Доронюк Ігор Васильовичстраница6/7
Дата28.10.2016
Размер1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Звіт про роботу методичної комісії вчителів англійської мови

Єдиний шлях, що веде до знання,- це діяльність

Бернард Шоу

Головним завданням сучасного освітнього процесу є не стільки надати певну суму знань дитині, скільки навчити її вчитися, розвинути в неї творчі здібності, виховати мобільну, діяльну , ініціативну особистість, що систематично поповнює свій інтелектуальний багаж.

У світлі останніх пропозицій та рекомендацій Міністерства освіти та науки України викладання іноземної мови характеризується інтенсивним пошуком шляхів формування та розвитку мотивації учнів у процесі опанування мовними навичками. Методична комісія вчителів англійської мови Рогатинської гімназії ім. Володимира Великого у складі п’ятьох педагогів працювала над впровадженням компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес та застосуванням новітніх педагогічних технологій при вивченні англійської мови. Реалізовуючи компетентнісний підхід, вчителі – предметники опирались на міжнародний досвід, адаптуючи його до українських реалій і потреб. При цьому формування мовних вмінь та навичок, а також життєвих компетенцій учнів, займає чільне місце.

Усі члени методичної комісії є користувачами ресурсного центру Британських та Американських Рад в Україні, що дає змогу залучати online відео- та аудіоматеріали при проведенні уроків, а також підвищувати власний фаховий рівень. Викладання англійської мови проводиться за підручниками вітчизняного та британського видавництв Oxford Unsversity Press та Longman. Завдяки підтримці та розумінню батьків гімназистів було придбано нові комплекти підручників для 1,2, 4 та 10 класів. Також кабінет англійської мови поповнився новими відеоматеріалами, робочими зошитами та картами США і Великобританії. Робота з автентичними виданнями робить процес навчання цікавим та захопливим. Учні вчаться творчо мислити, обговорюють ситуативні завдання, вдосконалюють навички і культуру міжособистісного спілкування та співробітництва, що, власне, й відповідає методичним рекомендаціям та загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти. Про високу мотивацію учнів свідчить активна участь у різноманітних конкурсах, позакласних заходах та олімпіадах.

33 учнів змагалися у Всеукраїнській олімпіаді з англійської мови «Олімпус» 26 жовтня 2012р. і отримали сертифікати учасників .

11 учнів 4-6 (8-10) класів були учасниками конкурсу FLEX, який проводився у м. Івано-Франківськ 21 жовтня 2012р. Серед них 6 учнів ( Гарбуз І, Галунька Т., Дикий А., Цвікович В., Музичка Ю., Сосяк О.,) стали учасниками ІІ туру. Учениця 4 класу Гарбуз І. та учениця 6-А класу Сосяк О. ввійшли у ІІІ тур. Сосяк О.(вчитель Боднарук О.П.) стала національним переможцем і отримала запрошення на навчання у США.

8 учнів представляли Рогатинську гімназію на II етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови та здобули 8 призових місць, серед яких 2 перших, 5 других та 1 третє . Ученицi 5(9) класу Галунька Т. , 7-А (11) класу Дзера С. та 6-Б(10) класу Музичка Ю. взяли участь у ІІІ етапі олімпіади. Дзера С. (вчитель Окрепка Р.Г.) здобула ІІ місце.

3 учнів Рогатинської гімназії ( Галунька Т., Кобзан К., Сосяк О.) взяли участь у захисті робіт МАН у м. Івано-Франківськ.

10-14 грудня 2012р. у гімназії проводився методичний тиждень англійської мови, в рамках якого були проведені відкриті уроки , позакласний захід “Christmas Quiz” та вечір для учнів 1-4 класів “Christmas in the Air”.

12 березня 2013 р. на педагогічній раді розглядалося питання про стан викладання англійської мови за період 2008-2013н.р. Вчителі презентували власні творчі портфоліо, а також внесли пропозиції до рішення педради. Протягом 2012-2013 н.р. вчителі Боднарук О.П., Окрепка Р.Г.,Черевата З.П. отримали вищу кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Протягом 2012-13 н.р. пріоритетними напрямками роботи методичної комісії були робота з обдарованими дітьми, підготовка до ЗНО, участь в олімпіадах, конкурсах, МАН, залучення педагогів до фахових конкурсів та змагань.

Вчителі англійської мови Рогатинської гімназії є учасниками творчої групи вчителів району, області, відвідують методичні засідання, беруть участь у районних, обласних семінарах, фахових конкурсах, методичних тижнях, відвідують уроки колег та поширюють власний педагогічний досвід.

Ольвач Наталія Володимирівна,

викладає у 3-А, 4, 5 та 6-Б класах. Вища кваліфікаційна категорія,старший вчитель.

Педагогічний стаж - 14 років. Протягом навчального року працювала над науково-методичною темою «Використання методу проектів в умовах впровадження особистісно зорієнтованого підходу на уроках англійської мови». В рамках методичного тижня провела відкритий урок у 5(9) класі на тему «Реклама у нашому житті».

5 та 27 березня 2013 р. взяла участь в обласних семінарах, організованих видавництвами Oxford University Press та Cambridge. Велику увагу приділено роботі з обдарованими дітьми. Учениці 4(8) класу Гарбуз І.( І місце), Чубата Я.(ІІ місце), 5(9) класу Галунька Т.( ІІ місце) та 6-Б(10) класу Музичка Ю.(ІІ місце) показали хороші результати на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови. Підсумком літньої наукової практики буде виступ на літній науковій конференції.

Білоус Надія Петрівна працювала у 2012-2013 н.р. над проблемою «Формування ситуативного мовлення учнів шляхом застосування інтерактивних форм роботи на уроках англійської мови».

Надія Петрівна використовує на уроках дискусійно-активне висловлювання власних думок. Без інтерактивності воно просто неможливе. Активно використовує і групові форми роботи. У групі діти вільно висловлюють свої думки, мобілізують знання, проявляють творчий, організаторський і лідерський потенціал. Учитель практикує також вміння відповідати на поставлені, переважно проблемні, запитання, а також складати запитання до тексту. В основу своєї роботи вчитель поклала концепцію комунікативного спрямування мовної освіти школярів, тому перевага на уроках віддається усному мовленню та виконанню письмових завдань, які базуються на матеріалі усних розмовних тем.

У 2012-2013 н.р. брала участь в роботі гімназійного та районного методичного об’єднання. Провела індивідуальну роботу з дітьми з підготовки до олімпіади. Учні брали участь у першому та другому етапах олімпіади з англійської мови. Кобзан Ю., учениця 7-А (11) класу, здобула ІІІ місце на районній олімпіаді.

У рамках предметного тижня Білоус Н.П. провела відкритий урок у 7-Б (11) класі на тему «Сімейні стосунки. Проблеми підлітків. Умовний спосіб». Учитель використала сучасні методи навчання, інтерактивні технології, які сприяють розвитку творчих здібностей учнів, показала вміння підтримувати мотивацію до вивчення англійської мови.

Боднарук Оксана Петрівна,

вчитель вищої категорії, стаж 11 років

На сучасному етапі іноземна мова є одночасно і засобом отримання професійної інформації, і засобом здійснення комунікації. Але про ефективну комунікацію можна говорити, коли людина правильно сприйняла або передала інформацію. У зв'язку з цим все частіше можна чути, що комунікативна мовленнєва компетенція результативна лише в тому випадку, якщо людина володіє критичним мисленням. Тож протягом останнього року вчитель працювала над проблемою «Впровадження стратегій критичного мислення та створення ситуації успіху на уроках англійської мови».

Протягом 2012-2013 н.р. Боднарук О.П. викладала англійську мову в 1, 3-А, 5 та 6-А класах. Високі результати у вивченні мови виявили Андрейців Марія, Галущак Олег, Могила Софія, Мандрона Андріана, Марків Василина (1кл.), Наконечна Вікторія, Туркалевич Анна (3-А кл.), Гриник Ігор (5 кл.), Сикута Марія, Сосяк Ольга, Яновська Христина (6-А кл.).

Учениця 6-А класу Сосяк Ольга стала призером ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з англійської мови та фіналістом конкурсу обміну майбутніх лідерів «Акт на підтримку свободи FLEX». Вже наступного навчального року Ольга навчатиметься в одній із шкіл США.

Доброю традицією є участь учнів у Всеукраїнських конкурсах з англійської мови «Грінвіч», який відбувається за сприяння Центру творчих ініціатив «Клєвєр» та Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов.

Не лише під час уроків, а й вдома учні мають доступ до інформації бібліотек Британських та Американських рад, де вони можуть почерпнути багато цікавої інформації.

Протягом 2012-2013 н.р. Боднарук О.П. брала участь в роботі гімназійного та районного методичних об’єднань вчителів ІМ та була присутня на відкритих уроках і заходах колег. В рамках методичних тижнів Оксана Петрівна провела відкриті уроки на теми: «У ресторані. Японська національна кухня», «Відомі люди Великобританії. Елтон Джон», «Мобільна лихоманка».

Під час літньої наукової практики з учнями буде продовжено роботу над складанням тестових завдань до текстів для читання та аудіювання.

Черевата Зоряна Петрівна

В народі кажуть, що письменник живе в своїх книжках, скульптор – у створених ним скульптурах, а вчитель - у думках і справах своїх учнів.

У 2012-2013 н.р. викладала англійську мову в 1, 2 , 3-Б та 6-Б класах. У своїй роботі намагається керуватися принципами врахування особистісних рис дитини, стимулює до пошукової роботи.

Гімназисти демонструють успіхи у вивченні англійської мови: Пилипів Марія (1), Федик Роман (1), Сорока Юлія (1), Галак Ольга (2) , Рябчук Надія (2), Васильців Олеся (2), Базилевич Вікторія (2), Шиманська Уляна (3-Б), Вовк Марія (3-Б), Череватий Віктор (3-Б), Чопик Марта (6-Б).

Протягом 2012-2013н.р. провела такі відкриті уроки:

26.11.2012р. – « We Are What We Eat» (3-Б клас);

13.12 2012р. – «Christmas Quiz On-Line» (3-Б клас);

22.03.2013р.- « Image. Appearance and Character» (6-Б клас).

Спільно з вчителями методичної комісії провели святковий вечір для учнів 1-4 класів « Christmas in the Air» 20.12.2012р.

Черевата Зоряна Петрівна брала активну участь у методичному об’єднанні, провела майстер-клас “Я роблю це так…» для вчителів англійської мови району. Була учасником семінару-практикуму на базі Григорівської ЗОШ.

Вчитель намагається, щоб її учні з почуттям вдячності згадували нашу гімназію, тому що від нашої самовідданої праці, невичерпної енергії, громадської активності залежить майбутнє нашого народу.

Окрепка Руслана Георгіївна, вища кваліфікаційна категорія. Викладала англійську мову в 2(6), 4(8) та 7(11)-А класах, працювала над науково-методичною темою «Роль мультимедійних засобів у комунікативно-спрямованому вивченні англійської мови». Вчитель проводила відкриті уроки в рамках методичних та предметного тижнів, а саме «Сучасне мистецтво. Фотографії» у 4 (8) класі та «Опис подій в минулому» в 2 (6) класі, використовуючи сучасні педагогічні технології та міжпредметні зв’язки. Вчитель Окрепка Руслана Георгіївна разом із вчителем Чубатою Мирославою Степанівною успішно провели інтегрований урок з біології та англійської мови на тему «Птахи. Підсумковий урок».

Учениця 4(8) класу Харченко Андріана зайняла 2 місце, учениця 7(11)-А класу Дзера Соломія – 1 місце у другому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови. Дзера Соломія вдало виступила на третьому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови, завоювавши 2 місце.

Учні 2(6) класу Сліпенький Юрій, Боянівська Марта, Відоцька Юліана та Дученко Ігор отримали сертифікати учасників Всеукраїнської олімпіади з англійської мови «Олімпус», яка проводилася 26 жовтня 2012 року.

Учні, які обрали наукову практику з англійської мови, працюють над створенням презентацій про такі англомовні країни, як Нова Зеландія, Австралія і Канада.

Руслана Георгіївна брала участь у першому етапі конкурсу професійної майстерності – міжнародній програмі стажування для вчителів середніх шкіл “TEA”.

Вчитель є координатором програми «Face to Faith», яка організовує культурно-навчальні відеоконференції для учнів. Ведеться пошук школи-партнера в Канаді для співпраці. Учні 2(6)-4(8) класів матимуть можливість спілкуватися із однолітками онлайн.


Звіт про роботу методичної комісії

вчителів світової літератури та естетичних дисциплін

Вірте в талант і творчі сили кожного вихованця.

Людина – неповторна.

В. Сухомлинський

Гаврись Галина Ярославівна – керівник МК вчителів світової літератури та естетичних дисциплін, вчитель світової літератури, керівник театральної студії, опікун 7(11) – А класу. Спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, відмінник народної освіти України, заслужений вчитель України.

«Не розправляй крила у вузькому місці», застерігали древні мудреці, маючи на увазі важливість сприятливого середовища для розвитку творчої особистості. Створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу кожного учня – домінуюче завдання інтегрованої кафедри вчителів світової літератури та естетичних дисциплін. Проблемне питання, над яким працювали члени МК, виховання духовно багатої, творчої особистості на уроках світової літератури, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва та в позакласній роботі.

Відчути Слово і знайти себе в Слові…

Відчути Музику і торкнутися нею найпотаємнішого… Збагнути відтінки кольорів і розфарбувати ними Дивосвіт… Мабуть, це непросто, але це можливо при клопіткій наполегливій праці розуму і серця… А інакше – іскра творчого неспокою може залишитися непоміченою під стосами щоденних справ. Важливо не втратити її.

Члени нашої кафедри – вчителі світової літератури Мединська В.О., Гаврись Г.Я., Мартинюк У.Л., вчитель музичного мистецтва Зварчук Я.М., вчитель образотворчого мистецтва Люлька І.В.

Перше вересня 2012 року. Вчителі МК Зварчук Я.М., Гаврись Г.Я. підготували свято Першого дзвоника. Ведучі свята – учні випускних класів Володимир Цап та Анастасія Бойко. В гімназійну родину влилося 20 учнів першого класу, класний опікун - Бродіна Валентина Вікторівна.

Через місяць гімназія ближче познайомилася з першачками на святі «Будьмо знайомі». Автор сценарію Гаврись Г.Я. Художній керівник

Зварчук Я.М. Ведучі свята учні 2 класу Відоцька Юлія та Сліпенький Юрій.

Свято «Будьмо знайомі» організовано для учнів 6 класів. Ці класи поповнились «новими» учнями зі шкіл району. Ведучими на святі були Галуга Ярина та Федорів Тарас. Автор сценарію Гаврись Г.Я., художній керівник Зварчук Я.М.

З 04.12.2012 по 11.12.2012 вчителями МК проведено предметний тиждень на тему: «Формування досконалої моральності засобами світової літератури та естетичних дисциплін». Епіграфом цього тижня були слова

В. Шекспіра «Людина – окраса Всесвіту».

У рамках тижня проведено такі відкриті уроки: з образотворчого мистецтва в 1 класі на тему: «Емоційне співвідношення кольорових контрастів», вчитель Люлька І.В.; із світової літератури в 2 класі на тему: «Подорож Скруджа Різдвяної ночі в часі і просторі як можливість осягнути життя», вчитель Мартинюк У. Л.; урок з музичного мистецтва в 1 класі на тему: «Музичні образи в літературних творах», вчитель Зварчук Я.М.

Між учнями 3-іх класів проведено конкурс знавців світової літератури. Переможцями конкурсу стали Бродіна Емма (1 місце), Козак Микола (2 місце) і Харун Андрій (3 місце).

10.12.2012 на базі гімназії проведено засідання творчої групи вчителів світової літератури району.

Тема засідання: «Від творчого вчителя до творчого учня». Як керівник творчої групи, організувала творчих вчителів та учнів шкіл району, які представляли свої таланти і здібності. Склала сценарій цієї зустрічі. Було запрошено на зустріч гостей Сандалович Галину Миколаївну, педагога, поетесу, журналіста; викладача Рогатинського коледжу, поетесу літературного об’єднання «Журавлі» пані Надію Сидій. Враженнями про зустріч поділилася Сандалович Г.М. на сторінках газети «Голос Опілля».

Справжнім уроком для нас, вчителів гімназії, була відверта розмова вчителя світової літератури Мединської В.О. на тему: « Вчитель у сучасному світі». Яким має бути вчитель, щоб повести за собою учнів? Як протидіяти бездуховності та аморальності? Як плекати людські цінності, щоб світ не скотився у прірву? Саме такі питання порушила Віра Онуфріївна у своїй відвертій розмові, що відбулася 11.12.2012 р.

Як керівник театральної студії вважаю, що важливим засобом розкриття творчого потенціалу особистості є театральне мистецтво. Театр у гімназії – це своєрідний тренінг творчого зростання особистості, це сходинки духовного росту дитини через радість і переживання, через сміх і сльози.«Аматорам треба «програти» багато ролей, духовно «вистраждавши», виплекати своє справжнє «Я». Це нелегко, але можливо! Цього навчального року наш репертуар був таким:  1. Б. Лепкий «Мотря» (уривок)

  2. В. Шекспір «Ромео і Джульєтта» (уривок)

  3. В. Стефаник «Побожна»

  4. І. Тогобочний «Мати-наймичка» за поемою Т. Шевченка «Наймичка»

Готуємо інсценівку на випускний вечір «Прощай, дитинство».

Мій досвід класного керівника складається із 4 випусків, і кожен із них залишив свій слід у моєму серці.

Ще мить ─ і учні 7 – А класу стануть випускниками гімназії. Це щирі і щедрі душею діти, творчі і талановиті. Кожен із них – цілий світ, який треба було розкривати, зрозуміти, щоб правильно скеровувати, направляти, допомагати. На жаль, своєрідна наша гімназійна зустріч прямує до фінішу. На лінійці, приуроченій Дню знань, Дзера Соломія читала власний поетичний образок «У полоні мрій», який закінчувався так:

Але поки по світі ви не розійшлися,

будем разом мережити юне світання,

щоб змогли ви згадати найкращі колись,

найщасливіші ваші роки навчання!

Як мить, пролетів останній рік навчання в гімназії. Жалкую, що не встигла все зробити, що планувала, про що мріяла…Хоч зроблено немало. З першого дня учні 7-А активно включилися у навчально-виховний процес. Перше вересня: Анастасія Бойко – ведуча на святі, 6 жовтня – день самоврядування. Учні 7-А підготували і провели уроки для вчителів. Панчук Іванна, Бойко Анастасія (урок естетики), Іванців Іванна (урок образотворчого мистецтва). Свято Вчителя… Силами учнів випускних класів поставлено святковий концерт для вчителів гімназії.

У загальногімназійному дійстві до дня української писемності та 140-х роковин від дня народження Б. Лепкого взяли участь Хомік Анна, Бойко Анастасія (вистава Б. Лепкого «Мотря», режисер-постановник Гаврись Г.Я). Дзера С., Кузенко Анна-Таміла, Стиславська Мирослава, Кобзан Юлія, Бойко Анастасія, Хомік Анна співали пісні.

Учні 7 – А класу були активними у проведенні предметних тижнів історії, англійської мови, світової літератури та естетичних дисциплін. Талановиті дівчата Кобзан Юлія, Бойко Анастасія, Кузенко Таміла виступали на творчій зустрічі вчителів району. Силами учнів 7- А класу підготовлено свято Миколая. В ролі Миколая Володимир Готра. Серед учасників концерту Ю. Кобзан, А. Бойко, С. Дзера, Т. Кузенко. Семикласники провели благодійну акцію в школі-інтернаті. Подарували дітям інтернату не тільки солодощі та іграшки, але й виступили перед ними зі святковим концертом.

Стиславська Мирослава, Воляк Богдана підготували Новорічний ранок.

Програму Новорічного КВК вели учні Чечель Тарас, Кобзан Юлія, Хомік Анна. Активна пластунка Стиславська М. підготувала Новорічне дійство з учнями молодших класів. Учні 7-А взяли активну участь у районній Розколяді. Дзера С., Кузенко Т. вітали вчительські колективи міських шкіл з Новим роком і Різдвом Христовим.

2 лютого учні випускних класів підготували і провели традиційне свято «Зустріч гімназійних друзів». Взяли участь у загальногімназійному Шевченківському святі. Посилено готують виставу Івана Тогобочного «Мати-наймичка» за поемою Т. Шевченка «Наймичка». Прем’єра відбудеться в день Матері – 12 травня. Маємо намір виступити в селах Заланів та Липівка.

Семикласники були співавторами таких виховних заходів: бесіда «Обов’язок. Відповідальність» (Дзера С.), урок-диспут «Що таке совість?» (Воляк Б.), година спілкування «Думки про щастя» (Бойко А.), диспут «Як стати лідером?» (Кобзан Ю.), урок-дискусія «Молодіжна субкультура» (Іванишин О.), бесіда «Порушення прав людини: експлуатація та торгівля» (Панчук І.), дискусія «Заздрість…Як її позбутися?..» (Пришляк Т.), презентація «Диво українських храмів» (Онуфрик У.), відверта розмова «Культура поведінки закоханих» (Хомік А.), урок-роздум «Умій нахилитися: гордість та гординя» (Кузенко Т.), година спілкування «Милосердя в нашому житті» (Іванців І.), відверта розмова «Моя дорога у самостійне життя» (практичний психолог Веркалець І.Б.).

Учні нашого класу пробують складати вірші, писати есе. Це Соломія Дзера, Кузенко Анна-Таміла. У вчительське портфоліо помістили сторінку

« Наші перші поетичні спроби». Соломія Дзера має талант до художнього читання. Вона переможець гімназійних та районних конкурсів юних читців. Соломія активний дописувач літературно-мистецького часопису «Рогатинські світанки». Учні 7-А класу взяли участь у районному огляді художньої самодіяльності. Гімназію представляли Дзера Соломія, Бойко Анастасія, Кобзан Юлія, Хомік Анна, Стиславська Мирослава і Готра Володимир.

Семикласники брали активну участь у класному та гімназійному самоврядуванні. Маємо намір переглянути виставу у Львівському драмтеатрі ім. Марії Заньковецької «Сватання на Гончарівці» (згідно репертуару на травень місяць).

Побажаємо моїм дітям успішно скласти екзамени, здати ЗНО і вибрати свій шлях у самостійне життя. Нехай допоможе їм Бог!

Люлька Ігор Васильович,

вчитель образотворчого мистецтва, категорія вища, педагогічний стаж 22 рік

У 2012-2013 навчальному році викладав образотворче мистецтво в 1-3 класах та художню культуру в 5-7 класах. Працював над проблемою “Використання комп’ютерних програм на уроках образотворчого мистецтва ”.

У гімназії є багато учнів, які мають природні здібності до малювання. Серед них Корендович Вікторія, Сорока Юлія-1 клас, Галак Ольга, Боянівська Марта – 2 клас, Климців Вікторія та Бродіна Емма-3-А клас, Шиманська Уляна та Череватий Віктор-3-Б клас. Тому завдання вчителя - розвинути ці задатки в учнів, зацікавити їх, прищепити любов до мистецтва, показати на власному прикладі різноманітні техніки виконання.

У листопаді 2012 р. в 2 класі Люлька І.В. проводив відкритий урок на тему:”Кольорознавство. Декоративна композиція “Осінні замальовки”, а в березні 2013 р.- “Олійний живопис”(урок майстер-клас) в 7-А класі. Протягом навчального року учні брали участь у різноманітних районних, обласних та всеукраїнських конкурсах на кращий малюнок. У гімназії проводились виставки дитячих робіт, а саме: персональна виставка робіт учениці 7-А класу Іванців Іванни, учениці 4 класу Гарбуз Ірини, виставка робіт учнів 1-3 класів “Великодня мозаїка”.

На районній олімпіаді з образотворчого мистецтва серед учнів 3-іх класів учениця 3-А класу Бродіна Емма зайняла 3 місце.

З 21 травня 2012 р. по 25 травня 2012 р. та з 29 жовтня 2012 р. по 02 листопада 2012 р. проходив курси підвищення кваліфікації при Івано- Франківському ОІППО. В квітні 2013 року рішенням атестаційної комісії підтверджено категорію “вчитель вищої категорії” та присвоєно звання “старший вчитель”.

У 3-іх класах проведено семінарське заняття на тему:”Художники світу і їх творіння”, у 5-их класах учні захистили індивідуальні проекти на тему:”Стилі в образотворчому мистецтві”, учні 6-их класів- “Художня культура України від найдавніших часів до XXI ст.”, учні 7-их класів-“Візуальні мистецтва Європи, Близького і Далекого Сходу”. У цьому навчальному році навчальний план з образотворчого мистецтва та художньої культури виконано.

У вільний час вчитель займається дизайном, малює. Влітку 2012 р. розробив дизайн меблів та оформив стенди в кабінет математики. Розробляє дизайн інтер’єру кабінету біології.

Зварчук Ярема Михайлович протягом цього навчального року брав участь у районному (переможець) та обласному (лауреат) турах Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2013» у номінації «Музичне мистецтво». Давав відкриті уроки у гімназії («Відлуння епох у музичному мистецтві» у 4 класі), Рогатинській СЗОШ №1, Богородчанській ЗОШ №2 («Музика та візуальні образи» у 5 класі). Виступав на районному семінарі вчителів музичного мистецтва.

Вихованці брали участь у різноманітних обласних (конкурс «Прикарпатський зорепад» - Соломія Дзера, обласне свято фольклору національних меншин «Всі ми діти твої, Україно» - Юліана Відоцька посіла ІІІ місце, фестиваль пластових вертепів у Івано-Франківську – ІІ місце), районних (конкурс патріотичної пісні - ансамбль хлопців посів ІІІ місце, концерт під час відкриття Школи шляхетних українок у Рогатині, ХІ районний фестиваль духовної пісні – дует у складі Юлі Ковтун та Анастасії Бойко, фестиваль-конкурс «Розколяда» - ІІІ місце, Шевченківський конкурс для учнів пільгових категорій - Таміла Кузенко зайняла ІІ місце, огляд художньої творчості учнів та вчителів) та гімназійних (конкурс «Гімназія має талант», концерт до Дня вчителя, свято «Тепло вчительської душі», літературно-мистецьке свято «Від творчого вчителя – до творчого учня» під час районного семінару творчої групи вчителів світової літератури, свято «Будьмо знайомі», благодійний концерт для учнів школи-інтернату та гімназійне свято Миколая, фестиваль вертепів, благодійна коляда із збору коштів для дітей-сиріт гімназії, святковий концерт з нагоди вечора зустрічі з випускниками, конкурс виконавців поезії Тараса Шевченка, свято рідної мови, Шевченківське свято, виховний захід «Математичний ярмарок» під час практики курсів вчителів математики, круглий стіл «Моральні небезпеки сучасного суспільства») конкурсах, фестивалях, святах.

1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница