Иван андреевич крылов басни тамсилдер бишкек-2008 басниСкачать 430.63 Kb.
страница1/8
Дата05.05.2016
Размер430.63 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


ИВАН АНДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ


БАСНИ
ТАМСИЛДЕР
Бишкек-2008

БАСНИ
ТАМСИЛДЕР
Которгон:

Басылбек Кубанычбек Шарше уулу

ИВАН АНДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ

(1769 — 1844).
Иван Андреевич Крылов написал очень много басен — коротких стихотворных произведений. В них он под видом животных показывает людей, черты их характера, по ступки. В баснях Крылов осуждает жестокость, глупость, жадность, лень, легкомыслие и безделье.

Басни Крылова написаны простым и выразительным языком. Многие выражения из его басен стали послови­цами.

Его яркий талант сказался в самых разнообразных жанрах литературы.

ЛЯГУШКА И ВОЛЛягушка, на лугу увидевши Вола,

Затеяла сама в дородстве с ним сравняться!

Она завистлива была.

И ну топорүиться, пыхтеть и надуваться.

«Смотри-ка, квакушка, что, буду ль я с него?» -

Подруге говорит. «Нет, кумушка, далеко!»

«Гляди же, как теперь раздуюсь я широко.

Ну, каково?

Пополнилась ли я?» - «Почти что ничего».

«Ну, как теперь?» - «Все то ж». Пыхтела да пыхтела

И кончила моя затейница на том,

Что, не сравнявшийся с Волом,

С натуги лопнула и - околела.
Пример такой на свете не один:

И диво ли, когда жить хочет меүанин,

Как именитый гражданин,

А сошка мелкая - как знатный дворянин.

Бака менен Өгүз
Өгүздү көрүп Бака шибердеги

Ошонун жетем деди көлөмүнө.

Ичи тардык ушул ойдон бөлөгүнө

Таптакыр байлап аны жибербеди.

Ичине жел толтуруп кайра - кайра

Жеттимби Өгүзгө - дейт - курбусуна.

Анысы:- «Жете элексиң, жетиш кайда-а...»

А берки максатына моюн суна

Толтуруп желди тыябай,

Ордунан карыш жылбай

Абаны кере жутуп удаа - удаа

- «Көлөмүм чоңойдубу?» - «Окшоп калды»

- «Ал эми, азыр кандай?» - «Өзгөрүү жок.»

Оп тартып, тердеп - кургап, кыйнап жанды

Акыры аягында басты бейм чок.

Өгүзгө теңелем деп

Жел жутуу артык болуп чыгаргандан,

Жарылды табарсыктай чыңалгандан

Өрттөгөн ичи тардык азабын жеп.
Таң калып кереги жок. Кыял ойноп

Адамда - карапайым - ойлор туулат.

Жашоосун жетиштүүнүн шордуу туурап

Көрсөм дейт, жетиштүүлөр байды ойлоп.

ВОЛК И ЯГНЕНОКУ сильного всегда бессильный виноват:

Тому в Истории мы тьму примеров слышим,

Но мы Истории не пишем;

А вот о том, как в Баснях говорят.
Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться;

И надобно ж беде случиться,

Что около тех мест голодный рыскал Волк.

Ягненка видит он, на добычу стремится;

Но, делу дать хотя законный вид и толк,

Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом

Здесь чистое мутить питье.

Мое

С песком и с илом?

За дерзость такову

Я голову с тебя сорву».

«Когда светлейший Волк позволит,

Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью

От Светлости его шагов я на сто пью;

И гневаться напрасно он изволит!

Питья мутить ему никак я не могу».

«Поэтому я лгу!

Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете!

Да помнится, что ты еүе в запрошлом лете

Мне здесь же как-то нагрубил:

Я этого, приятель, не забыл!»

«Помилуй, мне еүе и от роду нет году»,-

Ягненок говорит. «Так это был твой брат»

«Нет братьев у меня».- «Так это кум иль сват

И, словом, кто-нибудь из "вашего же роду.

Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,

Вы все мне зла хотите,

И если можете, то мне всегда вредите,

Но я с тобой за их разведаюсь грехи».

«Ах, я чем виноват?» —«Молчи! устал я слушать.

Досуг мне разбирать вины твои, үенок!

Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».

Сказал и в темный лес Ягненка поволок.

Карышкыр менен козуКүчтүү барда алсыз дайым күнөөлүү,

Көп угабыз, бекеринен сөз себепсиз жаралбайт.

Ага мисал тарыхта көп жүйөөлүү,

Тамсил болсо аны минтип баяндайт:

Козу келет күн ысыкта суу ичкени булакка,

Кара басш, тура ошол убакта

Азабына себеп болуп ач карышкыр жолугат.

Ал козуну ошол замат жеп салууга оолугат.

Бирок сөзүм орундуураак болсун деп

Күйгөн өңдүү албууттанып, каарып кирет жемелеп:

- «Акың барбы, келип менин суумду булгап салышка,

Ылайлантып, ага ыплас кир тумшукту малышка?

Ук адепсиз, тентектиги ашынган,

Мунуң үчүн айрыласың башыңдан!»

- «Таксыр, бекер ачууланып жатасың,

Тек өзүңдөн төмөн туруп жүз кадам

Этегинен сууну ичсем мен, - анан

Канткенимде булгай алам жакасын?

Деги андай ишке жарайт бекенмин?»

- «Демек, жалган сүйлөп жаткан экенмин!

Айтып турган кебин көрчү бул капырдын эсирген. Өткөн жылы чагып мээни,

Ушул жерден кагып мени

Сөккөнүңдү чыгарбаймын эсимден!»

- «Кудай сакта!- деди козу акырын,-

Быйыл туулдум.»

- «Анда аның биртууганың, агаңдыр,

- «Мен жалгызмын.»

- «Тайсалдаба, куда-сөөгүң, бабаңдыр.

Сөз кыскасы, ким болбосун, ал - тукумуң, жакының.

Койчуңар да, итиңер да, өзүң дагы баш болуп

Жамандыкты каалайсыңар,

Мага карасанайсыңар.

Ошондуктан баардык өчтү сенден алам таш болуп.»

«Күнөөм кайсы?»

- «Бас жаагыңды, жинге тийбе сен эми,

Каалабаймын куру бекер убакытты созууну. Кардым ачка, - эң негизги бар күнөөңдүн себеби!» -Деди дагы түнт токойго сүйрөп кетти козуну.

  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница