Конкурс објављен у дневном листу „Глас Српске од 17. 12. 2008. Ужа научна област Интерна медицина, Клиничка праксаСкачать 75.72 Kb.
Дата30.10.2016
Размер75.72 Kb.
И З В Ј Е Ш Т А Ј

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР САРАДНИКА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ КЛИНИЧКА ПРАКСА.

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ

Конкурс објављен у дневном листу „Глас Српске“ од 17.12.2008.

Ужа научна област Интерна медицина, Клиничка пракса

Назив факултета: Медицински факултет Бања Лука

Број кандидата који се бирају: 3 кандидата

Број пријављених кандидата: 3 кандидатаII ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

Први Кандидат

1. Основни биографски подаци

Име, средње име и презиме: Никола Милан Барош

Датум и мјесто рођења: 23.06.1978. Бања Лука

Установе у којима је био запослен:

Клинички центар Бања Лука, Клиника за специјалне хирушке дјелатности

Клинички центар Бања Лука, Клиника за пластично-реконструктивну хирургију и опекотине

Звања/ радна мјеста:

доктор медицине, специјализант пластично-реконструктивне хирургије

Научна област: медицина

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:

Удружење доктора медицине Републике Српске

Удружење хирурга Републике Српске

Удружење пластично-реконструктивних и максилофацијалних хирурга БиХ

2. Биографија, дипломе и звања

Основне студије:

Назив институције: Медицински факултет Бања Лука

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2005. године, просјек оцјена 8,16.

Постдипломске студије:

Назив институције: Медицински факултет Бања Лука, 2005. године

Мјесто и година завршетка: /

Назив магистарског рада: /

Ужа научна област: медицина

Докторат:

Назив институције: /

Мјесто и година завршетка: /

Назив дисертације: /

Ужа научна/умјетничка област: /

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период): /3. Научна дјелатност кандидата

1. Радови прије/послије последњег избора/реизбора

1. „Превенција кожних тумора“ Први конгрес доктора медицине Републике Српске,

13.05.2007. Теслић, РС, БиХ

2. „Clinical use of distally based interosseus flap in the reconstructive treatment of hand defect“

Second Congress of plastic and reconstructive surgery in BiH, 23.04.2007., Тузла, БиХ

Укупан број бодова: 9 бодова

4. Образовна дјелатност кандидата

1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по категоријама из члана 35)2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова сврстаних по категоријама из члана 35)

Укупан број бодова:

5. Стручна дјелатност кандидата

1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 36)2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36)

Укупан број бодова:

Други кандидат

1. Основни биографски подаци

Име, средње име и презиме: Недељко Љубомир Драгојевић

Датум и мјесто рођења: 21.11.1976. Бања Лука

Установе у којима је био запослен:

Дом здравља Јајце, Љекар опште праксе

Клинички центар Бања Лука, Клиника за васкуларну хирургију

Звања/ радна мјеста:

доктор медицине, специјализант опште хирургије

Научна област: медицина

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:

Удружење доктора медицине Републике Српске

2. Биографија, дипломе и звања

Основне студије:

Назив институције: Медицински факултет Бања Лука

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2005. године, просјек оцјена 8,7.

Постдипломске студије:

Назив институције: Медицински факултет Бања Лука, 2008. године

Мјесто и година завршетка: /

Назив магистарског рада: /

Ужа научна област: медицина

Докторат:

Назив институције: /

Мјесто и година завршетка: /

Назив дисертације: /

Ужа научна/умјетничка област: /

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период): /3. Научна дјелатност кандидата

1. Радови прије/послије последњег избора/реизбора4. Образовна дјелатност кандидата

1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по категоријама из члана 35)2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова сврстаних по категоријама из члана 35)

Укупан број бодова:

5. Стручна дјелатност кандидата

1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 36)2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36)

Укупан број бодова:

Трећи кандидат

1. Основни биографски подаци

Име, средње име и презиме: Срђан Владо Радановић

Датум и мјесто рођења: 04.08.1977. Јајце

Установе у којима је био запослен:

Клинички центар Бања Лука, Клиника за анестезију и реанимацију

Клинички центар Бања Лука, Клиника за кардиоваскуларне болести

Клинички центар Бања Лука, Клиника за торакалну хирургију

Клинички центар Бања Лука, Клиника за ортопедију и трауматологију

Звања/ радна мјеста:

доктор медицине, специјализант ортопедије и трауматологије

Научна област: медицина

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:

Удружење доктора медицине Републике Српске

2. Биографија, дипломе и звања

Основне студије:

Назив институције: Медицински факултет Београд

Мјесто и година завршетка: Београд, 2005. године, просјек оцјена 8,57.

Постдипломске студије:

Назив институције: /

Мјесто и година завршетка: /

Назив магистарског рада: /

Ужа научна област: медицина

Докторат:

Назив институције: /

Мјесто и година завршетка: /

Назив дисертације: /

Ужа научна/умјетничка област: /

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период): /3. Научна дјелатност кандидата

1. Радови прије/послије последњег избора/реизбора

1. „Наша искуства у ултразвучној дијагностици“,

2008. године, Ница, Француска

Укупан број бодова: 6 бодова

4. Образовна дјелатност кандидата

1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по категоријама из члана 35)2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова сврстаних по категоријама из члана 35)

Укупан број бодова:

5. Стручна дјелатност кандидата

1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 36)2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36)

Укупан број бодова:

III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу увида у приложену документацију комисија је констатовалада да сва три пријављена кандидата испуњавају законске услове (Закон о Универзитету 85/06) те предлаже Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци да се :

Др Никола Барош, доктор медицине, специјализант пластично реконструктивне хирургије,

Др Недељко Драгојевић, доктор медицине, специјализант опште хирургије,

Др Срђан Радановић, доктор медицине, специјализант ортопедије и трауматологије,

изаберу у звање асистента за ужу научну област Клиничка пракса.

Чланови Комисије:

___________________________________________________________  1. Др Сњежана Поповић-Пејичић, ванредни професор, ужа научна област Интерна медицина, Катедра за интерну медицину, Медицински факултет у Бањаој Луци, предсједник

____________________________________________________________

  1. Др Предраг Грубор, ванредни професор, ужа научна област Хирургија, Катедра за хирургију, Медицински факултет у Бањој Луци, члан

____________________________________________________________

  1. Др Вељко Марић, редовни професор, ужа научна област Хирургија, Катедра за хирургију, Медицински факултет у Фочи, члан.

IV ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

Нема.


Бања Лука: 26.03.2009. године. Члан(ови) Комисије:

1._______________________2._______________________


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница