На фондове от "К" епоха, съхранявани в териториален държавен архив русестраница3/5
Дата22.04.2016
Размер0.75 Mb.
1   2   3   4   5

1.

2.

3.

4.

309К

Църковно настоятелство – с. Широково, Русенско

1899-1948

35

310К

Църковно настоятелство – с. Щръклево, Русенско

1890-1948

24

311К

Църковно настоятелство – с. Босилковци, Русенско

1897-1948

20

312К

Църковно настоятелство – с. Церово, Русенско

1903-1951

10

313К

Църковно настоятелство – с. Сливо поле, Русенско

1926-1948

8

314К

Дружество “Закрила” – Русе

1928-1948

32

315К

Популярна банка – с. Две могили, Русенско

1927-1943

15

316К

Окръжно мюфтийство – Русе

1927-1948

17

317К

Мюфтийско наместничество - Бяла

1919-1938

3

318К

Католическа митрополия – Русе

1671-1951

125

319К

Евангелска петдесятна църква – Русе

1928-1948

15

320К

Евангелска методистка църква - Русе

1893-1945

3

321К

Държавен овощен разсадник – с. Червена вода, Русенско

1923-1931

5

322К

Дружество с ограничена отговорност (ООД) Англо–българска фабрика за чорапи “Братя Мизрахи” – Русе

1929-1947

45

323К

Арменско църковно настоятелство – Русе

1930-1958

11

324К

Участъкова здравна служба – с. Сливо поле, Русенско

1915-1944

16

325К

Акционерно дружество (АД) “Гатю П. Станев и сие” – Русе

1931-1947

35

326К

Селско общинско управление – с. Басарбово, Русенско

1922-1944

9

327К

Църковно настоятелство – с. Долна студена, Русенско

1901-1947

9

328К

Кредитна банка – клон Русе

1918-1949

28

329К

Банка Български кредит – клон Русе

1930-1948

37

330К

Селско общинско управление – с. Пепелина, Русенско

1920-1935

12

331К

Селско общинско управление – с. Широково, Русенско

1921-1942

20

332К

Участъкова ветеринарна служба – с. Ветово, Русенско

1935-1944

9

333К

Участъкова ветеринарна служба – с. Каран Върбовка, Русенско

1934-1943

15

334К

Участъкова ветеринарна служба – с. Две могили, Русенско

1928-1944

21

335К

Участъкова ветеринарна служба – с. Ценово, Русенско

1930-1944

33

336К

Участъкова ветеринарна служба –

с. Щръклево, Русенско1920-1944

37

337К

Участъкова ветеринарна служба – с. Писанец, Русенско

1935-1942

18

1.

2.

3.

4.

338К

Участъкова ветеринарна служба – с. Червена вода, Русенско

1935-1944

25

339К

Дружество с ограничена отговорност (ООД) “Книжно – мукавяна фабрика “Книга” – Русе

1939-1948

21

340К

Кредитна кооперация “Черни Лом” –

с. Острица, Русенско1922-1944

8

341К

Кредитна кооперация “Нива” – с. Пепелина, Русенско

1930-1944

4

342К

Участъкова ветеринарна служба – с. Ново село, Русенско

1937-1940

12

343К

Участъкова ветеринарна служба –

с. Тръстеник, Русенско1939-1944

10

344К

Селско общинско управление – с. Ветово, Русенско


1928-1943

16

345К

Селско общинско управление – с. Иваново, Русенско

1925-1943

19

346К

Селско общинско управление – с. Кошов, Русенско

1924-1934

4

347К

Селско общинско управление – с. Голямо Враново, Русенско

1921-1941

12

348К

Селско общинско управление – с. Бъзовец, Русенско

191801941

8

349К

Селско общинско управление – с. Горно Абланово, Русенско

1902-1943

73

350К

Селско общинско управление – с. Червена вода, Русенско

1920-1945

82

351К

Църковно настоятелство – с. Хотанца, Русенско

1929-1948

9

352К

Акционерно мелничарско индустриално търговско дружество “Зимница” – Русе

1919-1940

7

353К

Групов фонд “Учителски дружества” – Русенски окръг

1901-1942

23

354К

Околийска реквизиционна комисия – Русе

1940-1943

4

355К

Тоневи, Тодор и Стефан

1884-1944

14

356К

Групов фонд “Комитети за обществена предвидливост” – Русенски окръг

1915-1925

8

357К

Групов фонд “Индустриални дружества и фабрики” – Русенски окръг

1908-1949

12

358К

Групов фонд “Търговски дружества и еднолични фирми” – Русенки окръг

1927-1948

11

359К

Групов фонд “Горски стопанства” – Русенски окръг

1935-1939

2

360К

Групов фонд “Политически партии” – Русенски окръг

1921-1927

3

361К

Групов фонд “Благотворителни дружества” – Русенски окръг


1924-1951

10

1.

2.

3.

4.

362К

Групов фонд “Културно – просветни дружества” – Русенски окръг

1887-1944

5

363К

Групов фонд “Училищни настоятелства” – Русенски окръг

1896-1942

77

364К

Групов фонд “Професионални сдружения” - Русенски окръг

1926-1940

7

365К

Групов фонд “Здравни заведения” - Русенки окръг

1899-1947

16

366К

Групов фонд “Технически планове и чертежи” – Русенски окръг

1894-1937

9

367К

Селско общинско управление – с. Малко Враново, Русенско

1919-1934

15

368К

Селско общинско управление – с. Сандрово, Русенско

1922-1930

8

369К

Селско общинско управление – с. Обретеник, Русенско


1931-1943

17

370К

Селско общинско управление – с. Ряхово, Русенско

1924-1944

14

371К

Селско общинско управление – с. Юделник, Русенско

1895-1935

11

372К

Селско общинско управление – с.Семерджи –ево, Русенско

1910-1944

171

373К

Селско общинско управление – с.Червен, Русенско

1941-1944

24

374К

Селско общинско управление – с. Острица, Русенско

1908-1944

22

375К

Селско общинско управление – Лом Черковна, Русенско

1933-1944

11

376К

Селско общинско управление – с. Полско Косово, Русенско

1889-944

90

377К

Селско общинско управление – с. Ново село, Русенско

1890-1943

94

378К

Селско общинско управление – с. Пейчиново, Русенско

1900-1944

30

379К

Участъкова ветеринарна служба - с. Сливо поле, Русенско

1933-1949

16

380К

Селско общинско управление – с. Пиргово, Русенско

1912-1944

49

381К

Селско общинско управление – с. Борисово, Русенско

1925-1944

10

382К

Селско общинско управление – с. Батишница, Русенско

1934-1943

10

383К

Народно читалище (НЧ) “Отец Паисий” –

с. Острица, Русенско1922-1944

44

384К

Селско общинско управление – с. Средна Кула, Русенско


1929-1944

26

1.

2.

3.

4.

385К

Кредитна кооперация “ Победа” – с. Средна кула, Русенско

1925-1944

16

386К

Кредитна кооперация “Зора” – с. Лом Черковна, Русенско

1920-1944

11

387К

Народно читалище (НЧ) “Кирил и Методий” –

с. Две могили, Русенско1919-1944

25

388К

Народно читалище (НЧ) “Събуди се селянино” – с. Червена вода, Русенско

1925-1944

30

389К

Селско общинско управление – с. Кривина, Русенско

1931-1944

18

390К

Селско общинско управление - с. Новград, Русенско

1919-1944

34

391К

Селско общинско управление – с. Писанец, Русенско

1901-1944

81

392К

Народно читалище (НЧ) “Възраждане” –

с. Щръклево, Русенско1909-1944

30

393К

Кредитна кооперация “Помощ” – с. Червена вода, Русенско


1902-1944

51

394К

Народно читалище (НЧ) “Саморазвитие” –

с. Ценово, Русенско1898-1940

14

395К

Кредитна кооперация “Жетвар” – с. Иваново, Русенско

1907-1944

11

396К

Потребителна кооперация “Напред” – Бяла

1919-1942

5

397К

Народно читалище (НЧ) “Надежда” – с. Ново село, Русенско

1908-1944

17

398К

Народно читалище (НЧ) “Христо Ботев” –

с. Тръстеник, Русенско1925-1944

18

399К

Околийска пчеларска кооперация “Пчела” – Русе

1921-1944

13

400К

Районен кооперативен съюз (РКС) – Русе

1920-1944

12

401К

Кредитна кооперация “Св. Марина” – с. Каран Върбовка, Русенско

1907-1944

25

402К

Народно читалище (НЧ) “Съединение” –

с. Баниска, Русенско1914-1943

49

403К

Кредитна кооперация “Братска помощ” – с.Бръшлян, Русенско

1903-1951

42

404К

Народно читалище (НЧ) “Просвета” –

с. Мартен, Русенско1927-1944

33

405К

Кредитна кооперация “Правда” –

с. Щръклево, Русенско1900-1944

87

406К

Кредитна кооперация “Орач” – с. Сандрово, Русенско

1910-1944

13

407К

Турско основно училище – с. Ветово, Русенско

1929-1948

13

408К

Турско училищно настоятелство – с. Ветово, Русенско

1923-1945

37

409К

Документи от преди Освобождението

1835-1891

9

1.

2.

3.

4.

410К

Архивна колекция от снимки

1889-1932

31

411К

Българско Акционерно дружество” Петрол “ - Русе

1935-1947

12

412К

Околийско пенсионерско дружество “Пенсионер” – Бяла

1935-1949

8

413К

Тодоров сие Димитров – Русе

1926-1947

9

414К

Селско общинско управление – с. Белцов, Русенско

1912-1931

21

415К

Народно читалище (НЧ) “Селска пробуда” –

с. Ветово, Русенско1909-1944

29

416К

Народно основно училище (НОУ) “Христо Ботев” – с. Баниска, Русенско

1890-1944

40

417К

Училищно настоятелство – с. Баниска, Русенско

1911-1928

24

418К

Училищно настоятелство – с. Могилино, Русенско

191101933

21

419К

Народно основно училище (НОУ) “ Климент Охридски” – с. Горна Манастирица, Русенско

1923-1944

63

420К

Народно основно училище (НОУ) “Отец Паисий” – с. Горазд, Русенско

1920-1944

4

421К

Народно основно училище (НОУ) “Васил Априлов” – с. Горна Манастирица, Русенско

1911-1944

5

422К

Училищно настоятелство – с. Помен, Русенско

1921-1934

8

423К

Селско общинско управление - с. Княжева поляна (дн. Смирненски), Русенско

1937-1943

6

424К

Народно основно училище (НОУ) “Кирил и Методий” – с. Две могили, Русенско

1925-1944

16

425К

Народно основно училище (НОУ) “Цар Борис ІІІ” – с. Обретеник, Русенско

1899-1943

13

426К

Народно основно училище (НОУ) “Христо Ботев” – с. Батишница, Русенско

1895-1944

54

427К

Училищно настоятелство – с. Батишница, Русенско

1910-1945

9

428К

Народно основно училище (НОУ) “П. Р. Славейков” – с. Мечка, Русенско

1931-1944

17

429К

Народно основно училище (НОУ) “Кирил и Методий” – с. Ряхово, Русенско

1912-1944

11

430К

Училищно настоятелство – с. Ряхово, Русенско

1908-1942

9

431К

Народно основно училище (НОУ) “Христо Ботев” – с. Червена вода, Русенско

1896-1944

20

432К

Народно начално училище “Кирил и Методий” – с.Червена вода, Русенско

1920-1943

14

433К

Училищно настоятелство – с. Червена вода, Русенско

1909-1945

22

434К

Училищно настоятелство – с. Мартен, Русенско


1902-1939

24
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница