Европейски формат на автобиография



Дата09.05.2016
Размер90.8 Kb.



Европейски формат на автобиография




Лична информация




Име




САВОВ Иван Митков

Адрес




гр. София- само при поискване!

Телефон




+359 88 5726496 +359 88 8387635










E-mail




ivansavov74@abv.bg





Националност




Българин



Дата на раждане




10.07.1974




Трудов стаж



• Дати (от-до)




10.04.2006 – 15.06.2008

• Име и адрес на работодателя




LOT B.V Интернационална Логистична Компания, Вианен, Холандия

• Вид на дейността или сферата на работа




Интернационална куриерска компания, основен партньор на DHL и TNT, Холандия

• Заемана длъжност




Асистент Мениджър

• Основни дейности и отговорности




 • Работа и изпълнение на текущи дейности, както самостоятелно така и в екип, връзки с международни компании и организации с цел оптимизиране на работният процес и разширяване дейноста на фирмата.

 • Активни консултации и участия в мениджърски срещи и дейности.

 • Събиране и анализиране на информация във връзка с логистични партньори и организации.

 • Подържане на интензивни контакти с текущи и потенциални бизнес партньори и клиенти.




• Дати (от-до)




25.02.2005 – 30.01.2006

• Име и адрес на работодателя




ORACLE NEDERLAND B.V, IT Компания, Де Миреен, Холандия

• Вид на дейността или сферата на работа




Световна софтуерна компютърна компания, с изключителни позиции в IT сферата

• Заемана длъжност




Лидерска позиция при работа с проекти към отдели

• Основни дейности и отговорности




 • Работа и изпълнение на специялизирани дейности в Мениджърски екип, планиране и анализиране на актуалните резултати на фирмата по сегменти, индустрии, канали, зони и други показатели и препоръчване на необходимите промени с цел оптимизиране на циялостният работен процес.

 • Подържане на интензивни контакти с директорите към отделите и кординиране на текущи проекти.

 • Координиране, подготвяне и презентация на горе посочените дейности с помоща на PowerPoint пред Директорският екип на ORACLE.








Образование и обучение




• Дати (от-до)




10.09.2000 – 15.02.2005

• Име и вид на обучаващата или образователната организация




Университет по Икономика и Мениджмънт, Утрехт, Холандия- редовно обучение

• Основни предмети/застъпени професионални умения




Маркетинг пакет I, II, III, Бизнес Английски, Холандски, Финанси, Корперативен Мениджмънт, Търговия, Бизнес администрация, Бизнес Право, Икономика и управление, Счетоводство, Информационни технологии и системи и много.др

• Наименование на придобитата квалификация




Бакалавър по Икономика, Мениджмънт и Търговия

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)




Бакалавър по Икономика



Образование и обучение







• Дати (от-до)




15.09.1990 – 2.07.0992

• Име и вид на обучаващата или образователната организация




Техникум по Туризъм ‘А. Константинов, Банкя, България- редовно обучение

• Основни предмети/застъпени професионални умения




Английски, Икономика, Технология на хранене, Информатика, Отчетност, Пр. готварство и много.др

• Наименование на придобитата квалификация




Кулинар

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)




Средно специялно по Туризъм




Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.




Майчин език




Български


















Други езици





Език


Говоримо

(отбележете вярното)

Писмено

(отбележете вярното)

Отлично

Добре

Средно

Слабо

Отлично

Добре

Средно

слабо

Английски

XXXXXXX










XXXXXXX










Холандски

XXXXXXX













XXXX







руски




XXXX













XXXXX




немски










XXXXX










XXXXX

Сръбски

XXXXXXX
















XXXXX







Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.




 • Дългодишен престой и работа зад граница, Холандия с интензивни контакти в работна и лична насока.

 • Добри постижения и позиции в Спортна насока ( Спортно Проф.у-ще спорт Джудо)

 • Член и участие в университеска организация, през годините на обучение в Холандия




Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.




 • Бизнес ориентиран човек, със силни характеристики в интернационален аспект и деиствие на развитие придобити през годините в България и професионалното ми развитие зад граница

 • Експертни характеристики при работа с важни проекти, за професионални компании с широк обсег в икономическа насока на развитие придобити в Холандия

 • Консултант, анализиране и доразвиване на нова маркетингова програма за инвестиционна Българска компания

 • Опит в организирането на групови мероприятия и контакти







Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.




 • Много добро владеене на Microsoft Office™ пакет (Word™, Excel™ , Access™ and PowerPoint™), SPSS, Adobe Photoshop, Windows XP и Vista




Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.




 • Бизнес писма и кореспонденции




Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.







Свидетелство за управление на МПС




 • Категория “ C ” и свидетелство за управление на бойни машини БТР и MТБ







Допълнителна информация




1.Официални препоръки от последният работодател: фирма LOT B.V- Вианен, Холандия, с директор B. Vermeulen тел. за контакт: 0031(0) 654777640

2. Доцент Laura Popma oт Утрехтският Университет за контакт: laura.popma@hu.nl tel. +31 (0) 302586205





Приложения




Сертификати, Дипломни работи, Диплома Бакалавър Икономика, Свидетелства, Препоръки и други, само при официялно поискване!




стр.


Автобиография

[ ФАМИЛИЯ, други имена ]




За повече информация:

www.cedefop.eu.int/transparency/

europa.eu.int/comm/education/index_en.html

eurescv-search.com/






База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница