Литература във вту "Св св. Кирил и Методий"Скачать 72.08 Kb.
Дата03.05.2016
Размер72.08 Kb.
СПИСЪК
на по-важните научни публикации на доц. д-р Петър Стефанов, преподавател по българска литература във ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”
Авторски книги и съставителства:
1. Излъганият дявол. Творчеството на Елин Пелин за деца и националната смехова традиция. В. Търново, 2000. (Монография)

2. Сватбите на Бавкида. Етюди върху приказните поеми на Елин Пелин. Слово, 2006. ( Монография) 1. Щастливеца и Бай Ганьо. Фабер, 2006.( Монография)

 2. Писатели от читанката на българчето. Илюстрован речник за деца и родители. Парнас, 2006 (в съавторство с К. Попова).

 3. Време, жанр, смисъл. Фабер, 2006. (Сборник статии и студии).

 4. Българска детска литература. В. Търново, 2000. (Критическа антология)

 5. Литературни анализи за Х клас(в съавторство). В. Търново, 1992

 6. Елин Пелин. Разкази. Гераците (Класиците в училище). В.Търново, 1995 (съставител на приложението).

 7. Валери Петров. Прозирност (Нова българска библиотека). В. Търново, 2001, (предговор, съставителство и студия-портрет).

 8. Биографии на българските писатели. В.Търново, 1994 (в съавторство).

 9. Литературни анализи за 11 клас (в съавторство). В. Търново, 2002.

Студии и статии:


1.Вдъхновено и талантливо. – „Дунавска правда”, бр. 96, от 24. 04. 1984.

2. За актуалното състояние на детската литература. - Съвременнното дете и съвременната литература и изкуство за деца и юноши (кръгла маса по време на Празника на литературата и изкуствата за деца и юноши), Мичурин, 89, С. 1990

3.Светци-змееборци в българския фолклор. - сп. Български фолклор, 1982, кн. 1.

4.Одухотворяването в приказния свят на Каралийчев. – Традиция, отворена към бъдещето. С., 1989.

5.Отново за светците в българския фолклор. – сп. Български фолклор, 1989, кн. 4.

6.Проблеми на комичното в стихотворните приказки на Елин Пелин. – Проблеми на литературната наука, история и критика. - В чест на проф. Георги Димов. ВТУ, 1989.

7.Хумористичната инвенция в приказните поеми на Елин Пелин. – Българистични и славистични изследвания. В. Търново, 1991.

8.Комичната игра в приказните поеми на Елин Пелин. – сп. Родна реч, 1990, кн. 7.

9.Приказните поеми на Елин Пелин и фолклорът. – сп. Икар, 1991, кн. 1.

10.Фолклорът – лаборатория на комични форми. - Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, том 30, книга 1. Литературознание.

11.Творчеството на П. К. Яворов в българските читанки и христоматии. – Яворов сборник. Изследвания и материали. В. Търново, 1993.

12.Духовният стоицизъм като призвание. – Иван Мешеков. Критикът артист. Изследвания и материали. В. Търново, 1993.

13.Поемата “Чохено контошче” като хумористична творба. – Алманах за 4 клас. В. Търново, 1993.

14.Повестта на Елин Пелин “Гераците” в контекста на българския модернизъм от началото на века. - сп. Проглас, 1994, кн. 1.

15.Проблемни аспекти на разказа “Пази боже сляпо да прогледа”. – Алманах за 5 клас. В. Търново, 1994.

16.Разказът на Елин Пелин “Ангелинка” /Опит за анализ/. – Алманах за 7 клас. В. Търново, 1994.

17.Трансформативни аспекти и образотворчески функции на народната хумористична песен. – сп. Проглас, 1995, кн. 1.

18.“Поклон на теб, създанье необятно”. – Иван Вазов. Поезия. Класиците в училище. В. Търново, 1995.

19.Хуморът и сатирата в творчеството на П. Р. Славейков за деца .- Славейков лист. В. Търново, 1995.

20.Уподобяване, асоциация и поанта в Алековите фейлетони. – Алеко Константинов. Пътеписи. Фейлетони. Класиците в училище. В Търново, 1995.

21.Тайната на примитива или за художественото единство в Каралийчевия свят. - Юбилеен лист „Земята на българите”. В. Търново, 2001 г.

22.Латентен народностен гений и комически натюрел у Елин Пелин. – Родна реч, 1997, кн. 6.

23.Към поетика на комичното в новата блългарска литература. – Славистични проучвания. В. Търново, 1998.

24.Езикът на смешното в романите “Ян Бибиян” и “Ян Бибиян на Луната”. – Език, литература, идентичност. С., 1999.

25.За дядо Цанко, за шлагера и за присмивките на литературата.- Шлагерният дискурс. В. Търново, 1999.

26.Приключенията на daucus sativus или по следите на една феминистична утопия. – Литературата – зони на ерогенност. В. Търново, 2000.

27.Смехът на Елин Пелин. – Филологически сборник в памет на Г. Димов. В. Търново, 2000.

28.“Бай Ганьо” като антитекст – аспекти на идентичността. – Алманах “Света гора”. В. Търново, 2000-2001.

29.Апокалипсисът като художествено-естетическа категория в септемврийската литература. – Свещената книга в българската литература. В. Търново, 2001.

30.Поетическите превъплъщения на зрелостта – Студия-портрет към : Валери Петров. Прозирност. Слово, 2001.

31.Полиелей за расото – дрехата на “антихриста”. – Гардеробът на литературата. В. Търново, 2001.

32.Заключената истина на себепознанието. – История. Истории. Наративи. Българската историческа проза от втората половина на ХХ век. В.Търново, 2002.

33.Изкушенията на Океана и метаморфозите на българския Силоам. – Хидрофилия и хидрофоби. Нов Рибен буквар, В. Търново, 2002

34.Опитомяването на другостта: парадокси и страсти. – Сборник от международната научна конференция по време на Летния семинар, В. Търново, 2002.

35.Към психография на сатирическия натюрел у Алеко. – Сборник в чест на проф. Симеон Янев, С., 2003.

36.Байганиадата като текст на културата. – Сборник в чест на проф. Г Данчев. В. Търново, 2002.

37.Щастивеца и неговият герой – генезис и равнища на един нов сюжет в персоналия етника. – Памет и дълг при глаголемите на българската литература. - Сборник в чест на 60 годишнината на проф. Иван Радев, В. Търново, 2003.

38.О некоторых социально-психологических проблемах болгарской гуманитарситики – вчера и сегодня. – Сб. Философия 21 века. Проблемы, задачи , перспективы, Алмати, 2003.

39.Болгарские дебаты – содержание, проблемы, перспективы. – Роль дебатов в демократизации образования и общества, Алмати, 2004.

40.„Последнее” решение и метафизика любви в драме „У подножия Витоши” П. К. Яворова. – Вестник Каз УМО и МЯ, кн. 2, 2006, Алмати.

41. Структура рассказчика в путевых записках „До чикаго и обратно” Алеко Константинова. – Вестник Каз УМО и МЯ им. Абылай хана, кн. 2, 2005 г., Алмати.

42.Новото евразийство. - Алманах „Света гора, 2004.

43.„Glissando в дядовата ръкавичка. – Алманах „Света гора”, 2006 .

44. „Европейското” като критически концепт в самосъзнанието на детската ни литература. – Европейските измерения на българската детска литература. Сборник доклади от кръгла маса, Сливен, 10 май 2007 г., Сливен, 2007.

45.Човек и Бог в романа на Н. Райнов „Между пустинята и живота” и повестта на Й. Йовков „Жетварят”. – Филологически сборник II: Велико Търново – Твер, Велико Търново, 2007.

46. Още веднъж за превращенията на Бай Ганя. В: Боян Пенев –(не)забравеното наследство. Материали от научната конференция по случай 125- годишнинатата от рождението на Б. Пенев ,15-16 ноември, 2007, Шумен, 2008.

47. За мълчаливия диалог на два образа на Иисус. – Годишник на филологическия факултет на ЮУ”Неофит Рилски”, том 5, 2007, Благоеврррад, 2007.

48.Изпитание на хромозомите. Малка степна повест. - Света гора, 2007.

49. Странните речници на Нихело Немо. - Детската литература на 21 век. Сборник доклади на кръгла маса, Сливен, 10 май 2008, Сливен, 2008.

50. Писмо до приятел ( Поздравително писмо до проф. Анчо Калоянов). –

Алманах „ Света гора”, 2008.

51. Екзистенцияа и фикция в повестта „Чернишка” на Е. Станев и романа „Белият зъб” на Джек Лондон. –„ Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Юбилеен сборник по повод 100- годишнината от рождението на писателя, В. Търново, 2008.

52. „Весела България” и „Бай Ганьо”. - Играта в културата на българи и сърби – В. Търново, 2008.

53. Утопизмът на Алеко. – Не съм от тях. Канонът на различието. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Никола Георгиев, София, 2009.

54. Интимна поезия за деца? Защо пък не... – Тематични и жанрови промени в литературата за деца в началото на 21 век – поглед в балканските литератури. Сборник доклади от кръгла маса, Сливен, 8-9 май 2009, Сливен 2009.

55. Иван Радославов като портретист. - Иван Радославов. Портрети. В. Търново, 2009.

56. Инфантилният жанр – между вчера и днес (Щрихи върху българския комикс за деца през последния половин век). – Комиксът за деца. Сборник доклади от кръгла маса Сливен, 10-11 май 2010 г., Сливен, 2010.

57. Развитие на ценностно отношение към детето в поезията ни за деца от края на 19 и началото на 20 век. – Начално училище, брой 4, юли-август, 2010.

РЕЦЕНЗИИ:
1. Хилде Фай. „Пенчо Славейков и немската литература” - Литературен вестник, 1990, бр. 14-15.

2. Мълчаната вода на избавлението (Иванко Николов. „Послеписи”, С. 1991) - в-к „Впрочем”, бр. 8 от 24 февр. – 2 март 1993 г.

3. Г. Гърдев. „Литература въпреки модела. – Проглас, 1997, кн. 3.

4. ”Как ехото не глъхне. Нов сборник с изследвания за П. К. Яворов. – Проглас, 1997, кн. 1-2.

5. Грозната принцеса. Естетика на грозно-хубавото. (Нихело Немо. „Грозната принцеса”, С. 2001 ) - Литературен форум, бр.14, 2002 г.

6. Йордан Вълчев. Иван Радев. „Хомо епистоларум и животът вчера”, Слово, 2006 – Алманах „Света гора”, 2007.

7. Иван Радев. Другото лице на възрожденската литература, Абагар, 2006 – Алманах „Света гора”, 2007.

8. Владимир Янев, Иван Митев. „Златната река”, Опонент, 2008 – Алманах „Света гора” , 2008.

9. Николай Милчев. „Само скреж”, С. 2008 - Алманах „Света гора”, 2008.

10. Иванка Денева. „Кръстопъти и ветрове”, С., 2008 – Алманах „Света гола”, 2009.

11.Йордан Кръчмаров.”Полюшвана от вятъра мишена”, Пловдив, 2008 – Алманах„Света гора”,2009.

12. Радосвет Коларов. Повторение и сътворение: поетика на автотекстуалността, С. 2009,- Алманах „Света гора, 2009

13. Елена Гетова. Йовкови вписвания (Контексти, гадания и пътувания във „Вечери в Антимовския хан”), Фабер, 2009 – Алманах„Света гора, 2009.

14. Без съвестта душата ни е мъртва. (Иван Бързаков. „Яростно в скръбта”) – Литературен вестник, бр. 9 от 10-16 март 2010 г.


РЕДАКЦИЯ
1.Юбилеен лист „Земята на Българите”. В чест на стогодишнината от рождението на Ангел Каралийчев, В. Търново, 2002.

2.Сборник „История. Истории. Наративи. Българската историческа проза от втората половина на 19 век”, Фабер, 2002.

3. Р. Пенкова, М. Василева. „Обичам България”. Учебно помагало по български език и етнокултура за извънучилищните образователни звена към българските общности зад граница. Алмати, 2004.4. Иван Радославов. Портрети. В. Търново, 2009 (съвместно с акад. Иван Радев)
ИНТЕРВЮТА:
Българската литература става все по-непозната за българите. – Интервю на Стоян Вълев с Петър Стефанов. KNIGI.NEWS. htpp//www.knigi-news.com


Рецензии за Петър Стефанов:


 1. Антония Гайдарджиева. ” Щастливеца и Бай Ганьо”. - сп. Знаци, 2007, кн.4.

 2. Антония Гайдарджиева. „Щастливеца Бай Ганьо. –„ Света гора”, 2007.

 3. Радослав Радев.”Сватбите на Бавкида”. – „Света гора”, 2007.

 4. Сава Василев. „Време, жанр и смисъл”. – „Света гора”, 2007.


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница