Избирателен списъкСкачать 14.25 Mb.
страница48/61
Дата22.04.2016
Размер14.25 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   61

ФИЛИП ИЛИЕВ ИЛИЕВ

ФИЛИП ХРИСТОВ ПОПОВ

ФИРДЕС МУСТАФОВА АЛИЕВА

ХРИСТИНА ВАЛЕРИЕВА КРАСИМИРОВА

ХРИСТИНА ФИЛИПОВА ЯКОВА

ХРИСТО АНГЕЛОВ БОНЧЕВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ РИМПОВ

ХРИСТО ДЯНКОВ ДЯНКОВ

ХРИСТО ИВАНОВ РАДУНЧЕВ

ХРИСТО ОЛЕГ ХАРИЗАНОВ

ХРИСТО ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ХРИСТО СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ

ХРИСТО ТОДОРОВ ПЕТКОВ

ХРИСТО ФИЛИПОВ ПОПОВ

ЦВЕТА СТАМЕНОВА РАДЕВА

ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ КОПЧЕВ

ЦВЕТАНА ИВАНОВА ПАРКОВА

ЧУНКА ПЕТКОВА ЧОБАНОВА

ШИНКА РАЙЧЕВА ТЕНЕВА

ЮЛИАНА ВАСИЛЕВА КЪРДЖИЕВА

ЮЛИЯ ИВАНОВА ПОПОВА

ЮЛИЯН БОРИСЛАВОВ САВОВ

ЮЛИЯНА ТОДОРОВА КЛИСАРОВА

ЯН ЙОРДАНОВ МАНДАЛОВ

ЯНА ПЕТРОВА БРУСЕВА

ЯНА ЯНКОВА ЧУКАНСКА

ЯНИНКА ИВАНОВА МИТРЕВА

ЯНКА АНГЕЛОВА ГРАМАТИКОВА

ЯНКО ЙОРДАНОВ ЧУКАНСКИ

ЯНКО СТАЙКОВ ЯНКОВ

ЯНКО ХРИСТОВ РАДУНЧЕВ

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: ..........
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г.

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА)

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)


ИЗБОРЕН РАЙОН № 16 - ПЛОВДИВ

ОБЩИНА: ПЛОВДИВ АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН: 04_СЕВЕРЕН

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ПЛОВДИВ КМЕТСТВО: ................... СЕКЦИЯ № 051

адрес на избирателната секция: ........................................


----------------------------------------------------

ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АЙДЪН ШЕВКЕД МУРАД

АЛБЕНА РУМЕНОВА ГРИГОРОВА

АЛБЕНА РУМЕНОВА ТОСКОВА

АЛЕКСАНДРА АТАНАСОВА ПАЧАЛИЕВА

АЛЕКСАНДРА ХРИСТОВА ГЬОКОВА

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ УЗУНОВ

АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ЙОСИФОВ

АЛЕКСАНДЪР ЗАПРЯНОВ АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ КАЛЕНДЕРОВ

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ТЕОФИЛОВ

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ КАРАМАНЛИЕВ

АЛЕКСАНДЪР РАНГЕЛОВ ДАРМОНСКИ

АЛТЪНАЙ БУРХАН АХМЕД

АЛЬОША АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

АНА СТОЯНОВА НЕШЕВА

АНАСТАС ТОДОРОВ БОЖЕВ

АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВА СЛУКИНА

АНАСТАСИЯ ВАСИЛЕВА ЯНЕВА

АНГЕЛ КОЛЕВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ КРЪСТЕВ ДАСКАЛОВ

АНГЕЛ МАРИНОВ ЛУЛОВ

АНГЕЛ ПЕНЕВ ПЕНЕВ

АНГЕЛИНА ТОДОРОВА БЕЛАКОВА

АНГЕЛИНА ТОДОРОВА КАШЕВА

АНГЕЛИНА ТОМАНОВА ВАСИЛЕВА

АНЕЛИЯ ГЕНОВА ДАСКАЛОВА

АНЖЕЛА АНДОНОВА ГЕОРГИЕВА

АНКА ГЕОРГИЕВА КАРАБАШЕВА

АНКА ДИМИТРОВА ТРИФОНОВА

АНКА ИВАНОВА МАТЕВА

АНКА МАНОЛОВА ГУНЧЕВА

АННА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА

АНТОН ИЛИНОВ МОЛЛОВ

АНТОНИЯ НАНЕВА НАНЕВА

АНЬО КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

АСЕН ДЕЛЧЕВ МАРИНОВ

АСЕН ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ

АСЕН СТОЯНОВ ЛАЧКОВ

АСЕН ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

АТАНАС ВАСИЛЕВ ПАЧАЛИЕВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ДЕЛЧЕВ

АТАНАС ДИМИТРОВ НЕДЕЛЧЕВ

АТАНАС ДИМИТРОВ ФИДАНОВ

АТАНАС КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ

АТАНАС НИКОЛОВ АТАНАСОВ

АТАНАС НИКОЛОВ МАДЖАРОВ

АТАНАС ПАВЛОВ КАЦАРОВ

АТАНАС РАДУЛОВ МИХАЙЛОВ

АТАНАСКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

АТАНАСКА БОТЕВА КИСОВА

АТАНАСКА ВАСИЛЕВА СТАМАТОВА

АТАНАСКА ЛОЗАНОВА ГАЛЕВА

АТАНАСКА РАНГЕЛОВА СТЕФАНОВА

АТАНАСКА ТЪРПОВА ХЪЛЧЕВА

БИЛЯНА БОЙКОВА АСЕНОВА

БИЛЯНА ВЛАДИМИРОВА ПАЛАУЗОВА

БЛАГОВЕСТ ХРИСТЕВ ВАНГЕЛОВ

БОГАЛИНА ИВАНОВА БАКОВА

БОЖИДАР КРЪСТЕВ ДИМИТРОВ

БОНКА ХРИСТОВА ДОБРЕВА

БОНЧО ЙОЗОВ СЕЙРЕКОВ

БОРИС БОЖИДАРОВ ДИМИТРОВ

БОРИС ГАНЧЕВ БИЧЕВ

БОРИС ДИМИТРОВ ЛИВАДКИН

БОРИС ДИМИТРОВ МАРКОВ

БОРИС ЛАЗАРОВ КИРЕЗИЕВ

БОРИСЛАВ ДРАГИНОВ РАДЕВ

БОРИСЛАВ ЛУКОВ РАДУНЧЕВ

БОРИСЛАВ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ

БОРИСЛАВ ФИЛИПОВ КРЪСТАНОВ

БОРЯНА АЛЬОШЕВА НАЧЕВА

БОРЯНА БАЙЧЕВА КОТУПОВА

БОРЯНА ПАВЛОВА ИВАНОВА

БОРЯНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

БОТЬО НАЙДЕНОВ БОТЕВ

БОЯН ИВАНОВ АРГИРОВ

БОЯНКА НЕДЕЛЧЕВА ПЕТКОВА

БУРХАН РАСИМ АХМЕД

ВАЛЕНТИН РУМЕНОВ БАРГАНСКИ

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА РАНГЕЛОВА

ВАЛЕНТИНА МИЛЧЕВА ГРОЗЕВА

ВАЛЕНТИНА МИТКОВА МИХАЙЛОВА

ВАЛЕРИЯ ВАНКОВА ДАНЧЕВА

ВАНЧО ТЕНЧЕВ ВАНЧЕВ

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ВАСИЛ АНГЕЛОВ ПЕНЕВ

ВАСИЛ АНДОНОВ АВРАМОВ

ВАСИЛ БОРИСОВ МАРКОВ

ВАСИЛ БОРИСОВ ХЪЛЧЕВ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

ВАСИЛ ДАМЯНОВ КОЛЕВ

ВАСИЛ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ

ВАСИЛ ДРАГАНОВ КИТАНОВ

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

ВАСИЛ КОСТАДИНОВ ИВАНОВ

ВАСИЛ КРУМОВ КАЦАРОВ

ВАСИЛ КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ПИСКОВ

ВАСИЛА ПЕТРОВА ТОДОРОВА

ВАСИЛКА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА

ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ВАСИЛКА ЛЮБЕНОВА КАЦАРОВА

ВАСИЛКА СТОЯНОВА ПОЧЕВА

ВЕЛИЧКА ГАНЕВА КАЦАРОВА

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ЛИВАДКИНА

ВЕЛИЧКА ТОДОРОВА КАЛАНДЕРОВА

ВЕЛИЧКА ТРЕНДАФИЛОВА АНДРЕЕВА

ВЕЛКО МИТЕВ МИТЕВ

ВЕНЕЛИН ФИЛИПОВ ПАРПУЛЕВ

ВЕНКО ИВАНОВ БАКЪРДЖИЙСКИ

ВЕНКО ИВАНОВ БАКЪРДЖИЙСКИ

ВЕНЦИСЛАВ ВИДОЛОВ ЗЛАТКОВ

ВЕНЦИСЛАВ КАМЕНОВ АЛЕКОВ

ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ БАКОВ

ВЕРА ЛАЗАРОВА КИРЕЗИЕВА

ВЕСЕЛА АЛЬОШЕВА ДИМИТРОВА

ВЕСЕЛА СТОЙНОВА ИВАНОВА

ВЕСЕЛИН АНДРИЯНОВ АНДРЕЕВ

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ БЕЛАКОВ

ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ БОРИСОВ

ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ

ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА-АНАСТАСОВА

ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ИЛИЕВА

ВЕСЕЛИНКА ИВАНОВА ХРИСТЕВА

ВЕСКА МАТЕЕВА СТОЙЧЕВА

ВИДЬО ВЪЛКОВ ВИДЕВ

ВИКТОР АТАНАСОВ ИЛИЕВ

ВИКТОР КОЛЕВ КАШЕВ

ВИКТОР РАДКОВ ТАНЕВ

ВИКТОРИЯ ВЪЛКОВА ГЕОРГИЕВА

ВИЛИМИР ДИМИТРОВ КАРАБАШЕВ

ВИОЛЕТА ЗАПРЕВА ЛАКОВА

ВЛАДИМИР ИВАНОВ КЪРШЕВ

ВЛАДИМИР ИВАНОВ ПОПОВ

ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ ХАДЖИЙСКИ

ВЛАДИМИР ТОДОРОВ СТАЙКОВ

ВЪЛКАН ПЕТКОВ ЙОВЧЕВ

ВЪЛКО ПЕНЕВ КАЗАКОВ

ВЪЛЮ ТАНЕВ ВЪЛЕВ

ВЯРА РАДОСВЕТОВА ЧЕПИЛСКА

ГАБРИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА

ГАЛИНА ЖЕЛКОВА ГЕОРГИЕВА

ГАЛЯ РАНГЕЛОВА ТОЧКОВА

ГАНЧО БОРИСОВ БИЧЕВ

ГАНЧО СТАЛЕВ КОЛЕВ

ГЕНА КУРТОВА ГЕОРГИЕВА

ГЕНКА ДИМИТРОВА МИТЕВА

ГЕНО КУНЧЕВ ГРОЗЕВ

ГЕНОВЕВА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ДЕЛОВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ГРОЗЕВ ДИМОВ

ГЕОРГИ ДИНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ БОНЕВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПАСКАЛЕВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ МАТЕЕВ ЗДРАВКОВ

ГЕОРГИ МИТКОВ КОЖУХАРОВ

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ РУСЕВ

ГЕОРГИ НЕДЕЛЧЕВ СТОИЛОВ

ГЕОРГИ НЕДКОВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ АНАСТАСОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЙОНОВ

ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ ЖЕКОВ

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ БОДУРОВ

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ САВОВ

ГЕОРГИ ФИЛИПОВ ИЛИЕВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ АПОСТОЛОВ

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ЙОВЧЕВА

ГЕРГАНА ДИМЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА ГЛУХОВСКОВА

ГЕРГАНА ПЛАМЕНОВА ПРОДАНОВА

ГЕРГАНА СТАНЧЕВА СТАНЧЕВА

ГИНКА ВЕНЦИСЛАВОВА АЛЕКОВА

ГИНКА ИВАНОВА КОЖУХАРОВА

ГУРКО НИКОЛОВ ЦВЕТКОВ

ГЮЛНАР АДЕМ МУРАД

ДАМЯН СОТИРОВ КОЛЕВ

ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА

ДАНИЕЛА ДАНАИЛОВА АРАБОВА

ДАНИЕЛА ИВАНОВА КЕХАЙОВА

ДАНИЕЛА ИВАНОВА МИЛЕВА

ДАНИЕЛА ЛЮБЕНОВА ХАДЖИЕВА

ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ТОНЕВА

ДЕКО СЛАВОВ ТЕРЗИЕВ

ДЕЛКА ПАВЕЛОВА УШЕВА

ДЕЛКО ПЕТКОВ КИЧУКОВ

ДЕЛЧО ИВАНОВ МАРИНОВ

ДЕНКА ЙОВКОВА ПЕТРОВА

ДЕНКО СПАСОВ ЛИВАДКИН

ДЕТЕЛИНА ЦАКОВА САВОВА

ДЕЯН ЕВГЕНИЕВ ДОЧЕВСКИ

ДИАНА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА

ДИАНА ДИМИТРОВА ДИНЕВА

ДИМИТРА ПЛАМЕНОВА ХРИСТОВА

ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА МИТЕВА

ДИМИТРИЧКА ТРЕНДАФИЛОВА ДАНОВА

ДИМИТЪР АТАНАСОВ НЕДЕЛЧЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ШИШКОВ

ДИМИТЪР ГИНЧЕВ ЖИШЕВ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ КАРАБАШЕВ

ДИМИТЪР ЗАПРЯНОВ МИХАЙЛОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ МИТЕВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЕПЕЧКОВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СТРАХИНОВ

ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ ГОСПОДИНОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ МАДЖАРОВ

ДИМИТЪР СТОЕВ УШЕВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПЕТЛОВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДЕКОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ КЪЛВАЧЕВ

ДИМИТЪР ЯНКОВ ДУНКОВ

ДИМКА ИВАНОВА СТОИЛОВА

ДИМО ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ДИНКО КАЛИНОВ АКБАШЕВ

ДИЦА МАРКОВА ХРИСТЕВА

ДИЯН ДИНЕВ КОЛЕВ

ДИЯНА АНГЕЛОВА МЕЧЕВА

ДИЯНА НИКОЛАЕВА МИХАЛКОВА

ДОБРИНКА ИВАНОВА БОНЕВА

ДОНИКА ВАСИЛЕВА КАЦАРОВА

ДОНКА ИЛИЕВА ПОЧЕВА

ДОНКА ЙОНОВА БОДУРОВА

ДРАГИН БОРИСОВ РАДЕВ

ДУРГАДЪН АЙДЪН ШЕВКЕД

ЕВГЕНИ ПЕШЕВ ДОЧЕВСКИ

ЕВДОКИЯ АТАНАСОВА КАРАДЖОВА

ЕВЕЛИНА ЙОРДАНОВА ПАСКАЛЕВА

ЕКАТЕРИНА ЛУКОВА ЙОНОВА

ЕКАТЕРИНА СТОЙЧЕВА СТОЕВА

ЕЛЕНА БОРИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА

ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА МАРКОВА

ЕЛЕНА ДОНЕВА ГЕОРГИЕВА

ЕЛЕНА МАНОЛОВА ГЕОРГИЕВА

ЕЛЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ТОПАЛОВА

ЕЛЕНА СТОЕВА РЕЗЕ

ЕЛЕНА СТОЯНОВА ИЛИЕВА

ЕЛЕНКА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА

ЕЛЕНКА АТАНАСОВА ШИКОВА

ЕЛЕНКА ПЕТКОВА ЛАЛЕВА

ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА МЕРАЗЧИЕВА

ЕЛЕОНОРА ПЕТРОВА ФИЛИПОВА

ЕЛЕОНОРА ЦВЕТКОВА КАЛИНОВА

ЕЛЕФТЕРИЯ ЙОРДАНОВА ЧЕПИЛСКА

ЕЛИСАВЕТА ДИЯНОВА КОЛЕВА

ЕЛИЦА ХРИСТОВА ГЬОКОВА

ЕЛКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ЕЛКА СПАСОВА ДАСКАЛОВА

ЕМИЛ ДАНЧЕВ ДАНЧЕВ

ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА КОЛЕВА

ЕНЮ ПЕТРОВ ЛИВАДКИНОВ

ЖЕЛКА ИЛИЕВА ТОДОРОВА

ЖЕЛЯЗКА ЖЕЛЯЗКОВА СТОЙНОВА

ЖИВКА ГЕОРГИЕВА БУРДЕВА

ЖИВКА ПАРУШЕВА МИТЕВА

ЗАПРЯН ИВАНОВ ПЕТРОВ

ЗАПРЯН ИВАНОВ ШИКОВ

ЗАХАРИ СПАСОВ ЛИВАДКИН

ЗЛАТИНА ДИМИТРОВА ДЕЛОВА

ЗЛАТКА ВАСИЛЕВА ГЛУХОВСКОВА

ЗЛАТКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ТОЧКОВА

ЗЛАТКА КОСТОВА ВАНЧЕВА

ИВА АТАНАСОВА КАСАБОВА

ИВАН АВРАМОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН ВАКЛИНОВ БЕЛАКОВ

ИВАН ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ

ИВАН ВЕНКОВ БАКЪРДЖИЙСКИ

ИВАН ВЕНЦИСЛАВОВ АЛЕКОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ИВАН ДЕЛЧЕВ МАРИНОВ

ИВАН ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ

ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

ИВАН КОСТАДИНОВ КРИВОВ

ИВАН НИКОЛОВ ЗДРАВЧЕВ

ИВАН НИКОЛОВ ХАЛАЧЕВ

ИВАН ПЕТКОВ АРАБАДЖИЙСКИ

ИВАН СТАНЕВ КОЛЕВ

ИВАН СТЕФАНОВ МАРЕВ

ИВАН СТОЕВ СТОЕВ

ИВАН ФРАНЦ ЗЕМЯРСКИ

ИВАНА ВЪЛКОВА МИХАЙЛОВА

ИВАНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА

ИВАНКА БОГОЕВА ДИМОВА

ИВАНКА ВЕЛЕВА ЦОНКОВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА

ИВАНКА ДИМИТРОВА КУНЧЕВА

ИВАНКА ДИМИТРОВА ЛИВАДКИНА

ИВАНКА НИКОЛОВА ЧИМСКА

ИВАНКА СТОЯНОВА ВАНГЕЛОВА

ИВЕЛИН ОРЛИНОВ ЗЛАТАНОВ

ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА ХРИСТЕВА

ИГНАТ ЙОРДАНОВ КАСЪРОВ

ИЛИАН МИЛЕНОВ КУТКУРОВ

ИЛИАНА ВЛАДИМИРОВА ПОПОВА-ЗИДАРОВ

ИЛИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ МИСИРКОВ

ИЛИЯ ТРИФОНОВ ЧЕРПОКОВ

ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ИЛИЯНА ЛЮБЕНОВА МИЛЕВА

ИРЕНА МИТКОВА КОЖУХАРОВА

ИРИНА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА

ЙОАНА АНДОНОВА ГЕОРГИЕВА

ЙОВКА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА

ЙОВКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

ЙОНКА ДАНЧЕВА МЪРДАЧЕВА

ЙОНКА ИВАНОВА ПЕЙЧЕВА

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ БОНЕВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ПАСКАЛЕВ

ЙОРДАН ДИМИТРОВ СТРАХИНОВ

ЙОРДАН НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ЙОРДАН РАНГЕЛОВ КОТУПОВ

ЙОРДАН ТОНЧЕВ ХРИСТОНОВ

ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА МАТАШЕВА

ЙОРДАНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА

ЙОРДАНКА МАРКОВА КЪЛВАЧЕВА

ЙОРДАНКА МИХАЙЛОВА РАДУНЧЕВА

КАТЕРИНА АНГЕЛОВА СТЕФАНОВА

КАТЕРИНА АТАНАСОВА БОРУДЖИЕВА

КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА АФКОС

КАТЯ ВАСИЛЕВА ПЕНЕВА

КАТЯ ГЕОРГИЕВА БЛАГОЕВА

КИРИЛ ПЕТРОВ МАНЕВ

КИТА КОСТАДИНОВА ЛАЗАРОВА

КИЧКА САВОВА ДУНКОВА

КОЛЬО СПАСОВ ДАСКАЛОВ

КОЛЬО ТОДОРОВ ГОСПОДИНОВ

КОЛЮ ГЕОРГИЕВ КАШЕВ

КОНСТАНТИН СТОЯНОВ ИВАНОВ

КОСТАДИН СТОЯНОВ ХРИСТЕВ

КОСТАДИНКА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА

КОСТАДИНКА БОРИСОВА ДИМИТРОВА

КОСТАДИНКА СТОЯНОВА БЛАНГЕВА

КОСТАДИНКА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА

КРАСИМИР АНГЕЛОВ КОЛЕВ

КРАСИМИР БЕЛЕВ КОЛЕВ

КРАСИМИР ВАСИЛЕВ РАНГЕЛОВ

КРАСИМИР НИКОЛОВ БОРИСОВ

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

КРАСИМИРА МАРИНОВА СТАЕВА

КРИСТИН СТАНИСЛАВОВА СИМОНОВА

КРИСТИНА ПЕТРОВА ЛАКОВА

КРИСТИЯН АЛЕКСАНДРОВ УЗУНОВ

КРЪСТИНА ЙОРДАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА-КРИНКОВА

КРЪСТИНКА ТОДОРОВА ФИДАНОВА

КРЪСТЮ ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ

КУЗМАН ДАНАИЛОВ РОГАЧЕВ

КУНКА НИКОЛОВА КИЧУКОВА

ЛАЗАР ПЕТРОВ КИРЕЗИЕВ

ЛИДИЯ ПАВЛОВА СТЕФАНОВА

ЛИЛЯНА ИВАНОВА БОЖЕВА

ЛИНКА ПАВЛОВА ВАСИЛЕВА

ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ ЙОНОВ

ЛЮБЕН ЕФТИМОВ МИЛЕВ

ЛЮБОМИР ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ

МАДЛЕН РАНГЕЛОВ ДАНОВ

МАННИК ХАМАЯК ПАСКАЛЕВА

МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВА КРЪСТЕВА

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ГРИГОРОВА

МАРГАРИТА ИВАНОВА КАМЕНОВА

МАРГАРИТА СТЕФАНОВА ХРИСТЕВА

МАРИАНА ГРУЕВА ПАЧАЛИЕВА

МАРИАНА ПЕТКОВА МИНКОВА

МАРИЙКА ЗЛАТИЛОВА МАРЕВА

МАРИЙКА ИЛИЕВА КОЛЕВА

МАРИН БАНКОВ ГЕОРГИЕВ

МАРИН БЛАГОВ КАФЕДЖИЙСКИ

МАРИН КРАСИМИРОВ РАНГЕЛОВ

МАРИН СТЕФАНОВ СТАЕВ

МАРИНА АНГЕЛОВА СТРАХИНОВА

МАРИНА КОСТАДИНОВА КЪЛВАЧЕВА

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА

МАРИЯ БОТЕВА ДИМОВА

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА БОНЕВА

МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА АРАБАДЖИЙСКА

МАРИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ ИВАНОВА СТОЕВА

МАРИЯ ИЛИЕВА БОРИСОВА

МАРИЯ КОЛЕВА ПАРАСКОВА

МАРИЯ КОСТАДИНОВА КАЦАРОВА

МАРИЯ КОЧЕВА КОЛЕВА

МАРИЯ НАНЕВА ЗДРАВЧЕВА

МАРИЯ НИКОЛОВА ПРОДАНОВА

МАРИЯ ПАВЛОВА НАЧЕВА

МАРИЯ ПЕТКОВА ЛИВАДКИНА

МАРИЯ ПЕТРОВА БОНЕВА

МАРИЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА

МАРИЯ РАДКОВА ТАНЕВА

МАРИЯ СПАСОВА ЗДРАВКОВА

МАРИЯ ТЕНЧЕВА КОЛЕВА

МАРИЯ ТОДОРОВА ДОРУТЕВА

МАРИЯ ХРИСТЕВА ГАВРАИЛОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА ВУЧЕВА

МАРИЯ-СОФИЯ АНГЕЛОВА ПЕНЕВА

МАРИЯНА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА

МАРИЯНА ЯНКОВА ЛАЧКОВА

МАТЕЙ ГЕОРГИЕВ ЗДРАВКОВ

МАЯ СТЕФАНОВА НАЧЕВА

МАЯ ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

МЕДЖНУН АЙДЪН ШЕВКЕД

МИЛЕН ДИМИТРОВ КЪЛВАЧЕВ

МИЛЕН НИКОЛАЕВ МИХАЛКОВ

МИНКА ВИДЕВА ГОСПОДИНОВА

МИНКА ИВАНОВА КЪЛВАЧЕВА

МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ КАРАБАШЕВ

МИРОСЛАВ ТОДОРОВ СТАЙКОВ

МИТКА ИВАНОВА МИНЕВА

МИТКО ВЕЛКОВ МИТЕВ

МИТКО ГЕОРГИЕВ КОЖУХАРОВ

МИТРА ИЛИЕВА ЧОМАКОВА

МИХАИЛ ВАСИЛЕВ ПИСКОВ

МИХАИЛ КАМЕНОВ ДОРУТЕВ

МИХАИЛ РУСЕВ РУСЕВ

НАДЕЖДА АСЕНОВА ГРИГОРОВА

НАДЕЖДА АТАНАСОВА БОТЕВА

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ЛИВАДКИНА

НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА

НАДЕЖДА НИКОЛАЕВА ЛЮЩЕРОВА

НАДЕЖДА СТОЯНОВА СИМОНОВА

НАДКА ДАНАИЛОВА РОГАЧЕВА

НАДЯ ТАНЕВА ГЕОРГИЕВА

НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА АВРАМОВА

НАТАЛИЯ ДИЯНОВА КОЛЕВА

НЕВЕНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

НЕВРИЕ ШАБАН АХМЕД

НЕДА АТАНАСОВА ИВАНОВА

НЕДЕЛЧО ЗАПРЯНОВ ПЕТРОВ

НЕДЕЛЮ ТОДОРОВ ЧИМСКИ

НЕДКО ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА КАНТАРЕВА

НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА СТАЕВА

НЕДЯЛКА ДОКОВА ГРОЗЕВА

НЕДЯЛКА ИВАНОВА СТОЕВА

НЕДЯЛКА СИМЕОНОВА КАФЕДЖИЙСКА

НЕДЯЛКА ТАНЧЕВА ПАРТАЛСКА

НЕДЯЛКО АСЕНОВ БОРИСОВ

НЕША СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА

НИКОЛА ДАФЧЕВ ДИМИТРОВ

НИКОЛА ДИМИТРОВ БОРИСОВ

НИКОЛА ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

НИКОЛА ИВАНОВ ЗДРАВЧЕВ

НИКОЛА ПЕТКОВ ЧОБАНОВ

НИКОЛА ПЕТРОВ ГУНЧЕВ

НИКОЛА ХРИСТОВ ПЕТКОВ

НИКОЛАЙ АНТОНОВ ЛЮЦОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЛЮЩЕРОВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МАДЖАРОВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПАРАСКОВ

НИКОЛАЙ ИГОРОВ БУДНИКОВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КАРАМАНЛИЕВ

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЪРДАЧЕВ

НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

НИКОЛИНА СТОЯНОВА ИВАНОВА

НИНА АСЕНОВА МАРИНОВА

ОГНЯН ЗДРАВКОВ ЦВЕТАНОВ

ОРЛИН АНГЕЛОВ ЛУЛОВ

ПАВЕЛ АТАНАСОВ КАЦАРОВ

ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВ ПОПОВ

ПАВЕЛ МИТКОВ КЕХАЙОВ

ПАВЕЛ ПЕТКОВ НАЧЕВ

ПАВЕЛ ПЕТРОВ СТЕФАНОВ

ПАВЛИНА СТЕФАНОВА НЕДЕЛЧЕВА

ПЕНА РАНГЕЛОВА ЧОБАНОВА

ПЕНА СТЕФАНОВА ВЪЛЕВА

ПЕНКА БОГДАНОВА ДОННЕРТ

ПЕНКА ВАСИЛЕВА ЦВЕТКОВА

ПЕНКА ДИМИТРОВА ВИЦЕЛОВА

ПЕНКА ИВАНОВА ЧАЛЪКОВА

ПЕНКА ИЛИЕВА МИХАЙЛОВА

ПЕНКА СТОЯНОВА БАГРЯНОВА-КРИВОВА

ПЕНКА ЯНКОВА МАНЕВА

ПЕНКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

ПЕТКО ПЕТРОВ ЯНКОВ

ПЕТРАНКА НИКОЛОВА ЛЮЩЕРОВА

ПЕТРАНКА ПАНАЙОТОВА РАДЕВА

ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ БАРГАНСКИ

ПЕТЪР ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ПЕТЪР ЗАПРЯНОВ СТАМАТОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ

ПЕТЪР ЙОРДАНОВ БОНЕВ

ПЕТЪР КИРИЛОВ МАНЕВ

ПЕТЪР ЛАЗАРОВ КИРЕЗИЕВ

ПЕТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

ПЕТЪР НИКОЛОВ КАРАМАНЛИЕВ

ПЕТЪР ПЕТКОВ ЯНКОВ

ПЕТЪР СТЕФАНОВ ХРИСТЕВ

ПЕТЪР ТОДОРОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ХРИСТОВ ЛАКОВ

ПЕТЬО ДЕЛКОВ КИЧУКОВ

ПЕТЯ АТАНАСОВА КРЪСТЕВА

ПЕТЯ ДИМИТРОВА БАРГАНСКА

ПЕТЯ ИВАНОВА АПОСТОЛОВА

ПЕТЯ ИВАНОВА КАРАМАНЛИЕВА

ПЕТЯ ИВАНОВА МЪРДАЧЕВА

ПЛАМЕН АТАНАСОВ НЕДЕЛЧЕВ

ПЛАМЕН ДИНКОВ АКБАШЕВ

ПЛАМЕН ДРАГИНОВ РАДЕВ

ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ АНДРЕЕВ

ПЛАМЕН ЛЮДМИЛОВ ВЪЛКОВ

ПЛАМЕН НАСКОВ КЕХАЙОВ

ПЛАМЕН СТАНЧЕВ ПРОДАНОВ

ПЛАМЕНА ВИДЕВА ВИДЕВА

РАДА НИКОЛОВА КАРАБРАЙКОВА

РАДА ПЕТКОВА АКБАШЕВА

РАДИОН СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ

РАДКА АНГЕЛОВА МАРКОВА

РАДКА БЛАГОЕВА ТАНЕВА

РАДКА БОГДАНОВА БЛАГОВА

РАДКА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА

РАДКА ДИМИТРОВА ПАЛАТЕВА

РАДКА ТОДОРОВА ПАРАСКОВА

РАДКО АТАНАСОВ МИХАЙЛОВ

РАДКО ЙОРДАНОВ КАСЪРОВ

РАДОСЛАВА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА

РАДОСТ АТАНАСОВА ПАЧАЛИЕВА

РАДОСТИН ОРЛИНОВ ЗЛАТАНОВ

РАДОСТИН СВЕТОСЛАВОВ ПЕЙЧЕВ

РАЙНА ДИНЕВА ЯНКОВА

РАЙНА ПЕТРОВА БАРГАНСКА

РАЙНА СЛАВЕВА ДЪРЗЕВА

РАНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ ДЪРМОНСКИ

РАНГЕЛ ВРАДИНОВ ТОЧКОВ

РАНГЕЛ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

РАНГЕЛ ЗАПРЯНОВ ДАНОВ

РАСИМ БУРХАН АХМЕД

РЕНИ ЦВЕТАНОВА БОРИСОВА

РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДИМОВ

РОСИЦА АНГЕЛОВА ГЬОКОВА

РОСИЦА РАНГЕЛОВА СУТУРСКА

РОСКА СТЕФАНОВА СЛУКИНА

РУМЕН ВАЛЕНТИНОВ БАРГАНСКИ

РУМЕН КОЛЕВ МЕРАЗЧИЕВ

РУМЕН МИЦОВ ГЕОРГИЕВ

РУМЕН РУМЕНОВ ГРИГОРОВ

РУМЕН СИМЕОНОВ ЗИДАРОВ

РУМЯНА АТАНАСОВА ИВАНОВА

РУМЯНА ЗАФИРОВА ДАРМОНСКА

РУМЯНА ПЕТРОВА РАДЕВА

РУМЯНА СИМЕОНОВА ЖЕКОВА

РУСКА ИЛИЕВА ПОПОВА

РУСКА НЕДЕЛЧЕВА ПИСКОВА

САША МИХАЙЛОВА ПИСКОВА

САША СТЕФАНОВА АНДРЕЕВА

СВЕТЛА АСЕНОВА МЕМИШЕВА

СВЕТЛАНА ВАЛЕРИЕВА МИНКОВА-ХАЛАЧЕВА

СВЕТЛАНА СТОИЛОВА БОЖКОВА

СВЕТЛИН АСЕНОВ ПЕТРОВ

СВЕТЛОЗАРА РАДЕВА ЧЕРПОКОВА

СВЕТОСЛАВ ЙОРДАНОВ ПЕЙЧЕВ

СЕВДАЛИН ДИМИТРОВ ПАЛАУЗОВ

СИЙКА БОРИСОВА БОНЕВА

СИЛВАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

СИЛВИЯ МЛАДЕНОВА ЗЛАТАНОВА

СИМЕОН СТОЯНОВ ИВАНОВ

СЛАВЕНА КИРИЛОВА МАДЖАРОВА

СЛАВИ ГЕРМАНОВ НИКОЛОВ

СЛАВКА ГЕОРГИЕВА МАДЖАРОВА

СЛАВЧО НИКОЛОВ ЛАЛЕВ

СМИЛЯНА СТОЕВА ШИШКОВА

СНЕЖАНКА ИЛИЕВА КАРАДЖОВА

СНЕЖАНКА ПЕТРОВА КАРАМАНЛИЕВА

СОНЯ АТАНАСОВА БОЯНСКА

СОФИЯ ИВАНОВА ЕНКИНА

СПАС БОРИСОВ ЛИВАДКИН

СПАС КОЛЕВ ДАСКАЛОВ

СРЕБРИНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

СТАНИМИР БЛАГОВЕСТОВ ВАНГЕЛОВ

СТАНИМИР ВЛАДИМИРОВ ХАДЖИЙСКИ

СТАНИМИР ГАНЧЕВ КОЛЕВ

СТАНКА ТОДОРОВА ПАНЕВА

СТЕЛА ИВАНОВА ЛАЛЕВА

СТЕФАН ИВАНОВ МАРЕВ

СТЕФАН ПЕТРОВ ХРИСТЕВ

СТЕФАН СТАНЧЕВ ШИЛИТЕВ

СТЕФКА АТАНАСОВА ПАРТАЛСКА

СТЕФКА ГЕОРГИЕВА САВОВА

СТЕФКА НИКОЛОВА ХАДЖИЙСКА

СТОИЛ СПАСОВ СТОИЛОВ

СТОИЛА ГЕОРГИЕВА КАЗАКОВА

СТОИЛКА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА

СТОЙКО ВАСИЛЕВ ПОЧЕВ

СТОЙНА ТОДОРОВА МИСИРКОВА

СТОЙНО ИВАНОВ СТОЙНОВ

СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ

СТОЙЧО ХРИСТЕВ СТОЕВ

СТОЮ ДИМИТРОВ УШЕВ

СТОЮ ЗЛАТАНОВ СТОЕВ

СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ

СТОЯН ДИМИТРОВ ЗАПРЯНОВ

СТОЯН КОСТАДИНОВ ХРИСТЕВ

СТОЯН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

СТОЯН ПАВЛОВ КАЦАРОВ

СТОЯНА ДИМИТРОВА БИЧЕВА

СТОЯНА ПЕТКОВА НЕДЕЛЧЕВА

СТОЯНКА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА

СТОЯНКА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА

СТОЯНКА БОЖИДАРОВА ЗАПРЯНОВА

СТОЯНКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

СТОЯНКА ДОНЧЕВА КОЛЕВА

СТОЯНКА НЕДЕЛЕВА СЕЙРЕКОВА

СУАД ЕЗАТ КИХИЯ

ТАИСИЯ ДИМИТРОВА ГУССАКОВСКА

ТАНЧО ПЕТРОВ ПАРТАЛСКИ

ТАНЮ ВЪЛЕВ ТАНЕВ

ТАНЯ ВАСИЛЕВА ДОЧЕВСКА

ТАНЯ ИВАНОВА ШЕЛХОРН

ТАТЯНА ВЛАДИМИРОВА ИМХОВ-РАДОСАВЛЙЕВИЧ

ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА РАДУНЧЕВА

ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА ЯНЕВА

ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА

ТЕОДОРА ИВАНОВА ПЕТРОВА

ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ

ТОДОР БОЙКОВ КЕХАЙОВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ВЕЛИЧКОВ

ТОДОР ДИМИТРОВ МЕЧЕВ

ТОДОР ДИМИТРОВ ПАРАСКОВ

ТОДОР ДИМИТРОВ ФИДАНОВ

ТОДОР КОЛЕВ ГОСПОДИНОВ

ТОДОР КОЛЕВ КАЗАКОВ

ТОДОР НИКОЛОВ МЪРДАЧЕВ

ТОДОР СТОЙЧЕВ СТАЙКОВ

ТОДОРА ЛЪЧЕЗАРОВА РУСЕВА

ТОТКА ВЪЛКОВА ИВАНОВА

ТЯНА ТОДОРОВА БЛАГОВА

ФАНКА ГЕОРГИЕВА БАКЪРДЖИЙСКА

ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

ХРИСТИНА ДИЧЕВА ХРИСТОВА

ХРИСТИНА СТОЙЧЕВА СТОЕВА

ХРИСТО АНГЕЛОВ ГРОЗЕВ

ХРИСТО ВЪЛКОВ ТОСЕВ

ХРИСТО ГАВРАИЛОВ ГАВРАИЛОВ

ХРИСТО ИЛИЕВ ГЬОКОВ

ХРИСТО КОСТАДИНОВ КЪЛВАЧЕВ

ХРИСТО НИКОЛОВ ПЕТКОВ

ХРИСТО ТОДОРОВ ВАНЧЕВ

ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА

ЦВЕТАНКА БОГДАНОВА БИРИМСКА

ЦВЕТАНКА СТОЙНОВА СТОЙНОВА

ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ДОБРЕВА

ЦЕЦКА АНГЕЛОВА ГОСПОДИНОВА

ЧАВДАР СТОЯНОВ СТАМАТОВ

ЧАВДАР ХРИСТОВ ПЕТКОВ

ЯНА КОСТАДИНОВА АРИЗАНОВА

ЯНА МАРИНОВА КАФЕДЖИЙСКА

ЯНКА НЕНОВА МАРЕВА

ЯНКА ПЕЙЧЕВА МИХОВА-ЛАЗАРОВА

ЯНКА СТАНЕВА ЖЕЧЕВА

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: ..........
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г.

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА)

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)


ИЗБОРЕН РАЙОН № 16 - ПЛОВДИВ

ОБЩИНА: ПЛОВДИВ АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН: 04_СЕВЕРЕН

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ПЛОВДИВ КМЕТСТВО: ................... СЕКЦИЯ № 052

адрес на избирателната секция: ........................................


----------------------------------------------------

ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АДЕЛИНА ИВАНОВА ЦВЕТИЛОВА

АЙНУР ДЖАМАЛ ХАДЖИЕВА

АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА

АЛБЕНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

АЛЕКСАНДРА ЕЛИЯНОВА СЛАВОВА

АЛЕКСАНДРИНА КЪНЧЕВА ПАНАЙОТОВА

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ УЧКУНОВ

АЛЕКСАНДЪР РАДЕВ ДИМИТРОВ

АНА ВЪЛКОВА СТАНЕВА

АНА ИВАНОВА ГЕНОВА

АНА ХРИСТОВА ТОНЧЕВА

АНГЕЛ ВАСИЛЕВ КАБРАНЕВ

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ТАШЕВ

АНГЕЛ ДРАГОВ ДРАГАНОВ

АНГЕЛ ИГНАТОВ ИГНАТОВ

АНГЕЛ КОНСТАНТИНОВ ВАКОВ

АНГЕЛ ПЕТРОВ КАПИНЧЕВ

АНГЕЛ СВЕТЛОЗАРОВ ЧОБАНОВ

АНГЕЛ СТЕФАНОВ ШЕСЕРОВ

АНГЕЛ ХРИСТЕВ БЪНЕВ

АНГЕЛИНА ДИМОВА КАЗАКОВА

АНГЕЛИНА ЙОРДАНОВА КЕХАЙОВА

АНДРЕЙ НЕЙКОВ ДАМЯНОВ

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ЗЕХТИНДЖИЕВ

АНЕЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА ЧАЛЪКОВА

АНЕТ ГАРО СЪВАДЖИЯН

АНКА ВЪЛЕВА СТОЕВА

АННА ИЛИЕВА ИЛИЕВА

АННА ХРИСТЕВА ЗАГОРСКА

АННА-МАРИЯ СТАНИМИРОВА МУТАФОВА

АНТОАНЕТА ЖЕЧЕВА ВЕЛКОВА

АНТОАНЕТА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

АНТОАНЕТА ТОДОРОВА КОЛОБОВА

АНТОН ГЕОРГИЕВ СИРОМАШКИ

АНТОН ИВАНОВ МАРИНОВ

АНТОНИО КОСТАДИНОВ ГАЧЕВ

АНТОНИЯ БОРИСОВА АРНАУДОВА

1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   61


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница