Доронюк Ігор Васильовичстраница2/7
Дата28.10.2016
Размер1.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Мартинюк Уляна Любомирівна

заступник директора з науково-методичної роботи

Методична робота у гімназії була організована на виконання наказу відділу освіти Рогатинської райдержадміністрації від 31.08.2012р. №82 «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2012-2013н.р.», річного плану роботи гімназії, наказу по гімназії від 31.08.2013р. № 90 «Про організацію методичної роботи з учителями гімназії у 2012-2013н.р.»з метою оптимізації навчально-виховного процесу в гімназії, розвитку творчої активності педагогів, впровадження в практику роботи досягнень психолого-педагогічних наук, нових технологій навчання і виховання.

Були проведені заплановані засідання науково-методичної ради. Методичні комісії вчителів підготували колективні навчальні проекти.

Методичними комісіями сплановано та проведено такі предметні тижні:

Фізкультура та захист Вітчизни. Формування ціннісного ставлення до свого фізичного «я» на уроках фізичної культури та захисту Вітчизни.

Біологія, хімія. Формування життєвих компетентностей гімназистів на уроках біології та хімії.

Історія, правознавство. Формування життєвих компетенцій учнів на уроках історії та правознавства.

Світова літератури, естетичні дисципліни. «Людина - окраса Всесвіту». Формування досконалої моральності засобами світової літератури.

Математика. Розвиток логічного мислення на уроках математики

Англійська мова. Формування навичок вільного спілкування англійською мовою за допомогою сучасних педагогічних технологій.

Гурткова робота. Виховання ціннісного ставлення до людини й держави в позакласній роботі.

Інформатика. Формування інформаційних компетентностей на уроках інформатики.

Географія, економіка, природознавство. Формування навичок ділової активності на уроках економіки, географії.

Українська мова та література. Формування свідомої мотивації навчання як один з принципів особистісно орієнтованого навчання.

Фізика. Здійснення компетентнісного навчання на уроках фізики

Християнська етика. Формування практичних компетентностей засобами уроку християнської етики.

Розпочато роботу над реалізацією програми «Обдарована дитина» на 2012-2016 рр.

На виконання річного плану роботи, наказу від 20 листопада 2012р. № 118 з метою оптимізації навчально-виховного процесу, удосконалення уроку шляхом впровадження в практику роботи вчителів сучасних педагогічних технологій, розвитку і стимулювання педагогічної компетентності та активності учителів з 26 листопада по 04 грудня 2012 у гімназії проведено методичний тиждень з проблеми «Сучасний урок - урок розвитку особистості». Проведенню тижня передувала певна робота. Психологом проведено анкетування учителів з означеної проблеми. На засіданні методичної ради учителі обговорили власне бачення можливостей сучасного уроку щодо розвитку особистості учня. Було проведено ряд відкритих уроків.

Урок з англійської мови «Ми є те, що ми їмо. Ідіоми в англійській мові» у 3-Б класі провела вчитель Черевата З.П. перевірка знань учнів характеризується чіткістю мети, повнотою. Постановка вчителем питань стимулює розвиток розумових сил, збуджує думку, розвиває творче та критичне мислення. Учитель направляє хід думки учнів таким чином щоб вони активно використовували вивчену лексику, робили висновки та узагальнення. Тому учні були активними учасниками уроку. Самостійна пошукова діяльність учнів на уроці забезпечувалася в процесі співпраці з учителем. Урок відвідали Погурало Є.С., Мартинюк У.Л., Веркалець І.Б., Боднарук О.П., Окрепка Р.Г., Ольвач Н.В., Білоус Н.П.

Урок з історії України «Проголошення Української Народної Республіки » в 6-А класі провів учитель Яновський Б.А. Особливу увагу звернуто на практичне застосування виучуваного матеріалу. У ході вивчення нового матеріалу робилася безпосередня перевірка якості його розуміння учнями. Аналіз історичних документів вимагає вдумливого читання, розуміння та осмислення матеріалу. Аналізуючи відеофрагменти, учитель акцентує увагу учнів на вмінні аналізувати, співставляти порівнювати, формує здібності критичного ситуаційного аналізу. Урок відвідали Мартинюк У.Л., Боднарук О.П.

Урок з англійської мови «Опис подій минулого. Ситуативне мовлення. Простий минулий час. Розвиток навичок перекладу» у 2 класі провела вчитель Окрепка Р.Г. Учні підготували проекти про власне дитинство, які розвивали активність і самостійність мислення учнів. Впродовж уроку ефективно організовувалась пізнавальна діяльність учнів. Знання, набуті учнями на попередніх уроках, вдало застосовувалися на цьому. Увесь клас працював активно та з інтересом. Урок відвідали Мартинюк У.Л., Яновський Б.А., Климців О.Б., Білоус Н.П., Ольвач Н.В., Боднарук О.П.

Урок з англійської мови «У ресторані» в 3-А класі провела вчитель Боднарук О.П. Раціонально, вдумливо і дидактично грамотно визначена основна мета уроку, вона випливає із змісту навчального матеріалу, відповідає віковим та індивідуальним особливостям учнів. Уміло проводилась мотивація навчальної діяльності на всіх етапах уроку, що сприяло творчій діяльності. Виучуваний матеріал уміло пов'язаний з життям. Завдання уроку збуджують думку, розвивають мовленнєві навички. Урок відвідали Мартинюк У.л., Погурало Є.С., Климців О.Б., Струк Д.Д., Черевата З.П., Ольвач Н.В.

Урок з біології «Запилення. Роль та значення штучного запилення» у 3-А класі провела вчитель Чубата М.С. свідомому засвоєнню матеріалу слугувало методично правильно організоване повторення раніше вивченого та актуалізація опорних знань, умінь і навичок учнів. Перевірка знань учнів характеризується чіткістю мети, повнотою. Опитування носило науковий характер. Виклад нового матеріалу характеризується логічністю, вмілим виділенням головного, істотного. Завдання для закріплення відзначалися творчим характером. Урок відвідали Погурало Є.С., Мартинюк У.Л., Климців О.Б., Боднарук О.П.

Урок з хімії «Луги. Властивості лугів. Добування. Реакція нейтралізації. Заходи безпеки під час роботи з лугами» у 4 класі провела вчитель Климців О.Б. Використання різноманітних форм і прийомів роботи дозволило вчителю раціонально організувати роботу учнів протягом всього уроку та в повній мірі здійснювати контроль за рівнем сформованості знань, умінь та навичок. Використання різних форм роботи сприяло зниженню втомлюваності учнів. Це позитивна сторона уроку, глибоко продумана вчителем. Оптимально організовано самостійне проведення лабораторних дослідів під керівництвом вчителя. Учитель на кожному етапі уроку виступала в ролі консультанта. Урок відвідали Погурало Є.С., Мартинюк У.Л., Чубата М,С., Окрепка Р.Г.

Урок з образотворчого мистецтва «Емоційне співвідношення кольорових контрастів» у 1 класі провів вчитель Люлька І.В. Учитель розвиває уявлення і вміння спостерігати під час малювання на відповідну тему, навчає елементарним прийомам роботи з акварельними фарбами, дбає про накопичення відповідних мистецтвознавчих знань. На уроці створено ліричний емоційний настрій через використання музики. Урок відвідали Мартинюк У.Л., Гаврись Г.Я., Чубатат М.С.

Під час уроків вчителі продемонстрували вміле використання різноманітних форм і прийомів, які розвивають загально навчальні вміння та навички учнів, розвивають творчу, креативну особистість.

На виконання річного плану роботи гімназії, наказу № 26 від 05.03 2013 р. з метою вдосконалення педагогічної майстерності, використання актуальних методичних форм і прийомів проводився методичний тиждень "Ярмарок педагогічної майстерності".

Проведенню тижня передувала певна робота. Психологом проведено анкетування педагогів, які атестуються в 2012-2013 н.р.

Учитель Боднарук О.П. провела урок англійської мови в 3-А класі «Мобільна лихоманка». Учитель Черевата З.П. провела урок англійської мови у 6-Б класі «Імідж. Зовнішність і характер». Учителі Окрепка Р.Г. та Чубата М.С. провели бінарний урок з біології та англійської мови «Особливості будови, життєдіяльності та різноманітність птахів. Птахи.». Учитель Климців О.Б. провела урок хімії «Алюміній. Сполуки алюмінію» у 4 класі. Учитель Люлька І.В. провів урок-майстер клас з художньої культури «Олійний живопис» у 5 класі. Учитель Яновський Б.А. провів урок правознавства «Кримінальна відповідальність» у 6-Б класі.Учитель Покришка І.Ю. провів урок математики «Розв’язування рівнянь та задач» у 2 класі.

Робота педагогів була спрямована на створення сприятливих умов для розвитку пізнавального інтересу учнів до вивчення предметів, вироблення цілісного наукового світогляду, розширення й поглиблення знань, умінь і навичок гімназистів, забезпечення належних умов для виявлення і розвитку творчої активності учнів.

Учителі використовували різні засоби, форми, методи й види навчання та елементи інтерактивних технологій. Уроки відзначалися широким застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, роботою в парах, малих і великих групах, елементи ситуативного моделювання в грі, інтерактивні вправи.

Учителі мали можливість удосконалити науково-методичний рівень, збагатити власний досвід.

З метою вдосконалення науково-методичного рівня , вивчення досвіду всі проведені уроки відвідували й ретельно проаналізували члени адміністрації, класні опікуни, вчителі-предметники, практичний психолог.

Дирекцією гімназії вивчено систему роботи вчителів Боднарук О.П. (англійська мова), Яновського Б.А. (історія).

У
Керівники гуртків МАН Чопик В.М., Колбаснікова Г.В., Бабій І.О. та заступник директора Мартинюк У.Л.

обговорюють плани роботи

чителі гімназії взяли участь у районному етапі конкурсу «Вчитель року -2013» у таких номінаціях: «Фізика» - Костюк Л.М., «Музичне мистецтво» - Зварчук Я.М., де здобули перемогу. Також Зварчук Я.М. брав участь в обласному етапі конкурсу, де став лауреатом, ввійшовши в п’ятірку кращих вчителів музичного мистецтва. Боднарук О.П. взяла участь у районному конкурсі класних опікунів.

Продовжили роботу гуртки Івано-Франківського обласного відділення Малої академії наук України з української мови та літератури (Колбаснікова Г.В.), англійської мови (Боднарук О.П.), економіки (Бабій І.О.), прикладного програмування (Чопик В.М.). Під керівництвом Яновського Б.А. підготовлено роботи з історичного краєзнавства та всесвітньої історії. На І етап конкурсу-захисту було представлено 14 робіт.

З
Музичка Юлія захищає роботу на І етапі конкурсу-захисту МАН
них 11 взяли участь у ІІ етапі: «Роль Рогатинського братства в системі українського братського руху», Юлія Кобзан, 7-А, «Нарис історії «Союзу українок», Дзера Соломія, 7-А, «Маргарет Тетчер: політичний портрет жінки при владі», Бойко Анастасія, 7-А – керівник Яновський Б.А., «Духовні компоненти в структурі українського весілля: специфіка відображення у художніх текстах українських письменників 19-20 ст.», Панчук Іванна, 7-А – керівник Колбаснікова Г.В., «Валютний ринок ті його вплив на національну економіку. Політика валютного регулювання в Україні», Стельмах Сергій, 6-Б, «Реалізація стратегії економічного зростання в Україні. Проблеми й перспективи», Добровлянська Богдана, 7-Б – керівник Бабій І.О., «Створення програми «Розрахунок біоритмів людини» в середовищі візуального програмування Delphy», Малецька Іванна, 7-Б, «Створення програми «Числовий конвертер» в середовищі візуального програмування Delphy», Курпіта Ірина 7-Б – керівник Чопик В.М., «Евфемізми лексико-семантичного поля смерті (на матеріалі оповідання Е.А.По «Чорний кіт»)», Сосяк Ольга, 6-А, «Специфіка сленгу англійської мови», Галунька Тетяна, 5, «Авторські неологізми у фантастичних творах (на матеріалі роману Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і таємна кімната»)» Кобзан Катерина, 5 – керівник Боднарук О.П. Переможцями стали Анастасія Бойко, яка взяла участь у ІІІ етапі конкурсу-захисту в Києві, Кобзан Юлія та Панчук Іванна, які зайняли ІІ місце. На жаль, при написанні контрольної роботи з математики в секціях економіки та прикладного програмування учні показали надзвичайно низький рівень знань. Суттєві зауваження журі були до рівня виконання робіт з англійської мови.Панчук Іванна, Бойко Анастасія, Кобзан Юлія – переможці ІІ етапу конкурсу-захисту МАН

15-16 жовтня керівники гуртків МАН та заступник директора Мартинюк У.Л. взяли участь у практикумі-лекторії «Шляхи ефективної реалізації наукового потенціалу учнівської молоді через мережу гуртків та наукових товариств учнів», присвяченому 15 річниці Івано-Франківського обласного відділення Малої академії наук України.

Протягом навчального року учні 1-4 та 6-х класів виконували завдання навчальної практики, підсумкова конференція за результатами якої запланована в червні.

119 учнів гімназії взяли участь в осінній сесії з історії України, української мови, української літератури, англійської мови олімпіади «Олімпус», яку проводить ТзОВ «Інститут розвитку шкільної освіти».

8 учителів гімназії пройшли чергову та позачергову атестацію з такими результатами: учителям англійської мови Боднарук О.П., Окрепкій Р.Г., Череватій З.П. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», учителю хімії Климців О.Б., учителю образотворчого мистецтва Люльці І.В. підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший вчитель», учителю математики Покришці І.Ю., учителю біології Чубатій М.С., учителю історії Яновському Б.А. підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню « вчитель-методист». Також проведено атестацію бібліотекаря Тичківської Н.М., за результатами якої встановлено заробітну плату відповідно до 9 тарифного розряду.

Щомісяця методичні комісії видавали інформаційний вісник «Молода нація». Проведено роботу щодо підготовки до випуску ювілейного 20 номера гімназійного часопису «Рогатинські світанки».Веркалець Ірина Богданівна

практичний психолог

В умовах сучасної школи все більшої актуальності набуває психологічне супроводження навчально - виховного процесу.

Тісна співпраця психолога та педагога є запорукою ефективності та своєчасності виховних впливів, адже педагог спостерігає, а психолог пояснює.

Проблемне питання, над яким працюю, - «Психологічний супровід обдарованих дітей».

Веду облік обдарованих дітей та дітей, які перебувають під опікою та піклуванням, півсиріт, дітей з неповних сімей та дітей, батьки яких виїхали за кордон.

В межах діагностичної роботи на запит адміністрації гімназії, вчителів і учнів та згідно з річним планом роботи практичного психолога проведено такі заходи:

- дослідження адаптації першокласників до нових умов навчання, визначення причин дезадаптації ( відвідування уроків, спостереження за учнями, індивідуальні бесіди з учнями, класними опікунами, батьками, вчителями - предметниками, анкетування та тестування першокласників, індивідуальна діагностична робота з новоприбулими учнями);

- визначення рівня тривожності учнів 1 класу;

- діагностика здібностей учнів 1 класу;

- діагностика психічних процесів (мислення, пам’ять) та самопізнання учнів 3-х класів;

- анкетування учнів 4 класу на визначення характеру взаємин підлітків

( анкета «Я/ Мій клас»).

Результати діагностик оформляю у вигляді таблиць, діаграм для ознайомлення класних опікунів і вчителів – предметників та подальшого використання у роботі з учнями.

На основі отриманих результатів діагностики cпланувала подальшу роботу – тематику для групових бесід з учнями в залежності від існуючих потреб, сформувала групи дітей для проведення корекційно - розвивальної та відновлювальної роботи, спланувала тематику психолого - педагогічних семінарів та обрала теми для виступів на класних батьківських зборах.

Протягом навчального року проводила індивідуальні бесіди з учнями, які вимагають підвищеної педагогічної уваги та батьками учнів 1-х класів, діти яких мали труднощі в процесі адаптації до нових умов навчання.

Проводила корекційні заняття із групою тривожних та невпевнених дітей.

Провела професійну діагностику : профорієнтаційні бесіди з учнями 5,7 класів, анкетування учнів, вивчала інтереси та здібності учнів 5, 7 класів та розробила рекомендації з питання профільності навчання для учнів 5 класу. Організувала для учнів 5 класу зустріч та профорієнтаційну бесіду з психологом центру зайнятості Васьків О.М.

З учнями 7-А класу провела тренінгове заняття на тему «Конфлікти та способи їх подолання» та спільно з класним опікуном Гаврись Г.Я. - годину спілкування з елементами тренінгу на тему «Моя майбутня професія»

Співпрацюю із класними опікунами: допомагаю їм у вирішенні складних педагогічних ситуацій, у підборі анкет для групової діагностики учнів, проводжу індивідуальні бесіди із учнями, відвідую класні батьківські збори.
Анастасія Бойко – переможець IV етапу

олімпіади з психології з учителем

Веркалець І.Б.
Виступила на класних батьківських зборах у 1 класі на тему «Особливості адаптаційного періоду» та у 6-Б класі на тему «Як виростити успішну дитину».

На загальногімназійних батьківських зборах у грудні 2012 року виступила на тему «Особливості морального виховання в сім’ї».

Серед пріоритетних напрямків є психологічна просвіта. Результат цього напрямку - набуття вчителями та учнями психологічних знань і навичок, які б допомогли успішно навчатися, працювати, спілкуватися, розвиватися. Тому у 2012-2013н.р. відповідно до річного плану роботи провела психолого-педагогічні семінари на такі теми: «Секрети успіху», «Розвиток креативних здібностей педагога», «Психологічна безпека освітнього середовища навчального закладу», «Психолого-педагогічна підготовка та підтримка учнів-олімпіадників».

Проводжу інформаційно-просвітницьку роботу для розвитку психологічної культури учнів, поглиблення їхніх знань про себе, індивідуальні та групові бесіди.

Протягом року вела курс «Психологія» в 7-А класі.

Провела гімназійну олімпіаду з психології. Переможцями стали: Бойко А. та Дзера С. – І місце, Кузенко Т. та Кобзан Ю. – ІІ місце, Воляк Б. – ІІІ місце. У районній олімпіаді перемогу здобула Бойко Анастасія, яка згодом стала переможцем обласної олімпіади та достойно представила Івано-Франківщину на всеукраїнській олімпіаді, яка проходила в м. Житомир, та отримала почесне ІІІ місце.

Учениця 6-Б класу Гайдей Олександра представляла наш район на обласному фестивалі з психології і презентувала власне дослідження «Ставлення старшокласників до здорового способу життя».

Результати проведеної роботи дозволили визначити завдання психологічної служби гімназії на 2013 – 2014 навчальний рік, зокрема, більше уваги приділяти діагностиці особливостей розвитку учнів з метою диференційованого підходу у навчанні і вихованні, підготовка і проведення тижня психології, організація роботи „Скриньки довіри”.


Зварчук Ярема Михайлович

заступник директора з виховної роботи

Гаврись Галина Ярославівна

педагог-організатор
У 2012-2013 навчальному році виховна діяльність була спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми гімназії «Виховання духовності та національної свідомості гімназистів у контексті формування життєвих компетенцій учнів шляхом впровадження сучасних педагогічних технологій» та науково-методичної проблеми методичного об’єднання класних опікунів та вихователів «Виховання духовності і національної свідомості гімназистів на традиціях українського народу та на засадах християнської моралі». У гімназії розроблена модель виховної системи закладу «Школа духовності і національної свідомості».

У гімназії діє оригінальна рейтингова система оцінювання діяльності учнів. За підсумками оцінювання морального компоненту за кожну чверть під час засідання методичної комісії класні опікуни і вихователь обговорювали кандидатури учнів, які потребують посиленої педагогічної опіки. З цими учнями проводили психолого-педагогічну корекційну роботу. Ефективність даної роботи підтверджує факт відсутності дітей, що перебувають на обліку у кримінальній міліції.

Протягом навчального року учні гімназії брали участь у різноманітних гімназійних, загальноміських, районних та обласних заходах.

За традицією першого вересня гімназисти розпочали навчальний рік зі Служби Божої в церкві Різдва Пресвятої Богородиці та урочистої лінійки на площі Роксолани з нагоди свята Першого дзвоника, а у понеділок для учнів 2-7 класів у залі коледжу відбувся виховний захід «Все, що мав у житті, він віддав для одної ідеї», присвячений В’ячеславу Чорноволу. Учні та вчителі переглянули фільм «Дорога Чорновола». Перед гімназистами виступив учитель історії Богдан Яновський.

Кожен навчальний тиждень у гімназії починався із Служби Божої.

Учениця 7-А класу Соломія Дзера, яка чудово декламує і співає, приготувала літературно-музичний образок за твором Осипа Назарука «Роксоляна» (керівники Гаврись Г.Я., Зварчук Я.М.). 18 вересня Соломія взяла участь у районному турі обласного конкурсу «Прикарпатський зорепад», виборола шанс виступати у обласному кущовому турі 10 жовтня у Бурштині.

За традицією на початку навчального року в рамках предметного тижня фізкультури були проведені змагання «Веселі старти» між учнями 1-3 класів, з туризму між учнями 3-4 класів і з міні-футболу між учнями всіх класів.

Під час предметного тижня біології відбулось свято квітів. Найкращу композицію представив 7-А клас.

В гімназії був проведений конкурс «Гімназія має талант» (Перший відбірковий тур пройшов 20 вересня).Анастасія Бойко Таміла Кузенко Світлана Руда


Юліана Відоцька Юлія Ковтун Соломія Дзера

28 вересня учні гімназії взяли участь у відкритті Школи шляхетних українок, яке відбулося у залі Школи мистецтв імені Бориса Кудрика. Під час відкриття виступив з піснями ансамбль старшокласниць та солістка Таміла Кузенко.

В суботу, 29 вересня, пластуни гімназії взяли участь у відкритті меморіальної таблиці Никифору Гірняку, вчителю гімназії, який у 1913 році заснував перший пластовий гурток у гімназії. Посвятив таблицю отець-декан Дмитро Бігун. Згодом гімназисти взяли участь у пластовому святі «Вогонь нового століття», в часі якого було проведено виставку на честь 100-річчя Пласту, гру «ДоміНація» на площі Роксолани та святкову ватру за містом.

Під час ХІ районного фестивалю духовної пісні виступив дует у складі Юлії Ковтун та Анастасії Бойко, за що був відзначений грамотою голови РДА та голови районної ради.

У коледжі 4 жовтня відбувся круглий стіл «Взаємодія правоохоронних органів і школи» за участю представників гімназії.

6 жовтня у гімназії відбувся день самоврядування та святковий концерт до Дня вчителя.

9 жовтня ансамбль хлопців узяв участь у районному конкурсі патріотичної пісні (керівник Зварчук Я.М.).

Також в цей день гімназію відвідала представниця Міністерства зовнішніх справ Швейцарії, здійснюючи моніторинг проекту «Попередження торгівлі людьми».

12 жовтня гімназисти взяли участь у районному святі Покрови та 70-річчя УПА.

21 жовтня гімназисти спільно з жителями Рогатина відзначали 800-річчя церкви Різдва Пресвятої Богородиці.

23 жовтня під час обласного семінару вчителів математики проходив виховний захід «Математичний ярмарок», під час якого гімназисти співали українські народні пісні.

1 листопада на міському цвинтарі біля могили воїнам УГА всі гімназисти відзначали День ЗУНР. Від педагогічного колективу виступив Богдан Яновський, від пластунів – учениця 7-А класу Мирослава Стиславська.

2 листопада гімназисти познайомились з талантами та захопленнями новоприбулих учнів під час свята «Будьмо знайомі».

8 листопада учнівський президент Ярина Галуга представляла учнівську організацію гімназії на районній учнівській конференції.

9 листопада у гімназії відбулось свято рідної мови «До неба, до сонця, до зір» (до 140-річчя від дня народження Богдана Лепкого).

Члени краєзнавчого гуртка зустрілися з Григорієм Бойчуком, який розповів про пережиті ним лихоліття війни та часи визвольних змагань.

16 листопада відбувся другий тур шоу «Гімназія має талант», за результатами якого було вибрано 10 фіналістів.

16-17 листопада у Рогатині перебувала делегація з Ірпінської школи №12. Для гостей члени учнівського самоврядування провели екскурсію по гімназії для гостей.

Пластуни гімназії 20 листопада здійснили екскурсію у Підмихайлівську школу, де провели зустріч з учнями, зацікавленими пластовим рухом, розповіли про діяльність Пласту в Україні та, зокрема, у Рогатинській гімназії.

21 листопада у гімназії відбулось свято «Тепло вчительської душі», присвячене ювілею Надії Петрівни Білоус.

7 грудня учениця 5 класу Христина Купчева і учениця 2 класу Юліана Відоцька взяли участь у обласному святі фольклору національних меншин «Всі ми діти твої, Україно». Христина Купчева нагороджена пам’ятним фотоальбомом, а Юліана Відоцька нагороджена грамотою за ІІІ місце та цінним подарунком.

12 грудня в рамках засідання творчої групи вчителів світової літератури району відбулось літературно-мистецьке свято «Від творчого вчителя – до творчого учня» (керівники Гаврись Г.Я., Зварчук Я.М.).

15 грудня відбулись загальногімназійні батьківські збори на правовиховну тематику. Під час зборів перед батьками виступав працівник районного відділу внутрішніх справ Осташ В.І.

17 грудня учні гімназії взяли участь у районній благодійній акції «Подаруй дитині іграшку», та у гімназійній акції «Фабрика святого Миколая», а 19 грудня провели благодійний концерт для учнів школи-інтернату та гімназійне свято Миколая. 18 грудня Таміла Кузенко взяла участь у районному святі Миколая.

22 грудня на пластовому новорічному вогнику пластуни підвели підсумок ювілейного 2012 року сторіччя Пласту.

27 грудня відбувся Новорічний конкурс команд КВК 5-6 кл. для учнів 4-7 кл., а 28 грудня фестиваль вертепів для учнів 1-3 кл.

8 січня хор вчителів, учнів та випускників з різдвяною програмою (керівники Гаврись Г.Я., Зварчук Я.М) колядував у місті Рогатині. Це була благодійної акції із збору коштів для дітей-сиріт гімназії.

12 січня пластуни гімназії у Івано-Франківську на конкурсі пластових вертепів зайняли ІІ місце.

17 січня гімназія представила на районному фестивалі «Розколяда» вертепне дійство та хор учнів і вчителів (солістки Людмила Горбова та Юлія Ковтун, керівники Зварчук Я.М., Гаврись Г.Я.). Колектив гімназії виборов ІІІ місце.
22 січня у гімназії проведена лінійка до Дня Соборності.

29 січня на честь Дня героїв Крут відбулась панахида на міському цвинтарі за участю гімназистів, міського голови, представників районної влади, пластунів. Ввечері пластуни зробили напис «Крути» із запалених свічок на схилі біля церкви святого Миколая та напис біля каплички на Бабинцях, а з 1 по 3 лютого відвідали Київ та Крути в рамках всеукраїнської пластової акції «Пам’ятай про Крути».

2 лютого відбувся святковий концерт з нагоди вечора зустрічі з випускниками (керівники Гаврись Г.Я., Зварчук Я.М.).

6 березня у гімназії відбувся конкурс виконавців поезії Тараса Шевченка. Крім декламаторів, було представлено пісні у виконанні Таміли Кузенко, Анастасії Бойко, Володимира Цапа, Юлії Ковтун, Людмили Горбової, Вікторії Гули, Ореста Саса, Світлани Рудої, Світлани Дученко.

13 березня на районному Шевченківському конкурсі для учнів пільгових категорій Таміла Кузенко зайняла ІІ місце.

20 березня в гімназії відбулося Шевченківське свято. Під час концерту виступили хор учнів та вчителів («Заповіт», «Встань,Тарасе»), хор учнів 1-2 класів («Садок вишневий коло хати», «Думи мої»), дует у складі Анастасії Бойко та Володимира Цапа («Така її доля»), дует у складі Людмили Горбової та Вікторії Гули («Летить галка через балку»), солісти Таміла Кузенко («Не тополю високую»), Юлія Ковтун («Нащо мені чорні брови»), солістка-бандуристка Світлана Дученко та декламатори.

6 квітня у районній бібліотеці пластуни гімназії організували презентацію книги Олександра Сича «Пласт – український скаутинг» за участю міського голови Володимира Гусака та заступника голови РДА Ірини Кобути. Пластуни подарували книжки бібліотекам району.

13 квітня у Івано-Франківську пластуни гімназії взяли участь у святкуванні 101-ї річниці Першої пластової присяги.

17 квітня дружина юних пожежників гімназії зайняла на районному конкурсі ДЮП ІІІ місце.

20 квітня пластуни взяли участь у всеукраїнській акції «Зроби Україну чистою», прибираючи сквер біля пам’ятника борцям за волю України.

22 квітня гімназисти взяли участь у районному огляді художньої творчості. Хор учнів та вчителів виконав пісню «Встань, Тарасе», дует у складі Анастасії Бойко та Володимира Цапа пісню «Така її доля», дует у складі Юлії Ковтун та Вікторії Гули виконав пісню «Летить галка через балку», солістка Таміла Кузенко виконала пісню «Не тополю високую», солістка Анастасія Бойко виконала пісню «Молитва», солістка Юлія Ковтун виконала пісню «Нащо мені чорні брови», декламатор Соломія Дзера прочитала поезію Тараса Шевченка «Осії. Глава ІV», Галина Гаврись прочитала власну поезію «Моя осінь» під супровід інструментального ансамблю у складі Соломії Дзери (фортепіано), Анастасії Бойко (скрипка) та Яреми Зварчука (скрипка). Також було продемонстровано уривок з вистави «Мати-наймичка» ( в ролях – Анастасія Бойко, Володимир Готра).

У рамках тижня християнської етики пройшли цікаві виховні заходи, зокрема, «Моральні небезпеки сучасного суспільства», «До істини іду, як до причастя…», «Піст в житті християнина» за участю отця-диякона Дмитра Бігуна, сестри Катерини Кривень, отця Сергія.

28 квітня пластуни взяли участь у Хресній дорозі в с. Березівка Тисменицького району.

У гімназії протягом року діяло учнівське самоврядування, раду якого очолювала Юлія Кобзан, а правлінням керував учнівський президент Ярина Галуга.

Юлія Кобзан Ярина Галуга

Кожної чверті відбувались засідання ради та правління. На конкурс учнівських проектів 26 жовтня було представлено 5 учнівських проектів, які були фінансово підтримані грантами Фонду Биліва-Тичківського: «Учень року» (керівник проекту Ольга Сосяк) - 400 грн., «Новорічний КВК та вертеп» (керівник проекту Ярина Галуга) - 500 грн., «Ознайомлення з географією, історією та духовними святинями Рогатинського району» (керівник проекту Христина Яновська) - 400 грн., «Гімназія має талант» (керівник проекту Юлія Ковтун) - 300 грн., «Чистий клас» (керівник проекту Таміла Кузенко) - 100 грн. Додатково проект «Чистий клас» був підтриманий адміністрацією гімназії грантом у розмірі 300 грн. Протягом року відбувалась реалізація цих проектів.

З метою запобігання травматизму та підтримання порядку на перервах протягом навчального року організоване чергування учнів старших класів та вчителів.

Протягом року гімназисти брали участь у місячнику “Увага! Діти на дорозі”, у вшануванні жертв голодомору, Дні пам’яті жертв Чорнобиля, днях духовної обнови, у святах та тематичних заходах у гімназійній та районній бібліотеках та інших заходах.

Понад 170 гімназистів охоплені заняттями в гімназійних гуртках.

Члени гуртка історії гімназії (керівник Мединська В.О.) відвідували могили засновників гімназії отця Омеляна Ваня в Заланові, отця Степана Городецького у Вербилівцях, першого директора відновленої гімназії Богдана Бандури у Пукові. 07.02.2013 р. було проведено відкрите заняття гуртка в рамках тижня гурткової роботи, під час якого у ігровій формі учні виявили знання з історії Рогатинської гімназії.


1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница