Народна скупштинаСкачать 191.9 Kb.
Дата08.05.2016
Размер191.9 Kb.


Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А

НАРОДНА СКУПШТИНА

01 Број 06-2/2-15

19. јануар 2015. године

Б е о г р а д

З А П И С Н И К

СЕДНИЦЕ ПРВОГ ВАНРЕДНОГ ЗАСЕДАЊА НАРОДНЕ

СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 2015. ГОДИНИ,

ОДРЖАНЕ 15. и 19. ЈАНУАРА 2015. ГОДИНЕ
Седница је почела у 10 часова и пет минута.

Седници је председавала Маја Гојковић, председник Народне скупштине.

Председник је, на основу службене евиденције о присутности народних посланика, констатовала да седници присуствују 134 народна посланика, а применом електронског система за гласање утврђено је да је у сали присутно 166 народних посланика, односно да је присутна већина од укупног броја народних посланика и да постоје услови за рад Народне скупштине, у складу са чланом 88. став 5. Пословника Народне скупштине.

На основу члана 287. Пословника, обавештења, односно објашњења су затражили народни посланици: Мирко Чикириз представник Посланичке групе Српски покрет обнове – Демохришћанска странка Србије - од министра културе и информисања, Енис Имамовић, представник Посланичке групе СДА САНЏАКА – ПДД – од председника Владе, министра правде и Тужилаштва за организовани криминал, Александар Сенић, представник Посланичке групе Борис Тадић – СДС, ЗЗС, ЗС – од председника Владе и министра рударства и енергетике, Дубравка Филиповски, заменик председника Посланичке групе НОВА СРБИЈА – од министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, министра унутрашњих послова, министра просвете, науке и технолошког развоја и в.д. директора Агенције за безбедност саобраћаја, мр Александра Јерков, представник Посланичке групе Демократска странка – од министра просвете, науке и технолошког развоја и председника Владе, проф. др Марко Атлагић, представник Посланичке групе Српска напредна странка – од Републичког јавног тужилаштва и Новица Тончев, представник Посланичке групе Социјалистичка партија Србије (СПС) – од министра рударства и енергетике.

Председник је обавестила да су јавили да ће одсуствовати народни посланици: Синиша Максимовић, Стефана Миладиновић и Сузана Спасојевић.

Према евиденцији Службе Народне скупштине, седници нису присуствовали, а нису обавестили председника о спречености, народни посланици: Душан Бајатовић, Братимир Васиљевић, Наташа Вучковић, Милан Ђурица, Марко Ђуришић, Марија Јевђић, Драгомир Карић, Миланка Карић, проф. др Милан Кнежевић, Бојан Костреш, Милан Кркобабић, Љиљана Малушић, Драган Марковић, Јован Марковић, Весна Мартиновић, Саша Мирковић, Милан Стевановић, Звонимир Стевић, Душан Ступар, Аида Ћоровић, Ненад Чанак, Сузана Шарац, Слободан Хомен и Драган Половина.

Седници није присуствовао и народни посланик Зоран Живковић коме је, на Једанаестој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години, 22. децембра 2014. године, изречена мера удаљења са седнице.

Председник је, сагласно члану 86. став 2. Пословника, обавестила да је ову седницу сазвала у року краћем од рока утврђеног у члану 86. став 1. Пословника, због потребе да Народна скупштина што пре размотри предлоге закона из дневног реда, који је одређен у Захтеву Владе за одржавање ванредног заседања.

Народна скупштина је, већином гласова, усвојила Записник Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години, одржане 4, 5. и 8. децембра 2014. године (од 190 присутних народних посланика, 148 је гласало за, један се уздржао, а 41 није гласао).

Председник је подсетила да је седница Првог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години, сазвана на Захтев Владе, сагласно члану 106. став 3. Устава Републике Србије, члану 48. став 3. Закона о Народној скупштини и члану 249. Пословника Народне скупштине, са одређеним дневним редом садржаним у том Захтеву.

Тако одређени дневни ред је следећи:

1. Предлог закона о изменама и допуни Закона о привредним друштвима, који је поднела Влада,

2. Предлог закона о изменама Закона о Фонду за развој Републике Србије, који је поднела Влада и

3. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за другу фазу Пакет пројекта KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECT између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као Зајмопримца и кинеске Export-Import банке као Зајмодавца, који је поднела Влада.

Народна скупштина је, већином гласова (од 192 присутна народна посланика, 162 су гласала за, три против, а 27 није гласало), прихватила предлог народног посланика Зорана Бабића да се обави:заједнички начелни и јединствени претрес o:

- Предлогу закона о изменама и допуни Закона о привредним друштвима,

- Предлогу закона о изменама Закона о Фонду за развој Републике Србије и

- Предлогу закона о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за другу фазу Пакет пројекта KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECT између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као Зајмопримца и кинеске Export-Import банке као Зајмодавца.

Народни посланик Владимир Павићевић је указао на повреде чл. 108, 114, 115. и 283. Пословника, а након објашњења које је дала председник, затражио је да се Народна скупштина о томе изјасни у Дану за гласање.

Председавајући Игор Бечић, потпредседник Народне скупштине, сагласно члану 90. став 1. Пословника, обавестио је да је позвао да седници присуствују Жељко Сертић, министар привреде, др Душан Вујовић, министар финансија, Александар Антић, министар рударства и енергетике, мр Мирјана Филиповић, државни секретар у Министарству рударства и енергетике, Милован Филимоновић, државни секретар у Министарству финансија, Верица Игњатовић, помоћник министра финансија, Милун Тривунац, помоћник министра привреде и Ивана Јаначковић и Андријана Стојковић из Министарства привреде.

Затим је Народна скупштина прешла на рад по дневном реду, односно на заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из тач. 1, 2. и 3. дневног реда.

Сагласно члану 157. став 2. и члану 170. став 1. Пословника Народне скупштине, председавајући Игор Бечић, потпредседник Народне скупштине је отворио заједнички начелни и јединствени претрес о:

- Предлогу закона о изменама и допуни Закона о привредним друштвима,

- Предлогу закона о изменама Закона о Фонду за развој Републике Србије и

- Предлогу закона о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за другу фазу Пакет пројекта KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECT између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као Зајмопримца и кинеске Export-Import банке као Зајмодавца.

Уводно излагање поднео је представник предлагача Александар Антић, министар рударства и енергетике.

У заједничком начелном и јединственом претресу учествовали су народни посланици Горан Ћирић, представник Посланичке групе Демократска странка, Олгица Батић, заменик председника Посланичке групе Српски покрет обнове – Демохришћанска странка Србије (поводом чијег изглагања се за реч јавио представник предлагача Жељко Сертић, министар привреде), Драган Јовановић, представник Посланичке групе НОВА СРБИЈА (поводом чијег изглагања су се за реч јавили министри Жељко Сертић и Александар Антић, а за реплику народни посланик Горан Ћирић), проф. др Владимир Маринковић, представник Посланичке групе Социјалдемократска партија Србије (поводом чијег изглагања се за реч јавио министар Жељко Сертић), др Александра Томић, представник Посланичке групе Српска напредна странка, др Дијана Вукомановић, председник Посланичке групе Социјалистичка партија Србије (СПС), Дубравка Филиповски, Гордана Чомић, Неђо Јовановић (поводом чијег изглагања се за реч јавио министар Жељко Сертић), Иван Јовановић (након чега су се за реч и реплику јавили министар Жељко Сертић и народни посланик Иван Јовановић) и Милисав Петронијевић, након чега је председавајући, сагласно чл. 27. и 87. ст. 1, 2. и 3. Пословника, продужио рад Народне скупштине и после 18,00 часова и одредио паузу у трајању од једног сата.

Након паузе, седница је настављена у 15 часова и десет минута.

У наставку заједничког начелног и јединственог претреса учествовали су народни посланици Милетић Михајловић, Балша Божовић, Александар Јовичић, Верољуб Арсић, др Бобан Бирманчевић, проф. др Марко Атлагић, Милија Милетић, Владимир Павићевић (поводом чијег изглагања се за реч јавио министар Жељко Сертић) и Маријан Ристичевић, министар Александар Антић, народни посланици др Јанко Веселиновић (након чијег изглагања су се за реч јавили министри Александар Антић и Жељко Сертић, а за реплике народни посланици др Дијана Вукомановић и Зоран Бабић, затим је народни посланик др Јанко Веселиновић реплицирао министрима Александру Антићу и Жељку Сертићу, након чега су се за реч јавили министри Жељко Сертић и Александар Антић, а за реплику народни посланик Зоран Бабић), Владимир Ђукановић и Горан Ћирић, представник Посланичке групе Демократска странка, министар Жељко Сертић, народни посланици др Јанко Веселиновић, заменик председника Посланичке групе Борис Тадић – СДС, ЗЗС, ЗС (реплицирао му је народни посланик Зоран Бабић), Верољуб Арсић (реплицирао му је народни посланик Горан Ћирић), др Александра Томић, представник Посланичке групе Српска напредна странка и министри Александар Антић и Жељко Сертић, након чијег излагања је председавајући закључио заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из тач. 1, 2. и 3. дневног реда.

Првог дана рада, седница је завршена у 18 часова и 35 минута.Други дан рада – 19. јануар 2015. године

Седница је почела у 10,00 часова.

Седници је председавала Маја Гојковић, председник Народне скупштине.

Председник је, на основу службене евиденције о присутности народних посланика, констатовала да седници присуствује 100 народних посланика, а применом електронског система за гласање утврђено је да су у сали присутна 104 народна посланика и да постоје услови за рад Народне скупштине.

Председник је обавестила да су јавили да ће одсуствовати народни посланици: Олгица Батић, Бранко Ружић и Александар Чотрић.

Према евиденцији Службе Народне скупштине, седници нису присуствовали, а нису обавестили председника о спречености, народни посланици: Верољуб Арсић, Душан Бајатовић, др Јездимир Вучетић, Миланка Карић, Елвира Ковач, Бојан Костреш, Милан Кркобабић, Драган Марковић, Зоран Милекић, Ненад Милосављевић, Саша Мирковић, Душица Николић, Миљана Николић, Звонимир Стевић, др Нинослав Стојадиновић, Душица Стојковић, Новица Тончев, Горан Ћирић, Аида Ћоровић, Ненад Чанак, Сузана Шарац, Весна Симић и Слободан Хомен.

Седници није присуствовао и народни посланик Зоран Живковић коме је, на Једанаестој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години, 22. децембра 2014. године, изречена мера удаљења са седнице.

Народни посланик Владимир Павићевић је указао на повреде чл. 107. и 283. Пословника, а након објашњења које је дала председник, затражио је да се Народна скупштина о томе изјасни у Дану за гласање.

Председник је, сагласно члану 90. став 1. Пословника, обавестила да је позвала да седници присуствују Жељко Сертић, министар привреде, др Душан Вујовић, министар финансија, Александар Антић, министар рударства и енергетике, Милун Тривунац, помоћник министра привреде, Марко Обрадовић, посебни саветник министра привреде и Ивана Јаначковић и Андријана Стојковић из Министарства привреде.

Затим је Народна скупштина прешла на претрес у појединостима 1. тачке дневног реда - ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА.

Председник Народне скупштине је, сагласно члану 157. став 3. Пословника Народне скупштине, отворила претрес Предлога закона у појединостима.

Саставни део Предлога закона постао је Амандман Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику на члан 2.

У претресу о Амандману на назив Предлога закона, који су заједно поднели народни посланици Марко Ђуришић, др Јанко Веселиновић, др Нинослав Стојадиновић, Снежана Маловић, Бранка Каравидић, Биљана Хасановић-Кораћ, Александар Сенић, др Благоје Брадић и Иван Карић, учествовали су народни посланици др Јанко Веселиновић и др Владимир Орлић.

У претресу о Амандману на члан 1. који су, у истоветном тексту, поднели заједно народни посланици Зоран Живковић и Владимир Павићевић и заједно народни посланици Борислав Стефановић, Иван Јовановић, Гордана Чомић, Дејан Николић, Балша Божовић, Весна Мартиновић и Драган Шутановац, учествовали су народни посланици Владимир Павићевић, др Александра Томић, Зоран Бабић, Ивица Јевтић, Гордана Чомић, проф. др Марко Атлагић, др Владимир Орлић, Александар Марковић (за реплику се јавио народни посланик Владимир Павићевић), Зоран Бабић, Иван Јовановић, Марко Ђуришић и Зоран Бабић.

У претресу о Амандману на члан 1. који су заједно поднели народни посланици Марко Ђуришић, др Јанко Веселиновић, др Нинослав Стојадиновић, Снежана Маловић, Бранка Каравидић, Биљана Хасановић-Кораћ, Александар Сенић, др Благоје Брадић и Иван Карић, учествовао је народни посланик др Јанко Веселиновић, представник предлагача Жељко Сертић, министар привреде, народни посланици Зоран Бабић (реплицирао му је народни посланим Марко Ђуришић, коме је затим реплицирао народни посланик Зоран Бабић), др Александра Томић, др Јанко Веселиновић, Александар Мартиновић (након чега су се за реч, по Пословнику, јавили народни посланици Гордана Чомић – указала је на повреде чл. 27, 106. и 108. Пословника, а објашњење је дао председавајући Игор Бечић, потпредседник Народне скупштине, Драган Шутановац – указао је на повреду члана 107. Пословника, мр Александра Јерков – указала је на повреду члана 100. Пословника, а обашњење је дао председавајући, Душан Петровић, Борислав Стефановић и др Јанко Веселиновић за реплику на излагање народног посланика Александра Мартиновића, који се затим јавио за реплику, Зоран Бабић за реплику народном посланику др Јанку Веселиновићу и Душан Петровић за реплику народном посланику Александру Мартиновићу), Иван Јовановић и Гордана Чомић.

У претресу о Амандману на члан 2. који су, у истоветном тексту, поднели заједно народни посланици Зоран Живковић и Владимир Павићевић, заједно народни посланици Борислав Стефановић, Иван Јовановић, Гордана Чомић, Дејан Николић, Балша Божовић, Весна Мартиновић и Драган Шутановац и заједно народни посланици Марко Ђуришић, др Јанко Веселиновић, др Нинослав Стојадиновић, Снежана Маловић, Бранка Каравидић, Биљана Хасановић-Кораћ, Александар Сенић, др Благоје Брадић и Иван Карић учествовали су народни посланици Марко Ђуришић, Владимир Павићевић и Гордана Чомић, министар Жељко Сертић и народни посланик Гордана Чомић.

У претресу о Амандману на члан 2. који је поднео Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику, учествовала је народни посланик др Александра Томић.

У претресу о Амандману на члан 3. који су, у истоветном тексту, поднели заједно народни посланици Зоран Живковић и Владимир Павићевић, заједно народни посланици Борислав Стефановић, Иван Јовановић, Гордана Чомић, Дејан Николић, Балша Божовић, Весна Мартиновић и Драган Шутановац и заједно народни посланици Марко Ђуришић, др Јанко Веселиновић, др Нинослав Стојадиновић, Снежана Маловић, Бранка Каравидић, Биљана Хасановић-Кораћ, Александар Сенић, др Благоје Брадић и Иван Карић, учествовали су народни посланици Владимир Павићевић (реплицирао му је народни посланик Зоран Бабић), Марко Ђуришић, Александар Мартиновић, Гордана Чомић, Зоран Бабић, Гордана Чомић, др Александра Томић и Гордана Чомић, након чега је председавајући Константин Арсеновић, потпредседник Народне скупштине, сагласно чл. 27. и 87. ст. 2. и 3. Пословника, продужио рад Народне скупштине и после 18,00 часова.

У претресу о Амандману на члан 4. који су, у истоветном тексту, поднели заједно народни посланици Зоран Живковић и Владимир Павићевић и заједно народни посланици Борислав Стефановић, Иван Јовановић, Гордана Чомић, Дејан Николић, Балша Божовић, Весна Мартиновић и Драган Шутановац, учествовали су народни посланици Владимир Павићевић, Гордана Чомић, Александар Мартиновић, др Александра Томић, др Дијана Вукомановић, Зоран Бабић (након чега су на повреде Пословника указали народни посланици др Јанко Веселиновић – указао је на повреду члана 106. Пословника, а објашњење је дао председавајући, Зоран Бабић – није навео члан Пословника, а објашњење је дао председавајући, др Јанко Веселиновић – указао је на повреду члана 107. Пословника, а објашњење је дао председавајући и др Александра Томић – указала је на повреде чл. 104. и 106. Пословника), Гордана Чомић и Зоран Бабић.

У претресу о Амандману на члан 4. који су заједно поднели народни посланици Марко Ђуришић, др Јанко Веселиновић, др Нинослав Стојадиновић, Снежана Маловић, Бранка Каравидић, Биљана Хасановић-Кораћ, Александар Сенић, др Благоје Брадић и Иван Карић, учествовали су народни посланици др Јанко Веселиновић, Зоран Бабић (реплицирао му је народни посланик др Јанко Веселиновић) и Александар Мартиновић (реплицирао му је народни посланик др Јанко Веселиновић), министар Жељко Сертић (на повреду Пословника указали су народни посланици мр Александра Јерков – указала је на повреду члана 108. Пословника, а објашњење је дао председавајући, Александар Мартиновић – указао је на повреду члана 107. Пословника, а објашњење је дао председавајући и Маријан Ристичевић – указао је на повреде чл. 103. и 107. Пословника), Вучета Тошковић, Зоран Бабић (након чега су уследиле узајамне реплике народних посланика Дејана Николића и Зорана Бабића), др Јанко Веселиновић и др Александра Томић (народни посланик Зоран Бабић је реплицирао народном посланику др Јанку Веселиновићу), након чега је председник Народне скупштине закључила претрес Предлога закона у појединостима и обавестила да ће Народна скупштина у Дану за гласање одлучивати о Предлогу закона у начелу, појединостима и у целини.

Затим је Народна скупштина прешла на претрес у појединостима 2. тачке дневног реда - ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ФОНДУ ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.

Председник Народне скупштине је, сагласно члану 157. став 3. Пословника Народне скупштине, отворила претрес Предлога закона у појединостима.

У претресу о Амандману на члан 1. који су, у истоветном тексту, поднели заједно народни посланици Зоран Живковић и Владимир Павићевић, заједно народни посланици Борислав Стефановић, Горан Ћирић, Гордана Чомић, Дејан Николић, Балша Божовић, Драган Шутановац, Јована Јовановић, Весна Мартиновић и Јован Марковић и заједно народни посланици Марко Ђуришић, др Јанко Веселиновић, др Нинослав Стојадиновић, Снежана Маловић, Бранка Каравидић, Биљана Хасановић - Кораћ, Александар Сенић, др Благоје Брадић и Иван Карић, учествовао је народни посланик Владимир Павићевић.

У претресу о Амандману на члан 2. који су, у истоветном тексту, поднели заједно народни посланици Зоран Живковић и Владимир Павићевић, заједно народни посланици Борислав Стефановић, Горан Ћирић, Гордана Чомић, Дејан Николић, Балша Божовић, Драган Шутановац, Јована Јовановић, Весна Мартиновић и Јован Марковић и заједно народни посланици Марко Ђуришић, др Јанко Веселиновић, др Нинослав Стојадиновић, Снежана Маловић, Бранка Каравидић, Биљана Хасановић - Кораћ, Александар Сенић, др Благоје Брадић и Иван Карић, учествовали су народни посланици Владимир Павићевић, Гордана Чомић, др Јанко Веселиновић и представник предлагача Жељко Сертић, министар привреде.

У претресу о Амандману на члан 2. који је поднео Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику, а који је постао саставни део Предлога закона, учествовала је народни посланик др Александра Томић.

У претресу о Амандману на члан 3. који су, у истоветном тексту, поднели заједно народни посланици Зоран Живковић и Владимир Павићевић и заједно народни посланици Борислав Стефановић, Горан Ћирић, Гордана Чомић, Дејан Николић, Балша Божовић, Драган Шутановац, Јована Јовановић, Весна Мартиновић и Јован Марковић, учествовали су народни посланици Гордана Чомић, Владимир Павићевић, др Александра Томић и министар Жељко Сертић.

У претресу о Амандману на члан 4. који су, у истоветном тексту, поднели заједно народни посланици Зоран Живковић и Владимир Павићевић и заједно народни посланици Борислав Стефановић, Горан Ћирић, Гордана Чомић, Дејан Николић, Балша Божовић, Драган Шутановац, Јована Јовановић, Весна Мартиновић и Јован Марковић, учествовао је народни посланик Владимир Павићевић.

У претресу о Амандману на члан 5. који су, у истоветном тексту, поднели заједно народни посланици Зоран Живковић и Владимир Павићевић и заједно народни посланици Борислав Стефановић, Горан Ћирић, Гордана Чомић, Дејан Николић, Балша Божовић, Драган Шутановац, Јована Јовановић, Весна Мартиновић и Јован Марковић, учествовали су народни посланици Владимир Павићевић и Гордана Чомић, након чега је председник закључила претрес Предлога закона у појединостима и обавестила да ће Народна скупштина у Дану за гласање одлучивати о Предлогу закона у начелу, појединостима и у целини.

Пошто је Народна скупштина завршила расправу о свим тачкама дневног реда седнице, председник је, сагласно члану 87. став 5. Пословника, одредила понедељак 19. јануар 2015. године, са почетком у 15 часова и 10 минута као Дан за гласање о тачкама дневног реда седнице Првог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години.

Пошто је применом електронског система за гласање утврђено да је у сали присутно 145 народних посланика, односно да је присутна већина од укупног броја народних посланика и да постоје услови за одлучивање, у складу са чланом 88. став 5. Пословника, Народна скупштина је прешла на одлучивање.1. тачка дневног реда - ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

Народна скупштина је, већином гласова (од 160 присутних народних посланика, 151 је гласао за, пет против, а четири нису гласала), прихватила Предлог закона у начелу.

Саставни део Предлога закона постао је Амандман Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику на члан 2.

Народна скупштина није прихватила амандмане народних посланика: заједно Марка Ђуришића, др Јанка Веселиновића, др Нинослава Стојадиновића, Снежане Маловић, Бранке Каравидић, Биљане Хасановић-Кораћ, Александра Сенића, др Благоја Брадића и Ивана Карића на назив Предлога закона (од 162 присутна народна посланика, пет је гласало за, а 157 није гласало), на члан 1. (од 172 присутна народна посланика, осам је гласало за, а 164 нису гласала) и на члан 4. (од 176 присутних народних посланика, девет је гласало за, а 167 није гласало), у истоветном тексту, заједно народних посланика Зорана Живковића и Владимира Павићевића и заједно народних посланика Борислава Стефановића, Ивана Јовановића, Гордане Чомић, Дејана Николића, Балше Божовића, Весне Мартиновић и Драгана Шутановца на члан 1. (од 169 присутних народних посланика, шест је гласало за, а 163 нису гласала) и на члан 4. (од 175 присутних народних посланика, девет је гласало за, а 166 није гласало) и у истоветном тексту, заједно народних посланика Зорана Живковића и Владимира Павићевића, заједно народних посланика Борислава Стефановића, Ивана Јовановића, Гордане Чомић, Дејана Николића, Балше Божовића, Весне Мартиновић и Драгана Шутановца и заједно народних посланика Марка Ђуришића, др Јанка Веселиновића, др Нинослава Стојадиновића, Снежане Маловић, Бранке Каравидић, Биљане Хасановић-Кораћ, Александра Сенића, др Благоја Брадића и Ивана Карића на члан 2. (од 173 присутна народна посланика, десет је гласало за, а 163 нису гласала) и на члан 3. (од 174 присутна народна посланика, десет је гласало за, а 164 нису гласала).

Народна скупштина је, већином гласова (од 178 присутних народних посланика, 166 је гласало за, десет против, а два нису гласала), посебно одлучила да постоји општи интерес за повратно дејство одредбе члана 3. Предлога закона.

Народна скупштина је, већином гласова (од 178 присутних народних посланика, 166 је гласало за, десет против, а два нису гласала), посебно одлучила да постоје нарочито оправдани разлози за ступање закона на снагу у року краћем од осам дана од дана његовог објављивања.

Народна скупштина је, већином гласова (од 178 присутних народних посланика, 164 су гласала за, девет против, а пет није гласало), усвојила Предлог закона о изменама и допуни Закона о привредним друштвима, у целини.

2. тачка дневног реда - ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ФОНДУ ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Народна скупштина, је већином гласова (од 179 присутних народних посланика, 165 је гласало за, 11 против, а три нису гласала) прихватила Предлог закона, у начелу.

Саставни део Предлога закона постао је Амандман Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику на члан 2.

Народна скупштина није прихватила амандмане народних посланика: Зорана Живковића и Владимира Павићевића на члан 1. (од 181 присутнoг народног посланика, 13 је гласало за, а 168 није гласало), на члан 2. (од 181 присутног народног посланика, 13 је гласало за, а 168 није гласало), на члан 3. (од 182 присутна народнa посланика, 11 је гласало за, а 171 није гласао), на члан 4. (од 182 присутнa народнa посланика, 12 је гласало за, а 170 није гласало) и на члан 5. (од 183 присутнa народнa посланика, 11 је гласало за, а 172 нису гласала); Борислава Стефановића, Горана Ћирића, Гордане Чомић, Дејана Николића, Балше Божовић, Драгана Шутановца, Јоване Јовановић, Весне Мартиновић и Јована Марковића на члан 1. (од 181 присутног народног посланика, 13 је гласало за, а 168 није гласало), на члан 2. (од 181 присутног народног посланика, 13 је гласало за, а 168 није гласало), на члан 3. (од 182 присутнa народнa посланика, 11 је гласало за, а 171 није гласао), на члан 4. (од 182 присутнa народнa посланика, 12 је гласало за, а 170 није гласало) и на члан 5. (од 183 присутнa народнa посланика, 11 је гласало за, а 172 нису гласала); Марка Ђуришића, др Јанка Веселиновића, др Нинослава Стојадиновића, Снежане Маловић, Бранке Каравидић, Биљане Хасановић - Кораћ, Александра Сенића, др Благоја Брадића и Ивана Карића на на члан 1. (од 181 присутног народног посланика, 13 је гласало за, а 168 није гласало), на члан 2. (од 181 присутног народног посланика, 13 је гласало за, а 168 није гласало), на члан 3. (од 182 присутна народна посланика, 11 је гласало за, а 171 није гласао) и на члан 5. (од 183 присутна народна посланика, 11 је гласало за, а 172 нису гласала).

Народна скупштина је, већином гласова (од 183 присутна народна посланика, 167 је гласало за, 11 против, а пет није гласало), одлучила да постоје нарочито оправдани разлози да закон ступи на снагу раније од осмог дана од дана објављивања.

Народна скупштина је, већином гласова (од 183 присутна народна посланика, 168 је гласало за, 12 против, а три нису гласала), усвојила Предлог закона о изменама Закона о Фонду за Развој Републике Србије, у целини.3. тачка дневног реда - ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ПОТВРЂИВАЊУ УГОВОРА О ЗАЈМУ ЗА КРЕДИТ ЗА ПОВЛАШЋЕНОГ КУПЦА ЗА ДРУГУ ФАЗУ ПАКЕТ ПРОЈЕКТА KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECT ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, КОЈУ ПРЕДСТАВЉА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, КАО ЗАЈМОПРИМЦА И КИНЕСКЕ EXPORT-IMPORT БАНКЕ КАО ЗАЈМОДАВЦА

Народна скупштина је, већином гласова свих народних посланика (од 183 присутна народна посланика, 177 је гласало за, а шест није гласало), усвојила Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за другу фазу Пакет пројекта KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECT између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као Зајмопримца и кинеске Export-Import банке као Зајмодавца, у целини.

Након тога, Народна скупштина је, сагласно члану 103. став 6. Пословника, прешла на одлучивање о повредама Пословника на које су, у току седнице, указали народни посланици.

Народна скупштина је одлучила да није било повреде: чл. 108, 114, 115. и 283. Пословника, на које је указао народни посланик Владимир Павићевић, на седници 15. јануара 2015. године, у 10 часова и 45 минута (од 182 присутна народна посланика, четири су гласала против, а 178 није гласало) и чл. 107. и 283. Пословника, на које је указао народни посланик Владимир Павићевић, на седници 19. јануара 2015. године, у 10 часова и седам минута (од 179 присутних народних посланика, четири су гласала за, један против, а 174 нису гласала).

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда седнице и одлучивање о њима, председник Народне скупштине је, сагласно члану 102. Пословника, закључила седницу Првог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2015. години.

Седница је закључена у 15 часова и 25 минута.ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

ПРЕДСЕДНИКЈана Љубичић

Маја Гојковић

База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница