На фондове от "К" епоха, съхранявани в териториален държавен архив русестраница4/5
Дата22.04.2016
Размер0.75 Mb.
1   2   3   4   5

1.

2.

3.

4.

435К

Народно основно училище (НОУ) “Отец Паисий” – с. Мартен, Русенско

1894-1944

69

436К

Народно основно училище (НОУ) “Отец Паисий” –с. Сливо поле, Русенско

1896-1944

48

437К

Училищно настоятелство – с. Сливо поле, Русенско

1915-1944

25

438К

Турско първоначално училище – с. Сливо поле, Русенско

1920-1940

6

439К

Селско общинско управление – с. Ботров, Русенско

1919-1935

29

440К

Народно основно училище (НОУ) “Васил Левски” – с. Тръстеник, Русенско

1909-1943

61

441К

Училищно настоятелство – с. Тръстеник, Русенско

1911-1936

17

442К

Кредитна кооперация “Пчела” – с. Долна Манастирица, Русенско

1925-1944

8

443К

Кредитна кооперация “Подем” –

с. Брестовица, Русенско1921-1944

35

444К

Народно първоначално училище “В. Левски” – с. Ново село, Русенско

1892-1950

34

445К

Народно основно училище (НОУ) “Св. Цар Борис” – с. Ново село, Русенско

1922-1967

51

446К

Училищно настоятелство – с. Ново село, Русенско

1912-1941

25

447К

Народно основно училище (НОУ) “Кирил и Методий” – с. Борисово, Русенско

1921-1944

35

448К

Училищно настоятелство – с. Полско Косово, Русенско

1901-1937

19

449К

Народно основно училище (НОУ) “Кирил и Методий” – с. Полско Косово, Русенско

1903-1947

8

450К

Кредитна кооперация “Орало” – с. Кацелово, Русенско

1905-1944

36

451К

Селско общинско управление – с. Долна Студена, Русенско

1918-1943

9

452К

Селско общинско управление – с. Красен, Русенско

1907-1934

8

453К

Селско общинско управление – с. Бистренци, Русенско

1917-1935

18

454К

Селско общинско управление – с. Бъзън, Русенско

1906-1934

16

455К

Народно първоначално училище “Отец Паисий” – с. Щръклево, Русенско

1921-1944

3456К

Народна прогимназия “Христо Ботев” –

с. Щръклево, Русенско1920-1944

6

457К

Народно първоначално училище “Д-р Петър Берон” – с. Ботров, Русенско

1927-1943

20

1.

2.

3.

4.

458К

Народно начално училище “Васил Априлов” – с. Хотанца, Русенско

1923-1944

16

459К

Народно основно училище (НОУ) “Христо Ботев” – с. Басарбово, Русенско

1897-1939

8

460К

Училищно настоятелство – с. Басарбово, Русенско

1908-1940

6

461К

Народно основно училище (НОУ) “Св. Кирил и Методий” – с. Долна Манастрица, Русенско

1902-1953

9

462К

Народно основно училище (НОУ) “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Брестовица, Русенско

1920-1944

10

463К

Народно основно училище (НОУ) “Любен Каравелов” – с. Батин, Русенско

1904-1944

25

464К

Частно турско първоначално училище –

с. Батин, Русенско1907-1943

6

465К

Народно основно училище (НОУ) “Иван Вазов” – с. Стамболово, Русенско

1901-1944

36

466К

Училищно настоятелство – с. Стамболово, Русенско

1910-1933

8

467К

Народно основно училище (НОУ) “Отец Паисий” – с. Сандрово, Русенско

1890-1954

117

468К

Училищно настоятелство – с. Сандрово, Русенско

1915-1934

23

469К

Народно основно училище (НОУ) “Д-р Петър Берон” – с. Писанец, Русенско

1899-1977

83

470К

Училищно настоятелство – с. Писанец, Русенско

1915-1939

4

471К

Училищно настоятелство – с. Хотанца, Русенско

1910-1934

8

472К

Народно първоначално училище “Неофит Рилски” – с. Караманово, Русенско

1928-1944

17

473К

Народно основно училище (НОУ)“Христо Ботев” – с. Божичен, Русенско

1927-1944

14

474К

Народно първоначално училище “Васил Априлов” – с. Босилковци, Русенско

1893-1954

52

475К

Училищно настоятелство – с. Босилковци, Русенско

1912-1934

20

476К

Народно първоначално училище – с.Кошарна, Русенско

1903-1944

32

477К

Училищно настоятелство – с. Кошарна, Русенско

1910-1934

15

478К

Училищно настоятелство – с. Божичен, Русенско

1911-1934

9

479К

Народно първоначално училище –

с. Долапите, Русенско1921-1978

29

480К

Частно турско първоначално училище –

с. Каран Върбовка, Русенско1922-1946

9

481К

Народно основно училище (НОУ)“Христо Ботев” – с. Каран Върбовка, Русенско

1920-1942

42

1.

2.

3.

4.

482К

Народно основно училище (НОУ) - с. Долно Абланово, Русенско

1898-1944

26

483К

Народно първоначално училище “Кирил и Методий” – с. Бъзън, Русенско

1891-1944

48

484К

Частно турско първоначално училище –

с. Бъзън, Русенско1938-1948

8

485К

Народно основно училище (НОУ)“Кирил и Методий” - с. Гагаля, Русенско

1925-1943

7

86К

Народно основно училище (НОУ) “Климент Охридски” - с. Юделник, Русенско

1904-1945

18

487К

Частно турско първоначално училище –

с. Юделник, Русенско1925-1947

13

488К

Народно основно училище (НОУ)“Кирил и Методий” - с. Белцов, Русенско

1905-1944

14

489К

Народно първоначално училище “Христо Г. Данов” – с. Ветово, Русенско

1880-1953

37

490К

Народно основно училище (НОУ) “Васил Левски” - с. Ветово, Русенско

1923-1944

11

491К

Частно турско първоначално училище –

с. Просена, Русенско1922-1947

24

492К

Народно основно училище (НОУ) “П. Р. Славейков” - с. Княжева поляна, Русенско

1895-1944

25

493К

Частно турско основно училище – с. Княжева поляна, Русенско


1921-1947

22

494К

Народно основно училище (НОУ) “Царица Йоанна” - с. Кривина, Русенско

1937-1945

8

495К

Народно основно училище (НОУ) “П. Р. Славейков” - с. Острица, Русенско

1900-1944

36

496К

Народно първоначално училище “Васил Левски” – с. Сливица, Русенско

1922-1944

21

497К

Частно турско първоначално училище –

с. Сливица, Русенско1922-1947

16

498К

Народно основно училище (НОУ) “Иван Рилски” - с. Церовец, Русенско

1912-1944

34

499К

Народно основно училище (НОУ) “Цар Борис III” - с. Бистренци, Русенско

1920-1967

14

500К

IV Народна прогимназия “Ангел Кънчев” – Русе

1912-1946

41

501К

Народно основно училище (НОУ) “Христо Ботев” - с. Караманово, Русенско

1890-1944

15

502К

Училищно настоятелство – с. Караманово, Русенско

1911-1944

10

503К

Народно основно училище (НОУ) “Васил Левски” - с. Кошов, Русенско

1894-1965

45

504К

Средно механо-електротехническо училище – Русе


1923-1943

41

1.

2.

3.

4.

505К

Народно основно училище (НОУ) “Кирил и Методий” - с. Червен, Русенско

1895-1944

33

506К

Народно основно училище (НОУ) “П. Р. Славейков” - с. Пиперково, Русенско

1892-1944

45

507К

Народно основно училище (НОУ) –

с. Сваленик, Русенско1890-1944

38

508К

Народно читалище (НЧ) “Архимандрит Филип” –

с. Красен, Русенско1925-1944

9

509К

Участъкова здравна служба – с. Мартен, Русенско

1932-1943

11

510К

Народно читалище (НЧ) “Развитие” –

с. Полско Косово, Русенско1899-1944

47

511К

Народно читалище (НЧ) “Светлина” –

с. Бъзън, Русенско1927-1944

13

512К

Народно читалище (НЧ) “Самообразование” –

с. Екзарх Йосиф, Русенско1920-1944

47

513К

Участъкова здравна служба – с. Голямо Враново, Русенско

1919-1935

7

514К

Общинска здравна служба –

с. Горна Манастирица, Русенско1928-1944

11

515К

Народно читалище (НЧ) “Пробуда” – с. Горно Абланово, Русенско

1924-1944

41

516К

Участъкова здравна служба – с. Сваленик, Русенско

1937-1943

8

517К

Народно читалище (НЧ) “Развитие” – с. Каран Върбовка, Русенско

1928-1944

12

518К

Пощенска телефонно-телеграфна станция –

с. Ветово, Русенско1919-1944

17

519К

Народно читалище (НЧ) “Пробуда” – с. Белцов, Русенско

1922-1944

26

520К

Пощенска телефонно-телеграфна станция –

с. Сливо поле, Русенско1926-1941

15

521К

Народно основно училище (НОУ) “Д-р Петър Берон” - с. Могилино, Русенско

1922-1944

31

523К

Народно читалище (НЧ) “Просвета” –

с. Писанец, Русенско1928-1943

12

524К

Участъкова здравна служба – с. Баниска, Русенско

1912-1944

14

524К

Народно първоначално училище “Отец Паисий” – с. Пепелина, Русенско

1900-1956

57

525К

Селско общинско управление – с. Сливо поле, Русенско

1922-1942

9

526К

Народно читалище (НЧ) “Селска пробуда” –

с. Кошов, Русенско1928-1943

4

527К

Народно читалище (НЧ)“Светлина” –

с. Чилнов, Русенско
1927-946

10

1.

2.

3.

4.

528К

Пощенска телефонно-телеграфна станция –

с. Горна Манастирица, Русенско1930-1943

8

529К

Пощенска телефонно-телеграфна станция –

с. Ново село, Русенско1933-1942

14

530К

Народно първоначално училище “Отец Паисий” – с. Беляново, Русенско

1906-1954

5

531К

Участъкова здравна служба – с. Обретеник, Русенско

1936-1944

12

532К

Училищно настоятелство – с. Горно Абланово, Русенско

1915-1942

9

533К

Групов фонд “Народни читалища” – Русенски окръг

1922-1943

36

534К

Групов фонд “Пощенски телефонно-телеграфни станции” – Русенски окръг

1919-1944

10

535К

Групов фонд “Народни училища” – Русенски окръг

1900-1975

46

536К

Групов фонд “Частни турски училища” – Русенски окръг

1923-1959

15

537К

Акционерно дружество (АД) Мелница “Алекси Митев” – Русе

1921-1948

6

538К

Селско общинско управление – с. Копривец, Русенско

1927-1944

5

539К

Народно читалище (НЧ) – с. Хотанца, Русенско

1928-1944

3

540К

Хлебарска кооперация “Св. Илия” – Русе

1935-1947

9

541К

Обущарска производителна кооперация “Солидарност” – Русе

1924-1942

12

542К

Допълнително практическо земеделско училище – с. Две могили, Русенско

1932-1944

16

543К

Допълнително практическо земеделско училище – с. Каран Върбовка, Русенско

1939-1940

3

544К

Допълнително практическо земеделско училище – с. Ценово, Русенско

1940-1944

7

545К

Районна скотовъдна и млекопроизводителна кооперация – Русе

1928-1952

27

546К

Акционерно дружество (АД) “Родина” – Русе

1928-1947

9

547К

Митрополит Михаил Доростолски и Червенски

1874-1967

349

548К

Българска народна банка (БНБ) – Русе

1884-1944

71

549К

Комитет “Ученически летни колонии” – Русе

1924-1943

6

550К

Кредитна кооперация “Подкрепа” – с. Ново село, Русенско

1906-1943

18

551К

Кредитна кооперация “Помощ” – с. Долно Абланово, Русенско

1908-1944

33

552К

Кредитна кооперация “Съзнание” –

с. Хотанца, Русенско1911-1944

14

553К

Кредитна кооперация “Нов живот” – с. Голямо Враново, Русенско

1910-1944

21
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница