Национальная академия наук украины украинская академия наукстраница14/65
Дата14.11.2016
Размер9.96 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   65

УДК 595.132:574.472(285.33)

ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ВІЛЬНОІСНУЮЧИХ НЕМАТОД (NEMATODA) КАНІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА

В. П. Машина

Інститут гідробіології НАН України, Київ, Україна, v_mashina@mail.ru

SPECIES DIVERSITY OF FREE-LIVING NEMATODА


OF THE KANEV RESERVOIR

V. P. MashinaInstitute of Hydrobiology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Нематоди – одна з найчисельніших груп організмів водних екосистем. Видове різноманіття вільноіснуючих нематод залежить, в основному, від типу водойми та її розмірів. У великих водосховищах фауна представлена 150–200 видами круглих червів, у мілких водоймах – обмежена 5–15 видами. У найбільших водоймах існує велика кількість ценозів, які формують різноманітні екологічні комплекси нематод. Характеризуючись великою чисельністю (1–2 млн. екз./м2) та швидкістю розмноження, нематоди приймають активну участь у мінералізації органічних речовин, утворюють значні трофічні ресурси для компонентів макробентосу та молоді риб. Крім того, деякі групи нематод досить чутливі до якості водного середовища. До теперішнього часу залишається мало вивченою фауна та екологія вільноіснуючих нематод прісних водойм України та, зокрема, зовсім відсутні дані щодо сучасного видового складу нематод Канівського водосховища – наймолодшого з каскаду дніпровських водосховищ.

Вивчення нематод як частини мікрозообентосу здійснювалося у процесі дослідження мікро- і мезобентосу Канівського водосховища у різні сезони (навесні, влітку, восени) протягом 1997–2003 рр. із застосуванням методик, прийнятих у гідробіології (Гурвич, 1967) та нематології (Гагарин, 1981; Цалолихин, 1983).

Відомо, що нематоди входять до складу трьох ценозів прісноводних водойм: угруповання м’яких ґрунтів, перифітону та ризоценозу. Донні відклади водних об’єктів – основний ценоз вільноіснуючих нематод, характер яких обумовлює видовий склад, кількісний розвиток і просторовий розподіл круглих червів. У дослідженому водосховищі донні відклади представлені в основному чистими пісками, слабко та сильно замуленими пісками та мулами.

За весь період досліджень у Канівському водосховищі зареєстровано 45 видів і форм, які відносяться до 3 підкласів, 5 рядів, 11 родин та 24 родів (табл.). Проведений аналіз видового різноманіття нематод дозволив виділити групу домінантних родин, до складу яких входять 11–15 видів. Це родини Tobrilidae Filipyev, 1918, Dorylaimidae de Man, 1876 та Monhysteridae de Man, 1876, частка яких складала 86,6 % зареєстрованих видів. Велике різноманіття та висока частота зустрічальності нематод вказує на значну роль цієї групи організмів у бентосі водосховища. Найбільшим видовим різноманіттям характеризуються нематоди на замулених пісках літоральних ділянок із заростями водяних рослин (15–27 видів і форм).

Таблиця. Таксономічна структура нематод Канівського водосховищаТаксони

Кількість
родин

Частка від загальної кількості родин, %

Кількість
родів

Частка від загальної кількості родів, %

Кількість
видів

Частка від загальної кількості видів, %

Enoplida

3

27,2

8

33,4

15

33,3

Dorylaimida

2

18,2

5

20,8

13

29,0

Monhysterida

2

18,2

6

25,0

11

24,5

Chromadorida

2

18,2

2

8,3

2

4,4

Rhabditida

2

18,2

3

12,5

4

8,8

Усього

11

100

24

100

45

100
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   65


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница