Най-голямото предизвикателство срещу християнството дейвид маршалстраница1/9
Дата30.10.2016
Размер1.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
НЮ ЕЙДЖ СРЕЩУ ЕВАНГЕЛИЕТО

ИЛИ

НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО СРЕЩУ ХРИСТИЯНСТВОТО

ДЕЙВИД МАРШАЛ

Дейвид Маршал е завършил с отличие Гулския университет със специалност "Съвременна история и политика". След това той е учил в аспирантура и е провел под ръководството на професор Дж. П. Кеньон редица изследвания в Гулския, Кеймбриджския и Лондонския университети, получавайки за тях научната степен - доктор на историческите науки.

Първата книга на д-р Маршал "Дяволът се крие", посветена на проблема с окултизма, е станала бестселър по двете страни на Атлантика. "Къде е ходил Исус" и "Битката за Книгата" вече се смятат за класика.

Международно признат християнски журналист, д-р Маршал е широко известен в евангелските кръгове. Освен това, той е редактор, преподавател и ползващ се с широка популярност лектор. Живее в Линколншир с жена си и е представител на голям семеен клан от три поколения.

НЕСЪВМЕСТИМИ ЕВАНГЕЛИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Самото име на движението "Ню Ейдж" (Нов век) въвежда в заблуждение, тъй като то не се явява нито организирано движение, нито провъзгласител на новия век, въпреки всички свои претенции. В същността си, то е странна смес от източен мистицизъм, наука и суеверие, физика и метафизика, древна мъдрост и съвременно мислене, и в такъв вид този конгломерат се преплита в нашата култура чрез средствата за масова информация, чрез научната фантастика, училищата, колежите и курсовете за бизнесмени. С риск да прозвучи прекалено просто, аз все пак ще се опитам да означа онези три фундаментални концепции, които свързват в едно тези така различни системи на вярване.

Първа концепция

Всичко съществува единно, общото е равно на личното. Едно от фундаменталните положения на индуизма се състои в това, че индивидуалната същност или душа има вселенска същност или душа. Движението "Ню Ейдж" е взаимствало тази идея. С други думи, без да се взираме в привидните свидетелства за противоположното, не съществуват никакви различия между Бога и хората, между мен и другите хора, между хората и предметите и даже между доброто и злото. Напротив, всичко това е проява на една и съща реалност.

Втора концепция

Всички са Бог. Шърли Маклейн, която считат за "първосвещеник" на движението "Ню Ейдж", пише за съществуването на "единен основополагащ духовен закон", който ще направи света "по-щастлив и здрав", и същността на този закон е в това, че "всеки човек е бог, всеки!"

И така, "евангелието" на движението "Ню Ейдж" се заключава в следното: "Ти си бог и аз съм бог, и всеки човек е бог". В своята книга "Танцуващата в светлината", Шърли Маклейн казва: "Аз зная, че аз съществувам, защото аз съм. Аз зная, че източникът на божественото съществува, защото го има. Доколкото аз се явявам част от тази сила, аз съм това, което съм." По такъв начин, тя си присвоява титлата на божественост.

От гледна точка на движението "Ню ейдж", основният проблем на човечеството не лежи в нравствената сфера (греха и вината), но в метафизичната (незнание за своята истинска същност). Преживяваното от хората отчуждение не е отчуждение от Бога, но е отчуждение от своята истинска същност. Затова ние се нуждаем не от прощение, а от просвещение. Спасението (макар и те да не употребяват тази дума) произлиза не отвън - не от Онзи, Който ни идва на помощ - но отвътре. С други думи, спасението се състои в намирането на собственото "аз".

Трета концепция

Всичко е добре. Нейните последователи са убедени в това, че "Ню Ейдж" ще донесе ера на покой, хармония и щастие. Те се разглеждат като стоящи на самия праг на хилядолетното царство. Доколкото самите хора са богове, всеки човек владее безкрайни възможности за преобразуване на своето "аз".

Изглежда, че за християните най-просто би било да определят движението "Ню Ейдж" като наивна и безвредна заблуда. Но към него следва да се отнесем сериозно. Движението "Ню Ейдж" е пронизано от идеята за човешко превъзходство, даже от себелюбие. Неговите експерти поставят личността на мястото на Бог и даже заявяват, че "ние сме Бог". Последователите на това движение са се поддали на най-древното изкуство - да се уподобиш на Бога. Те "детронират" Бога.

Движението "Ню Ейдж" отрича триединната същност на Бога. Преди всичко те отричат Бог Отец, трансцеденталния Творец, отъждествявайки Го с Вселената. Но за нас е изключително важно да отличим творението от Твореца и да признаем зависимостта си, като сътворени от Него. На второ място, движението "Ню Ейдж" отрича Бог-Син, нашият единствен Изкупител. Основният ни проблем като хора не се състои в незнанието, а в греха. И нейното решение не лежи в самите нас, но извън нас. Истинската Блага вест не се състои в това, че аз съм длъжен да търся в себе си божествена същност, а в това, че Исус Христос е дошъл на света да спаси грешниците. На трето място, движението "Ню Ейдж" отрича Бог-Свети Дух, пребиваващ в нас и освещаващ ни.

Съгласно последователите на "Ню Ейдж", "преображението" никак не е свързано с нравствеността или с поведението на човека. За тях това е по-скоро преображение на съзнанието, разкриване и развитие на собствения потенциал.

Затова ни предстои избор между двете несъвместими евангелия. От една страна измамното евангелие на движението "Ню Ейдж", центърът на което е моето "его", моята същност, моите вътрешни човешки ресурси. От друга страна - истинското Евангелие, в центъра на което е Бог - обичащия ни Бог-Отец, разпнатия за нас на Голгота Бог-Син и Светия Дух, Който пребивава в нас и ни преобразява. Компромис между тези две евангелия е невъзможен. Истинският нов век е започнал от Първото пришествие на Исус Христос в света. Така нареченото движение "Ню Ейдж" е измама и фалшификация.

Джон Р. У. Стот

"Несъвместими евангелия" - лекция с такова заглавие за първи път е била прочетена от Джон Стот в колежа Олсоулз.

"Книгата на Дейвид Маршал представлява ценен принос в обилния поток от християнска литература, посветена на изобличението, отправено към измамното учение "Ню Ейдж". Книгата е написана от автор с Библейски позиции и в същото време е замислена дотолкова тактично, че несъмнено ще привлече вниманието на читателите-нехристияни. Маршал използва и остроумно, завладяващо повествование, и строга логика, която придава на книга евангелизационен характер. Без да изпада в доктринарство, той подбужда читателя да се ориентира в проблема, за да приема ясна позиция в борбата между доброто и злото.

В подобна ситуация, когато дейността на "Ню Ейдж" се разпространява даже в редовете на християнските църкви, са необходими книги, каквато е книгата на Маршал, за да демонстрират началото и методите на действие на съвременния окултизъм. Маршал смесва богословските пояснения с конкретни примери, показвайки, по какъв начин зад многото положения на "Ню Ейдж" се крият сатанински машинации. Той откроява общото между разнообразните форми на окултизма, като астролигия, използване на дъската на Оийджа, спиритизъм, "контактьорство", футуристическо кино, човешки жертвоприношения, използване на наркотици с цел да се получи наслада, парапсихология, изцеления чрез вяра, автоматичен (самопишещ), предаващ послания химикал, упражнения с цел - да се открие човешкия потенциал, наукология и открит сатанизъм.

Използвайки Библията, но без да я експлоатира, Маршал показва, че окултната дейност на "Ню Ейдж олицетворява последните стадии на великата борба между доброто и злото. Той вярва, че тази борба скоро ще завърши с триумфалното Пришествие на Исус Христос. Авторът проследява връзката между явленията на антихриста преди Пришествието на Христос и окултната практика.

Пояснението на автора за някои не напълно ясни за много християни положения на библейската доктрина повишават ценността на книгата. Широко разпространеното изопачение на такива библейски истини, като същността на смъртта, антихриста, вечното наказание и природата и същността на Второто пришествие на Христос, оставят християните пред опасното влияние на апокалиптичните идеи на "Ню Ейдж" и неговите измамни учения."

"Министри", септември, 1992 г.

Отзивът от първата книга на Дейвид Маршал "Дяволът се крие" ("Ню Ейдж" и окултизма: християнска гледна точка), посветена на проблемите на окултизма и движението "Ню Ейдж", е напечатан в списанието за служителите на "Министри" Отм-хауз, 1991.

ВЪВЕДЕНИЕ

Гуру летят на Запад, купувайки билет само в едната посока. Младите хора на Запада летят на Изток, в търсене на гуру. Индия, богат с природни и човешки ресурси, в същото време страна, където милиони хора се намират на границата на глада и нищетата, е станала едновременно източник, център на движението, претендиращо за ролята на нова всесветска религия. Работещ в Лондон индийски журналист характеризира своята страна като "болна цивилизация, парализирана от собствените си религиозни вярвания". Заедно с това, ето че вече четвърт век, откакто нейните религиозни догми и "богочовеци", индийските гуру, които ги разпространяват, а също и асоциираният с тях атрибут на йогомедитацията, оказват неотразимо въздействие върху победения радикален материализъм на западния свят.

Рабиндринаф Махараджа, бившият гуру, комуто са се покланяли огромни тълпи, сваля покривалото на тайната от новото движение в своята автобиография "Няма спасение". Самият той се явява главно действало лице във великолепния документален видеофилм "Боговете на "Ню Ейдж"" (Ривърсайдфилмс, 1984). Почестите, отдавани на гуру, казва той, се съпоставят на богопоклонение. Индуистите се обръщат към гуру за спасение.

В своето интервю за телевизията бившият последовател на гуруто Махараджа Махеш Йога е казал: "Аз го почитах като бог. Затова смятах за правилно всичко, което той вършеше и говореше".

Преди своето заминаване от САЩ, гурото Бадван Радж Нииш е владеел ранчо със 100 квадратни мили площ в Орегона и огромен автомобилен паркинг с ролс-ройси. Неговите последователи облечени в тъмни дрехи, са хиляди се стичали към него и го наричали "върховен, духовен, Учител, владетел на Вселената, достопочитан Владика и Цар".

На Запад бързо расте броят на индийските общини - ашрами, в които деца са отделяни от родители и семейства се разпадат. Английският авторитетен експерт по движението "Ню Ейдж" Керил Матрициан, в своето интервю е казал: "Най-печалният резултат от нахълтването на гуру на Запад е онази вреда, която те докарват на децата... Съгласно учението на гуруизма, вие сте длъжни да умрете за гласа на съвестта." От времето, когато преди 20 години горещото влияние на Изтока за първи път се почувствало на Запад, движението придоби масов характер. В средата на 90-те, неговата основна идея звучи така: "Единен свят и единен със светски господар - Господ Майтрейя". Един от водещите пропагандатори на движението "Ню Ейдж", д-р Бенджамин Крим, в един от последните броеве на списанието "Имерджънс" (издавано едновременно в Лондон, Холивуд, Ванкувър, Токио, Цюрих, Париж, Мюнхен, Мексико и Манил) в статия, озаглавена "Всемирния Учител", провъзгласява: "Много поколения последователи на всички религии са го очаквали. Християните са Го наричали Христос и са очаквали скорошното Му пришествие. Евреите са го очаквали като Месия, индуистите очакват идването Му в лицето на Кришна, будистите Го чакат като Майтрейя Буда; за мюсюлманите Той е Имам Махди. Имената могат да бъдат различни, но всички те се отнасят до една и съща личност: Всемирният Учител, чието име е Майтрейя. Сега, в началото на Века на Водолея, той се завръща като наставник и проводник за представителите на всички религии и за онези, които са извън религията..."

На Запад хората гледат по различни начини на движението "Ню Ейдж". Християните реагират крайно наивно и имат смътна представа за него. И това е така, въпреки многото книги, написани от религиозни автори и съдържащи резки критики срещу движението "Ню Ейдж". Печално е да се осъзнае, че повечето от тях са написани не с разум, а с емоции. Само малка част са се опитали сериозно да вникнат в публикациите на "Ню Ейдж" или да поговорят с неговите последователи.

Ние ще се опитаме да внесем съответстващите поправки. С каква цел? Да се избегне дезинформацията, да се покаже истинският размах на това движение, и заплахата, която представлява "Ню Ейдж" и да се предложат решения за тези въпроси от позиция на Библията. Ние пишем това, за да могат християните по-добре да се подготвят за срещата си със заплахата на тяхната вяра, която ще дойде отчасти извън църквата, а отчасти ще дойде под формата на проникване в църквата...

Движението "Ню Ейдж" е многостранно и многоцентрично. То има много форми, прояви и фази. Някои от тях са холистическа медицина, "Гринпийс", които от своя страна са много полезни и добри, което обаче не изглежда откровено деструктивно. Гуру вече не заемат първи позиции, макар че техните догмации лежат в основата на всичко. Подобно на това окултизмът не господства в съвременния социален модел на "Ню Ейдж"; както и в случая с порнографията, има "твърд" и "мек" "Ню Ейдж".

"Ню Ейдж" е намерил особена привлекателност в резултат от уникалното съчетание на обстоятелствата. тези обстоятелства са подготвили милиони хора да отхвърлят всичко рационално в характера си и да приемат ирационализма на гуру. Най-великият проблем на Запада не е научния скептицизъм, а общественото лековерие. Хората са готови да повярват на всичко, ако то се говори с увереност и убедителност. Не всичко би било толкова лошо, ако ставаше дума за проста наивност. Но зад лековерието на съвременното западно общество лежи много по-голямо зло, заплашващо както образованите, така и необразованите хора.

По различни начини - понякога просто чрез безотговорно, привлекателно дърдорене, понякога обръщайки се към насъщните човешки нужди - "Ню Ейдж" завлича в призрачния свят на ужасяващия, лишаващ от здрав разум окултизъм в неговите най-явни форми. Незабелязано прониквайки в Холивуд, в телекомпаниите, в издателствата, в света на бизнеса и комерсията, "Ню Ейдж" придобива контрол над средствата, формиращи нашите възгледи и отношения, осигуряващи нашето състояние и безопасност. Това движение има възможност да разпространи идеите си, едновременно подронвайки и присмивайки се на християнството. То може да окаже влияние на служебното Ви положение и кариера. Списанието на Бенджамин Крим "Имерджънс" не скрива какви цели преследва "Ню Ейдж". То претендира за установяване на "Нов световен ред", който олицетворява "Единен свят под ръководството на всемирен вожд, когото те наричат господ Майтрейя. Последователите на "Ню Ейдж" твърдят, че при границата на столетието - Векът на Рибата (християнството), ще се смени с Века на Водолея ("Ню Ейдж"). Това "преместване на парадигмата", казват те, ще бъде даже по-радикално от Възраждането или Реформацията. То ще преобърне всички традиционни представи за живота, за същността на реалния свят и за бъдещето на планетата. Това, което е започвано от много гуру, ще завърши с Един Велик Гуру или Наставник на всички религии.

И тук възниква проблемът: Готови ли са християните да "направят път" в такъв фундаментален въпрос, какъвто е религията на Исус Христос? Нима не можем според приближаването ни към края на столетието да намерим в Христовото Евангелие елементите, които да донесат велико духовно пробуждане от времето на Уесли, Лутер, апостол Павел, Петдесятница?

Аз съм наблюдавал развитието на "Ню Ейдж" от 60-те години, от университетските си години. Затова в тази книга се описва историята на движението с отделяне на всичко ново, което има "Ню Ейдж" от това, което е старо, колкото е стар света; изследват се писанията на гуру и суперзвездите; анализират се онези тенденции, които са оформили "Ню Ейдж" като масово движение; изследват се основните причини, довели до възникването му. В тази книга, обаче, в еднаква степен е представена както евангелският аспект за решенията на човешките проблеми, така и вярванията на "Ню Ейдж", които по същност представляват пълна противоположност на Христовото Евангелие.

Глава 1


КАК ДА СЕ ОТЛИЧИ ИСТИНАТА ОТ МАЙСТОРСКАТА ФАЛШИФИКАЦИЯ

Лятото на 1992 година, неделя, площадът на ораторите в Хайн-парк. Предстоеше ми да убия цял час до "великото откритие", за което трябваше да подготвя репортаж във вестника. На страна от гръмогласните изпълнители, но не далеч от Мраморната Арка седеше с кръстосани крака, гурото, който се обръщаше към пъстрата тълпа от "ученици". Той се нуждаеше поне от кратки курсове за постановка на гласа, до мен смътно долитаха само откъси от фразите: "Задълбочете се в себе си... Търсете своето висше "аз"... Медитацията ще ви помогне в областта на духа... Бог не е горе, той е тук, - гурото посочи сърцето си - Бог е във вас... Смисълът н живота ви се състои в това да го намерите... Това е единствената реалност; йогата прекъсва онези отношения, които съществуват между душата и телесния свят... Дайте път на силата на змията...".

На другия ден имах час при зъболекаря. Той закъсняваше. Предстоеше ми да се извади зъб - мъдрец. Сподавяйки в себе си безпокойството, аз трескаво преглеждах лежащите на масичката списания. Впечатление ми направи заглавието на една от статиите: "Как да се отличи истината от майсторската фалшификация". Авторът пишеше за гурото, при това така, че при други обстоятелства аз щях да се разсмея. Последвалите, обаче, след това сто минути мъчение, на които ме подложи моят приятел-зъболекар, изтриха от паметта ми цялото съдържание на тази статия, освен заглавието й.

Как да се отличи истината от майсторската фалшификация? Това е тънкото изкуство, което днес всички трябва да овладеем. Всякаква безсмислица ни затрупва от всички страни. Това е и изострената, въвеждаща ни в заблуждение майсторска лъжа, която звучи интригуващи и от време на време е подправена с тайнствения аромат на Изтока. Това е и абсурдът, който няма логическо обяснение. Но често тази безсмислица се преподнася достатъчно умно и логично, така че ако вие не знаете от кого произлиза тя, на какви лъжливи предпоставки се основава, Вие напълно можете да сметнете този абсурд за желязна логика. Хиляди хора са били уловени в него и са били въвлечени в такава бездна от ужас, в сравнение с която ваденето на моя зъб-мъдрец, налагайки се да се разреже на половина, а след това де изтръгне от челюстта ми, напълно може да се стори пикник, очакван с нетърпение.

Трябва детектор на лъжата и еталон, с който можем да сравняваме аргументите, за да отличим истината от лъжата.

ПОКОЛЕНИЕТО НА 60-ТЕ

Поколението на 60-те - особено онези, които са учили във висшите учебни заведения, - не е било съпричастно към изобретяването на фалшификации от подобен род. Ние просто насъбрахме повече от разрешеното, различен идологически боклук. По онова време, когато Съединените Щати воюваха във Виетнам, моето поколение се превръщаше в пацифисти, хипита или просто в равнодушни, изморени от живота хора. Ние говорехме за секса, като че ли ние току що го бяхме изобретили. Говорехме за доминанта на цветовете и се обличахме така, че нашите родители прибягваха към успокоителни. (За мен, впрочем, това не се отнасяше. Кафявото ми плисовано сако беше единственото, в което последвах младите и преуспях. Ние в старите университети живеехме с по-абстрактни идеи...) И чак, когато получихме дипломите си и сменихме фолксвагените-бръмбари и ситроените - 2 с кортини и БМВ, а чантите през рамо - с портфейли и намерихме време да се подстрижем, разбрахме, че става нещо тревожно. Онази наивна нелепица, която градихме, знаейки, че е просто безсмислица, знаейки, че това е глупост, - беше възприета от следващото поколение. И целият този боклук не само беше възприет от новото поколение, но беше възприет дотолкова сериозно, че те и представа си нямаха за това. Всичко това се случваше пред очите ни, когато аз се блъсках в университетските коридори в своето кафяво плисовано сако и мокасини, работейки над докторската си дисертация.

ЖЕРТВИ НА СУБКУЛТУРАТА

Нашето поколение попи в себе си цял свят от всякаква безсмислица. Цяла култура. По такъв начин абсурдността на "шейсетдесетниците" се е превърнала сега в намерена мъдрост.

Промъквайки се вечерта по мъха, заменящ тревната площ, към общежитието на аспирантите, аз открих, че ми се налага да престъпвам през тела. Неподвижни тела. Това не бяха пияни хора. Това не беше и демонстрация на последователи от обществото на всепозволеното. Хората просто бяха вкаменени, лишени от разум, отнесени в незнайни далечини.

Никога няма да забравя, как заедно с професор Дж. П. Кеньон за първи път се сблъскахме с наркокултурата тогава, когато, спускайки се по изтърканите каменни стъпала, ние преминахме през нисичка врата на обраснала с мъх полянка. Тъй като беше силен човек, той обикновено вдигаше виновника, здраво държейки го за яката, с дясната си ръка. След това му пускаш в джоба официално известие, оведомяващо го, че на следващата сутрин в неправдоподобно ранен за нещастника час трябваше да се представи пред професора и без никакво отказване да изплати глоба във вид на определена (обикновено доста тлъста) сума пари. Но даже и професор Кеньон не можеше да вдигне тези тела на крака. Техните неподвижни, широко отворени очи бяха устремени към пустотата, а лицето им чрез изражението си напомняше риба, която по някакъв начин се е изплъзнала от лодката на търговеца. Телата въобще не се подчиняваха на господарите си. Скоро след тази първа среща с наркокултурата, професорът се натъкна на тяло, което наистина беше мъртво. Половин дузина други, изпитали наркотика или "отнесени натам", се наложило спешно да бъдат отправени в психиатрична болница или в специална клиника. Професорът беше най-много поразен не от факта, че такива неща се случват, а че те се случват тук, точно под носа му. Той моментално се прехвърли в друг университет, в Шотландия, където, както му се струваше, атмосферата ще бъде по-чиста. Когато след съвсем кратко време там възникна същия проблем, той стана професор по история в щата Канзас, където за дисциплината следяха въоръжени полицаи, а не ректорът на колежа и деканите.

ПРОМЯНА В МИСЛИТЕ

Много приказваха онези от психоделическото поколение, които, успявайки да скрият употребата си на наркотици, избегнаха изключване. Още повече приказваха и онези, които не употребяваха наркотици, но питаеха тайно уважение към приемащите. Имаше много разговори на семинарите, които провеждах в студентските общежития, а понякога даже - трябва да признаем това - и в стаите на преподавателите, където сега имайки вече диплома, аз бях допускан. "Психоделическото поколение" се превърна в примамка, която хвана и немалък брой последователи, жадуващи " да останат в струята", в тази рязка смяна на образа на мислене (а в някои случаи и надявайки се, че те не са още прекалено стари, за да си купят билет за обществото на всепозволеното). Понякога тези разговори се изливаха в повече или по-малко свързани дискусии или дебати. Веднъж, в хода на тези дебати, протичащи с такава точност, каквато и в палатата за общините на парламента, изказваните аргументи ми се сториха до такава степен абсурдни, че, изправяйки се, аз посочих някои от най-очевидните нелепости и издигнах довод, който нарекох "християнска алтернатива".

В края на дебатите всички поискаха да излязат от залата на заседанието едновременно. Притискан от тълпата към изхода за улицата през тясна арка, аз почувствах, че краката ми се откъснаха от земята. Няколко метра ме носеха на ръце. А след това, когато тълпата малко пооредя, ме хвърлиха на паважа... Младежът, скочил на гърба ми, промърмори: "Така, значи, ето какви са мислите ти."

Нахълтващата надолу по улицата тълпа, пееше песента "Това е изгрева на Века на Водолея...", станала популярна, благодарение на суперрок-операта "Коса". И тогава ми хрумна, че това ново поколение е къде-къде по-малко търпимо, от поколението на "шейсетдесетниците". Доколкото помня, тогава, изтърсвайки от себе си мръсотията, аз безуспешно се опитвах да се утеша с мисълта, че просто съм станал жертва на нелепост.

ГЛАВА 2


ВЕКЪТ НА ВОДОЛЕЯ

Даже когато в средата на седемдесетте, аз получих докторска степен и напускайки университетските коридори, излязох в реалния свят, ми предстоеше да срещам онази дума, към която сега прибягват за описание на новия начин на мислене. Използвам израза "начин на мислене", тъй като ако бях нарекъл това явление "система на мислене", аз щях да му припиша, онази свързаност и последователност, които то не е имало и няма. А терминът "религия" прекалено би го възвисил, придавайки му вътрешно единство, от което в него няма и помен. Също така към средата на седемдесетте, основните елементи на този начин на мислене се проявиха достатъчно отчетливо, макар че в тях, всъщност, нямаше нищо ново.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница