Изявление на председателя на Сметната палата доц д-р Георги НиколовСкачать 38.09 Kb.
Дата27.10.2016
Размер38.09 Kb.
Изявление на председателя на Сметната палата доц. д-р Георги Николов:
ПОДХОДЪТ Е ЕДНАКЪВ, НО РЕЗУЛТАТИТЕ СА РАЗЛИЧНИ
През миналата седмица Тошо Пейков, титулувал се за председател на движението за национално възраждане “Оборище”, какъвто орган за управление не е предвиден в устава на движението, разпространи сред средствата за масово осведомяване материал във връзка с извършените проверки на отчетите за приходите и разходите на партиите за 2003 г., в който се правят неверни квалификации и оценки за мен и Сметната палата. Той твърди, че е приложен двоен стандарт, като в доклада за резултатите от проверките са “набедени една-две малки партии в грехове”, а “големите партии изобщо не се закачат”, което не съответства на истината. Това може да се установи от всеки, като се прочете внимателно и непредубедено публикуваният доклад на интернет страницата на Сметната палата. Заявявам, че при проверките е приложен еднакъв подход към всички партии, представили отчетите си в Сметната палата. При проверките се установи, че отчетността на “големите”, а и на редица други “малки” партии, е в съответствие с изискванията на Закона за политическите партии и счетоводното законодателство в страната.

Основно изискване на счетоводната отчетност, включително и на партиите, е тя да се основава на документална обоснованост на стопанските операции и факти. Ще отрече ли публично Тошо Пейков, че при проверката на отчета на движение “Оборище” не са представени оправдателни документи за всички разходи през 2003 г., както и факта, че част от представените документи не са съставени съгласно изискванията на действащото законодателство? Ще отрече ли също така, че са извършвани разходи с негово еднолично разпореждане, без да е полаган втори подпис от счетоводител или от друго длъжностно лице? Ще признае ли, че е подписал декларация към отчета, в която е заявил, че не са отчетени получени средства от предприятия с над 50 на сто държавно или общинско участие? Ще покаже ли документа, в който “добросъвестно” е посочил като нарушение полученото дарение от 1500 лв. от ”Мини Марица Изток” ЕАД, което е със 100% държавно участие? Не е ли знаел Тошо Пейков за това дарение, след като договорът за дарението е подписан от инициативен комитет, включващ Комисията по труда, социалната политика, здравеопазването и правата на детето към движението с председател Снежина Недялкова (член на НИК на ДНВ “Оборище”), кмета на община Шумен и председателя на Националното сдружение на сираците в България? Кога е сезирал за това нарушение Сметната палата и на кого е изпратил нотариално заверена покана № 13 за възстановяване на неправомерно получените парични средства? Щеше ли той да признае публично преди публикуването на доклада, че е получено незаконосъобразно дарение от “Мини Марица Изток” ЕАД, ако вече не беше огласено от мен, че две партии са нарушили изискванията на закона без да посочвам техните имена? Налага се да поставя тези въпроси, за да не се остава с впечатление за невинност на Тошо Пейков чрез няколкократно повтаряне на неистини в неговия материал.

През тази седмица ще предоставя на членовете на Националния изпълнителен комитет на Движението за национално възраждане “Оборище” доклада за резултатите от проверката на отчета за приходите и разходите на движението за 2003 г., в който са отразени и други слабости и нередности, констатирани при проверката. Надявам се, че те ще преценят правомерността на набирането и разходването на средствата от движението, както и отговорностите на съответните длъжностни лица. Очаквам Тошо Пейков да разпространи този доклад сред средствата за масово осведомяване, както направи с материала си от 2 ноември 2004 г. Ако той не направи това, докладът ще им бъде предоставен от мен.

Недопустимо е засегнатите от наши проверки лица да търсят евтини политически дивиденти. Странно е обвинението към мен, че през деветгодишния мандат като председател на Сметната палата съм бил толерантен към “партийни злоупотреби за милиони”. Нима Тошо Пейков не знае, че право на Сметната палата да проверява отчетите на политическите партии, при това в сравнително ограничени рамки, се даде със Закона за политическите партии, който е в сила от 28.03.2001 г.? Ако той е разполагал с данни за “партийни злоупотреби” след 2001 г., би могъл да ми ги предостави, за да се проверят от Сметната палата.

Ако Сметната палата можеше по закон да проверява пари и барели с петрол, получени от Саддам Хюсеин от една или друга партия, Народното събрание сигурно би й възложило такава проверка, каквото право то има по закон. Депутатът Тошо Пейков би трябвало да знае това, а не да търси, подчертавам отново, евтини политически дивиденти. Очевидно неговите “достоверни” източници този път са неверни и няма защо да се “обзалага”, че ще бъда “пак в партийната централа на БСП като партиен функционер”, защото никога не съм работил в нея. Той много добре знае къде съм работил преди избирането ми за народен представител и за председател на Сметната палата, която работа не съм прекъсвал досега. А що се отнася до това доколко успешен е бил моят и на Сметната палата мандат, оценка ще даде след време историята.

За неистините в разпространения материал от Тошо Пейков уведомих председателя на Народното събрание и министър-председателя на Република България, като съм готов да им предоставя всички документи, за да защитя своето име и името на Сметната палата.

В заключение, още веднъж заявявам, че при проверките на отчетите за приходите и разходите на политическите партии за 2003 г. е прилаган еднакъв подход, но резултатите от тях са различни. Не са прикрити констатирани слабости и нередности при нито една партия, което може да се установи от изпратените или предстоящите за изпращане до тях конкретни доклади.

Сметната палата е доказала и ще продължи да се доказва, че е надпартийна и обективна в своята дейност. Затова не приемам обвинения към мен и към палатата, които са плод на недобронамереност и емоционалност, а не на факти и документална обоснованост.08.11.2004 г. доц. д-р Георги Николов

председател на Сметната палата


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница