Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання «розрахунок вантажопідйомного приладу»страница1/14
Дата10.05.2016
Размер1.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра основ конструювання механізмів і машин


ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНЕ ОБЛАДНАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ І СТАНЦІЙ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОГО ЗАВДАННЯ

«РОЗРАХУНОК ВАНТАЖОПІДЙОМНОГО ПРИЛАДУ»

для студентів напряму підготовки 6.07010601

Автомобільний транспорт

Дніпропетровськ

НГУ

2012


Підйомно-транспортне обладнання автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання "Розрахунок вантажопідйомного приладу" для студентів напряму підготовки 6.070106 Автомобільний транспорт. (Автори: В.В. Процив, В.О. Захаренко – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 44 с.

Автори:


В.В. Проців, докт. техн. наук, доц., В.О. Захаренко, інж.

Затверджено до видання редакційною радою ДВНЗ "НГУ" (протокол № __ від __.__.2012) за поданням методичної комісії напряму підготовки 6.07010601 Автомобільний транспорт (протокол № від 31.01.2012).


Методичні матеріали призначено для самостійної роботи студентів напряму 6.07010601 Автомобільний транспорт під час виконання графічно-розрахункового завдання з нормативної дисципліни "Підйомно-транспортне обладнання автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування".

Розглянуто теоретичні відомості про розрахунки вантажопідйомних приладів, що використовують у кранах автотранспортних підприємств та станцій технічного обслуговування. Приведені основні розрахункові залежності та довідкові матеріали.

Рекомендації орієнтовано на активізацію виконавчого етапу навчальної діяльності студентів.

Відповідальний за випуск завідувач основ конструювання механізмів і машин, канд. техн. наук, доц. К.А. Зіборов.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 6

1 Объем, содержание и оформление расчетно-графического задания 7

1.1 Получение задания на выполнение работы 7

1.2 Варианты заданий 7

2 Выбор полиспастового механизма 8

3 Расчет и выбор стальных канатов 8

3.1 Максимальное усилие в ветви каната 9

3.2 Расчетное разрывное усилие в канате 9

3.3 Выбор стального каната 10

4 Определение основных размеров блоков и барабана 10

4.1 Диаметры блока и барабана, измеряемые по центру каната 10

4.2 Диаметр барабана, измеряемый по дну канавки 11

4.3 Длина каната, навиваемого на барабан 11

4.4 Рабочая длина барабана с учетом запасных витков 11

4.4.1 Для нарезного барабана с однослойной навивкой каната 11

4.4.2 Для барабана с многослойной навивкой каната 12

4.5 Полная длина барабана 12

4.5.1 Для барабанов с однослойной навивкой каната 12

4.5.2 Для барабанов с многослойной навивкой каната 12

4.5.3 Полная длина барабана для сдвоенных полиспастов 12

4.6 Проверка жесткости барабана 13

4.7 Определение толщины стенки барабана и проверка его прочности 13

4.7.1 Определение толщины стенки барабана 13

4.7.2 Проверка стенки барабана на прочность 13

Расчет крепления конца каната на барабане 14

5.1 Усилие в месте крепления каната к барабану 14

5.2 Усилие затяжки болтов крепления каната 14

5.3 Напряжения в болтах крепления 14

6 Расчет грузозахватного приспособления 16

6.1 Проверочный расчет крюка 16

6.1.1 Проверка на прочность хвостовика крюка 16

6.1.2 Проверка напряжений в зеве крюка 17

6.2 Расчет траверсы крюковой подвески 18

6.2.1 Уравнение прочности 18

6.2.2 Определение диаметра цапфы траверсы 21

6.2.3 Определение диаметра оси блоков подвески 21

6.3 Расчет серьги подвески 22

6.4 Определение мощности электродвигателя механизма подъема груза 22

6.4.1 Определение статической мощности электродвигателя 22

6.5 Выбор электродвигателя 22

7 Определение передаточного числа и выбор редуктора 23

7.1 Определение передаточного числа редуктора 23

7.2 Выбор редуктора 23

8 Выбор и проверочный расчет тормоза 24

8.1 Определение необходимого тормозного момента и выбор тормоза 24

8.2 Проверочный расчет тормоза 24

8.2.1 Проверка тормоза на удельное давление колодок 24

8.2.2 Проверка тормоза на нагрев 25

9 Выбор соединительных муфт 25

10 Проверка двигателя по времени пуска 26

11 Составление кинематической схемы механизма подъема груза 27

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 29

Приложение А. Крюки грузозахватные 30

Приложение Б. Стальные канаты 32

Приложение В. Подшипники упорные 34

Приложение Г. Шкивы (блоки) канатные 35

Приложение Д. Электродвигатели 36

Приложение Е. Редукторы 38

Приложение Ж. Колодочные тормоза 41

Приложение И. Соединительные муфты 43

Приложение К. Условные обозначения кинематических схем 45


ВВЕДЕНИЕ

Механізми і машини – складова будь-якого виробництва. Дисципліна «Підйомно-транспортне обладнання автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування» вивчає конструкції, принципи роботи і основи теорії роботи вантажопідйомних машин, які застосовуються при навантажувально-розвантажувальних роботах для обслуговування складів та контейнерних терміналів.

Це є необхідним для фахівців-бакалаврів технологічних спеціальностей, майбутні виробничі функції яких пов’язані з експлуатацією підйомно-транспортних та навантажувально-розвантажувальних машин, складанням технологічної документації, яка повинна відповідати стандартам, технічним умовам та потребам виробництва.

Методические указания разработаны для оказания помощи студентам, выполняющим расчетно-графического задания по курсу «Підйомно-транспортне обладнання автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування» (далее задание), целью которого есть расчет грузоподъемных механизмов кранов с использованием САПР на базе программного комплекса КОМПАС российской компании АСКОН.

Настоящие методические указания оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми ЕСКД к текстовым документам, и могут быть использованы студентами в качестве образца оформления пояснительной записки к заданию, а по всему их тексту принята единая система условных обозначений расчетных параметров.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница