Нараяна нараяна бела га йиту бела га йитустраница4/5
Дата01.05.2016
Размер0.51 Mb.
1   2   3   4   5

ДЖАЛЯ - ТА ААТА - ЛЕ ЛАВАН(А) ДЗАЙСЕ

ЛАВАН(А) ДЗАЙСЕ ПУН - ХА ДЗАЛЯ - ЦИ БА - ХЕРИ

ЭЙТА НА ХИ КА - РЕ ТЯ - ТУНИ - ЙЯ

ТЬЯ - САРИ - КЕ ТУММИ ДЗАНА САДУ - ВРУТТИ

ПУННА НА МИЛАТИ МАЙЯ - ДЗАЛА

МАЙЯ - ДЗАЛА ТЬЯ - НА ПУНА РЕ БАДЕ - НА

САТЬЯ САТЬЯ ДЗАНА ТУКА МАНЕ

12.

СВАРГА - ЛОКИ - ХУНИ АЛЕ ХЕ АБАНГА

ДАДИ - ЙЕЛЕ САНГ(А) ТУММА - ЛАГИ

НИТЬЯ - НЕМЕ ЯСИ ПА - ТА - ТА ПРА - ТА - ПЕ

ДЗАЛА - ТИЛЁ ПАПЕ ДЖАНМАН - ТАРИН - ЧИ

ТАЙЯ МАГЕ - ПУДЕ РАКШИ НАРАЯНА

МАНДИЛЯ НИРВАНА УДИ ГАЛИ

БУДДИ - ЦА ПАЛЁТА НАА - СЕЛЁ КУМАТИ

ХО - ИЛЁ САД - БАКТИ ЙЕНЕ ПАНТЕ

САД - БАКТИ ДЗАЛИ - ЙЯ САХАДЗА САКШАТ - КАРА

ХО - ИЛЁ УДДАРА ПУРВА - ДЖЯНЦА

САДА - ТИЛЁ ЙЕНЕ ИХА - ПАРА - ЛОКА

САТЬЯ САТТЬЯ БАКА МАЗИ ТУММА

ПАРОП - КАРА - САТИ САНГИТА - ЛЕ ДЕВА

ПРАСАДИКА МЕВА ГРАХАН КАРА

ЙЕНЕ БАВА - ВЬЁТА ДЗА - ИЛА ТУМАЧИ

СА - КЬЯ ВИТТАЛА - ЧИ ААНА МАДЗА

ТАЛА ААНИ КАН - ТА ДА - ЛИЛИ НИШАНИ

ГЬЯРЕ ОЛА - КОНИ САДЖАНЁ ХО

МАЗЕ ДАНДА - ВАТА ТУММА САРВА ЛОКА

ДЕХА - САХИТА ТУК ВАЙ - КУНТА – ЩИ

13.

САТТЬЯ САТТЬЯ ДЗАНА ТРИВА - ЦА НЕМА ХА

АНУ - БАВА ПАХА ПАДО - ПАДИ

ПАДО - ПАДИ ПАХА ШРИ - МУКА ЦАНГА - ЛЕ

ПРА - ТЬЯ - КША ПА - УЛЕ ВИТТОБА - ЧИ

ТУММА - ЛАГИ ААТАН СААНГИТА - ЛЕ

САНГИТА - ЛЕ КАРЕ ВИШВА - ЧИЯ ХИТА

АБАНГА ВАЧИТИ ДЖЕЙ КА НАРА

ТЕ НАРА ПА - ТА - НИ ДЖИВАН - МУКТА - ЗАЛЕ

ПУННА НАХИ ААЛЕ САМСАРА - СИ

САМСАРА УДАЛА САН - ДЕХА ФИТА - ЛЯ

ПУРНА ТОЧИ ЗАЛА ТУКА МАНЕ

14.

ЧАРА КОТИ ЭКА ЛАК - ША - ЦА ШЕ - ВАТА

ЦАУ - ТИС СА - ХА - СРА СПА - СТА СААНГИТА - ЛЕ

СААНИГИТА - ЛЕ ХЕ ТУКА КАТО - НИЙЯ ГЕЛА

БАРА АБАНГА - ЛА СОДУ НАКА

СОДУ НАКА ТУММА СААНГИТ - ЛЕ ВАРМА

БАВА - ПАШИ КАРМЕ ЦУККА - ТИЛА

ЦУККА - ТИ ЙА - ТА - ЙА - ТИ ВИТТОБА - ЧИ ААНА

КАРА ХЕ ПАТАНА ДЖИВЕ - БАВЕ

ДЖИВЕ - БАВЕ КАРИТА ХОИЛЁ ДАРШАН(А)

ПРАТЬЯКША СОГУНА ТУКА МАНЕ

15.

ВЕДАЦЕ АБАНГА КЕЙЛИ ШРУТИ - ПАРА

ДВА - ДАША САХАСРА САНХИТЕ - ЧЕ

НИГАНТ(А) НИРУКТ(А) ААНИ БРАМА - СУТРА

АВАТАР СА - ХА - СРА УПА - ГРАНТА

АБАНГА ХЕ КОТИ БАКТИ - ПАРА ДЗАЛЕ

ГНЬЯНА - ПАРА КЕЙЛЕ ТИТУ - КЕЧИ

ПАН - ЧА - ХАТТАРА ЛАКША ВАЙРА - ГЬЁ ВАР - НИЛЕ

НААМА ТЕ ГААИЛЕ ТИТУ - КЕЙЧИ

СААТА ЛАКША КЕЛА БОДА ЙА ДЖАГАСИ

ВАР - НИЛЕ РУПА - СИ ТИТУ - КЕЙЧИ

ТИИСА ЛАКШ(А) КЕЙЛИ ДЕВА - СИ КАРУНА

КАРМА - КАНДА ЗАНА ЭКА ЛАКША

ДВА - ДАШ - СА - ХА - СРА СВАТ - МА - НУ - БАВИ

ЭВАМ ЗАНА САРВА САНКИЯ АЙСИ

АЙСЕ ХЕ АБАНГА ЗАЛЕ - СИ БУ - ТАЛИ

ПАНЦА АНТА - РАЛИ ПАТРИ - КЕЧИ

ЦАУ - ТИСА СА - ХА - СРА ЛАКШ(А) ЭК КОТИ ПАНЦА

САНГО - НИЙЯ САТЧ(А) ГЕЙЛА ТУКА

СА - ГУНА ХЕ БРАМА ВИТТАЛА - ЧИ БОЛЕ

ЭЙКА ПА ВАХИЛЕ ТУКА - РАМА

ТУКА - РАМА ТУ - ВА КЕЙЛЕ ДЖЕ АБАНГА

КАРИТИ КА ДЖАГИ НИТЬЯ ПААТА

ДЖАГИ ПААТА КАРИТА АВА - ДИ САД - БАВЕ

ВИПАТТИ НА ХОЙЯ ТЬЯ ПРА - НЬЯ - СИ

ПРА - НЬЯ - ЦЕ КАЛЬЛЯНА ХО - ИЛЁ БА ПАХЕ

БАВЕ ВАЧИТА ХЕ НИТЬЁ - НЕМИ

НАМЕ САНКА - СТАСИ КАРИ АК - РА ПААТА

ВИ - ГНА ТЬЯН - ЦИ СПА - СТА ДУРА ХОЙЯ

ДУРА ХОЙЯ ВИ - ГНА ВИТТАЛА МАНЕ ТУКАЙЯ

ШЕВА - ТИ НИДЖА - ТАЙЯ НЕ - ИН - МЕ

ГУРУ ЧАРАНИ ТЕ - ВИТИ БАВА

ААПЕ - ААПА БЕТЕ ДЕВА - 5 раз

МАНУ - НИ ГУРУ - СИ БАДЗАВЕ

РУПА ДЬЯНА - СИ ААНА - ВЕ - 5 раз

ДЕВА ГУРУ - ПАШИ ААХЕ - 2 раза

ВАРАМ - ВАРА САНГУ КАЙЕ - 2 раза

ТУКА МАНЕ ГУРУ - БАДЖА - НИ - 2 раза

ДЕВА БЕТЕ ДЖА - НИ ВА - НИ - 2 раза

ДЖАЙ ДЖАЙ ГУРУ - МАХАРАДЖ ГУРУ

ДЖАЙ ДЖАЙ ГУРУ МАХАРАДЖ - 2 раза

ДЖАЙ ДЖАЙ ГУРУ - МАХАРАДЖ ГУРУ

ДЖАЙ ДЖАЙ ПАРАБРАМА САДГУРУ - 2 раза

ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ГУРУ - 3 раза

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САД - ГУРУ - НАТ

ШРИ СИДДАРАМЕШВАР МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САД - ГУРУ - НАТ

ШРИ БАУСАХЕБ МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

ГУРУ ХА ПАРА - МАТМА ПАРЕШУ - 2 раза

АЙСА ДЖЯ - ЦА ДРУ - Д ВИШВАСУ - 2 раза

ВИШВАСУ - ВИШВАСУ

ДЕВО ТАЙА - ЦА АНКИЛА - 4 раза

СВАЙЕ - ТЯ - ЦЕ ГАРИ САН - ЧИЛА - 2 раза

САН - ЧИЛА ХО САН - ЧИЛА ХО

ДЕВО ТАЙА - ЦА АНКИЛА - 4 раза

ЭКА ДЖАНАР - ДАНИ ГУРУ - ДЕВА - 2 раза

АЙСЕ БАУСАХЕБ ГУРУ - ДЕВА - 2 раза

АЙСЕ СИДДАРАМЕШВАР ГУРУ - ДЕВА - 2 раза

АЙСЕ НИСАРГА - ДАТТА ГУРУ - ДЕВА - 2 раза

АЙСЕ РАНДЖИТ - ЕШВАР ГУРУ - ДЕВА - 2 раза

ЭЙ - ТЕ НАХИ БА САМШАЙЯ - 2 раза

САМШАЙЯ САМШАЙЯ

ДЕВА ТАЙА - ЦА АНКИЛА - 4 раза

ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ПАРА - БРАМА САД - ГУРУ - 2 раза

ЧАРИ МУКТИ - ДАЙАКА ДАТА УДАРА КАЛЬПА - ТАРУ - 2 раза

ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ПАРА - БРАМА САД - ГУРУ - 2 раза

РУПА ДЗАЙЯ - ЦЕ МАНА - БУДДИ ПАРА ВАЦИ АГО - ЧАРУ - 2 раза

ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ПАРА - БРАМА САД - ГУРУ - 2 раза

АЛЯКША АНААМ АРУП АД - ВАЙ АК - ШАЙ ПАРАТ - ПАРУ - 2 раза

ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ПАРА - БРАМА САД - ГУРУ - 2 раза

АТМА - РАМ ГУРУ - ЛИНГ(А) - ДЖАНГАМ НИМБАРГИ КАРУНА - КАРУ

АТМА - РАМ БАУСАХЕБ УМАДИ КАРУНА - КАРУ

АТМА - РАМ СИДДАРАМЕШВАР ПАТРИ КАРУНА - КАРУ

АТМА - РАМ КАДСИДДЕШВАР СИДДАГИРИ КАРУНА - КАРУ

АТМА - РАМ НИСАР - ГАДАТТА НИРАНДЖАНИ КАРУНА - КАРУ

АТМА - РАМ РАНДЖИТ - ЕШВАР МУМБАЙ КАРУНА - КАРУ

ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ПАРА - БРАМА САД - ГУРУ - 2 раза

САБ САН - ТАН - КИ ДЖЕЙ

БАЛ ГОПАЛ - КИ ДЖЕЙ

ТУКАРАМ МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

ГНЬЯ - НО - БА МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

РУК - МААН - ГАД МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

КРИШНА - ДВАЙ - ПАЙЯН МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

РАМДАС МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

РАГУ - НАТ - ПРИЙА МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САД - ГУРУ - НАТ

ШРИ ГУРУ - ЛИНГ - ДЖАНГАМ МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САД - ГУРУ - НАТ

ШРИ БАУСАХЕБ МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САД - ГУРУ - НАТ

ШРИ СИДДАРАМЕШВАР МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САД - ГУРУ - НАТ

ШРИ КАДСИДДЕШВАР МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САД - ГУРУ - НАТ

ШРИ НИСАРГАДАТТА МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САД - ГУРУ - НАТ

ШРИ ВАИНАТ МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САД - ГУРУ - НАТ

ШРИ РАНДЖИТ МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САД - ГУРУ - НАТ

ШРИ РАМАКАНТ МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

ШРИ ГУР(У) – ДЕВ(А)

ДАТТА ДАТТА ДАТТА

СИДД - ГИРИ - ВАСИ САДГУРУ - РАДЖ

КАДСИДДЕШВАР(А) МАХАРАДЖ - 2 раза

КАДСИДДЕШВАР(А) МАХАРАДЖ - 4 раза

СИДД - ГИРИ - ВАСИ САДГУРУ - РАДЖ

КАДСИДДЕШВАР(А) МАХАРАДЖ - 2 раза

РАМА - ШРАМ САДГУРУ - РАДЖ

ГУРУ - ЛИНГ(А) - ДЖАНГАМ МАХАРАДЖ - 2 раза

ГУРУ - ЛИНГ(А) - ДЖАНГАМ МАХАРАДЖ - 4 раза

РАМА - ШРАМ САДГУРУ - РАДЖ

ГУРУ - ЛИНГ(А) - ДЖАНГАМ МАХАРАДЖ - 2 раза

ХИНЧ - ГИРИ - ВАСИ САДГУРУ - РАДЖ

УМАДИ БАУСАХЕБ МАХАРАДЖ - 2 раза

УМАДИ БАУСАХЕБ МАХАРАДЖ - 4 раза

ХИНЧ - ГИРИ - ВАСИ САДГУРУ - РАДЖ

УМАДИ БАУСАХЕБ МАХАРАДЖ - 2 раза

БАГЕВАДИ - ВАСИ САДГУРУ - РАДЖ

СИДДАРАМЕШВАР МАХАРАДЖ - 2 раза

СИДДАРАМЕШВАР МАХАРАДЖ - 4 раза

БАГЕВАДИ - ВАСИ САДГУРУ - РАДЖ

СИДДАРАМЕШВАР МАХАРАДЖ - 2 раза

НИРАНДЖАНИ - ВАСИ САДГУРУ - РАДЖ

НИСАРГАДАТТА МАХАРАДЖ - 2 раза,

НИСАРГАДАТТА МАХАРАДЖ - 4 раза

НИРАНДЖАНИ - ВАСИ САДГУРУ - РАДЖ

НИСАРГАДАТТА МАХАРАДЖ - 2 раза

МУМБАЙ - ВАСИ САДГУРУ - РАДЖ

РАНДЖИТ - ЕШВАР МАХАРАДЖ - 2 раза

РАНДЖИТ - ЕШВАР МАХАРАДЖ - 4 раза

МУМБАЙ - ВАСИ САДГУРУ - РАДЖ

РАНДЖИТ - ЕШВАР МАХАРАДЖ - 2 раза

ААКАЛЬПА ААЙЮ - ШЁ ВАВЕ ТАЙА КУЛЯ

МАЗИ - ЙА САКА - ЛЯ ХАРИ - ЧА ДАСА

КАЛЬПАНЕ - ЧИ БАДА НА ХО КОНИ - КАЛИ

ХИ САНТА - МАНДАЛИ СУКИ АСО

АХАНКАРА - ЦА ВАРА НА ЛАГО РАДЖАСА

МА - ЖЬЙЯ ВИШНУ - ДАСА БАВИКАНСИ

ША - РИРА ПРАНА - СИ КАРИНА КУР - ВАНДИ

РАМА КАРИНА КУР - ВАНДИ

КШЁНА ЭКА НА СОДИ САНГА ТЬЯ - ЦА КШЁНА ЭКА НА СОДИ

НАМА МАНЕ ТАЙЯ АСАВЕ КАЛЬЯНА РАМА АСАВЕ КАЛЬЯНА

ДЖА - МУКИ НИДАНА ПАНДУРАНГА ДЖА - МУКИ НИДАНА

ХАРИ - ХАРА ВИТТАЛА РУК - МАЙ ВИТОБА РУК - МАЙ ВИТТОБА - 3 раза

ВИТТАЛА… ВИТТАЛА… ВИТТАЛА… ВИТТАЛА… ВИТТАЛА…

(Тукарам говорит)

МИ ТАВА АНЬЯ - Й АП - РАДИ

КАРМА - ХИНА МАТИ - МАНДА - БУДДИ

ТУДЗА МЬЯ АТТА - ВИЛЕ НАХИ КАДИ

ВАЦЕ КРУПА - НИДИ МААЙ БААПА

НАХИ ЭЙКИ - ЛЕ ГАИ - ЛЕ ГИИТА

ДАРИ - ЛИ ЛАДЗА САНДИ - ЛИ ХИИТА

НАВА - ДИ ПУРАНА БЕЙСА - ЛЕ САНТА

КЕЙЛИ БА - ХУТ ПАРА - НИНДА

КЕЙЛА НАХИ КАРА - ВИЛЯ НАХИ ПАРОПА - КАРА

НАХИ ДАЙЯ ААЛИ ПИДИ - ТА ПАРА

КАРУ НЕЙЕ ТО КЕЛА ВЬЯПАР

УТАРИ БАР ТУКА МАНИ

ГЬНЯНОБА ТУКАРАМ, ГЬНЯНОБА ТУКАРАМ…

ТУКАРАМ… ТУКАРАМ… ТУКАРАМ…

АХО БОЛЕ - ЛЕ ЛЕЙКАРУ

ДЕВА БОЛЕ - ЛЕ ЛЕЙКАРУ

ВЕДЕ - ВАКУ - ДЕ УТА - РУ - 2 раза

КШАМА КАРА АПАРАДА - 2 раза

МАХАРАДЖА ТУММИ СИДДА - 2 раза

АХО НАХИ ВИЦАРИ - ЛА

ДЕВА НАХИ ВИЦАРИ - ЛА

АДИКАРА МЯ ААПУЛЯ - 2 раза

КШАМА КАРА АППАРАДА - 2 раза

МАХАРАДЖА ТУММИ СИДДА - 2 раза

ТУКА МАНЕ ГНЬЯНЕШВАРА

РА - КА ПАЙЯР - ПЕ КИН - КАРА - 5 раз

КШАМА КАРА АПАРАДА

МАХАРАДЖА ТУММИ СИДДА - 5 раз

ПААХЕ ПРАСАДА - ЧИ ВАТ(А)

ГЬЯВЕ ДУВО - НИЯ ТАТА

ШЕСА ГЕ - УНИ ДЗА - ИНА

ТУМ - ЦИ ДЗА - ЛИЯ БО ДЖАНА

АХО ЗАЛО ЭК - САВА

ТУММА ААДА НА Е ДЕВА - 3 раза

АХО ТУКА МАННИ ЧИТТА

КАРУНИ РАХИЛО НИ - ВАНТ(А) - 3 раза

ВИДА ГИИ ПАТАРИША - ааа

СИДДАРАМА ПАРЕША

ВИГНЬЯНА БОДА - СУРЬЯ - ааа

ГНЬЯНА АГНЬЯНА НАША

ВИДА ГИИ ПАТАРИША - ааа

САМСАРА НАГА - ВЕЛИ - ааа

ПАА - НИ АНАНТА ФУТА - ЛИ

САТ - ТВА РАДЖА ТАМ(А) МЕЛИ- ааа

МАЙА ВИШВАС - ЦИ ВЬЯЛИ

ВИДА ГИИ ПАТАРИША - ааа

ВАЙРАГЬЯ ХАЧИ ЦУННА - ааа

ШАМА - ДАМАДИ ДЗАНА

САДАНА КААТА ДЗУНА - ааа

АХАМ - БРАМА СУПАРИ

ВИДА ГИИ ПАТАРИША - ааа

АГНЬЯНА ГНЬЯНАЦА - ааа

ВИДА КАИ МАДЖЕЦА

ВИГНЬЯН(А) РАНГА ТЬЯЦА - ааа

КУЛА - ВИ МУКА - ШОБА

ВИДА ГИИ ПАТАРИША - ааа

САДГУРУ ТУДЗА АЙСА - ааа

АРПИ ТАМБУЛА САДА

СЕВАКА ДАТТА ТУДЖА - ааа

СЕВИ ГНЬЯНА - ВИЛАСА

ВИДА ГИИ ПАТАРИША - ааа

СИДДАРАМА ПАРЕША

ВИГНЬЯН(А) БОДА - СУРЬЯ - ааа

ГНЬЯНА АГНЬЯНА НАША

ВИДА ГИИ ПАТТАРИША - ааа

МАДО…

ПАРА - МЕШВАР(А) ГУРУ ДЬЯНА

БИДА - ДИРУ - ВАДУ БАДЖА - НА - 2 раза

НОДО НИН - НОЛУ НИДЖЁ - КУНА

ПУР - НАЙ - КАД(А) ГНЬЯНА

ГНЬЯНА…

ПУР - НАЙ - КАД(А) ГНЬЯНА

МАДО…

АПА - РУПАДА НАРА - ТАНУ - ВИДУ НОДО

ШАДА - ГАРАДА ПАДО - 2 раза

АП - А - ХАСЬЁВА МАД - ДЕНИ КУДО

ГАНА - ЧИНМАЙЯ - ГУДО

ГУДО…

ГАНА - ЧИНМАЙЯ - ГУДО

МАДО…

АГНИ - ЧАКРАДА БАЛИ - ЯЙЛЛИ

ЕРАДУ КАМА - ЛАДАЛИ - 2 раза

ПРА - ГЬНЯ ЗАГИ - ЗАГИ - СУВА БЕЛЛА - КАЛЛИ

ТИЛИ НИНН - НОЛА - ГИЛЛИ

ГИЛЛИ…

ТИЛИ НИНН - НОЛА ГИЛЛИ

МАДО…

МЕ - ЛИН(А) СТАН - ДА САХА - СРАРА

ГУРУ - ТАТ - ТВАД(А) ПУРА - 2 раза

ПЕЛЯ ЛАЛА - ВАЛЛАДА СУКА - САРА

ШАНКАР(А) ПАД(А) ВИВА - РА

БИМА…

ШАНКАР(А) ПАД(А) ВИВА - РА

МАДО…

ПАРА - МЕШВАР(А) ГУРУ ДЬЯНА

БИДА - ДИРУ - ВАДУ БАДЖА - НА - 2 раза

НОДО НИН - НОЛУ НИДЖЁ - КУНА

ПУР - НАЙ - КАД(А) ГНЬЯНА

ГНЬЯНА…

ПУР - НАЙ - КАД(А) ГНЬЯНА

МАДО…

ХАРИ НАРАЙЯНА ГУРУ НАРАЙЯНА …

Зажигается лампа арати

ХЕНЧИ ДАНА ДЕГА ДЕВА

ТУДЗА ВИСАРА НА ВА - ВА

ГУНА ГА - ЙН АВАДИ

ХЕЙЧИ МАЗИ САРВА ДЗОДИ

НА - ЛАГЕ МУКТИ ДАН(А) САМПАД(А)

САНТ(А) САНГ(А) ДЕИ СА - ДА

ТУКА МАНИ ГАРБ(А) - ВАСИ

СУКЕ ГАЛЯВЕ АМАНСИ

АРАТИ

Воскресенье – Шри Сиддарамешвар Махараджа Арати

Понедельник - Шри Баусахеб Махарадж Арати

Вторник - Шри Сиддарамешвар Махарадж Арати

Среда - Шри Ранджит Махарадж Арати

Четверг - Шри Нисаргадатта Махарадж Арати

Пятница - Шри Гнянешвар Махарадж Арати

Суббота - Шри Сиддарамешвар Махарадж Арати

АРАТИ СИДДАРАМА

АРАТИ СИДДАРАМА

СА - ЧИДА - НАНДА ПРЕМА

САД - ГУРУ СУКА - ДАМА

ХАРИ - ХАРА ТУ БРАМА

АРАТИ СИДДАРАМА

ТУ ЭКА ПАТАРИША

КАРИ ВИКАЛЬПА - НАША

ТОДУНИ БАВА - ПАША

УД - ДА - РИЛЕ - СИ АММА

АРАТИ СИДДАРАМА

СА - ЧИДА - НАНДА ПРЕМА

САД - ГУРУ СУКА - ДАМА

ХАРИ - ХАРА ТУ БРАМА

АРАТИ СИДДАРАМА

ВЕДАНТА - ГУНЬЯ ПАРАМА

ПАРИ КАРОНИ СУГАМА

ПРАБО - ДИЛЕ ВАРМА

НУРВИ АГНЬЯНА НАМА

АРАТИ СИДДАРАМА

СА - ЧИДА - НАНДА ПРЕМА

САД - ГУРУ СУКА - ДАМА

ХАРИ - ХАРА ТУ БРАМА

АРАТИ СИДДАРАМА

ВЕДАНТА - ВАРА ИША

ТУДЗА ПРАНАМА ШЁТА - ША

ДАТТА - ТРАЙЯ ДАСА

ДЕИ СВАРУПИ ВИРАМА

АРАТИ СИДДАРАМА

СА - ЧИДА - НАНДА ПРЕМА

САД - ГУРУ СУКА - ДАМА

ХАРИ - ХАРА ТУ БРАМА

АРАТИ СИДДАРАМА

СУКА САХИТА ДУ - ХУ - ЧА - РАХИТА НИРМАЛА ЭЙКАНТА

КАЛИ - МАЛЯ - ДАХ - НА ГАХ - НА СВАМИ САМАРТ(А)

НА КАЛЕ БРАМА - ДИКА АНТА АНАНТА

ТО ТУ АММА СУЛАБ(А) ДЖАЙ КРУПА - ВАНТА

ДЖАЙ ДЕВ ДЖАЙ ДЕВ ДЖАЙ КАРУН(А) - КАРА

АРАТИ ОВАЛУ САД - ГУРУ МАХЕР(А)

ДЖАЙ ДЕВ ДЖАЙ ДЕВ

МАЙЕ - ВИНА МАХЕРА ВИШРАНТИ ТАВ(А)

ШАБДИ АРТА - ЛАВ БОЛЁ - НЕ ВАВ(А)

САД - ГУРУ - ПРАСАДЕ СУ - ЛАБ УПАВ(А)

РАМИ - РАМ - ДАСА ФАЛА - ЛЯ САД - БАВ(А)

ДЖАЙ ДЕВ ДЖАЙ ДЕВ ДЖАЙ КАРУНА - КАР(А)

АРАТИ ОВАЛУ САД - ГУРУ МАХЕРА

ДЖАЙ ДЕВ ДЖАЙ ДЕВ

ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ

ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ДЖЕЙ ДЖЕЙ - 3 раза

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САД - ГУР(У) - НАТ

ШРИ СИДДААРАМЕШВАР МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

ШРИ СИДДАРАМЕШВАР МАХАРАДЖ АРАТИ

УВАЛУ АРАТИ МАДЖА САТГУР(А) РАЙ - АЧИ - 2 раза

СУКАВИЛИ ПЕРИ МАДЖА ДЖАНМА МАРНАЧИ

УВАЛУ УВАЛУ СИДДАРАМА РАЙА 2 раза

ЧАРНА ВАРНИ ОВА - ЛОДИ МАДЖИ ХИ КАЙА

УВАЛУ УВАЛУ СИДДАРАМА РАЙА - 2 раза

БРАМА ХАРИ ХАРА ТУДЖИ КАРИ - ТЕ СЕВА - 2 раза

ДЕРИ ПРЕМА МУДРА МАДЖА СИДДАРАМ ДЕВА

УВАЛУ УВАЛУ СИДДАРАМА РАЙА - 2 раза

ЧАРНА ВАРНИ ОВА - ЛОДИ МАДЖИ ХИ КАЙА

УВАЛУ УВАЛУ СИДДАРАМА РАЙА - 2 раза

АЛУЛИЙЯ БОДЕ ИКА НУВ - НАВО ДЗАЛА - 2 раза

МАДЖАЛИ РАДЖ - ИТА СУРЬЯ УГВА - ЛА

УВАЛУ УВАЛУ СИДДАРАМА РАЙА - 2 раза

ЧАРНА ВАРНИ ОВА - ЛОДИ МАДЖИ ХИ КАЙА

УВАЛУ УВАЛУ СИДДАРАМА РАЙА - 2 раза

АВАДИЧИ БАКТИ - МАДЖИ БАЛ ГУПАЛЁ - 2 раза

ХАРВИ ДЕХА БУДДИ - МИВИ ПУРВАЛ САКАЛА

УВАЛУ УВАЛУ СИДДАРАМА РАЙА - 2 раза

ЧАРНА ВАРНИ ОВА - ЛОДИ МАДЖИ ХИ КАЙА

УВАЛУ УВАЛУ СИДДАРАМА РАЙА - 2 раза

БУДДИ ПРАКА - ШАТАТА САДГУР(А) - ТУЧИ АХЕ - 2 раза

ЧАРНА ЧАРНИ ВЙАПАКА ТУДЖА БАВ - АНИ ПАХЕ

УВАЛУ УВАЛУ СИДДАРАМА РАЙА - 2 раза

ЧАРНА ВАРНИ ОВА - ЛОДИ МАДЖИ ХИ КАЙА

УВАЛУ УВАЛУ СИДДАРАМА РАЙА - 2 раза

СУКА САХИТА ДУ - ХУ - ЧА - РАХИТА НИРМАЛА ЭЙКАНТА

КАЛИ - МАЛЯ - ДАХ - НА ГАХ - НА СВАМИ САМАРТ(А)

НА КАЛЕ БРАМА - ДИКА АНТА АНАНТА

ТО ТУ АММА СУЛАБ(А) ДЖАЙ КРУПА - ВАНТА

ДЖАЙ ДЕВ ДЖАЙ ДЕВ ДЖАЙ КАРУН(А) - КАРА

АРАТИ ОВАЛУ САД - ГУРУ МАХЕР(А)

ДЖАЙ ДЕВ ДЖАЙ ДЕВ

МАЙЕ - ВИНА МАХЕРА ВИШРАНТИ ТАВ(А)

ШАБДИ АРТА - ЛАВ БОЛЁ - НЕ ВАВ(А)

САД - ГУРУ - ПРАСАДЕ СУ - ЛАБ УПАВ(А)

РАМИ - РАМ - ДАСА ФАЛА - ЛЯ САД - БАВ(А)

ДЖАЙ ДЕВ ДЖАЙ ДЕВ ДЖАЙ КАРУНА - КАР(А)

АРАТИ ОВАЛУ САД - ГУРУ МАХЕРА

ДЖАЙ ДЕВ ДЖАЙ ДЕВ

ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ

ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ДЖЕЙ ДЖЕЙ - 3 раза

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САД - ГУР(У) - НАТ

ШРИ СИДДААРАМЕШВАР МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

ШРИ НИСАРГАДАТТА МАХАРАДЖ АРАТИ

АРАТИ АВАДУТА

ГУРУ НИСАРГАДАТТА

ПРАБУД(А) ГНЬЯНА ДУТА

АВАТАРА - СИ АНАН - ТА

АРАТИ АВАДУТА

ПАРАМЕША АТМА - РАНГА

ТОВ(А) ВИГНЬЯНА - ГАНГА

НАШИТ(А) БАВ(А) - САНГА

НИТТЁ ВАХИ ПРАН - ШАТА

АРАТИ АВАДУТА

ГУРУ НИСАРГАДАТТА

ПРАБУД(А) ГНЬЯНА ДУТА

АВАТАРА - СИ АНАН - ТА

АРАТИ АВАДУТА

БАКТ(А) ХЕ МИН(А) ГАН(А)

ТУДЗ(А) АНАНЁ ШЁРАНА

ВАНИ - ДИТИ ТАВ(А) ЧЁРАНЁ

ТУЧИ ТРАТА САМАРТА

АРАТИ АВАДУТА

ГУРУ НИСАРГАДАТТА

ПРАБУД(А) ГНЬЯНА ДУТА

АВАТАРА - СИ АНАН - ТА

АРАТИ АВАДУТА

АТМА - ВИШ - РАМА ДАМА

ТАВ(А) АПАР(А) МАХИМА

ГУРУ - ДАС НОМИ ТУМА

БАКТ(А) БАГЬЯ ВИДАТТА

АРАТИ АВАДУТА

ГУРУ НИСАРГАДАТТА

ПРАБУД(А) ГНЬЯНА ДУТА

АВАТАРА - СИ АНАН - ТА

АРАТИ АВАДУТА

СУКА САХИТА ДУ - ХУ - ЧА - РАХИТА НИРМАЛА ЭЙКАНТА

КАЛИ - МАЛЯ - ДАХ - НА ГАХ - НА СВАМИ САМАРТ(А)

НА КАЛЕ БРАМА - ДИКА АНТА АНАНТА

ТО ТУ АММА СУЛАБ(А) ДЖАЙ КРУПА - ВАНТА

ДЖАЙ ДЕВ ДЖАЙ ДЕВ ДЖАЙ КАРУН(А) - КАРА

АРАТИ ОВАЛУ САД - ГУРУ МАХЕР(А)

ДЖАЙ ДЕВ ДЖАЙ ДЕВ

МАЙЕ - ВИНА МАХЕРА ВИШРАНТИ ТАВ(А)

ШАБДИ АРТА - ЛАВ БОЛЁ - НЕ ВАВ(А)

САД - ГУРУ - ПРАСАДЕ СУ - ЛАБ УПАВ(А)

РАМИ - РАМ - ДАСА ФАЛА - ЛЯ САД - БАВ(А)

ДЖАЙ ДЕВ ДЖАЙ ДЕВ ДЖАЙ КАРУНА - КАР(А)

АРАТИ ОВАЛУ САД - ГУРУ МАХЕРА

ДЖАЙ ДЕВ ДЖАЙ ДЕВ

ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ

ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ДЖЕЙ ДЖЕЙ - 3 раза

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САД - ГУР(У) - НАТ

ШРИ СИДДААРАМЕШВАР МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

ШРИ РАНДЖИТ МАШАРАДЖ АРАТИ

АРАТИ РАНДЖИТА

САДГУРУ САМАРТА

БОУДУНИ НИДЗ(А) БАКТА

УТТАРИ ЛЕСИ ДЖАГАТА

АРАТИ РАНДЖИТА

ТУДЗА РУПА ААТАВИТТА

НУРЕ САНСАРА ЧИНТА

ААТМА СВАРУП(А) ДАТТА

ЧЁРНИ ТЕВИТО МАТА

АРАТИ РАНДЖИТА

САДГУРУ САМАРТА

БОУДУНИ НИДЖ(А) БАКТА

УТТОРИ ЛЕСИ ДЖА - ГАТА
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница