Національна академія державного управління при президентові україни одеський регіональний інститут державного управління підвищення кваліфікації кадрівСкачать 180.39 Kb.
Дата05.05.2016
Размер180.39 Kb.
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
УПРАВЛІННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ

www.oridu.odessa.ua

center@oridu.odessa.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора –

Начальник Управління ПКК

ОРІДУ НАДУ

при Президентові України,

к. держ. упр.
С.Г. Давтян
травня 2012 року


РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ


підвищення кваліфікації
державних службовців апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, стаж роботи яких менше одного року за професійною програмою (І частина)

Термін проведення семінару: з 14 по 18 травня


Заняття проводяться за адресою

м. Одеса, Генуезька, 22аудиторія № 103Одеса – 2012

Підвищення кваліфікації державних службовців апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, стаж роботи яких менше одного року проводиться на виконання п.2 плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців обласної та районних державних адміністрацій V-VII категорій посад Одеської області на 2012 рік (І частина підвищення кваліфікації проводиться з 14 по 18 квітня; ІІ частина підвищення кваліфікації відбудеться в період з 19 по 23 листопада), затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 6 квітня 2012 року № 328/А-2012 «Про організацію підвищення кваліфікації державних службовців обласної та районних державних адміністрацій у 2012 році».

Навчально-тематичний план професійної програми (І частина) підвищення кваліфікації складено відповідно до положень професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій посад, погодженої Національним агентством України з питань державної служби відділом організації семінарів за договорами Управління ПКК спільно відділом кадрової роботи та нагород апарату Одеської облдержадміністрації, погоджений заступником голови – керівником апарату Одеської облдержадміністрації П.В.Хлицовим, затверджений заступником директора – начальником Управління ПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України 11 травня 2012 року.
Нормативний термін підвищення кваліфікації складає 36 годин.
Зміст підвищення кваліфікації державних службовців спрямований на оновлення та поглиблення соціально-гуманітарних, політичних, правових, економічних, управлінських та спеціальних фахових знань та умінь, включаючи вивчення вітчизняного та іноземного досвіду державного управління та державної служби, фахового досвіду, необхідного для осіб, які займають посади певної категорії державних службовців.

Державне управління — це управління суспільними сферами (економікою, правовим процесом, соціальним забезпеченням, культурою), суспільними групами, організаціями та інститутами, а також персоналом державної служби.

У широкому розумінні поняття "державне управління" поширюється на всі три гілки влади — законодавчу, виконавчу і судову, а у вузькому - тільки на виконавчу.

Під функціями державного управління слід розуміти основні завдання, які виконують державні органи, їхні структурні підрозділи та посадові особи в процесі здійснення керівництва державою і суспільством. До функцій державного управління відносяться: планування, організація, комплектація кадрів, мотивація і контроль. Планування передбачає визначення стану суспільства в певній політичній ситуації (де ми перебуваємо?), векторів і мети майбутнього розвитку (куди ми прямуємо?), правових, організаційних, ресурсних засобів, їх координацію та коригування щодо запланованої мети (з допомогою яких засобів ми досягнемо мети?). До державного планування слід віднести такі напрями державної діяльності: урядові програми, концепції різноманітних напрямів суспільного розвитку і реформування, формування державного бюджету, директивні та індикативні перспективні плани, президентські послання тощо.. Поняття "організація" охоплює структуру і функції державних органів, а також пряме виконання ними державних рішень. Основною організаційною структурою на державному рівні є бюрократія, сутність якої ґрунтується на професіоналізмі управління та ієрархічному розподілі службових повноважень. Процес виконання управлінських рішень передбачає визначення змісту роботи і розподіл посадових повноважень, коригування структури і функцій організації відповідно до суспільних змін. Комплектація кадрів включає декілька систем кадрової політики за: принципом покровительства (партійного або бюрократичного), коли керівник на власний розсуд призначає службовців, та принципом заслуг, коли добір кадрів здійснюється на основі здібностей, знань і навичок в умовах відкритого змагання (конкурсу); процедурою формування і перспективою службової кар'єри (кадрова, що передбачає призначення на державну посаду на постійній основі, здачу конкурсних екзаменів, наявність управлінської елітарної освіти, залежність просування по службі від вищих керівних органів; наймана - набір на посаду за контрактом, здебільшого на тимчасовій основі, із застосуванням спеціалізованих тестів, персональна відповідальність керівника за кадрову політику; змішана, яка поєднує кадрову і найману системи); ступенем соціальної мобільності і доступу до неї (відкрита і закрита).

У державній службі контроль виявляється у таких видах: конституційний контроль, підконтрольність органів держави законам, адміністративне судочинство, прокурорський нагляд, контроль фінансово-ревізійних органів, громадський контроль через опозиційні партії, пресу, групи тиску, референдуми, вибори тощо.

Державне управління на відміну від приватного є масштабнішим і різноманітнішим, поширюється на сфери, які не можуть бути об'єктом ринкових відносин (оборона і національна безпека) і зазнає значно більшого впливу різноманітних суспільних чинників при прийнятті рішень.

Державне управління є найважливішою функцією органів державної влади, але його суть не зводиться до забезпечення панування з допомогою насильства, примусу, ідеології (що є характерним для суспільних владних відносин), а полягає у досягненні певних результатів, спираючись на мотиваційну структуру (потреби та інтереси людей).

Державно-адміністративне управління включає інститут глави держави, уряд, загальнодержавні відомства, які не входять до складу уряду, регіональні, місцеві державні адміністрації.

Державне управління України ґрунтується на Конституції України, Законах про Кабінет Міністрів, державні адміністрації, місцеве самоврядування, державну службу. До структури органів державного управління входять такі інститути: глава держави, уряд, неурядові структури загальнодержавного призначення, місцеві держадміністрації.

Главою Української держави є Президент. Він — гарант державного суверенітету і Конституції, Верховний головнокомандувач Збройних сил, володіє правом законодавчої ініціативи, призначає всеукраїнські референдуми з питань змін і доповнень до Конституції за народною ініціативою; за згодою парламенту призначає Прем'єр-міністра і за пропозицією останнього затверджує склад уряду і голів місцевих адміністрацій; може розпустити парламент, якщо він упродовж тридцяти днів не розпочав пленарне засідання; може бути усунений з посади внаслідок конституційної процедури імпічменту.

Найвищим органом у системі виконавчої влади є Кабінет Міністрів, який відповідальний перед Президентом та підконтрольний і підзвітний парламентові. До його складу входять: Прем'єр-міністр, перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри та міністри. Кабінет Міністрів здійснює внутрішню і зовнішню політику, забезпечує виконання законів та указів Президента. Кабінет Міністрів достроково припиняє повноваження внаслідок парламентської недовіри до нього.

Місцеві держадміністрації (обласні та районні) забезпечують виконання Конституції і законів України, актів Президента і Кабінету Міністрів; взаємодіють з органами місцевого самоврядування, виконують державні та регіональні програми соціально-економічного розвитку, готують місцеві проекти місцевих бюджетів після їх затвердження місцевими представницькими органами, забезпечують їх виконання. Голови держадміністрацій можуть бути усунені Президентом, а також місцевими представницькими органами (двома третинами голосів від їх конституційного складу).

Державному управлінню України характерні риси перехідних суспільств. Нині це зумовлюється тим, що через відсутність адміністративної реформи органи державного управління виявилися не здатними до суспільних реформ, а також через активне лобіювання владними структурами інтересів аграрних, промислових і фінансових олігархій у сфері вигідного розподілу бюджетних і кредитних ресурсів, державної власності, створення пільгових податкового і митного режимів взамін на отримання тіньових доходів.


Викладачі ОРІДУ НАДУ при Президентові України, керівники та спеціалісти органів публічної влади Одеської області, які залучені до навчального процесу:


Анісімов Володимир Іванович

-

начальник відділу роботи зі зверненнями громадян апарату Одеської обласної державної адміністрації

Балабаєва Зінаїда Василівна

-

професор кафедри регіональної політики і публічного адміністрування Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, доктор філософських наук, професор

Гансова Емма Августівна


-

професор кафедри філософських і соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, доктор філософських наук, професор

Гаращенко Віталій Олександрович

-

заступник начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами, протидії та виявлення корупції і оборонної роботи апарату Одеської обласної державної адміністрації

Давтян Степан Гургенович

-

заступник директора - начальник Управління ПКК Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління

Долгіх Наталія Прокопівна

-

старший викладач кафедри права та законотворчого процесу Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України

Козік Анатолій Антонович

-

начальник Управління державної служби Головного управління державної служби України в Одеській області

Крупник Андрій Семенович

-

доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, кандидат політичних наук, доцент

Майгер Людмила Афанасіївна

-

начальник відділу діловодства та контролю апарату Одеської обласної державної адміністрації

Маркевич Ірина Вікторівна

-

начальник Головного управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації

Овчар Олег Михайлович

-

доцент кафедри європейської інтеграції Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, кандидат психологічних наук

Осадчук Світлана Вікторівна

-

доцент кафедри економічної та фінансової політики Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління, доцент

Росколотько Ірина Леонідівна

-

доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, кандидат філософських наук, доцент

Саханенко Сергій Єгорович

-

професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор

Свірін Михайло Геннадійович

-

професор кафедри регіональної політики та публічного адміністрування Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, кандидат політичних наук, доцент

Якубовський Олексій Петрович

-

завідувач кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, заслужений працівник народної освіти України


Понеділок - 14 травня


8.30-10.00

Заїзд, реєстрація, розміщення

9.30-10.15

Відкриття семінару

Давтян С.Г., Шматоваленко Л.С.

12.00-13.30

Лекція: Політичний процес в умовах сучасної України. Особливості участі у політичних процесах посадових осіб органів публічної влади

Балабаєва З.В.

14.00-15.30

Лекція: Принцип політичної неупередженості державних службовців

Свірін М.Г.
Самостійна робота в бібліотеці


Вівторок – 15 травня


8.30-10.00

Лекція: Сучасна стратегія державної кадрової політики

Якубовський О.П.

10.10-11.40

Лекція: Досвід країн Європейського Союзу з організації діяльності органів публічної влади

Овчар О.М.

12.00-13.30

Тематична зустріч: Соціальні ініціативи Президента України

Гансова Е.А.

14.00-15.30

Практичне заняття: Організаційно - правові засади прийняття управлінських рішень органами публічної влади

Давтян С.Г.

15.40-17.10

Лекція: Трудові правовідносини в діяльності органів виконавчої влади

Долгіх Н.П.
Самостійна робота в бібліотеці


Середа – 16 травня


8.30-10.00

Тематична зустріч: Організація роботи зі зверненнями громадян в органах виконавчої влади

Анісімов В.І.

10.10-11.40

Лекція: Філософська культура управлінця


Росколотько І.Л.

12.00-13.30

Тематична зустріч: Реалізація вимог законів України про державну службу, про місцеві державні адміністрації

Козік А.А.

14.00-15.30

Тематична зустріч: Реалізація вимог Закону України від
7 квітня 2011 року № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції»

Гаращенко В.О.
Самостійна робота в бібліотеці


Четвер – 17 травня


8.30-10.00

Лекція: Новації бюджетно-податкового законодавства

Осадчук С.В.

10.10-11.40

Тематична зустріч: Особливості та шляхи детінізації економіки України, пріоритети державної політики у сфері протидії легалізації доходів отриманих злочинним шляхом

Осадчук С.В.

12.00-13.30

Тематична зустріч: Організація роботи щодо дотримання виконавської дисципліни в органах публічної влади

Майгер Л.А.

14.00-15.30

Лекція: Територіальна організація влади в Україні

Саханенко С.Є.

15.40-17.10

Круглий стіл: Механізми взаємодії органів публічної влади

Давтян С.Г., Саханенко С.Є.
Самостійна робота в бібліотеці


П’ятниця – 18 травня


8.30-10.00

Тематична зустріч: Взаємодія органів публічної влади та громадських рад щодо доступу до публічної інформації та шляхи уникнення проблем маніпуляції соціальним вибором

Крупник А.С.

10.00-10.10

Анкетування

Штефанюк А.М.

10.10-11.40

Підсумкове тестування

Давтян С.Г, Крупник А.С.

11.40-12.00

Підведення підсумків семінару

Давтян С.Г., Шматоваленко Л.С.Список рекомендованої літератури

(підготовлено спільно з бібліотечним відділом інституту)
 1. Конституція України – [Електронний ресурс]

 2. Акт проголошення незалежності України – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1427-12

 3. Декларація «Про державний суверенітет України» – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zak on2.rada.gov.ua/laws/show/55-12

 4. Закон України «Про доступ до публічної інформації» – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

 5. Закон України «Про інформацію» - [Електронний ресурс] – Режим доступу - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show

 6. Закон України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим» – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/350-14

 7. Закон України «Про Конституційний Суд України» – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80

 8. Закон України «Про державну службу»: Редакція від 17.11.2011р. №4050-VI – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3723-12

 9. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80ё

 10. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14

 11. Закон України «Про статус народного депутата України» – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2790-12

 12. Закон України “Основи законодавства України про загальнообов’ язкове державне соціальне страхування». Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua

 13. Закон України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”. Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua

 14. Бюджетний кодекс України. Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua

 15. Янукович В.Ф. Виступ Президента України на засіданні Ради регіонів від 15.09.2011 року – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://www.president.gov.ua/news/21206.html

 16. Янукович В.Ф. Виступ Президента України на пленарній сесії Саміту «Східного партнерства» від 30.09.2011 року – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://www.president.gov.ua/news/21385.html

 17. Янукович В.Ф. Виступ Президента України на міжнародних муніципальних слуханнях «Розвиток належного врядування на місцевому та регіональному рівнях» від 01.11.2011 року – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://www.president.gov.ua/news/21776.html

 18. Янукович В.Ф. Виступ Президента України Віктора Януковича під час урочистостей з нагоди 20-ї річниці Незалежності України 23 серпня 2011 року – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://www.partyofregions.org. ua/ru/news/ direct_speech/show/4977

 19. Указ Президента України від 01.02.2012 року №45/2012 «Про стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки» – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://www.president.gov.ua/documents/14429.html

 20. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Програма економічних реформ на 2010-2014 роки: Версія для обговорення 2 черв. 2010 р./Комітет з економічних реформ при Президентові України – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.ua/signal/0004100.pdf/

 21. Державна політика в соціогуманітарній сфері : підручник / [авт. кол. : В. А. Скуратівський, В. П. Трощинський, П. К. Ситник та ін.] ; за заг. ред. В. А. Скуратівського, В. П. Трощинського. - К. : НАДУ, 2010. -284 с

 22. Концептуальні засади взаємодії політики й управління : навч. посіб. / авт. кол. : Е. А. Афонін, Я. В. Бережний, О. Л. Валевський та ін. ; за заг. ред. В. А. Ребкала, В. А. Шахова, В. В. Голуб, В. М. Козакова. - К. : НАДУ, 2010.

 23. Круш П. В. Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень : підручник / П. В. Круш, О. О. Кожемяченко. - К. : Центр учбової літ-ри, 2011. - 320 с.

 24. Моделі політичної комунікації: політичні партії та громадянське суспільство / Ю. Тищенко, П. Байор, М. Товіт, С Горобчишина ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - К. : [Агентство "Україна"], 2010. - 148 с.

 25. Модернізація України - наш стратегічний вибір : Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. - К. : НІСД, 2011. - 432 с.

 26. Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне забезпечення : монографія / О. В. Скрипнюк, В. Л. Федоренко, Ю. Г. Барабаш та ін. ; за ред. О. В. Скрипнюка і В. Л. Федоренка. - К. : НАДУ, 2011. - 344 с.

 27. Осадчук С. В. Гроші та банківська справа : навч. посібник / С. В. Осадчук. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. - 156 с.

 28. Останкова Л. А. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками : навч.посіб. / Л. А. Останкова, Н. Ю. Шевченко. - К. : Центр учбової літ-ри, 2011. - 256 с.

 29. Послання Президента України Віктора Януковича до українського народу з Експертною доповіддю "Україна ХХІ століття. Стратегія реформ і суспільної консолідації" / уклад. А.В.Єрмолаєв. - К.: НІСД, 2010. - 120 с

 30. Системи соціального страхування зарубіжних країн : навч. посіб. / Г. В. Григораш, Т. Ф. Григораш, В. Я. Олійник, І. Т. Субачов. - К. : ЦУЛ, 2008. - 144 с.

 31. Традиції демократичного врядування в історії українського державотворення : монографія / авт. кол. : В. М. Князев, Ю. В. Бакаев, Т. Е. Василевська ; за заг. ред. В. М. Князева. - К. : НАДУ, 2010. - 220 с.

 32. Чекаленко Л. Зовнішня політика України [від давніх часів до наших днів]: підручник / Людмила Чекаленко. - [2-ге вид.]. - К. : Кондор, 2011. - 290 с. : 12 іл.

Начальник бібліотечного відділу В.О.МакароваІНФОРМАЦІЯ ДО ВІДОМА
Слухачі, які підвищують кваліфікацію, мають право на:


 • навчання для отримання знань і умінь за програмою підвищення кваліфікації;

 • безпечні і нешкідливі умови навчання та побуту;

 • ознайомлення з нормативно-методичними матеріалами, які регламентують організацію навчального процесу в Управлінні ПКК;

 • отримання роз’яснення щодо своїх прав і обов’язків, а також особливостей організації навчального процесу, вимог до рівня засвоєння знань і формування вмінь за програмою підвищення кваліфікації, контрольних заходів;

 • вивчення додаткових модулів (тем) інших програм підвищення кваліфікації для отримання додаткових знань і умінь (за умови виконання навчальної програми);

 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу та побутового забезпечення;

 • врахування своїх професійних потреб та інтересів у процесі підвищення кваліфікації;

 • користування навчально-методичною та побутовою базою Інституту, а саме:

- аудиторією № 103;

 • бібліотечним фондом інституту (за пред’явленням паспорта або посвідчення): бібліотека (к. № 111), читальною залою (к. № 114), залою електронних носіїв (к. № 110а);

 • їдальнею (вхід з холу центрального входу до інституту);

 • гуртожитком інституту.


Слухачі зобов’язані:


 • дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Інституту;

 • бути присутніми на заняттях згідно з розкладом
  (відсутність слухачів на заняттях можлива з дозволу заступника директора з короткотермінового підвищення кваліфікації - начальника Управління ПКК Інституту, за умови наявності поважних підстав, які підтверджені документально);
 • виконувати завдання, які передбачені професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців;

 • дотримуватися вимог положення про Управління ПКК;

 • дотримуватися правил техніки безпеки.
Розклад дзвінків
І пара

8.30-10.00


ІІ пара

10.10-11.40


ІІІ пара

12.00-13.30


Обідня перерва

13.30-14.00


ІV пара

14.00-15.30


V пара

15.40-17.10


Працівники Управління ПКК:


Давтян

Степан

Гургенович

- заступник директора – начальник Управління ПКК

тел.: 729-76-77

тел. – факс: 729-76-75,

к.109Шматоваленко

Людмила

Сергіївна


Штефанюк

Андрій

Миколайович

- начальник відділу
організації семінарів за
договорами (куратор семінару)

тел.: 729-76-73,

к.117
- завідувач сектору

інформаційно-аналітичної роботи

тел.: 729-76-81,

к.101Приходько Микола Єгорович

- провідний фахівець відділу організації семінарів за договорами, куратор семінару

тел.: 729-76-86,

к.104


РУХ ТРАНСПОРТУ ВІД ПЛОЩІ 10 КВІТНЯ
ДО ЗАЛІЗНИЧОГО ВОКЗАЛУ:

трамвай № 5

тролейбус № 7

маршрутні таксі №№ 185, 198, 242


ДО АВТОВОКЗАЛУ:

трамвай № 5

маршрутні таксі №№ 198
ДО ЦЕНТРУ МІСТА:

тролейбуси № 5, 9

маршрутні таксі №№ 9, 137, 146, 185, 242
Начальник відділу організації

семінарів за договорами Л.С.Шматоваленко


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница