Наказ №173 Про організацію роботи Харківського ліцею №89 щодо вивчення предмета «Захист Вітчизни» у 2014/2015 навчальному роціСкачать 79.67 Kb.
Дата29.04.2016
Размер79.67 Kb.ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 89

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАРЬКОВСКИЙ ЛИЦЕЙ № 89

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НАКАЗ

29.08.2014 № 173


Про організацію роботи Харківського ліцею № 89

щодо вивчення предмета «Захист Вітчизни»

у 2014/2015 навчальному році
На виконання ст. 9 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Указу Президента України від 25.10.2002 № 948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», Постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 № 1770 «Про затвердження положень про допризовну підготовку і підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей», наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 № 625 «Про оголошення постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 року № 1770», листа Міністерства освіти і науки України від 01.07.2014 № 1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі», відповідно до Програми предмета «Захист Вітчизни» (Харків: «Ранок»-2010), наказу управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради від 27.08.2013 № 209 «Про організацію роботи навчальних закладів Дзержинського району щодо вивчення предмета «Захист Вітчизни» у 2014/2015 навчальному році», з метою підвищення рівня підготовки учнів старших класів до служби у Збройних силах України, приведення викладання предмета «Захист Вітчизни», навчально-матеріальної бази, військово-патріотичного виховання учнівської молоді до сучасних вимог

НАКАЗУЮ:
1. Заступнику з навчально-виховної роботи Вороніній О. М.:

1.1. Організувати викладання предмету «Захист Вітчизни» у 2013/2014 навчальному році організувати та проводити у ліцеї відповідно до діючих нормативних документів.

До 01.09.2014

1.2. Забезпечити вивчення предмета «Захист Вітчизни» в 10-му та 11-х класах за Програмою 2010 р. (Харків, видавництво «Ранок») по 1,5 годині на тиждень за рахунок інваріантної складової навчального плану (кількість годин може бути збільшена за рахунок варіативної складової навчального плану).

Протягом 2014/2015 н. р.

1.3. Паралельно з викладанням предмету учням-юнакам з ученицями-дівчатами 10-го та 11-х класів організувати викладання курсів «Основи медико-санітарної підготовки» та «Основи цивільного Захисту».

Протягом 2014/2015 н. р.

1.4. Вивчати і розглядати на засіданнях педагогічної ради стан викладання допризовної підготовки згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 № 1770.

Протягом 2014/2015 н. р.

1.5. Забезпечити вивчення усіма учнями 10-11-х класів правил техніки безпеки на заняттях з предмету та прийняття заліків.

До 01.10.2014

1.6. Вивчення предмета «Захист Вітчизни» в 11 класі закінчити проведенням військово-спортивного свята (відповідно до Програми предмета «Захист Вітчизни»).

Травень 2015

2. Викладачу предмета «Захист Вітчизни» Кожемякіну М. В., викладачу МСП Ветлугіній В. В. при вивченні предмета «Захист Вітчизни» у 2014/2015 навчальному році виконувати наступні завдання:

- ознайомлення учнів з основами нормативно-правового забезпечення Захисту Вітчизни, цивільного захисту та охорони здоров’я;

- набуття знань про функції Збройних сил України, їхні характерні особливості; засвоєння основ Захисту Вітчизни, цивільного захисту, медико-санітарної підготовки; здійснення психологічної підготовки до захисту Вітчизни;

- формування та удосконалення життєво необхідних компетенцій учнів щодо захисту Вітчизни і військово-патріотичного виховання;

- підготовка учнів до захисту Вітчизни, професійної орієнтації молоді.

При вивченні предмета учні мають набути знань, практичних умінь і навичок, необхідних у природних, техногенних та соціальних умовах, які постійно змінюються.  1. Для проведення занять з предмета «Захист Вітчизни» сформувати з юнаків 10-11-х класів взводи (відділення). Командирами взводів призначити Афукова Д. Р., учня 10-А класу, Бабенка А. В., учня 11-А класу, Онопрієнка О. Е., учня 11-Б класу.

Протягом 2014/2015 н. р.

4. Встановити форму одягу на заняттях з предмета «Захист Вітчизни» – шкільну.

Постійно

5. Викладачу предмета «Захист Вітчизни» М. В. Кожемякіну:

5.1. Викладання предмета «Захист Вітчизни» проводити у ліцеї відповідно до діючих нормативних документів.

Протягом 2014/2015 н. р.

5.2. Навчально-польові заняття з учнями-юнаками та практичні заняття з медико-санітарної підготовки з дівчатами 11-х класів (незалежно від навантаження) провести у кількості 18 годин на рік, з них: 12 годин – протягом навчального року та 6 годин – за 1 день у термін з 20.04.2015 по 24.04.2015.

Протягом 2014/2015 н. р.

5.3. Подати до управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради звіт про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних.

До 15.12.2014

5.4. Забезпечити вивчення усіма учнями 10-11-х класів правил техніки безпеки на заняттях з предмету та прийняти заліки.

До 01.10.2014

5.5. Вжити заходів щодо суттєвого покращення якості навчально-матеріальної бази (привести кабінет предмета «Захист Вітчизни», куточок цивільної оборони, стрілецький тири, смугу перешкод у відповідність до сучасних вимог). Поновити та створити «Куточок допризовника».

До 01.10.2014

5.6. Спільно з районним відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, районним військкоматом вирішити питання щодо забезпечення ліцею необхідним майном відповідно до програми предмета «Захист Вітчизни».

До 01.01.2015    1. Підготувати проекти наказів:

- про підготовку та проведення навчально-польових занять;

Січень 2015 року

- про закінчення вивчення предмета «Захист Вітчизни».

Червень 2015 року

5.8. Для виконання навчальних стрільб за програмою з пневматичної зброї використовувати переносний кулевловлювач у кабінеті предмета «Захист Вітчизни». Керівником стрільб, відповідальним за встановлення, дотримання правил і заходів безпеки на заняттях зі стрільби, а також на всіх заняттях з предмета «Захист Вітчизни» призначити Кожемякіна М. В.

Під час занять

5.9. Провести стрільбу з АК на заключному етапі навчання з юнаками в 11-х класах, на військовому стрільбищі, відповідно до наказів Дзержинського РВК та управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради.

Травень 2015

5.10. Спланувати і проводити роботу гуртків військово-патріотичного виховання з юнаками ліцею 2 години на тиждень з оплатою за рахунок бюджетних коштів.

Протягом 2014/2015 н. р.

5.11. Підготувати команду юнаків ліцею в Олімпіаді допризовної молоді Дзержинського району.

Квітень – травень 2015

5.12. Скласти план розвитку та поповнення матеріально-технічної бази викладання предмету.

До 01.12.2014

5.13. Вивчення предмета «Захист Вітчизни» у 11 класі закінчити проведенням військово-спортивного свята (відповідно до Програми предмета «Захист Вітчизни»).

Травень 2015

6. Викладачу МСП Ветлугіній В.В.:

6.1. Викладання предмета «Захист Вітчизни» проводити відповідно до діючих нормативних документів.

Протягом 2014/2015 н. р.

6.2. Забезпечити вивчення усіма учнями 10-11-х класів правил техніки безпеки на заняттях з предмета та прийняти заліки.

До 01.10.2014

7. Викладачам предмета «Захист Вітчизни», фізичної культури при проведенні занять чітко дотримуватись вимог:

- до кабінету допризовної підготовки;

- до місць проведення занять з вогневої підготовки;

- до місця для вивчення стройових прийомів;

- до місць проведення занять з прикладної фізичної підготовки;

- до єдиної смуги перешкод.

Постійно

8. Щорічно вивчати і розглядати на засіданнях педагогічних рад стан викладання допризовної підготовки згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 № 1770.

Протягом 2014/2015 н. р.

9. Щомісячно проводити методичні заняття з викладачами предметів «Захист Вітчизни», «Основи медико-санітарної підготовки».

Другий вівторок місяця

10. Покласти відповідальність за облік, зберігання і використання навчальної зброї, обладнання, майна, утримання у робочому стані навчально-матеріальної бази на викладача предмета «Захист Вітчизни» Кожемякіна М. В.

Постійно


11. Посилити контроль за проведенням занять з предметів «Захист Вітчизни», «Основи медико-санітарної підготовки», удосконаленням навчально-матеріальної бази у ліцеї.

Протягом 2014/2015 н. р.

12. Покласти охорону кімнати для зберігання зброї і боєприпасів у нічний час на чергового сторожа ліцею.

Постійно


13. Для постійного вдосконалення і підтримання у робочому стані навчально-методичної бази з предмета «Захист Вітчизни», ФП закріпити за навчальними класами такі об’єкти:

  • військовий кабінет – 10-А,

  • спортивний зал – 11-А, 11-Б.

Постійно

14. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гладаренко І. В. з метою вдосконалення рівня методичної майстерності, вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду роботи з навчання, виховання, формування статутних взаємовідносин юнаків на заняттях з предмета «Захист Вітчизни», ФП з викладачів цих дисциплін організувати планування роботи навчально-методичної кафедри «Natura». Засідання проводити не рідше 2-х разів на семестр, план роботи подати на затвердження 16.09.2014.

Протягом 2014/2015 н. р.

15. Керівнику навчально-методичної кафедри «Natura» Літвиненко О. О. спланувати роботу навчально-методичної кафедри «Natura» з урахуванням мети формування статутних взаємовідносин юнаків на заняттях з предмета «Захист Вітчизни», ФП. Засідання проводити не рідше 2-х разів на семестр, план роботи подати на затвердження 16.09.2014.

Протягом 2014/2015 н. р.

16. Надати викладачеві предмета «Захист Вітчизни» Кожемякіну М. В. один день на тиждень для методичної самопідготовки, виконання індивідуальних завдань, вивчення передового досвіду, складання методичних розробок і удосконалення навчально-методичної бази.

Протягом 2014/2015 н. р.

17. Викладачу предмета «Захист Вітчизни», учителю образотворчого мистецтва продовжити вдосконалювати навчально-методичну базу військового кабінету, музейні експонати музею Бойової Слави 89-ї гвардійської Білгородсько-Харківської орденів Червоного Прапора і Олександра Суворова стрілецької дивізії.

Протягом 2014/2015 н. р.

18. Заступнику директора з виховної роботи Демидовій Т.Г.:

18.1. Організувати роботу виховного центру героїко-патріотичного виховання.

До 05.09.2014

18.2. Підготувати план роботи з героїко-патріотичного виховання в ліцеї.

До 15.09.2014

18.3. Організувати участь команди юнаків ліцею в Олімпіаді допризовної молоді Дзержинського району.

Квітень-травень 2015

18.4. Організувати гурткову роботу з військово-патріотичного виховання. Підвищувати організаційний рівень військово-патріотичного виховання учнів, поліпшувати роботу гуртків даного напрямку.

Протягом 2014/2015 н. р.    1. 18.5. Приділити належну увагу організації військово-шефської роботи над навчальним закладом з боку військових частин або вищих військових навчальних закладів міста.

Протягом 2014/2015 н. р.

19. Усьому педагогічному колективу продовжувати роботу з героїко-патріотичного виховання учнів у дусі гордості за приналежність до незалежної України, готовності до захисту її безпеки.

Постійно

20. Заступнику директора з виховної роботи Демидовій Т. Г. довести цей наказ до всіх педагогічних працівників, до учнів – розділи, які їх стосуються.

05.09.2014

21. Белеванцевій О.М., відповідальній за оновлення сайту, розмістити наказ на сайті ліцею.

До 01.09.2014

22. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.Директор Харківського ліцею № 89 С. В. Кіриченко


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница