ДокументацияДата01.11.2016
Размер28.1 Kb.
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

София 1756, бул. Св. Кл. Охридски №8, тел. (02)965-21-11, факс (02) 868-32-15, www.tu-sofia.bg
ДОКУМЕНТАЦИЯЗа участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на технически университет – София и неговите поделения”, по следните обособени позиции:
№ 1 - “Мляко и млечни продукти” за преподавателския и студентските столове на ТУ - гр. София;

№ 2 - “Мляко и млечни продукти” за ученическия стол на ПГ по КТС гр. Правец;

№ 3 - “Мляко и млечни продукти” за УСОБ ”Семково”;

№ 4 - “Месни продукти” за преподавателския и студентските столове на ТУ - гр. София;

№ 5 - “Месо, месни продукти, пиле, пилешки продукти и риба” за ученическия стол на ПГ по КТС гр. Правец;

№ 6 - “Месо, месни продукти, пиле, пилешки продукти и риба” за УСОБ ”Семково”;

№ 7 - “Месо” за преподавателския и студентските столове на ТУ - гр. София;

№ 8 - “Пиле и пилешки продукти” за преподавателския и студентските столове на ТУ - гр. София

№ 9 - “Риба” за преподавателския и студентските столове на ТУ - гр. София;

№ 10 - “Плодове и зеленчуци” за преподавателския и студентските столове на ТУ - гр. София;

№ 11 - “Плодове и зеленчуци” за ученическия стол на ПГ по КТС гр. Правец;

№ 12 - “Плодове и зеленчуци” за УСОБ ”Семково”;

№ 13 - “Бакалия” за преподавателския и студентските столове на ТУ - гр. София ;

№ 14 - “Бакалия и консерви” за ученическия стол на ПГ по КТС гр. Правец;

№ 15 - “Бакалия и консерви” за УСОБ ”Семково”;

№ 16 - “Консерви” за преподавателския и студентските столове на ТУ - гр. София;

№ 17 - “Хляб” за преподавателския и студентските столове на ТУ - гр. София;

№ 18 - “Сладкиши” за преподавателския и студентските столове на ТУ - гр. София;

№ 19 - “Хляб и сладкиши” за ученическия стол на ПГ по КТС гр. Правец;

№ 20 - “Хляб и сладкиши” за УСОБ ”Семково”;

№ 21 - “Мляко и млечни продукти” за Студентските столове и ведомствените кафе-барчета стопанисвани от ТУ – София, Филиал гр. Пловдив;

№ 22 - “Месо и месни продукти” за Студентските столове и ведомствените кафе-барчета стопанисвани от ТУ – София, Филиал гр. Пловдив;

№ 23 - „Пиле и пилешки продукти” за Студентските столове и ведомствените кафе-барчета стопанисвани от ТУ – София, Филиал гр. Пловдив;

№ 24 - “Риба” за Студентските столове и ведомствените кафе-барчета стопанисвани от ТУ – София, Филиал гр. Пловдив;

№ 25 - “Плодове и зеленчуци” за Студентските столове и ведомствените кафе-барчета стопанисвани от ТУ – София, Филиал гр. Пловдив;

№ 26 - “Бакалия” за Студентските столове и ведомствените кафе-барчета стопанисвани от ТУ – София, Филиал гр. Пловдив;

№ 27 - “Захарни изделия” за Студентските столове и ведомствените кафе-барчета стопанисвани от ТУ – София, Филиал гр. Пловдив;

№ 28 - “Консерви” за Студентските столове и ведомствените кафе-барчета стопанисвани от ТУ – София, Филиал гр. Пловдив;

№ 29 - “Хляб” за Студентските столове и ведомствените кафе-барчета стопанисвани от ТУ – София, Филиал гр. Пловдив;

№ 30 - “Сладкиши” за Студентските столове и ведомствените кафе-барчета стопанисвани от ТУ – София, Филиал гр. Пловдив;

№ 31 - “Сандвичи” за Студентските столове и ведомствените кафе-барчета стопанисвани от ТУ – София, Филиал гр. Пловдив;

№ 32 - “Безалкохолни напитки и бира” за Студентските столове и ведомствените кафе-барчета стопанисвани от ТУ – София, Филиал гр. Пловдив;№ 33 - “Безалкохолни напитки и бира” за преподавателския и студентските столове на ТУ - гр. София;


София, 2009 г.


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница