На фондове от "К" епоха, съхранявани в териториален държавен архив русестраница2/5
Дата22.04.2016
Размер0.75 Mb.
1   2   3   4   5

178К

Кредитна кооперация “Съгласие” – с. Полско Косово, Русенско

1906-1944

44

179К

Народна смесена прогимназия “Цар Симеон ІІ” – с. Босилковци, Русенско

1921-1944

24

180К

Селско общинско управление – с. Горазд, Русенско

1901-1935

67

181К

Селско общинско управление – с. Брестовица, Русенско

1902-1938

50

182К

Селско общинско управление – с. Долна Манастирица, Русенско

1890-1934

38

183К

Училищно настоятелство – с. Горазд , Русенско

1898-1930

10

184К

Училищно настоятелство – с. Горна Манастирица, Русенско

1887-1937

60

185К

Училищно настоятелство - с. Пет кладенци, Русенско

1896-1925

11

187К

Дружество с ограничена отговорност (ООД) Петролна рафинерия “ Светлина” - Русе

1936-1951

83

1.

2.

3.

4.

192К

Фабрика “ Стефан Корабов”- Русе

1930-1947

30

193К

Акционерно дружество (АД) “Ал. Замфиров” – Русе

1936-1948

27

194К

Каучукова фабрика “ Етернит” – Аврам М. Алфандари – Русе

1926-1947

62

195К

Каучукова фабрика “ Мария Д. Бъчварова” – Русе


1936-1947

11


196К

Събирателно дружество (СД) “Братя Аведисян” – Русе

1928-1940

46

199К

Околийска медицинска служба - Русе

1931-1944

25

200К

Българска Търговска банка - Русе

1898-1947

251

201К

Участъкова здравна служба – с. Батишница, Русенско

1930-1944

8

202К

Народно основно училище (НОУ) “ П. Р. Славейков” – Бяла

1916-1950

18

203К

Народно основно училище (НОУ) “Кирил и Методий” – Бяла

1915-1954

6

204К

Народно основно училище (НОУ) “Отец Паисий” – Бяла

1878-1952

13

205К

Българско училищно настоятелство – Бяла

1897-1935

11

206К

Селско общинско управление – с. Нисово, Русенско

1896-1941

154

207К

Училищно настоятелство – с. Нисово, Русенско

1898-1930

14

208 К

Селско общинско управление – с. Сваленик, Русенско

1903-1944

82

209К

Селско общинско управление – с. Церовец, Русенско

1922-1934

18

210К

Реална гимназия – Бяла

1899-1943

56

211К

Общ земеделски професионален съюз – Русе

1937-1944

32

212К

Инспекция по труда и обществените осигуровки – Русе

1927-1939

6

213К

Институт за обществено осигуряване – Русе

1941-1944

3

214К

Спестовно взаимо–спомагателна каса на служителите при гара Русе -Русе

1928-1944

16.

215К

Спестовно взаимо-спомагателна каса на служителите при Русенското пристанище

1929-1943

18

216К

Селско общинско управление – с. Кацелово, Русенско

1892-1944

470

221К

Акционерно дружество (АД) “Братя Мушанови” – Русе

1931-1952

16

222К

Народно основно училище (НОУ) “Братя Миладинови” – Русе

1911-1942

12

223К

Дружество с ограничена отговорност (ООД) “Дюто” – Русе

1944-1950

7

224К

Акционерно дружество (АД) “Хифа” – Русе


1926-1947

25

1.

2.

3.

4.

225К

Благотворително посмъртно дружество “Утеха” – Русе

1911-1943

29

226К

Дружество “Военноинвалид” – Русе

1931-1944

49

227К

Акционерно дружество (АД) Еврейска популярна банка – Русе

1917-1929

5

228К

Допълнително занаятчийско училище “Ат. Ц. Буров” – Русе

1929-1944

7

229К

Дружество с ограничена отговорност (ООД) “Стъкларство” търговска къща – Русе


1949

5

230К

Българско акционерно дружество “Дунарит” – Русе

1937-1947

5

231К

Русенско градоначалство

1899-1930

8

232К

Ционистко гимнастическо дружество “Макаби” - Русе

1902-1939

32.

233К

Събирателно дружество (СД) “Минерва” – Русе

1944-1947

8

234К

Акционерно дружество (АД) “Братя Вартанян” – Русе

1932-1938

2

235К

Дружество с ограничена отговорност (ООД) “Шапкарска индустрия” – Русе

1935-1947

5

236К

Столарска и амбалажна фабрика “Делси” – Русе

1938-1943

5

237К

Акционерно дружество (АД) “Насим Вентура” – Русе

1928-1934

6

238К

Акционерно дружество (АД) “Георги Ц. Делчев” – Русе

1914-1944

8

239К

Дружество с ограничена отговорност (ООД) “Талаж” – Русе

1939-1948

9

240К

Куююмджиев, Димо Стойчев

1875-1897

17

242К

Църковно настоятелство – Бабово, Русенско

1916-1948

22

243К

Църковно настоятелство – Баниска, Русенско

1892-1948

24

244К

Църковно настоятелство – с. Басарбово, Русенско

1900-1948

59

245К

Църковно настоятелство – с. Батин, Русенско

1899-1948

13

246К

Църковно настоятелство – с. Батишница, Русенско

1929-1948

10

247К

Църковно настоятелство – Белцов, Русенско

1922-1948

20

248К

Православно християнско братство “Св. Арх. Михаил” – с. Белцов, Русенско

1940-1949

4

249К

Църковно настоятелство – с. Бойка, Русенско

1932-1948

16

250К

Църковно настоятелство – с. Божичен, Русенско

1924-1948

26

251К

Църковно настоятелство – с. Борисово, Русенско

1901-1948

49

252К

Църковно настоятелство – с. Бъзън, Русенско

1934-1948

11

253К

Църковно настоятелство – с.Брестовица, Русенско

1932-1946

4

1.

2.

3.

4.

254К

Църковно настоятелство – с. Бръшлян, Русенско

1901-1948

36

255К

Църковно настоятелство – с. Бъзовец, Русенско

1896-1948

29

256К

Църковно настоятелство – Бяла

1893-1948

58

257К

Пунктов свещеник – Бяла

1934-1949

13

258К

Околийско свещеническо братство – Бяла

1934-1949

5

259К

Православно християнско братство – Бяла

1935-1955

6

260К

Църковно настоятелство – с. Ветово, Русенско

1885-1948

50

261К

Църковно настоятелство – с. Гагаля, Русенско


1895-1945

10

262К

Църковно настоятелство – с. Голямо Враново, Русенско

1927-1948

31

263К

Църковно настоятелство – с. Горазд, Русенско

1926-1945

37

264К

Църковно настоятелство – с. Горна Манастирица, Русенско

1928-1948

13

265К

Църковно настоятелство – с. Горно Абланово, Русенско

1884-1947

72

266К

Църковно настоятелство – с. Две могили, Русенско

1915-1948

27

267К

Църковно настоятелство – с. Долапите, Русенско

1907-1933

10

268К

Църковно настоятелство – с. Долна Манастирица, Русенско

1900-1946

18

269К

Църковно настоятелство – с. Дряновец, Русенско

1899-1948

168

270К

Църковно настоятелство – с. Екзарх Йосиф, Русенско

1930-1944

5

271К

Църковно настоятелство – с. Иваново, Русенско

1901-1948

28

272К

Църковно настоятелство – с. Каран Върбовка, Русенско

1930-1948

24

273К

Църковно настоятелство – с. Кацелово, Русенско

1933-1948

8

274К

Църковно настоятелство – с. Кошов, Русенско

1911-1948

27

275К

Църковно настоятелство – с. Красен, Русенско

1918-1948

44

276К

Църковно настоятелство – с. Кривина, Русенско

1929-1951

13

277К

Църковно настоятелство – с. Копривец, Русенско

1888-1948

35

278К

Църковно настоятелство – с. Липник, Русенско

1921-1948

31

279К

Църковно настоятелство – с. Мартен, Русенско

1895-1948

21

280К

Църковно настоятелство – с. Мечка, Русенско

1924-1948

29

281К

Църковно настоятелство – с. Могилино, Русенско


1896-1948

9

1.

2.

3.

4.

282К

Църковно настоятелство – с. Ново село, Русенско

1895-1945

29

283К

Църковно настоятелство - с. Нисово, Русенско

1895-1919

29

284К

Църковно настоятелство – с.Обретеник, Русенско

1900-1947

9

285К

Църковно настоятелство – с. Острица, Русенско

1910-1948

15

286К

Църковно настоятелство – с. Пепелина, Русенско

1915-1943

2

287К

Църковно настоятелство – с. Пет кладенци, Русенско


1933-1948

11

288К

Църковно настоятелство – с.Писанец, Русенско

1925-1948

20

289К

Църковно настоятелство – с. Пиргово, Русенско

1898-1948

21

290К

Църковно настоятелство – с. Полско Косово, Русенско

1906-1950

9

291К

Църковно настоятелство “Св. Богородица” – Русе

1924-1948

72

292К

Църковно настоятелство ”Св. Троица” – Русе

1903-1948

91

293К

Църковно настоятелство “Св. Петка” – Русе

1935-1949

11

294К

Църковно настоятелство “Св. Николай” – Русе

1890-1948

15

295К

Църковно настоятелство – “Св. Георги” – Русе

1850-1948

109

296К

Църковно настоятелство – с. Ряхово, Русенско

1914-1947

65

297К

Църковно настоятелство – с. Сандрово, Русенско

1928-1948

4

298К

Църковно настоятелство – с. Сваленик, Русенско

1897-1948

40

299К

Църковно настоятелство – с. Средна Кула, Русенско

1930-1948

5

300К

Църковно настоятелство – с. Стърмен, Русенско

1936-1949

5

301К

Църковно настоятелство – с. Семерджиево, Русенско

1915-1947

17

302К

Църковно настоятелство – с. Смирненски, Русенско

1926.-1957

14

303К

Църковно настоятелство – с. Табачка, Русенско

1927-1948

28

304К

Църковно настоятелство – с. Тръстеник, Русенско

1894-1951

54

305К

Църковно настоятелство – с. Ценово, Русенско

1914-1948

13

306К

Църковно настоятелство – с. Червена вода, Русенско

1884-1948

72

307К

Църковно настоятелство – с. Червен, Русенско

1891-1952

43

308К

Църковно настоятелство – с. Чилнов, Русенско

1915-1948

12
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница