Най-голямото предизвикателство срещу християнството дейвид маршалстраница6/9
Дата30.10.2016
Размер1.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ИЗБАВЛЕНИЕТО

Даже по времето на най-голям успех, ми казваше Уил, неговия "духовен живот" е бил пълна горчилка. "Неговият" познат дух постоянно изсипвал върху него гняв и заплахи. Барон се мъчил нееднократно. В него и възниквало желанието да направи харакири. В яростта си той загубвал контрол над себе си: Вярвайки, че "Исус", за когото той служил като канал за връзка, е реален, той постоянно богохулствал, хулейки името на Исус Христос. За негово учудване, духовете никога не се гневили и не го наказвали за богохулството.


"Това, което аз наричам свое "избавление", стана като резултат от четенето на Християнски книги - ми каза Барон. - Те ме подбудиха да прочета библейската книга Откровение..."

В онова време, когато контактьорите се разотиваха по Америка, занимавайки се с голям бизнес, родителите на Уил Барон вкъщи, в Ланкшир, усърдно се молили за него. Веднъж по време на една от евангелските кампании на която присъствал и Уил, за него се помолил още един човек. Проповедта на евангелизатора носела строго евангелски характер. В атмосферата на компанията нямало нищо от "Ню Ейдж". Жена на средна възраст попитала Барон, към коя християнска деноминация принадлежи. Уил не скрил, макар че духовете винаги настоявали той никога на никого да не казва за връзката си с "Ню Ейдж". Той промърморил: "Аз съм християнин от "Ню Ейдж". И жената веднага започнала да се моли за него - на глас.

Уил открил за себе си Новия Завет. Увлече го книгата "Откровение". Той прочел за властта на последното време, властта на антихриста, който ще се опита да измами и унищожи истинския Божий народ, представяйки се за Христос. Ще извършва "големи знамения и чудеса", за да мами живеещите на земята".

Уил се терзал. Джвал Хул, "Исус Христос", учителите, йерархията - кои са те? Каква сила стои зад всичко това? И каквито и да са те, защо така се стремят да проникват в християнските общности, да ги разрушат отвътре и да прелъстят християните? Все още не му се е налагало да изпита целия ужас, който може да предизвика окултизма на "Ню Ейдж". Но сега Уил знаел, че в мъглата се крият страшни сенки. Кои са те?

Усърдно изследвайки парапсихичните феномени, даже такъв удобен скептик, като Джон Хик, бил принуден да признае, че в повечето случаи на "трансмедитация" "преднамереното мошеничество" може и практически" да се изключи. Гледната точка на професор Хир се заключава в това, че макар да е възможно, последователите на "Ню Ейдж" да не играят ролята на канал за връзка с "наставниците", умрели преди хиляди години, а медиумите да не се обръщат към духовете на умрели роднини и приятели, то най-малкото става нещо много необичайно".

И така, възниква съвършено очевиден въпрос. Какво все пак е това? И какви сили стоят зад него?

ГЛАВА 12

СЕНКИ В МЪГЛАТА

Окултният свят е забулен в мрак. В този мрак се очертават някакви сенки. Кои са те? Можем ли да рискуваме да влезем в тази тъмнина, без да притежаваме някакво знание?

Много години Уил Барон е живял сред тъмните сенки. Отначало той виждал в тях светлина и източник на светлина. Но според това, колкото повече и повече прониквал във вярата на Исус Христос, сенките се превръщали в демони и ужаса, каквито и бил в действителност. Предстоеше му да разкрие истинската същност, история и бъдеще на тези, коти "Ню Ейдж" нарича "същества". Той правел това откривайки за себе си Книгата и в тази Книга на човека: Библията и централната фигура, Исус Христос, единородния Негов Син Божий, Който живял, умрял и победил смъртта чрез възкресение. Уил разбрал, че истинският Исус Христос дава на всеки човек прощение, мир, покой, цел в живота, спасение и вечен живот. В Библията, той намерил онзи критерий, онзи еталон, който му позволява да разкрие и изобличи изкусната лъжа, лъжеучението на "Ню Ейдж". Много месеци били необходими на Уил, за да може от свещеник на "Ню Ейдж", проникващ в християнските общности да стане истински вярващ библейски християнин.

"Как реагираха на това 'учителите' и 'духовете'?" - попитах Уил.

"Побесняха. Тези няколко месеца бяха най-трудните в моя живот. Трудностите пораснаха неимоверно много, когато започнах да пиша своята книга 'Измаменият от "Ню Ейдж"'. Отново и отново като тежък товар ме обземаше депресия. Нееднократно, когато карах колата си, в мен се пораждаше желанието да завърша живота си със сабоубийство, на което беше почти невъзможно да се съпротивлявам. Аз съм жив още само защото любовта, благодатта и силата Божия са много по-дълбоки, отколкото можем да си представим. Но аз разбира се, разбирам, какво се е случило с Рандол Байер... Разпитвайки онези, които добре познаваха Байер, аз разбрах, че той беше възприел християнството само като опит, но не и на библейско равнище. Може би, в това се крие разгадаването на неговото самоубийство; необходимо е дявола да се посреща с думите: 'Така казва Господ'".

Аз помолих Уил Барон с няколко думи да формулира опасността, която представлява движението "Ню Ейдж".

Той отговори: "Главната опасност? Контрола на дявола върху хората посредством медитацията на източните методи, а чрез тях - и над целия свят".

МЕЖДУНАРДНА МИСТИФИКАЦИЯ

По пътя към християнството, Уил преминал през много черезвичайно сложни изпитания. Той мъчително преживявал откритието, че Джвал Хул и духовете, представящи се за "Отец", "Исус Христос" и "Святи Дух", били сатанинските ангели на злото. Много години той позволявал на бесовете да определят хора на живота му. Демоните представляват част от всемирното движение, прикриващо се под маската на християнството. Те се стремили да използват и него в тази голяма международна мистификация. "Внезапно аз разбрах, че сатана, в крайна сметка, приготвя света за своето идване, което ще бъде омагьосващо зрелище - пише Уил, - и в онова време милиони хора ще го приемат за Христос, обещания Месия. Така в действителност ще стане явяването на антихриста."

КАК ЗАПОЧНА ЗЛОТО

Дяволът и неговите бесове готвели Уил за ролята на лъжепророк. Наставниците на йерархията" били демони, скриващи се под маската на Божии посланници. Барон прочел книгата Откровение и в 12 глава, стихове 7-9, намерил описание на война състояла се на небето преди сътворението на света. В стих 4 той прочел, че една трета част от ангелите на небесното войнство преминала на страната на Люцифер (Сатана), и били след това свалени от небето. Тези паднали ангели станали демони, и именно те и го окръжавали в продължение на дванадесет години, и той бил техен роб.

Уил Барон разбрал, че правилното тълкувание на Откр. 12 глава дава ключа за разбиране на целия маскарад на паранормалните явления в окултизма и т.н.

Сенките в мъглата били ангели, които се превърнали в демони, "бесовски духове, вършейки знамения" (Откр. 16:14). Той си спомнил, че "новият век трябва да настъпи в резултат от обединените сили на контактьорите ("просветените") и "извънземните същества" (пришълците), които вече се намират на планетата ни. Уил изтръпнал от ужас. Извънземните същества с които влизали в контакт "нюейджсците" и от които зависел успехът на "Ню Ейдж", се оказали бесове.

Уил разбрал, че съгласно предсказанието на Исус, преди Неговото пришествие ще има лъжливи, езотерически "знамения". Той разбрал и за онези конкретни наставления, които е дал Исус, за да могат последователите Му да не се поддадат на измамата. (Матей 24:4,5,11,23,27).

Уил Барон изгорил цяла планина от езотерическа литература, натрупана от него за многото години служене в "Ню Ейдж". Все пак от тези книги той би могъл да намери изказвания, в които медиите (контактьори) да признават възможността от това, "съществата", с които общуват и които общуват чрез тях, да са зли духове.

Медиумът Бренда Креншоу се е предпазвала "от духове, които... се стремят да се върнат към медиума и да го завладеят, за да го използват като канал за проникване на злото в света". Ветеранът на "Ню Ейдж", Рут Монгомъри се опасявала, че "контактьорството" потенциално "отваря онази врата, през която могат да проникнат зли и недоброжелателни духове" и че спиритичните сеанси и "контактьорите на "Ню Ейдж" могат да доведат страшни последици за запада".

ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА

Откриването на Библията дало на Уил Барон твърда опора, точка на отчет и критерий за разпознаване на лъжеучението, който ще използваме и към "Ню Ейдж".

Той открил, че тази Книга на книгите дава отговори на вечните въпроси за смисъла на живота, смъртта, времето и вечността.

Изследванията на древните ръкописи, преведени през последните 150 години, показали, че без да се гледа на времето на великите сътресения, текстът на Библията не е бил изопачен. Археологичните открития от това време потвърдили истинността на много събития в библейското повествование, които по-рано са се подлагали на съмнение, а понякога и били осмивани като мистически.

Манускриптите на Новия завет са се съхранили повече, отколкото какъвто и да е друг древен ръкопис. Известни са 5300 манускрипти на гръцки език, 10 000 манускрипти на латински и повече от 9000 древни манускрипти на други езици. Следващата по разпространение е "Илиада" на Омир - наброява само 643 манускрипта. Много е важно, че интервалът от време, между появяването на оригинала и първите достигнали до нас копия, никога не е бил толкова кратък, както в случая с Новия завет. Фрагментът на Райланд - част от Евангелието на Йоаян - датира около 120 г.сл.Хр., т.е. примерно двайсет години след написания от Йоан оригинал.

Заедно с опитни християнски пастори Уил Барон по най-критичен начин е изследвал Библията, преди да признае нейното Божествено откровение към човека. Когато Уил стигнал до този момент, той разбрал, че всички ръкописи и косвени свидетелства само потвърждават тази истина. Той открил, че и самата Библия потвърждава тази истина. Барон осъзнал, че такава Книга не би могла да се напише от човек, ако си поиска, и не би поискал, ако можеше. Самата Библия открива на хората, че това е Свещено боговдъхновено Писание.

Както и много велики хора на миналото, Уил повярвал в това, че, "ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях" (Исая 8:20).

Библията е единственият предоставен на разположението на човека "детектор на лъжата" и критерий, позволяващ да се открият всички отклонения от истината.

ХРАНА ЗА ДУШАТА

Западът се съпротиви на радикалния материализъм на 80-те г., защото той не отговаряше на дълбоките стремежи на човека и не даваше храна за душата. Материализмът оставя човека без корени и цели, изгубен и самотен, на границата на душевна криза. И разочаровайки се от материализма, западният човек се обърнал към "Ню Ейдж", който съчетава в себе си източен мистицизъм и открит окултизъм в който той се надявал да намери корени, смисъл и ориентири в живота. Но как да намери удовлетворение на своите желания и жизнена опора? Уил Барон се объркал, защото разбрал, че "Ню Ейдж" не решава нито един от неговите проблеми и не удовлетворява никоя от неговите потребности.

Реалните последствия от превръщането на "Ню Ейдж" в масово движение са просто зловещи. Ако се очисти "Ню Ейдж" от цялата негова външна атрибутика, то, в същността си, ще стане ценно, че това е отдавна известния окултизъм, практически неотличим от спиритизма и другите древни форми на окултизма. "Ню Ейдж" способствал за бързото съживяване на най-разнообразни окултни практики по целия свят, включвайки заклинанието и сатанизма. Сред последните особено може да се отбележи огромния ръст на случаите на ритуално (сатанинско) жестоко третиране на деца и други форми на садизъм. Много статии във вестници и книги описват многобройните случаи от подобен род, свидетелстващи за катастрофално нарасналите проявления на окултизъм. И всичко това става на вълната на движението "Ню Ейдж", което привлича толкова много знаменитости от Холивуд.

Ще се спрем на позициите на Библията, как тя трактува тези въпроси.

НАШИТЕ КОРЕНИ. Материя + Време + Случайност не създават света. Материята и Времето съществуват по Божия воля. Човекът бил създаден по образа на всемогъщия, всезнаещия и всеблагия Бог-Творец.

Християнството възвръща човека към неговите корени, които му служат за опора, хранят го и разкриват същността му. От интелектуална гледна точка тези корени защитават надеждно от всяка модерна странност, фантазия и философия. От нравствена гледна точка, Библията дава надежда, стабилна опора във вид на нормален кодекс, целта на когото е да защитава и умножава щастието на всеки човек, членовете на неговото семейство, страните и целия свят. От емоционална гледна точка, Библията закоренява човека в усещането за неговата същност: Човек може да живее, да расте, да пътешества и да умре на земята, която сама е прехождаща и е наша временна обител. Но заедно с това човек има корени във вечността.

СМИСЪЛЪТ НА ЖИВОТА. ЦЕЛИ. Християнството разкрива смисъла на живота. Бог, сътворявайки човека по свое подобие, го обича с любовта на вечния Отец. Животът - това не са просто хаотични мечтания из прашната местност между станциите Рождение и Смърт. Животът не е просто сбор от случайни събития. Животът не е кошмар между вечности. Животът, посветен на Бога, има цел и смисъл. И всичко това е обединено в отношенията на доверие, към което каня всички желаещи да се присъединят.

Нашата Вселена е толкова огромна, че не се поддава на измерване, а земята ни е само мъничка песъчинка от Звезден прах. Тя е населена с милиарди хора, всеки от които живее със своите надежди, привързаност, мечти, страхове и опасения. Библията подчертава безкрайната ценност на всеки човек за Бога - нашият Небесен Отец, любовта на Когото към нас е безпределна.

Исус знае, че безцелното съществуване оприличава човешката душа на празна къща, вратите на която са отворени за всякакви зли духове, мъка, униние, отчаяние. Затова Той често се спирал, за да поприказва с обикновените хора и споделял трапезата Си с отхвърлените. Ние Го чуваме, как казва, че всяко косъмче на главата ни е преброено, че ценността на всяка душа надвишава цялото творение, надвишава всички свещени постановления, тя е по-ценна от целия свят.

Цялата история е създадена чрез Божията воля, зад човешкото общество стои Божието Царство, очакващо съвършеното явяване на Исус Христос и окончателното изпълнение на обещанието. Исус говори за великата цел, която може да се осъществи в живота на всеки човек. Той призовава хората да оставят своите мрежи, писмени маси, тезгяси, кухненски съдове - всичко прехождащо, - за да Го последват в търсенето на най-хубавия свят, с по-пълноценен живот, вечното Царство.

ЦЕЛТА НА ЖИВОТА. По християнския път има пътни знаци и пътеуказатели. Има авторитет. Над противоречивите разногласия на мненията звучи, заглушавайки ги, един велик глас - гласът на Бога, достигащ до нас чрез Писанието. А Писанието ни дава пророческа панорама, в която миналото, сегашното и бъдещето представляват част от една картина, едно цяло, а това цяло е нашето спасение. Никой от онези, които са отишли при Христос, разпънат на Голгота, няма да загине. И животът на всеки един от тях предопределен от Бога, е насочен към развръзката си.

РАЗКРИВАНЕТО НА ЛИЧНОСТТА. Материализмът на много хора довежда до изолация и самота; окултизмът ги скрива и погубва. Исус обаче, напротив, е посрещал самотните с призива за братство- "братството на любовта на Божия Син". Той намираше самотните: жената, дошла за вода; слепият, избягващ хората и отхвърлен от тях; митаря, презиран от всекиго; прокаженият, отхвърлен от хората; парализираният, оставен в къпалнята на Витезда; завладеният от чувството на вина Петър. И Исус обещава: "Няма да ни оставя в самота".

НАШАТА УВЕРЕНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ. Материализмът и окултизмът водят до разрушаване на личността. Християнството носи със себе си стабилност и чувство на увереност и безопасност. Божията любов е по-силна от родителската любов. Богът на Библията не дава гаранции за това, че децата Му ще бъдат избавени от страдания и проблеми. Но Той ни гарантира, че когато настанат трудни времена Той ще върви до нас, вливайки в нас сили; че ще го боли, когато и нас ни боли; че всяка наша болка преминава през Неговата любов, благодат и сила. Затова, когато тя все пак дойде - нека дори някои от въпросите ни да останат без отговор до онзи ден, когато ние се срещнем с Него лично - тя ще се преобразува така, че в края на краищата, ще съдейства за нашето вечно благо.

ЖИВОТ БЕЗ СТРАХ. Бог е Всевишен и Всемогъщ. Нашият свят прилича повече на кораб, отколкото на айзберг. Айзбергът се откъсва от полярния ледник с гръмоподобен грохот. А след това курса му и съдбата му зависят от множество случайни обстоятелства. Но корабът пък има капитан, щурман, карти и навигационно оборудване. Богът на Библията е капитанът, който казва: "Вярвайте Ми, без да гледате бурята, и Аз ще отведа кораба във вечното пристанище. Повярвайте в това, което казва за Мене Книгата. Вникнете в събитията, предсказани много години преди да са се случили, и в това как са се случили. Вижте, как Аз определих сценария на бъдещето. Доверете Ми се в малкото, Аз не съм безразличен към събитията във вашия живот. Поверете Ми това, което се отнася до вечността; Аз искам ви преведа през най-лошото до най-хубавото".

ЖИВОТ БЕЗ ЧУВСТВА ЗА ВИНА. Нито Библията, нито при Бога, Който се открива на нейните страници, няма никакви илюзии относно човека. Бог е сътворил човека съвършен. Чрез първия Адам, ние всички станахме жертва на греха, пребиваващ на планетата ни. Съгласието на човека, злото го доведе до безнравственост и упадък. С развалената си природа, човекът предпочита по-лошото пред по-доброто. Но Библията ни разказва, как вечната любов намира пътя за спасението на грешниците чрез Вторият Адам, Божият Син. Библията гласи, че Бог ни дава и съкращаване за греха и неговото прощение. Стремеж към най-хубавото (въпреки нашата човешка природа) и нов най-прекрасен живот за нас (въпреки нашите собствени желания).

НЕПОСТИГНАТАТА НАДЕЖДА. Библията ни обещава, че зад страданията и несправедливостта на този свят, славата на новия свят очаква онези, които ще започнат новия живот, без да гледат на скърбите и празнотата на този свят. В това се състои същността на библейската вест. В този объркан свят може да се намери уверение във вечността. В свят, поразен от злото е възможно прощението, признанието и най-хубавия живот. В свят, раздиран от конфликти, може да се живее, уповавайки на дадения от горе покой. В свят на скърби, можете да имате особена радост, която нито един човек не може да ви отнеме.

Бог ни е открил пътя чрез Своя Син, втория Адам. Всичко е възможно, ако Му се доверявате и установявате с Него постоянен контакт и здрава връзка. Това е библейската вест.

Не е необходимо да се боите от тъмнината, или от обитаващите в нея сили, ако сте посветили живота си на Христос. Вестта за рождението, живота, смъртта и възкресението на Исус разсея тъмнината и освети всичко, чрез Божията светлина. Дяволът е повален. Не трябва да се боим от него. Бог действително е неизмеримо по-силен, от злото. Бог възтържествува. Вечността е гарантирана.

А през това време...

ГЛАВА 13

"НЮ ЕЙДЖ" И НОВИЯТ ФАШИЗЪМ

А през това време може да се окаже, че стоим пред прага на война.

Американският религиозен журналист Ръсел Чандлер предполага, че заплахата, която "Ню Ейдж" носи на света, на обществото и християнската Църква, ще достигне кулминационната си точка към 2000 година. По данните на социолога от Беркли, Роберт Белах, движението в основни линии нараства... "за сметка на младите, добре образовани представители на средната класа". Д-р Джон Дрейн предсказва същия връх на влиянието на "Ню Ейдж" във Великобритания. Но д-р Дрейн трябваше да посети САЩ, за да се убеди каква политическа заплаха носи със себе си "Ню Ейдж". Присъствайки на масово събрание, където Дж. З. Найт уверявал, че е контактьор на 35 000 летния воин Рамта, шотландския учен почувствал в тълпата очакването на месия. В продължение на двайсет и пет години лидерът на "Ню Ейдж" - Бенджамин Крим, е съхранявал това чувство на очакване, жажда за месия, чрез своите призиви на всемирно правителство с всемирен лидер. Той смята ООН за "всемирен орган", подготвящ идването на власт на всемирното правителство. Във всеки брой на вестника си "Имерджънс", той тържествено съобщава, че новият лидер на света ще бъде някакъв събирателен образ на Христос, когото очакват християните, еврейския Месия, индуисткия Кришна и новия Буда, когото очакват будистите, а също и мюсюлманския Имам Махди. Този велик всемирен лидер, както казва Крим, ще носи името "Господ Майтрейя", той ще провъзгласи и ще персонифицира Века на Водолея, новият век.

По това, как Крим развива своите политически идеи, става ясно, че той работи по пътя на неофашизма в глобален мащаб. Именно това обстоятелство сериозно тревожи Дейв Ханти и Керил Матрициан, които в продължение на редица години следят дейността на "Ню Ейдж". Керил Матрициан пише: "Онзи Христос, за Когото говори Крим, не е всемирният учител и не управителят на умиротворената вселена е този, чието явяване предсказват други. Несъмнено, става дума за сцената на последното отстъпничество, която е предсказана в Писанието. Ще бъде приготвен пътя за последния актьор, великия измамник, който според Библията трябва да се яви преди Второто пришествие на Исус, истинския Княз на Света... Съвременното възраждане на езичеството и индуистките култове, съставящи същността на движението "Ню Ейдж", има онази основа, която подготвила пътя за идването на власт на Хитлер..."

Германия през 20-те и 30-те години, намираща се в отчаяна социална икономическа ситуация, чакала месия. Цялото общество било в стресово състояние. Най-опасният симптом на такава изключителна ситуация на стрес била загубата на ориентири, ясни нравствени критерии. Падането на старите институции, след което последвал относително дълъг период на нестабилност, довели до там, че много хора не могли уверено да се оправят и ориентират в социалния живот. Не останало нищо нормално и стабилно. Хората се хвърляли от една крайност в друга: от наивността до отчаянието, скептицизъм, смятайки, че всички мнения са еднакво добри и еднакво безсмислени. Тази национална психоза подготви почвата за нацизма и за Адолф Хитлер.

Същата стресова ситуация, същите симптоми - загубване на нравствените критерии и ориентири в поведението са налице днес в обществения живот на Запада. Бенджамин Крим утвърждава, че изхода от тази кризисна ситуация трябва да стане чрез лидер на новия свят - "Господ Майтрейя", който още сега е "в очакване се рее на криле". По такъв начин зад политическата програма на "Ню Ейдж" стои новият фашизъм.

И така, в края на десетилетието "Ню Ейдж" като движение представлява заплаха за демокрацията. Новият всемирен ред под ръководството на лидера на Новия свят ще унищожи политическите свободи. Триумфът на индуизма (или "Ню Ейдж") би означавал рязка промяна на нашата концепция за човека, на нашите демократични и хуманни традиции, на нашата социална система. Всички те ще изгубят смисъла си, доколкото са построени на християнска основа.

Съгласно пропагандата на "Ню Ейдж", преди да настъпи този век, е необходимо да бъде унищожен основният идеологичен противник - християнската вяра. Независимо от това, ще бъде ли предприет опита да се унищожи Евангелието чрез сила, или просто ще му бъде противопоставена съблазнителна по форма и абсурдна по съдържание идеология, на християнството му предстои борба.

Как християните трябва да реагират на това предизвикателство?

ВЕКЪТ НА ЛЕКОВЕРИЕТО

Сатана доста старателно готви нашия век за тази огромна измама. Съществена роля в неговите планове играе лековерието. А нашият век напълно може да се нарече век на лековерието.

Някога християните виждали врага в научния скептицизъм. В сегашната ситуация, повечето от нас напълно биха се удовлетворили от малка доза нормален здрав научен скептицизъм. Но в обществото цари духът на наивното лековерие. Всеки набор от най-абсурдни идеи, преподнесен от многомилионна рекламна кампания, с лекота се възприема от масите.

В този век на лековерие, "Ню Ейдж" в изобилие ни снабдява с "лъжехристи" и "лъжепророци". От всички страни може да видим "велики знамения и чудеса", които прелъстяват мнозина. И навсякъде се вижда, че самият сатана ще приеме вид на "ангел на светлината".

МЕТОДЪТ НА ИЛИЯ

Сатана се е готвел за голямата измама и по времето на Илия. Тази подготовка започнала с женитбата на Ахав с езическата царица Езавел. Но Езавел не била просто езичничка, но езическа фанатичка-жрица на Ваал. С безжалостно мисионерско усърдие, тя започнала да разпространява из целия Израил култа към плодородието. Ахав бил принуден да се поклони на Ваал. В столицата на Северното царство бил построен храм за Ваал. След това Езавел пристъпила към насилствено третиране на хората. Наказвайки пророците на Йехова, тя довела до Сидон огромно количество пророци на Ваал.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница