Фирма от Лихтенщайн изкупи акциите на Балкантурист Елит” ад комисията за Финансов Надзор (кфн) одобри търговото предложение от дружеството „Пи Еф Ейч Си Естаблишмент”Дата07.05.2016
Размер19.3 Kb.
Фирма от Лихтенщайн изкупи акциите на "Балкантурист Елит” АД
Комисията за Финансов Надзор (КФН) одобри търговото предложение от дружеството „Пи Еф Ейч Си Естаблишмент”, регистрирано в гр.Вадуц, княжество Лихтенщайн, за закупуване на всички акции на „Балкантурист Елит”АД (бившият приватицазионен фонд Мултигруп Елит АД) от останалите акционери на дружеството. Инвестиционният посредник, чрез който се осъществи изкупуването е „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД, а предложената цена е 1,93лв. за една акция. Крайният срок беше 16.03.2009г.

След този срок акциите на акционерите, които не са го приели, се считат за собсвеност на търговият предложител, т.е. на „Пе Еф Ейч Си Естаблишмент”.

Това на практика е първият случай в България, в който мажоритарният акционер се възползва от опциятa “squeeze out”. Според една от последните промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), мажоритарен акционер, притежаващ над 95% от капитала, има право да се възползва от опцията “squeeze out”, като до три месеца от предишното търгово предлагане да отправи ново за останалите 5% от капитала (чл.157а., ал.1 от ЗППЦК, в сила от 03.07.2007г.).

По силата на този закон акционерите са длъжни да продадат своите акции на предложителя в едномесечен срок от публикуването на предложението, без да е необходимо тяхното съгласие (чл.157а., ал.7 от ЗППЦК, в сила от 03.07.2007г.). По-нататък в текста се посочва, че акциите, които не са продадени в предвидения срок, вече се смятат за собсвеност на мажоритарния акционер.

Бившият приватизационен фонд „Мултигруп Елит”АД претърпя две преобразувания през годините - в „Ем Джи Елит Холдинг” и към момента съществува като холдинг под името „Балкантурист Елит”АД.

„Балкантурист елит” АД отчете 2% ръст на консолидираните продажби на годишна база за четвъртото тримесечие на 2008 г. до 3,7 млн. лв., показа отчетът на дружеството, публикуван чрез БФБ-София. За цялата 2008 г. ръстът на годишна база е 42,4% до 36,2 млн. лв.

За четвъртото тримесечие на 2008 г. консолидираната загуба на холдинга е 350 хил. лв. при загуба от 250 хил. лв. за съпоставимия период на предходната година.

За цялата 2008 г. компанията с предишно име Ем Джи Елит Холдинг, наследник на приватизационан фонд Мултигруп Елит, отчита ръст на печалбата от 99,6% спрямо 2007 г. до 4,4 млн. лв.

През следващите две-три години целта пред холдинга ще бъде значителна част от приходите от дейността да се формират от туристическа и производствена дейност, се казва в доклада за дейността.

Основните участия на холдинга са Балкантурист АД, Гранд Хотел Варна АД, Сердиком АД, Рила-Боровец АД и Стоманени профили АД Попово.

За последните 12 месеца акциите на дружеството губят 37,13% от стойността си до 1,93 лв. за акция.

Последната сделка с акции на „Балкантурист Елит”АД е от 11.03.2009г. на цена 1,93лв. за една акция, колкото е и цената търговото предложение.
База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница