Избирателен списъкСкачать 14.25 Mb.
страница40/61
Дата22.04.2016
Размер14.25 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   61

ТОДОРКА ЖЕЛЯЗКОВА ЧАКЪРОВА

ТОДОРКА ЦВЯТКОВА ЦВЯТКОВА

ТОТКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

ФАНКА СЛАВЧЕВА ИЛИНСКА

ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ФРАНЦ ИВАНОВ КАЛБУРДЖИЕВ

ХАСАН ФАЙСАЛ АЛ-МАХАМИД

ХРИЗАНТЕМА ЙОРДАНОВА ГЕРАКСИЕВА

ХРИСТИНА АТАНАСОВА КРЕЗОВА

ХРИСТИНА МИРЧЕВА УЗУНОВА

ХРИСТИНА ТОДОРОВА ДАНЧЕВА

ХРИСТИЯНА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА

ХРИСТО ИВАНОВ ВЪЛЕВ

ХРИСТО ЙОРДАНОВ КАРАВАЧЕВ

ХРИСТО ЙОРДАНОВ ЦАНКОВ

ХРИСТО КИРИЛОВ СТАНИМИРОВ

ХРИСТО СТОЙКОВ КИНОВСКИ

ЦАРИНКА НАДКОВА ИВАНОВА

ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА ДАИЙСКА

ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ДРЕБЧЕВ

ЦВЕТАНА КОЛЕВА ВЕЛИЧКОВА

ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА ЗАЛЪМОВА

ЦВЕТКА ГЕОРГИЕВА БИРИМСКА

ЦВЯТКО ТОДОРОВ ЦВЯТКОВ

ЦОНКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

ЧАВДАР СВЕТЛОЗАРОВ БИРКОВ

ШИНА НИКОЛОВА ЛАЛБАНОВА

ЯВОР ПЕТРОВ ВРАЧЕВ

ЯНА БОРИСЛАВОВА СТАНЕВА

ЯНА СТОЯНОВА ГЕРЧЕВА

ЯНКА ПЕТКОВА ПУЛЕВСКА

ЯНКО ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ

ЯНКО КОСТАДИНОВ ФАКИРЧЕВ

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: ..........


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г.

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА)

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)


ИЗБОРЕН РАЙОН № 16 - ПЛОВДИВ

ОБЩИНА: ПЛОВДИВ АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН: 04_СЕВЕРЕН

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ПЛОВДИВ КМЕТСТВО: ................... СЕКЦИЯ № 042

адрес на избирателната секция: ........................................


----------------------------------------------------

ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АВРАМ ТОДОРОВ ПОПОВ

АЙТЕН ШУКРИ ХАЛИЛ

АЛЕКСАНДРИНА ЮЛИЕВА ЯРКОВА

АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ДАИЙСКИ

АЛЕКСАНДЪР ЛАЗАРОВ ЧОМАКОВ

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТАНОВ ЦАНКОВ

АЛЕНА ЯНАКИЕВА ДОСТИНОВА

АЛПЕР АЙДЪН

АНАСТАС ЦВЕТКОВ ДИМИТРОВ

АНГЕЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

АНГЕЛ ТОДОРОВ ТАШЕВ

АНЕТА ВОЙНОВА ПАНОВА

АНЕТА КОСТОВА ДИМИТРОВА

АНКА МИХАЙЛОВА ОНОВСКА

АННА ГРИГОРОВА СТАМАТОВА

АННА ЙОЗОВА НИКОЛОВА

АННА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

АНТОАН СВЕТОЗАРОВ ГЕОРГИЕВ

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ДАИЙСКА

АНТОНИНА ЖИВКОВА ЯНЕВА

АРМЕНУХИ ТАКВОР АЛТУНЯН

АСИЕ ЮСЕИНОВА ТАСИМОВА

АТАНАС ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ДАИЙСКИ

АТАНАС ИВАНОВ ЧУНОВ

АТАНАС КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ

АТАНАС МАРИНОВ ПАЛАЗОВ

АТАНАС НЕДЯЛКОВ НЕМСКИ

АТАНАСКА ИЛИЕВА ВЕЛКОВА

АТАНАСКА НИКОЛАЕВА УВАЛИЕВА

АТАНАСКА НИКОЛОВА ДАИЙСКА

БИЛЯНА ЮГОВА

БИСЕРА МИЛЕВА МЕГЕРОВА

БИСТРА БЛАГОЕВА МЕГЕРОВА

БЛАГО ХРИСТОВ СТОЙЧЕВ

БЛАГОВЕСКА АПОСТОЛОВА ЯНЕВА

БЛАГОЙ ИЛИЕВ БОМБЕВ

БЛАГОМИР МИРЧЕВ КАЗАКОВ

БОГДАН ВИДОЛОВ ЦАНКОВ

БОГДАНА КОСТАДИНОВА СКРИВНЪР

БОЖИДАР ТОДОРОВ УГРИНОВ

БОНО ГЕОРГИЕВ ПОРЯЗОВ

БОРИС КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

БОРИС ПЕТРОВ КРЪСТЕВ

БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ ЕКИМСКИ

БОРИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА ФИЛИПОВА

БОРОДИНКА ЩИЛИЯНОВА ГИНОВА

БОРЯНА АНГЕЛОВА ПЪРВАНОВА

БОТЬО ТИХОМИРОВ НИКОВ

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РУСЕНОВ

ВАНЬО НИКОЛОВ ДОСТИНОВ

ВАНЯ БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА

ВАНЯ ДОБРЕВА НЕНОВА

ВАНЯ ИЛИЕВА КУМАНОВА

ВАНЯ КРЪСТЕВА МЕХУРОВА

ВАСИЛ АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ ИЛИЕВ КАБЛОВ

ВАСИЛЕНА РУМЕНОВА ЦАНКОВА

ВАСИЛКА ИВАНОВА ПЕВИЧАРОВА

ВАСИЛКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

ВАСКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

ВЕЛИКА НЕНОВА ЧОЛАКОВА

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЕВА

ВЕЛКА КИРИЛОВА СТОЕНЧЕВА

ВЕРКА ИВАНОВА ДИМОВА

ВЕРКА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА

ВЕСЕЛА АТАНАСОВА ПЕВИЧАРОВА

ВЕСЕЛА СТАЙКОВА МИТЕВА-НЕКЕЗОВА

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ МАНЕВ

ВЕСЕЛИН КИРИЛОВ СТАМАТОВ

ВЕСЕЛИНА БОРИСЛАВОВА ЕКИМСКА

ВЕСЕЛИНА КОСТАДИНОВА НЕДЕВА

ВЕСЕЛИНА ТОДОРОВА УГРИНОВА-ИСУЕД

ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА КЛОНЕК

ВИДА ПЕЙЧЕВА СТОЯНОВА

ВИДКА НИКОЛОВА КИРОВА

ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА НЕМСКА

ВИОЛЕТА ТРИФОНОВА ЗЪМТИКОВА

ВЛАДИМИР НИКОЛОВ МИХАЙЛОВ

ВОЙНО КОЛЕВ ПАНОВ

ВЯРА ИВАНОВА ДЖАРТОВА

ГАВРАИЛ ВАСИЛЕВ ГАВРАИЛОВ

ГАЛИНА СЛАВОВА ПЕТКОВА

ГАНА СТОЕВА ЧОМАКОВА

ГАНКА ГЕНОВА АНДРЕЕВА

ГЕНА НЕДЯЛКОВА НАЙДЕНОВА

ГЕНА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ПЕВИЧАРОВ

ГЕОРГИ БОНЕВ ПОРЯЗОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ХРИСТОЗОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ШАКАДАНОВ

ГЕОРГИ ИЛИЕВ МЕХУРОВ

ГЕОРГИ КОЛЕВ ПАНОВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ДАЛЕЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЕНЕВ

ГЕОРГИ СЛАВОВ ЧОЛАКОВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ДОНЕНЧЕВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ НИКОЛОВ

ГЕРГАНА СТЕФАНОВА ЦВЯТКОВА

ГИНКА КРУМОВА ГЪРКОВА

ГИТКА ДИМИТРОВА ЩЕРЕВА

ГЮРГА ГЕОРГИЕВА ТОПАЛОВА

ГЮРГА ТОДОРОВА ТЕРЗИЙСКА

ДАНИЕЛА КОСТАДИНОВА КАРАДЖОВА

ДАРЕНА ИВАНОВА ВИГАС

ДАФИНА ПЕТРОВА ДЮЛГЕРСКА

ДЕЛЧО ТОДОРОВ АТАНАСОВ

ДЕЛЯ ДИМИТРОВА МАЙОРОВА

ДЕНИЦА ДИМИТРОВА ПЕШЕВА

ДЕНКА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА

ДЕСИСЛАВА ХРИСТЕВА ВЪЛЕВА

ДЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОИЦОВА

ДЕТЕЛИНА РАНГЕЛОВА ЗАЙКОВА

ДЕЧКА СТЕФАНОВА МЕГЕРОВА

ДЖЕНИ АЛЕКСАНДРОВА ЧОМАКОВА

ДИАНА ВАСИЛЕВА МИЛЕВА

ДИАНА ВЪЛКОВА АБРАШЕВА

ДИАНА ДИМИТРОВА ХРИСТЕВА

ДИАНА КРАСИМИРОВА МАЙОРОВА

ДИМИТРИЙКА БОРИСОВА АРАБАДЖИЕВА

ДИМИТРИНА ДИМОВА ЯНЕВА

ДИМИТРИНКА МИЛАНОВА СПАСОВА

ДИМИТЪР БОРИСОВ АНДРЕЕВ

ДИМИТЪР ЕВГЕНИЕВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР КИРИЛОВ СТАМАТОВ

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ТОСЕВ

ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ ТОСЕВ

ДИМИТЪР ПРОДАНОВ ТОРОЗОВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ

ДИМИТЪР ХРИСТЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ НЕДЕЛЕВ

ДОБРИНКА РУСЕВА РУСЕНОВА

ДОРА ЛИЛОВА ГЮРОВА

ДОРА НИКОЛОВА ВИТАНОВА

ДРАЖА ИВАНОВА ХРИСТОЗОВА

ДЯКО ДИМИТРОВ БЕСЛИМОВ

ЕВА КЕВОРК ТАХМИЗЯН

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ЕВГЕНИЙ ЯНКОВ ДЕЧЕВ

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА МИХАЙЛОВА

ЕКАТЕРИНА ВРАДИНОВА КИСКИНОВА

ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА

ЕЛЕНА АТАНАСОВА КАРАМИХАЛЕВА

ЕЛЕНА ВЕНКОВА ВИДИНСКА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА УВАЛИЕВА

ЕЛЕНА ИЛИЕВА ТОРОЗОВА

ЕЛЕНА САВОВА ТАХЧИЕВА-ВЕЛИКОВА

ЕЛЕНА СТОЯНОВА КАВЪРДЖИЕВА

ЕЛЕНА ЦВЕТАНОВА ЦОЧЕВА

ЕЛЕНКА КОСТАДИНОВА МИХАЙЛОВА

ЕМИЛ КОСТАДИНОВ КАРАДЖОВ

ЕМИЛИЯ КРУМОВА НАЧЕВА

ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА ДАИЙСКА

ЖЕКА ВЪЛЧЕВА КОЛЕВА

ЖЕЛЧО КИРИЛОВ ЧИБУКЧИЕВ

ЖЕЛЯЗКО ДОРЕВ ТРИФОНОВ

ЖЕНИ НИКОЛОВА ЛЮДСКАНОВА

ЖИВКА ИВАНОВА ТАУШАНОВА

ЖИВКА ОГНЯНОВА АТАНАСОВА

ЖИВКО ВАНГЕЛОВ ЯНЕВ

ЖИВКО СТЕФАНОВ МИРЧЕВ

ЗАПРЯН АНГЕЛОВ КОЗЛУДЖОВ

ЗАПРЯН КОСТАДИНОВ ШИШКОВ

ЗДРАВКА ИВАНОВА КИРОВА

ЗЛАТИЛИНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

ЗЛАТИНА ПЛАМЕНОВА ГИРДЖИКОВА

ЗЛАТКА ЦВЕТАНОВА БОЯДЖИЕВА

ЗЛАТОМИРА НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА

ЗОРНИЦА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

ИВА ВАЛЕНТИНОВА ГЕРГИНОВА

ИВАЙЛО ТОДОРОВ АТАНАСОВ

ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ КАРАМИХАЛЕВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ КУМАНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОЗОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ШАКАДАНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ИВАН ДИМИТРОВ НЕДЕЛЕВ

ИВАН ЕВГЕНИЕВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН МИНЧЕВ МИНЧЕВ

ИВАН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ

ИВАН ПАНОВ АТАНАСОВ

ИВАН ПЕНЧЕВ ПАНИЧЕРСКИ

ИВАН СТЕФАНОВ УЗУНОВ

ИВАН СТОЙЧЕВ ИВАНОВ

ИВАН ФИЛИПОВ ТИМОВ

ИВАН ЮЛИЕВ ЯРКОВ

ИВАНКА БОТЕВА ТОСЕВА

ИВАНКА ВЪЛКОВА КРУМОВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ТЯНЕВА

ИВАНКА ИЛИЕВА ДАИЙСКА

ИВАНКА НИКОЛАЕВА УВАЛИЕВА

ИВЕЛИНА ИЛИЕВА НЕКЕЗОВА

ИВЕЛИНА МИНКОВА ПЕТКОВА

ИВО ДИМИТРОВ ТОРОЗОВ

ИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВ КАРАМАНОВ

ИЛИЯ ВАСИЛЕВ КАБЛОВ

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ МЕХУРОВ

ИЛИЯ КОСТЕВ СТОЕНЧЕВ

ИЛИЯ МАРИНОВ ВЪРБАНОВ

ИЛИЯ ТОДОРОВ НЕКЕЗОВ

ИЛКА БЛАГОВА КАЗАКОВА

ИЛЧО ГОСПОДИНОВ ДОБРЕВ

ИРИНА ДИМИТРОВА НЕШЕВА

ИРИНА ЖИВКОВА НИКОЛОВА

ЙОВКА СТЕФАНОВА ГАЙДАРОВА

ЙОВКО НИКОЛОВ ЙОВКОВ

ЙОНКА ГОСПОДИНОВА ТАУШАНОВА

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ЙОРДАНКА АТАНАСОВА НИКОЛОВА

КАЛИН АТАНАСОВ ХРИСТОВ

КАЛИНА ЗЛАТАНОВА ПЕШЕВА

КАЛОЯН ВЛАДИМИРОВ МИХАЙЛОВ

КАЛЯ СТОЯНОВА ПИРОНКОВА

КАМЕЛИЯ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

КАРАМФИЛА ПЕЕВА МАРКОВА

КАРАМФИЛКА ЯНЕВА МЕХУРОВА

КАРОЛИНА СТЕФАНОВА БОЯДЖИЕВА

КАТЕРИНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА

КИРИЛ ДИМИТРОВ СТАМАТОВ

КИРИЛ ЖЕЛЯЗКОВ ЧИБУКЧИЕВ

КИРИЛ КРАСИМИРОВ ЩЕРЕВ

КИРИЛ ХРИСТОВ СТАМБОЛДЖИЕВ

КЛИМЕНТ ПЕТРОВ ПРОДАНОВ

КОЛЬО ГЕОРГИЕВ ПАНОВ

КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ НЕШЕВ

КОСТАДИН БОТЕВ КАРАДЖОВ

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

КОСТАДИН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ

КОСТАДИН РАНГЕЛОВ КАРАДЖОВ

КОСТАДИН ХРИСТОВ КОСТОВ

КОСТАДИНКА ЛАМБРЕВА ГЕНОВА

КРАСИМИР АНГЕЛОВ МАЙОРОВ

КРАСИМИР ЗАПРЯНОВ МИЛЕВ

КРАСИМИР КИРИЛОВ ЩЕРЕВ

КРАСИМИР МАНОЛОВ ПЕТРУШЕВ

КРАСИМИРА КОСТАДИНОВА ОРМАНОВА

КРАСИМИРА СТОЕВА ИЛИЕВА

КРИКОР ОННИК АЛТУНЯН

КРИСТИНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

КРЪСТЮ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

ЛАЗАР ГАНЧЕВ ТАУШАНОВ

ЛАЗАР ИВАНОВ ТАУШАНОВ

ЛАЛКА СПАСОВА МАТЕВА

ЛИЛКО ИВАНОВ МАНЕВ

ЛИЛЯНА ВАСИЛЕВА ДЕЯНОВА

ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ЛИНА ПАНОВА ДЕЧЕВА

ЛЪЧЕЗАР ВАСИЛЕВ КАРАМИНЧЕВ

ЛЮБА ЕМИЛОВА КАРАДЖОВА

ЛЮБОМИР ИВАНОВ КУМАНОВ

ЛЮБОМИРА БОГДАНОВА КАРАДЖОВА

МАГДАЛЕНА ТОДОРОВА ПОРЯЗОВА

МАКТАХИНЕ СТЕПАН КРЪСТЕВА

МАНУЕЛ ТОДОРОВ КРЪСТЕВ

МАРГАРИТА ПЕТРОВА ВИДЕВА

МАРИ КЕВОРК ЧЕТИНЯН

МАРИАНА АНГЕЛОВА МЛАДЕНОВА

МАРИАНА МИНЧЕВА ТРИФОНОВА

МАРИАНА ПЛАМЕНОВА БОМБЕВА

МАРИАНА СТОЯНОВА ПЕДЕВА

МАРИЕТА БЛАГОВЕСТОВА ПЕХЛИВАНОВА

МАРИЙКА АНГЕЛОВА НЕНОВА

МАРИЙКА БОЕВА ХРИСТОВА

МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

МАРИН АНГЕЛОВ МАРИНОВ

МАРИН ТОДОРОВ ДОНЕНЧЕВ

МАРИНА ХРИСТОВА ЗЪМТИКОВА

МАРИНКА ГЕОРГИЕВА БОЯНОВА

МАРИЯ АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

МАРИЯ АСПАРУХОВА ВИТАНОВА

МАРИЯ АТАНАСОВА КАЙМАКАНОВА

МАРИЯ ВЛАДОВА КОСТОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА ДЕНЕВА

МАРИЯ ИВАНОВА ЯРКОВА

МАРИЯ ИЛИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

МАРИЯ МИТКОВА ПИРОНКОВА

МАРИЯ НЕНОВА КУМАНОВА

МАРИЯ НИКОЛОВА КАЗАКОВА

МАРИЯ НИКОЛОВА КИЧУКОВА

МАРИЯ НИКОЛОВА ТОТОВСКА

МАРИЯ СТОИЛОВА СТОЯНОВА

МАРИЯ СТОЯНОВА КОСТАДИНОВА

МАРТИН СТОЯНОВ ПЕТКОВ

МЕТИН ШЕРАФЕТИНОВ ТАСИМОВ

МЕТОДИ НИКОЛОВ ЯНЕВ

МЕХМЕД ШЕРАФЕТИНОВ ТАСИМОВ

МИЛЕН ВАЛЕНТИНОВ ВИДИНСКИ

МИЛЕНА ДИМИТРОВА ПЕШЕВА

МИЛКО ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

МИЛКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

МИЛКО КОСТАДИНОВ КОСТОВ

МИНЧО ТОДОРОВ БОЖКОВ

МИРЕЛА ГЕОРГИЕВА ДАЛЕЕВА-РАЛИЧКОВА

МИРОСЛАВ БОНЕВ ПОРЯЗОВ

МИРОСЛАВ ЖЕЛЯЗКОВ ТРИФОНОВ

МИТКО АТАНАСОВ ЖЕЛЯЗКОВ

МИТРА ПЕТКОВА КИСЬОВА

МОНИКА ЛЮБЕНОВА ТЕРЗИЙСКА

МОНИКА ПЕТКОВА МАЛЧЕВА

НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ШАКАДАНОВА

НАДЕЖДА ЙОЗОВА ПРАНГОВА

НАДЕЖДА КОСТАДИНОВА АНАСТАСОВА

НАДЕЖДА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА

НАДЕЖДА МИТЕВА ВЪРБАНОВА

НАДЕЖДА ХРИСТОВА ТОДОРОВА

НАДКА АТАНАСОВА ЯНЕВА

НАДКА ИЛИЕВА ГЮЗЕЛЕВА

НАЙДЕН ХРИСТЕВ НАЙДЕНОВ

НАТАША ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА ШИШКОВА

НЕДЯЛКА ТОДОРОВА ОРМАНОВА

НИКОЛА ВАНЬОВ ДОСТИНОВ

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ГИНОВ

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ЕНЕВ

НИКОЛА ДИМОВ МИХАЙЛОВ

НИКОЛА ИВАНОВ ГАЙДАРОВ

НИКОЛА МЕТОДИЕВ ЯНЕВ

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ УВАЛИЕВ

НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ ЕКИМСКИ

НИКОЛАЙ БОРИСОВ ТЯНЕВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДАЛЕЕВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НЕДКОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОСТАДИНОВ

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ НЕДЕВ

НИКОЛИНА ИВАНОВА ПАЛАЗОВА

НИКОЛИНА ПАНОВА ГОГИ

НИКОЛИНА ПЕТРОВА ГАВАЗОВА

НИКОЛИНА ЦВЕТКОВА ПЕЕВА

НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

ОГНЯН ЖИВКОВ АТАНАСОВ

ОЛГА МИХАЙЛОВА ГАРКУШИНА

ПАВЕЛ ЕВТИМОВ ЕВТИМОВ

ПАВЛИНА ЛИЛОВА НАЛБАНТОВА

ПАВЛИНА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА

ПАВЛИНКА ТОДОРОВА ЯНАКИЕВА

ПАНО УЙЛЯМС ГОГИ

ПЕНА ИВАНОВА КОТОВА

ПЕНА МИНЧЕВА МИХАЙЛОВА

ПЕНКА КОСТАДИНОВА ТАНЧЕВА

ПЕТКО ЗАПРЯНОВ КАСАНДРОВ

ПЕТКО ИГНАТОВ МАЛЧЕВ

ПЕТКО ХРИСТОВ КИСЬОВ

ПЕТЪР АТАНАСОВ МИХАЙЛОВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

ПЕТЪР ДОБРЕВ ДЖОЛОВ

ПЕТЪР КАЛИНОВ ХРИСТОВ

ПЕТЪР КЛИМЕНТОВ ПРОДАНОВ

ПЕТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ПЕТЪР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

ПЕТЬО РУСЕВ ИЛИЕВ

ПЕТЯ БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА

ПЕЮ ТРОЯНОВ МАРКОВ

ПЛАМЕН БЛАГОЕВ БОМБЕВ

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ТОРОЗОВ

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ТОСЕВ

ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ТОТОВСКИ

ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ТЯНЕВ

ПЛАМЕН СТЕФАНОВ СПАСОВ

ПЛАМЕН ЯНКОВ ДЕЧЕВ

ПЛАМЕНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

РАДКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

РАДКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА

РАДКА ХРИСТЕВА ГАНЧЕВА

РАДОСТИН СВЕТОЗАРОВ ДЕНЕВ

РАЙНА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА

РАЙНА СПАСОВА ЕНЕВА

РАЙНА ТОДОРОВА ИВАНОВА

РАНГЕЛ КЛИМЕНТОВ ПРОДАНОВ

РОСИЦА ДИМИТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА

РОСИЦА ИВАНОВА КОСТОВА

РУМЕН КОСТАДИНОВ МЛАДЕНОВ

РУМЯНА КРАСИМИРОВА МИЛЕВА

РУМЯНА СТОЯНОВА ВАЛДЖЕВА

РУСАНКА ТОНЧЕВА ФИЛИПОВА

РУСКА ДИМИТРОВА КАРАДЖОВА

РУСКА ДИМИТРОВА УГРИНОВА

САБРИ АЙДЪН

САБРИЕ АЙДЪН

САШО СТОИЛОВ ПИРОНКОВ

СВЕТОЗАР ЯНКОВ КАВЪРДЖИЕВ

СИЙКА ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА

СИЙКА СТОЙЧЕВА ТОДОРОВА

СИЛВА ХОВАГИМ ТАХМИЗЯН

СИЛВИЯ ПЕТЕВА ИЛИЕВА

СЛАВЧО БЛАГОЕВ МЕГЕРОВ

СНЕЖАНА ИВАНОВА ИВАНОВА

СНЕЖАНА ТОТОВА МИХАЙЛОВА

СОФИЯ КОСТАДИНОВА АНАСТАСОВА

СПАСКА ГЕОРГИЕВА КАВЪРДЖИЕВА

СТАНА НЕДЕЛЕВА МАРИНОВА

СТАНИМИР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

СТАНИМИРА СТОЙЧЕВА АНАДОЛИЕВА-ГЕОРГИЕВА

СТАНКА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА

СТАНКА МАНОЛОВА КРЪСТЕВА

СТАНКА НИКОЛОВА УЗУНОВА

СТАНКА ЦЕНОВА ВАСИЛЕВА

СТЕФАН ИЛИЕВ УЗУНОВ

СТЕФАН СТЕФАНОВ БОЯДЖИЕВ

СТЕФАН СТОИЛОВ СТОЯНОВ

СТЕФКА КРУМОВА НАЧЕВА

СТОЯН АТАНАСОВ ТАНЧЕВ

СТОЯН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

СТОЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ПЕНДОВА

СТОЯНКА ИВАНОВА ЦОЧЕВА

СЪБА ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА

СЪБКА ПРОДАНОВА БОМБЕВА

СЪРПУХИ БОХОС ХАЗАРЯН

ТАНА НЕДЕВА ПЕНЧОЛОВА

ТАНА ЦАНЕВА ЧУНОВА

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА УРУМОВА

ТАНЯ СТЕФАНОВА СТОЯНОВА

ТАТЯНА ГАНЧЕВА КОЗЛУДЖОВА

ТЕОДОР ЖЕЛЯЗКОВ ТРИФОНОВ

ТЕОДОРА АНАСТАСОВА ДИМИТРОВА

ТЕОДОРА БОТЕВА НИКОВА

ТЕОФАНА НИКОЛОВА ГАЙДАРОВА

ТИХОМИРА НИКОЛОВА ЛУКОВА-МАЛЧЕВА

ТОДОР АВРАМОВ ПОПОВ

ТОДОР АТАНАСОВ КИЧУКОВ

ТОДОР ВАСИЛЕВ УГРИНОВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ

ТОДОР ДЕЛЧЕВ АТАНАСОВ

ТОДОР ДИМИТРОВ КИСКИНОВ

ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

ТОДОР ИВАНОВ ИВАНОВ

ТОДОР МАРИНОВ ДОНЕНЧЕВ

ТОДОР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

ТОДОРА ПЕТКОВА КОТЕВА

ТОНИ ИЛИЕВ КАРАМАНОВ

ТОСКА МОМЧИЛОВА КАРАМИНЧЕВА

ТОТА МИНЕВА ЙОВКОВА

ТРАЯН КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ

ТРИФОН ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ

ТУНДЖАЙ АЙДЪН

УЙЛЯМ ДЖЕЙМС ГОГИ

ФИЛИП ДИМИТРОВ ЯНЕВ

ФИЛИП СТОЯНОВ ФИЛИПОВ

ХРИСТИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ХРИСТИНА ХРИСТОВА НИКОВА

ХРИСТО ВЕЛИЧКОВ ДЕРУЗОВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ НЕДЕЛЕВ

ХРИСТО ИВАНОВ ЗЪМТИКОВ

ХРИСТО КОСТАДИНОВ КОСТОВ

ХРИСТО НАЙДЕНОВ ХРИСТЕВ

ХРИСТО ПЕТКОВ КИСЬОВ

ХРИСТО СИМЕОНОВ ВЪЛЕВ

ХРИСТО СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ

ЦВЕТА АЛЕКСАНДРОВА ДАИЙСКА

ЦВЕТАН ХРИСТОВ ЦОЧЕВ

ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ДОНЕНЧЕВА

ЦВЕТАНА НИКОЛОВА ТОСЕВА

ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ВАЛДЖЕВА

ЦОЧКО СТОЯНОВ КОТОВ

ШЕРАФЕТИН МЕХМЕД ТАСИМ

ЮЛИЙ ХРИСТОВ ЯРКОВ

ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ДИМОВА-ШОЛК

ЮЛИЯ ИВАНОВА НЕДЕЛЕВА

ЯНА ИГНАТОВА НИКОВА

ЯНКО ГЕНЧЕВ ДЕЧЕВ

ЯНКО ДЕЛЧЕВ ХУБЕНОВ

ЯНКО СТАНКОВ КАВЪРДЖИЕВ

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: ..........
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г.

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА)

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)


ИЗБОРЕН РАЙОН № 16 - ПЛОВДИВ

ОБЩИНА: ПЛОВДИВ АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН: 04_СЕВЕРЕН

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ПЛОВДИВ КМЕТСТВО: ................... СЕКЦИЯ № 043

адрес на избирателната секция: ........................................


----------------------------------------------------

ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ХРИСТОЗОВ

АЛЕКСАНДЪР КОЕВ КОЕВ

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АНГЕЛОВ

АЛЕКСАНДЪР СТОЙЧЕВ ВЪЧКОВ

АНА ИВАНОВА ХРИСТОЗОВА

АНАСТАС ГЕНЧЕВ ТОДОРОВ

АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ПАРОВА

АНАТОЛИЙ АНТОНИЕВ ГОЦЕВ

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ТАНЕВ

АНГЕЛ КОЕВ КИБАРСКИ

АНГЕЛ СТЕФАНОВ ДОБРЕВ

АНДРЕЯНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

АНЕЛИЯ КИРИЛОВА БАЛАБАНОВА

АНЕЛИЯ ЧУДОМИРОВА АТАНАСОВА

АНЕТА АЛЕКСАНДРОВА ЧЕРВЕНАКОВА

АНКА АНДРЕЕВА ВАСИЛЕВА

АНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА

АНКА НИКОЛОВА СТОИЛОВА

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА КРОТЕВА

АНТОАНЕТА СТОЯНОВА ИЛИЕВА

АНТОНИ ЖИКОВ ГОЦЕВ

АНТОНИЯ ЕВГЕНИЕВА КАЛУДОВА

АРМАН ГАРАБЕД ЧАЛГЪДЖИЯН

АСЯ РУМЕНОВА ИЛИЕВА

АТАНАС АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

АТАНАС АТАНАСОВ МИХОВ

АТАНАС ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ

АТАНАС ДИМИТРОВ РОГАЧЕВ

АТАНАС МИНЧЕВ МАРЕВ

АТАНАС МИХАЙЛОВ МИХОВ

АТАНАС ЧАВДАРОВ ДУРАЛИЙСКИ

АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА

АТАНАСКА ИЛИЕВА КИБАРСКА

АТАНАСКА ПЕТРОВА ВЪЛКАНОВА

АТАНАСКА СТЕФАНОВА ДАНЧЕВА

БИСТРА ПАВЛОВА АНГЕЛОВА

БЛАГОВЕСТА ЙОРДАНОВА СПАСОВА

БЛАГОМИР АНГЕЛОВ БЛАГОВ

БОГДАН РАНГЕЛОВ БОТЕВ

БОЖИДАР ИВАНОВ ХАДЖИЕВ

БОЙКО АСЕНОВ ТОЛСУЗОВ

БОРИСЛАВ ДАВИДОВ КИЧУКОВ

БОРИСЛАВ ЮРИЕВ ТЕРЕКИЕВ

БОЯНА ТАНЕВА ХАДЖИВАСИЛЕВА

БОЯНКА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА

ВАКРИЛ АТАНАСОВ ВАКРИЛОВ

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ТАНОВ

ВАЛЕНТИН ЯНКОВ СТАНКОВ

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ВАЛЕРИЙ МАНОЛОВ ВАСИЛЕВ

ВАЛЯ ПЕТРОВА ВЕЛИЧКОВА

ВАНЯ АЛЕКСАНДРОВА БИНЕВА

ВАНЯ БЛАГОЕВА ИЛИЕВА

ВАНЯ ТОДОРОВА СЕРБЕЗОВА

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ КОНСТАНТИНОВ

ВАСИЛ АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ГАЛЧАНОВ

ВАСИЛ ДИМИТРОВ КОСТОВ

ВАСИЛ ДИМИТРОВ СПАНУРОВ

ВАСИЛ ИВАНОВ ГАНЕВ

ВАСИЛ ИВАНОВ КОПРАЛЕВ

ВАСИЛ НЕДЕЛЧЕВ ИЛИЕВ

ВАСИЛ НЕНКОВ НЕНКОВ

ВАСИЛ ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ

ВАСКА ПЕТРОВА КОСТОВА

ВЕЛИКА ИВАНОВА БАКЪРДЖИЕВА

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ПРАНДЖЕВА

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА

ВЕЛИЧКА ИВАНОВА НИКОЛОВА

ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ИВАНОВА

ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ЦЪКЛЕВА

ВЕЛКО СТОЯНОВ ЕНДАРОВ

ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ЧУДОМИРОВ

ВЕРА ДРАГОМИРОВА САВОВА

ВЕСЕЛА ПЕТРОВА БОЧУКОВА

ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ

ВЕСЕЛИН ЯНАКИЕВ ПАШОВ

ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ТОСЕВА

ВЕСЕЛИНА ПЛАМЕНОВА ОВЧАРОВА

ВЕСЕЛКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

ВЕСКА ДИМИТРОВА БОЖИЛОВА

ВЕСКО ПЕТКОВ ИВАНОВ

ВИДА ПЕНЕВА ГУРГОВА

ВИДЕЛИНА ПЕТКОВА ГУРГОВА

ВИКТОР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ВИКТОРИЯ АНТОНОВА ГАНЧЕВА

ВИОЛЕТА СТОИЛОВА ВЕЛИКОВА

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ МАРЧЕВ

ГАЛИНА ВАКРИЛОВА ВАКРИЛОВА

ГАЛИНА ПЕТРОВА КОЛЕВА

ГАЛИНА СТОЯНОВА ЕНДАРОВА

ГАЛЯ АТАНАСОВА ЦАНКОВА

ГАЛЯ НИКОЛОВА КАРАПАЧЕВА

ГАНА ЕНЧЕВА ДИМИТРОВА

ГАНКА ДИМИТРОВА КОСТОВА

ГЕНОВЕВА ТОШЕВА ГЕНЧОВСКА-ГРИГОРОВА

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ТАНЕВ

ГЕОРГИ БОГДАНОВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГАЛЧАНОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ БАКЪРДЖИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КОСТОВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КАСАБОВ

ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ВАЧЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ БОЧУКОВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ДАФКОВ

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ЦВЕТКОВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ДАКОВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГОЛЧЕВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЮНАКОВ

ГЕРГАНА ВЕСЕЛИНОВА КУНЧЕВА

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ПОПОВА

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ПЪРВАНОВА

ГЕРГАНА ИВАНОВА ГОЛЧЕВА

ГИНА ВАСИЛЕВА ДУШКОВА

ГИНА ИЛИЕВА ДЕЛЕВА

ГИНА ТОДОРОВА ЯКОВА

ГИНКА ДИМИТРОВА ТИМЕНОВА

ГИНКА НИКОЛАЕВА ДУМБАЛСКА

ГИНКА НИКОЛОВА СТОИЛОВА

ГРИГОР КИРИЛОВ МАДЖАРОВ

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ДУРАЛИЙСКИ

ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА КРОТНЕВА

ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ГАНЕВА

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ДУЙНОВА

ДАНИЕЛА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА

ДАНЧО РАЙКОВ ДАНЧЕВ

ДАФИНА СТАНИСЛАВОВА НЕСТОРОВА

ДАФИНКА МИНЧЕВА ЕНЧЕВА

ДАЯНА ГЕОРГИЕВА ДАКОВА

ДЕЛЯ ГЕОРГИЕВА ТЕНЕВА

ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА ТАШКОВА

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

ДЕСИСЛАВА КОСТАДИНОВА ВЕЛИКОВА

ДЕСИСЛАВА ЛЮБЕНОВА АНГЕЛОВА-ТАНЕВА

ДЕТЕЛИНА СТОИЛОВА СПАНУРОВА

ДЕЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ДЖЕНИ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

ДЖИЛИАН-ДЖАКЪЛИН РИЧАРД СИБТОРП

ДИАНА БАСАМ ДЖАУХАРИ

ДИАНА ИВАЙЛОВА КОЕВА

ДИАНА МИНЧЕВА КАЛЕВА-ПАНАЙОТОВА

ДИМА БАСАМ АЛДЖУХАРИ

ДИМИТРИНКА ИЛИЕВА КАРАПАЧЕВА

ДИМИТРИЯ ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА

ДИМИТРИЯ ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

ДИМИТРИЯ ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ВАКРИЛОВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ПЕЧАЛОВ

ДИМИТЪР БОЖИЛОВ СВЕТЛОВ

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ СПАНУРОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЯКОВ

ДИМИТЪР ДОБРЕВ ПЪРВАНОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ВЪЛКАНОВ

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АНДРЕЕВ

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ВЕЛИКОВ

ДИМИТЪР КОСТОВ ТИМЕНОВ

ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ КАРАМИНЧЕВ

ДИМИТЪР КУЗМАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ КАРАКАШЕВ

ДИМИТЪР ПАСКОВ СТОЯНОВ

ДИМИТЪР ПЕТКОВ ТОСЕВ

ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ МАЗНИКОВ

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ КУТРЯНСКИ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ АТАНАСОВ

ДИМКА ИЛИЕВА ЖИВКОВА

ДИМКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА

ДИМО ИВАНОВ ДИМОВ

ДОБРОМИР ДИМИТРОВ ПЪРВАНОВ

ДОНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТЕВА

ДОНКА ЛЮБЕНОВА НИКОЛОВА

ДОНКА МИХАЙЛОВА СТАНКОВА

ДОНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

ДОННА АТАНАСОВА АРГИРОВА

ДОРА ЧОНЕВА СТАВРЕВА

ДУШО ТОНЕВ ДУШЕВ

ЕВГЕНИЙ АНАСТАСОВ ТОДОРОВ

ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВА СЪРМАДЖИЕВА

ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ВАКРИЛОВА

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА СТАНЧЕВА

ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА ВАНЧЕВА

ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА ЛУЛЧЕВА

ЕЛЕНА ГРИГОРОВА МАДЖАРОВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ЛИКОВА

ЕЛЕНА ПАРАСКОВА РОГАЧЕВА

ЕЛЕНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА

ЕЛЕНА ТОДОРОВА ЙОШЕВА

ЕЛЕНА ТОДОРОВА СТЕФАНОВА

ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА КОЕВА

ЕЛЕНКА ПЕНЕВА СТОЯНОВА

ЕЛЖАНА РУСКОВА БУДАКОВА

ЕЛИАНА ИЛИЕВА ДАФКОВА

ЕЛИНА РУМЕНОВА ГЪДЕЛЕВА

ЕЛКА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ЕМИЛИЯ ВАСКОВА ГОЧЕВА

ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА ТАФКОВА

ЕМИЛИЯ КРУМОВА ПЕТКОВА

ЕМИЛИЯ КРЪСТЕВА ДЕЧЕВА

ЕМИЛИЯ ЯНКОВА МИХОВА

ЕНЧО ПЕТКОВ КАЦАРОВ

ЕНЬО ВАСИЛЕВ НЕНКОВ

ЖАНА ТРЕНДАФИЛОВА ФИЛИПОВА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ КАРАПАЧЕВ

ЖЕЧКА ГРОЗЕВА МИХОВА

ЖИВКА КИРИЛОВА НЕНКОВА

ЖИВКО АНТОНИЕВ ГОЦЕВ

ЖИВКО ЕНЕВ РАЙКОВСКИ

ЖИВКО ПЕНЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

ЗАПРЯН ГЕОРГИЕВ ЧЕРВЕНАКОВ

ЗДРАВКА ИВАНОВА ОВЧАРОВА

ЗЕКЕРИЯ ГЮРСЕЛОВ ОСМАНОВ

ЗЛАТКА КОЛЕВА ЦВЕТКОВА

ЗЛАТКА СТЕФАНОВА ДАНЧЕВА

ЗЛАТКО ХРИСТОВ ЗЛАТКОВ

ЗОРКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА

ЗОРНИЦА БОРИСОВА КОМСАЛОВА

ЗОЯ ВАСИЛЕВА ВЪЛКОВА-ЗАПРЯНОВА

ИВА АТАНАСОВА МИХОВА

ИВА ИВАНОВА ШИШКОВА-КРЕМЕСТИ

1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   61


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница