Нараяна нараяна бела га йиту бела га йитустраница2/5
Дата01.05.2016
Размер0.51 Mb.
1   2   3   4   5

ДАЛ(А) ДУРО ДЕШИ - О 2 раза

УТИРЕЙ - УТИРЕЙ УТИ УТИРЕЙ УТИ СИДДА - РАМА

МАДЗИ ДЕЙВА ТО МАДЗИ ДЕЙВА ТО ДЕВА ТОТУ МАДЗЕ 2 раза

БОКТ(А) ДЖЕНА - НА ПРАСАНН(А) КЭРОТИ 2 раза

НАВ(А) СИДД(А) ТУДЗИ - О 2 раза

УТИРЕЙ - УТИРЕЙ УТИ УТИРЕЙ УТИ СИДДА - РАМА

БРАМ(А) ТУЦИ ВИШНУ ТУЦИ ТУЦИ МАХЕ ШВАР - О 2 раза

САДГУРУ ТУЦИ ЙОГИ ТУЦИ 2 раза

ААНИ ПУРНЕ ШВАР - О 2 раза

УТИРЕЙ - УТИРЕЙ УТИ УТИРЕЙ УТИ СИДДА - РАМА

ДЗАГ(А) ХОРЕЙ ДЗАГ(А) ХОРЕЙ ДЗАГ(А) ХО ПАТАРИША 2 раза

НЕЙТР(А) КАТТА КШИ ТУДЦА БАР СУДЕЙ 2 раза

ВИГНЯН БОД(А) АМРУТА - О 2 разаУТИРЕЙ - УТИРЕЙ УТИ УТИРЕЙ УТИ СИДДА - РАМА

ДЗАУ КАШАЛЯ ДЗАУ КАШАЛЯ ДЗАУ МИКО ОТЕ 2 раза

ШАМ(А) МАНЕ ХИ СИДДА - РАМО ГУРУ 2 раза

ДЕЙВА ТО ХОМО - ТИ 2 раза

УТИРЕЙ - УТИРЕЙ УТИ УТИРЕЙ УТИ СИДДА - РАМА


ДАРШАНА СО БОГО БОКТ(А) ЗАМОЛИ 2 раза

КАРИТА ДЖАЙА НАМА 2 раза

УТИРЕЙ - УТИРЕЙ УТИ УТИРЕЙ УТИ СИДДА - РАМА
АДЗУНИ - КАСА НИДЗА - ЛЯ ГУРУ - РАЙА 2 раза

ПРАЧИ ВАР РОВИ - БИМБ УДЕ - ЛЕЙ 2 раза

НЕЙТР(О) КОМОЛЁ - ПАРИ ТОВ МИТЁЛЕЙ - ЛЕ 2 раза

УТИ ЛАВ КОРИ МАНГАЛА СУМА - ГАНА 2 раза

АДЗУНИ КАСА НИДЗАЛЯ ГУРУ - РАЙА 2 раза

АГНЯНАЦА ТИМИРА САРУ - ДЕЙ 2 раза

ТОВО БОД - ЧИ ПРАБ(А) ПАКУ - ДЕЙ 2 раза

УДЗОЛИ ТОЙА ДЖАГАТ СУМАН - ГАЛЯ 2 раза

АДЗУНИ КАСА НИДЗАЛЯ ГУРУ - РАЙА 2 раза

ВАТ(О) - БОГИ - ТОВО МУКТИ КАН - ТА 2 раза

ДАРШАН ДЕ - И ТИЛЯ СУКАНТА 2 раза

УТТИ - УТТИРЕЙ ДЖАГАТ - ПА СУ - МАНГАЛА 2 раза

АДЗУНИ КАСА НИДЗАЛЯ ГУРУ - РАЙА 2 раза

ДВАРИ - УБИ ХИ ТУЧИ ЛЕЙ - КОРЕЙ 2 раза

А ТУРЁЛИ БОГ(О) НАЙ - ОНО ПАКО - РЕ 2 разаТУЧИ - Я - РЕ ДАРШАНА СУМАН - ГАЛА 2 раза

АДЗУНИ КАСА НИДЗАЛЯ ГУРУ - РАЙА 2 раза

БАВО ФУЛАНЧА АРПУНИ МА - ЛА 2 раза

АНВИТА ПА - РТИ ТОВО ЧЁРОНА - ЛЯ 2 раза

ДАВИ МУКО КОМОЛА СУМАНГА - ЛА 2 раза

АДЗУНИ КАСА НИДЗА - ЛЯ ГУРУ - РАЙА 2 раза

Продолжение ежедневной программы

6.

ГУР(У) ХА САНТ(А) - КУЛИ - ЦА РАДЖА 2 раза

ГУР(У) ХА ПРАН(А) - ВИСАВ(А) МАДЗА 2 раза

ГУР(У) - ВИН(А) ДЕВ(А) НАХИ ДУДЖЙА 2 раза

ПАХАТ(А) ТРАЙЛОКИ a-a-a

ГУР(У) ХА САНТ(А) - КУЛИ - ЦА РАДЖА 4 раза

ГУР(У) ХА СУК(А) - ЦА САГАРА 2 раза

ГУР(У) ХА ПРЕМА - ЦА АГАР(А) 2 раза

ГУР(У) ХА ДЕЙРИЙА - ЦА ДОНГАР(А) 2 раза

КАДА - КАЛИ ДАЛ(А) - МАЛЕ - НА a-a-a

ГУР(У) ХА САНТ(А) - КУЛИ - ЦА РАДЖА 4 раза

ГУР(У) ХА САТТЬЯ - ЛАГИ САЙА 2 раза

ГУР(У) ХА САД(А) - КАЩИ МАЙА 2 раза

ГУР(У) ХА КАМ(А) - ДЕНУ ГААЙА 2 раза

БАКТ(А) ГАРИ ДУБАТ(А) - СЕ a-a-a

ГУР(У) ХА САНТ(А) - КУЛИ - ЦА РАДЖА 4 раза

ГУР(У) ХА БАКТИ - ЦЕ МАНДОН(А) 2 раза

ГУР(У) ХА КАЛАСИ ДОНДОН(А) 2 раза

ГУР(У) ХА КАРИТ(А) - СЕ КАНДАН(А) 2 раза

НАН(А) ПАРИ ПАПА - ЦИ a-a-a

ГУР(У) ХА САНТ(А) - КУЛИ - ЦА РАДЖА 4 раза

ГУР(У) ХА ВАЙРАГЬЯ - ЦЕ МУЛ(А) 2 раза

ГУР(У) ХА ПАР(А) - БРАМ(А) КЕВАЛА

ГУР(У) ХА ПАР(А) - МАТМ(А) КЕВАЛА

ГУР(У) ХА ДАК(А) - ВИ ТАТ - КАЛА

ГУР(У) ХА СОДАВИ ТАТ - КАЛА

ГАТИ ЛИНГ(А) ДЕХА - ЦЕ a-a-a

ГУР(У) ХА САНТ(А) - КУЛИ - ЦА РАДЖА 4 раза

ГУР(У) ХА ГАЛИ ГНЬЯНА - ДЖЙЯНА 2 раза

ГУР(У) ХА ДАК(А) ВИ - НИДЖЯ - ДАНА 2 раза

ГУР(У) ХА СОБА ГЁ - ДЕУН(А) 2 раза

ВАТМ(А) - БОД(А) НАНДАВИ a-a-a

ГУР(У) ХА САНТ(А) - КУЛИ - ЦА РАДЖА 4 раза

КАЙА КАШИ ГУРУ УПАДЕШИ 2 раза

ТАРАК(А) МАНТРА ДИЛ(А) - АМХА - СИ 2 раза

БАП(А) ВИТТАЛЁ - РАКУ - МАЙСИ

БАП(А) СИДДХАРАМ(А) ПАТТАРИ - СА - ШИ

ВИТАЛ(А) ВИНА - ВИ ГУР(У) - ЧАРОНИ a-a-a

ГУР(У) ХА САНТ(А) - КУЛИ - ЦА РАДЖА 4 раза

НА - РАЯНА, НА - РАЯНА, НА - РАЯНА, НА - РАЯНА a-a-a

АРАТИ

ПАЛЕ - ЛЕ БАГЙА МАДЗЕ

ДАНЬЁ ЗАЛО САМСАРИ

САД - ГУРУ БЕТ(А) - ЛЕ ХО

ТЯНИ ДАРИ - ЙЕЙЛЕ КАРИ

ПАШЧИМИ ЧАЛ(А) - ВИЛЕ

ААТМА ТЕ - ТЕ НИР - ДАРИ

РИ - КУТА - ВАРИ НАНДИ

ДЕКИ - ЙЕЛИ ПАНДАРИ

ТЕ СУК(А) КАЙА САНГУ

ВАЦЕ БОЛЯ - ТА НА ЙЕ 2 раза

АРАТИ - ЧЕНИ ЙОГЕ

ГЕЛЕ МИ - ПОН(А) МА - ЗЕ

ТЕ СУК(А) КАЙА САНГУ

РАУЛА - МАДЖИ ДЗАТА

РАХИ ДЕХА АВА - СТА

МАН(А) ХЕ УНМАН(А) ДЗА - ЛЕ

НАСЕ БАДА - ТЕЧИ ВАРТА

НЕТУ ХА МАВОЛО - ЛА

ШАБДА ААЛИ НИ - ХИ - ШАБДАТА

ТА - ТАСТА ХО - УНИ ТЕ - ЛЕ

НИДЖ(А) - РУПА ПАХ(А) - ТА

ТЕ СУК(А) КАЙА САНГУ

ВАЦЕ БОЛЯ - ТА НА ЙЕ 2 раза

АРАТИ - ЧЕНИ ЙОГЕ

ГЕЛЕ МИ - ПОН(А) МА - ЗЕ

ТЕ СУК(А) КАЙА САНГУ

ТРИ ГУНА - ГУНА БАЙ - И

ПУРНА УДЗАЛ(А) - ЛЯ ВАТИ

НАВА - ЛАВА АВИНАШЁ

НА ДЗАЙЕ СВАЙАМ - ДЖЬЁТЕ

ЛАВИТА ЛАКШ(А) ТЕ - ТИ

ХАЛУ ВИСАР(А) - ЛЕ ПАТИ

НАТУДИ МАН(А) МАД - ЗИ

НО - КОЁЛИ ДИВАС(А) - РАТРИ

ТЕ СУК(А) КАЙА САНГУ

ВАЦЕ БОЛЯ - ТА НА ЙЕ 2 раза

АРАТИ - ЧЕНИ ЙОГЕ

ГЕЛЕ МИ - ПОН(А) МА - ЗЕ

ТЕ СУК(А) КАЙА САНГУ

АРАТИ ВИТТАЛАЧИ

ПУРНА УДЗОЛА - ЛИ АНТАРИ

ПРАКАШ(А) ТОРА ДЗАЛЯ

САТ(А) - ВЕНА АМБАРИ

РАВИ - ШЁШИ МАВАЛЁ - ЛИ

ТАЙА ТЕДЖА - МАДЗАРИ

ВАДЗА - ТИ ДЕВЬЁ ВАД - ДЕ

АНУ - ХАТА ГЁДЖЁРИ

ТЕ СУК(А) КАЙА САНГУ

ВАЦЕ БОЛЯ - ТА НА ЙЕ 2 раза

АРАТИ - ЧЕНИ ЙОГЕ

ГЕЛЕ МИ - ПОН(А) МА - ЗЕ

ТЕ СУК(А) КАЙА САНГУ

АНАНДА - САГА - РАТА

ПРЕМЕ БУДИ ДИ - ДОЛИ

ЛА - ДОЛИ СОКЁ МОТЁ

НАЙЕ БОЛА - ТА БОЛИ

САД - ГУРУ - ЧЕЙНИ САНГЕ

АЙ - СИ АРАТИ КЕЙЛИ

НИ - ВРУТТИ АНАНДА ТО

ТЕ - ТЕ ВРУТТИ НИМАЛИ

ТЕ СУК(А) КАЙА САНГУ

ВАЦЕ БОЛЯ - ТА НА ЙЕ 2 раза

АРАТИ - ЧЕНИ ЙОГЕ

ГЕЛЕ МИ - ПОН(А) МА - ЗЕ

ТЕ СУК(А) КАЙА САНГУ

ВИТТАЛА, ВИТТАЛА, ВИТТАЛА…..

ПУНДАЛИК(А) ВАРАД(А) ХАРИ ВИТТАЛ

ПАРВАТИ ПА - ТЕ ШИВ ХАР ХАР МАХАДЕВ(А)

РАДЖА - ДИ РАДЖ САТГУРУ НАТ

ШРИ СИДДАРАМЕШВАР МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

ШРИ ГНЯНАДЕВ ТУКАРАМ ТУКАРАМ ТУКАРАМ

РАДЖА - ДИ РАДЖ САДГУРУНАТ

ШРИ БАУСАХЕБ МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

БАВ - ПАРАК

БАКТА - КАРЬЯ КАЛЬПА - ДРУМ

ШРИ ГУРУ САРВА - БАУМАМ

ШРИ - МАД РАДЖА - ДИ - РАДЖ ЙОГИ МАХАРАДЖ

ТРИБУВА - НА - НАНДА АДВАЙТ АБЕД

НИРАНДЖАН НИРГУН НИРАВА - ЛАМБ ПАРИ - ПУРНА

САДО - ДИИТ(А) САКАЛА - МАТ СТАПНА - ЧАРЬЯ

ШРИ САД - ГУРУ СИДДАРАМЕШВАР МАХАРАДЖ

ПАТРИ ЙАТИ - ВАРЬЯ БАВ – ПАРАК

САДО - ДИИТ(А) САДГУРУ ШРИ НИСАРГАДАТТА МАХАРАДЖ

НИРАНДЖАНИ ЙАТИ - ВАРЬЯ БАВ - ПАРАК

САДО - ДИИТ ШРИ САТГУРУ РАДЖИ - ЭШВАРА МАХАРАДЖ

МУМБАИ ЙАТИ - ВАРЬЯ БАВО ПАРАК

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САДГУРУНАТ

ШРИ СИДДААРАМЕШВАР МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САДГУРУНАТ

ШРИ БАУСАХЕБ МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САДГУРУНАТ

ШРИ ГУРУЛИНГАДЖАНГАМ МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САДГУРУНАТ

ШРИ КАДДСИДЕШВАР МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САДГУРУНАТ

ШРИ НИСАРГАДАТТА МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САДГУРУНАТШРИ БАЙНАТ МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САДГУРУНАТ

ШРИ РАНДЖИТ ЕШВАР МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САДГУРУНАТ

ШРИ РАМАКАНТ МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

УТРЕННИЕ БАДЖАНЫ

СAKAЛЧЕ БАДЖАН

1.

САРВА ЧАРА - ЧАРА БАРУНИ УРА - ЛЯ

ТЯ ТУДЗА - ЛЯ ПРЕМАЛЯ

КАЙСЕ ААВА - ХАНАКАРУ МАНГАЛЯ

ТУДЗЕ - ВИНА КОТЕ ТАРА ДЖАГАЛА

САРВА ТРИ ВЯПА - ЛА

ААСА - НА КАЙЯ ДЕУ БА ТУЛЯ

ЧАРА - НА ПАСУНИ ТУДЖА - ЦА ВАХИ

ГАНГА НАДИ ПАВА - НИ

ПАДА ПРАКША - ЛЁН(А) КАРУ КОТУНИ

ДАВАЛА ПУРНА СПАТИКА ШАМА КАНТИ

ШЁБЕ ТАВА НИРМАЛА

АР - ГЬЯ АН - ГОЛА КАЙЯ ДУИ МАЛА

НИР - ЛЕП(А) ТУЛЯ УТИ ЛЕПА КАША - ЦА КАРУ

ТУ СВАЕ ТАП(А) ХАРА ШИИ - ТАЛЁ ДЖАЛЕ КА ДАРУ

ТУ ШАНТ(А) КАШАЛЯ ЧАНАДАН УГА - ЛЮНИ БАРУ

АНАНТА ГАГАНАН(А) - ЧА ПРАВАРНА

ТУДЗА - ШИ НЕСА ВАЙА

КОТУ НИ ВАСТР(А) АНУ БА ПРИЙЯ

ГНЬЯНА - ЦА ТУ САГАР(А) АСА - СИ

ДЖИВА ДЖАН - ТУ ДЗАНИВА

ДЗАНА - ВЕ КАЙЯ ГАЛУ МАДАВА

МАНИКО МОТИ НИЛЁ РАТНА НАГА

ТУДЗА - СИ КА КУЛА - ВИТИ

ДЗАЙАН - ЧИ КАНТИ ТУ ШРИПАТИ

ФУЛЕ КОНА - ТИ ВЕЦУНИ МААЛЯ

ГУМФУ ТУДЗА - ЛЯ ПРАБУ

ФУЛЯ - ТИЛЁ ГАНД(А) ТУ - ЦА КИ ВИБУ

ТУ САДА ТРУПТ(А) ТУДЗ(А) НАИ - ВЕДЬЯ КАЙ - ЯСИ

ТАХАН(А) - БУКА ТУДЗ(А) МАНА - НИ ХЕ - ЧИ ПИСЕ

ТАМБУЛА САМАРПАНА КАВАНА МУКИ КАРУ КАСЕ

ПРАДАКШИНА ТУДЖА КАСИ НАМАН(А) МИ

КОТЕ КАРУ НА КАЛЕ

ДЖИТЕ ТАВ(А) РУПАСАРВ(А) ВЬЯПИЛЕ

ВЕДА - НИ ДЖЕ - ТЕ НЕТИ НЕТИ НЕ

ВАРНАН(А) КАРИТА ТАКЕ

КАЙЯ МИ СТАВУ ВАПУДЕ МУКЕ

СУРЬЯ - ПРАБА ТУДЖ(А) - ПУДЕ КИТИСИ

УДЖВАЛА - ТИ ФИКИ АТИ

КАЙЯ КАПУР(А) УДЖАЛУ АРАТИ

КЕВИ ВИСАРДЖАНА КАРУ КО - ТЕ МИ

ДЗА НА - ЧА САПАДЕ

ПАХА - ВЕ ТИ - ТИ ТУДЖЕ РУПАДЕ

КАРУ ДЖАТА ПУДЖАН(А) ХАВ(А) МАДЖИ МОДАЛИ

ТИ ХАВА - ЧИ ААТА ТАВ(А) - РУПА ПАВА - ЛИ

ТУ ДЕВ(А) БАКТ(А) МИ КАЛЬПА - НА - ЦА НАСАЛИ

ХИЦ(А) ПРАБУ ТОВ(А) ПУДЖА КАРИТО

ДАТТА - ТРАЙЯ АНТАРИ

УМАГА - ЛИ ПАД(А) - БАКТИ ТАВ(А) КАРИ

САРВ(А) ЧАРА - ЧАРА БАРУНИ УРА - ЛЯ

ТЯ ТУДЗА - ЛЯ ПРЕМАЛА

КАСЕ ААВА - ХАНА КАРУ МАНГАЛА

2.

ГАНА - ДИША ДЗО - ИЩА САРВА ГОНАН - ЦА

МУЛЯ - РАМБ(А) АРАМБ(А) ТО НИР - ГУНА - ЦА

НАМО ШАРАДА МУЛА ЧАТВАРИ - ВАЧА

ГАМО ПАНТ(А) АНАНТ(А) ЙА РАГА - ВАЦА

НАРАЯНАМ НАМАС - КРУТЬЯМ НАРО ЧАЙВ(А) НАРОТ - ТА - МАМ

ДЕВИМ САРА - СВАТИМ ВЬЯАСАМ ТАТО ДЖАЙА - МУДИР - ЙЕТ

ШРУЯ - ТАМ ДЕВ(А) - ДЕВЕШ(А) НАРАЯНАМ ДЖАГАТ - ПА - ТЕ

ТВАДИЁ - НАМ - ДЬЯНЕНА КАТ- Й - ЩЕ ШЮБА - ХА - КАТА - ХА

БРАМА - НАНДАМ ПАРАМА СУКА - ДАМ КЕВАЛЯМ ГНЯН - МУРТИМ

ДВАНДВА - ТИТАМ ГАГАНА САДРЮШАМ ТАТВА - МАСЬЯДИ - ЛАКШАМ

ЭЙКАМ НИТЬЯМ ВИМАЛА - МАЧАЛАМ САРВАДИ - САКШИ - БУТАМ

БАВА - ТИТАМ ТРИГУНА - РАХИТАМ САД - ГУРУ ТАМ НАМАМИ

3.

САД - ГУРУ - НАТ МАДЗЕ ААИ МАЛА ТАВ(А) ДЬЯВА - А - ПАИ 2 раза

МАЛА ТАВ(А) ДЬЯВА ПАИ МАЛА ТАВ(А) ДЬЯВА - А - ПАИ 2 раза

САД - ГУРУ - НАТ МАДЗЕ ААИ МАЛА ТАВ(А) ДЯВА - А - ПАИ 2 раза

БАУ - САХЕБ ГУРУ МАДЗЕ ААИ МАЛА ТАВ(А) ДЯВА - А - ПАИ 2 раза

МАЛА ТАВ(А) ДЯВА - А - ПАИ МАЛА ТАВ(А) ДЯВА - А - ПАИ 2 раза

БАУ - САХЕБ ГУРУ МАДЗЕ ААИ МАЛА ТАВ(А) ДЯВА - А - ПАИ 2 раза

СИДДАРАМЕШВАР ГУРУ МАДЗЕ ААИ МАЛА ТАВ(А) ДЯВА - А - ПАИ 2 раза

МАЛА ТАВ(А) ДЯВА - А - ПАИ МАЛА ТАВ(А) ДЯВА - А - ПАИ 2 раза

СИДДАРАМЕШВАР ГУРУ МАДЗЕ ААИ МАЛА ТАВ(А) ДЯВА - А - ПАИ 2 раза

НИСАРГАДАТТА ГУРУ МАДЗЕ ААИ МАЛА ТАВ(А) ДЯВА - А - ПАИ 2 раза

МАЛА ТАВ(А) ДЯВА - А - ПАИ МАЛА ТАВ(А) ДЯВА - А - ПАИ 2 раза

НИСАРГАДАТТА ГУРУ МАДЗЕ ААИ МАЛА ТАВ(А) ДЯВА - А - ПАИ 2 раза

РАНДЖИТ ЕШВАР МАДЗЕ АИ МАЛА ТАВ ДЯВА - А - ПАИ 2 раза

МАЛА ТАВ ДЯВА - А - ПАИ 4 раза

РАНДЖИТ - ЕШВАР МАДЗЕ ААИ МАЛА ТАВ(А) ДЯВА - А - ПАИ 2 раза

МАЛА ТАВ(А) ДЯВА - А - ПАИ МАЛА ТАВ(А) ДЯВА - А - ПАИ 2 раза

РАНДЖИТ - ЕШВАР МАДЗЕ ААИ МАЛА ТАВ(А) ДЯВА - А - ПАИ 2 раза

4.

ПАХИЛЕ ПАХА - ТА ШРИ - МУКА 2 раза

ТАХАН ХАР(А) - ПАЛИ БУК(А) 2 раза

ПАХА ПАХА ДОЛЕ - БАРИ 2 раза

МУРТИ САВА - ЛИ ГОДЖИРИ 2 раза

РАВИ ШАШИ ДЖА - ЧЬЙА КАЛА 2 раза

ТО ХА МАДАНА - ЦА ПУТАЛА 2 раза

ТУКА МАНЕ ВАРНУ КАЙЯ 2 раза

ГЕТО АЛАЙЯ - БАЛАЙЯ 2 раза

ВАМА - САВЬЙЯ ДОХИН - КАДЕ 2 раза

ДИСЕ ДЕВА - ЦИ РУПА - ДИ 2 раза

КАЛИ ПАХЕ АТ - ВА ВАРИ 2 раза

ДЖИКАДЕ ПАХАВЕ ТИКАДЕ ХАРИ 2 раза

ДОЛЕ ЦАКУ - НИЙА ПАХЕ 2 раза

ПУДЕ ГОПАЛ УБА ААХИ 2 раза

АНУ - РЕНУ ЧАКРА - ПАНИ 2 раза

КУНА ДЗАЛИ ДАСИ ДЗАНИ 2 раза

ААХО ХАДА - БАДА - ЛЕ ПАТАК(А) 2 раза

РАМ(А) - НАМ(А) ГИТА - ЭКА 2 раза

НАМ(А) ГИТА ТАТА - КШЁ - НИ 2 раза

ЧИТРЕ ТЕВЕЛИ ЛЕЙКА - НИ 2 раза

ГЕУНИ ПУДЖЕ - ЦА САМБАР(А) 2 раза

БРАМА ЭТА - СЕ САМОРА 2 раза

НАМА МАНЕ ХЕ ДЗАРИ ЛАТКЕ 2 раза

ТАРИ ЧЕДАВЕ МАСТАК(А) 2 раза

ТИЛА ЭЙВДЕ БАН - ДУНИ ГАРА 2 раза

ААНТА РАХЕ ВИШВА - МБАРА 2 раза

ТИЛЯ - ИТУКЕ ХЕ БИНДУЛЕ 2 раза

ТЕНЕ ТРИБУВАН(А) КОНДА - ТАЛЕ 2 раза

ХАРИ - ХАРА - ЧЬЯ МУРАТИ 2 раза

БИНДУ - ЛЬЯТА ЙЭТИ ДЗАТИ 2 раза

ТУКА МАНЕ ХЕ БИНДУЛЕ 2 раза

ТЕНИ ТРИБУВАН КОНДА - ТАЛЕ 2 раза

5.

АНАНДУ РЕ АДЖИ АНАНДУ РЕ 2 раза

СОБАХЬЯ АБЬЕНТАРИ

АВОГА ПАРАМА - НАНДУ РЕ 2 раза

АНАНДУ РЕ АДЖИ АНАНДУ РЕ 2 раза

ЭК(А) ДОНА ТИНА ЧАР(А) ПАНЧА САХА 2 раза

ЧАР(А) ПАНЧА САХА 2 раза

ИТУКЕ ВИЧАРУНИ АНТАР ШОДОНИЯ ПАХА

МАГ(А) ПАРАМАНАНДИ РАХА

АНАНДУ РЕ АДЖИ АНАНДУ РЕ 2 раза

САТ- ВА РАМ АТ - ВА ВЕЛО - ВЕЛА 2 раза

АТ - ВА ВЕЛО - ВЕЛА 2 раза

БААП(А) РАКМА - ДЕВИ - ВАРУ ВИТТАЛА ДЗАВАЛА

ХАРИ ХАР ВИТТАЛА ДЗАВАЛА

АНАНДУ РЕ АДЖИ АНАНДУ РЕ 2 раза

СОБАХЬЯ АБЬЕНТАРИ

АВОГА ПАРАМА - НАНДУ РЕ 2 раза

АНАНДУ РЕ АДЖИ АНАНДУ РЕ 2 раза

6.

КРУ - ПАЛУ САДЖАНА ТУМИ САНТА - ДЖАНА

ЭЙВ - ДЕ КРУПА - ДАНА ДЬЯВЕ МАДЗА

ААТА - ВАН(А) ТУММИ ДЬЯВЕ ПАНДУ - РАНГА

ДЕВА МАЗИ САНГА КАКУЛЯТИ

АНЯЙ ОППАРАДИ ПАТИТ(А) ААГА - ЛА

ПАРИ ПАЙА - ВЕГА - ЛЯ НАКА - ТЕВУ

ТУКА МАНЕ ТУМИ НИРА - ВИЛЯВАРИ

МАГ(А) МАДЗА ХАРИ УПЕКШИНА

ХАРИ НАРАЯНА - ГУРУ НАРАЯНА …

Зажигание арати лампы

ХЕНЧИ ДАНА ДЕГА ДЕВА

ТУДЗА ВИСАРА НА ВАВА

ГУН(А) ГА - ЙН А - ВАДИ

ХЕЙЧИ МАДЖИ САРВ(А) ДЗОДИ

НА - ЛАГЕ МУКТИ ДАНА САМПАДА

САНТ(А) - САНГ(А) ДЕГА СА - ДА

ТУКА МАНЕ ГАРБ(А) - ВАСИ

СУКЕ ГАЛЯВЕ АМАНСИ

ДАШБОД АРАТИ

ДЖЭЙ ДЖАЙА ДАСА - БОДА

ГРАНТА - РАДЖА ПРАСИДДА

АРАТИ ОВА - ЛИН(А)

ВИМОЛ - ГНЬЯНА БАЛА - БОДА

ДЖАЙ ДЖАЙА ДАСА - БОДА

ВЕ - ДАНТ(А) САММАТИ - ЦА

КАВЬЯ - СИНДУ БАРАЛЯ

ШРУТТИ - ША - СТРА - ГРАНТ(А) - ГИТА

СА - КШЁ САНГАМ(А) КЕЙЛА

МАХА - НУ - БАВ(А) САНТА - ДЖАНИ

АНУБАВ(А) ЦАКИЛЯ

АГНЬЯН(А) ДЗАДА - ДЖИВА

МАРГ(А) СУГАМ(А) ДЗАЛА

ДЖАЙ ДЖАЙА ДАСА - БОДА

НАВА ВИДА БАКТИ ПАНТЕ

РАМ(А) РУП(А) АНУ - БАВИ

ЧАТУРЬЯ - НИДИ МОТА

МАЙЯ - ЧАКР(А) УГАВИ

ХАРИ - ХАР(А) РУДАИН - ЦЕ

ГУЙЯ ПРАГАТ(А) ДА - ВИ

БАДДА - ЧИ СИДД(А) ДЗАЛЕ

АСАНКЬЯТ(А) МАНА - ВИ

ДЖАЙ ДЖАЙА ДАСА - БОДА

ВИСАХИ ДАША - КИНЦА

АНУ - БАВА ДЗО ПАХЕ

НИТЬЯ - НЕМЕ ВИВАРИТА

СВЯЁ БРАМА - ЧИ ХОЙО

АПАР(А) ПУНЬЁ ГАТИ

ТАРИ ШРАВАН(А) ЛАХЕ

КАЛЬЯН(А) ЛЕК(А) - КА - ЦЕ

БАВА - ГОРБ(А) РУДАИ

ДЖЭЙ ДЖАЙА ДАСА - БОДА

ГРАНТА - РАДЖА ПРАСИДДА

АРАТИ ОВА - ЛИН(А)

ВИМОЛ(А) - ГНЬЯНА БАЛА - БОДА

ДЖАЙ ДЖАЙА ДАСА - БОДА

ШРИ НИСАРГАДАТТА МАШАРАДЖ АРАТИ

АРАТИ АВАДУТА

ГУРУ НИСАРГАДАТТА

ПРАБУД(А) ГНЬЯНА ДУТА

АВАТАРА - СИ АНАН - ТА

АРАТИ АВАДУТА

ПАРАМЕША АТМА - РАНГА

ТОВ(А) ВИГНЬЯНА - ГАНГА

НАШИТ(А) БАВ(А) - САНГА

НИТТЁ ВАХИ ПРАН - ШАТА

АРАТИ АВАДУТА

ГУРУ НИСАРГАДАТТА

ПРАБУД(А) ГНЬЯНА ДУТА

АВАТАРА - СИ АНАН - ТА

АРАТИ АВАДУТА

БАКТ(А) ХЕ МИН(А) ГАН(А)

ТУДЗ(А) АНАНЁ ШЁРАНА

ВАНИ - ДИТИ ТАВ(А) ЧЁРАНЁ

ТУЧИ ТРАТА САМАРТА

АРАТИ АВАДУТА

ГУРУ НИСАРГАДАТТА

ПРАБУД(А) ГНЬЯНА ДУТА

АВАТАРА - СИ АНАН - ТА

АРАТИ АВАДУТА

АТМА - ВИШ - РАМА ДАМА

ТАВ(А) АПАР(А) МАХИМА

ГУРУ - ДАС НОМИ ТУМА

БАКТ(А) БАГЬЯ ВИДАТТА

АРАТИ АВАДУТА

ГУРУ НИСАРГАДАТТА

ПРАБУД(А) ГНЬЯНА ДУТА

АВАТАРА - СИ АНАН - ТА

АРАТИ АВАДУТА

ШРИ РАНДЖИТ МАХАРАДЖ АРАТИ

АРАТИ РАНДЖИТА

САДГУРУ САМАРТА

БОУДУНИ НИДЗ(А) БАКТА

УТТАРИ ЛЕСИ ДЖАГАТА

АРАТИ РАНДЖИТА

ТУДЗА РУПА ААТАВИТТА

НУРЕ САНСАРА ЧИНТА

ААТМА СВАРУП(А) ДАТТА

ЧЁРНИ ТЕВИТО МАТА

АРАТИ РАНДЖИТА

САДГУРУ САМАРТА

БОУДУНИ НИДЖ(А) БАКТА

УТТОРИ ЛЕСИ ДЖА - ГАТА

АРАТИ РАНДЖИ - ТА

КАЛЬПАНА ХИТС(А) ВРУТТИ

ГНЬЯНИ КАРУНИ НИ - ВРУТТИ

МУКТИ ВАРИЛЯ БАКТИ

ДААВИЛИ ТУ БАКТА

АРАТИ РАНДЖИ - ТА

САДГУРУ САМАРТА

БОУДУНИ НИДЖ(А) БАКТА

УТТОРИ ЛЕСИ ДЖА - ГАТА

АРАТИ РАНДЖИ - ТА

ТОВ(А) ДИВЁ ГУРУ - ПРЕМА

ДИСЁ - ТОСЭ Н(А) СИМА

СИДДАРАМА ШИШЁТ - ТОМА

ТУДЗЕ ШЁРЁН(А) АНАНТА

АРАТИ РАНДЖИ - ТА

САДГУРУ САМАРТА

БОУДУНИ НИДЖ(А) БАКТА

УТТОРИ ЛЕСИ ДЖА - ГАТА

АРАТИ РАНДЖИ - ТА

СУКА САХИТА ДУ - ХУ - ЧА - РАХИТА НИРМАЛА ЭЙКАНТА

КАЛИ - МАЛЯ - ДАХ - НА ГАХ - НА СВАМИ САМАРТ(А)

НА КАЛЕ БРАМА - ДИКА АНТА АНАНТА

ТО ТУ АММА СУЛАБ(А) ДЖАЙ КРУПА – ВАНТА

ДЖАЙ ДЕВ ДЖАЙ ДЕВ ДЖАЙ КАРУН(А) - КАРА

АРАТИ ОВАЛУ САД - ГУРУ МАХЕР(А)

ДЖАЙ ДЕВ ДЖАЙ ДЕВ

МАЙЕ - ВИНА МАХЕРА ВИШРАНТИ ТАВ(А)

ШАБДИ АРТА - ЛАВ БОЛЁ - НЕ ВАВ(А)

САД - ГУРУ - ПРАСАДЕ СУ - ЛАБ УПАВ(А)

РАМИ - РАМ - ДАСА ФАЛА - ЛЯ САД - БАВ(А)

ДЖАЙ ДЕВ ДЖАЙ ДЕВ ДЖАЙ КАРУНА - КАР(А)

АРАТИ ОВАЛУ САД - ГУРУ МАХЕРА

ДЖАЙ ДЕВ ДЖАЙ ДЕВ

ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ

ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ГУРУ ДЖАЙ ДЖЕЙ ДЖЕЙ - 3 раза

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САД - ГУР(У) - НАТ

ШРИ СИДДААРАМЕШВАР МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

БАВ - ПАРАК

БАКТА - КАРЬЯ КАЛЬПА - ДРУМ

ШРИ ГУРУ САРВА - БАУМАМ

ШРИ - МАД РАДЖА - ДИ - РАДЖ ЙОГИ МАХАРАДЖ

ТРИБУВА - НА - НАНДА АДВАЙТ АБЕД

НИРАНДЖАН НИРГУН НИРАВА - ЛАМБ ПАРИ - ПУРНА

САДО - ДИИТ(А) САКАЛА - МАТ СТАПНА - ЧАРЬЯ

ШРИ САД - ГУРУ СИДДАРАМЕШВАР МАХАРАДЖ

ПАТРИ ЙАТИ - ВАРЬЯ БАВ - ПАРАК

САДО - ДИИТ(А) САДГУРУ ШРИ НИСАРГАДАТТА МАХАРАДЖ

НИРАНДЖАНИ ЙАТИ - ВАРЬЯ БАВ – ПАРАК

САДО - ДИИТ ШРИ САТГУРУ РАДЖИ - ЭШВАРА МАХАРАДЖ

МУМБАИ ЙАТИ - ВАРЬЯ БАВО ПАРАК

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САДГУРУНАТ

ШРИ СИДДААРАМЕШВАР МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САДГУРУНАТ

ШРИ БАУСАХЕБ МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САДГУРУНАТ

ШРИ ГУРУЛИНГАДЖАНГАМ МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САДГУРУНАТ

ШРИ КАДДСИДЕШВАР МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САДГУРУНАТ

ШРИ НИСАРГАДАТТА МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ

РАДЖА - ДИ - РАДЖ САДГУРУНАТШРИ БАЙНАТ МАХАРАДЖ КИ ДЖЕЙ
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница