Карловски Районен съд първи граждански съставСкачать 17.61 Kb.
Дата01.05.2016
Размер17.61 Kb.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Номер Година 04.07.2013 Град КАРЛОВО
В ИМЕТО НА НАРОДА

Карловски Районен съд първи граждански състав


На четвърти юли две хиляди и тринадесета година

В закрито заседание в следния състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Асима Вангелова-Петрова
като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 722 по описа за 2013 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

В хода на производството е постъпил писмен отговор от ответната страна с направено възражение за местна подсъдност, съгласно разпоредбата на член 105 от ГПК, а именно – искът следва да бъде разгледан пред съда, в чийто район се намира тяхното управление или седалище.

Видно от справка, направена към днешна дата от Търговския регистър на ответното дружество, същото е със седалище и адрес на управление – град София, Район „Триадица“, улица „Потро Лагос“ № 1, ет. 2.

Установява се от представената по делото справка, че „Кераминженеринг” АД клон с. „Багренци“ е със седалище и адрес на управление - село Багренци, Община Кюстендил, което не се оспорва от ответната страна. Напротив, твърди се, че преките търговски отношения между страните са възникнали с „Кераминженеринг” АД клон с. „Багренци“.

Съдът, като взе предвид, че седалището и адресът на управление на клона на ответното дружество - „Кераминженеринг” АД е в село Багренци, Община Кюстендил, с оглед направеното в необходимата процесуална форма възражение за местна подсъдност и в предвидения преклузивен срок, по реда на член 119, ал. 3 от ГПК намира, че възражението е основателно и следва да бъде уважено.

На основание член 108, ал. 1, изр. 2 от ГПК, компетентния да разгледа спора по предявения иск се явява РС –Кюстендил, като производството по настоящото дело следва да се прекрати, а делото се изпрати на РС – Кюстендил, който се явява местно компетентния съд за разглеждане на спора.

Мотивиран от изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:


ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 722 по описа за 2013г. по описа на РС - Карлово.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване, с частна жалба пред ПОС, в едноседмичен срок от получаване на съобщението.ДЕЛОТО да се изпрати на местно компетентния съд Районен съд - Кюстендил по подсъдност, след влизане на определението в сила.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница