Інформація про друковані видання медичної тематики, що надійшли до фонду бібліотеки за 2009 рік. Видання розташовані у розділах відповідно системи Універсальної Десяткової Класифікації. А в кожному окремому розділі по алфавітустраница7/9
Дата01.05.2016
Размер1.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

279

616.72

Р 83

Рудницкая, Людмила.

Артрит и артроз. Профилактика и лечение : Эффективная программа лечения артритов, артрозов и друг. недугов / Людмила Рудницкая. - М ; СПб : Питер, 2009. - 224 с. - (Семейный доктор)
280

616.72

Ф 11

Фіщенко, Віталій Якович.

Дегенеративно-дистрофічні ураження крижово-куприкового сполучення : Книга для лікарів травматологів-ортопедів, хірургів, проктологів / Віталій Якович Фіщенко, Анатолій Трохимович Сташкевич, Андрій Вікторович Шевчук. - Киев : Медкнига, 2009. - 72 с. : рис. - (Бібліотечка практикуючого лікаря). - Библиогр.: с. 65-69
281

616.71

Ц 93

Цыбусова, Татьяна Николаевна.

Травма груди : предназ. для студ. мед. вузов, врачей-интернов, ординаторов / Татьяна Николаевна Цыбусова. - Нижний Новгород : НГМА, 2008. - 44 с. : рис. - Библиогр.: с. 40
616.8 Невропатологія. Неврологія

282

616.8

І 99

Інфекційні хвороби, які вражають нервову систему : Для студ.,лікарів-інтернів різного фаху. / М. С. Суременко [и др.] ; Дніпропетровська держ. мед. академія. - Днепропетровск : АРТ-ПРЕС, 2003. - 104 с


283

616.8

А 62

Аминофф, Михаэль Дж.

Клиническая неврология : Для врачей-неврологов, клин. ординат. и студ.вузов / Михаэль Дж. Аминофф, Дэвид А. Гринберг, Роджер П. Саймон ; ред. О. С. Левин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2009. - 480 с. : рис. - Пер.изд.: Сlinikal Neurology / Aminoff Michael J., Greenberg David F., Simon Roger P. - Алф. указ.: с. 468-479.
284

616.8

Б 43

Белова, Анна Наумовна.

Клиническое исследование нервной системы : предназнач. клин. интернам, ординат. неврологам, нейрохирург. / Анна Наумовна Белова, Вера Наумовна Григорьева, Наталья Ивановна Жулина. - М. : ИП"Андреева Т.М.", 2009. - 384 с. : рис. - Библиогр.: с. 376-378, Предм. указ. с.379-384.
285

616.8

Б 87

Бразис, Пол У.

Топическая диагностика в клинической неврологии : Для врачей-неврологов, психиатров, спец. по функц. диагностике, студентам / Пол У. Бразис, Джозеф К. Мэсдью, Хосе Биллер. - М. : МЕДпресс-информ, 2009. - 736 с. : рис.,табл. - Пер.изд.: Localization in Clinical Neurology / Brazis Paul W., Masdeu Josoph C., Biller Jose. - Baltimore, 2006. - Библиогр. в конце глав286

616.8

К 16

Как нам уменьшить число самоубийств в Украине .Проект междисциплинарной программы суицидальной превенции(общественная инициатива / Ю. Н. Астапов, А. Ю. Ахмеров, Ю. Н. Баскаков ; ред. В. В. Домбровская. - К. : Інтерпрінт, 2007. - 80 с


287

616.8

К 64

Кондратьев, Анатолий Николаевич.

Неотложная нейротравматология : Книга предназначена для врачей-травматологов, нейрохирургов, неврологов, анестезиологов и др. специальностей / Анатолий Николаевич Кондратьев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 192 с. - (Библиотека врача- специалиста. : Травматология, Нейрохирургия)
288

616.8

К 77

Краниовертебральная патология / ред.: Дмитрий Константинович Богородинский, А. А. Скоромец. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 288 с. - (Библиотека врача-специалиста: Неврология)


289

616.8

Л 44

Леманн-Хорн, Франк.

Лечение заболеваний нервной системы : предн. для врачей-неврологов, нейрохир., психиатров / Франк Леманн-Хорн, Альберт Лудольф ; ред. О. С. Левин. - 2-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2009. - 528 с. - Пер.изд.: Neurologische Therapie / Lehmann-Horn, Ludolph A. - Munchen, 2005. - Алф. указ.: с. 516-527
290

616.8

М 42

Медико-соціальна експертиза психічних та поведінкових розладів : Для лікарів-психіатрів, наркологів, лікарів-інтернів / Світлана Вікторовна Пхіденко [и др.] ; ред. Л. М. Юр'єва ; Дніпропетровська медична академія. - Дніпропетровськ : Інтертехнодрук, 2004. - 142 с
291

616.8

М 90

Мументалер, Марко.

Дифференциальный диагноз в неврологии. Руководство по оценке, классификации и дифференциальной лиагностике неврологических симптомов : для врачей-неврологов и врачей общ. практики / Марко Мументалер, Клаудио Бассетти, Кристоф Дэтвайлер. - М. : МЕДпресс-информ, 2009. - 360 с. : фото, Рис. - Пер.изд.: Neurolocische Differenzialdiagnostik / Mumenthaler Marco, Bassetti Claudio, Daetwyler Christof. - Stuttgart . New york. - Алф. указ.: с. 345-359
292

616.8

Н 40

Неврология: Национальное руководство (+С.D.) [Электронный ресурс] : Книга предназначена неврологам, нейрохирургам, кардиологам, терапевтам, врачам общей практики / Александр Валерьевич Алехин [и др.] ; ред. Евгений Иванович Гусев [и др.] ; Всероссийское общество неврологов; Ассоциация медицинских обществ по качеству. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1040 с. : цв.ил. - (Национальное руководство). - Предм. указ.: с. 1029-1035


293

616.8

Р 86

Румянцева С.А.

Энергокоррекция и качество жизни при хронической ишемии мозга / С. А. Румянцева, Е. В. Силина ; Рос.гос.мед. ун-т. - М. : Медицинская книга, 2007. - 60 с
294

616.8

С 42

Скворцов, Игорь Арнольдович.

Неврология развития. : предназначено для детских неврологов,педиатров,психиатров и психологов,педагогов,дефектологов и студ. / Игорь Арнольдович Скворцов. - М. : Литтерра, 2008. - 544 с. - (Практические руководства)
295

616.8

Х 26

Хаустова, Олена Олександрівна.

Метаболічний синдром Х (психосоматичний аспект) : Видання розраховане для психіатрів, психотерапевтів, медичних психологів та лікарів- інтернів / Олена Олександрівна Хаустова. - Киев : Медкнига, 2009. - 126 с. : рис. - (Бібліотечка практикуючого лікаря : серія заснована у 2003 році). - Библиогр.: с. 98-121
296

616.8

Х 76

Хомуленко Т.Б.

Основы психосоматики : Для студентов-психологов, мед. работников / Т. Б. Хомуленко. - Вінниця : Нова книга, 2009. - 120 с. : табл. - Библиогр.: с. 119-120
297

616.8

Ч-49

Черненко, Микола Іларионович.

Анатомія, фізіологія і патологія органів слуху та мовлення : Для студ. ун-ту / Микола Іларионович Черненко, Ірина Федорівна Аршава ; Дніпропетр. нац. ун-т МНО і науки України. - Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2006. - 56 с
298

616.8

Ю 85

Юрьева, Людмила Николаевна.

Клиническая суицидология / Людмила Николаевна Юрьева. - Днепропетровск : Пороги, 2006
299

616.8

Ю 85

Юрьева, Людмила Николаевна.

Компьютерная зависимость, Формирование, диагностика, коррекция и профилактика / Людмила Николаевна Юрьева, Татьяна Юрьевна Больбот. - Дніпропетровськ : Пороги, 2006. - 196 с616.83 Органічні захворювання нервової системи

300

616.83

Д 44

Диагностика смерти мозга: Клиническая картина. : предназначено для неврологов, нейрохирургов, реаниматологов. / М. В. Синкин, Д. С. Солонский, Р. С. Мусин ; ред. И. Д. Стулин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 112 с


301

616.83

Д 44

Дизрегуляционная патология нервной системы : Для неврологов, патофизиол.,психиатров, студ. / Игорь Петрович Ашмарин, Александр Моисеевич Вейн, Ольга Владимировна Воробьева ; ред.: Евгений Иванович Гусев, Георгий Николаевич Крыжановский. - М. : МИА, 2009. - 512 с. - Библиогр. в конце глав


302

616.83

М 27

Маркус, Эллиот М. Интегративная неврология: Руководство по решению клинических задач В 2 томах : для практ. неврологов, врачей-терапевтов, студ. мед вузов / Эллиот М. Маркус, Стенли Джекобсон. - Пер. с англ. изд. - М. : Научный мир. - 2008

Т. 1. - 2009. - 532 с. : рис. - Пер.изд.: Integrated Neuroscience: A Clinical Problem Solying Approach / Elliott M. Marcus, Stanley Jacobson, Ph. D. - Boston. - Предм. указ.: с. 525-530


303

616.83

М 27

Маркус, Эллиот М. Интегративная неврология: Руководство по решению клинических задач. В 2 томах + (С.Д.) [Электронный ресурс] : для практик. неврологов, врачей-терапевтов, студ.мед.вузов / Эллиот М. Маркус, Стенли Джекобсон. - Пер. с англ. изд. . - М. : Научный мир. - 2008

Т. 2. - 2008. - 540 с. : рис. - Предм. указ.: с. 527-539


304

616.83

С 90

Суслина, Зинаида Александровна.

Антитромботическая терапия ишемических нарушений мозгового кровообращения с позиций доказательной медицины : для врачей общ. практики, неврологов, кардиологов и др спец. / Зинаида Александровна Суслина, Маринэ Мовсесовна Танашян, Максим Алексеевич Домашенко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : МИА, 224. - 224 с. – Приложения616.85 Неврози. Невропатії


305

616.85

К 44

Киссин, Михаил Яковлевич.

Клиническая эпилептология: Классификация эпилептических припадков: Психические расстройства при эпилепсии, Стратегия лечения эпилепсии : предназначена врачам-психиатрам / Михаил Яковлевич Киссин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 256 с. - (Библиотека врача-специалиста : Неврология. Психиатрия)
306

616.85

П 18

Парфенов, Владимир Анатольевич.

Головокружение: Диагностика и лечение, распространенные диагностические ошибки : Для неврологов и сист. послевуз. професс. образов. врачей / Владимир Анатольевич Парфенов, Максим Валерьевич Замерград, Олег Анатольевич Мельников. - М. : МИА, 2009. - 152 с. - Библиогр.: с. 134-148616.89 Психіатрія. Психічні захворювання


307

616.89

Б 16

Бажин, Александр Александрович.

Справочник по психофармакологии : Предназн. для врачей всех специальн., психоневрологов / Александр Александрович Бажин. - СПБ : СпецЛит, 2009. - 64 с. - Библиогр.: с. 60. Предм. указ.61-63.
308

616.89

П 86

Психиатрия: Национальное руководство. + С.D. [Электронный ресурс] : предназначено психиатрам, клиническим психологам, студентам мед. вузов / Владимир Павлович Баклаушев, Наталья Дмитриевна Букреева, Георгий Евгеньевич Введенский и др. ; ред. Татьяна Борисовна Дмитриева [и др.] ; Ассоциация медицинских обществ (М.), Российское общество психиатров. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1000 с. - (Национальное руководство)


309

616.89

Р 85

Руководство по социальной психиатрии : Для системы послевузовского профессионального образования врачей / Ю. А. Александровский [и др.] ; ред.: Татьяна Борисовна Дмитриева, Борис Сергеевич Положег. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : МИА, 2009. - 544 с. - Библиогр.: с. 534-543

616.9 Інфекційні захворювання


310

616.9

Д 68

Допоміжні методи діагностики найважливіших інфекційних хвороб / М. С. Суременко [и др.] ; Дніпропетровська державна медична академія. - Дніпропетровськ : Б.В., 1996. - 57 с


311

616.9

Е 51

Елисеева, Ольга.

Тайны нераспознанных диагнозов. Невидимые завоеватели нашего организма / Ольга Елисеева. - Санкт-Петербург : Весь, 2003. - 160 с

312

616.9

И 74

Инфекционные болезни : Национальное руководство (+С.D.) [Электронный ресурс] : Книга предназначена для инфекционистов, семейных врачей, врачей общей практики, студенов вузов / Гайний Каппасовна Аликеева, Георгий Сергеевич Архипов ; ред.: Николай Дмитриевич Ющук, Юрий Яковлевич Венгеров ; рук. работы Юрий Васильевич Мартынов ; Ассоциация медицинских обществ по качеству. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1056 с. - (Национальное руководство). - Предм. указ.: с.1031-1047


313

616.9

К 21

Карантинні та деякі особливо небезпечні інфекційні хвороби / С. А. Галущенко [и др.] ; отв. исполн. Н. П. Баранова ; Дніпропетр. держ. мед.акад. - Дніпропетровськ : Б.В., 2001. - 78 с


314

616.97

Л 12

Лабораторная диагностика инфекции, вызванной Neisseria Gonorrhoeae : для врачей по лаборат. диагност., врачей-интернов, ординаторов / Алевтина Михайловна Савичева [и др.] ; ГУНИИ акушерст. и гинекол. им.Д.О. Отта РАМН; Санкт-Петерб. науч. об-во дерматовенер. им. Тарновского В.М. - Санкт-Петербург : Н-Л, 2009. - 80 с. : фото.цв. - Библиогр.: с. 75-78.


315

616.97

Л 12

Лабораторная диагностика сифилиса : Книга предн. для спец. по лаборатор. диагностике,врачей-интернов,клин. ординаторов / Евгений Владиславович Соколовский [и др.] ; ГУНИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН; Общ-во акушеров-гинекологов . - Санкт-Петербург : Н-Л, 2009. - 72 с. - (Серия Eх Libris "Журнал акушерства и женских болезней"). - Библиогр.: с. 70-71.

316

616.9

Р-27

Рациональная фармакотерапия инфекционных болезней детского возраста : Книга предназначена врачам-инфекционистам, педиатрам, врачам общей практики. студентам / А. А. Шульдяков, И. П. Баранова, О. В. Шамшева ; ред.: М. Г. Романцов, Т. В. Сологуб, Ф. И. Ершов. - М. : Литтерра, 2009. - 664 с. - (Рациональная фармакотерапия : Серия руководств для практикующих врачей)


317

616.9

С 91

Сучасні аспекти етіотропного лікування деяких інфекційних хвороб / М. С. Суременко [и др.] ; Дніпропетровська державна медична академія МОЗУ. - Дніпропетровськ : Б.В., 2005. - 147 с


318

616.9

С 91

Сучасні аспекти етіотропного лікування деяких інфекційних хвороб / М. С. Суременко [и др.] ; отв. исполн. К. М. Легеза ; Дніпропетровська державна медична академія. - 2-е изд. - Дніпропетровськ : Б.В., 2006. - 146 с


319

616.9

У71

Урогенитальный трихомониаз : Пособие для врачей / Д.К. Ермоленко , В.А. Исаков, С.Б. Рыбалкин, Т.С. Смирнова ; Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера. - САнкт-Петербург ; Великий Новгород : Тактик-студио, 2007. - 96 с


320

616.9

Э 90

Этиотропная фармакотерапия протозойных инфекций и глистных инвазий : Для фармацевтов,интернов. / Виталий Иосифович Мамчур [и др.] ; Санкт-Петербургская гос. химико-фармацевт. академия МЗРФ. - Санкт- Петербург ; Днепропетровск : Динарис и К; Тайс., 1997. - 123 с


617 Ортопедія. Хірургія

321

617

Б 26

Барыкина, Наталья Владимировна.

Хирургия : Для студентов средн. проф. образования / Наталья Владимировна Барыкина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 408 с. : рис. - (Медицина для вас)
322

617-089

З-12

Заболотских, Игорь Борисович.

Послеоперационная тошнота и рвота: Механизмы, факторы риска, прогноз и профилактика : Для анестезиологов, реаниматологов и врачей других специальн. / Игорь Борисович Заболотских. - М. : Практическая медицина, 2009. - 96 с. : табл. - Библиогр.: с. 84-94

323

617.57

К 52

Клюквин, Иван Юрьевич.

Травмы кисти : Книга предназначена для специалистов по хирургии кисти, врачей-травматологов и студ. / Иван Юрьевич Клюквин, Ирина Юрьевна Мигулева, Владимир Павлович Охотский. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 192 с. : фото. - (Библиотека врача-специалиста : Травматология. Хирургия)
324

617

О-56

Ольшанецкий А.А.

Острый живот: Этюды неотложной абдоминальной хирургии / А. А. Ольшанецкий, И. В. Иоффе. - Луганск : Промпечать, 2008. - 192 с
325

617

О-60

Опікова травма та її наслідки : Для комбустіологів, хірургів, травматологів / Георгій Павлович Козинець [и др.]. - Дніпропетровськ : Преса УКраїни, 2008. – 224326

617-089

О-75

Основы клинической хирургии : Книга предназначена для хирургов, врачей общей практики и слушателей последипломного образования / ред. Николай Алексеевич Кузнецов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 672 с. - (Библиотека врача-специалиста : Хирургия)


327

617-001

П 50

Политравма: Травматическая болезнь: Дисфункция иммунной системы: Современная стратегия лечения : для студентов и врачей / ред.: Е. К. Гуманенко, В. К. Козлов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 608 с


328

617

П 58

Попов, Владислав Александрович.

Гемостаз и герметизация швов: Операции на внутренних органах : предназначено для хирургов / Владислав Александрович Попов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 320 с. - (Библиотека врача- специалиста. : Хирургия.)
329

617

Р 85

Руководство по анестезиологии : Учебное пособие для студентов высш. мед. учебн. завед. / Мамед Мансурович Багиров [и др.] ; ред.: А. И. Трещинский, Ф. С. Глумчер. - Київ : МЕдицина, 2008. - 608 с


330

617-089

С 89

Суковатых Б.С.

Хирургические болезни и травмы : Рекомендуется клиническим ординаторам, интернам, студента мед. вузов / Б.С. Суковатых ; Б. С. Суковатих. - М. : Гэотар-медиа, 2008. - 624 с. - (Библиотека врача-специалиста : Общая врачебная практика)
331

617-001

Т 65

Травматология: Национальное руководство+ С.D. [Электронный ресурс] : Книга предназначена травматологам, ортопедам, интернам, преподавателям и студентам мед. вузов / Константин Георгиевич Абалмасов [и др.] ; ред.: Геннадий Петрович Котельников, Сергей Павлович Миронов ; Российская ассоциация ортопедов и травматологов. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 808 с. : рис. - (Национальное руководство)


332

617

Т 80

Труфанов, Геннадий Евгеньевич.

Лучевая диагностика травм головы и позвоночника : Для клинических ординаторов и послевузовского образования / Геннадий Евгеньевич Труфанов, Тамара Евгеньевна Рамешвили ; Военно-медицинская академия. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Элсби-СПб, 2007. - 196 с1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница