Европейска комисия — Съобщение за медиитеСкачать 39.35 Kb.
Дата27.10.2016
Размер39.35 Kb.

Европейска комисия — Съобщение за медиите


Околна среда: преодоляване на предизвикателството в областта на пречистването на отпадъчни води

Брюксел, 13 декември 2011 г. — Общо около 14 милиарда евро ще са инвестициите в ЕС през периода от 2007 г. до 2013 г. в инфраструктура за събиране или пречистване на отпадъчни води, в съответствие с Директивата за пречистването на градските отпадъчни води (UWWT). Целта е да не се допуска възможност за вредни въздействия на човешките и промишлени отпадъчни води върху човешкото здраве и околната среда. Последният доклад за прилагането на горепосочената директива, отнасящ се за периода 2007—2008 г., показва че е постигнат добър напредък в провежданите дейности, като в същото време все още има възможност за допълнително подобряване на процента на спазване на изискванията за канализация и пречистване на отпадъчните води. От доклада се вижда, че по-отдавнашните страни членки на ЕС (ЕС-15)1 поддържат добри стандарти на пречистването на отпадъчни води и са подобрили пречистването на води в чувствителните зони, а по-новите страни членки (ЕС-12) имат подобрение в канализацията и пречистването като цяло.

Основните констатации в доклада са:


  • В страните от ЕС-15 повечето канализационни системи за селищни отпадъчни води са високоефективни и улавят 99 % от целевите отпадъчни води

  • Общата площ на зоните, обозначени като чувствителни (еутрофни или изложени на риск да станат еутрофни), по отношение на които са въведени по-строги изисквания за пречистване, се е увеличила от 68 % според предпоследния доклад на 73 % съгласно последния доклад. Това би могло да показва увеличение на еутрофните води, но в същото време е указание, че страните членки по-добре разпознават и защитават чувствителните води.

  • Все още съществуват значителни различия по отношение на прилагането на по-строгите изисквания за пречистване, но са постигнати много високи проценти на спазване на тези изисквания в Австрия, Нидерландия и Германия; постигнати са подобрения в Дания, Финландия, Франция, Люксембург и Швеция, а също и в страните от ЕС-12, особено в Литва.

  • Пречистването на отпадъчните води е силно застъпено в големите градове, където съществуват отговарящи на по-строгите изисквания пречиствателни станции за 77 % от съответните отпадъчни води. При все това, някои големи градове все още не разполагат с адекватно пречистване, включително четири града в страни от ЕС-15: Барейро/Мойта и Матозиньюш в Португалия, Фрежюс във Франция и Триест в Италия.

Следващи стъпки

Европейската комисия възнамерява да подпомага страните членки при финансирането на проекти посредством кохезионните фондове; важна роля при финансирането ще имат и други европейски институции, като например Европейската инвестиционна банка (EIB). Що се отнася до привеждането в изпълнение на нормативните изисквания, Европейската комисия ще предприема изпреварващи стъпки за сътрудничество със страните членки, но в същото време ще продължава да предизвиква съдебни действия срещу страните, които изостават в прилагането на изискванията, особено в случаите на сериозни пропуски и закъснения.Контекстуална информация

В Директивата за пречистването на градските отпадъчни води се изисква тези води да бъдат канализирани и пречиствани във всеки един район, в който се генерира замърсяване на водите, еквивалентно на замърсяването от селище с над 2000 жители. В страните от ЕС-27 съществуват близо 23 000 такива района, с общо количество на замърсяването на отпадъчни води в размер на около 550 милиона еквивалент жители. В разглежданата директива се изисква биологично пречистване на отпадъчните води („вторично пречистване“), а освен това и съответстващо на по-строги норми пречистване на водите в особено чувствителни зони, нуждаещи се от по-висока степен на защита.

Към момента на подготовка на доклада, разглежданата директива трябваше вече да е изцяло приложена в страните от ЕС-15, а за страните от ЕС-12 бяха определени в техните договори за присъединяване удължени срокове. В периода 2007—2008 г. все още не бяха изтекли съответните срокове за България, Кипър, Естония, Унгария, Латвия, Румъния и Словения.

В оценка, направена в рамките на проучване на Европейската комисия от 2000 г. се е предвиждало, че инвестициите през периода 1990—2010 г. в инфраструктура за отпадъчни води ще достигнат сума от около 152 милиарда евро. Европейските фондове имат ключова роля при финансирането на изграждането на пречиствателна и канализационна инфраструктура, особено в страните от ЕС-12. Тези фондове са били по-рано в помощ и на страни като Ирландия, Испания, Италия и Гърция за постигането на впечатляващи подобрения от 1990 г. насам, изразяващи се в някои случаи в четворно увеличение на количествата води с вторично пречистване.

ЕС подобрява степента на спазване на изискванията чрез прилагане на стриктни действия за привеждане в изпълнение на нормативните изисквания — например в 2007 г. Европейската комисия проследи изпълнението на съдебни решения във връзка с Директивата за пречистването на градските отпадъчни води срещу Белгия, Люксембург, Обединеното кралство и Испания.

Разглежданият тук доклад е шести по ред доклад относно изпълнението на тази директива. През изминалите 20 години ситуацията с пречистването на отпадъчните води в Европа се подобри значително.Допълнителна информация:

Шесто резюме на Комисията относно прилагането на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води (на английски език)

Вж. също:

Уеб страници на ЕС относно градските отпадъчни води:http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/index_en.html

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)Monica Westeren (+32 2 299 18 30)1 Обединеното кралство не е предоставило данни в съгласуваните срокове; следователно, неговите резултати за прилагането на UWWTD не са отразени в този шести по ред доклад.

IP/11/1531


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница