І.І. Мечникова Інститут соціальних наукстраница1/4
Дата25.04.2016
Размер0.61 Mb.
  1   2   3   4


Брусиловська, Ольга Iллiвна.

Методичний посiбник з курсу "Зовнiшня полiтика країн Схiдної Європи пiсля Другої свiтової вiйни" (для студ. вiддiл. "Мiжнароднi вiдносини") / О. I. Брусиловська,ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІСН, Кафедра міжнародних відносин Одеса : ОНУ iм. I.I. Мечникова, 2010. - 66 с.

Бiблiогр.: с. 54-66 (200 назв.).

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Одеський національний університет

імені І.І.Мечникова


Інститут соціальних наук

Кафедра міжнародних відносинО.І. БРУСИЛОВСЬКА

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

з курсу

«ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ»

(для студентів відділення “Міжнародні відносини”)

Одеський національний

Університет

імені І.І. Мечникова

2010

Методичний посібник з курсу «Зовнішня політика країн Східної Європи після Другої світової війни» (для студентів відділення “Міжнародні відносини”).
В посібнику надано поняття щодо проблем формування регіону Східна Європа після Другої світової війни, його перетворення на об’єкт міжнародних відносин. Особливу увагу приділено сучасному періоду зовнішньої політики країн Центрально-Східної та Південно-Східної Європи. Чільне місце відведено процесам пошуків безпеки у 90-і роки. Детально пророблено характеристику місця й ролі незалежної України в політиці країн ЦСЄ та ПСЄ наприкінці XX – на початку XXI ст.

Посібник допоможе студентам: з’ясувати періоди зовнішньої політики країн Східної Європи, її особливості в кожний період; надати порівняльний аналіз зовнішньої політики країн Східної Європи; розкрити чинники протиріч великих держав в регіоні, їхній вплив на зовнішню політику країн Східної Європи; проаналізувати умови і прогнозувати перспективи зовнішньої політики країн ЦСЄ та ПСЄ в еру глобалізації.


Брусиловська О.І.,

д. політ. н., професор кафедри міжнародних відносин


Рецензенти:

О.Б. Дьомін,

доктор історичних наук, професор, зав. кафедри нової та новітньої історіїІ.М. Коваль,

доктор політичних наук, професор, зав. кафедри міжнародних відносин


Друкується за рішенням Вченої Ради

Інституту соціальних наук

ОНУ імені І.І. Мечникова.

Протокол № 4 від 22.12.2009 р.

© Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2010
З м і с т
Тема 1. Зміни на політичній мапі світу наприкінці Другої світової війни……....……..........................................................................................................4
Тема 2. Зовнішня політика країн Східної Європи в перехідний період (1945-1948 рр.)……………………………………………………………………….….......9
Тема 3. Східна Європа наприкінці 40-х – у 50-ті рр.: поступове обертання країн регіону з суб’єкта на об’єкт міжнародних відносин…………………..................12
Тема 4. Країни Східної Європи в міжнародних відносинах 60-70-х рр….....….19
Тема 5. Східна Європа в політиці великих держав у роки антирозрядки та радянської перебудови………………………………………………………....…..26
Тема 6. Формування незалежної зовнішньої політики країн Центрально-Східної та Південно-Східної Європи на сучасному етапі………….………..................…30
Література................................................................................................................54


Тема 1. Зміни на політичній мапі світу наприкінці Другої світової війни

Участь країн Східної Європи в Другій світовій війні. Східноєвропейське питання на міжнародних конференціях держав антигітлерівської коаліції 1943-1945 рр. Умови та процес складення Ялтинської системи міжнародних відносин. Протиріччя між великими державами щодо майбутнього країн Східної Європи.
Албанія

1941 – заснування Комуністичної партії Албанії. Енвер Ходжа (1908-1985).

1942 – складення Народно-визвольного Фронту.

1943 – Народно-визвольна Армія (НВА) вигнала італійських окупантів. Прихід німців.

17 жовтня 1944 – визволення НВА Тирани. Тимчасовий уряд: 7 комуністів, 4 безпартійних.
Болгарія

1 березня 1941 – Болгарія увійшла до Троїстого союзу.

Грудень 1941- Болгарія вступила у війну зі США та Англією.

Серпень 1943 – смерть царя Бориса 3. Регентство.

2 вересня 1944 – Болгарія заявила про свій нейтралітет.

5 вересня 1944 - СРСР оголосив війну Болгарії.

8 вересня 1944 – Червона Армія вступила на територію Болгарії. Перехід влади до Вітчизняного фронту.

9 вересня 1944 – повстання в Софії. Оголошення війни Німеччині. Військова угода зі СРСР та Югославією.

4 – 11 лютого 1945 – Ялтинська конференція.

Румунія

Серпень 1940 – Йон Антонеску – прем’єр-міністр та вождь румунського народу.

Жовтень 1940 – Румунія увійшла до Троїстого союзу.

Березень 1944 – Червона Армія перейшла румунський кордон.

23 серпня 1944 – арешт Йона Антонеску королем Міхаєм. Декларація щодо війни з Німеччиною. Коаліційний уряд за участю комуністів.

31 серпня 1944 – Червона Армія в Бухаресті.

Жовтень 1944 – англо-радянська угода: поділ сфер впливу в Східній Європі.

Лютий 1945 – урядова криза. А.Вишинський у Бухаресті.

Березень 1945 – уряд Петру Гроза (Народно-демократичний Фронт). Початок чисток.

Серпень 1945 – «королівський страйк».

Вересень 1945 – П.Гроза в Москві.

31 грудня 1945 – Міжурядова комісія в Бухаресті (А.Вишинський, А.Гарріман, А.К.Керр). Коаліційний уряд.


Угорщина

Жовтень 1940 – Угорщина увійшла в Троїстий союз.

Липень 1941 – Угорщина оголосила війну СРСР.

Вересень 1944 – адмірал Міклош Хорті під тиском Гітлера пішов у відставку. Диктатура Ференца Салаші.

Жовтень-листопад 1944 – невдала спроба антифашистського повстання під проводом соціал-демократів.

Грудень 1944 – Червона Армія перейшла угорський кордон. Угорщина оголосила війну Німеччині.

20 січня 1945 – Угорщина підписала перемир’я з Англією, США та СРСР.

13 лютого 1945 – Червона Армія в Будапешті.Югославія

6-17 квітня 1941 – окупація королівства Югославія німецько-італо-угорськими військами. Петр 2 емігрував у Грецію.Розділ Югославії:

Німеччині – Північна Словенія, Банат, Сербія.

Італії: Південна Словенія, Далмація.

Угорщині: Воєводина.

Болгарії: Вардарська Македонія, частина Косово та Східної Сербії.

Албанії: частина Косово, Метохія, частина Західної Македонії.

Незалежна Держава Хорватія отримала Боснію та Герцеговину (загальна площа НДХ склала 40% довоєнної Югославії).

Червень 1941 – НДХ увійшла до Троїстого союзу. Початок боротьби четників (Дражи Михайловіч) з усташами (Анте Павеліч).

Липень 1941 – Й. Броз Тіто (1892-1980) створив Ужицьку республіку в Сербії.

Літо 1941 – звільнення Чорногорії спільними діями четників та комуністів.

Вересень-грудень 1941 – друга окупація Югославії фашистами.

1942 – боротьба четників з комуністичною Народно-визвольною Армією Югославії (НВАЮ).

1943 – НВАЮ звільнила 1/2 країни. Тіто, голова Тимчасового уряду, заборонив Петру 2 повертатись в Югославію.

Вересень 1944 – перша зустріч Тіто та Сталіна в Москві.

Жовтень 1944 – Червона Армія в Югославії.

20 жовтня 1944 – звільнення Белграда.

Грудень 1944 – англійські війська в Далмації.

Березень 1945 – Тимчасовий уряд Тіто-Шубашича за участю комуністів та емігрантів.

Квітень 1945 – договір зі СРСР щодо дружби, взаємодопомоги та післявоєнного співробітництва.

8 травня 1945 – НВАЮ захопила Загреб. Кінець опору усташського уряду НДХ. Повне вигнання німецьких військ з Югославії.


Польща

Вересень 1939 – розділ Польщі. Північно-західна Польща – частина Рейху, генерал-губернаторство Краківське – окупована німцями зона, Західна Україна та Західна Білорусія – СРСР, Вільнюс –Литві.

30 вересня 1939 – у Парижі створено емігрантський уряд на чолі з генералом В.Сікорським.

1940 – уряд Сікорського переїхав у Лондон.

Липень 1941 - СРСР підписав угоду про взаємодопомогу з емігрантським урядом.

Квітень 1943 – німці знайшли захоронення польських солдат у Катині. Розрив відносин СРСР з емігрантським польським урядом.

Липень 1943 – загибель Сікорського в авіакатастрофі.

1 січня 1944 – Крайова Рада Народова. Владіслав Гомулка. Болєслав Берут. Створення Армії Людової.

Липень 1944 – Червона Армія перетнула польський кордон. Боротьба Червоної Армії з Армією Крайовою (АК). Створення Війська Польського. Початок економічного співробітництва Польщі та СРСР. Створення Люблінського уряду.

22 липня 1944 – Польський комітет національного звільнення (ПКНЗ) оголосив емігрантський уряд незаконним.

27 липня 1944 – угода щодо радянсько-польського кордону.

Кінець липня 1944 – невдалий наступ Червоної Армії на Варшаву.

1 серпня 1944 – початок Варшавського повстання під проводом АК.

Вересень 1944 – другий невдалий наступ Червоної армії.

2 жовтня 1944 – придушення Варшавського повстання.

Листопад 1944 – С.Міколайчик, голова емігрантського уряду Польщі в Лондоні, пішов у відставку.

31 грудня 1944 – Тимчасовий уряд на базі ПКНЗ: комуністи, 4 емігранти.

17 січня 1945 – Червона Армія у Варшаві.Чехословаччина

14 березня 1939 – Словацька республіка. Й.Тісо.

1941 – Словаччина оголосила війну СРСР.

1940 – Едвард Бенеш (1884-1948) – голова чеського емігрантського уряду в Лондоні.

Липень 1941 – Бенеш підписав угоду про взаємодопомогу зі СРСР.

Червень 1942 – зустріч Бенеша та Молотова в Лондоні.

1942 – створення чеських військових частин під проводом Людвіка Свободи на території СРСР.

12 грудня 1943 – зустріч Е.Бенеша та Й.Сталіна в Москві. Договір про дружбу, взаємодопомогу та післявоєнне співробітництво – дипломатична перемога СРСР.

Зима 1943/44 – створення словацького Опору.

29 серпня 1944 – німецькі війська в Словаччині. Початок словацького національного повстання.

1 вересня 1944 – Словацький національний комітет проголошує повалення режиму Тісо.

27 жовтня 1944 – придушення словацького національного повстання.

4 квітня 1945 – Червона Армія в Братиславі. Вихід Словаччини з війни.

Квітень 1945 – емігрантський уряд на чолі з Бенешем з Лондона переїхав у Москву. Обрання Бенеша президентом, Масаріка – міністром закордонних справ.

5-9 травня 1945 – Празьке повстання за участю чеської армії «Алекс» та власівської РВА, їхній відхід після відмови американських військ про допомогу.

9 травня 1945 - Червона Армія в Празі.
Тема 2. Зовнішня політика країн Східної Європи в перехідний період (1945-1948 рр.).

Характер перших повоєнних реформ. Посилення боротьби за владу між демократичними та комуністичними партіями в умовах початку “холодної війни”. Провал американської доктрини “стримування” та остаточний перехід Східної Європи в сферу домінування СРСР. Формування перших зовнішньополітичних програм лівих урядів у країнах Східної Європи.
17 липня-2 серпня 1945 – Берлінська (Потсдамська) конференція.

11 вересня 1945 – 1, Лондонська, сесія Ради міністрів закордонних справ (РМЗС) 5 держав-постійних членів Ради Безпеки ООН: В.Молотов, Дж.Бірнс, Ж.Бідо, Е. Бевін, Ван Шіцзе.

Квітень-липень 1946 – 2, Паризька, сесія РМЗС.

29 липня – 15 жовтня 1946 – Паризька мирна конференція.

Листопад-грудень 1946 – 3, Нью-Йоркська, сесія РМЗС.

10 лютого 1947 – підписання в Парижі мирних договорів з країнами-союзниками Німеччини.


Албанія

11 січня 1946 – Народна Республіка Албанія. Перемога лівоекстремістського крила КПА на чолі з Е.Ходжою – встановлення тоталітарного режиму.

Листопад 1948 – 1 з’їзд Албанської партії труда (АПТ).
Болгарія

18 листопада 1945 – вибори в Народні збори Болгарії. Перемога Вітчизняного фронту (БРП (к), ліве крило БЗНС, БРСДП, «Ланка»).

Літо 1946 – чистка армії, репресії проти партії «Ланка».

8 вересня 1946 – скасування монархії. Народна Республіка Болгарія.

Жовтень 1946 - нові парламентські вибори. Уряд Георгія Дімітрова (1882-1949).

Травень 1947 – судова справа Ніколи Петкова, лідера лівого крила БЗНС.

Липень 1947 – економічна угода зі СРСР.

Серпень 1947 – страта Н.Петкова. Розпуск БЗНС.

4 грудня 1947 – нова Конституція. Встановлення тоталітарного режиму.
Югославія

Березень 1945 – Тіто – прем’єр-міністр.

11 квітня 1945 – Тіто та Молотов підписали в Москві Договір про дружбу, взаємодопомогу та післявоєнне співробітництво.

27 травня 1945 – перша повоєнна промова Тіто в Любляні щодо незалежної югославської політики.

Листопад 1945 – перемога КПЮ на перших парламентських виборах.

29 листопада 1945 – проголошення ФРНЮ.

31 січня 1946 – Конституція ФРНЮ. Утвердження однопартійної системи, встановлення авторитарного режиму Тіто.
Румунія

1945 – РКП виросла з 1 до 35 тисяч учасників. Боротьба поміркованих (Л.Патрашкану, Г.Георгіу-Деж) з радикалами-«московітами» (А.Паукер).

19 листопада 1946 – перші парламентські вибори. Перемога блоку демократичних партій.

Липень 1947 – розпуск націонал-цараністської партії. Арешт Ю.Маніу.

Листопад 1947 – процес над «групою Г.Татареску».

30 грудня 1947 – відречення короля Міхая. Румунська Народна Республіка.

4 лютого 1948 – Договір про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу зі СРСР.

Листопад 1947 - лютий 1948 – створення об’єднаної Румунської Робітничої Партії. Георгій Георгіу-Деж (1901-1965).

Квітень 1948 – нова Конституція. Встановлення тоталітарного режиму.

Угорщина

Серпень 1945 – економічна угода зі СРСР.

Листопад 1945 – перші парламентські вибори. Коаліційний уряд (4 з 18 портфелів - комуністи). Прем’єр-міністр Золтан Тілді (ПДСГ).

1 лютого 1946 – Угорська республіка. Президент З.Тілді. Прем’єр-міністр – Ференц Надь (ПМСХ).

1946 – боротьба з хортістами. Арешт лідера ПМСХ В.Ковача радянськими військовими.

1947 – парламентські вибори. Комуністи – 22%, ПМСХ – 15%.

18 лютого 1948 – договір зі СРСР про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу.

Березень 1948 – об’єднання соціал-демократичної та комуністичної партій в Угорську партію труда (УПТ). Мат’яш Ракоші (1892-1971). Встановлення тоталітарного режиму.


Польща

1945-1947 – громадянська війна. АК та УПА проти комуністів та Тимчасового уряду.

Липень 1945 – С.Міколайчик, віце-прем’єр Тимчасового уряду, створив «Польське стронніцтво людове» – нову селянську партію.

Квітень 1945 – договір зі СРСР про дружбу, взаємодопомогу та післявоєнне співробітництво.

Липень 1945 – торгівельна угода зі СРСР.

1946 – економічна допомога СРСР. Арешт лідерів ПСЛ.

1947 – операція «Вісла»: переселення українців у західні воєводства.

19 січня 1947 – парламентські вибори.

Лютий 1947 – Болєслав Бєрут (1892-1956) – президент Польщі, голова компартії.

Жовтень 1947 – від’їзд Міколайчика за кордон.

Грудень 1948 – об’єднання лівих партій у ПОРП. Встановлення тоталітарного режиму.
Чехословаччина

1946 – торгівельна угода зі США.

Квітень 1946 – торгівельна угода зі СРСР.

26 травня 1946 – перші вибори. Уряд Клемента Готвальда (1896-1953).

Березень 1947 – договори ЧССР із ПНР та СФРЮ. Завершення оформлення системи двосторонніх договорів між країнам Східної Європи.

Липень 1947 – заява уряду ЧССР щодо відмови брати участь в плані Маршалла.

Вересень-жовтень 1947 – справа Демократичної партії Словаччини. Страта Й.Тісо.

Листопад 1947 – новий словацький уряд на чолі з Густавом Гусаком.

Грудень 1947 – нові економічні угоди зі СРСР.

20 лютого 1948 – урядова криза.

25 лютого 1948 - відставка міністрів – соціал-демократів.

29 лютого 1948 – формування уряду комуністів. Встановлення тоталітарного режиму.

10 березня 1948 – нова програма уряду К.Готвальда. Початок чисток.
Тема 3. Східна Європа наприкінці 40-х – у 50-ті рр.: поступове обертання країн регіону з суб’єкта на об’єкт міжнародних відносин.

Складення головних інструментів радянської політики в регіоні (ОВД, РЕВ). Конфлікт «Сталін-Тіто». Особливості американської політики «стримування» та «звільнення» східноєвропейських народів: доктрини та таємні операції ЦРУ. Відносини ФРН з країнами Східної Європи згідно доктрини Хальштейна. Угорська криза 1956 р: зовнішньополітичний аспект.

Болгарія

18 березня 1948 – договір про дружбу, взаємодопомогу та післявоєнне співробітництво зі СРСР.

1 квітня 1948 – договір про торгівлю зі СРСР.

1948 – кількість членів БКП зросла з 25 до 500 тис. осіб.

1948 – 5 з’їзд БКП про перший п’ятирічний план розвитку народного господарства.

1949 – смерть Г.Дімітрова. Васіль Коларов.

Листопад 1949 – розстріл Т.Костова, 1 секретаря ЦК БКП.

1950-1956 – Вилко Червенков – генеральний секретар ЦК БКП, голова уряду.

1950 – розрив дипломатичних відносин НРБ та США (відновлені в 1960 р.).

1950-1954 – розрив дипломатичних відносин з Грецією. Прикордонні суперечки.

1948-1953 – репресовано 90 тис. осіб.
Польща

Вересень 1947 – з’їзд 9 комуністичних партій в Варшаві. А.Жданов про необхідність переходу до будівництва соціалізму за радянською моделлю. В.Гомулка про національні шляхи будівництва.

Вересень 1948 – арешт В.Гомулки.

1948-1953 – репресовано 370 тис. осіб.


Чехословаччина

Листопад 1952 – процес над генеральним секретарем КПЧ Рудольфом Сланським.

1948-1953 – репресовано 550 тис. осіб, з них 70 тис. комуністів.
Угорщина

Вересень 1949 – процес над міністром закордонних справ Ласло Райком.

1948-1953 – репресовано біля 1 млн. угорців, з них 200 тис. комуністів.

1953 – відставка М.Ракоші з поста прем’єра (залишається генеральним секретарем УПТ). Прем’єр-міністр Імре Надь (1896-1958).

1955 – відставка І.Надя.
Румунія

1948-1953 – репресовано 200 тис. осіб.


Югославія

27 травня 1946 – остання зустріч Тіто та Сталіна в Москві. Домовленість щодо кураторства Югославії над Албанією.

7 липня 1946 – домовленість Сталіна, Тіто та Дімітрова про створення Комінформбюро. Вересень 1947 – ставка Комінформбюро – Белград.

30 липня – 1 серпня 1947 – нарада Тіто та Дімітрова в Бледі. Створення тексту Договору про дружбу. Протест Сталіна.

27 листопада 1947 – прийняття Договору про дружбу НРБ та ФРНЮ (радянський варіант).

Грудень 1947 – самогубство Нако Спіру, міністра економіки Албанії, прибічника прорадянської політики. Кінець югославського кураторства над Албанією.

17 січня 1948 – заява Г.Дімітрова про створення федерації Центральної та Південно-Східної Європи (Болгарія, Югославія, Албанія, Польща, Чехословаччина). Засудження ідеї федерації Сталіним у газеті «Правда».

10 лютого 1948 – Московська зустріч Сталіна з Г.Дімітровим, В.Коларовим, Е.Карделем, М.Джиласом. Угода щодо консультацій із зовнішньополітичних питань між СРСР, НРБ, ФРНЮ.

1 березня 1948 – промова Тіто на засідання Політбюро ЦК КПЮ щодо нерівноправних угод зі СРСР.

18 березня – відзив радянських спеціалістів з Югославії.

27 березня – 1 лист від Сталіна: порівняння Тіто з Троцьким та Бухаріним.

12 квітня – Пленум ЦК КПЮ.

24 квітня – СРСР розірвав угоду про консультації із зовнішньополітичних питань між СРСР, НРБ, ФРНЮ.

4 травня – 2 лист Сталіна: антисовєтизм Тіто.

Червень 1948 – Бухарестська нарада Комінформбюро. «Щодо стану в КПЮ».

21 червня – 5 з’їзд КПЮ. Підтримка делегатами Тіто.

Літо-осінь 1948 – чистка партії (55 виключено, 16 тис. – у концтабори, 5 тис. – емігрували в СРСР).

Вересень 1949 – СРСР розірвав Договір про дружбу з ФРНЮ.

Листопад 1949 – 2 резолюція Комінформбюро «Югославська компартія в руках убивць та шпигунів». Висилка югославських дипломатів із соціалістичних країн. Прикордонні конфлікти з Угорщиною, Румунією, Болгарією.

Жовтень 1949 – звернення Тіто до ООН з проханням захистити Югославію від СРСР. Обрання ФРНЮ непостійним членом Ради Безпеки ООН.

1952 – зміна назви КПЮ на СКЮ.
Створення РЕВ

1944-1945 – перші торгівельні угоди нового типу між СРСР та країнами Східної Європи.

1947 – двосторонні угоди між країнами регіону.

1948 – польсько-чехословацька рада економічного співробітництва.

26-30 квітня 1949 – 1 сесія РЕВ у Москві.

Серпень 1949 – 2 сесія РЕВ. Початок координації зовнішньоторговельних планів.

1959 – Статут РЕВ.
Створення ОВД

17 березня 1948 – Брюссельський пакт Франції, Великої Британії та країн Бенілюксу. Створення першого повоєнного військового блоку.

4 квітня 1949 – створення НАТО.

1949 – початок ремілітаризації ФРН.

1950 – договір ПНР та НДР про кордон по Одеру та Нейсе.

1950-1953 – Корейська війна.

Вересень 1954 – Лондонська конференція про розширення Брюссельського пакту (Італія, ФРН).

23 жовтня 1954 – Паризькі домовленості про створення Західноєвропейського Союзу (ЗЄС), закінчення окупації ФРН та її прийняття в НАТО.

29 листопада – 2 грудня 1954 – Московська конференція про координацію зусиль соціалістичних країн у галузі оборони.

8 травня 1955 – ФРН - член НАТО.

11-14 травня 1955 – Варшавська конференція. Договір про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу СРСР, ЧССР, НДР, ПНР, УНР, РНР, НРБ, НРА. Створення ОВД.

1956 – створення ПКК та Об’єднаного командування Збройних сил ОВД.

1956 – Суецька криза.
Перші кризи в Східній Європі: зовнішньополітичний аспект

Червень 1953 – перший масовий виступ проти комуністичного режиму в НДР.

Червень 1956 – другий масовий виступ у Польщі (Познань).

Жовтень 1956 – М.Хрущов у Польщі. В.Гомулка – генеральний секретар ЦК ПОРП.

1956 – призначення Ерне Геро генеральним секретарем УПТ замість М.Ракоші.

23 жовтня 1956 – початок народних виступів у Будапешті. Відновлення І.Надя на посаді прем’єра.

2 листопада 1956 – Янош Кадар (1912-1989), член ЦК УПТ, виїхав на Україну й створив революційний робітничо-селянський уряд УНР, який звернувся до СРСР з проханням про «допомогу у боротьбі із заколотом».

Листопад 1956 – придушення народних виступів радянськими військами (3 тис. убитих, 14 тис. поранених, 105 страчених). І.Надь знаходить політичний притулок у посольстві Югославії в Будапешті.

1958 – розстріл І.Надя.
Політика США

«Доктрина стримування».

Вересень 1944 – меморандум Джорджа Фроста Кеннана «Росія 7 років потому».

Травень 1945 – меморандум Кеннана «Міжнародне становище Росії після війни з Німеччиною».

Лютий 1946 – «довга телеграма» Кеннана держдепартаменту США.

Березень 1946 – промова У.Черчилля у Фултоні (Міссурі, США).

Червень 1947 – план Маршалла.

Липень 1947 – стаття Х (Кеннана) «Витоки радянської поведінки» в журналі «Foreign Affairs».

1947 - «Доктрина Трумена».

1947 – створення ЦРУ. «Корпорації Делавера».

1947 – монографія Пола Лайнбарджера «Психологічна війна».

1948 – створення секції «І» на чолі з генералом Донованом при ЦРУ.

1948 – створення при держдепартаменті Управління по міжнародній інформації та питанням культури.

1948 – закон Сміта-Мундта про «Голос Америки».

Квітень 1948 – «Закон про економічне співробітництво».

Літо 1948 – Дж.Кеннан про значення югославського прецеденту для Східної Європи.

1949 – надання Югославії режиму найбільшого сприяння (РНС).

1949 – «Закон про контроль над експортом».

Липень 1949 – створення неурядового «Комітету за Вільну Європу» на чолі з Джозефом С.Грю.

1949 – директива Ради національної безпеки (РНБ) 58/2 щодо знищення радянського впливу в Східній Європі.

1950 – створення Координаційного комітету зі здійснення контролю над експортом у соціалістичні країни (КОКОМ) у рамках НАТО.«Доктрина звільнення».

Березень 1948 – стаття Джона Фостера Даллеса «Підпільна тактика в холодній війні» в журналі «US News and World Report».

1951-1952 – республіканська платформа президентських виборів: критика адміністрації Г.Трумена.

1951 – створення при Пентагоні Управління психологічної стратегії.

1951 – перша таємна операція в Східній Європі – «Вулкан» (Польща).

Жовтень 1951 – закон «Про взаємне забезпечення безпеки», що включав «закон Беттла» («Про контроль за наданням допомоги для взаємного забезпечення безпеки»). Створення листів «стратегічних товарів».

1952 – Дж. Ф. Даллес – держсекретар США.

Початок 50-х рр. – створення неурядових радіостанцій РС-РСЄ.

10 березня 1953 – «Декларація щодо народів, яких обернули на рабів».

1953 – створення інформаційного агентства США (ЮСІА).

1953 – створення при РНБ Управління по координації операцій.

1953 – таємні операції «РЕД КЕП/РЕД СОКС», «Просперо» (Чехословаччина).

1954 – таємні операції «Вето» (Чехословаччина), «Фокус» (Угорщина).

Вересень 1954 – директива РНБ 68 щодо звільнення Східної Європи шляхом таємних операцій.

1955 – «Програма політичного наступу проти світового комунізму» держдепартаменту США.

1955 – промова Д.Ейзенхауера про звільнення країн, яких обернули на рабів.

Літо 1956 – промова Дж. Ф. Даллеса про можливість звільнення держав-сателітів СРСР. Створення Комітету країн Південно-Східної Європи при Конгресі США.

2 листопада 1956 – промова Д.Ейзенхауера про фінансову підтримку угорської опозиції.

Грудень 1956 – провал американської політики в Угорщині.

Оцінки американської політики в Східній Європі:

Підтримка – Р.Страус-Хюпе, У.Кінтнер, С.Поссоні, Дж.Доггерті.

Поміркована критика – У.Ростоу, Р.Стаар, А.Корбонський, Дж.Кеннан.

Різка критика – Р.Хейлбронер, Б.Ковріг, Г.Колко, Г.Алпровіц.


Політика ФРН

1945 – Польща отримала частину східнонімецької території (Східна Пруссія, Данциг). Кордон по лінії Одер-Нейсе визначався як тимчасовий.

7 вересня 1949 – проголошення ФРН.

7 жовтня 1949 – проголошення НДР.

12 жовтня 1949 – СРСР визнав лінію Одер-Нейсе як остаточно визначений західний кордон Польщі. НДР та інші соціалістичні країни визнали його, ФРН та країни Заходу – ні.

1949 – Конрад Аденауер (ХДС) – канцлер ФРН.

Лютий 1955 – Державна Рада ПНР прийняла рішення щодо припинення стану війни з Німеччиною.

Грудень 1955 – «доктрина Хальштейна».

1957 – розрив відносин з Югославією.

1959 – висунення територіальних претензій до Чехословаччини.


  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница