Общи разпоредбистраница34/36
Дата01.05.2016
Размер6.64 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
Чл. 108

Автоматично затваряне вентилите на резервоарите

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на ОбщносттаЧл. 109, ал. 1

Резервоари за гориво не могат да се разполагат преди таранната преградаНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2029 г.

Чл. 109, ал. 2

Резервоари за гориво и техните фитинги не могат да се разполагат над двигатели или изпускателни тръби

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2029 г. Дотогава безопасното изливане на горивата следва да се осигурява с подходящи устройства

Чл. 110, ал. 2 - 4

Монтаж и мерки на тръбопроводите за проветряване и изпускателните тръбиНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2024 г.

Чл. 111

Бързо затварящ се клапан на резервоа ра, управляван от палубата, дори ако въпросните помещения са затворени

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на удостоверение на Общността след 01.01.2029 г.Чл. 113, ал. 2

Уредите за измерване вместимостта да могат да се четат до равнището на максимално напълване

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2024 г.

Чл. 135, ал. 2

Контрол на равнището на напълване не само за основните двигатели, а също и за другите двигатели, необходими за безопасна експлоатация на кораба

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2029 г.Чл. 118 - 123

Съхранение на смазочно масло, тръбопроводи и принадлежности

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.Чл. 111

Съхранение на масла, използвани в силови трансмисии, системи за управление и задвижване и отопление, тръбопроводи и принадлежности

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.

Чл. 128, ал. 3

Обикновено спирателно устройство не е достатъчно за свързване на местата за баласт с дренажните тръбопроводи на трюмовете, които могат да приемат баласт

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2024 г.

и чл. 129Чл. 130

Измервателни устройства в трюмовете

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2024 г.

Чл. 133, ал. 1 - 2

Съоръжения за събиране на маслена вода и съхранение на отработени маслаНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2024 г.

Чл. 135, ал. 2

Ограничение за емисиите от 65 dB(A) при неподвижни плавателни съдовеНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общност-та, извършено след 30 декември 2029 г.Глава осмаЧл. 136, ал. 2

Съответни документи, които се представят на контролния органНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.

Чл. 137, т. 2

Схемите на превключванията за главното разпределително табло, аварийното разпределително табло и разпределителния щит да се съхраняват на борда

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2024 г.Чл. 138, ал. 1

Температури на средата вътре и на палубатаНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2024 г.

Чл. 139

Системи за електрозахранване

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2024 г.

Чл. 140

Защита от физически допир, попадане на твърди предмети и влизане на водаНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2029 г.

Чл. 143

Напречни сечения за заземяващите проводнициНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2029 г.

Чл. 158, ал. 2 - 5

Ефективна система за вентилация, когато акумулаторите се поставят в затворен отсек, кутия или шкаф

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността

Чл. 161 - 167

Разпределителни устройства

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2029 г.

Чл. 166, ал. 2

Детектор за заземяване, пригоден да подава видим и звуков алармен сигналНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2024 г.

Чл. 168

Аварийни прекъсвачи

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2024 г.

Чл. 169 - 172

Арматура на инсталациите

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2029 г.

Чл. 171, ал. 2

Забрана на еднополюсни прекъсвачи в перални, бани, миялни и други помещения с мокри приспособления

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2024 г.

Чл. 174

Минимално напречно сечение от

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2024 г.1,5 mm2 на кабел

Чл. 179

Кабелите, свързани със спускаемите рулеви рубкиНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2024 г.

Чл. 181, ал. 2

Втори вериги

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2029 г.

Чл. 184 - 185

Системи за тревога и системи за безопасност на механичното оборудванеНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2029 г.

Чл. 186 - 192

Електронно оборудване

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.

Чл. 193

Електромагнитна съвместимост

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.Глава деветаЧл. 194 - 201

Котвено оборудване

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2024 г.

Чл. 203, ал. 1,

Удостоверение за въжетата за швартоване и другите въжетаПървото въже, което следва да се замени на кораба: НЗР, най-късно до 30 декември 2024 г.

Второто и третото въжета: 30 декември 2029 г.т. 1 и ал. 2 - 6Чл. 204, ал. 1

Европейски стандарт

При замяна, най-късно до 30 декември 2024 г.

Чл. 204, ал. 2 - 3

Пригоденост за пожари Клас А, В

и С


При замяна, най-късно до 30 декември 2024 г.

Чл. 204, ал. 5 - 6

Съотношение на съдържанието на СО2 и размера на помещението

При замяна, най-късно до 30 декември 2024 г.

Чл. 207 - 210

Неподвижно монтирани пожарогасителни системи в жилищните помещения,

рулевите рубки и пространствата за пътнициНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.

Чл. 211 - 225

Неподвижно монтирани пожарогасителни системи в машинните, котелните и помпените отделения

Постоянните пожарогасителни системи с СО2, монтирани преди 1 октомври 1985 г., могат да

останат в употреба до първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г., ако отговарят на изискванията на член 13.03 от Приложение II към Директива 82/714/ЕИО


Чл. 226

Прилагане на европейски стандарти по отношение на гумените лодкиНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2029 г.

Чл. 228, ал. 1 - 2

Надуваеми спасителни жилетки

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2024 г. Спасителните жилетки, които са се намирали на борда към 30 декември 2008 г., могат да се използват до първото подновяване на корабното удостоверение на Общността след 30 декември 2024 г.Глава 11Чл. 235, ал. 1 и 2

Оборудване на външните краища на палуби, палубни проходи и работни места

Височина на фалшборда или комингса
НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 1.1.2020 г.

НЗР, най-късно при издаване или подно­вяване на корабното удостоверение на Общността след 1.1.2020 г.Чл. 237Чиста широчина на палубния проходНЗР, най-късно при издаване или подно­вяване на корабното удостоверение на Общността след 1.1.2035 г., за кораби с широчина над 7,30 m

Чл. 238

Бордови защитни ограждения на кораби с L< 55 m, които имат жилищни помещения само в кърмата.

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността след 1.1.2020 г.


Чл. 240

Достъп до работните места

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.

Чл. 241 - 242

Врати и входове, изходи и пасажи, където има повече от 0,50 m разлика в равнището на пода

При издаване или подновяване на корабното удостоверение на ОбщносттаЧл. 243

Стълбища в работните пространства, където постоянно

има хора
НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.

Чл. 246

Изходи и аварийни изходи

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.

Чл. 247, ал. 2

Стълби, стъпала и подобни приспособленияНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.

Чл. 248При първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността

Чл. 254 - 257

Трюмни люкове

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2024 г.

Чл. 258 - 259

Лебедки

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2024 г.

Чл. 260, ал. 3;

Кранове: табелка на производителя,

максимален допустим товар, предпазни устройства, тест с изчисления, проверка от експерти, удостоверения на бодаНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2029 г.

чл. 261 - 266;

чл. 267, ал. 3 и

чл. 268 - 269

Чл. 270

Съхранение на запалими течности

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на ОбщносттаГлава 12Чл. 271, ал. 1

Жилищни помещения за лицата,

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.обичайно настанени на борда

Чл. 274, ал. 2

Разположение на подовете

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.

Чл. 275

Всекидневни и спални помещения

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.

Чл. 276

Височина на жилищните помещения

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.

Чл. 277

Височина на таваните в жилищните помещенияНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.

Чл. 278, ал. 2

Свободна площ в жилищните помещения за общо ползванеНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.

Чл. 278, ал. 3

Кубически обем на помещенията

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.

Чл. 279

Обем въздух на човек

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.

Чл. 280

Размери на вратите

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.

Чл. 281, ал. 2,

Разположение на стълбите

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.

т. 1 - 2Чл. 282

Тръбопроводи, пренасящи опасни газове или течностиНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.

Чл. 283 - 284

Санитарни съоръжения

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.

Чл. 285 - 286

Камбузи

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.

Чл. 287 - 290

Питейна вода

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността

Чл. 291 - 293

Отопление и вентилация

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.

Чл. 294, ал. 2

Други жилищни помещения

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.Глава четиринадесета

Пътнически кораби

Прилага се член 8 от директиваГлава петнадесета

Пътнически кораби с платна

Прилага се член 8 от директиваГлава шестнадесетаЧл. 475, ал. 1

Специални лебедки или равностойни свързващи устройстваНЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.

Чл. 476, ал. 3

Изисквания към задвижващите звена

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.Глава седемнадесета

Плаващи съоръжения

Прилага се член 8 от Директива 2006/87/ЕОГлава

Плавателни средства с развлекателна цел

Прилага се член 8 от Директива 2006/87/ЕОГлава 22бЧл. 566

Второ независимо задвижващо звено на рулевата системаНЗР, най-късно при първото подновяване или

издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2049 г.

Глава двадесет и шестаПредписанията не се прилагат за:

а) задвижващи двигатели и спомагателни двигатели с номинална отдавана мощност над 560 kW от следните категории съгласно допълнение I, раздел 4.1.2.4 от Директива 97/68/ЕО:

аа) от V1:1 до V1:3, които до 31.12.2006 г.;

бб) V1:4 и от V2:1 до V2:5, които до 31.12.2008 г.; са инсталирани на кораби или в бордова техника;

б) спомагателни двигатели с номинална мощност до 560 kW и променливи обороти от следните категории съгласно член 9.4а от Директива 97/ 68/ЕО:

аа) H, които до 31.12.2005 г.;

бб) I и K, които до 31.12.2006 г.;

вв) J, които до31.12.2007 г.; са инсталирани на кораби или в бордова техника;

в) спомагателни двигатели с номинална мощност до 560 kW и постоянни обороти от следните категории съгласно член 9.4а от Директива 97/ 68/ЕО:

аа) D, E, F и G, които до 31.12.2006 г. (*);

бб) H, I и K, които до 31.12.2010 г.;

вв) J, които до 31.12.декември 2011 г.; са инсталирани на кораби или в бордова техника;

г) двигатели, които отговарят на пределно допустимите стойности, посочени в приложение XIV към Директива 97/68/ЕО, и които до 30.06.2007 г. са инсталирани на кораби или в бордова техника;

д) оборотни (заместващи) двигатели, които до 31.12.2011 г. са инсталирани на кораби или в бордова техника за подмяна на двигател, за който съгласно букви от а) до г) по-горе предписанията не се прилагат.

Сроковете, посочени в букви а), б), в) и г), се удължават с две години по отношение на двигатели, произведени преди упоменатите дати.

(*) В съответствие с приложение I, раздел 1A, подточка ii) от Директива 2004/26/ЕО за изменение на Директива 97/68/ЕО ограниченията за тези спомагателни двигатели с постоянна скорост се прилагат едва от тази дата.

____________

[1] Разпоредбата се отнася за плавателни съдове, построени 2 години след датата на влизане в сила на директивата и на действащите плавателни съдове, при следните условия: изискванията на чл. 237-239 се прилагат, когато се обновява цялата трюмна площ. В случай че реконструкция, променяща чистата широчина на страничната палуба обхване цялата дължина на страничните палуби:

а) чл. 237-239 се прилагат, ако се намалява чистата широчина на страничната палуба до височина преди реконструкцията от 0,90 m или чистата ширина над тази височина,

б) чистата широчина на страничната палуба до височина преди реконструкцията от 0,90 m или чистата широчина над тази височина не е по-малка, отколкото мерките, указани в чл. 237-239.

Приложение № 8 към § 20

(Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.)
Използваните съкращения имат следното значение и приложение:

1. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) Разпоредбата "НЗР" не се отнася за плавателни средства, които вече са в експлоатация, освен ако въпросните части не се заменят или реконструират, т.е. разпоредбата важи само по отношение на новопостроени плавателни средства ("Н") и по отношение на замяната ("З") или реконструкцията ("Р") на въпросните части или пространства. В случай че съществуващи части се заменят от заместващи части с използване на същата технология и те са от същия вид, това не съставлява замяна ("З") по смисъла на това приложение.

2. Разпоредбата "Издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността" се прилага при следващото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2008 г. Ако валидността на корабното удостоверение изтича между 30 декември 2008 г. и деня преди 30 декември 2009 г., това изискване става задължително след 30 декември 2009 г.


Член и параграф

Съдържание

Краен срок и бележкиГлава втораЧл. 8

Водонепроницаеми таранни

НЗРпреградиЧл. 9

Жилищни помещения, оборудване за безопасност

НЗР

Чл. 11, ал. 1 - 3

Отвори във водонепроницаемите

НЗРпреградиЧл. 14

Повърхности на резервоарите

НЗР

Чл. 19

Максимално допустимо равнище на налягане на звука в машинните отделения

НЗР


Глава третаЧл. 20

Разстояние на безопасност

НЗР, най-късно при първото подновяване

или издаване на корабното удостоверениена Общността, извършено след 30 декември 2019 г.

Чл. 21

Надводен борд

НЗРГлава петаЧл. 38, ал. 3

Изисквания към рулевата система

НЗРГлава шестаЧл. 60, ал. 2

Максимално допустимо равнище

НЗРна налягане на звука в рулевата

рубкаЧл. 77, ал. 1

Контрол на навигационните

НЗРсветлиниЧл. 90

Спускаеми рулеви рубки

НЗРГлава седмаЧл. 93

Забрана на определени течни

НЗРгориваЧл. 104 - 106

Система за отвеждане отрабо-

НЗР, най-късно при първото подновяванетените газове на двигателя

или издаване на корабното удостоверение

на Общността

Чл. 117

Алармено устройство за нивото

НЗРна горивотоЧл. 125

Оборудване с трюмни помпи

НЗР

Чл. 126

Диаметър и минимален капацитет

НЗРна трюмните помпиЧл. 127

Самозадействащи се трюмни помпи

НЗР

Чл. 128, ал. 1

Оборудване с устройства за

НЗРпрецежданеЧл. 128, ал. 2

Автоматично затваряща се

НЗРарматура за кърматаЧл. 135, ал. 1

Шум, издаван от кораба

НЗРГлава осмаЧл. 137

Сертификати за електрическото

НЗРоборудванеЧл. 138, ал. 1

Монтаж на електрическото

НЗРоборудванеЧл. 144 и 145

Максимално допустими

НЗРнатоварванияЧл. 153 и 154

Генератори и мотори

НЗР

Чл. 156 и 157

Акумулатори

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2029 г.

Чл. 164 и 165

Прекъсвачи, предпазители

НЗР, най-късно при първото подновяване или издаване на корабното удостоверение на Общността, извършено след 30 декември 2029 г.

Чл. 171

Едновременно прекъсване

НЗР

Чл. 173 - 179

Кабели

НЗР

Чл. 181

Осветление в машинните

НЗРотделенияЧл. 182, ал. 1

Табла за навигационните светлини

НЗР

Чл. 182, ал. 2

Захранване на навигационните

НЗРсветлини

Глава деветаЧл. 199, ал. 3

Котвени лебедки

НЗР

Чл. 226, ал. 1

Надуваеми лодки по стандарт

НЗР

Чл. 227

Спасителни кръгове по стандарт

НЗР

Чл. 228, ал. 1 и 2

Спасителни жилетки по стандарт

НЗРГлава десетаЧл. 259

Обезопасяване на лебедките

НЗРГлава единадесетаЧл. 282

Тръбопроводи, пренасящи опасни

НЗРгазове и течности
Приложение № 9 към чл. 603

(Ново – ДВ, бр. 16 от 2014 г.)
Таблица 1

Пределни стойности, подлежащи на контрол в изходящия поток отпадъчни води при експлоатацията на станции за пречистване на борда на пътническите кораби (изпитвана пречиствателна станция) при провеждане на изпитване за одобряване на типа
Параметър

Концентрация

Проба

Биохимична потребност от кислород (БПК5)

ISO 5815-1 и 5815-2 (2003) (1)20 mg/l

24-часова комбинирана проба, с хомогенизиране

25 mg/l

Случайна проба, с хомогенизиране

Химична потребност от кислород (ХПК) (2)

ISO 6060 (1989) (1)100 mg/l

24-часова комбинирана проба, с хомогенизиране

125 mg/l

Случайна проба, с хомогенизиране

Общо количество на органичен въглерод (ОСОВ)

EN 1484 (1997) (1)35 mg/l

24-часова комбинирана проба, с хомогенизиране

45 mg/l

Случайна проба, с хомогенизиране

(1) Държавите-членки могат да прилагат еквивалентни процедури

(2) Вместо химичната потребност от кислород (ХПК) за целите на проверката може да се използва общото съдържание на органичен въглерод (ОСОВ).

Таблица 2

Стойности, подлежащи на контрол в изходящия поток отпадъчни води, при експлоатацията на станции за пречистване на борда на пътническите кораби


Параметър

Концентрация

Проба

Биохимична потребност от кислород (БПК5)

ISO 5815-1 и 5815-2 (2003) (1)25 mg/l

Случайна проба, с хомогенизиране

Химична потребност от кислород (ХПК) (2)

ISO 6060 (1989) (1)125 mg/l

Случайна проба, с хомогенизиране

150 mg/l

Случайна проба

Общо количество на органичен въглерод (ОСОВ)

EN 1484 (1997) (1)45 mg/l

Случайна проба, с хомогенизиране

(1) Държавите-членки могат да прилагат еквивалентни процедури.

(2) Вместо химичната потребност от кислород (ХПК) за целите на проверката може да се използва общото съдържание на органичен въглерод (ОСОВ).

Приложение № 10към чл. 612

(Ново - ДВ, бр. 16 от 2014 г.)
КОРАБНИ СТАНЦИИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И ОБРАЗЦИ НА СЕРТИФИКАТИ
Съдържание

ЧАСТ I


Допълнителни разпоредби

1. Маркировка на бордови станции за пречистване на отпадъчни води

2. Изпитване

3. Оценка на съответствието на производството

ЧАСТ II

Информационен документ (образец)Допълнение – Основни характеристики на типа корабна станция за пречистване на отпадъчни води (образец)

ЧАСТ III


Сертификат за одобрение на типа (образец)

Допълнение – Резултати от изпитването за одобрение на типа (образец)

ЧАСТ IV


Система за номериране на одобренията на типа

ЧАСТ V


Обобщение на одобренията на типа за типовете корабни станции за пречистване на отпадъчни води

ЧАСТ VI


Обобщение за произвежданите корабни станции за пречистване на отпадъчни води(образец)

ЧАСТ VII

Спецификация за корабни станции за пречистване на отпадъчни води с одобрение на типа (образец)

ЧАСТ VIII

Протокол за параметри на корабната станция за пречистване на отпадъчни води за специално изпитване (образец)

Допълнение – Допълнение към протокола за параметрите на корабната станция за пречистване на отпадъчни води

ЧАСТ IX


Еквивалентни одобрения на типа

Допълнителни разпоредби

1. Маркировка на корабни станции за пречистване на отпадъчни води

1.1 Изпитваните за одобрение на типа корабни станции за пречистване на отпадъчни води на борда трябва да са означени със следната информация (маркировка);

1.1.1 Търговска марка или търговско наименование на производителя;

1.1.2 Тип и сериен номер на корабната станция за пречистване на отпадъчни води на борда;

1.1.3 Номер на одобрението на типа в съответствие с част IV от това Приложение;

1.1.4 Година на производство на корабната станция за пречистване на отпадъчни води на борда.

1.2 Маркировката в съответствие с точка 1.1 трябва да бъде устойчива, лесно четима и незаличима през целия срок на експлоатация на корабната станция за пречистване на отпадъчни води. Ако са използвани лепящи етикети или табелки, те трябва да бъдат закрепени по такъв начин, че да стоят през целия срок на експлоатация на корабната станция за пречистване на отпадъчни води, а и по такъв начин, че да не могат да бъдат отстранени, без да бъдат разрушени или направени нечетими.

1.3 Маркировката трябва да е поставена върху такава част от корабната станция за пречистване на отпадъчни води, която е необходима за нормална работа на станцията и която по принцип не се заменя по време на срока на експлоатация на последната.

1.3.1 Маркировката трябва да бъде поставена по такъв начин, че да е ясно видима, след като към корабната станция за пречистване на отпадъчни води бъде монтирано цялото спомагателно оборудване, необходимо за работата ù.

1.3.2 Ако е необходимо, върху корабната станция за пречистване на отпадъчни води трябва да има допълнителна подвижна табела, изработена от траен материал, която да съдържа цялата информация, посочена в точка 1.1, и да е поставена по такъв начин, че споменатата информация да е ясно четима и лесно достъпна след инсталирането на корабната станция за пречистване на отпадъчни води на борда на кораба.

1.4 Всички части на корабната станция за пречистване на отпадъчни води, които могат да повлияят на пречистването на отпадъчните води, трябва да бъдат ясно маркирани и идентифицирани.

1.5 Точното местоположение на маркировката, посочена в точка 1.1, се посочва в раздел I на сертификата за одобрение на типа.

2. Изпитване

Процедурата за изпитване на корабна станция за пречистване на отпадъчни води е посочена в Приложение № 12.

3. Оценка на съответствието на производството

3.1 По отношение на проверката на наличието на задоволителни мерки и процедури за осигуряване на ефективен контрол на съответствието на производството, преди да издаде одобрение на типа, Изпълнителна агенция „Морска администрация” трябва да приеме регистрацията на производителя по хармонизиран стандарт EN ISO 9001 : 2008 (в чийто обхват влиза производството на въпросните корабни станции за пречистване на отпадъчни води) или еквивалентен стандарт за акредитиране. Производителят трябва да представи подробна информация за регистрацията и се задължава да информира Изпълнителна агенция „Морска администрация” за всякакви промени на валидността и обхвата й. Провеждат се подходящи проверки на производството с цел да се гарантира, че изискванията на членове 603 - 606 се спазват системно.

3.2 Притежателят на одобрението на типа трябва:

3.2.1 да гарантира, че са въведени процедури за ефикасен контрол на качеството на производството;

3.2.2 да има достъп до изпитвателното оборудване, необходимо за проверка на съответствието с всеки одобрен тип;

3.2.3 да гарантира, че резултатите от изпитванията се записват и че тези записи и съответните документи остават на разположение за период, който се определя съвместно с компетентния орган;

3.2.4 да анализира подробно резултатите от всеки вид изпитване, за да провери и гарантира стабилността на характеристиките на корабната станция за пречистване на отпадъчни води, като предвижда възможност за стандартни отклонения при серийното производство;

3.2.5 да гарантира, че всички проби от корабни станции за пречистване на отпадъчни води или изпитвателни образци, които показват явно несъответствие при въпросния тип изпитване, водят до допълнително вземане на проби и изпитване, като се вземат всички необходими мерки за възстановяване на съответствието на производството.

3.3 Изпълнителна агенция „Морска администрация” може по всяко време да проверява методите за контрол на съответствието, прилагани във всяка производствена база.

3.3.1 Изпитвателната и производствената документация трябва да бъдат на разположение на изпитващия при всяко изпитване.

3.3.2 Ако качеството на изпитванията изглежда незадоволително, се прилага следната процедура:

3.3.2.1 От серията се взема една корабна станция за пречистване на отпадъчни води и да се изпита чрез измервания върху случайна проба при условията на нормално натоварване от Приложение № 12 след един ден работа. Съгласно методите за изпитване в Приложение № 12, пречистените отпадъчни води не трябва да надвишават стойностите, дадени в таблица 2 от Приложение № 9;

3.3.2.2 Ако корабна станция за пречистване на отпадъчни води, взета от серията, не отговаря на изискванията, формулирани в точка 3.3.2.1, производителят може да поиска да бъдат проведени измервания на случайна проба от няколко корабни станции за пречистване на отпадъчни води със същата спецификация, които се вземат от серията. Тази нова проба трябва да включва корабната станция за пречистване на отпадъчни води, която е била взета първоначално. Производителят определя обхвата n на серията като се консултира с компетентния орган. Корабните станции за пречистване на отпадъчни води се подлагат на изпитване чрез измерване на случайна проба, с изключение на първоначално взетата пречиствателна станция. След това трябва да бъде определена средната аритметична стойност () от резултатите, получени за произволната проба от корабната станция за пречистване на отпадъчни води. Серийното производство се счита за съответстващо на изискванията, ако е изпълнено следното условие:L

където:


k е статистически множител, който зависи от n и е даден в следната таблица:

n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

k

0,973

0,613

0,489

0,421

0,376

0,342

0,317

0,296

0,279

0,265

0,253

0,242

0,233

0,224

0,216

0,210

0,203

0,198

ако:

n ≥ 20,където:


e всеки отделен резултат, получен от случайната проба n;

L е допустимата пределна стойност, дадена в таблица 2 от Приложение № 9 към чл. 603, за всеки разглеждан замърсител;

3.3.3 Ако стойностите, дадени в таблица 2 от Приложение № 9, не са спазени, се провежда ново изпитване съгласно точка 3.3.2.1 и в случай че изпитването не покаже положителни резултати, в съответствие с точка 3.3.2.2 се провежда пълно изпитване, като се следва изпитвателната процедура, предвидена в Приложение № 12. Пределните стойности, дадени в таблица 1 от Приложение № 9, не могат да бъдат надвишавани както за комбинираната проба, така и за случайната.

3.3.4 Изпълнителна агенция „Морска администрация” трябва да извършва изпитванията върху корабни станции за пречистване на отпадъчни води, които са с частични или пълни функционални възможности съгласно информацията, предоставена от производителя.

3.3.5 Нормалната честота на изпитванията за съответствие на производството, които компетентният орган има право да провежда, е веднъж годишно. В случай на неспазване на изискванията на точка 3.3.2 компетентният орган гарантира, че са предприети всички необходими стъпки, за да се възстанови съответствието на производството без забавяне.
ЧАСТ II

(Образец)Информационен документ № …

към одобрението на типа на корабните станции за пречистване на отпадъчни води, предназначени за инсталиране на кораби плаващи по вътрешните водни пътища

Тип корабна станция за пречистване на отпадъчни води:

.............................................................................................................

0. Общи положения

0.1 Произведено от (наименование на дружеството производител): ……………………...

.......................................................................................................................................................

0.2 Обозначение от производителя на типа на корабната станция за пречистване на отпадъчни води: .........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

0.3 Код на производителя за типа, съответстващ на информацията върху корабната станция за пречистване на отпадъчни води: ………………………………………………...

.......................................................................................................................................................

0.4 Наименование и адрес на производителя: .........................................................................

.......................................................................................................................................................

Наименование и адрес на упълномощения представител на производителя, ако има такъв: ...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

0.5 Местоположение, кодиране и начин на закрепване на серийния номер върху корабната станция за пречистване на отпадъчни води: …………………………………….

.......................................................................................................................................................

0.6 Местоположение и начин на закрепване на номера на одобрението на типа: ...............

.......................................................................................................................................................

0.7 Адрес(и) на завода(ите) производител(и): .........................................................................

.......................................................................................................................................................

Приложения:

1. Основни характеристики на типа на корабната станция за пречистване на отпадъчни води;

2. Прилагани критерии за проектиране и оразмеряване, спецификации за оразмеряване и наредби;

3. Схема на корабната станция за пречистване на отпадъчни води със списък на частите;

4. Схема на изпитваната пречиствателна станция със списък на частите;

5. Схеми на електрическата инсталация (схема на тръбопроводите и КИП);

6. Декларация, че са спазени всички спецификации по отношение на механичната, електро- и техническата безопасност на корабните станции за пречистване на отпадъчни води, както и спецификациите за корабната безопасност;

7. Характеристики на всички части на кораба, които са свързани с корабната станция за пречистване на отпадъчни води;

8. Ръководство на производителя за проверка на свързаните с пречистването компоненти и параметри на корабната станция за пречистване на отпадъчни води в съответствие с т. 136 от § 1;

9. Снимки на корабната станция за пречистване на отпадъчни води;

10. Принципи на работа (¹):

10.1. Указания за ръчно обслужване на корабната станция за пречистване на отпадъчни води;

10.2. Бележки относно управлението на излишната утайка (интервали на изпразване)

10.3. Бележки относно поддръжката и ремонта;

10.4. Бележки относно необходимите действия в случай на работа в режим на готовност на корабната станция за пречистване на отпадъчни води;

10.5. Бележки относно необходимите действия в случай на работа в авариен режим на корабната станция за пречистване на отпадъчни води;

10.6. Бележки относно действията по спиране, престой и пускане на корабната станция за пречистване на отпадъчни води;

10.7. Бележки относно изискванията за предварително пречистване на отпадъчни води от камбузи;

11. Други допълнения (изреждат се тук).

Дата и подпис на производителя на корабната станция за пречистване на отпадъчни води …………………………….................................................................................................. .......................................................................................................................................................

___________

(¹) работни етапи за изпитването се дефинират следните работни етапи:

а) работа в режим на готовност е случаят, в който корабната станция за пречистване на отпадъчни води работи, но не са били подавани отпадъчни води в продължение на повече от един ден. Дадена корабна станция за пречистване на отпадъчни води може да бъде в режим на готовност, когато например пътническият кораб не е в експлоатация за продължителен период и остава на стоянка;

б) работа в авариен режим има, когато отделни подвъзли на корабна станция за пречистване на отпадъчни води са излезли от строя, така че отпадъчните води не могат да бъдат пречиствани, както е предвидено;

в) действие по спиране, престой и пускане има, когато корабна станция за пречистване на отпадъчни води се извежда от експлоатация за продължителен период от време (зимна стоянка) и захранването се изключва или когато корабната станция за пречистване на отпадъчни води се пуска отново в началото на сезона.
Допълнение

Основни характеристики на типа корабна станция за пречистване на отпадъчни води

(Образец)


1. Описание на корабната станция за пречистване на отпадъчни води

1.1. Производител: .....................................................................................................................

1.2. Сериен номер на пречиствателната станция: ...................................................................

1.3. Вид на пречистването: биологично или механично/химическо (¹)

1.4. Резервоари за отпадъчни води преди пречиствателната станция? Да, … m³/не

2. Критерии за проектиране и оразмеряване (включително всички специални указания за инсталиране или ограничения по използването)

2.1. ................................................................................................................................................

2.2. ................................................................................................................................................

3. Оразмеряване на корабната станция за пречистване на отпадъчни води

3.1. Максимален дневен обемен дебит на отпадъчните води Qd (m³/ден): ..........................

3.2. Дневно замърсяване с БПК5 (kg/ден): .............................................................................

___________

(¹) Указва се според случая.
ЧАСТ III
Сертификат за одобрение на типа

(Образец)

Печат на Изпълнителна агенция "Морска администрация"

Одобрение(то) на типа №..........................................: Удължаване №: ...................................

Уведомление за издаване/удължаване/отказ/отменяне (1) на одобрение на типа за тип корабна станция за пречистване на отпадъчни води в съответствие с тази наредба

Причини за удължаването (ако е приложимо): .......................................................................1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница