На фондове от "К" епоха, съхранявани в териториален държавен архив русестраница5/5
Дата22.04.2016
Размер0.75 Mb.
1   2   3   4   5

1.

2.

3.

4.

554К

Кредитна кооперация “Напредък” – с. Малко Враново, Русенско

1906-1944

19

555К

Кредитна кооперация “Съзнание” –

с. Борисово, Русенско1908-1944

20

556К

Коневъдно дружество “Скала” – с. Борисово, Русенско

1936-1939

2

557К

Кредитна кооперация “Братство” – с. Ряхово, Русенско

1902-1944

24

558К

Кредитна кооперация “Надежда” –

с. Могилино, Беленско1915-1951

11

559К

Кредитна кооперация “Баниски Лом” –

с. Баниска, Русенско1928-1944

8

560К

Кредитна кооперация “Напредък” – с. Нисово, Русенско

1903-1949

12

561К

Кредитна кооперация “Прогрес” – с. Чаушево, Русенско

1927-1932

8

562К

Популярна банка (ПБ) – с. Чаушево, Русенско

1932-1944

52

563К

Кредитна кооперация “Развитие” – с. Долна Студена, Русенско

1920-1944

19

564К

Кредитна кооперация “Орало” – с. Табачка, Русенско

1905-1948

36

565К

Кредитна кооперация “Защита” – с. Екзарх Йосиф, Русенско

1907-1944

37

566К

Кредитна кооперация “Пчела” – с. Тръстеник, Русенско

1903-1943

17

567К

Кредитна кооперация “Подем” – с. Копривец, Русенско

1936-1944

7

568К

Кредитна кооперация “Изгрев” – с. Дряновец, Русенско


1920-1944

8

569К

Кредитна кооперация “Солидарност” –

с. Бъзън, Русенско1928-1945

6

570К

Групов фонд “Кредитни кооперации” – Русенски окръг

1904-1951

29

571К

Кредитна кооперация “Поле” – с. Сливо поле, Русенско

1936-1953

4

572К

Кредитна кооперация “Надежда” – с. Сливица, Русенско

1928-1953

9

573К

Кредитна кооперация “Орач” – с. Басарбово, Русенско

1902-1943

19

574К

Автомобилно-шофьорска потребителна кооперация “Автокооп” – Русе

1930-1945

5

575К

Шивашка потребителна кооперация “Съгласие” – Русе

1919-1946

20

576К

Кредитна кооперация “Стремление” –

с. Долапите, Русенско1903-1938

15

577К

Обущарска потребителна кооперация “Подем” – Русе

1932-1945

9

1.

2.

3.

4.

578К

Столарска потребителна кооперация “Успех” – Русе

1932-1946

8

579К

Чиновническа потребителна кооперация – Русе

1912-1944

10

580К

Народно читалище (НЧ) “Зора” – с. Помен, Русенско

1930-1944

11

581К

Работническа потребителна кооперация “Напред” – Русе

1919-1944

48

582К

Българска народна банка (БНБ) – Бяла

1890-1950

18

583К

Окръжна болница – Русе

1931-1944

44

584К

Психоневрологична болница – Бяла

1918-1944

30

585К

Районна ветеринарна лечебница – Русе

1934-1944

25

586К

Телеграфо–пощенска и телефонна станция – Русе

1883-1944

22

587К

Околийско данъчно управление – Бяла

1932-1941

23

588К

Девическо практическо професионално училище “Недка Ив. Лазарова” – Русе

1909-1948

41

589К

Селско общинско управление – с. Стърмен, Русенско

1900-1934

24

590К

Народно читалище (НЧ) “Съгласие” –

с. Пейчиново, Русенско1939-1944

7

591К

Районно дружество на пощенски, телефонни и телеграфни услуги – Русе

1923-1947

14

592К

Кредитна кооперация “ Златен клас” –

с. Красен, Русенско1914-1947

11

593К

Кредитна кооперация “Победа” –

с. Обретеник, Русенско1943

2

594К

Кредитна кооперация “Надежда” – с. Писанец, Русенско

1905-1941

12

595К

Кредитна кооперация “Сполука” – с. Червен, Русенско

1903-1943

9

596К

Кредитна кооперация “Пробуда” – с. Бабово, Русенско

1911-1944

7

597К

Кредитна кооперация “Клас” - с. Ветово, Русенско

1905-1944

1

598К

Кредитна кооперация “Прогрес” – с. Чатма (дн. Босилковци), Русенско

1922-1940

5

599К

Народно читалище (НЧ) “Светлина” –

с. Сваленик, Русенско1928-1944

16

600К

Групов фонд “Общи занаятчийски сдружения в Беленска околия”

1926-1947

44

601К

Кредитна кооперация “Надежда” – с. Батин, Русенско

1907-1943

7

602К

Иванов, Иван (Иваница) Ангелов

1863-1940

261

603К

Василев, Иван Димитров

1905-1943

80

604К

Адвокатски съвет – Русе

1899-1958

27

605К

Дружества на машинните и столарските техници и химици - Русе

1920-1948

20

1.

2.

3.

4.

606К

Групов фонд “Занаятчийски сдружения в Русе и Русенска околия”

1873-1944

94

607К

Групов фонд “Народни читалища в с. Гагаля и Липник”, Русенско

1928-1944

14

608К

Трета прогимназия “д–р П. Берон” – Русе

1911-1944

8

609К

Народно читалище (НЧ) ”Св. Георги” – Русе

1901-1942

8

610К

Групов фонд “Взаимно–спомагателни земеделски кредитни дружества в с. Гагаля и Липник”, Русенско

1902-1944

5

611К

Русенски местен затвор

1922-1944

34

612К

Хидрометериологична станция – Русе

1927-1944

336

613К

Кредитна кооперация – с. Сваленик, Русенско

1921-1944

9

614К

Кредитна кооперация – с. Церовец, Русенско

1913-1948

5

615К

Основно училище (ОУ) “Ст. Караджа” – Русе

1904-1974

3

616К

Районна ветеринарна станция – Русе

1933-1943

10

617К

Основно турско училище – с. Бъзовец, Русенско

1925-1958

6

618К

Павел, Петър п. Константинов – митрополит

1896-1993

46

619К

Народно читалище (НЧ) “Петко Р. Славейков” – Русе

1930-1944

4

620К

Акционерно дружество (АД) за търговия и индустрия – Русе

1932-1947

27

621К

Народно читалище “Съзнание” – с. Сандрово, Русенско

1928-1942

11

622К

Дунавска измервателна служба към дирекция на пристанищата – Русе

1937-1944

43

623К

Кооперативна книжарница “Просвета” – Бяла

1933-1941

15

624К

Музикално дружество “Лира” – Русе

1899-1959

53

625К

Дерменджиев, Георги Иванов

1902-1967

20

626К

Донев, Иван Донков

1921-1975

67

627К

Гайдаров, Борис Тодоров

1885-1986

61

628К

Приют за бедни и недъгави – Русе

1932-1944

13

629К

Мутафчиев, Нено Димов

1887-1981

215

630К

Петрович – родов фонд

1866-1982

14

631К

Петрович, Илия Добрев

1889-1941

51

632К

Фильов, Владислав, Георгиев

1880-1957

72

633К

Поп Иванов, Иван поп Константинов

1885-1993

55

634К

Траянополски епископ Симеон (Димитър поп Антонов Цонев)

1900-1971

56

636К

Айер, Луи Емил

1894-2005

33
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница