långa sel kan man paddla sträckan Nötflyn - Kvarnhällan (ca 1km) och sedan sätta i vid Svartflyn och paddla ner till Prästströmmen (ca 2km). Då får man som mest rock 'n roll.

Общее описание: В верхней части Ammerån со смесью порогов и даже около миллиона до Skyttmon, высота падения составляет около 30 футов. Трудность варьируется в зависимости от уровня воды от простого к сложному, чтобы увидеть эти обновления как приближенные принципов. Если вы хотите, чтобы избежать длительного хотя вы можете весло стрейч Nötflyn - Kvarnhällan (около 1 км), а затем вставить Svartflyn и весло к священнику мощность (около 2 км). После этого вы получите н-ролл самых рок.

Faror eller risker Reka fallet nedanför Kvarnhällan, stor suuugig vals under fallet. Lyfter man över muren så går det att hitta alternativa vägar... Vid högvatten bör hela sträckan mellan Språnghällan och fallet rekas eftersom det är stenmurar vid stränderna längs större de

Опасности и риски Река случае ниже Kvarnhällan, большой suuugig прокат по этому делу. Это поднимает его на стену, поэтому можно найти альтернативные пути ... Во время прилива всем участке между Språnghällan и rekas случае, потому что это каменные стены на пляжах вдоль основных1 Nötflyn 2.2b:  Korta forssträckor ovanför och nedanför Nötflyn, eventuellt någon surfvåg/vals vid högvatten.

пороги выше и ниже Nötflyn, возможно, кто-то surfvåg / прокат во время прилива.2 Språnghällan 3.4b:    Fin våg på vänster sida och ett antal valsar som går över hela ån vid högvatten precis vid parkeringen. Ca 200 meter nedanför dessa så kommer en klack/fall som på vänster sida pressar upp mot muren. Höger sida är grundare. Efter detta är det kontinuerlig fors utan speciella lekställen hela vägen ner till Kvarnhällan.

Nice волны на левой стороне, а количество роликов, которые выходят на реку во время прилива рядом с автостоянкой. Около 200 метров ниже их, а затем пятки / случаях на левой стороне прессы к стене. Правой стороны учредителя. После это непрерывный поток без специального lekställen все, вплоть до Kvarnhällan.3 Kvarnhällan 4.5b:  Näst sista chansen att ta iland innan fallet är på vänster sida vid vindskyddet där muren börjar, sista chansen kommer hundra meter ner då muren viker in ett par meter på vänster sida. Fallet är ca tre meter högt och har en rejält sugig vals i landningen. Vi har inte kört fallet utan lyft över muren och paddlat runt det. Nedanför fallet följer ett antal mindre lätta forsar samt ett par längre sel.

Предпоследний шанс принять на берег до передачи дела на левой стороне, на лобовом стекле, где стена начинается последний шанс будет 100 метров, когда стена превращается в несколько метров по левой стороне. Случае составляет около 3 метров и имеет значительно sugig выбор посадки. Мы не бежать, не поднимая случае через стену и весло вокруг него. Ниже приведены некоторые дело сложнее пороги и два длинных SEL.4 Svartflyn 3.3b:    Deltaliknande sträcka med en massa småöar och olika kanaler, syns väl från vägen. Till vänster om muren i mitten av den första delen är det en liten timmerbröt kvar från flottningen, går att undvika. På höger sida finns en rätt fin vals. Nedanför parkeringen och vindskyddet på vänster sida finns två fina valsar vid högre vattenstånd, dessa brukar försvinna vid lägre vatten.

Delta-как раздел с кучей мелких островов и каналов, хорошо видна с дороги. Слева от стены в середине первой части малых часов после вспышки остается плавающим, можно избежать. На правой стороне является правом, тонкую проволоку. Ниже стоянки и ветровое стекло с левой стороны два хороших рулонов на более высоких уровнях воды, они исчезают при более низких воды.

5 Prästströmmen 4.4b:    Vid bron över Ammerån i Skyttmon ligger Prästströmmen med två fåror. Den vänstra är lite lättare med korta slides, ca klass 3.
Den högra lite stökigare dock med fina surfvågor och valsar. Större stoppvåg/vals på slutet. ca klass 4 i vårflod.

На мосту через Ammerån Skyttmon пастор поток с двумя пазами. Слева немного легче с коротким слайдов, около 3 класса.

Право хаос немного, однако, с большой волны, серфинг и роликов. Большие stoppvåg / вальс в конце. около 4 класса в весеннее половодье.Övre sträckan (Skyttmon-Överammer ) 4.4b

General description:
Nice big water run.

Dangers Nasty keeper hydraulic at the end of Flyforsen.
1 Borgforsen:  Class 3+ - 4, very nice with a 2-2,5 m fall to the right at the end. To the left there's a big stopper.


2 Slagströmmen:  Class 2-3-paddling

3 Flyforsen:  Class 3-4, Narrow canyon with a slide that ends in a keeper.The lower section (Överammer - Ammer) 4.3b

General description:
The lower section between Överammer and Ammer invites to nice paddling, with several relatively large rapids.

Dangers Scout Skrattlandsforsen and Olsforsen1 Röringsforsen:  Röringsforsen class 3 - 4, two forks, the right fork has a surprisingly good playhole at the beginning. The left fork is shallow, so go right!

2 Krokforsen:  Class 3 - 4, To holes to the left(easy to avoid). One at the beginning and one at the end (nice playhole).
A little gnarly to the right so keep o the middle if you want a smooth ride. Big waves at the end.

2


3 Grundforsen:  Class 2-3, Some waves and some rocks to splat.

4 Skrattlandsforsen:  Class 3 - 4, two holes to the right at the beginning of the rapid (too shallow for playing but easy to avoid) . Nice surf waves after the dogleg right.

5 Olsforsen:  Class 4- - ? Brutal inferno at flood with a huge hole in the middle, at normal (lower) levels its a very nice canyon run drops holes and waves.

5

6 Lövleforsen:  Class 3, short rapid with some waves.

Enan  4.4b-5.5b стр. 68

Säsong:
Maj – Oktober


Boende:
Enaforsholm, Storulvån eller hos någon av de Årepaddlare du garanterat får med dig på turen.

(Размещение: Enafors Холм, Storulvån или любого из Årepaddlare вы гарантированно получите вы в туре.)Allmän beskrivning:
Åres bästa creek! Sylälven avvattnar Sylmassivet och när den rinner runt Snasahögarna byter den namn till Enan. Enan bildar tillsammans med Handölan och en massa andra mindre vattendrag Indalsälven. Sylälven är när detta skrivs fortfarande okörd. Lars Larsson och jag själv var dock våren 2009 de första att paddla Nedre Enan och där fick vi oss en upplevelse som får majoriteten av alla andra forsturer att blekna... Nåväl. Turen inleds med en klassisk Park ´n Yak. Parkera bilen vid Rundhögen och börja Yaka direkt upp längs vägen mot Blåhammaren. Efter 3km når ni Enan vid en hängbro. Där finns det även ett dass vilket kan vara lämpligt att nyttja medans tid är. Forsarna börjar efter bara några hundra meter och karaktären är fantastisk. Stora hällar, block och ofta ganska branta älvbrinkar ger fantastiskt fin och tekniskt rolig paddling. Efter några minuter når ni dagens höjdpunkt: Sveriges cleanaste vattenfall! Uppskattningsvis 5-6m högt och helt vertikalt. Yeeehaaa!!! Sedan fortsätter den med ett gäng forsar av olika längd och slag, de flesta i klass IV-V innan det lugnar sig med en eller två lättare forsar och vips så är ni vid vägbron (E14) och upptaget. Ni har nu fått uppleva det bästa av det bästa, Åres svar på Hjalmar i Örebro eller Kjell Lönnå på berget i Sundsvall. En tur på Enan firas lämpligen på Black Sheep med burgare och några kalla Starobrno innan ni skickar in adressändringen och flyttar till Jämtland för gott. Herregud, vad mer kan man begära!
(Общее описание: лучший крик Åre'S! Sylälven умов Sylmassivet и когда он бегает Snasahögarna изменить название Кенан. Кенан, вместе с Handölan и многие другие малые потоки Indalsälven. Sylälven это время написания ключевых слов еще С. Ларс Ларссон и сама была весна 2009 года, первый манипулятор Нижнего Enana и где мы получили нами опыт, который может быть большинство всех других рек поездки Fade ... Ну. Тур начинается с п классический парк "Як. Автомобиль необходимо поставить на круглый курган и начать непосредственное Яка вверх по дороге к Blåhammaren. После 3 км вы достигаете Enana на висячий мост. Существует также Снаружи которое полезно использовать пока есть время. Рапидс начаться только после нескольких сотен метров, а природа просто фантастика. Большие плиты, блоки, и часто довольно крутой берег реки предоставляет фантастические развлечения и технические детский. Через несколько минут вы достигнете высокой точке сегодня: чистая популярным водопадом Швеции! По оценкам, 5-6м высокий и совершенно вертикальной. Yeeehaaa! Затем перейдите на с букетом пороги различных длин и типов, большинство из класса IV-V до успокаивает себя с одним или двумя более пороги и VIP-Так вы на автодорожный мост (E14) и занят. Вы уже испытывали лучшие из лучших, в ответ на Яльмар в Эребру или Kjell Lönnå на горе Сундсвалль. Поездка в Enana отмечаться на надлежащем Black Sheep с гамбургерами и несколько холодных Starobrno, прежде чем представить изменении адреса и перехода к Jämtland навсегда. Боже мой, что еще можно спросить!)

Vägbeskrivning:
Åk till Enafors och fortsätt västerut tills Enan rinner under E14 från vänster. Här är upptaget. Åk vidare till Rundhögen och parkera vid bommen. Sela på i glädje, 3km lätt Yaking väntar. Har ni bara en bil så är det inga problem att gå från upptaget till parkeringen vid Rundhögen.

(Направления: Перейти к Enafors и продолжить на запад до Enana работает в E14 с левой стороны. Это занят. Перейти на круглый курган и парк в ворота. Села на радости, 3км легкий Yaking ожидания. У вас есть только один автомобиль, так что никаких проблем с ходьбы от оживленной стоянке на круглый курган.)Gimån 2.2b-4.4b стр. 70

Säsong: Maj-November Bäst Maj-Juni

Gimån är en ren skogsälv och Ljungans största tillflöde. Tillsammans med Ammerån en av våra fåtaliga kalkströmmar. Gimån har sitt utlopp från Revsundssjön och rinner sedan ca. 170 km innan den når Ljungan. Avrinningsområdet är 4370 km2. Gimån är en gammal flottarälv med många fina omgivningar och populär fiskeälv.Общее описание:

Gimån чистый лес и Ljungan крупнейших притоков. Вместе с Ammerån одного из наших немногих мел потоки. Gimån имеет свой выход из озера Revsund и бегать. 170 км, прежде чем попасть Ljungan. Водосборной площади является 4370 км2. Gimån старый flottarälv со множеством прекрасных окрестностях и популярных fiskeälv.Aktuellt flöde » http://195.84.98.120/vattenf2.asp
titta på Ljungan och Idsjön. 30-40m3 är bra (40m3 är riktigt högt, men bra).

смотреть Ljungan и Idsjön. 30-40m3 хорошее (40m3 очень высока, но хорошо).Vägbeskrivning:
Se respektive fors nedan.

Проезд: См. соответствующие пороги ниже.

Gimdalen - Albacken 4.4b

Allmän beskrivning:
Heldagstur (ca 30 km mkt slätvatten!!) med tretton "småforsar" och några REJÄLA sel att ta sig över. Allt från vågor, valsar och fall. Dock inte särskilt simvänligt då det kan vara grunt och vasst (gammal flottarälv).

Vill man kan man korta ner turen betydligt genom att köra vissa kortare partier för att undvika de stora selen. Bäst är att paddla från Storselforsen till Nyängesforsen då får man med det mesta men har kortat turen till ca 16 km.


Om man vill paddla fors hellre än slätvatten rekommenderas att Park'n Hucka Getingforsen samt sista forsen nere vid Albacken vilka är de största forsarna ( klass 3+/4) Eller
köra de fyra sista kilometrarna från Getingforsen ner till Albacken alt Nyängsforsen för slippa sista stora sel'et.

Storselforsen har vågen som beskrivs nedan men också en lite svårare passage (III+) ett par hundra meter nedströms. Mest action är det på vänstersidan, det är enkelt att reka från ön som bildas i mitten då älven delar sig i tre fåror.

Efter Storselforsen kommer Abborselforsen som har ett roligt vågtåg på högersidan(II+).
Rotselforsen följer sedan med en ö i mitten och en gammal bro/dammbyggnad ut till ön. Lättast är att köra på öns högra sidan men under bron finns två öppningar som går att köra. Forsen fortsätter sedan med en enkel men rolig sträcka med vågor och många fina bakvatten. Hucksjöforsen följer därefter och den är en av de svårare forsarna (III+). En flottningsdamm går över hela älven och på den vänstra sidan är det två öppningar där man kan köra. Reka från dammen/bron. Efter detta kommer Täckelsjöforsen (IV) som kördes för första gången av David Levrén & Pelle Nyberg 2010. Vi körde högerfåran där det är ett ca 20 m brett dropp på ett par meter följt av en kanalliknande fors med två valsar på sidorna. Reka på högersidan. Getingforsen följer på detta med ett par olika fåror att välja bland. Del två av Getingforsen har en lite trixigare linje till vänster och en enkel grund linje till höger. (III). Nyängesforsen avslutar turen(II) och här finns en fin lägerplats på högersidan. Observera att det är långa sel mellan alla forsar.

Общее описание:

Полный день тура (около 30 км MKT простой воды!) С 13 'småforsar и радикальные Сель на кресте. Все, начиная от волн, ролики и дел. Тем не менее, никаких особых simvänligt, когда она может быть мелкие и острые (старый flottarälv). Будем ли мы можем сократить поездки значительно, выполнив некоторые короткие партии, чтобы избежать основных селена. Лучше всего с веслом Storselforsen к Nyängesforsen, когда вы с большинством вещей, но сократил тура около 16 км. Если вы хотите весло пороги, а не гладкой воде рекомендуется Гек Park'n Wasp порогов и водопадов в конце Albacken которая является крупнейшим пороги (класс 3 + / 4) или диск окончательного 4 км от Wasp порогов до Albacken альт Nyängsforsen, чтобы избежать последнего крупного sel'et. Storselforsen волны, описанные ниже, но немного сложнее, чем переход (III +) в нескольких сотнях метров ниже по течению. Большинство действий по левую сторону, легко Разведывательный острове, образованном в середине, где река разделяется на три борозды.

После Storselforsen будет Abborselforsen с весело vågtåg на правой стороне (II +).

Rotselforsen следуйте с островом посредине, а старый мост / плотины на острове. Проще всего запустить правой части острова и ниже моста два отверстия, которые могут быть запущены. Пороги затем продолжить с простым, но весело маршрут с волнами, и многие прекрасные заводи. Hucksjöforsen следовать, а затем это один из наиболее сложных порогов (III +). Плавающей пыль идет все через реку, и на левой стороне два отверстия, где вы можете управлять. Река от плотины / на мосту. После этого будет Täckelsjöforsen (IV), которая была запущена в первый раз Дэвид Печень и Pelle 2010-Найберг Мы поехали прямо паз, где она составляет примерно 20 м в ширину капля в нескольких метрах затем аналогичный канал поток с двумя роликами, по бокам. Река на правой стороне. Wasp пороги следовать этому с двумя различными канавки на выбор. Часть 2 из Wasp пороги Тион бит Trixi линии слева и одну линию землю с правой стороны. (III). Nyängesforsen заключает тур (II), и это хорошее место для лагеря на правом боку. Следует отметить, что Существуют давно, хотя все пороги.Vägbeskrivning:
Från S-vall: åk till Albacken (ca 10 mil) via Kovland, Holm, alt Stöde/Torpshammar, ta Vä i Sörbygden. Lämpligt att lämna skyttel vid bron i Albacken. Alt 3mil: Ta er vidare i riktning Bräcke. Sväng av Hö mot Gimdalen efter nån mil. (Vid Bron över Gimån =put in för 3milsturen) Alt 16km: Åk tillbaka till skylt vänster mot Storåsen och Hucksjöåsen. Alt 4km/Park'n Huck: För endast paddling av Geting- Nyängsforsen, - sväng av första höger efter passering av bron i Albacken. Liten skylt "Nyängsforsen" (=take out) en bit upp efter grusvägen, fortsätt upp några km till liten skylt "Getingforsen" (=Put in) TIPS: Ha med en bra karta!!!

Проезд:

От S-лей: Albacken на сайте (около 10 млн.) по Kovland, Холм, альт поддержки / Torpshammar, поверните налево в Sörbygden. Целесообразным оставить трансфер на мосту в Albacken. Функции 3mil: Как вы дальше в направлении Bräcke. Включите Ай V Gimdalen после кто-то мил. (На мосту через Gimån = положить модуль для 3milsturen) 16 км Функции: Вернитесь к пластине с левой Гранд-Ридж и Hucksjöåsen. п Функции 4km/Park Гек: только детский Wasp-Nyängsforsen, - первая очередь сразу после пересечения моста в Albacken. Малый пластины Nyängsforsen (= вывезти) бит до гравийной дороге, подниматься в нескольких километрах к небольшой пластины Wasp-Рапидс (= Пут-ин) СОВЕТ: Есть хорошая карта!Gaustaälven (Stekkenjokk) 4.4b-6.6c стр. 80

Säsong:
Juni-sept

Allmän beskrivning:
Det här är creeking när det är som roligast. Hela sträckan är ca 2,5 mil och följer till stor del vägen. Älven börjar i en sjö ca 5 km från vägen, den sträckan har jag ingen beskrivning på(eftersom vi inte orkat bära). Det kan vara smart att dela upp paddlingen i etapper.

Vissa drop har jag kanske missat men ta hur som helst upp och reka allt. Vi har paddlat i både högt och lågt vattenstånd och båda funkar bra, det blir dock mycket svårare i högt. Vid regn kan nivån stiga mycket snabbt.

(Общее описание: Это creeking на его самым веселым. Весь маршрут составляет около 2,5 млн. и в основном следует по маршруту. Река начинается в озере около 5 км от трассы, маршрут у меня нет описания на (потому что мы вовсе не сухие). Это может быть умным, чтобы разделить детскую в несколько этапов. Некоторые капли, я бы пропустил, но в любом случае принять и река все. Мы ездили в высокие и низкие уровни воды, и как хорошо работает, то становится очень трудно в высокие. При интенсивности дождя может расти очень быстро.)

http://www.youtube.com/watch?v=pekmyd7Jc88Vägbeskrivning:
3 mil efter klimpfjäll mot länsgränsen Västerbotten/Jämtland. Kör tills du kommer till en fjällräddningskoja med ett stort rött kors på. På höger sida ser du älven.

(Направления: 3 млн. за Klimpfjäll уезда граница Västerbotten / Jämtland. Drive пока не пришли к Горному повеселиться с большим красным крестом на нем. На правой стороне вы увидите реки.)Etapp 1 5.6b

Allmän beskrivning:
Etapp 1
Från översta dropet man ser från vägen tills man kommer ner till vägen.

(Общее описание: Этап 1 Сверху dropet видишь с дороги, пока не пришли к дороге.)1 Dropp:  Enkelt 1.5 m drop (Легкий 1,5 м дроп)

2 Passagen:  Trång passage håll höger på tungan. (Абзац 2: узкий проход правым языка)

3 Fångstgropen:  Fångstgropen, två skruvade valsar ner i ett 4 m drop
vattnet pushar mot undercut på vänster sida. (Catch яму, два винта, скатывается в 4 м капли воды упираясь подорвана на левой стороне)

4 Trippeldroppet:  Tre mindre drop i rad. (три маленьких дропа лодряд.)

5 Lämmeldroppet:  Lämmeldropet, först ett mindre drop ner i en pool akta valsen till vänster. Paddla sen mitt eller vänstersida ner i ett 5 m slidedrop. Det är en dryg undercut till vänster (5 Lämmeldroppet: Lämmeldropet, лишь маленькая капля в роликах бассейна охранник ушел. Лопасть позднего средневековья или влево вниз, в 5 м падение слайдов. Это хорошее подорвать левый)

6 Dogleg:  Håll vänster (Держитесь левой 6 резкое искривление)

7 Dropp:  Boofdrop 2m

8 Sliden:  Grund stenslide (каменистый слайд)

Etapp 2 5.6b

Allmän beskrivning:
Till samens hus(vägbommen).Ni ser vägen till vänster. (Описание: samens дома (vägbommen). Появится до упора влево.)

1 Flipperrännan:  3 slidedrop på rad där samtliga går ner i valsar som man måsta puncha sig igenom. (Авто-капля в строке, в которой все идет в роликах, которые должны пробить.)

2 Tre slides:  3 mindre slidedrop. (3 меньшие Авто-капля)

3 Stendroppet:  Köttigt stendrop 4-5 m håll vänster akta stenen i mitten. (Мясистые каменные капли 4-5 м. держать левую гвардии камень в центре.)

4 Lilla stendroppet:  Litet stendrop. (Маленькая капля камень)

5 Scarface:  Smalt drop med stenar som sticker ut i ansiktshöjd. (Узкий падение с камнями торчали головы высоте)

6 Nr 6:  Dubbel drop med svår entery 6-7 m, just innan bron. (Двухместные капли с серьезными entery 6-7 м, перед мостом)

7 Nr 7:  Skön paddling genom canyon. (Детский через красивое ущелье.)

8 dropp:  Lätt 2m drop (Легкий 2м дроп)

9 Nr 9:  4-1-4, två 4-5 m pooldrop. (4-1-4, два 4-5 м. Пулл-дроп.)

10 Spödroppet:  Spödropet, 4 m drop, på höger sida en slide ner i en vals
på vänster sida 2 boofdrop. (Spödropet, 4 м капли, на правой стороне скользить проволоки на левой стороне 2 boofdrop)

11 Nr 11:  3 mindre drop i rad. (3 маленькая капля в строку.)

12 Nr 12:  Litet boofdrop

13 Nr 13:  Canyonfall, 3 vattenslidedrop vid mycket vatten 2 stora valsar längst ner.Efter några minuter paddling är ni nere vid vägen (Каньон осень, 3 водные горки падение в воду 2 больших рулонов на ner.Efter несколько минут Вы детский вниз по дороге)

Etapp 3 5.6c

Allmän beskrivning:
Ner till sjön Leipikvattnet. (Описание: до озера Leipikvattnet.)

1 Nr 1:  Ännu ett boofdrop (Еще boofdrop)

2 Nr 2:  Tight drop mellan klippor. (Tight каплю между скал)

3 2 mindre drop:  2 mindre drop 1-2m (2 меньшей капли 1-2М)

4 Gaustafallet:  Gaustafallet, massivt dubbeldrop 4m+8m mycket sketchy. På höger sida går vattnet ner i en jättegryta som man nog inte tar sig ur. Efter Gaustafallet är en djup canyon med 2 svåra drop.Det funkar att ta upp och bära runt canyonen. (Gaustafallet твердое двойное падение-4М 8 м весьма поверхностна. На правой стороне воды опускается в выбоину, что вы, вероятно, не вывезти. После Gaustafallet глубокий каньон с 2 жестких drop.Det работы подобрать и носить в каньон.)

5 Tjocktarmen:  Ett 2 m drop ner mellan två stenar undercuts på båda sidor. (2 метра выпадающем между двумя породами подрывает с обеих сторон.)

6 Ändtarmen:  Tight svårt slidedrop med stenar som sticker ut i
ansiktshöjd. (Tight жесткий падение слайдов с камнями торчали головы высоте.)

7 Nr 7:  Coolt slidedrop, paddla på tungan och flyg över vågen i mitten, puncha sen igenom en stor snedvåg. Vid högre vatten blir det fina lekvågor efter dropet. (Cool Slide капли, весла на языке и в воздухе над волной в середине, а затем пробить большую snedvåg. При более высокой воде, он будет хорошо lekvågor после dropet.)

8 Nr 8:  2 vattenslidedrop som går ner i valsar. (2 водные горки каплей, которая спускается в баллонах)

9 Nr 9:  Lång slide med endel stora valsar. (Длинные слайдов доли больших валиков)

10 Nr 10:  1m boofdrop

11 Nr 11:  4m v-format drop som kan utdela massor med spö! Undercut på vänster sida. (4м V-образный капля, которая может присудить судьбу с стержень! Подрезанной на левой стороне.)

12 Nr 12:  Liten slide

13 Nr 13:  Slide ner i en 90 graders sväng. (Авто-вниз 90 градусов.)

14 Grand finale:  Grand finale, 250 m med slides och drop, avslutas med en
vals under bilbron och du är framme i Leipikvattnet.
JIHAAA känner ni hur adrenalinet pumpar =). (Grand Finale, 250m с горками и капли, заканчивая роликом в связи с низким мостом, и вы там, в Leipikvattnet. JIHAAA вы знаете, как адреналин насосов =).

Если воды многоÖvre Ljusnan (Funäsdalen) 2.1b-4.3b стр.68 – неинтересно со спутника…

Старт WGS 84 - decimal:62.68967, 12.41029 Финиш WGS 84 - decimal:62.62017, 12.46925

Säsong:
Maj – okt

Allmän beskrivning:
Varierande paddling med mindre dropp och slides. Kanonkul vid högvatten - bergochdalbana. I lågvatten skrapar man mest sten.
Rinner delvis genom en kanjon. Klart, iskallt vatten. Stiger väldigt fort vid regn och sjunker undan lika fort. Reka noga innan varje fors. Allt går dock att paddla baklänges. Creekingbåt rekommenderas i vårflod.
Sträckan kräver mycket vatten för att vara kul. Kolla med Kalle, tel. 070-363 13 31.
(Общее описание: Различные детский с малой капле и слайды. Kanonkul во время прилива - американские горки. В странах с низким царапины волна основной камень. Rinner частично через каньон. Открытый, холодная вода. Расти очень быстро в дождь и падает так же быстро. Реке, прежде чем каждого потока. Все идет к весло в обратном направлении. Creekingbåt рекомендовано в весенних паводков. Стрейч требует большого количества воды будет весело. Отъезд Дональд, тел. 070-363 13 31. )

Vägbeskrivning:
Isättning sker bäst vid crossbanan mellan Bruksvallarna och Ramundberget, c:a 1.5 mil från Funäsdalen. Vid högvatten kan man sätta i vid rakan innan Ramundberget, och därmed få ytterligare 30 minuters paddling.
Lämplig upptagningsplats är 200 meter nedströms parkeringen vid ICA Stigmyhrs.
Turen tar c:a 45 minuter.

(Направления: вставка лучше всего работает на кресте между бананом и Bruksvallarna Ramundberget, около 1,5 млн. из Funasdalen. Во время прилива можно ввозить на территорию прямо перед Ramundberget, и таким образом получить дополнительные 30 минут в детский. Подходящее место фиксации 200 метрах ниже по течению от стоянки МКА Stigmyhrs. Поездка занимает около 45 минут.)Bakvattsån 2.2b-5.5b стр. 75

Финиш WGS 84 - decimal:63.90425, 14.21309 старт WGS 84 - decimal:63.85907, 14.09948

 Säsong:


Maj-Juni + vid regn.

Allmän beskrivning:
Bakvattsån rinner mellan sjöarna Stor-Bakvattnet och Häggsjön och är ca 10km lång. Första halvan består av klass I-II paddling med en klass V fors. Andra halvan från Björnrun är betydligt brantare och om du är ute efter en klass III-IV tur så är det här du börjar. Vill du ha en glassig uppvärming så kan du förslagsvis äta lunch vid Björnrun. Bakvattsån paddlades för första gången våren 2008 och alla forsar på den nedre sträckan kördes. Bitvis faller Bakvattsån brant ner genom björkskogen och erbjuder fin creeking med mycket drops och slides. First descent 2008 av Jon Larsson, Marcus Junkka, Per Bixo, Linda Megner, Håkan Mattsson, Jonas Leissner, Oljan samt David Levrén.

Общее описание:

Bakvattsån течет между Великих озер и Bakvattnet Hägg моря и приблизительно в 10 км длиной. Первая часть состоит из манипулятора класса I-II класса с порогами V. Во второй половине Björnrun гораздо круче, а если вы ищете для класса III-IV, то это, где вы начинаете. Хочешь мороженого отопления так что вы можете пообедать в Björnrun предложение. Bakvattsån подъехали в первый раз весной 2008 года, и все пороги на голени был запущен. Битовые Bakvattsån резкое падение вниз через березовые леса и предлагает очень хороший creeking капель и слайдами. Первый спуск 2008 Джон Ларссон, Маркус Junkka Пер bixo, Линда Megner, Hakan Mattsson, Йонас Лейснер, нефти и Дэвид Livers.Vägbeskrivning:
Sväng av väg 340 upp mot Bakvattnet ca en mil söder om Rötviken. Parkera en bil där väg 340 går över Bakvattsån. Kolla vattenståndet! Om forsarna under bron ser bra ut så är det "good to go". Kör upp längs ån till Björnrun eller hela vägen upp tills du är nästan framme vid sjön Lill-Bakvattnet. Där passerar vägen över ån igen och ger ett lämpligt ilägg. Ringer ni Oljan innan ni lägger i så hinner han ansluta vid Björnrun.

Проезд:

Сверните на дорогу 340 до примерно 1 млн. югу от Bakvattnet Rötvikens. Парк автомобилей, где дорога переходит 340 Bakvattsån. Проверить уровень воды! Если порог под мостом выглядит хорошо, это "хорошо идти. Драйв вдоль реки Björnrun и всю дорогу до этого, почти на берегу озера Лилл-Bakvattnet. Там, где дорога пересекает реку снова и дать подходящее устройство подачи. Будете ли вы назвать нефти, прежде чем положить в так у него есть время, чтобы присоединиться к Björnrun.Dammån  2.2b-4.4b стр. 69

Allmän beskrivning:
Körs i regel bara på vårflod i maj och juni. Hela Dammån är 3,5 mil lång och faller 270 m. Allting är körbart men det ligger ett längre sel på mitten. Grad 1 - 4.
Normalt delar man upp sträckan och paddlar bara valda bitar. Dammån är ett typiskt utförspaddlarvatten utan givna lekplatser.
Общее описание:

Работает как правило, только на весеннее половодье в мае и июне. Всего Дамман составляет 3,5 млн. долго и 270 м кажется, все это исполняемый, но это долго-Сель в середине. Оценка 1 - 4.

Обычно маршрут делится и весла выбранный бит. Дамман является типичным весла из воды, но оставил площадки.

Vägbeskrivning:
Åk 25 km öster om Åre. Tag höger mot Svenstavik. Åk 14 km, tag höger mot Dammåns camping. Åk 4 km och ställ gå i land bil vid campingen.
Åk ej över bron vid campingen utan fortsätt åt samma håll. Tag höger i nästa korsning mot Bydalen. Stanna vid bron över Dammån och lägg i.
Detta kan också fungera som upptag om ni paddlar forsar uppströms. Ska ni paddla forsen längst upp fortsätt upp till Bydalen. De 4 sista km följer Dammån vägen och ni har utmärkta möjligheter att rekognosera forsen.

Проезд:

Драйв 25 км к востоку от Åre. Принять право на Svenstavik. Драйв 14 км и повернуть направо в сторону лагеря Дамманн. Путешествия 4 км и установите автомобиль на въезд в страну в палаточном лагере. Перейдите через мост не в лагере, но продолжает в том же направлении. Поверните направо на следующем перекрестке к Bydalen. Остановка на мосту через Дамман и вставил Это также может служить в качестве приема, если затвор вверх пороги. Собираетесь ли вы весло порогов в верхней продолжается до Bydalen. Последнее в 4 км от Дамман дороги и у вас есть прекрасные возможности для разведки порогов.Gräftån 3.3a-5.5a стр. 69

Säsong: Vår eller regn

Boende:
Tält eller kolla Dammåns Camping

Allmän beskrivning:
Gräftån är en relativt liten å som rinner från Oviksfjällen ner förbi Gräftåvallen och senare ut i Dammån. Vi paddlade den efter häftigt regnande i september. Funkar alltså på vårflod och vid regn. Riktigt bra creek som innehåller såväl teknisk paddling som fina vertikala fall på 3-4 meter. Några svårare forsar finns så håll koll som vanligt. Ett fall är troligen ofarbart och det kommer mot slutet av turen.

Turen börjar högst upp i Gräftåvallens stugby. Vägen går till slut över Gräftån, eller åtminstone ett biflöde till Gräftån, Precis vid bron är det ganska stenigt men 100m nedströms kan man börja paddla. Turen börjar med lugn klass II paddling, fint! Efter ett tag dyker det upp en brantare passage, reka på höger. Det går bra att köra två små dropp men sedan blocketar en stor stock hela älvfåran. Tag upp där och kolla in forsen "Pinball Wizard" som än så länge är opaddlad. Efter den följer Pinball falls som går bra att köra, oftast sker det på högersidan, observera dock en rejäl under cut efter fallet på vänstersidan. Älven delar sig sedan och högersidan erbuder ett roligt dropp bara en meter högt i en smal passage.

Efter detta följer några kilometers fortsatt rolig klass III creeking med inslag av IV:a forsar innan ni passerar under vägbron där ni antagligen kollade vattenståndet innan ni började paddla. Här får man ta det lite lugnt och kolla efter bakvatten för strax efter bron kommer ett 3 meters fall, helt vertikalt. Körs på vänstersidan då det är mycket grunt i landningen på höger. Efter fallet ökar svårighetsgraden något framförallt för att det ligger stockar i vattnet på olika ställen. Dessa är dock ofta enkla att se men se till att ni håller koll framåt och har bakvatten att stanna i inom räckhåll. En brant smal fors rekas bäst på högersidan. Denna är endast körd en gång hittills (juli 09) av Marcus Junkka och döptes självklart till Junk Food. Turen fortsätter och nästa större fors är ett 4-5m högt fall "Stockfallet" pga av att det ligger en stor stock över fallet som man paddlar under. Fallet kommer lite överraskande efter en S-kurva så se till att stanna i tid. Efter Stockfallet är det bara en större fors kvar, ett ca 8m högt fall med grund landning. En bärning fram tills motsatsen bevisas. Efter detta följer klass I paddling ner till sista klass II forsen "Thörn Over" och ni är nere vid upptaget vid Fjällsågen. Upptaget är lätt att hitta då ni parkerar precis vid en liten bro över Gräftån.

Gräftån är en superbra creek och är man bara stabil på klass IV så kan man köra denna utan guide. Har man med sig någon som kan ån så är den utmärkt även för klass III paddlare. Se till att paddla Gräftån!


Общее описание:

Gräftån является относительно небольшой поток, который течет мимо Oviksfjällen Gräftåvallen, а затем в Дамман. Мы подъехали после обильных дождей в сентябре. Работы затем в весенних паводков и дождей. Действительно хороший ручей, содержащие как технические, как детский тонкой вертикальной случаях 3-4 метров. Некоторые пороги труднее следить, как обычно. Одно дело, вероятно, ofarbart, и она будет до конца тура.

Экскурсия начинается в верхней части коттеджей Gräftåvallen. Дорога идет до конца Gräftån или, по крайней мере притока Gräftån, как раз у моста, вполне скалистый, но 100 м вниз по течению, мы сможем начать весло. Экскурсия начинается с тихим каноэ класса II, здорово! Через некоторое время всплывает крутой путь, Разведывательный справа. Это нормально запустить два малых капельного а затем заблокировать большое бревно поперек русла реки. Возьми там и проверить порог 'Pinball Wizard ", которая до сих пор является opaddlad. После падения следующим Pinball это нормально запустить, как правило, происходит на правой стороне, к сведению, однако, здоровенный сократить в случае с левой стороны. Река делит и правой erbuder весело снизившись лишь 3 футов в узком коридоре.

После этого несколько километров весело класса III creeking с элементами IV: пороги перед пройдет под автомобильный мост, где вы, вероятно, наблюдали уровня воды до начала грести. Здесь вы можете легко и искать белого воды сразу после моста, 3 метра событие, полностью вертикально. Езда по левой стороне, то это очень мелком месте посадки справа. После этого случая увеличивается тяжесть того или иного запасов, которые находятся в воде в разных местах. Они часто Легко видеть, но убедитесь, что вам следить вперед и вынуждены оставаться в заводи в пределах досягаемости. Крутой узкой rekas лучших порогов на правой стороне. Это только один раз запустить до сих пор (июль 2009) Маркус Junkka и переименован очевидно Junk Food. Тур продолжается следующем основных порогов и 4-5м высокий случае фондовых дело "из-за этого существует большой журнала по этому делу, как вы за весла. Случае это немного удивительно для S-кривой, так что не забудьте вовремя остановиться. После акции случае только один остальные крупные пороги, один около 8 м высотой дела в связи с посадкой. Отмены или пока не доказано обратное. За ними следуют сорт детский вплоть до конца класса порогов II 'Торн Over', и вы упали на оживленном на лесопилке горы. Занят легко найти, когда вы припарковали прямо небольшой мост через Gräftån.


Gräftån супер-Крик и только устойчива в классе IV поэтому вы можете запускать без проводника. Привез кто-то к реке, поэтому он отлично подходит для гребцов класса III. Убедитесь, что затвор Gräftån!

Vägbeskrivning:
Åk mot Gräftåvallen, parkera en bil vid upptaget där grusvägen passerar över ån vid en gammal kvarn eller såg? (Fjällsågen) Kör vidare upp mot Gräftån och parkera längst ner mot ån i stugbyn. Kolla på en karta så förstår du.

Проезд:

Перейти к Gräftåvallen, парк автомобилей на дороге, где заняты гравийной переходит через реку на старой мельнице или видел? (Сомилл гора) Выполнить до Gräftån и парк на дне реки в дачном поселке. Посмотрите на карту и вы поймете, ...


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница